Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

DATA: 22.01.2014 CLASA VII PROFESOR - Marin Gheorghe O IECT!L - GEOGRAFIA CO"TI"E"TELOR E#TRAE!ROPE"E EDIT!RA $ %&'ani(a) S! IECT!L LECTIEI $ Africa populatie si asezarile omenesti TIP!L LECTIEI - de predare- invatare, insusire de cunostinte noi COMPETE"TE GE"ERALE
1. Utilizarea limbajului specific n prezentarea i explicarea realitii geografice 2. Utilizarea corect a numelor proprii i a termenilor n limbi strine 4. Raportarea realitii geografice la un suport cartografic i grafic 7. ob!n"irea unor "eprin"eri i te#nici "e lucru pentru pregtirea permanent

COMPETE"TE SPECIFICE VI*ATE


1.4 $onstruirea unui text coerent utiliz!n" termeni geografici 2.1 Recunoaterea "enumirilor i termenilor "in geografia rilor extraeuropene n limbi strine 2.2 $itirea corect a "enumirilor i termenilor geografici "in limbi strine 4.1 %"entificarea principalelor elemente naturale i socio&economice reprezentate pe #ri ale continentelor

extraeuropene 4.2 $itirea #rii i utilizarea semnelor on'enionale +.2. Utilizarea meto"elor simple "e in'estigare (obser'are) analiz) interpretare*

O IECTIVE OPERATIO"ALE. La sfarsitul lectiei toti elevii vor fi capabili : O1 + sa in"entifice pe #arta "in manual zonele cu "ensitati mari "e populatie O2 ,a in"entifice principalele grupe "e populatie care traiesc azi pe teritoriul acestui continent utilizan" textul "in manual O, - se expuna informatii generale "espre numarul locuitorilor) "ensitatea populatiei) areale cu "ensitate mare sau mica utilizan" notiunile si #arta "in manual O4 $ sa enumere principalele religii ale -fricii . ,a explice inegalitatile in repartitia populatiei) in functie "e relieful si clima continentului. O- $ sa completeze corespunzator itemii fisei "e e'aluare. STRATEGII DIDACTICE - "irijata) cogniti'a) euristica METODE SI PROCEDEE - expunerea si explicatia) con'ersatia) comparatia) lucru cu #arta si manualul MATERIAL!L DIDACTIC - /arta fizica si politica a -fricii) reprezentari grafice) atlasul geografic) manualul) imagini. MATERIAL I LIOGRAFIC - manualul 0 1eografia continentelor2 clasa 3%%) ,. 4egut & 0 ,tatele lumii2& ,. 4egut) %. 4icolae & 0 i"actica geografiei2& 5. ulama

DESFAS!RAREA LECTIEI Ob. Opert. Dozare Momentele lectiei Activ. de predare - invatare Actv. prof. Organiz. Clasei

Strategii didactice

Evaluare

Actv. elevilor 6regatirea caietelor si a "ocum. scolare -sculta) analizeaza) gan"esc si formuleaza raspunsurile asteptate) fiin" in"rumati "e prof. .bser'area -tentionar e -precieri -naliza raspunsuril or) stimularea ele'ilor si e'aluarea rezultatelo r in'atarii

1 #

!erif. orala a cunostint. din lectia anter. cu titlul "Africacadrul natural prin intrebari scurte $regatirea aperceptiva

& 'erif. prezentei ele'ilor & aranj. materialului necesar lectiei -"reseaza interogatii "e control pri'itoare la continuturile pre"ate si in'atate anterior

ialogul

$ere ele'ilor sa obser'e

.bser'a si raspun"7 ocupa locul 8 in ran"ul continentelor 9errei.

$on'ersatia euristica

.bser'are a comporta mentului ele'ilor) stimularea participarii ele'ilor la formularea raspunsulu i.


.bser'are) apreciere oral

O1

# #)*

Anun%area lec%iei noi &'i a obiectivelor operazional e( +iri,area predarii invatarii

,crie titlul leciei pe tabl)6opulatia si asezarile omenesti ale continentului -frica & enun:scrie obiecti'ele

-scult) recepteaz) noteaz

;xpunere frontal

6rofesorul le expune primele notiuni generale cu pri'ire la nr locuitorilor "in -frica ,a analizam impreuna #arta "in manual si sa in"entificam regiunile

-sculta si noteaza $itesc pe #arta "in atlasul geografic ( sau manual* si formuleaza raspunsul corect sub in"rumarea profesorului.

;xpunerea <ucru cu #arta .bser'area

6ro'oaca participare a tuturor ele'ilor si ii "etermina sa "ialog#eze

cu "ensitati mari "e populatie

) sa se autoe'alue ze sau sa e'alueze raspunsul "at "e alti colegi & $itesc textul "in manal in"entifica principalele grupe rasiale. & $itesc "ocumentele expuse spre analiza & Reflecteaza & ,ub in"rumarea profesorului) ele'ii explica faptele sesizate) le mentioneaza si aplica in alte situatii cunostintele in'atate. escoperire a %"em <ucru cu manualul

O2

,a analizam textul "in manual si sa in"entificam principalele grupe "e populatiei "in -frica 6rofesorul le cere ele'ilor sa in"entifice "in tabelele "in manual urmatoarele "ate 7 & nr "e locuitori ai continentului si mo"ul lor "e repartizare si religiile

O,

%"em

%"em

O4

$are sunt religiile si & -nalizeaza cre"ointele "in aceasta "ocumentele expuse parte a lumii = si sub in"rumarea profesorului

- .*

Atingerea feedbac/ului

1 O-

Asigurarea si intensificar ea retentiei si transferului cunostintelo

;xplicati "i'ersitatea Reanalizeaza) faptelor geografice "in sintetizeaza si -frica. explica 'arietatea geografica in functie "e suprafata) "i'ersitatea reliefului) a con"itiilor "e clima si "e 'egetatie) a mo"ului "e populare a teritoriului -fricii. $ompletati fisa "e ,electeaza e'aluare cu informatiile pentru informatiile completarea si corespunzatoare. formularea corecta a raspunsurilor.

%"em ;xercitii geografice

%"em ,timularea participarii ele'ilor) analiza raspunsuril or si e'aluarea prin note.

%nterogatiile ;'aluarea "e control si finala "ialogul.

1#*

r $recizarea activitatilor pe care elevii le vor desfasura acasa

$omunica sugestiile si -sculta si noteza. continuturile ce 'or fi parcurse spre stu"iu.

;xplicarea

SC%EMA LECTIEI 0c1ema lectiei se va intocmi la tabla AFRICA POP!LATIA SI ASE*ARIEL OME"ESTI
;ste "e >77.?@@.@@@ loc.A omin populaia ruralA .rganizare n triburi7masai)peul)su"anezi)niloi #otentoi)boimani)zuluiA 4or"ul -fricii este locuit "e populaii berbero&arabe)"e religie musulmanA Restul -fricii este "ominat "e populaii "e ras neagr)ce practic animismul. 4atalitatea "epete 2@B n majoritatea rilor africane iar mortalitatea 1@BA 5ortalitatea infantil este "e peste ?@B iar numrul femeilor este mai re"us cu 1&2C comparati' cu al brbailor) 1rupa "e '!rst @&14 ani "eine n jur "e 4?&4>C"in totalul populaiei)cea ntre 1?&D4 ani)peste ?@C)iar cea peste D? ani sub ?C.

A.E*/RILE R!RALE 6re"omin pe continentul african n proporie "e 7?CA $asele sunt "e obicei rotun"e)cu o singur ncpere)acti'itile casnice "esfur!n"u& se afarA En -frica "e 4or" casele sunt "e piatr) En ,a#ara sunt construite "in lut )cu acoperi "rept i se nt!lnesc n oaze. ORA.ELE AFRICII $u excepia celor "in ;gipt )a celor "e pe litoralul nor"ic i estic)au fost ntemeiate "e europeni n sec.F%F i FFA %niial au fost ree"ine ale albilor colonitiA -u fost concepute ca puncte "e ptrun"ere spre interiorul continentului sau au fost construite n regiuni cu resurse naturaleA 6artea central este mo"ern "ar periferiile sunt "ominate "e 0cartierele srciei2A