Sunteți pe pagina 1din 2

Costul de oportunitate Legea II Gossen

C0 =

x
y

TU

TU TU

1
0
; TU=MU; MU= Q = Q Q ; MU=TU
1
0

MU y
MU x
MU n
=
= ... =
Px
Py
Pn

- Toeria cardinalista

Teoria ordinalista : Rata Marginala de Substitutie

Ecuatia liniei bugetului : I=X*Px+Y*Py ; Panta liniei


MU

MUx
y
MRS xy =
;
MUy
x
Px
bugetare P ;
y

MRS xy =

MU

MU

X
X
X
Y
X
Echilibrul consumatorului in conditiile statice MU = P SAU P = P ; MRS xy = P
Y
Y
X
Y
Y

Comport.Prod. pe T.L.(Q=f(K,L)K- const,L- modif) : TPL

= Q = MP; APL =

MPL = (TPL )'

MP

TPL
L

; MPL =

TPL
L

MP

L
L
Rata Marg. de Subst. tehnol. MRTS KL = K ; MRTS LK = L SAU MP = L => MRTS LK = MP
K
K
(MRTS arata de la cite unitati de K va refuza p-u a utiliza un factor de prod. suplimentar L)

L
Izocost TC = LPL + KPL ; Cond. de echilibru. in Cond.
cond. statice MRTS LK = P ;
K

optimala

MPL
P
MPL
MPK
= L SAU
=
MPK
PK
PL
PK

TC= TFC+TVC = TFC+ L*W, unde L-nr.munc.,W-salariu ; Q= AP*L=> AFC=TFC/APL;


AVC= (L*W)/(AP*L)
Costul de prod. pe T.S.:TC=TFC+TVC;
TC
;
Q
TC
MC =
;
Q

AFC =

TFC
TVC
; AVC =
;
Q
Q ATC=AFC+AVC;

AC =

MC=TC; Curba cost mediu LRAC :

AC;

T = TR TC ;

M =MR-MC; A =AR-

=TR-TC; A =P-AC; A = Q ; =Q*A ;

Incasari: TR=Q*P; MR=

TR
;
Q

AR=

TR
Q

; Rata :

Pragul de rentabilitate: TC=TR; TC=P*Q; P=

R =

TC
= AVC
Q

T
T
T
100% ; R =
100% ; R =
100%
K
TR
TC

; TC=TFC+TVC; TVC=AVC*Q;
TFC

P*Q=TFC+AVC*Q <=>P*Q-AVC*Q=TFC; (P-AVC)*Q=TFC=> Q P AVC ; cost.unitare =AC


AVC vor fi minime: AVC=MC;
Legea cererii: Qd=a-b*Px (a-const, volumul cons. p/u pretul 0, b- const, panta curbei cererii ).
Bun Giffen- bun inferioare QP; Bun. Veblen bun. de lux , dependenta directa
Legea ofertei: Qs=a-b*Px (a-const autonoma, indica pretul de la care incepe oferta pe piata,bpanta cur ofertei)
Pret de echilibru:Qd=Qs; sau a-bPx=a+bPx. Incasarile bugetare Qe*Taxa.
Povara fiscala P dupa impozitare- taxa si il compari cu 1Pret =>vinzator; p/u cump. cumparatori
P0 cu P1
Q %

Q P

'
0
0
Elasticitatea cererii : E D / P = P% = P Q ; E D / P = QD Q
0
0

Q Q

2
1
1
Elasticitatea cererii prin punct : E D / P = P P Q ; Elast. Cererii prin arc
2
1
1

Q2 Q1 ( P1 + P2 ) / 2

P2 P1 (Q1 + Q2 ) / 2
I
Q % Q I 0
=
=

E D / I = Q D' 0 ; E D / I <0 b.inferior; 0< E D / I <1- b.normal; E D / I >1- bun


;
I % I Q0
Q0

ED / P =
ED / I

de lux
Ex / y =

Q x % Q x P0 ( y )
P ( y)
=

E x / y = Q D' 0
;
; E x / y <0-b.comp-re; E x / y >0
Py % Py Q0 ( x)
Q0 ( x )

b.substi-le;

E x / y =0

autonome
ES / P =

P
Q% Q P0
=
; E S / P = QS' 0
P % P Q0
Q0

b=Qd; b=Qd=E*q/p

Q P

0
0
Volumul vinzarilor E D / P = P Q ; din care Q= - E D / P *P* P , daca Q=Q1-Q0, atunci
0
0

Q0

Q0

Q1-Q0= - E D / P *P* P , respective Q1= - E D / P *P* P +Q0


0
0
Concurenta perfecta: =TR-TC; max =

TR TC

= 0 => MR = MC = P
Q
Q

MC=TC

Conditie de echilibru pe TL: P=MC=ACmin=LRACmin (volumul optim de prod) Nr. de firme=


Q/q
Monopol MC=MR, P>MR;
Lerner(put.de monopol) L =

P=

MC
1
1
Ed / p

Ed / p -

elast. cererii la produsele firmei

P MC L = 1 ;
;
E d / p Taxa
P

cump-tor+; =A *Q; A =P-MC, A -

pr.unitar; AR=P
Monopolista . Cond. de echilib. AC=P; MR=MC; Echil.in PL =0; LRMC=MR;
Surp.Capacitatilor=Qc.p-Qc.m
Oligopol Vol.prod (q*=q1+q2); TR1=q1P=q1f(q1,q2); TR2=q2P=q2f(q1,q2); 1=TR1(q1,q2)TC1(q1);
P=a-bQ; Q=q1+q2; P=a-b(q1+q2).
Daca TR=Pq, iar TC=k+cq, k-cost fixe, cq-costuri medii: 1=Pq1-k1-c1q1
Profitul va fi maxim : 1' = a 2bq1 bq 2 c1 = 0 ; 2bq1 + bq 2 + c1 = a ; 2bq1 = a bq 2 c1
Vol. de echil. q1 =

a c1 q 2
a c 2 q1
; q2 =
;
2b
2
2b
2

Daca firme cu costuri identice

q1* =

a c
3b

MC=MR, MR=TR. TR=P*Q, Q=q1+q2; 1=q1*(P-MC) cartel=Q*(P-MC); firma=


cartel/2
Vol. optim de productie ale firmei :lider Profit 1 =

(a c) 2
8b

firma lider; 2 =

q1* =

(a c) 2
16b

a c
;
2b

firma satelit

- firma satelit

q 2* =

a c
4b