Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC DE LECTIE

CLASA VI PROFESOR Trcan Carmen-Elena OBIECTUL - GEOGRAFIA CONTINENTELOR - EUROPA EDITURA DIDACTICA SI PEDAGOGICA SUBIECTUL LECTIEI EUROPA DE EST -specific geografic TIPUL LECTIEI - de predare- invatare, insusire de cunostinte noi COMPETENTE GENERALE 1. Utilizarea limbajului specific n prezentarea i explicarea realitii geografice . Transferarea unor elemente !in matematic tiine i te"nologie n stu!ierea me!iului terestru #. $aportarea realitii geografice la un suport cartografic i grafic %. &ob'n!irea unor !eprin!eri i te"nici !e lucru pentru pregtirea permanent COMPETENTE SPECIFICE 1.( )recizarea* n cu+inte proprii* a sensului termenilor geografici !e baz .(. Explicarea fenomenelor i proceselor naturale i umane specifice geografiei Europei #.1 ,!entificarea principalelor elemente naturale i socio-economice reprezentate pe un suport cartografic #. . )oziionarea corect a elementelor geografice pe reprezentrile cartografice ale Europei #.#. Utilizarea reprezentrilor grafice simple pentru ilustrarea elementelor !e geografie a Europei
%.1. -plicarea cunotinelor i !eprin!erilor n+ate

OBIECTIVE OPERATIONALE. La sfarsitul lectiei toti elevii vor fi capabili : O1 . localizeze pe "arta Europei aceast regiune i limitele sale O2 -. precizeze i s in!ice* pe "art* formele !e relief /muntii *po!isurile* campiile 0 ce aparin acestei regiuni1 O3- s prezinte (- caracteristicile climatice si !e +egetatie ale Europei !e est analizan! tabelul !e la pagina 1(2 !in manual. O4- sa precizeze pe baza analizei "artii !in manual (- ape curgtoare ale Europei !e est si marile in care se +arsa O5 3 sa explice imfluenta umana a ca!rului natural pe baza analizei imaginilor prezentate O5 sa completeze corespunzator itemii fisei !e e+aluare. b) Formativ - atitudinal - comportamentale: 456 s-i !ez+olte !eprin!erile !e lucru cu resursele specifice stu!iului geografiei1 4%6 s exerseze !eprin!erile !e comunicare i colaborare cu profesorul i colegii1 476 s-i !ez+olte o atitu!ine poziti+ fa !e stu!iul geografiei STRATEGII DIDACTICE - !irijata* cogniti+a* euristica METODE SI PROCEDEE - expunerea si explicatia* con+ersatia* comparatia* lucru cu "arta si manualul MATERIALUL DIDACTIC - 8arta fizica si politica a Europei* reprezentari grafice* atlasul geografic* manualul* imagini. MATERIAL BIBLIOGRAFIC - manualul 9 :eografia continentelor - Europa; clasa <,* =arin* <. -tanasiu* &. &umitru - 9 .tatele lumii;- .. >egut* ,. >icolae - 9 &i!actica geografiei;- =. &ulama - =eto!ica pre!rii :eografiei la clasele < 3 <,,,1 autori6 4.&ne* =.Enac"e* E. 4lnescu1 E.&.).

DESFASURAREA LECTIEI

Ob. Oper t.

Dozare
!

Momentele lectiei Organi"# clasei

Activ. de predare - invatare Actv. prof. Actv. elevilor - +erif. prezentei ele+ilor - aranj. materialului necesar lectiei -!reseaza interogatii !e control pri+itoare la continuturile pre!a!e si in+atate anterior )regatirea caietelor si a !ocum. scolare

Strategii didactice 4bser+area

Evaluare -tentionare -precieri

$!

( )!

%erif# orala a cunostint# din lectia anter# cu titlul &Europa de sud recapitulare' prin intreb# Scurte Pregatirea aperceptiva

-sculta* analizeaza* gan!esc si formuleaza raspunsurile asteptate* fiin! in!rumati !e prof.

&ialogul

-naliza raspunsurilor* stimularea ele+ilor si e+aluarea rezultatelor in+atarii 4bser+area comportamentul ui ele+ilor* stimularea participarii ele+ilor la formularea raspunsului. )ro+oaca participarea tuturor ele+ilor si ii !etermina sa !ialog"eze* sa se autoe+alueze sau sa e+alueze raspunsul !at !e alti colegi ,!em

Cere ele+ilor sa obser+e 8arta fizica a Europei si intreaba care este cea mai intinsa campie a continentului .a citim "arta fizica a Europei si sa precizam pozitia geografica a Europei !e est pe continent si regiunile in+ecinate - .a citim "arta Europei - sa i!entificam tinan! cont !e semnele con+entionale prezentate in legen!a formele si unitatile !e reliefinsulele si peninsulele . (

4bser+a si raspun!6 cea mai intinsa campie a Europei este Campia Est Europeana .

Con+ersatia euristica

)$! ( )*+ O1

Diri,area predarii invatarii

Citesc pe "arta !in atlasul geografic / sau manual0 si formuleaza raspunsul corect sub in!rumarea profesorului.

&escoperirea 4bser+area

O2

- Citesc "arta Europei inclusa in atlasul geografic sau in manual - ?ocalizeaza fiecare unitate !e relief si precizeaza principalele peninsule ce alcatuiesc europa me!iteraneeana.

Con+ersatia

Comparatia &escoperirea ?ucru cu manualul si "arta

O3

- .a pri+im "arta Europei si sa in!entificam latitu!inile la care se afla aceasta parte a continentului nostru - -nalizati tabelul !e la pag 1(2 si sa in!entificam principalele aspecte climatice si ale +egetatiei Ce alti factori mai influenteaza clima !in aceasta regiune @

O4

- Citesc !ocumentele expuse spre analiza. - &escopera ca Comparatia Europa !e est se !esfasoara !e la cca &escoperirea %AB lat nor! si pana la cca #ABlat > ?ucru cu -+an! astfel in manualul si general un climat "arta temperat continental - -nalizeaza tabelul $eflecteaza - .ub in!rumarea profesorului* ele+ii explica faptele sesizate* le mentioneaza si aplica in alte situatii cunostintele in+atate. - .a citim "arta !in - -nalizeaza"arta si manual si sa in!entifica flu+iile si in!entificam marile in care se principalele flu+ii +arsa care strabat Europa Ele+ii asculta* !e est. >umiti reflecteaza si noteaza flu+iile care se sc"ema lectiei !e pe +arsa in =area tabla Carents* Caltica si Comparatia Caspica )rofesorul le &escoperirea expune cate+a caracteristici ale ?ucru cu lacurilor Europei manualul si !e est !upa mo!ul "arta !e formare . &upa cunostintele !oban!ite la lectia !e +egetatie stim ca aici se afla cea mai intisa suprafata cu +egetatie forestiera / taiga0 !in lume !ar si !e stepa Ce influenta a a+ut asupra peisajului natural omul analizan! Ele+ii gan!esc refle+cteaza si raspun! sub in!rumarea profesorului Comparatia &escoperirea

,!em

,!em

O5

imaginile preoiectate -! - .+ Atingerea feedbac/ului Explicati !e ce europa !e est are un specific geografic asa +ariat analizan! "arta si imaginile prezentate ,n!entificati ( !eosebiri intre su!ul europei si estul continentului Completati fisa !e e+aluare cu informatiile corespunzatoare. Comunica sugestiile si continuturile ce +or fi parcurse spre stu!iu. $eanalizeaza* sintetizeaza si explica +arietatea geografica in functie !e suprafata* !i+ersitatea reliefului* a con!itiilor !e clima si !e +egetatie* .electeaza informatiile pentru completarea si formularea corecta a raspunsurilor. -sculta si noteza. Exercitii geografice .timularea participarii ele+ilor* analiza raspunsurilor si e+aluarea prin note.

$! O6

- )+

Asigurarea si intensificarea retentiei si transferului cunostintelor Preci"area activitatilor pe care elevii le vor desfasura acasa

,nterogatiile !e control si !ialogul. Explicarea

E+aluarea finala

SCHEMA LECIEI Schema lectiei se va trece pe tabla

EUROPA DE EST spe !"! #e$#%&"!


Europa !e est ocupa spatiul !in rasaritul continentului European. L!'!(e 3 > 3 4ceanul -rctic .- =area >eagra- =untii Caucaz si =area Caspica <- Europa nor!ica si centrala E 3 =untii Ural si flu+iul Ural TARI 3 De!eratia $usa 3 partea Europeana* Ucraina* Celarus RELIEFUL 3 este pre!ominant !e campie C&'p!! C-=),- EU$4)E, &E E.T C-=),- >,)$U 3 &4>ET C-=),- =-$,, >E:$E -ceste campii au fost acoperite in era glaciara !e calota glaciara !e aceea in jumatatea nor!ica sunt lacuri glaciare si morene PODISURILE SI COLINELE- intrerup !in loc in loc campiile )o!isul <olgai* )o!isul Central $us )o!isul <al!ai Colinele .molensE 3=osco+a )o!isul <olino )o!olic )o!isul &onetului MUNTI 3 Carpatii )a!urosi / Ucraina 0 3alpini Caucaz 3 Urali 3!e +arsta "ercinica CLIMA - pre!ominant temperat continentala cu ierni reci si +eri cal!uroase -in > climat rece polar si subpolar - in su! climat subtropical !atorita influentei marii >egre si Caspice )IDROGRAFIE Raurile se +arsa in6 1. =area Carents 3 )eciora* &+ina !e nor! ( =area Caltica - >eman si &+ina !e +est . =area >eagra 3 >istru* >ipru* Cug #. =area Caspica 3 <olga 3 cel mai mare flu+i al Europei Lacuri 3glaciare si tectonice 3 ?a!oga si 4nega -rtificiale 3 pe +olga si >ipru VEGETATIA 3 !ispusa latitu!inal !e la > la . astfel6 ,n > 3 Tun!ra / clima rece 0 ,n centru 3 Taiga- pa!uri !e conifere -pa!uri !e amestec 3conifere si foioase - in su! stepa 3formata !in ierburi PEISA*UL GEOGRAFIC 3 n mare parte peisajul natural este mo!ificat !e inter+enia omului 3 exploatarea resurselor 3 aezrile umane 3 acti+itile economice 3 ci !e comunicaie

F!s& +e ,- %-

, ,!entificati pe "arta !in manual a0 marile ce limiteaza aceasta regiune a Europei la > si . b0 flu+iile care se +arsain =area Caspica si =area Caltica (A puncte ,,. ,n!entificati pe "arta Capitalele si statele !inEuropa !e est 1F puncte ,,,. Explicati !e ce raurile care se +arsa in =area Carents pro+oaca inon!ati prima+ara (A puncte ,< ,n!entificati mo!ul in care clima influenteaza raspan!irea zonelor !e +egetatie (F puncte Timp !e lucru1A minute &in oficiu 1A puncte