Sunteți pe pagina 1din 2

U.M.F. Gr. T.

Popa
Facultatea de Medicin
Disciplina Dermatologie
Subiecte examen
1. natomia pielii! supra"a#$ grosime$ greutate$ culoare
%. natomia pielii! relie" cutanat$ distribu#ia pilo&it#ii
'. (istologia epidermului
). (istologia celulelor dendritice epidermice
*. Structura +istologic a dermului ,i +ipodermului
-. Structura +istologic a prului ,i unit#ii ung+iale
.. Structura +istologic a glandelor sudoripare
/. Structura +istologic a glandelor sebacee
0. 1asculari&a#ia pielii
12. 3ner4a#ia pielii
11. Fi&iologia pielii
1%. Perturbrile 5ineticii ,i di"eren#ierii celulelor epidermice
1'. Perturbrile coe&iunii epidermice ,i dermoepidermice
1). Procese patologice dermice ,i +ipodermice
1*. 6e&iuni elementare cutaneo7mucoase prin modi"icare de culoare
1-. 6e&iuni elementare solide
1.. 6e&iuni elementare cu con#inut lic+id
1/. 6e&iuni elementare prin solu#ii de continuitate
10. De,euri ,i sec+ele cutanate
%2. Trico"i#ia uscat! etiologie$ clinic$ diagnostic de laborator$ tratament$ pro"ilaxie
%1. Microsporia! etiologie$ clinic$ diagnostic de laborator$ tratament$ pro"ilaxie
%%. Trico"i#ia in"lamatorie! etiologie$ clinic$ diagnostic de laborator$ tratament$ pro"ilaxie
%'. Fa4usul! etiologie$ clinic$ diagnostic de laborator$ tratament$ pro"ilaxie
%). 8pidermo"i#ia extremit#ilor 9tinea pedis ,i manum:! etiologie$ aspecte clinice ,i de
laborator$ tratament$ pro"ilaxie
%*. Tinea cruris ,i tinea corporis! etiologie$ aspecte clinice ,i de laborator$ tratament$
pro"ilaxie
%-. ;nicomico&e dermato"itice! etiologie$ aspecte clinice ,i de laborator$ tratament$
pro"ilaxie
%.. Pitiria&is 4ersicolor! etiologie$ aspecte clinice ,i de laborator$ tratament$ pro"ilaxie
%/. 8ritrasma! etiologie$ clinic$ diagnostic de laborator$ tratament$ pro"ilaxie
%0. <andido&a bucal! etiologie$ clinic$ diagnostic de laborator$ tratament$ pro"ilaxie
'2. <andido&a genital! etiologie$ clinic$ diagnostic de laborator
'1. 3ntertrigo candido&ic$ paronic+ia ,i onicomico&a candido&ic! aspecte clinice$
diagnostic di"eren#ial$ diagnostic de laborator
'%. Tratamentul candido&elor cutaneo7mucoase ,i msuri de pro"ilaxie
''. Foliculitele! etiologie$ aspecte clinice$ diagnostic di"eren#ial
'). Furunculul! etiologie$ aspecte clinice$ diagnostic di"eren#ial
'*. Sta"ilococii acnei"orme! aspecte clinice$ diagnostic di"eren#ial
'-. Sta"ilocociile glandelor sudoripare ,i ung+iei! aspecte clinice$ diagnostic di"eren#ial
'.. Sta"ilococii buloase! aspecte clinice$ diagnostic di"eren#ial
'/. Sta"ilococii proli"erati4e ,i necroti&ante! aspecte$ diagnostic di"eren#ial
'0. Streptococii eritematoase aspecte$ diagnostic di"eren#ial
)2. Streptococii buloase! aspecte$ diagnostic di"eren#ial
)1. Streptococii ero&i4e$ ulceroase$ scuamoase ,i papuloase! aspecte$ diagnostic
di"eren#ial
1
)%. Scabia! etiologie$ epidemiologie$ tablou clinic
)'. Scabia! "orme clinice$ complica#ii$ diagnostic po&iti4$ diagnostic di"eren#ial
)). Scabia! tratament ,i pro"ilaxie
)*. Pediculo&a capului! etiologie$ epidemiologie$ clinic$ tratament$ pro"ilaxie
)-. Pediculo&a corpului! etiologie$ epidemiologie$ clinic$ tratament$ pro"ilaxie
).. Pediculo&a pubian! etiologie$ epidemiologie$ clinic$ tratament$ pro"ilaxie
)/. 8pidermo4iro&e proli"erati4e
)0. 8pidermo4iro&e exudati4e ,i degenerati4e! aspecte clinice$ etiologie
*2. (erpesul simplu! etiologie$ aspecte clinice$ complica#ii
*1. (erpesul &oster! etiologie$ aspecte clinice$ complica#ii
*%. 1iro&e muco7cutanate! etiologie$ aspecte clinice$ complica#ii
*'. crodermatita papuloas in"antil$ pitiria&isul ro&at! etiologie$ aspecte clinice
*). Tratamentul 4iro&elor cutaneo7mucoase ,i msuri de pro"ilaxie
**. Urticaria ,i angioedemul! etiopatogenie$ aspecte clinice$ tratament ,i pro"ilaxie
*-. 8c&ema! etiopatogenie$ tablou clinic$ tratament ,i pro"ilaxie
*.. 8c&emele exogene! aspecte clinice$ etiopatogenie$ diagnostic$ tratament ,i
pro"ilaxie
*/. 8c&eme endogene! aspecte clinice$ etiopatogenie$ diagnostic$ tratament ,i pro"ilaxie
*0. Prurigourile$ neurodermita$ ec&ematidele$ dis+idro&isul! aspecte clinice$
etiopatogenie$ tratament ,i pro"ilaxie
-2. 1asculitele alergice! aspecte clinice$ etiopatogenie$ diagnostic$ tratament ,i
pro"ilaxie
-1. 6upusul eritematos! aspecte clinice$ sindromul biologic$ etiopatogenie$ tratament
-%. Sclerodermiile circumscrise! aspecte clinice$ sindrom biologic$ tratament
-'. Sclerodermia sistemic! aspecte clinice$ sindrom biologic$ etiopatogenie$ tratament
-). Dermatomio&ita! aspecte clinice$ sindrom biologic$ etiopatogenie$ tratament
-*. Pem"igusurile! aspecte clinice$ diagnostic de laborator$ etiopatogenie$ tratament
--. Pem"igoidul bulos 6e4er! aspecte clinice$ diagnostic de laborator$ etiopatogenie$
tratament
-.. Dermatita polimor" dureroas! aspecte clinice$ diagnostic de laborator$
etiopatogenie$ tratament
-/. Psoria&isul! aspecte clinice$ diagnostic de laborator$ etiopatogenie$ tratament
-0. 6ic+enul plan! aspecte clinice$ diagnostic de laborator$ etiopatogenie$ tratament
.2. <arcinoamele ba&ocelulare ,i scuamocelulare! aspecte clinice ,i +istologice$
tratament ,i pro"ilaxie
.1. Melanomul malign! aspecte clinice ,i +istologice$ tratament
.%. Si"ilisul primar! tablou clinic$ diagnostic de laborator$ diagnostic di"eren#ial$ tratament
.'. Si"ilisul secundar! tablou clinic$ diagnostic de laborator$ diagnostic di"eren#ial$
tratament
.). Si"ilisul ter#iar! tablou clinic$ diagnostic de laborator$ diagnostic di"eren#ial$ tratament
.*. Si"ilisul congenital precoce! tablou clinic ,i serodiagnostic$ tratament
.-. Si"ilisul congenital tardi4! tablou clinic ,i serodiagnostic$ tratament
... 3n"ec#ia gonococic la brbat! aspecte clinice$ diagnostic de laborator$ tratament
./. 3n"ec#ia gonococic la "emei ,i "eti#e! aspecte clinice$ diagnostic de laborator$
tratament
.0. 8pidemiologia ,i pro"ilaxia maladiilor sexual7transmisibile
<oordonator acti4itate didactic$
<on". Dr. 6aura G+euc Solo4stru
2

S-ar putea să vă placă și