Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS

Capitolul I. NOTIUNI SI FUNDAMENTARI PRIVIND POLITICILE


CONTABILE
1.1. Sensuri n definirea politicilor si tratamentelor contabile
1.2 Importanat si rolul politicilor contabile la nivelul intreprinderii
1.3 Obiective criterii si elemente ce trebuie avute in vedere la stabilirea politicilor
contabile
1. Influenta politicilor contabile asupra indicatorilor raportati prin situatiile
financiare.
Capitolul II POLITICI CONTABILE PRIVIND RECUNOASTEREA SI
EVALUAREA STOCURILOR
2.1. !elimit"ri si structuri pivind stocurile
2.2 Recunoasterea si evaluarea stocurilor #Normali$area contabilitatii stocurilor #re%lementarea
nationala&O'(P 3)**+2)),- re%lementarea conf directivei europene- re%lementarea iternationala&I.S 2/
2.3 0valuarea initiala a stocurilor
2. 0valuarea ulterioara a stocurilor
2.* Influente ale politicilor contabile privind stocurile asupra performantei
financiare si a po$itiei financiare
Capitolul III POLITICI CONTABILE PRIVIND EVIDENTA SI
CONTABILIZAREA STOCURILOR
3.1.Or%ani$area contabilitatii stocurilor (obiective- sistemul documentelor - sistemul
conturilor/
3.2. 'etode de evidenta a stocurilor #'etode de evidenta sintetica -'etoda inventarului permanent-
'etoda inventarului intermitent&'etode de evidenta analitica a stocurilor(&metoda cantitativ&valorica1metoda operativ&
contabila1metoda %lobal&valorica1/
3.3 Instrumentarea contabila a operatiilor privind stocurile
3.3.1. Contabilitatea operatiilor privind stocurile cumparate
3.3.2. Contabilitatea privind stocurile fabricate
3. Contabilitatea a2ustarilor pentru deprecierea stocurilor
Conlu!ii "i p#opun$#i
Bi%lio&#a'i$