Sunteți pe pagina 1din 5

REZULTATELE GRILELOR

GRILE CURS I
1. b
2. b
3. a
4. d
5. c
6. d
7. e
8. a
9. c
10. d
11. e
12. b
13. a
14. a
15. e
16. e
17. c
18. c
19. c
20. c
21. d
22. c
23. a
24. a
25. d
26. a
27. c
28. b
29. ?

GRILE CURS II
1. e
2. b
3. e
4. a
5. a
6. b
7. d
8. d
9. c
10. c
11. e
12. c
13. a
14. b
15. c
16. c
17. b

GRILE CURS III


1. a
2. b
3. c
4. c
5. e
6. h
7. b
8. e
9. b
10. a
11. b
12. d
13. b
14. e
15. d
16. d

PROBLEMA 1
O societate comerciala realizeaza o majorare a k soc. Prin emisiunea de actiuni noi cu un raport de
subscriptie de 5.
Pretul de emisiune este de 700 u.m. V.N. = 200 u.m., iar ultimul curs cotat al actiunilor inainte de
majorare este de 1000 u.m. Sa se calculeze valoarea teoretica a actiunii dupa majorarea k soc si
valoarea teoretica a dreptului de subscriere.
Numar de actiuni noi = 100 000 u.m.= n
N = numarul de actiuni vechi
PE =pretul de emisiune
Pe = prima de emisiune
PE = VN+Pe
St = valoarea teoretica a dreptului de subscriere
Ct 1 = Ct 0 x N + Pe x n / N+n
Ct 1 = 1000 x 500000 + 700 x 100 000/600 000
Ct 1 = 5700/ 6 = 950
St = Ct0 Ct1 = 1000-950=50
Pe = 700
VN =200
Ct 0 = 1000
S=5
n = N/S
PROBLEMA 2
Majorarea k soc la o societate comerciala pe actiuni se face cu un raport de subscriptie de 4. vechii
actionari subscriu 60% din noua emisiune. VN = 1000. Prima de emisiune = 500. Cursul actiunilor
inainte de majorare = 2000. Valoarea bursiera de drepturi la subscriere este cu 10% mai mare decat
valoarea lor teoretica. In aceste conditii, un investitor nou care doreste sa achizitioneze 10 titluri trebuie
sa detina drepturi de subscriere in valoare totala de ...?
S= 4
VN = 1000
Pe = 500
Ct0 = 2000
Subsciere = 60%
S bursa = 1.1 St
St = Ct0 PE/ S+1
PE = VN + Pe = 1500
St = 2000-1500 / 5 = 100
S bursa = 1,1 x 100 = 110
Vtotala = 10 x 4 x110 = 10 x 440 = 4400

PROBLEMA 3
O societate comerciala emite noi actiuni. Raportul de subscriptie este de 4 actiuni noi la 5 actiuni
vechi. Valoarea bursiera a dreptului de subscriere = 25, fiind cu 22,5 % mai mare decat valoarea lui
teoretica . VN = 25300, Prima de emisiune = 1400. Sa se calculeze cursul bursier inainte de majorare.
St = Ct0 Pe / S+1
Ct0 = St (1+S) + PE
S = 5/4
S bursier = 122,5 St
25 = 122,5 /100 St
St = 2500 / 122,5= 20,40
Ct0 = 20,40(1+5/4) + 26700
Ct0 = 26745,9
PROBLEMA 4
O societate comerciala pe actiuni face o majorare a k sco in urmatoarele conditii:
Infiintare
Dupa majorare
Numar actiuni
1000
+1000
VN
+1000
1000
Rezerve legale
4000 000
4000 000
Rata profitului la capital propriu
10%
10%
Aratati modificarea valorii instrinseci a actiunii, dilutia capitalului si dilutia votului pentru o
persoana care detine inainte si dupa majorare 10 actiuni.
Vi = Cp / nr. Act
Vi 0 = Cs + Rez / N = N x VN + Rez / N = 1000 x 1000 + 4 000 000 / 1000 = 5000
Vi 1 = Cs +Rez / n +N = 2000 x 1000 + 4000 000 / 2000 = 3000
Profit/actiune = profit net/ nr. Act = 10% Cs / N
PNA0 = 10/100 * 5 000 000/1000 = 500
PNA1 = 10/100 * 6 000 000/ 2000 = 300
10 /1000 * 100 = 1%
10 /2000 * 100 = 0,5%
PROBLEMA 5
O societate decide incorporarea unei patrimi din totalul rezervelor pentru cresterea capitalului si
distribuirea gratuita de actiuni. Totalul rezervelor este de 3 000 000. Numarul actiunilor nou emise n =
1000. Inainte de majorare, capitalul social era format din 15 000 actiuni. Valoarea intrinseca a dreptului
de atribuire este de:
a). 60,856
b). 65,472

c). 55,98
d). 67,53
e). 59,375
Val. Intrinseca DA = Vi0 Vi1
Vi = Cpr/ nr. Act
Vi0 = Cp0 / N;
Vi 1 = Cp1 / N+ n
Cs0 = VN x N
VN = 0,25 X 3 000 000 / 1000 = 750
DA = Vi0-Vi1 = 950 890,625 = 59,375

Cs = VN x N = 750 x 15 000 = 11250 000


Cp0 = 11 250 000 + 3 000 000 = 14 250 000
Cp1 = 14 250 000
Vi 0 = 14 250 000 / 15 000 = 950
Vi 1 = 14 250 000 / 16 000 = 890, 625

PROBLEMA 6
O societate majoreaza K soc.
N = 10 000
N + n = 15 000
VN = 500
Pe = 100
Ct0 = 800
1. Pretul platit de vechii si noii actionari pentru o actiune noua, daca la bursa dreptul de
subscriere coteaza la 20.
a). 600,620
B). 600,640
c). 500,600
d). 800,640
e). 800,600
2. Valoarea teoretica a dretului de subscriere.
a). 65,43
b). 59,37
c). 71,23
d). 66,67
e). 58,54
1. PE= VN + Pe = 500+100=600
Curs = PE + DS x N/n = 600+ 20 x 10000/5000 = 600+ 40 =640
2. DS = Ct0 Ct1
Ct1 = PE x n + N x Ct0 / n+N = 600 x 5000 + 10 000 x 800 / 15 000
Ct1 = 3 000 000 + 8000 000 / 150000 = 733,33
DS = 800-733,33 = 66,67

PROBLEMA 7
Care este rentabilitatea curenta a unei obligatiuni cumparate la un curs de 96,89 % cu 5 ani inainte
de scadenta care ofera un cupon de dobanda de 12% in conditiile unei rambursari prin rate anuale
egale.
c = C /Px 100
C = venit anual din dobanda
C = 12 % x VN
P = pret pe piata
P = 96,89% x VN
c = 12% x VN / 96,89% x VN => c = 12,38%

PROBLEMA 8
O obligatiune cu maturitatea de 6 ani a fost emisa in urma cu 2 ani la o VN = 10 000. Ea este
tranzactionata in prezent pe piata la un curs de 98%. Un investitor achizitioneaza o obligatiune de pe
piata, incasand un venit anual de 800 pana la scadenta.
Sa se calculeze:
a). Randamentul cuponului;
b). Randamentul curent;
c). Randamentul la maturitate, stiind ca obligatiunea este rambursata integral la scadenta la paritate.
a). D = C /VN x 100 = 800 / 10000 x 100 = 8 %
b). c = C / P x 100 = 800 / 980 000 x 100 = 8,16%
c). M/S = C + d/n / VN +P/2 = 800 +10 000 -9 800/ 4/10 000+9 800/ 2 x100 = 800 +50 /9900 =
8,58%
d = VN P
n -> perioada pana la scadenta