Sunteți pe pagina 1din 3

Rentabilitatea si riscul valorilor mobiliare

In momentul realizarii unei investitii in actiuni sau obligatiuni, se fac estimari privind
rezultatele viitoare potentiale si variabilitatea acestora. In acest context trebuie de calculat
rentabilitatea medie estimata si riscul aferente unei valori mobiliare.
Metode:
1. Ipoteza statica forte: se bazeaza pe datele istorice
Tinand cont de datele inregistrate in trecut, si anume cursurile bursiere, se calculeaza
rentabilitati zilnice, lunare, semestriale etc, functie de intervalul de timp urmarit de investitor.
Pentru aceste rezultate se calculeaza media aritmetica, rezultand rentabilitatea medie istorica.
Conform acestei ipoteze, rentabilitatea medie asteptata in viitor va fi tendinta
centrala a seriei de date istorice, adica rentabilitatea medie istorica.
Ipoteza statica forte este destul de rigida pentru ca datele , fiind exclusiv istorice, nu sunt
foarte buni estimatori. In viitor nu se va intampla exact ceea ce s-a intamplat in trecut, pot sa
apara evenimente exceptionale care afecteaza rentabilitatea titlului. Deci rentabilitatea
calculata si estimata astfel nu este tocmai reprezentativa.
n
R
R R E
n
i
i
=
= =
1
) (
unde
!i reprezinta rentabilitatea individuala a titlului inregistrata in trecut ( zilnica, lunara,
anuala etc)"
n numarul de inregistrari "
#(!) rentabilitatea medie estimata.
!iscul se defineste ca variabilitate a rezultatelor inregistrate fata de medie. $cesta se
cuantifica prin abaterea medie patratica, derivata din indicatorul dispersie ( sau varianta).
%n risc de &' semnifica faptul ca rentabilitatea viitoare, fata de rezultatul mediu estimat,
poate sa varieze cu (,-&'. De exemplu daca rentabilitatea medie estimata este de 1', in
viitor, rentabilitatea ce poate fi inregistrata va varia intre -1' si )'.
*ormulele sunt
Dispersia
1
)) ( (
&
1 &

=
n
R E R
n
i
i

" $baterea medie patratica


&
=

aceasta din
urma cuantifica riscul.
1
Aplicatie:
Pentru o actiune se dau urmatoarele date istorice
!entabilitate zilnica ( !i) *recventa de aparitie a rezultatului (ni)
&' +
,' -
+' 1+
-' -
1.' +
/a se calculeze rentabilitatea medie istorica si riscul actiunii, in ipoteza statica forte.
Rezolvare:
' , , +
+ - 1+ - +
+ 0 ' 1. - 0 ' - 1+ 0 ' + - 0 ' , + 0 ' & 0 0 0 0 0
) (
+ , ) & 1
+ + , , ) ) & & 1 1
=
+ + + +
+ + + +
=
+ + + +
+ + + +
= =
n n n n n
n R n R n R n R n R
R R E
' &1 , & (') & , +
(') & , +
1 ) + - 1+ - + (
+ 0 ') , , + ' 1. ( - 0 ') , , + ' - ( 1+ 0 ') , , + ' + ( - 0 ') , , + ' , ( + 0 ') , , + ' & (
1
0 )) ( (( 0 )) ( (( 0 )) ( (( 0 )) ( (( 0 )) ( ((
&
&
& & & & &
+ , ) & 1
+
&
+ ,
&
, )
&
) &
&
& 1
&
1 &
= =
=
+ + + +
+ + + +
=
+ + + +
+ + + +
=

n n n n n
n R E R n R E R n R E R n R E R n R E R
!ezulta deci ca rentabilitatea medie zilnica estimata este de +,,' cu un risc asociat de
&,&1'. Prin urmare, in viitor, fata de rezultatul mediu estimat se poate obtine mai mult cu
&,&1' sau mai putin cu &,&1', adica intervalul de variatie al rentabilitatii va fi
( +,,'-&,&1'"+,,'(&,&1').
&
&. Tehnica scenariilor se bazeaza pe date estimate de investitor functie de contextul
macroeconomic sau o anumita evolutie a emitentului titlului.
$stfel, de exemplu, pentru diverse stari economice, care au asociate anumite
probabilitati de aparitie, acesta asteapta anumite rezultate de rentabilitate.
/tare economica Probabilitate de aparitie !entabilitate asteptata
progres ).' &'
statica ,.' 1'
regres ).' .,2'
3onform tabelului de mai sus, observam deci ca investitorul apreciaza ca intr-un
context economic favorabil , cu o probabilitate de ).', rentabilitatea generata de titlu va fi de
&'.
Deficienta modelului este gradul sau mare de subiectivism, fiecare investitor
formuleaza propria sa parere care nu intotdeauna este si 4ustificata.
*ormula rentabilitatii medii estimate este
i
n
i
i
p R E R E 0 ) ( ) (
1

=
=
unde
#(!i) reprezinta rentabilitatea estimata pentru fiecare scenariu in parte"
pi probabiliutatea de realizare a unui anumit scenariu, deci si a nivelului de
rentabilitate.
Dispersia se calculeaza astfel
i
n
i
p R E R E 0 )) ( ) ( (
1 1
& &

=
=
iar riscul, cuantificat prin
abaterea medie patratica va fi
&
. Interpretarea riscului se face similar cazului mai sus
prezentat.
Aplicatie:
Pentru o actiune se fac urmatoarele estimari in privinta rentabilitatii
/cenariu !entabilitate asteptata #(!i) Probabilitate de aparitie (pi)
1 &' ).'
& ,' ,.'
) -' ).'
/a se calculeze rentabilitatea medie estimata si riscul aferent.
Rezolvare:
' ) , , ' ). 0 ' - ' ,. 0 ' , ' ). 0 ' & 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( ) (
) ) & & 1 1
= + + = + + = p R E p R E p R E R E
'. 5+ , 1 (') 11 , ) ' ). 0 ') ) , , ' - ( ' ,. 0 ') ) , , ' , ( ' ). 0 ') ) , , ' & (
0 )) ( ) ( ( 0 )) ( ) ( ( 0 )) ( ) ( ( 0 )) ( ) ( ( 0 )) ( ) ( (
& & & &
+
&
+ ,
&
, )
&
) &
&
& 1
&
1
&
= = + + =
+ + + + =

p R E R E p R E R E p R E R E p R E R E p R E R E
)