Sunteți pe pagina 1din 5

Ion Barbu

Mircea Scarlat afirma: "Excluznd din liric simpla confesiune, Ion Barbu vroia ca poezia
s oglindeasc spiritul i nu oscila iile temperamentale ale autorului. Personalitatea acestuia se
manifest n elaborarea intelectual, n prelucrarea emo iei i a fondului temperamental ...!.
Poetul prefer modalitatea indirect de expresie, apelnd la m ti "voci# lirice, la dramatic, la
epic, sau adoptnd un stil senten ios. $ezultatul prim este aspectul impersonal al operei."
Date despre autor
Ion Barbu este un poet modernist, ca i Tudor Arghezi i Lucian Blaga, apar innd
perioadei interbelice a literaturii. umele de Ion Barbu este un pseudonim literar pentru !an
Barbilian, o personalitate comple"#, un matematician de reputa ie european# $profesor
uni%ersitar, autor de studii de specialitate&. 'ocheteaz# cu literatura, la (nceput, doar din ambi ia
de a)i demonstra lui Tudor *ianu c# poate scrie poezie: "%m nceput s scriu n vederea unui
singur cititor, &udor 'ianu "...#. %m nceput s scriu numai n vederea acestui unic cititor..."
+n ,-,., debuteaz# (n re%ista /Literatorul/ cu poezia /0iin #/ i se afirm# ca /poet nou/,
original, la cenaclul Sbur#torul, condus de 1ugen Lo%inescu. +n ,-2,, apare placheta ilustrat#
nepotri%it /!up# melci/, pe care poetul o retrage din libr#rii, iar, (n ,-34, este publicat singurul
s#u %olum antum, /5oc secund/.
Particularit i ale lirismului barbian
6ndirea barbian# se (ntemeiaz# pe concep ia conform c#reia poezia este /un semn al
min ii/, ea interfernd cu matematica: "(rict ar prea de contradictorii ace ti doi termeni la
prima vedere, exist undeva, n domeniul nalt al geometriei, un loc luminos unde se ntlne te
cu poezia. )a i n geometrie, n eleg prin poezie o anumit simbolic pentru reprezentarea
formelor posibile de existen ." 7oetul matematician este (mpotri%a /poeziei lene e/, /refuzat#
de Idee/, (n fa%oarea lirismului pur, (n eles ca o contemplare a lumii, ca o comunicare cu
uni%ersul, prefernd lirica intelectualizat#.
ETAPELE CREA IEI
1. Etapa parnasian
+n aceast# etap#, autorul e%it# confesiunea direct#, de aceea transfer# asupra naturii propriile
sentimente i dispozi ii $/Mun ii/, /La%a/&: aspira ia spre (nalt, e"altarea, e"pansiunea %italist#
$/'opacul/&.
+ i e"prim# dorin a de a p#r#si lumea contempla iei abstracte pentru o e"isten # frenetic#
$/8manizare/&. +n plus, penduleaz# (ntre apolinic i dionisiac $/9ul/&.
Tinde s# se elibereze din prizonieratul trupului pentru a se integra (n marea unitate a
uni%ersului $/'ucerire/&. A adar, poetul transfer# asupra elementelor naturii, copacul, mun ii,
la%a, banchizele, rul, propriile dispozi ii pentru a e%ita confesiunea direct# i pentru a da un
aspect impersonal liricii. !esigur, limba:ul este ermetic c#ci poetul codific# dispozi iile sale.
,
2. Etapa baladic-oriental
Aici se remarc# preferin a pentru epic i stilul senten ios. Acum poezia abund# (n animismul
primiti% $/!up# melci/&, cnt# spa ii pitore ti $/Isarl(c/& i persona:e pitore ti $astratin ;ogea,
!omni oara ;us&. +n plus, reconstituie lumea lui Anton 7ann, mituri, legende, descntece.
3. Etapa ermetic
+n ceea ce pri%e te cea de)a treia etap#, limba:ul poetic se ermetizeaz# i mai mult c#ci
%alorific# %iziunea matematicianului i instrumentele acestuia.
Riga Crypto i lapona Enigel
Balad# cult#
Apari ie. ncadrare n tem. Specie literar.
Inclus# (n ciclul /8%edenrode/ din %olumul <5oc secund=, poezia <9iga 'r>pto ?i lapona
1nigel= apar@ine etapei de crea@ie numit# baladesc# ?i oriental#. Subintitulat# <balad#= $deoarece
are un fir narati% i persona:e)simbol&, <9iga 'r>pto ?i lapona 1nigel= este caracterizat# de (nsu?i
autorul ei drept un <Luceaf#r (ntors=, putnd fi considerat# un poem alegoric.
Tema ei este iubirea, perceput# ca fiind o cale de cunoa tere i imposibilitatea realiz#rii ei
(ntre persoane apar innd planurilor diferite.
Titlul este alc#tuit din dou# nume proprii ce desemneaz# membrii cuplului ne(mplinit:
apelati%ul <riga= $rege, st#pn& sugereaz# o dimensiune arhaic#A 'r>pto $(n greac# B criptic,
ascuns, (ncifrat&A lapona este locuitor al @inuturilor nordice (ndep#rtate ) 1nigel, nume propriu
e"otic $(n suedez# B (nger&. 9iga (ntruchipeaz# geniul %egetal, stadiul steril de increat, intelectul
purA lapona apar ine umanului, e%oluat, fiind surprins# (n aspira ia c#tre soare $c#tre ideal, c#tre
absolut&.
Structura compoziional a baladei.
Tehnica de compozi ie este po%estea (n ram# $po%estea (n po%este&. 9ama se a"eaz# pe ideea
nun ii (mplinite, c#tre sfr itul c#reia se spune po%estea unei alte nun i, una ratat#, pentru a fi de
(n%# #tur# cuplurilor tinere.
Mitul nun@ii <dilematice= constituie nucleul baladei. 7oezia este alc#tuit# din dou# p#r@i,
fiecare dintre ele prezentnd cte o nunt#: a& una real#, consumat#, (mplinit# ?i b& una ini@iatic#,
ne(mplinit#, imaginar#.
9ama are rol de prolog i debuteaz# cu o in%oca ie c#tre menestrel.
Incipitul cuprinde dialogul dintre un <menestrel= $poet ?i cnt#re@ medie%al&, ?i un <nunta*
frunta*=, dialog ce pune (n e%iden@# moti%ul <nun@ii=, recurent (n lirica barbian#. !ialogul
introduce prin tehnica po%estirii (n ram#, po%estea celor dou# persona:e din titlu. La sfr?itul unei
nun@i ade%#rate, <la spartul nun+ii n cmar=, menestrelul este rugat s# <zic#= despre alt# nunt# C
<cu Enigel *i riga )r,pto=. 1pitetele <trist ?i aburit= cu care este caracterizat, denot# elegiacul din
<zicerea= sa, ?i)l degradeaz#: este <mult ndrtnic-, .mai aburit-. 'ntarea menestrelului are
sens parabolic, el trebuie s# cnte, repetnd ca (ntr)un ritual <)u foc l/ai zis acum o var0 %zi zi/
mi/l stins, ncetinel =.
2
Momentul ales este unul dilematic, "la spartul nun ii, n cmar" , tonul este "stins,
ncetinel", iar zicerea se adreseaz# ini ia ilor, c#ci po%estea a mai fost spus#, la o alt# nunt#,
"acum o var". 9epetarea ei la fiecare nunt# (mplinit# are un rol moralizator.
La prima %edere balada este o liricizare a legendei despre originea ciupercilor otr#%itoare, ce
tr#iesc la umbr# ?i umezeal#, simboliznd o e"isten@# hermafrodit# $se (nmul@esc prin spori&.
1cenariul liric simbolizeaz# ini@ierea despre o nunt# ne(mplinit#. 1cenariul epic: 9iga 'r>pto,
simbol al increatului, iar pe alt plan al intelectului pur ?i steril, aspir# nu la (n#l@area (n regnul
uman, ci s# atrag# fiin@a uman# (n hotarele sale, o capcan# prime:dioas# pentru 1nigel, care)?i
urmeaz# drumul spre <nunta= solar#.
Poestea propriu-zis este o a%entur# ontologic# prezentat# alegoric sub forma unei nun i
e uate (ntre %egetal i omenesc. 1a debuteaz# cu prezentarea cadrului natural specific regelui
'r>pto: "n pat de ru i/n 2um uns" , printre bure i, un loc al (ntunericului i al umidit# ii.
'r>pto este caracterizat ca fiind "inim ascuns" $simbol pentru (nchiderea (n sine&.
9egele ciuperc# este un inadaptat, <sterp *i nrva*= (n lumea lui umed# ?i r#coroas#, ce nu
%rea <s nfloreasc=, pe cnd lapona 1nigel, prezentat# (ntr)o mi?care de transhuman@#, <3n noul
an, s/*i duc renii,0 Prin aer ud tot mai la sud=, este <lapon mic, lini*tit=.
9iga (ntruchipeaz# increatul, moti% specific barbian, entitatea suficient# sie i, care
(nglobeaz# esen a pur# a uni%ersului. A (nflori este echi%alent cu a nunti.
Lapona 1nigel tr#ie te "n ri de g2ea urgisit" , ghea a fiind simbolul intelectului pur, al
gndirii pur ra ionale, f#r# implicarea sentimentelor. 7entru ea (ncepe un nou an, timp al
schimb#rii, pentru c# aspir# c#tre sud, c#tre soare. 1nigel reprezint# o ipostaz# e%oluat# a regnului
uman, capabil# de a) i contura idealul suprem.
+ntlnirea celor doi se realizeaz# (n %is, pe cale oniric#, atunci cnd lapona popose?te (n
poian# <pe mu*c2iul crud=, "torcnd verdea " $torsul este un mit cu %alen e demiurgice&. 9egele
'r>pto, fiin # inferioar#, (i adreseaz# trei chem#ri. 7rima oar#, fata este (mbiat# cu "dulcea " i
"fragi", care simbolizeaz# (mp#r# ia rig#i pe care acesta %rea s# i)o ofere. 9efuzurile sunt moti%ate
prin dou# autoportrete: <eu m duc s culeg0 4ragii fragezi mai la vale=, ?i aspira@ia spre soare,
patronul spiritual al lui 1nigel ?i al lumii umane $<5 nc2in la soarele n+elept-, .6reu taler
scump cu margini verzi0 7e aur. 'isu/i cerceteaz-&. 7rin urmare, fata amn# cunoa terea prin
intermediul iubirii. A doua chemare enun # sacrificiul suprem de care este capabil regele (n
numele dragostei: "7ac pleci s culegi0 3ncepi, rogu/te, cu mine". 1nigel intuie te gestul lui
imatur, dar i faptul c# aspira ia este prea (nalt# pentru condi ia limitat# a regnului s#u. 8ltima
chemare (i cere fetei sacrificiul, renun area la Ideal $drumul c#tre Soare& i integrarea (n regnul lui
inferior: "8as/l, uit/l Enigel0 3n somn fraged i rcoare" .
+ntrziind (n dialogul cu 1nigel, soarele (l surprinde ?i)l pedepse?te pe 'r>pto,
transformndu)l (n ciuperc# otr#%itoare. <Pece+ile ro*ii= tr#deaz# f#ptura demonologic#,
(ndep#rtndu)l definiti% de regnul uman, ca ?i de increat, r#mnnd s# nunteasc# <cu mselari+a
mireas-.
+nl#n@uirea epic# a poemului este u?or tulburat# de faptul c# <rama= din incipit nu are
coresponden@# (n final, iar <%isul= fetei nu are o (ncheiere clar#. 7resupunem c# se sfr?e?te atunci
cnd fata plnge $(n %is sau (n realitateD&. Aceast# (nl#n@uire a planurilor amplific# ambiguitatea
te"tului. A%entura lui 'r>pto e?ueaz# (n mod tragic. Tr#dndu)?i condi@ia paradisiac# prin
degradare, riga de%ine inferior, de?i la (nceput putem %orbi despre superioritate prin prezen@a att
de intens# chiar ?i (n afara %isului. 1l este o natur# singular#, superioar#, <mpr+ea peste bure+i=,
cu ciud#@enii fa@# de ritmul comun al lumii din care face parte $el reprezint# geniul&.
Lapona (l refuz# pentru c# nu accept# sterilitatea. Aspira@ia erotic# apar@ine factorului
inferior
,
. 7e@irea are loc pe cale oniric#. 'r>pto este solemn, gra%, (mbiind)o cu dulcea@# ?i fragi
$produse din lumea %egetal#&. 'ulegerea sa de c#tre 1nigel este amnat#, pentru c# fata (i spune:
<8as. %*teapt de te coace=. 'r>pto este un <geniu degradat=. 'oacerea este un %erdict al mor@ii.
,
Marin Mincu, (pera literar a lui Ion Barbu, Ed. )artea $omneasc, Bucure*ti, 9::;,
3
7entru el, soarele <E ro*u, mare=, este maculat, cu <pete fel de fel=. 1nigel este rugat# s#)?i
p#r#seasc# e"isten@a solar#, pe care 'r>pto o refuz# prin e"isten@a sa steril#. !e aici rezult#
tragismul, care const# (n imposibilitatea atingerii unui echilibru ideal.
<In%olu@ia= c#tre increat, ca o chemare spre <r#coare= ar fi o posibilitate de sal%are, <somnul
fraged= fiind identic cu pree"isten@a.
2
1%olu@ia sub soare implic# alterare, putrefac@ia, anularea.
Soarele se (ntrupeaz# (n <visuri sute, de mcel=, 'r>pto o cheam# pe 1nigel spre puritatea
increatului (n <1omn fraged *i rcoare=, care (ns# nu corespund idealurilor laponei.
1oarele este simbolul descifrat al ra@iunii, al intelectului, al dimensiunii apolinice a fiin@ei
umane. 1nigel, (n opozi@ie cu 'r>pto $ascuns, incifrat&, dionisiac, prin tendin@a de rupere a
echilibrului. Astfel, 1nigel este un persona: superior, fiind gu%ernat# de ra@iune, iar 'r>pto este un
persona: inferior, care reprezint# lumea sim@urilor. 9a@iunea ?i senza@iile sunt diferite, de aceea se
atrag. Soarele este tenta@ia ultim# $al treilea cerc& al e"isten@ei barbiene. Superioritatea principiului
feminin solar (n dauna celui masculin steril, a f#cut pe numero?i critici ?# comenteze poezia lui Ion
Barbu ca pe un <Luceaf#r (ntors=. Mircea Scarlat obser%a c# .nebunia rigi spn este
condamnarea barbian a aspira+iilor ne<ustificate-.
3
Ei (ntr)ade%#r putem interpreta sfr?itul rig#i
ca o pedeaps# pentru tendin@a de a)?i dep#?i condi@ia. Ie?irea din echilibrul prestabilit este
sanc@ionat# ca un h>bris, 'r>pto este alungat spre regnul malign. Fglindirea soarelui (n <pielea/i
c2eal=, de <zece ori= $zece B simbol ermetic al crea@iei complete&, constituie oglindirea rig#i (n
propria)i imagine.
8n alt simbol fundamental este cel al nun+ii, care apare (n poem ca o prob# (n ini@ierea
laponei (n drumul ei spre sud. +n poezia <9itmuri pentru nun@ile necesare=, Ion Barbu precizeaz#
trei trepte de ini@iere: cercul *enerei, $iubirea <ca energie degradat#= reduce omul la ipostaza de
fiin@# instincti%#&, apoi sufletul urc# spre cercul lui Mercur, al intelectului, al ra@iunii. Ini@ierea
complet# are loc prin <nunta= trupului cu spiritul sub Soare, simbolul cunoa?terii absolute. Astfel
asist#m (n <9iga 'r>pto ?i lapona 1nigel= la impactul dintre ra@iune $1nigel& ?i instinct $'r>pto&, )
<fiar mai btrn= ?i <fptur mai firav=, care se soldeaz# cu %ictoria ra@iunii asupra
instinctului.
Al treilea simbol %alorificat (n poem este cel al oglinzii. Fglindirea soarelui (n pielea rig#i, (l
metamorfozeaz#.
+n concep@ia lui Ion Barbu, de%enirea spirituluiG e%olu@ia, cunoa?terea este imaginat# (n trei
trepte de cunoa?tere $gnoseologice& sugerate metaforic G simbolic prin mi?carea a trei ro@i:
$i& prima roat# este cea a *enerei $7laneta *enus& C cunoa?terea senzorial#
$ii& a doua roat# C roata lui Mercur C cunoa?tere intelectual#
$iii& a treia roat# C roata Soarelui ) reprezentnd cunoa?terea suprem#
intelectual i cunoa?terea afecti%#
H misiunea celor trei ro@i se realizeaz# sub semnul nostalgiei increatului

H trecerea dintr)o parte (n alta se face prin ritualul nun@ilor necesare C repetare la
infinit C sistem filozofic C geniul a:unge (ntre cele dou# lumi $spre deosebire de 1minescu
unde este situat de la (nceput acolo&
H 1"ist# ?i trei mituri corespondente acestor trei trepte:
I mitul oglinzii C care reprezint# comuniunea de spirit cu obiectul reflectat
I mitul nun@ii C comunicarea omului cu misterul e"isten@ial
I mitul soarelui C comunicarea cu absolutul

H 1"ist# trei culori specifice:
I albastru C culoarea spa@iului oglinzii, unde are loc :ocul secund
I galbenul C semnul luminii solare ob@inute prin cunoa?tere absolut#
2
Marin Mincu, op. cit.
3
Mircea Scarlat, Ion Barbu = poezie *i deziderat, Ed. %lbatros, Bucure*ti, 9:>9.
J
I %erdele C combinarea primelor dou# C simbol al transform#rii omului (n
esen@a e"isten@ei sale C simbol al mor@ii (n@eleas# ca %irtualitate a cunoa?terii.
<9iga 'r>pto ?i lapona 1nigel= este o balad# cult# (n care epicul, liricul ?i dramaticul se
(mbin# cu m#iestrie. Specia balad# este :ustificat# tocmai prin aceast# (mbinare a genurilor literare:
dramaticul reiese din pasa:ele dialogate $strofele K, L, .&, precum ?i din neputin@a rig#i de a)?i
atinge %isul. Lirismul const# (n prezen@a sec%en@elor din dialog (n care persona:ele se autodefinesc
$strofele,M,,K,,L&, din %ersurile senten@ioase $24, 2M&, din rug#min@ile incantatorii ale lui 'r>pto,
din ultima strof# realizat# (n manier# arhaic#, popular#.
Te"tul baladei actualizeaz# un lirism obiecti%, o liric# a rolurilor.
1picul este aici o form# de geometrizare $(ncifrare& a unor (n@elesuri, poemul actualizeaz# un
lirism al m#?tilor (n care obiecti%area eului liric este mai atenuat#. 7oetul este (n spatele fiec#rei
m#?ti: el este menestrelul, dar ?i 'r>pto, ?i 1nigel, pe rnd, fiecare persona:, (n (nl#n@uire epic#.
<9iga 'r>pto ?i lapona 1nigel= este o poezie modern# prin simbolurile folosite $simbolistica
dez%oltat# a soarelui&, prin (mpletirea limba:ului arhaic ?i popular cu cel neologic, prin construc@ia
te"tului, $apar strofe inegale, catrenul, se"tina, dar ?i strofa polimorf#&, prin infuzia folclorului
(mpletit cu romantismul german, care dau na?tere unui lirism impur. Afirma@ia <Luceaf#r (ntors=
poate fi (n@eleas# ca <romantism (ntors=, prin ambiguizarea (n@elesurilor, pentru c# alegoria creat#
de Ion Barbu nu este dect stratul de suprafa@# al te"tului modern.
!oncluzie
+n esen #, balada prezint# natura dual# $inferiorG superior& a fiin ei umaneA m# tile lirice
reliefeaz# oscila ia permanent# a omului (ntre (mplinire material# i urmarea idealului spiritual,
(ntre instinctual i ra ional, (ntre latura dionisiac# $e"tatic, pasionat, zbuciumat& i cea apolinic#
$luminos, senin, echilibrat&.
M

S-ar putea să vă placă și