Sunteți pe pagina 1din 3

Vegetaia,fauna i solurile Romniei

A. UNITILE ZONALE:
a. ZONA STEPEI I SILVOSTEPEI - 0-300 m
1. Stepa 0-100m
- caracteristic: C. Brganului, Dobrogea central-sudic, sudul Pod. Moldovei
Dep. Elan, C. Bahluiului, SV C. Banatului, Lunca Dunrii-stepa secundar
- vegetaia ( ierburi mrunte xerofile), fauna, solurile caracteristice vezi Fig. 19
2. Silvostepa: - 100-300 m
- caracteristic: C. Moldovei, E Pod. Brladului, SE Colinelor Tutovei, C. Tecuci, C. Rmnicului, V C.
Burnazului, S C. Olteniei, SV Dobrogei, Dobrogea de Nord ( excepie M. Mcin). C.
Transilvaniei. C. Banato- Crian
vegetaia (ierburi mrunte xerofile i plcuri de arbor cu specii termofile), fauna, solurile caracteristice vezi
Fig. 1
b. ZONA PDURII300-1800 m
I. Etajul pdurii de foioase 300-1200 m
1. Subetajul stejarului 300-500m (uneori chiar de la 100 m sau 200 m)
2. Subetajul de amestec gorun i fag -500-700 m
3. Subetajul fagului 700 1200 m
II. Etajul pdurilor de amestec fag i conifere 1200 -1400 m
II. Etajul pdurii de conifere 1400 -1800 m
c. ZONA ALPIN la peste 1800 m
1. Etajul subalpin- 1800 2000 m
2. Etajul pajitilor alpine ( stepa rece) 2000 m

B. UNITILE AZONALE ( INTRAZONALE)
Apar pe suprafee restrnse fiind impuse de tipul de roc, intervenia antropic i microclimat.
Tipuri
a. de lunc- vegetaie de lunc (plante higrofite),faun caracteristic, soluri aluvionare
b. de srturi- vegetaie halofil, faun caracteristic, soluri srturate ( soloneuri i solonceacuri)
c. de nisip- vegetaie psamofil, faun caracteristic, soluri nisipoase( psamosoluri)
d. de mlatin- vegetaie higrofil, faun caracteristic, soluri turboase (organice

C. VEGETAIA I FAUNA ACVATIC
1. Vegetaia i fauna apelor curgtoare i lacurilor
Vegetaia i fauna din Marea Neagr

S-ar putea să vă placă și