Sunteți pe pagina 1din 17

SUPORT DE CURS SPECIALITATEA MEDICINA MUNCII

NOIUNI TEORETICE
1. NOIUNI GENERALE
Bolile profesionale
- definiie,
- etiologie,
- locuri de munc,
- profesii epuse,
- patogenie,
- ta!lou clinic,
- diagnostic,
- diagnostic diferenial,
- complicaii,
- principii de tratament,
- pre"enire#
- ta!elul de !oli profesionale cu declarare o!ligatorie $n Rom%nia#
- semnalarea, declararea &i e"idena !olilor profesionale'
Bolile legate de profesie(
- definiie,
- clasificare,
- risc relati",
- fracie etiologic,
- pre"enie'
2. BOLI PROFEISONALE ALE APARATULUI RESPIRATOR I BOLILE LEGATE
DE PROFESIE.
)'*' Bolile profesionale ale aparatului respirator(
- definitie
- etiologie
- locuri de munca
- profesii epuse
- patogenie
- ta!lou clinic
- diagnostic
- diagnostic diferential
- complicatii
- principii de tratament
- pre"entie
)')' +ul!erile profesionale ca factor etiologic(
- definitie
- clasificare
- actiunea asupra organismului cu referire speciala asupra aparatului respirator
- masuri generale de com!atere a pul!erilor profesionale
)',' -ilico.a'
- epidemiologie
*
- etiologie
i' categorii profesionale epuse riscului silicogen
ii' e"aluarea epunerii la pul!eri
iii' factori indi"iduali
- patogenie
i' distructia macrofagica
ii' inflamatia si fi!ro.a
iii' fenomene imunologice
- anatomia patologica
- clinica silico.ei
i' simptomatologie clinica
ii' aspecte radiologice
iii' eplorarea functionala respiratorie
i"' in"estigatii de la!orator
"' diagnosticul silico.ei
"i' forme clinico-e"oluti"e
"ii' complicatii si asocieri mor!ide
"iii' e"olutie si prognostic
- profilaie si tratament
)'/' 0.!esto.a
- epidemiologie
- etiologie
- notiuni de patogene.a
i' proprietatile si particulariatatile fi!relor
ii' tipuri de raspuns postagresi" si mecanisme
iii' morfopatologie
- aspecte clinice
- aspecte radiologice
- depistarea precoce a a.!esto.ei
- criterii de diagnostic po.iti" si diferential
- e"olutie si prognostic
- tratament si profilaie
)'1' 0lte pneumoconio.e colagene sau necolagene cau.ate de alte pul!eri anorganice,
pneumoconio.a minerului la cr!une, sidero.a, alumino.a, !erilio.a, silicato.a etc'
- cadru nosologic, definitie
- etiologie
- patogenie
- morfopatologie
- clinica +2C
- tratament si profilaie
- sindromul Caplan
)'3' 0feciuni pulmonare !enigne( pleure.ie !enign, atelacta.ii rotunde, plci pleurale'
)'4' 0stmul !ron&ic profesional(
- definitie, cadru nosologic
- epidemiologie
- etiologie
i' factori etiologici comuni
ii' factori etiologici ai astmului !ronsic profesional
- patogenie
i' inflamatia cailor aeriene( imunologica 5alergica6, neurogena
)
ii' 7iperreacti"itatea !ronsica
iii' remodelarea
- fi.iopatologie
- morfopatologie
- clinica astmului !ronsic profesional
i' simptomatologia clinica a astmului !ronsic profesional
ii' eplorarea functionala respiratorie
iii' testarea alergologica
i"' diagnosticul po.iti" si diferential si clasificare
- e"olutie si prognostic
- tratament si profilaie
- forme clinice etiologice particulare
)'8' Bron&ita acut &i cronic
- cadru nosologic, definitie
- etiologie
- patogenie
- morfopatologie
- ta!lou clinic
- tratament si profilaie
)'9' Emfi.em pulmonar'
- definitie
- etiologie
- patogenie
- morfopatologie
- simptomatologie clinica
- tratament si profilaie
)'*:' B+OC profesional'
- terminologie, definitie
- epidemiologie generala
i' pre"alenta
ii' mor!iditatea
iii' mortalitatea
i"' impactul economico-social
- factori de risc 5etiologie6
i' factori endogeni
ii' factori eogeni
- morfopatologie
- patogene.a
- fi.iopatologie
- managementul B+OC ; repere fundamentale
i' e"aluarea si monitori.area !olii
o elemente aditionale
o eamenul fi.ic
o diagnosticul diferential
ii' reducerea factorilor de risc
a' controlul epunerilor profesionale
!' renuntarea la fumat
iii' tratamentul B+OC sta!ila
a' tratament medicamentos
!' alte mi<loace farmaceutice
,
c' tratamentul eacer!arilor
)'** Bron7oal"eolita alergic etrinsec'
- definitie, cadru nosologic
- etiologie
- patogenie
- anatomie patologica
- aspecte clinice si diagnostic
- tratament si profilaie
- forme etiologice
i' plamanul de fermier
ii' !oala crescatorilor de pasari
iii' alte conditionari etiologice
)'*)' -indromul toic al pul!erilor organice'
)'*,' Bisino.a'
- definitie, cadru nosologic
- epidemiologie
- etiologie
- patogenie
i' eli!erarea de mediatori
ii' mecanisme imunologice
iii' mecanisme posi!ile prin actiunea altor componenti ai pul!erii de
!um!ac
- anatomie patologica
- clinica !isino.ei
i' simptomatologie clinica
ii' eplorari functionale
iii' alte in"estigatii
i"' diagnosticul !isino.ei
- e"olutie si prognostic
- tratament si profilaie
)'*/' Inflamaia &i iritaia acut &i cronic a cilor aeriene superioare'
)'*1' Cancerul !ron7opulmonar profesional'
- definitie, epidemiologie
- notiuni de carcinogene.a
- carcinogenii profesionali
i' definitie
ii' clasificare
iii' mecanism de actiune
- profilaia( primara, secundara, tertiara
)'*3' 2e.oteliomul pleural profesional'
)'*4' +neumopatia cau.at de sistemele de aer condiionat &i de umidifiere a aerului'
)'*8' Rinite'
- cadru nosologic, definitie
- epidemiologie
- etiologie
- patogene.a si morfopatologie
- clasificare
- ta!lou clinic
i' simptomatologie
ii' eamen clinic
/
iii' in"estigatii
i"' diagnostic
"' forme clinico-etiologice
- tratament
- masuri profilactice
)'*9' Ulcerul na.al &i=sau perforaia septului na.al'
)'):' >aringita'
)')*' Noduli ai cor.ilor "ocale'
)'))' 0lte !oli respiratorii profesionale produse de pul!eri, ga.e, "apori 5fi!ro.a pulmonar
produs de ga.ele de sudur, pneumonia c7imic, edemul pulmonar acut toic &'a'6'
Bron7opneumopatii c7imice
- generalitati, definitii
- etiopatogenie generala
- manifestari clinice
i' iritatia cailor aeriene supraglotice
ii' tra7eo!ronsitele iritati"e
iii' !roniolita o!literanta
- forme etiologice de !ron7opneumopatii c7imice
Edemul pulmonar toic
- etiologie
- fi.iopatologie
- clasificarea etiopatogenica a E+0
i' E+0 7emodinamic
ii' E+0 le.ional
iii' E+0 le.ional ;7emodinamic
i"' E+0 cu patogenie insuficient cunoscuta
"' E+0 de altitudine
"i' E+0 cu monoid de car!on
"ii' E+0 din intoicatia cu 7eroina
- E+0 toico-le.ional
i' patogenie
ii' anatomie patologica
iii' fi.iopatologie
i"' simptomatologia clinica
"' diagnosticul po.iti" si diferential
"i' e"olutie
"ii' prognostic
"iii' tratament
i' ameliorarea sc7im!urilor ga.oase
' diminuarea transudatiei edematoase
- forme clinice
)'),' Boli ale aparatului respirator legate de profesie'
3. TOXICOLOGIE PROFESIONAL.
,'*' Toicele profesionale ca factor etiologic(
- definiie, aspecte generale pri"ind toicologia profesional
- clasificare,
- importana relaiei medic medicina muncii ; toicolog
- mecanisme de aciune
i' fa.a toicocinetic
1
ii' fa.a toicodinamic
- posi!iliti de monitori.are a riscului toic cu raportare la normati"e(
i' mediul de munc
ii' monitori.are !iologic
- efecte acute &i cronice asupra organismului celor epu&i
- indicatori de epunere &i indicatori de efect !iologic,
- msuri generale de com!atere a toicelor profesionale'
- legislaie naional, european, conform promo"rii conceptului de sntate &i
securitate $n munc
,')' Intoicaia profesional cu plum! &i compu&ii lui'
- etiologie
- locuri de munca si profesiuni epuse
- patogeni( cai de patrundere, circulatie, !iotransformare, eliminare
- mecanism de actiune
- ta!lou clinic
- diagnostic
- diagnostic diferential
- tratament
- profilaie
,',' Intoicaia profesional cu mercur &i compu&ii lui'
- etiologie
- locuri de munca si profesiuni epuse
- patogeni( cai de patrundere, circulatie, !iotransformare, eliminare
- mecanism de actiune
- ta!lou clinic
- diagnostic
- diagnostic diferential
- tratament
- profilaie
,'/' Intoicaia profesional cu crom &i compu&ii lui'
- etiologie
- locuri de munca si profesiuni epuse
- patogeni( cai de patrundere, circulatie, !iotransformare, eliminare
- mecanism de actiune
- ta!lou clinic
- diagnostic
- diagnostic diferential
- tratament
- profilaie
,'1' Intoicaia profesional cu cadmiu &i compu&ii lui'
- etiologie
- locuri de munca si profesiuni epuse
- patogeni( cai de patrundere, circulatie, !iotransformare, eliminare
- mecanism de actiune
- ta!lou clinic
- diagnostic
- diagnostic diferential
- tratament
- profilaie
,'3' Intoicaia profesional cu mangan &i compu&ii lui'
3
- etiologie
- locuri de munca si profesiuni epuse
- patogeni( cai de patrundere, circulatie, !iotransformare, eliminare
- mecanism de actiune
- ta!lou clinic
- diagnostic
- diagnostic diferential
- tratament
- profilaie
,'4' Intoicaia profesional cu !eriliu &i compu&ii lui'
- etiologie
- locuri de munca si profesiuni epuse
- patogeni( cai de patrundere, circulatie, !iotransformare, eliminare
- mecanism de actiune
- ta!lou clinic
- diagnostic
- diagnostic diferential
- tratament
- profilaie
,'8' Intoicaia profesional cu nic7el &i compu&ii lui'
- etiologie
- locuri de munca si profesiuni epuse
- patogeni( cai de patrundere, circulatie, !iotransformare, eliminare
- mecanism de actiune
- ta!lou clinic
- diagnostic
- diagnostic diferential
- tratament
- profilaie
,'9' Intoicaia profesional cu alte metale( "anadiu, taliu, staniu etc' &i compu&ii lor'
- etiologie
- locuri de munca si profesiuni epuse
- patogeni( cai de patrundere, circulatie, !iotransformare, eliminare
- mecanism de actiune
- ta!lou clinic
- diagnostic
- diagnostic diferential
- tratament
- profilaie
,'*:' Intoicaia profesional cu metaloi.i &i compu&ii lor( arsen &i 7idrogen arseniat, fosfor &i
7idrogen fosforat, sti!iu, telur'
- etiologie
- locuri de munca si profesiuni epuse
- patogeni( cai de patrundere, circulatie, !iotransformare, eliminare
- mecanism de actiune
- ta!lou clinic
- diagnostic
- diagnostic diferential
- tratament
- profilaie
4
,'**' Intoicaia profesional cu 7idrocar!uri alifatice &i compu&ii lor 7alogenai'
- etiologie
- locuri de munca si profesiuni epuse
- patogeni( cai de patrundere, circulatie, !iotransformare, eliminare
- mecanism de actiune
- ta!lou clinic
- diagnostic
- diagnostic diferential
- tratament
- profilaie
,'*)' Intoicaia profesional cu 7idrocar!uri aromatice &i compu&ii nitro- &i amino-'
- etiologie
- locuri de munca si profesiuni epuse
- patogeni( cai de patrundere, circulatie, !iotransformare, eliminare
- mecanism de actiune
- ta!lou clinic
- diagnostic
- diagnostic diferential
- tratament
- profilaie
,'*,' Intoicaia profesional cu alcooli 5!utilic, metilic, i.opropilic6'
- etiologie
- locuri de munca si profesiuni epuse
- patogeni( cai de patrundere, circulatie, !iotransformare, eliminare
- mecanism de actiune
- ta!lou clinic
- diagnostic
- diagnostic diferential
- tratament
- profilaie
,'*/' Intoicaia profesional cu glicoli( etilenglicol, dietilenglicol, *-/-!utan-diol, precum &i
cu deri"aii nitrai ai glicolilor &i glicerolului'
- etiologie
- locuri de munca si profesiuni epuse
- patogeni( cai de patrundere, circulatie, !iotransformare, eliminare
- mecanism de actiune
- ta!lou clinic
- diagnostic
- diagnostic diferential
- tratament
- profilaie
,'*1' Intoicaia profesional cu cetone( aceton, cloraceton, !romaceton, 7eafluoraceton,
metilceton, diaceton alcool, me.itoloid, )-metilciclo7eanon'
,'*3' Intoicaia profesional cu metileter, etileter, i.optopileter, "inileter, diclori.opropileter,
gaiacol, metileter & ietileter al etilenglicolului'
,'*4' Intoicaia profesional cu aci.i organici &i deri"aii lor'
- etiologie
- locuri de munca si profesiuni epuse
- patogeni( cai de patrundere, circulatie, !iotransformare, eliminare
- mecanism de actiune
8
- ta!lou clinic
- diagnostic
- diagnostic diferential
- tratament
- profilaie
,'*8' Intoicaia profesional cu alde7ide( formalde7ida'
,'*9'Intoicaia profesional cu i.ocianai' - etiologie
- locuri de munca si profesiuni epuse
- patogeni( cai de patrundere, circulatie, !iotransformare, eliminare
- mecanism de actiune
- ta!lou clinic
- diagnostic
- diagnostic diferential
- tratament
- profilaie
,'):' Intoicaia profesional cu oiclorura de car!on'
,')*' Intoicaia profesional cu nitroderi"ai alifatici'
- etiologie
- locuri de munca si profesiuni epuse
- patogeni( cai de patrundere, circulatie, !iotransformare, eliminare
- mecanism de actiune
- ta!lou clinic
- diagnostic
- diagnostic diferential
- tratament
- profilaie
,'))' Intoicaia profesional cu naftalen &i omologii si' Intoicaia profesional cu
"inil!en.en &i di"inil!en.en'
,')/' Intoicaia profesional cu deri"ai ai 7idrocar!urilor aromatice'
- etiologie
- locuri de munca si profesiuni epuse
- patogeni( cai de patrundere, circulatie, !iotransformare, eliminare
- mecanism de actiune
- ta!lou clinic
- diagnostic
- diagnostic diferential
- tratament
- profilaie
,')1' Intoicaia profesional cu fenol sau omologii sau deri"aii lor 7alogenai'
- etiologie
- locuri de munca si profesiuni epuse
- patogeni( cai de patrundere, circulatie, !iotransformare, eliminare
- mecanism de actiune
- ta!lou clinic
- diagnostic
- diagnostic diferential
- tratament
- profilaie
,')3 Intoicaia profesional cu deri"aii 7alogenai ai alc7il-ariloi.i'
,')4' Intoicaia profesional cu deri"ai 7anologenai ai alc7il-aril-sulfuros'
9
,')8' Intoicaia profesional cu !en.oc7inon'
,')9' Intoicaia profesional cu nitroderi"ai 7alogenai'
,',:' Intoicaia profesional cu antimoniu 5sti!iu6 &i deri"ai'
,',*' Intoicaia profesional cu nitroderi"ai 7alogenai'
,',)' Intoicaia profesional cu nitroderi"ai ai fenolilor sau ai omologilor lor'
,',,' Intoicaia profesional cu 7idrocar!uri alifatice &i alc7ilice, constitueni ai eterului de
petrol &i ai !en.inei'
,',/' Intoicaia profesional cu amide, poliamide, poliesteri, poliuretani'
,',1' Intoicaia profesional cu sulfur de car!on'
- etiologie
- locuri de munca si profesiuni epuse
- patogeni( cai de patrundere, circulatie, !iotransformare, eliminare
- mecanism de actiune
- ta!lou clinic
- diagnostic
- diagnostic diferential
- tratament
- profilaie
,',3' Intoicaia profesional cu oid de car!on'
- etiologie
- locuri de munca si profesiuni epuse
- patogeni( cai de patrundere, circulatie, !iotransformare, eliminare
- mecanism de actiune
- ta!lou clinic
- diagnostic
- diagnostic diferential
- tratament
- profilaie
,',4' Intoicaia profesional cu ga.e &i "apori iritani'
- etiologie
- locuri de munca si profesiuni epuse
- patogeni( cai de patrundere, circulatie, !iotransformare, eliminare
- mecanism de actiune
- ta!lou clinic
- diagnostic
- diagnostic diferential
- tratament
- profilaie
,',8' Intoicaia profesional cu pesticide( organofosforice, organomercuriale,
organoclorurate, car!amice, ier!icide'
- etiologie
- locuri de munca si profesiuni epuse
- patogeni( cai de patrundere, circulatie, !iotransformare, eliminare
- mecanism de actiune
- ta!lou clinic
- diagnostic
- diagnostic diferential
- tratament
- profilaie
*:
4. BOLI NEUROLOGICE PROFESIONALE.
/'*' +ar?inson secundar 5mangan6'
- cadru nosologic, definitie
- epidemiologie
- etiologie
- patogene.a si morfopatologie
- clasificare
- ta!lou clinic
i' simptomatologie
ii' eamen clinic
iii' in"estigatii
i"' diagnostic
"' forme clinico-etiologice
- tratament
- masuri profilactice
/')' 0feciuni etrapiramidale &i tul!urri de motilitate'
/',' Neuropatia mem!relor superioare( sindrom de canal carpian, le.iuni ale ner"ilor ulnar si
radial'
/'/' -indrom de compresie a ner"ului sciatic
/'1' +olineuropatie cau.at de ageni toici'
/'3' 0lte neuropatii'
/'4' 2ielita'
- cadru nosologic, definitie
- epidemiologie
- etiologie
- patogene.a si morfopatologie
- clasificare
- ta!lou clinic
i' simptomatologie
ii' eamen clinic
iii' in"estigatii
i"' diagnostic
"' forme clinico-etiologice
- tratament
- masuri profilactice
/'8' Ne"rita trigeminal'
- cadru nosologic, definitie
- epidemiologie
- etiologie
- patogene.a si morfopatologie
- clasificare
- ta!lou clinic
i' simptomatologie
ii' eamen clinic
iii' in"estigatii
i"' diagnostic
"' forme clinico-etiologice
- tratament
- masuri profilactice
/'9 ' +arali.ii'
**
/'*:' Encefalopatia toic'
- cadru nosologic, definitie
- epidemiologie
- etiologie
- patogene.a si morfopatologie
- clasificare
- ta!lou clinic
i' simptomatologie
ii' eamen clinic
iii' in"estigatii
i"' diagnostic
"' forme clinico-etiologice
- tratament
- masuri profilactice
5. BOLI INFECIOASE PROFESIONALE.
Consideratii generale, definitie, ocupatii cu risc
1'*' Tetanos'
- etiologie
- ta!lou clinic
- epunere profesionala
- tratament
- profilaie
1')' Brucelo.a'
- etiologie
- ta!lou clinic
- epunere profesionala
- tratament
- profilaie
1',' @epatite "irale 0, B, C, E'
- etiologie
- ta!lou clinic
- locuri de munca si profesiuni cu epunere profesionala
- tratament
- profilaie
1'/' Tu!erculo.a'
- etiologie
- ta!lou clinic
- epunere profesionala
- tratament
- profilaie
1'1' 0moe!ia.a'
- etiologie
- ta!lou clinic
- epunere profesionala
- tratament
- profilaie
1'3' Infecia cu "irusul @IA'
- etiologie
*)
- manifestari clinice
- epunere profesionala
- epidemiologie
- profilaie si control
1'4' +ara.ito.e'
- etiologie
- ta!lou clinic
- epunere profesionala
- tratament
- profilaie
6. BOLI PSIHIATRICE PROFESIONALE I LEGATE DE PROFESIE.
3'*' Boli profesionale prin suprasolicitarea sistemului ner"os - generaliti'
3')' -indrom posttraumatic 5accident de munc6'
3','-indrom reacti" 5situaii stresante la locul de munc6'
3'/' Boli legate de profesie ; ne"ro.e &i alte afeciuni neuropsi7ice'
7. BOLI CARDIOASCULARE PROFESIONALE I LEGATE DE PROFESIE.
4'*' -indromul RaBnaud'
definiie, etiologie, locuri de munc, profesii epuse, patogenie, ta!lou clinic,
diagnostic, dg'diferenial, complicaii, principii de tratament, pre"enire'
4')' Aaricele mem!relor inferioare complicate cu !oli trofice sau trom!ofle!ite'
definiie, etiologie, locuri de munc, profesii epuse, patogenie, ta!lou clinic,
diagnostic, dg'diferenial, complicaii, principii de tratament, pre"enire'
4',' Trom!ofle!ita de efort a mem!relor superioare'
4'/' Trom!ofle!ita de efort a mem!relor inferioare'
definiie, etiologie, locuri de munc, profesii epuse, patogenie, ta!lou clinic,
diagnostic, dg'diferenial, complicaii, principii de tratament, pre"enire'
4'1' Bolile legate de profesie( @T0, !oala cardiac isc7emic'
definiie, etiologie, locuri de munc, profesii epuse, patogenie, ta!lou clinic,
diagnostic, dg'diferenial, complicaii, principii de tratament, pre"enire'
!. BOLI DERMATOLOGICE PROFESIONALE.
8'*' Cermato.ele profesionale( definiie, etiologie, locuri de munc, profesii epuse,
patogenie, ta!lou clinic, criterii de diagnostic, dg'diferenial, complicaii, principii de
tratament, pre"enire'
8')' Urticarie, angioedem, &oc anafilactic'
- etiopatogenie
- aspecte clinice
- diagnostic
- forme clinico-etiologice
- profilaia
8',' Radiodermita'
etiopatogenie
- aspecte clinice
- diagnostic
- forme clinico-etiologice
- profilaia
8'/' 0cnee profesional'
etiopatogenie
*,
- aspecte clinice
- diagnostic
- forme clinico-etiologice
- profilaia
8'1' +orfirie cutanat tardi"
etiopatogenie
- aspecte clinice
- diagnostic
- forme clinico-etiologice
- profilaia
". ALTE BOLI PROFESIONALE I BOLI LEGATE DE PROFESIE.
9'*' Boli profesionale datorit am!ianei termice nefa"ora!ile calde sau reci 5microclimatului
cald sau rece6
- definiie
- clasificare( microclimat cald, microclimat rece
- efectele microclimatului profesional asupra anga<ailor epu&i( crampa,
sincopa, &ocul caloric, degerturi, 7ipotermia, efecte cronice
i' solicitarea funciei de termoreglare
ii' efectele dep&irii mecanismelor fi.iologice de adaptare
- te7nici de e"aluare 5reale &i posi!ile6
- profilaie, legislaie
9')' Boli profesionale datorit am!iantei sonore nefa"ora!ile 5.gomot profesional peste
limitele admise6
- definiie
- caracteristicile sunetului 5intensitate, frec"en, "ite. de propagare,
amplitutidine6
- .gomotul profesional
i' definiie, etiopatogenie
ii' locuri de munc, profesiuni epuse
iii' efectele locale &i generale asupra anga<ailor epu&i posi!iliti de
e"aluare
i"' profilaie, norme legislati"e
9',' Boli profesionale datorit "i!raiilor mecanice nefa"ora!ile, peste limitele admise
- definiie, caracteristici fi.ice, clasificare
- manifestri clinice
i' "i!raii transmise( $ntregului corp
sistemului m%n - !ra
- posi!iliti de e"aluare
- profilaie medical
9'/' Boli profesionale datorit presiuni crescute sau sc.ute( 7iper!ar &i 7ipo!ar
- epunere profesional( presiune crescut
presiune sc.ut
- elemente de fi.iopatologie
- manifestri clinice( !oala de $nlime
!oala de c7eson
- tratament &i profilaie
9'1'Boli profesionale datorita suprasolicitrii sistemului musculo-oste-articular
9'3' Boli profesionale datorita suprasolicitrii anali.atorului "i.ual
- raspunsul ocular la agresiune
*/
- le.iuni oculare prin corpi straini
- le.iuni oculare prin su!stante c7imice
- le.iuni oculare prin radiatii electromagnetice
- raspunsul ocular la eno!iotice sistemice 5metil mercur, sulfura de car!on, metanol s'a6
- mecanismele raspunsului inflamator ocular
- suprasolicitarea oculara# o!oseala oculara
- aptitudinea "i.uala profesionala
- profilaia riscului oftalmologic profesional
9'4' Electropatologia
- etiologie
- fi.iopatologie
- modalitati de contact
- cai de distri!utie si organele tinta
- simptomatologia clinica( efectele tensiunii <oase# efectele tensiunii inalte
- e"olutie
- forme clinice
- tratament si profilaie
9'8'Cancerul profesional
- definitie, epidemiologie
- notiuni de carcinogene.a
- carcinogenii profesional( definitie, clasificare, mecanism de actiune,
- principalele locali.ari ale cancerelor profesionale 5!ron7opulmonar, sinona.al, me.oteliom
malign, cancer laringian, cancere cutanate, tumori cere!rale etc'6
- profilaie
9'9' 0lte !oli legate de profesie( digesti"e, osteo-musculo-sc7eletale &i ale esutului
con<uncti", ale aparatului ecretor
1#. ACCIDENTE DE MUNC
*:'*' 0ccidentele de munc( definiie, clasificare, comunicarea, cercetarea, $nregistrarea,
raportarea, e"idena, formular de $nregistrare a accidentului de munc, indicatori statistici,
e"aluare post-accident, rea!ilitare medical, reinserie profesional, reorientare profesional'
*:')' Riscuri de accidente de munc( mine, siderurgie, agricultur, ind'constructoare de
ma&ini, ind'c7imic &i petroc7imic, mase plastice, ind' alimentar, pielrie, $nclminte,
colorani, ind'tetil, petrolier, a cauciucului, sudur, utili.area sol"enilor organici, ind'
pescuitului, spitale, uniti comerciale, societi !ancare, primrii, transporturi ; ci ferate,
na"ale &i aeriene'
0CTIAIT0TE +R0CTICD
*' Interpretarea radiografiilor pulmonare standard 5R+06 $n principalele afeciuni
pulmonare 5t!c, cancer pulmonar, sarcoido.a, silico.a, a.!esto.a, alte pneumoconio.e,
emfi.em pulmonar, pleure.ii, a!ces pulmonar etc'6'
)' Efectuarea &i interpretarea de teste funcionale respiratorii, teste !ron7omotorii
specifice &i nespecifice'
,' Interpretarea !uletinelor de anali. a ga.elor sanguine'
/' Efectuarea &i interpretarea de ECE $n scopul diagnosticului complicaiilor cardiace $n
!olile profesionale'
1' Efectuarea &i interpretarea testelor cutanate pentru alergologie 5eamen medical la
anga<are, control medical periodic, diagnostic de !oal profesional6'
3' Teste cutanate pentru diagnosticul dermato.elor profesionale'
*1
4' Teste de pro"ocare la rece &i test presor la rece pentru diagnosticul sindromului
RaBnaud profesional'
8' Efectuarea de audiometrii tonale &i "ocale $n scopul depistrii precoce &i
diagnosticului de surditate &i 7ipoacu.ie profesional'
9' +ro!e "esti!ulare( te7nici de efectuare &i interpretare'
*:' Interpretarea de radiografii de coloan "erte!ral 5eamen medical la anga<are, control
medical periodic, diagnostic6'
**' Te7nici de determinare pentru( acuitate "i.ual, sim cromatic, "edere $n relief, c%mp
"i.ual'
*)' Efectuarea de anamne.e profeisonale'
*,' 0lgoritm de diagnostic $n !olile profeisonale'
*/' Ela!orarea de sc7eme de tratament $n !oli profesionale'
*1' 2etodologia de pre"enire a unei !oli profesionale'
2. R$%&'(')%*$% +$,'-%(. /0 -%1 ,$ &2%(. 3*24$5'20%(. 5%6 %--',$0) ,$ +60-.
)'*' Rea!ilitarea $n ca. de !oal profesional( definiie, instituii prestatoare de ser"icii
medicale, circuite, medic curant, medic epert''
)')' Reinseria profesional( definiie, metodologie'
)',' Reclasare( definiie, metodologie'
)'/' Reorientarea profesional
)'1' Ergonomia pentru persoanele cu 7andicap'
)'3' >egislaia pri"ind ocrotirea &i $ncadrarea $n munc a persoanelor cu 7andicap'
)'4' +romo"area adaptrii muncii la om# e"aluarea incapacitii, 7andicapului, inaptitudinii &i
a aptitudinii in munc'
3. L$7'5(%8'% 0%8'20%(. 9' $6*23$%0. /0 +$,'-'0% +60-''
,'*' Organi.area &i funcionarea medicinii muncii pe plan naional &i european'
,')' >egislaia pri"ind securitatea &i sntatea $n munc( pe plan naional &i european'
,',' -tatutul medicului de medicina muncii'
,'/' 0ptitudinea $n munc' Cefiniie' Rolul medicului de medicina muncii $n sta!ilirea
aptitudinii $n munc din punct de "edere medical' 2etode &i te7nici' >egislaie'
,'1' Eamenul medical la anga<are, eamenul medical de adaptare $n munc, controlul
medical periodic, eamenul medical la reluarea muncii'
,'3' +ro!leme speciale de medicina muncii(
munca femeii,
munca adoelscenilor &i tinerilor,
munca "%rstnicilor,
munca st%ngacilor,
munca celor cu "edere monocular,
munca dia!eticilor,
munca epilepticilor,
reumatismul &i munca,
tu!erculo.a &i munca'
fumatul &i munca,
alcoolul &i munca,
cardiopatiile &i munca,
*3
a!senteismul medical'
,'4' Inspecia muncii' Comitetul de sntate &i securitate $n munc' 0sigurarea pentru
accidente de munc &i !oli profesionale' Relaiile dintre sistemul de asigurri de sntate &i
sistemul de asigurri pentru accidente de munc &i !oli profesionale'
4. P*%-)'-% '0 -%&'0$)$ ,$ +$,'-'0% +60-''
/'*' -isteme de medicina muncii in UE( descriere, anali.a comparat, modaliti de
finanare, standarde $n medicina muncii'
/')' 2anagementul ser"iciilor de medicina muncii'
/',' 2anagementul financiar $n ser"iciile de medicina muncii'
/'/' 2anagementul deci.ional $n domeniul sntii $n munc'
/'1' 2anagementul resurselor umane $n domeniul sntii $n munc'
/'3' -emnalarea, cercetarea &i declararea de !oli profesionale' Fi&a B+* &i B+)'
/'4' Organi.area eamenelor medicale de anga<are, controlului medical periodic,
eamenului medical de adaptare, eamenelor medicale la reluarea acti"itii
profesionale'
/'8' Consultana $n medicina muncii'
0CTIAIT0TE +R0CTICD
*' Gntocmirea unui plan de rea!ilitare medical $n ca. de !oal profeisonal, accident de
munc'
)' -emnalarea, cercetarea &i declararea de !oli profesionale' Fi&a B+* &i B+)'
,' Efectuarea de eamene medicale de anga<are, control medical periodic, eamen
medical de adaptare, eamen medicale la reluarea acti"itii profesionale' 0precierea
unor documente medicale ela!orate $n aceste scopuri'
/' 0cordarea de consultan $n medicina muncii' 0precierea unor documente medicale'
B'&('27*%4'$
*' 0' Coc%rl 5coord'6, Medicin ocupaional, "ol' I, II, Ed' 2edical Uni"ersitar
HIuliu @aeganuI, Clu< Napoca, )::9'
)' T' Niculescu, I' Toma, 0nca +a"el, Medicina muncii, Ed, 2edmun *999, "ol' I,
Bucure&ti'
,' 0' Coc%rl, >'Tefas, 2arilena +etran, Manual de Medicina muncii, Ed' 2edical
Uni"ersitar Iuliu @aeganu, Clu< Napoca, ):::'
/' Br%ndu&a Constantin, Cornelia 2i7alac7e, Aeronica Oprea, Irina >igia 2i7alac7e,
HOccupational Health ; first "olume, Ed' -pectrum, Ia&i, ):::'
1' Br%ndu&a Constantin, Cornelia 2i7alac7e, Aeronica Oprea, Occupational Health-
second "olume, Ed' HEr'T'+opaI Ia&i, )::,'
3' Cornelia 2i7alac7e, Br%ndu&a Constantin, Aeronica Oprea, Noiuni practice de
medicina muncii, >itografia U'2'F' HEr'T'+opaI, Ia&i, *993'
4' I' Toma, Medicina muncii, Ed' -itec7, Craio"a, )::/'
8' +auncu Elena-0na - 2edicina muncii, teorie si practica, Ed'Ori.onturi Uni"ersitare,
Timisoara, )::8'
*4