Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE COMODAT

I. PRILE CONTRACTANTE
Subsemnatul,............................................,domiciliat n
Mun...............................,Jud.......................,Str..............................,Nr.............,ap.........
identificat cu B.I. / C.I. Seria ............ nr...................., eliberat de .......................... la data
de ......................... , n calitate de COMODANT,
i
....................................................... PFA(n curs de constituire),Sediul Profesional n
Loc............................,Jud................... Str............................... Nr..........,reprezentat prin
subsemnat,........................................., domiciliat n
Mun..............................,Jud..................,Str...............................,Nr........... ,ap..........,identificat
cu B.I. / C.I. Seria .......... nr. ................ , eliberat de .............................. la data
de ........................,CNP............................... n calitate de COMODATAR,
am convenit ncheierea prezentului contract de comodat cu respectarea urmtoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1. Obiectul contractului este obinerea folosinei imobiluiui n suprafa de ............ situat
n Loc........................,Jud. ................. , la adresa din Loc. ...............................,Jud.................
Str........................... Nr.........,ap........ pentru deschiderea SEDIULUI PROFESIONAL
A ........................................ PFA
III. DURATA CONTRACTULUI
Art.3. Durata contractului este NELIMITATA cu ncepere de la data
de .......................................
IV. OBLIGAIILE COMODATARULUI
Art.4. Comodatarul se oblig:
a) s se ngrijeasc de conservarea lucrului mprumutat ca un bun proprietar i chiar mai
bine dect de lucrurile sale, pe care este obligat s le sacrifice la nevoie n vederea
conservrii lucrului mprumutat, ntruct contractul este ncheiat n interesul su;
b) s ntrebuineze lucrul numai la destinaia determinat prin natura lui sub sanciunea plii
de daune interese;
c) s suporte riscul pieirii fortuite a bunului, cu excepia ntrebuinrii normale i fr culp
din partea sa;
d) s suporte cheltuielile necesare folosinei lucrului, neavnd dreptul s cear restituirea lor
deoarece acestea sunt accesoriu al folosinei;
e) s nu ncredineze lucrul cu orice titlu unei tere persoane;
f) s restituie la scaden lucrul mprumutat n natura sa specific.

V. RSPUNDEREA COMODATARULUI
Art. 5. Comodatarul rspunde pentru deteriorarea sau pieirea n tot sau n parte a lucrului,
dac nu dovedete c deteriorarea sau pieirea s-a produs fortuit sau c deteriorarea este
consecina folosirii potrivit destinaiei i fr culp din partea sa.
VI. STINGEREA EFECTELOR COMODATULUI
Art.6. Raporturile contractuale nceteaz prin restituirea lucrului n stare corespunztoare la
termenul prevzut n contract.
n cazul nerespectrii obligaiilor de ctre comodatar, comodantul poate cere rezilierea
contractului conform regulilor generale.
n caz de moarte a uneia dintre pri obligaiile trec asupra succesorilor n drepturi potrivit
regulilor generale.
Motenitorii comodatarului sunt obligai s restituie imediat bunul, chiar dac termenul
prevzut n contract nu a ajuns la scaden.
VII. LITIGII
Art.7. Litigiile de orice fel decurgnd din executarea prezentului contract de comodat, se vor
soluiona pe cale amiabil.
n cazul n care acest lucru este imposibil, litigiul va fi dedus spre soluionare instaelor
judectoreti de drept comun.

ncheiat astzi ............................... conform art. 1560 C. civ. n 3 exemplare originale pentru
fiecare parte.

COMODANT,

COMODATAR PFA,
(n curs de constituire)
CNP..........................

S-ar putea să vă placă și