Sunteți pe pagina 1din 96

MBOGIREA sI ACTIZAREA

VOCABULARULUI PRIN ACTIVITILE


DE TIP sCOLAR"
PLANUL LUCRRII
INTRODUCERE
Motivatia alegerii temei
CAPITOLUL I
Conceptul de vocabular
CAPITOLUL II
Mijloace de mbogatire a vocabularului
CAPITOLUL III
1. Particularitatile de utiliare a vocabularului la copiii de v!r"ta
pre"colara
#. $tructuri le%icale comune la copii de v!r"ta pre"colara
&. Identi'icarea tipurilor de gre"eli( pronuntie) "en") pla"are n
conte%t) utiliare corecta) caue) "olutii
CAPITOLUL I*
Protocolul cercetarii + ,tape metodologice implicate n cercetarea 'ormelor "i
modalitatilor de mbogatire "i activiare a vocabularului la pre"colari
1. Ipotea cercetarii
#. Tematica cercetarii
&. Continut
-. Metode de promovare "i de ma"urare a datelor
.. Mijloace de nvatam!nt
/. 0orme de organiare
CAPITOLUL *
1. ,%perimentul
#. Aplicarea e%perimentului) culegerea datelor) evaluare
CO1CLU2II
3I3LIO45A0I,
A1,6,
INTRODUCERE
Motivatia alegerii temei
7n nvatam!ntul rom!ne"c de toate gradele) dar n "pecial n nvatam!ntul pre"colar
"tudiul le%ical merita o atentie mult mai mare dec!t i "e acorda n momentul de 'ata din
mai multe motive(
+ bogatia unei limbi e"te data n primul r!nd de bogatia "i de
varietatea vocabularului ei
+ "c8imbarile care au loc n "ocietate precum "i "pectaculoa"ele
progre"e ale "tiintei contemporane "e re'lecta n primul r!nd "i nemijlocit n
vocabular con"iderat ca 'iind compartimentul limbii cel mai labil "i mai
de"c8i" in'luientelor din a'ara
Legatura dintre i"toria le%icului "i i"toria "ocietatii e"te at!t de "tr!n"a
"i de evidenta) nc!t celebrul lingvi"t 'rance Antoine Meillert "e con"idera
pe deplin ndreptatit "a a'irme ca "orice vocabular exprima, de fapt, o
civilizatie". 9e aici reulta nece"itatea de a+l "tudia c!t mai temeinic "i ori de
c!te ori e"te po"ibil n indi"olubila legatura cu pre'acerile de diver"e naturi
care au loc n viata unei colectivitati lingvi"tice.
7mbogatirea "i per'ectionarea vocabularului con"tituie un lucru mult
mai greu de realiat dec!t n"u"irea regulilor gramaticale ale limbii materne.
7nca de la v!r"ta pre"colara) copilul "tap!ne"te n linii mari "i"temul
gramatical al limbii pe care o vorbe"te n"a ac8iitionarea de noi cuvinte "i
'olo"irea lor corecta ram!n un deiterat permanent de+a lungul ntregii vieti.
,"te de remarcat rolul gradinitei n a+i "prijini pe copii n 'ormarea
unui vocabular c!t mai bogat pentru a "e putea e%prima liber) e%pre"iv)
coerent "i corect din punct de vedere gramatical.
7n decur"ul anilor de gradinita "ub in'luienta cerintelor cre"c!nde ale
activitatii "i comunicarii are loc o a"imilare rapida a di'eritelor a"pecte ale
limbii :compoitia 'onetica) vocabularul) "tructura gramaticala; apar "i "e
devolta noi 'unctii "i 'orme ale limbajului care devine mai nc8egat) mai
coerent.
La venirea n gradinita copilul de trei ani are un limbaj cu caracter
"ituativ ce "e e%prima prin dialog. $en"ul cuvintelor "i propoitiilor depinde
de mprejurarile concrete) iar vorbirea "ituativa e"te completata de ge"turi.
La acea"ta v!r"ta raporturile g!ndire+vorbire "unt de"eori "urprinatoare.
Uneori copilul nu e"te n "tare "a e%plice actiunile inteligente pe care) totu"i)
le "tap!ne"te pe plan practic) alteori e%ecuta ordine pe care nu e"te n "tare "a
le repete. Uneori) de dragul "onoritatii cuvintelor prinde din bor notiuni pe
care nu le ntelege "i le 'olo"e"te la nt!mplare "au 'ormeaa e%pre"ii 'ara "a
aiba o c!t de mica idee de"pre raportul pe care+l e%prima. Limbajul la
acea"ta v!r"ta e"te 'ormat din propoitii "curte) abunda e%clamatiile)
interjectiile) repetitiile) onomatopeele. Pe l!nga acea"ta) e"te cuno"cuta
di'icultatea pe care o nt!mpina copilul de & ani n emiterea "i pronuntarea
corecta a cuvintelor vorbirii.
Mi+am propu" "a evidentie n acea"ta lucrare nece"itatea mbogatirii
"i activiarii vocabularului prin toate activitatile de tip pre"colar) progre"ele
realiate de copii n ace"t "en" "i + implicit + n n"u"irea notiunilor toate
ace"tea re'lectate n 'ormarea "i evolutia per"onalitatii copilului.
Am pornit de la premi"a ca munca cu vocabularul nu trebuie "ocotita
terminata odata cu e%plicarea amanuntita a cuvintelor necuno"cute) ci
trebuie continuata p!na c!nd ace"tea "unt integrate n vocabularul activ al
copiilor p!na c!nd le 'olo"e"c corect n vorbire.
Mi+am propu" "a trate n lucrare a"pecte e"entiale re'eritoare la tema
:de la 'undamentarea teoretica "i p"i8o+pedagogica a problemelor implicate;
la metode "i procedee aplicate la lotul e%perimental privind mbogatirea
vocabularului activ "i pa"iv al copiilor.
Pe parcur"ul cercetarii e'ectuate am ncercat "a veri'ic "i "a aduc
argumente n 'avoarea ipoteei de lucru 'olo"ind metode "i "trategii e'iciente
concretiate n reultatele obtinute pe baa evaluarilor initiale) 'ormative "i
"umative pe un lot de #< de "ubiecti 'ormat din copii pre"colari cuprin"i ntre
. "i / ani.
Prelucrerea datelor "i a concluiilor n viiunea pedagogiei moderne
in"erate pe parcur"ul lucrarii repreinta veri'icarea ipoteei 'ormulate.
4radinita trebuie "a+l ne"tree pe copil cu un vocabular bogat "i
nuantat. ,a poate "i trebuie "a repreinte acea minunata cutie de reonanta n
care cuv!ntul ca material "onor "peci'ic primei trepte a copilariei "e poate
tran'orma n cuv!ntul muica n care core"pondenta mentala catre idee duce
vadit la progre".
CAPITOLUL I
CONCEPTE DE VOCABULAR
*ocabularul "au le%icul unei limbi e"te alcatuit din totalitatea cuvintelor care e%i"ta "au
au e%i"tat c!ndva ntr+o limba.
*ocabularul limbii rom!ne cuprinde pe"te 1#< <<< de cuvinte.
1u toate cuvintele ocupa n"a acela"i loc n vocabularul limbii
rom!ne) "i nu toate au aceea"i importanta pentru vorbitori. Unele dintre ele
"unt cuno"cute "i ntele"e de toti vorbitorii ace"tei limbi) deoarece denume"c
obiecte "au e%prima notiuni de prima nece"itate) au o ntrebuintare mai mare)
"unt 'oarte vec8i "i "e caracterieaa prin "tabilitate.
Cercetatorii au mpartit continutul vocabularului n doua parti(
a; vocabularul fu!a"#$al %fo! &r'c'&al !# cuv'$#( fo!
&r'c'&al l#)'cal*
b; "asa vocabularulu'
a; Vocalularul fu!a"#$al
*ocabularul 'undamental cuprinde cuvinte de larga ntrebuintare) cuvinte 'ara de care
comunicarea ntre vorbitorii limbii re"pective n+ar 'i po"ibila. Ace"te cuvinte au o
circulatie mare) "unt de obicei cuvinte mai vec8i "i "unt mai productive) de la ele "+au
putut 'orma alte cuvinte. 9in vocabularul 'undamental 'ac parte cuvintele care denume"c
obiectele de "tricta nece"itate omului) parti ale corpului omene"c) di'erite alimente)
pa"arile "i animalele din preajma omului) arborii "i 'ructele lor) numele unor culori) ilele
"aptam!nii) numele de rudenie) numele corpurilor cere"ti.
9in 'ondul principal le%ical 'ac parte) de a"emenea) propoitiile)
conjuctiile) pronumele) numeralele p!na la 1<) verbele neregulate) unele
adverbe mai 'recvente. Toate ace"tea 'ormeaa vocabularul 'undamental al
limbii rom!ne. 1umarul lor e"te 'oarte redu".
9upa calculele apro%imative) ale unor "peciali"ti) vocabularul
'undamental :'ond principal le%ical; al limbii rom!ne ar cuprinde circa 1.<<
de cuvinte.
*ocabularul 'undamental :'ondul principal le%ical; al limbii noa"tre
cuprinde nu numai cuvinte care 'aceau parte "i din vocabularul de baa al
limbii latine) ci "i cuvintele care au intrat mai t!riu n limba "i care au
devenit "i ele "trict nece"are pentru comunicarea ntre oameni.
Cuvintele de origine latina) care 'ac parte din vocabularul 'undamental
"unt n proportie de /<=) iar re"tul de -<= "unt de di'erite alte origini.
b; Masa vocabularulu'
Ma"a vocabularului cuprinde un numar 'oarte mare de cuvinte care nu intra n 'ondul
principal) dar care con"tituie aproape ><= din cuvintele limbii rom!ne "i
numarul cuvintelor n vorbire e"te de"tul de redu".
D' "asa vocabularulu' fac &ar$# #olo+'s"#l#( ar,a's"#l#( r#+'oal's"#l#( cuv'$# !'
$#r"'olo+'a &o&ulara( $#r"#'' $#,'c' !' !'f#r'$# !o"#'' %'!us$r'#( "#!'c'a( b'olo+'#*(
#l#"#$#l# !# -ar+o( #l#"##$#l# !# ar+ou.
7n vocabular cuvintele "unt libere) "e a'la ntr+o "tare de independenta a"emanatoare cu
aceea a materialelor de con"tructie nainte de a "e ridica o cladire.
Limba "i realieaa 'unctia de a 'i%a g!ndirea "i de a comunica prin
mbinarea cuvintelor n propoitii "i 'rae) a"a cum cladirea "e con"truie"te
numai prin mbinarea materialelor de con"tructie.
Cuvintele "unt materialele de con"tructie a limbii. C!nd "unt mbinate
n propoitii "i n 'rae) cuvintele "unt interdependente "upun!ndu+"e
anumitor reguli gramaticale.
Alcatuirea unei propoitii apartine "inta%ei) dar "e realieaa n
general cu contributia mor'ologiei.
Pentru a comunica ntre ei) oamenii "e 'olo"e"c de cuvinte.
Cuvintele "unt mbinari de mai multe "unete care au un ntele". Ace"tea au o 'orma) adica
un nveli" "onor) "i un continut :un ntele") un "en";.
7n cuv!ntul "elev" 'orma e"te alcatuita din patru "unete e, l, e, v) iar
cuv!ntul e"te dat de "en"ul le%ical al mbinarii de "unete "i denume"te
"persoana care nvata ntr-o scoala".
Cuvintele 'le%ibile au o 'orma tip cu care "unt n"cri"e n dictionar
:nominativul "ingular la cuvintele care "e declina) in'initivul preent la cele
care "e conjuga;.
Pentru a 'ace po"ibila comunicarea n cur"ul vorbirii 'orma tip a
cuvintelor "e modi'ica.
$e "tie ca o mare parte din cuvinte nu au un "ingur "en" le%ical) ci doua "au mai multe
"en"uri. 7n a"emenea cauri unul dintre ele e"te cel mai ra"p!ndit "i cel mai 'recvent "i "e
nume"te "en"ul le%ical de baa al cuv!ntului) iar celelalte "en"uri le%icale "ecundare.
,%emplu( "a citi" are "i urmatoarele "en"uri "ecundare( a de"ci'ra o
partitura muicala) a nvata) a "tudia.
$en"ul 'igurat al cuvintelor e"te mai putin obi"nuit "i e"te atribuit de
"criitori unor obiecte) actiuni "au n"u"iri.
A"t'el) cuv!ntul "picior" denume"te unul din membrele in'erioare ale
corpului omene"c "au unul din membrele celorlalte vietuitoare) iar cuv!ntul
"gura" denume"te cavitatea din partea anterioara a capului oamenilor "i
animalelor prin care "unt introdu"e alimente n organi"m? Ace"tea "unt
"en"uri proprii celor doua cuvinte.
7n ver"urile "Pe-un picior de plai
Pe-o gura de rai"
numai poate 'i vorba de acelea"i "en"uri) ci de "en"uri 'igurate) de meta'ora
care "ugereaa 'rumu"etea pei"ajului n care intra "i a"pectul de culme
domoala "ituata ntre munti.
Cuvintele cu "en" 'igurat "e 'olo"e"c n operele literare pentru a "e
obtine e'ecte "tili"tice c!t mai "uge"tive.
"Specificitatea comunicarii verbale consta n faptul ca se foloseste de
cuvinte, ca elemente constitutive ale fluxului comunicant. Cuvintele sunt
semne (simboluri) ale realitatii subiectiv-obiective a lumii (condensnd), n
structura lor, trasaturile acestei lumi si reactiile noastre intime fata de ea.
"
1
@1A
Pe ma"ura ce patrundem tot mai ad!nc n univer"ul ambiant) oriontul
cuno"tintelor "i impre"iilor noa"tre "tructurate n cuvinte "e large"te nc!t
putem "pune ca e%perienta cognitiva a omului "e re'lecta n bogatia "au
"aracia vocabularului pe care l 'olo"e"te.
Con"i"tenta) preciia) e%pre"ivitatea "i 'orta per"uativa a comunicarii
"unt date n cea mai mare ma"ura de calitatea vocabularului utiliat.
A"t'el) unitatea dintre continut "i 'orma cuvintelor nu e"te rigida. 7n
general) "en"ul le%ical al unui cuv!nt e"te con"tant core"pun!ndu+i o 'orma
de obicei con"tanta.
$unt n"a "i "ituatii n care apar nepotriviri ntre "en"ul "i 'orma
cuvintelor c!nd unitatea dintre continut "i 'orma e"te tulburata.
1. Un cuv!nt poate "a+"i "c8imbe 'orma pa"tr!ndu+"i acela"i ntele".
,%emplu( pe + pre
ajutor + agiutoriu
#. Un cuv!nt "i poate modi'ica ntele"ul) mentin!ndu+"i 'orma.
,%emplu( jale + dorinta
m!ndru + ntelept
1
&. Aceea"i cla"a de obiecte) 'enomene) actiuni pot capata doua
"au mai multe dimen"iuni.
,%emplu( timp + vreme
ib!nda + biruinta
Ace"tea "unt cuno"cute n limba rom!na "ub denumirea de "inonime.
-. Aceea"i denumire "e poate aplica la doua "au mai multe cla"e de obiecte)
'enomene) actiuni.
,%emplu( lac + ntindere de apa
+ vop"ea
a "emana + a n"am!nta
+ a 'i a"emanator
Ace"te cuvinte care au 'orma identica) dar au ntele" di'erit "e nume"c omonime.
.. Uneori doua cuvinte "e "criu la 'el) dar "e pronunta deo"ebit)
'iecare din ele av!nd alt ntele".
,%emplu( aceleB + Bacele
comeBdie + comediBe
A"t'el de cuvinte "e nume"c omogra'e) ele 'iind di'erite prin accent implicit prin "en"ul
pe care l au.
/. Cla"a de obiecte) 'enomene) actiuni ce pot avea ca nume nu un
"ingur cuv!nt) ci un grup de doua "au mai multe cuvinte.
,%emplu( 'lori + gura leului
+ oc8iul boului
C. Unele n"u"iri nu au ntele" le%ical propriu+i") nu nume"c
obiecte) n"u"iri) actiuni. Totu"i) ele acorda mbinarilor n care "e 'olo"e"c un
anumit ntele".
,%emplu( pun pe ma"a
pun l!nga ma"a
5olul lor n limba e"te "a e%prime raportul dintre cuvinte.
Categoriile mai importante de cuvinte care) aparent) contravin legii unitatii dintre
continut "i 'orma "unt "inonimele "i omonimele.
$inonimele + "unt cuvinte care au 'orma di'erita "i ntele" identic "au
'oarte a"emanator.
,%emplu( arogant) m!ndru) ng!m'at
Sinomnimele per'ecte care pot 'i 'olo"ite n principal n limbajul
te8nico+"tiinti'ic nt!lnim de"tul de rar.
,%emplu( natriu + "odiu) vocabular + le%ic
1u putem vorbi de o per'ecta identitate a "en"ului) e%i"t!nd nuante
di'erite. Iata un e%emplu de "erie "inonimica care indica o cre"tere a
inten"itatii "enatiilor( teama) 'rica) "paima) groaa.
Pot 'i nt!lnite e%pre"ii de "inonimie ale unui cuv!nt "au a altor
e%pre"ii.
,%emplu( a 'ugi + a lua+o la "anatoa"a
+ a o rupe la 'uga
+ a+i "'!r!i calc!iele
+ a o bug8i
3ogatia "inonimelor limbii noa"tre are acue i"torice adaug!ndu+"e de+a lungul epocilor
cuvinte din limba "lava) limba greaca) limba turca "i limba mag8iara.
Alte "inonime "+au mentinut ntr+o ona geogra'ica re"tr!n"a.
,%emplu( apada + omat) nea
$unt "inonime cuvintele care "e 'olo"e"c de obicei ntr+o anumita ramura a activitatii
omene"ti.
,%emplu( cord + inima :'olo"it n medicina;
9e multe ori) "inonimele ncep "a "e di"tantee unele de altele prin ntele".
,%emplu( pom + copac
Ambele cuvinte denume"c o planta cu radacina) tulpina) coroana) 'rune) dar) n timp ce
pomul e"te "adit pentru 'ructe come"tibile) copacul are alte meniri) 'iind 'olo"it n
con"tructii pentru con'ectionarea mobilei. 9eci) marul) parul) prunul "unt pomi) iar
"tejarul) 'agul "unt copaci.
5olul "inonimelor e"te "i acela de a nlatura repetarile) 'apt pentru care "unt nt!lnite n
limbajul arti"tic.
Prin bogatia "inonimiei limba rom!na ocupa un loc aparte n toate limbile) av!nd o
multitudine de modalitati de e%primare a g!ndurilor "i "entimentelor.
!monimele + "unt cuvinte care au aceea"i 'orma) dar ntele"uri di'erite.
,%emplu( poarta + "ub"tantiv
poarta + verb
dor + "ub"tantiv
dor + adverb
lin + "ub"tantiv
lin + adjectiv
,"te nt!lnita omonimia totala) ca n caul cuvintelor(
,%emplu( leu + animal
leu + moneda
co" + obiect din nuiele
+ cerc metalic la jocul de ba"c8et
+ canal de evacuare a 'umului
7nt!lmin "i omonimie partiala) di'erentierea 'ac!ndu+"e prin accent(
,%emplu( torturi
torturi
"au prin 'ormele de plural.
,%emplu( corn + corni + arbori
+ cornuri + "pecialitati de p!ine
+ coarne + 'ormatiune cornoa"a la animale
"ntonimele "unt cuvinte care au 'orme di'erite "i ntele"uri opu"e.
,%emplu( vara + iarna
i + noapte
amar + dulce
"i antonimele "unt 'olo"ite cu precadere n limbajul arti"tic pentru "ublinierea unor
contra"te.
,%emplu( i neagra + noapte alba
Cuvintele "neagra" "i "alba" nu "e re'era la luminoitate "au culoare) ci "imbolieaa
alte tra"aturi ale cuvintelor pe care le determina.
+ neagra + n"emna aici grea
+ alba + n"emna 'ara odi8na) 'ara "omn
Paronimele "unt cuvinte aproape identice ca 'orma) n"a deo"ebite ntre ele n ceea ce
prive"te ntele"ul.
,%emplu( prepoitie + propoitie
prenume + pronume
Ace"te cuvinte pot 'i con'undate n vorbire.
,%emplu( original D originar
original + autentic) nou) inedit
originar + cu ob!r"ia n .
9atorita a"emanarii n pronuntare "i n "criere) paronimele con"tituie "ur"a unor 'recvente
"i grave gre"eli de e%primare) 'apt care cere o atentie deo"ebita din partea vorbitorilor.
Totalitatea termenilor verbali pe care+i "tap!ne"te un individ 'ormeaa vocabularul "au.
Largirea relatiilor cu mediul) proce"ul de comunicare cu ceilalti oameni) mbogatirea
necontenita a cuno"tintelor reale) pre"upune "i determina o n"emnata cre"tere a
vocabularului.
$tudierea vocabularului) a devoltarii "ale cantitative "i calitative preinta di'icultati
deo"ebite n primul r!nd datorita variatiilor individuale.
Cu toata importanta "a) vocabularul repreinta nu numai "materialul de constructie" al
limbii) limba poate con"titui un mijloc de comunicare) de cunoa"tere a realitatii numai
atunci c!nd cuv!ntul "e a"ociaa n propoitii "i 'rae) "c8imb!ndu+"i 'orma dupa anumite
reguli gramaticale.
7n devoltarea limbajului copilului) n"u"irea "tructurii gramaticale) a limbii materne
repreinta o importanta de cea mai mare importanta.
"Cu ct viata personala si colectiva sunt mai dezvoltate si mai complexe, cu att creste
pentru fiecare necesitatea de a dispune de un vocabular mai bogat. Pentru orice
cetatean, indiferent de vrsta si profesie, vocabularul reprezinta o trasatura definitorie a
personalitatii sale."
#
@#A
3ogatia unei limbi nu con"ta numai n numarul mare de cuvinte) ci "i n capacitatea lor de
a e%prima c!t mai preci" "i elegant g!ndurile "i "entimentele oamenilor.
0olo"irea cu grija a cuvintelor celor mai potrivite e"te o datorie pe care o au toti
vorbitorii.
CAPITOLUL II
MI/LOACE DE MBOGIRE
A VOCABULARULUI
9e"i vocabularul limbii rom!ne e"te de"tul de bogat) progre"ele nregi"trate de
cultura) "tiinta "i te8nica 'ac nece"ara introducerea multor cuvinte noi "i crearea altora din
cele e%i"tente n limba noa"tra. :n vorbire) n operele literare "au n cele "tiinti'ice "i
te8nice;.
7mbogatirea vocabularului "e 'ace pe doua cai( una interna) prin derivare) compunere "i
"c8imbarea valorii gramaticale) "i alta externa) prin mprumuturi le%icale.
#
MIELOAC, I1T,51, 9, 7M3O4FGI5, A *OCA3ULA5ULUI
#$%&'"%$" e"te procedeul prin care "e 'ormeaa cuvinte noi cu ajutorul
sufixelor lexicale "i al prefixelor.
7mbinarile de "unete :c8iar un "ingur "unet; care "e ata"eaa la "'!r"itul unui cuv!nt de
baa pentru a 'orma cuvinte noi) "e nume"c sufixe lexicale) iar 'ormarea de cuvinte noi cu
ajutorul "u'i%elor "e nume"te derivare.
$u'i%ele) cu ajutorul carora "e 'ormeaa prin derivare cuvinte noi) "unt de"tul de
numeroa"e n limba rom!na.
9erivarea cu "u'i%e e"te o derivare 'oarte productiva :"unt circa .<< de "u'i%e n limba
rom!na;.
a; 9upa ntele"ul derivatelor) sufixele "unt(
+ augmentative( +an :baietan;H +andru :baietandru;H +oi :pietroi;H
+ diminutivale( +a" :copila";H +ioara :aripioara;H +u" :purcelu";H
+ sufixe pentru denumirea agentului( +ea"a :croitorea"a;H +i"t :tractori"t;H +tor
:muncitor;H
+ sufixe pentru denumirea nsusirii unor obiecte( +e"c :tinere"c;H +a" :'runta";H
+ sufixe pentru denumiri abstracte( +atate :"inguratate;H +inta :"taruinta;H +ime
:i"tetime;H
b; 9upa reultatul mor'ologic al ata"arii "u'i%ului la tema) "u'i%ele "unt(
+ substantivale( +ar :bucatar;H +ita :ladita;H +u" :albu";H
+ ad(ectivale( +e"c :tinere"c;H +iu :portocaliu;H
+ verbale( +a :a brada;H +i :a n'lori;H +ui :a biciui;H
+ adverbiale( +e"te :rom!ne"te;H +i" :'uri";H
Pre'i%ele "unt mai putin 'recvente dec!t "u'i%ele.
7mbinarile de "unete a"eate la nceputul unor cuvinte pentru a crea altele noi) cu "en"uri
di'erite de primele "e nume"c prefixe.
Pre'i%ele "e mpart n trei( 'oarte vec8i) vec8i "i noi.
Pre'i%ele 'oarte vec8i "unt mo"tenite din latina) cele vec8i "unt luate din "lava) iar cele
noi din limbile moderne "i "e 'olo"e"c mai ale" n limbajul te8nico+"tiinti'ic.
a; Prefixe foarte vec)i( de"+ :de"coa"e) de"prinde;H "tra+ :"tramo") "trabunic)
"tranepot;H
b; Prefixe vec)i( ne+ :neca"atorit) necin"te) nedemn;H ra"+ :ra"croi;H
c; Prefixe noi( ante+ :anterior) antevorbitor) antebrat;H anti+ :antiraboinic)
anti"tiinti'ic;H con+ :con"atean) convietui;H contra+ :contratimp)
contra"emnatura;H e%tra+ :e%tra"colar) e%traurban;H inter+ :interbelic)
interregional;H pre+ :precuv!nta) pre"tabili;H "upra+ :"upraproductie)
"upraomene"c;H ultra+ :ultra"unet;H
C!*P+,$%$"
,"te procedeul le%ical care con"ta n unirea a doua "au mai multe cuvinte pentru
alcatuirea unui cuv!nt nou. ,a poate 'i 'acuta din cuvinte ntregi "au din abrevieri.
a; $ub"tantivele comune "au proprii compu"e pot 'i alcatuite din doua "ub"tantive.
,le pot 'i contopite :"criindu+"e ntr+un "ingur cuv!nt;( untdelemn) bunavointa "au
necontopite :"e "criu cu cratima "au n cuvinte "eparate;( cine-lup) roc)ita rndunicii)
#rumul tarii) *untii Sebesului.
b; Adjectivele compu"e pot 'i alcatuite din doua "au trei adjective) dintr+un verb "i
un adjectiv) dintr+un "ub"tantiv "i un adjectiv) dintr+un adverb "i un participiu "au din alte
cuvinte( atotstiutor) asa-zis.
c; Pronumele compu"e :de politete) unele demon"trative "au ne8otar!te;(
dumnevoastra) celalalt) oricare.
d; 1umeralele compu"e( cardinale :de la 1< n "u";( doisprezece) o suta cincizeciH
di"tributive( cte patruH adverbiale( de doua ori.
e; *erbele compu"e( a binevoi) a binemerita.
'; Adverbe compu"e( astfel) niciodata.
g; Prepoitiile compu"e( de lnga) de la.
8; Conjuctiile compu"e( ca sa) cum sa.
i; Interjectiile compu"e( tic-tac.
9upa modelele din unele limbi "traine) 'rancea) englea) ru"a) "+au creat "i n limba
rom!na cuvinte compu"e din abrevieri. Unele cuvinte compu"e din abrevieri "unt
alcatuite din parti ale cuvintelor componente( TA5OM :Tran"porturile Aeriene 5om!ne;.
Altele "unt 'ormate prin alaturarea literelor initiale ale cuvintelor componente( C.0.5.
:Caile 0erate 5om!ne;.
SC-&*."%$" '"/!%&& 0%"*"1&C"/$
,"te un procedeu care con"ta n trecerea unui cuv!nt de la o parte de vorbire la alta "au
dintr+o cla"a le%ico+gramaticala la alta.
A"t'el) unele adjective) adverbe) pronume) verbe la participiu "au "upin) n anumite
mprejurari) au valoare de "ub"tantive( Bolavul s-a vindecat. 2ti vreau numai b'#l#. Ce
si-o fi zis n s'#a luiI C'$'$ul si scr'sul se nvata n primele clase.
Pronumele po"e"ive) demon"trative) relative) interogative) ne8otar!te) negative :nici
unul, nici una; c!nd lamure"c "ub"tantive :"au "ub"titute ale lor; au valoare de adjective(
Caietul "#uH Caietul ac#s$a.
"i geruniile acordate au valoare de adjective( "m scris numerele n ordine cr#sc0!a.
Adjectivele au valoare de adverbe. $a "e compare( $le canta fru"os. :adverb;) cu( $le
sunt fru"oas# %adjectiv*.
$ub"tantivele care denume"c anotimpuri) nume de ile pot avea valoare de adverbe( *ara
plec la munte. :adverbe;) cu( Vara a venit foarte devreme :"ub"tantiv;.
*&3/!"C$ $41$%,$ #$ 2*.!056&%$ " '!C".+/"%+/+&
7ntre popoare au e%i"tat ntotdeauna anumite relatii( de vecinatate) comerciale)
diplomatice. Ace"te relatii au 'acut ca multe cuvinte dintr+o limba "a 'ie mprumutate n
alta limba.
2*P%+*+1+%&/$ /$4&C"/$
9e la "lavi ne+au rama" cuvinte din di'erite domenii de activitate( baba) ceas) munca)
veste) slab) vesel) etc. 9in limba mag8iara "unt cuvinte ca( belsug) c)ip) gazela) neam)
oras) urias. 9in turca "e pa"treaa( acadea) c)iftea) ciorba) musaca) sarma) c)ef) moft.
Aminte"c "i mprumuturi le%icale de origine grecea"ca( politicos) tacticos) molipsi. 7n
limba noa"tra) cele mai multe cuvinte au intrat ncep!nd cu epoca "colii Ardelene. Multe
dintre ele "unt luate din limbile romanice "au din latina( azil) canal) erou) fundatii)
societate. 9intre cuvintele mprumutate din limbile romanice "au din alte limbi) unele
denume"c notiuni te8nico+"tiinti'ice privind di'erite ramuri( geogra'ice :cascada;H
"tiintele naturii :alga) amfibie;H matematica :ecuatie) monom;H medicina :antiseptic)
abdomen;.
,$!/!0&S*$
Orice progre" realiat de "ocietatea omenea"ca aduce cu "ine 'olo"irea unor cuvinte noi)
'ie mprumutate din alte limbi) 'ie create prin mijloacele proprii ale limbii :derivare)
compunere;. Cuv!ntul apoetic e alcatuit n limba noa"tra din pre'i%ul neologic "a" "i
cuv!ntul "poetic") mprumutat din 'rancea. A"t'el de cuvinte noi "e nume"c neologi"me.
7mbogatirea vocabularului prin neologi"me e"te un 'enomen caracteri"tic tuturor limbilor.
Proce"ul de mbogatire "i moderniare a le%icului rom!ne"c ncepe nca din "ecolul al
6*III+lea prin introducerea de neologi"me latino+romanice.
Cele mai multe neologi"me "unt provenite din 'rancea "i "e nt!lne"c n toate
compartimentele vietii "ocial+politice) economice) juridice) n "tiinte( basorelief)
capodopera) campion. 9in limba germana am mprumutat cuvinte ca( balonzaid)
glaspapir) rucsac. 9in limba englea am luat direct "au prin intermediul altor limbi :ru"a)
germana) 'rancea;) mai ale" n ultimele decenii cuvinte ca( buldozer) porc)ing) pic7-up.
Cele mai multe cuvinte din domeniul "porturilor "unt de origine englea( corner) gol)
)ent) ofsaid) tenis.
9upa unii lingvi"ti) rom!na actuala cuprinde n jur de .< <<< de nelogi"me) n a'ara de
termenii te8nico+"tiinti'ici de "tricta "pecialitate. 7n limba patrund "i a"tai neologi"me de
care nu ne putem lip"i.
%$0&!,"/&S*$/$
5egionali"mele "unt cuvinte "peci'ice vorbirii ntr+o anumita regiune. 5egionali"mele nu
trebuie con'undate cu formele populare) care "unt cuno"cute "i 'olo"ite) n vorbirea
nengrijita) pe ntreg teritoriul tarii noa"tre :de e%emplu( bumb) frtat) niznai;.
O cla"i'icare preci"a a regionali"melor pe provincii nu poate 'i 'acuta ntotdeauna) pentru
ca unele cuvinte "unt 'olo"ite n doua "au mai multe provincii ori numai n anumite parti
ale uneia "au mai multor provincii. A"a) bunaoara) cuv!ntul cucuruz + porumb circula n
unele parti ale Tran"ilvaniei) Moldovei "i c8iar n unele localitati ale Munteniei.
5egionali"mele "unt 'olo"ite "i n operele literare n care "unt evocate "tari de lucruri
caracteri"tice unei anumite regiuni) ca "samadau" + per"oana care tine "ocotelile cuiva)
contabil) "upraveg8etor care garanteaa de lucrurile la"ate n "eama "a) birau + primar
rural) nt!lnite) "pre e%emplu) n "Moara cu noroc" a lui Ioan $lavici. Moldoveni"me
multe "unt n opera lui *a"ile Ale%andri "i a lui Ion Creanga( barabula + carto') curec)i +
vara) per(a + pruna. ,%emplele de mai "u" "unt regionalisme lexicale. ,%i"ta n"a "i
regionali"me 'onetice. 7n Moldova) de pilda) "e mai "pune "i a"tai n unele locuri "a )i"
n loc de a 'i) "gioc" n loc de joc. 7n Muntenia "i Oltenia "e mai pronunta deste) n loc de
degete.
5egionali"mele "unt "i unele variante 'onetice ale anumitor cuvinte) ca sara pentru
""eara") mne pentru "m!ine") cne pentru "c!ine". 5egionali"mele "e 'olo"e"c) n
general) n vorbirea mai putin ngrijita. 5egionali"mele apar n operele literare) pentru
localiarea actiunii) pentru individualiarea per"onajelor) pentru unele e'ecte arti"tice.
"%-"&S*$/$
Prin ar8ai"me ntelegem cuvintele) e%pre"iile) 'oneti"mele) 'ormele gramaticale "i
con"tructiile "intactice care nu "e mai ntrebuinteaa de mult n limba vorbita) care au
di"parut din limba comuna) 'olo"indu+"e doar c!nd "unt evocate 'apte) nt!mplari) "tari de
lucruri din trecut.
Cele mai multe cuvinte de 'elul ace"ta nu "e mai 'olo"e"c datorita 'aptului ca obiectele
"au notiunile denumite de ele au di"parut.
7n decur"ul epocilor) unele cuvinte "unt nlocuite cu altele care ncep "a aiba o circulatie
mai mare. A"a au 'o"t nlocuite cuvintele ocrmuire) zapis) slatar cu guvernare)
document) aurar. Altele au di"parut odata cu realitatile "ociale care le+au generat( argat)
bir) claca) di(ma) mosier) pa)arnic) prcalab) spatar) stolnic. ,%i"ta ar)aisme lexicale)
fonetice) morfologice "i sintactice.
0oarte ra"p!ndite "unt ar)aismele fonetice( a mbla J a umbla) sama J "eama) parete J
perete. "r)aismele morfologice "unt mai putin ra"p!ndite dec!t cele 'onetice( inime)
aripe) palaturi) diamanturi) "vazum" nt!lnit "i la ,mine"cu.
9e"i ie"ite din vocabularul curent "au activ) de"eori ar8ai"mele "+au 'olo"it "i "e mai
'olo"e"c) de catre "criitori n operele lor) pentru a reda atmo"'era unei epoci "au culoarea
locala.
""zi *i)nea a-mbracat c)epeneag de catifea rosie cu ceaprazuri si cu bumbi de aur . si-
un gugiuman de samur cusurguci de pietre scumpe." :Ale%andru Odobe"cu + *i)nea -
'oda cel rau;
Marii no"trii "criitori au ntele" 'oarte bine ce po"ibilitati arti"tice le o'era vocabularul
rom!ne"c) prin regionali"mele) ar8ai"mele "i neologi"mele lui. 9e e%emplu) la Creanga)
cele mai multe regionali"me) prin care el reda a"a de bine culoarea locala) "unt prin"e n
te"atura 'raei n a"a 'el nc!t ntele"ul lor reie"e uneori din conte%t( " *a rog) mi se
dusese bu)ul despre pozna ce facusem) de n-aveai cap sa scoti obrazul n lume de
rusine." :"mintiri din copilarie;
Ar8ai"mul "i neologi"mul "tau alaturi de multe ori n proa lui 3alce"cu( "Prin
1$oc"'r'l# sale cele '+#'oas#) prin sngele rece si #1s&a'"0$ar#a sa si prin
prime(dia n care si puse viata) el asigura biruinta". :%omnii supt *i)ai-'oievod
'iteazul;
Multe neologi"me ga"im la 4eo 3oga( "'"#s#) &rofu!#( pline de 'armecul unor
'so!ab'l# nazuinte) oc#a#l# sunt labora$oar# &r'"or!'al#) de unde viata a pornit
asupra pamntului." :Cartea !ltului;
CAPITOLUL III
2. PARTICULARITI DE UTILIZARE A
VOCABULARULUI LA COPII
DE V3R4T PREsCOLAR
Cercetarile e'ectuate de di'eriti p"8i8ologi au relevat ca n devoltarea le%icului) ca "i n
n"u"irea "tructurii gramaticale a limbii mai mult dec!t n alte domenii ale vietii p"i8ice a
copilului e%i"ta mari di'erente individuale care depind n primul r!nd de conditiile de
viata "i de educatie.
*ocabularul copilului e"te "i el o tra"atura de'initorie a per"onalitatii "ale. $en"ul
cuvintelor "i propoitiilor 'olo"ite de copii la acea"ta v!r"ta depinde n mare ma"ura de
mprejurarile concrete put!nd 'i preciat numai n "ituatia cuno"cuta de cei care participa
la dialog.
La v!r"ta pre"colara are loc largirea "i complicarea raporturilor dintre copii "i realitatea
nconjuratoare. 0ormele "i continutul comunicarii copilului cu ceilalti oameni devin
ample "i mai variate. 7n general) activitatea copilului pre"colar dob!nde"te mai multa
independenta "i "e de"'a"oara mai organiat n proce"ul in"tructiv+educativ din gradinita
"ub ndrumarea competenta a educatoarelor. 0iecare individ "i 'ormeaa un vocabular
propriu n conditiile vietii "ociale. Copii "i n"u"e"c vocabularul pe baa imitarii
modelelor de vorbire ale celor care "e ocupa de cre"terea "i educarea lor n general) ale
celor cu care ei intra n relatii.
Av!nd n vedere conditiile normale de viata "i de educatie pe baa datelor "tati"tice
obtinute de di'eriti autori ne putem 'orma o imagine generala apro%imativa de"pre
mbogatirea 'ondului le%ical la copii de v!r"ta pre"colara.
".ogatia vocabularului prescolarului este relativ mare (899-:99 cuvinte la ; ani, <999
cuvinte la = ani, <>99-?999 cuvinte la >-@ ani)".
&
@&A
Cu toata relativitatea lor) ace"te ci're "cot n evidenta 'aptul ca n conditiile normale de
educatie n perioada pre"colara copilul "i n"u"e"te n e"enta le%icul de baa al limbii
materne.
$e admite ca) n conditiile unei devoltari normale) la v!r"ta de & ani un copil "tap!ne"te
un vocabular care i da po"ibilitatea "a comunice cu cei din jur) "a e%prime dorinte)
"entimente) mani'e"tari de vointa. 7n perioada pre"colaritatii) vocabularul copilului "e
mbogate"te cu apro%imativ -<<< de cuvinte la C ani.
&
$tudierea vocabularului) a devoltarii "ale cantitative "i calitative preinta di'icultati
deo"ebite n primul r!nd datorita variatiilor individuale.
Preinta intere" e%aminarea analitica a 'ondului le%ical "tabilit pe di'eriti copii de A.
9econdre") care n vocabularul unor copii pre"colari a realiat repartitia cuvintelor pe
di'erite categorii gramaticale. Un copil de . ani cuprinde n vocabularul "au 11>> de
"ub"tantive) &>> de verbe) 1-1 adjective "i 1#& de alte cuvinte.
0olo"ind un limbaj preponderent "ituativ) copilul recurge mai mult la cuvinte cu un
continut concret) cel mai ade"ea) legat direct de realitatea imediata. 9e aceea) n vorbirea
copilului pre"colar predomina "ub"tantivele "i verbele) adjective care arata n"u"iri
perceptibile viual) auditiv) tactil) "i mai putine pronume "i numerale. 9e"i "ub raport
numeric) "ub"tantivele ocupa primul loc trebuie "ubliniat 'aptul ca verbele au o mare
importanta 'unctionala 'iind 'recvent utiliate n vorbirea copilului.
Odata cu n"u"irea cuvintelor) copii a"imileaa "i "en"ul ace"tora. Pe ma"ura ce oriontul
de cunoa"tere al copilului "e large"te) "e mbogate"te "i vocabularul ace"tuia cu noi
cuvinte nece"are e%primarii noilor cuno"tinte. 1u o "ingura data) copii adopta un cuv!nt
cu un "en" atribuit de ei) altul dec!t cel general acceptat) "i+l 'olo"e"c ade"ea pentru ca le
place cuv!ntul) nu pentru ca i "tiu "emni'icatia. A"t'el) un copil de la ora" "pune ca
vitelul "e tine n garajul vacii) pentru ca nu cunoa"te deo"ebirea dintre grajd "i garaj.
7n devoltarea limbajului copilului n"u"irea "tructurii gramaticale a limbii rom!ne
repreinta o problema de cea mai mare importanta.
Ob"ervatiile "i cercetarile p"i8ologice arata ca n conditiile de viata "i de educatie
core"punatoare la "'!r"itul perioadei pre"colare copilul "tap!ne"te 'ormele gramaticale
de baa ale limbii "i) n general) le 'olo"e"te corect n vorbirea "a.
Caracteri"tic e"te 'aptul ca at!t vocabularul c!t "i "tructura gramaticala "unt n"u"ite de
copii n mod practic n proce"ul viu al comunicarii) a"cult!nd vorbirea celor din jur "i
'iind corectat de catre adult dec!t atunci c!nd 'ace gre"eli n vorbire.
Pre"colarul "nu nvata" regulile gramaticale ca atare) nu cunoa"te de'initia lor) nu "tie ce
e"te "ub"tantivul) verbul) conjuctia) prepoitia) genul) declinarea) conjugarea) dar re"pecta
n vorbirea "a regulile principale de modi'icare "i mbinarea cuvintelor n propoitii.
7n mod practic) prin imitare) copii "i n"u"e"c 'ormele gramaticale de baa ale limbii
romane. $ub in'luienta mediului "ocial n care traie"c) acumularea e%perientei verbale
duce treptat la 'ormarea a"a numitului "simt al limbii" care i determina pe copii "a
elaboree 'orme gramaticale regulate) 'ara "a cunoa"ca norme "au reguli. "Sensibilitatea"
'ata de 'ormele gramaticale e"te o tra"atura caracteri"tica copilului pre"colar) de"i limba
nu e"te pentru el nca un "obiect de "tudiu" :a"a cum va deveni la "coala;.
Pe baa ace"tui "imt al limbii ajung "a 'olo"ea"ca tot mai curent 'ormele gramaticale "i
c8iar "a intervina atunci c!nd ob"erva o gre"eala n vorbirea altor copii.
Auind pe un copil de & ani "pun!nd "Cale 'uge repede") un alt copil de . ani l
corecteaa( ",u se spune asa) trebuie sa spui" + "Care fuge repede" + dar) ntrebat de ce
nu "pune a"a) copilul nu poate "a ju"ti'ice alt'el) dec!t a'irm!nd ca " a"a nu e bine) nu "e
"pune a"a".
"&nventia lexicala" a copiilor e"te o alta particularitate a v!r"tei pre"colare "i ea "e
baeaa pe 'ormarea unui "tereotip al mecani"mului derivarii. Cuvintele "noi" :care nu
e%i"ta n limba; "unt "inventate" de copii prin adaugarea la radacinile unor cuvinte
cuno"cute a di'eritelor "u'i%e) pre'i%e "i terminatii) nlocuiri de "unete care dob!nde"c n
practica vorbirii o relativa independenta.
,%emple nt!lnite n vorbirea copiilor( "pinarie" :de la p!ine K "u'i%ul "rie";) "pun a"a "i
dupa modelul "cofetarie") "carnarie") "plugarist" :dupa tractori"t;) "cinelus" :catelu";)
"albinisti" :n loc de alpini"ti;.
,tapa "nascocirii cuvintelor" e"te oarecum 'irea"ca n devoltarea limbajului. ,a e"te un
indiciu nendoielnic al cre"terii capacitatii de generaliare a "coartei cerebrale.
7mpotriva 'enomenului "crearii cuvintelor" nu e"te caul "a "e duca o "lupta" cu orice
pret. ,"te n"a de datoria noa"tra) n calitate de educatori "i parinti "a corectam cu calm)
dar "i"tematic ace"te "greseli" "av!r"ite de copii :cu at!t mai mult erorile de pronuntare;
"pre a "e evita 'i%area unei vorbiri incorecte) de'ectuoa"e.
Creativitatea le%icala a copilului trebuie pregatita "i "timulata prin toate activitatile de
educare a limbajului) ndeo"ebi prin jocuri didactice cu "u'i%e "i pre'i%e) dar derivarile
de'ormate "e cer corectate cu tact.
Copii du"i "i n"u"e"c cuvinte din vorbirea parintilor) bunicilor "i adultilor cu care intra
ilnic n contact) dar preiau cuvinte "i de la copii cu care "e joaca) pe teren organiat "au
pe "trada. ,i "unt a"t'el tentati "a 'olo"ea"ca e%pre"ii argotice) c8iar vulgare) de aceea
educatoarea trebuie "a+i ajute) "a le nlature din vorbire) devaluindu+le 'rumu"etea limbii
materne rom!ne "i obi"nuindu+i "a utiliee termeni civiliati. 7n mediul "ocial) copii
nt!lne"c "i nvata regionali"me "au anumite 'orme regionale) care au rolul "i 'armecul
lor) dar treptat "unt condu"i "a adopte 'ormele limbii rom!ne literare.
O particularitate a vocabularului pre"colarilor e"te 'olo"irea diminutivelor) determinata "i
de univer"ul miniatural n care traie"c :papusica) ursulet) cubulet; "i de vorbirea
oamenilor maturi care vor "a+i alinte) "a+i ademenea"ca cu ciorbita) ciorapei) plimbarica.
9iminutivele dau vorbirii copiilor un 'armec aparte) dar abuul le de'ormeaa vorbirea "i
imaginea a"upra lumii nconjuratoare.
Prin ntregul proce" in"tructiv+educativ din gradinita "i) ndeo"ebi) prin activitatile
"peci'ice de cultivare a limbajului "e per'ectioneaa vorbirea copiilor "ub a"pect 'onetic)
"e large"te "'era vocabularului activ "i pa"iv) "e con"olideaa 'ormele cerute gramatical.
$e pune ntrebarea( ce n"eamna activiarea "i mbogatirea vocabularului) ce "e ntelege
prin ace"te doua notiuni. Iata e%plicatia termenului de activiare + totolitatea cuvintelor
'olo"ite n mod e'ectiv de cineva n e%primare "i care variaa de la un vorbitor la altul +
mbogatirea vocabularului + a mari vocabularul unei per"oane cu cuvinte noi nt!lniteH a
adauga cuvinte noi pe care "a le n"u"ea"ca activ.
Con"ider ca mbogatirea "i activiarea vocabularului) mai ale" la pre"colari) trebuie "a
con"tituie un obiectiv con"tant) care "e va a"ocia din ce n ce mai "tr!n" cu principiul
educatiei permanente) al pregatirii copiilor pentru nvatarea continua.
Copilul nu va putea "a nteleaga unitatea de continut tran"mi"a) daca nu cunoa"te
"en"urile cuvintelor. O "arcina importanta a devoltarii vorbirii e"te a"igurarea ntelegerii
"emanticii cuvintelor.
Perceperea cuv!ntului "imultan cu contemplarea vie 'ormeaa preciia n e%primare "i da
imaginilor coloritul lor cerut) core"punator realitatii.
Cuvintele nu "unt altceva dec!t "imboluri a caror percepere permite copilului "a+"i aduca
aminte de actiunile prilejuite cu ocaia ob"ervarii jocurilor.
7mbogatirea vocabularului trebuie ntelea"a nu n memorarea mecanica a unui numar
mare de cuvinte) ci n ntelegerea "emni'icatiei cuvintelor care "e va ad!nci treptat.
7n"u"irea corecta a vocabularului limbii rom!ne e"te o conditie a n"u"irii tuturor
cuno"tintelor care 'ac din individ un membru 'olo"itor "ocietatii) e"te o conditie a n"u"irii
culturii generale.
0orma principala de organiare a proce"ului de mbogatire "i activiare a vocabularului
ram!ne activitatea 'rontala pe categorii de activitati( $#+C"6&$ P$,1%+ s1&&,65
:C+,!"s1$%$" *$#&+/+&) "C1&'&1"1$ *"1$*"1&C5;) $#+C"%$"
/&*."3+/+&) $#+C"6&$ "%1&S1&C!-P/"S1&C5) $#+C"6&$ *+A&C"/5)
$#+C"6&$ B&A&C5) "C1&'&156& P%"C1&C$.
Activitatile de"'a"urate pe "ectoare( creatie) biblioteca) "tiinta) arta) con"tructii) activitati
ludice + pe arii de "timulare contribuie n mare ma"ura la mbogatirea vocabularului.
Eocurile di"tractive "i activitatile liber creative con"tituie) de a"emenea) tot at!tea prilejuri
de nvatare "i e%er"are a cuvintelor noi.
0iecare din categoriile de activitati enumerate con"tituie un potential prilej de mbogatire
a vocabularului activ al copiilor.
,ducatoarea trebuie "a "e preocupe de mbogatirea vocabularului copiilor) "arcina ce "e
realieaa de 'apt) n toate activitatile din gradinita) nu numai n cele de educatie a
limbajului.
Activiarea "i mbogatirea vocabularului e"te un obiectiv permanent al activitatii de
educare a limbajului la toate v!r"tele pre"colaritatii.
La grupele mai mici "activitatea de educare a limbajului" cunoa"te mai ale" mbogatirea
vocabularului) ac8iitia de noi cuno"tinte n care copilul are po"ibilitatea "a+"i comunice
g!ndurile "i "entimentele.
Pove"tile) ba"mele) poeiile o'era po"ibilitatea 'amiliariarii copiilor pre"colari cu
poli"emia) omonimia) "inonimia) antonimia. Pove"tea de"pre 'ata babei "i 'ata
mo"neagului arata copiilor opoitia de "en") 8arnic+lene") bun+rau) 'rumo"+ur!t. Totodata)
pove"tile "i poeiile trebuie "a devaluie copilului) pe cale intuitiva) 'rumu"etea "i
armonia limbii rom!ne) "onoritatea placuta a cuvintelor. A"cult!nd pove"ti "i ba"me)
copii nt!lne"c noi e%pre"ii care) odata cuno"cute) devin un bun al lor.
7n "C1&1"1$" #$ $#+C"%$ " /&."3+/+& pe calea pove"tilor "pu"e de educatoare
patrund n limbajului copiilor 'orme de e%primare at!t ale limbii literare culte) c!t "i cele
populare) copii 'amiliari!ndu+"e cu 'ormele "peci'ice pove"tilor) cu diver"e "tructuri
gramaticale) a"t'el vocabularul "e mbogate"te "imtitor) "e activeaa vorbirea "i "e
devolta "ub toate a"pectele. Prin intermediul pove"tilor n vocabularul copiilor patrund
e%pre"ii deo"ebite) "uge"tive. La v!r"ta pre"colara convorbirea e"te cea mai comple%a "i
completa activitate de educare a limbajului copiilor. Convorbirea i obliga pe copii "a
'olo"ea"ca adecvat cuvintele) "a+"i controlee vocabularul) "a caute cuvintele potrivite)
"en"uri ale cuvintelor pentru a+"i e%prima c!t mai 'idel "i ntr+o 'orma corecta g!ndurile)
trairile. Convorbirile "unt mijlocul cel mai e'icient de activiare a vocabularului)
deoarece copii trebuie "a e%prime cuvinte + notiuni adecvate) ntr+o 'orma gramaticala
corecta. Un mijloc de in"truire "i educare a copiilor) "peci'ic v!r"tei pre"colare) n cadrul
activitatii de "$#+C"%$ " /&*."3+/+&") e"te jocul didactic. Prin intermediul jocului
didactic "e 'i%eaa "i "e activieaa vocabularul. 7n "copul mbogatirii vocabularului
copiilor cu "ub"tantive proprii) care "a denumea"ca numele lor) al 'ratilor) al parintilor)
nume de localitati importante din tara) ale unor 'orme de relie' cuno"cute de copii) "e pot
organia "i de"'a"ura diver"e jocuri didactice. Cele mai multe jocuri didactice pot 'i
de"tinate mbogatirii vocabularului copiilor cu "ub"tantive comune care denume"c(
obiecte "i 'enomene percepute direct n natura nconjuratoare "i n viata "ociala) nume de
obiecte nece"are n viata) principalele ncaperi) partile componente ale corpului) obiecte
de igiena per"onala) mbracaminte) ncaltaminte) alimente) mijloace de locomotie)
anotimpurile "i 'enomenele "peci'ice lor) animale dome"tice "i "albatice.
Eocul didactic contribuie la mbogatirea vocabularului copiilor pre"colari "i cu di'erite
adjective( n"u"iri privind culoarea :ro"u) galben) verde) alba"tru;) pe raporturi
dimen"ionale :mare) mica;) n"u"iri ge"tative :dulce) acru;) ol'active) termice.
Eocurile didactice contribuie din plin la mbogatirea le%icului) "ub a"pectul ac8iitionarii
de noi cuvinte) al con"olidarii "i activiarii lor. $e pot organia di'erite jocuri care pot "a
operee cu di'erite antonime) omonime) "inonime. 9eo"ebit de e'iciente "unt jocurile
didactice prin care "e urmare"te mbogatirea vocabularului cu numerale cardinale "i
ordinare) numeralele di"tributive) cuvinte care denume"c actiuni :verbe;. 1u trebuie
neglijate jocurile didactice care contribuie la mbogatirea vocabularului copiilor cu
cuvinte) adverbe re'eritoare la locul unde "e petrece actiunea) la timpul c!nd "e
de"'a"oara "i la modul cum ace"tea "e realieaa.
Eocul didactic contribuie at!t la mbogatirea vocabularului) activiarea "i e%er"area lui)
c!t "i la n"u"irea unei e%pre"ii clare) coerente) corecte din punct de vedere gramatical.
Poeiile contribuie n mare ma"ura la mbogatirea vocabularului copiilor) care prin
modelul o'erit de limbajul poetic devine mai bogat.
Poeiile de"pre natura mbogate"c limbajul copiilor prin cuvinte care denume"c "i arata
a"pecte "i n"u"iri ale anotimpurilor) redau imaginea naturii prin culoare) ritm) mi"care.
Prin intermediul ver"urilor nvatate n mod con"tient) copii "i mbogate"c vocabularul cu
cuvinte 'rumoa"e ce n+ar trebui "a lip"ea"ca din comunicarea obi"nuita. Copii nvata "a
dea vorbirii lor mai mult 'armec. A"t'el) prin activitatea de "$#+C"%$ " /&*."3+/+&"
copii a"imileaa un vocabular bogat) variat pe care "a+l 'olo"ea"ca ulterior. Activitatea de
",9UCA5, A LI3AEULUI" are continuturi "i obiective bine coordonate) prin care "e
a"igura mbogatirea "i activiarea vocabularului copiilor cu o mai mare e'icienta.
Activitatile de "C+,!"s1$%$ " *$#&+/+&" o'era copiilor material pentru mbogatirea
vocabularului) pentru preciarea "en"ului unui cuv!nt) po"ibilitatea de a+"i comunica
impre"iile "i cono"tintele. 7n plan concret) pe ma"ura ce copilul percepe obiectul "upu"
ob"ervarii) e"te pu" n "ituatia "a+l denumea"ca) "a+i preciee locul "i rolul n viata
omului "i) a"t'el "a+"i actualiee "au "a ac8iitionee "i "a pronunte "ub"tantive)
adjective) adverbe. Ace"te parti de vorbire n 'unctie de inventivitatea educatoarei "e pot
'olo"i "i cu "en" 'igurat pentru activiarea vocabularului copiilor. $e pot 'ace anumite
e%plicatii re'eritoare la a"pectul unei 'lori) codita 'runei "au dimen"iunea unei petale)
recurg!nd la "inonime ca( gratio") ngu"t) 'in) delicat. Cuvintele pot capata "emni'icatii
noi pe baa unei comparatii "ubntele"e.
7n activitatile de "CU1OA"T,5, A M,9IULUI" "e 'ace apel la "ub"tantive) verbe)
adverbe) din 'ondul pa"iv "au nregi"trate ca noi ac8iitii) 'ormuleaa propoitii care
re'lecta realitati concrete "i care trebuie "a 'ie c!t mai ample "i mai 'rumoa"e. 9e
e%emplu( "emni'icatia notiunii de "mijloc de locomotie" a 'o"t e%plicata copiilor a"t'el(
obiectele care ajuta omul "a "e depla"ee dintr+un loc n altul "e nume"c mijloace de
locomotie. Acea"ta de'initie "erve"te pentru toata viata. 9aca vor nt!lni alte obiecte care
vor "ervi la depla"area omului) ei le vor cla"i'ica n categoria mijloacelor de locomotie.
7n"u"irea corecta a vocabularului limbii rom!ne e"te o conditie a n"u"irii tuturor
cuno"tintelor care 'ac din individ un membru 'olo"itor "ocietatii e"te o conditie a n"u"irii
culturii generale.
7n cadrul activitatilor cu "CO1GI1UT MAT,MATIC") copii "i mbogate"c vocabularul
cu termeni :cuvinte; "peci'ici activitatilor matematice( multime) 'orme geometrice)
compunerea "i de"compunerea numerelor) "ir cre"cator "i de"cre"cator) numar) ci'ra.
Limbajul matematic 'olo"it trebuie "a 'ie adecvat) acce"ibil ntelegerii copiilor.
La / ani) copii pot "a g!ndea"ca "i "a "e e%prime arti"tico+pla"tic prin linii "i culori)
mbogatindu+"i a"t'el po"ibilitatile de comunicare.
7ntr+o activitate ""%1&S1&C!-P/"S1&C5" copilul 'olo"e"te at!t limbajul pla"tic) c!t "i pe
cel verbal. Ace"t tip de activitate contribuie cantitativ la mbogatirea vocabularului cu
termeni noi) "peci'ici "'erei arti"tico+pla"tice "i integrarea noilor cuvinte n vocabularul
activ al copiilor. 9e e%emplu( acuarele) plan"eta) dactilo+pictura) modelaj) pictura) culori
reci) culori calde) etc. 7n aprecierea lucrarilor proprii "au ale colegilor) copii "i 'ormeaa
un di"cernam!nt arti"tic) apeleaa la limbajul "peci'ic) n"u"it pe parcur"ul anilor de
gradinita. Limbajul "peci'ic activitatilor arti"tico+pla"tice e"te pu" n evidenta n
momentul motivarii "au al evaluarii temei re"pective.
Activitatile de "$#+C"6&$ *+A&C"/5" contribuie "i ele ntr+o mai mica ma"ura la
mbogatirea vocabularului copiilor. Am remarcat ca) n cadrul activitatilor de
"$#+C"6&$ *+A&C"/5") copii "unt intere"ati de ac8iitionarea unor cuvinte noi cum ar
'i( "unet) in"trument muical) trambulina) trianglu) pian) vioara) c8itara) "tro'a) te%t) joc
muical) ritm) etc. ,"te nece"ar "a contribuim prin activitatile de educatie muicala la
mbogatirea vocabularului copiilor pentru a o'eri prilejul pre"colarilor "a+"i dovedea"ca
bogatia limbajului n di'erite "ituatii.
Prin intermediul ""C1&'&156&/!% P%"C1&C$" :manuale; copii "i mbogate"c
vocabularul cu cuvinte care "e ntipare"c u"or n minte. La "'!r"itul unei activitati practice
c!nd educatoarea i ntreaba + Copii) ce am 'acut a"taiI ace"tia ra"pund( am taiat) am
lipit) am "nuruit) am 'e"tonat) am bobinat) etc. 9e a"emenea) notiunile care denume"c
materialele "i in"trumentele nece"are activitatilor practice con"tituie un prilej de
mbogatire a vocabularului copiilor. A"t'el) n ""C1&'&156&/$ P%"C1&C$" copii "unt
pu"i n "ituatia de a utilia termeni "peci'ici activitatilor manuale.
Activitatea de "$#+C"6&$ B&A&C5" contribuie "i ea la mbogatirea vocabularului. Copii
recepteaa comenile educatoarei n timpul activitatii "i) a"t'el "i n"u"e"c cuvinte "i
e%pre"ii "peci'ice educatiei 'iice care ulterior intra n vocabularul activ al copiilor :de
e%emplu( "in"piram") "e%piram") "pe loc repau"";.
Eocurile liber+creative "unt o cale e'icienta prin care copilul "i mbogate"te vocabularul)
cu conditia ca ace"tia "a aiba un material adecvat) "a 'ie la ndem!na lor. Prin joc putem
contribui ntr+o mare ma"ura la 'ormarea) devoltarea "i mbogatirea vocabularului
copilului "ub a"pect le%ical) 'onetic "i gramatical. Pe ma"ura ce copilul "e joaca cu
obiectele "i de"copera "en"uri "i relatii noi devoltarea limbajului "e inten"i'ica. O "erie
de "tudii au con"tatat e%i"tenta unor relatii poitive ntre limbaj "i joc. 7n concluie)
vocabularul "e mbogate"te mai repede n jocurile copiilor. Toate activitatile din
nvatam!ntul pre"colar contribuie la devoltarea proce"elor de cunoa"tere) la con"olidarea
anumitor deprinderi) "i implicit) la mbogatirea "i activiarea vocabularului) la
optimiarea comunicarii dintre copii) dintre copii "i adulti.
#. $T5UCTU5I L,6ICAL, COMU1, LA COPIII
9, *L5$TF P5,"COLA5F
7n perioada pre"colaritatii vocabularul copilului "e mbogate"te de la C<<+M<< de cuvinte
la v!r"ta de & ani p!na la apro%imativ -<<< de cuvinte la C ani. 7n perioada pre"colara)
copilul "i n"u"e"te le%icul de baa al limbii rom!ne) 'iind apt "a comunice cu cei din jur.
Copilul recurge mai mult la cuvinte cu continut concret) cel mai ade"ea) legat direct de
realitatea imediata. 9e aceea) n vorbirea copilului pre"colar predomina "ub"tantivele "i
verbele) adjectivele care arata n"u"iri perceptibile viual) auditiv) tactil) "i mai putine
pronume "i numerale care) n e"enta "unt "ub"tituienti de nume "i a caror "emni'icatie e
mai greu de ntele".
*ocabularul copiilor de v!r"ta pre"colara cuprinde( "ub"tantive comune) "ub"tantive
proprii) adjective) numerale cardinale "i ordinale) verbe) adverbe) prepoitii) conjunctii.
7n proce"ul n"u"irii di'eritelor cuvinte) "e va a"igura legatura permanenta dintre ace"tea
"i obiecte) 'iinte) actiuni) 'enomene) per"oane) copiii 'iind deprin"i "a le 'olo"ea"ca n
vorbirea curenta) n e%primarea impre"iilor per"onale.
7n le%icul copiilor cel mai ade"ea nt!lnim "ub"tantive comune. ,%emplu de "ub"tantive
comune 'recvent 'olo"ite( mama) tata) "ora) 'rate) bunic) p!ine) carne) lapte) br!na) apa)
mar) banana) ma"a) "caun) etc. copii denume"c n "en" larg obiecte cu care vin n contact
direct aca"a "i la gradinita.
7n vocabularul lor copii 'olo"e"c "i "ub"tantive proprii care denume"c numele lor :Alina)
Ale%andru) Mi8ai) Maria;) al 'ratilor) al parintilor) nume ale unor ora"e din tara) numele
tarii.
7n le%icul copiilor pre"colari "e con"tata "i 'olo"irea di'eritelor adjective. Accentul cade
pe n"u"iri privind culoarea :ro"u) galben) verde) alba"tru) alb) negru;) pe raporturi
dimen"ionale :mare) mica;) pe n"u"iri gu"tative :dulce) acru;) ol'active) pe calitati morale
:lene") 8arnic) mincino";.
Copii pre"colari 'olo"e"c "i pronumele per"onal :eu) tu) el) ea;) pronumele de politete
:dumneavoa"tra;) dar n "en" mai re"tr!n". ,%emplu( "1u mi-ai dat mingea."
7n le%icul copiilor "e con"tata ca ace"tia utilieaa at!t numeralele cardinale) c!t "i cele
ordinale :unu) doi) trei) primul) al doilea) al treilea;. 7n joc) copilul verbalieaa actiunea
:$u ti dau o papusa) doua masini) "au( 2ti dau prima masina) a doua papusa;.
7n vocabularul copiilor "unt "i cuvinte care denume"c actiuni :verbe;. Accentul cade pe
actiunile copilului n 'amilie) la gradinita) pe "trada) pe actiunile adultului "i ale
animalelor cuno"cute. :cinele latra) cinele roade un os) cinele sta la pnda; "au $u
ma (ocH $u voi fi doctor; :e%emplu din vorbirea copiilor;.
Copii 'olo"e"c cuvinte "i adverbe re'eritoare la locul unde "e petrece actiunea) la timpul
c!nd "e de"'a"oara.
Ace"te cuvinte 'olo"ite de copiii pre"colari "unt ac8iitii ale propriului vocabular.
La "'!r"itul perioadei pre"colare copilul "tap!ne"te 'ormele gramaticale "i) n general) le
'olo"e"te corect n vorbirea "a.
At!t vocabularul c!t "i "tructura gramaticala "unt n"u"ite de copii n mod practic n
proce"ul viu al comunicarii a"cult!nd vorbirea celor din jur.
Pre"colarul "nu nvata" regulile gramaticale ca atare) nu cunoa"te de'initia lor) nu "tie ce
e"te "ub"tantivul) adjectivul) verbul) adverbul) dar re"pecta n vorbirea "a regulile
principale de modi'icare "i mbinarea cuvintelor n propoitii.
7n general) pre"colarii reu"e"c "a alcatuia"ca propoitii "imple "i devoltateH alcatuie"c
propoitii n care "a 'olo"ea"ca "ub"tantive n caul genitiv :"Co"ul e"te al $cu'itei
5o"ii";H 'olo"e"c "ub"tantive la numarul "ingular "i pluralH 'olo"e"c corect verbele
cuno"cute la timpul preent) imper'ect + eu m!ncam) per'ect compu" + eu am m!ncat "i la
viitorH alcatuie"c corect propoitii "i 'rae 'olo"ind acordul ntre partile principale "i
"ecundare ale propoitiei :acordul dintre "ubiect "i predicat) acordul dintre adjectiv "i
"ub"tantiv) acordul dintre "ubiect "i atribut) acordul dintre predicat "i complement;.
Copii de v!r"ta pre"colara reu"e"c "a realiee acordul logic al "ubiectului cu predicatul.
:".aiatul se (oaca.";H acordul dintre "ub"tantiv "i adjectiv :"Cana are culoarea galbena.";
Practica pe care o de"'a"or la cla"a mi+a permi" "a con"tat ca "unt "i pre"colari care nu 'ac
acordul adjectivului cu "ub"tantivul n gen "i numar.
Pre"colarii pronunta corect "ub"tantivele la "ingular "i plural :floare + flori) om + oameni)
caiet + caiete) etc.;
Unii dintre copii de v!r"ta pre"colara 'olo"e"c corect "ub"tantivul n caul genitiv) la altii
n"a am con"tatat lacune n vorbire. ,%emplu din vorbirea copiilor( "*orcovul este )rana
iepurasului."H ""luna este )rana veveritei."
Copii "i n"u"e"c n mod organiat regulile gramaticale "i ntreaga bogatie "emantica "i
"tili"tica a limbii materne.
Premi"ele unei comunicari verbale corecte "i comple%e pot 'i a"igurate nca de la grupa
mica.
&. I9,1TI0ICA5,A TIPU5ILO5 9, 45,",LI(
P5O1U1GI,) $,1$) PLA$A5, 71 CO1T,6T)
UTILI2A5, CO5,CTF) CAU2,) $OLUGII
Limbajul e"te in"trumentul corect de comunicare interumana. Pentru orice om) gradul de
"tap!nire "i de 'olo"ire a limbii e"te o tra"atura de'initorie a per"onalitatii "ale.
7n perioada pre"colaritatii limbajul "e per'ectioneaa "ub toate laturile "ale( 'onetic)
le%ico+"emantic "i gramatical. A"t'el) pre"colarul de /+C ani) pronunta corect toate
"unetele limbii materne) po"eda un vocabular de circa &<<< de cuvinte) carora le cunoa"te
"en"ul "i 'ormeaa propoitii + 'rae corecte din punct de vedere gramatical. Are o
e%primare relativ e%pre"iva) capabila "a redea idei "i "entimente pe care dore"te "a le
tran"mita.
9e la limbajul "ituativ) n grupa mica) trece treptat la limbajul conte%tual) 'olo"ind corect
e%punerea monologala :relatari) pove"ti) pove"tiri;. 9e a"emenea) de la - ani ncepe "a "e
"tructuree limbajul interior.
9aca avem n vedere particularitatile vorbirii copiilor pre"colari e"te nece"ar "a ne oprim
la cele & a"pecte( pronuntie) cuvinte :le%ic; "i e%primare gramaticala.
La v!r"ta pre"colara) limbajul cunoa"te cele mai pro'unde "c8imbari) n "tr!n"a corelatie
cu e%er"area "i cu per'ectionarea capacitatii articulatorii. 9atorita particularitatilor
aparatului 'onator ale carui componente "unt in"u'icient e%er"ate pentru vorbire)
pronuntia copiilor e"te de'icitara. 7n jurul v!r"tei de trei ani vorbirea copilului "e
caracterieaa printr+o pronuntie inegala a "unetelor limbii materne. Copii pronunta) n
general) cu u"urinta cuvintele cu o "tructura vocalica "au preponderent vocalica) dar
nt!mpina greutati n caul con"oanelor "i) mai ale") al grupurilor con"onatice. Multi copii
nu di'erentiaa bine con"oanele lic8ide :l) r;) con"oanele con"trictive :") ) ") j; "i pe cele
"emioclu"ive :ce) ci) t;.
$e pune ntrebarea cum identi'icam gre"elile de pronuntie. 5a"pun"ul e"te "implu( prin
intermediul jocurilor orale. 9e"igur) metoda de baa ram!ne e%ercitiul) dar nu un
e%ercitiu plicti"itor) ci un e%ercitiu + joc plin de "urprie. 9e e%emplu) prin de"'a"urarea
jocului "Alege corect" am putea depi"ta pronuntarea corecta a "unetelor "eparat "i n
cuvinte. Prin ace"t joc am putea depi"ta perceperea corecta "au incorecta a "unetului)
"emnalarea preentei "au ab"entei unui anumit "unet ntr+un cuv!nt. Caua principala a
ace"tor de'ecte o con"tituie tocmai "laba devoltare a auului 'onetic.
Eocurile e%ercitiu pot aduce o contributie de "eama nu numai la perceperea clara "i
corecta a "unetelor core"punatoare) ci "i la corectarea pronuntiei de'ectua"e a ace"tora.
7n caul jocului "Libraria" de e%emplu) "e poate depi"ta pronuntarea corecta a cuvintelor.
7n acea"ta idee) "e pot da copiilor) individual) jetoane cu di'erite imagini. Copii au ca
"arcina "a verbaliee ceea ce vad. $e poate con"tata ca "unt copii care nt!mpina greutati
la interpretarea jetoanelor. $e pot adre"a ntrebari ajutatoare) conduc!ndu+i a"t'el la
interpretarea imaginii de pe jeton.
Procedeul 'olo"it da po"ibilitatea de a+l corecta pe copilul care pronunta gre"it "i totodata
"e poate evalua po"ibilitatea pe care o are la ace"t capitol.
Un "tudiu mai atent al vorbirii "i comunicarii la copii n timpul activitatilor din gradinita)
n conver"atia cu adultii "i ntre ei) "au al productiilor arti"tice verbale la "erbarile cu
parintii) evidentiaa un evantai de 'orme) privind abaterile de la pronuntia normala) a
ritmului "i 'luientei vorbirii.
P!na n jurul v!r"tei de . ani) gre"elile de pronuntie "unt con"iderate 'ire"ti) 'iind
determinate de adaptarea treptata a aparatului 'onator la e%igentele emi"iei verbale) de
per'ectionarea continua a po"ibilitatilor de di'erentiere auditiva.
Cuno"cute "ub numele de di"lalii) gre"elile de pronuntie con"tau n alterarea "unetelor)
"ub"tituirea) inver"area "au omi"iunea ace"tora. 9intre caurile de "ub"tituire) mai
'recvente la v!r"ta pre"colara mica) "e nregi"treaa(
+ " "i j nlocuite "u " "i +:"a"e + "a"e;H :ucarie + jucarie;
+ " "i nlocuite cu t "i d + :tanie + "anie;H :tapun + "apun;
+ ce "i ci nlocuite cu te "i ti :terculet + cerculet;H :tine + cine;
Con"oanele lic8ide "unt 'ie omi"e) 'ie nlocuite :lata) rata;.
9in doua "au mai multe con"oane alaturate) pre"colarul pronunta) de obicei)
numai una( :"c8ie + "crie;H :c8ion + creion;.
Ade"ea "unt omi"e "ilabele neaccentuate) mai ale" n cuvinte poli"emantice( :'a'ie
+ 'ar'urie;.
$unt 'recvente 'ormulele de inver"iune) c!nd ordinea 'irea"ca a 'ormelor e"te
modi'icata(
+ cra"travete + ca"travete
+ 8aar + a8ar
+ bulitenie + butelie
9eci) di'icultatile de pronuntie con"tau n omiterea) nlocuirea) denaturarea "au inver"area
"unetelor mai greu de pronuntat. ,"te cuno"cut din literatura de "pecialitate "i din
ob"ervatia practica 'aptul ca "unetul "r") n general) apare mai t!riu n vorbire. Unii
pre"colari "pun "ata" n loc de "rata") "oata") n loc de "roata") "tei" n loc de "trei".
7nlocuirea "unetului r cu alte "unete "e 'ace n intentia de a marca "unetul de'icient prin
altul pe care l poate pronunta) cu "onoritate oarecum a"emanatoare. $unetul "r" poate 'i
nlocuit cu urmatoarele "unete( i) u) v) l) put!nd "pune( "iosu") "uosu") "vosu") "losu".
$e nt!lne"te totu"i) la v!r"ta pre"colara) di'icultati de pronuntare a "unetelor "C" "i "4".
$unetul "C" e"te nlocuit cu "unetul "t" :"tolos" n loc de "cocos";. Aceea"i "ituatie e"te "i
n caul "unetului "4") care poate 'i nlocuit cu "9". :"daina" n loc de "gaina";.
,%emplu concret nt!lnit( "9aina 'ate totdat".
$unetul "0" poate 'i nlocuit cu "unetele p) t) "( "seleasta" n loc de fereastra.
$e nt!mpla uneori) mai ale" la pre"colarii din grupa mica "i c8iar mijlocie) ca) din caua
unei de'iciente minore de au) vocala neaccentuata "a 'ie omi"a. A"t'el) n loc de "cadea
jo"" unii copii "pun "cada o"") "au "bau apa" n loc de "beau apa". Omiterea "au
inver"iunea de "ilabe e"te nt!lnita( "molocotiva" n loc locomotivaH "motobil" n loc de
automobilH "motoc)eta" n loc de motocicleta.
9atoria noa"tra n calitate de educatori e"te "a corectam cu calm "i "i"tematic ace"te
gre"eli de pronuntie "av!r"ite de copii "pre a evita 'i%area unei vorbiri incorecte
de'ectuoa"e.
$e pune ntrebarea daca ace"te gre"eli de pronuntie pot 'i corectate n cadrul gradinitei.
5a"pun"ul e"te da) 'ara ndoiala. , 'oarte nece"ar ace"t lucru.
Primele ma"uri de educare a aparatului 'onotor con"tau n de"'a"urarea unor e%ercitii
"imple) de imitare a unor "unete "i 'enomene din natura) onomatopee( mersul calului n
galop :clo) cli) clo;) suieratul trenului :u) u) u;) tunetul :bum) bum;) bate vntul :v( +
v(;.
9e a"emenea) "e pot de"'a"ura cu copiii di'erite e%ercitii + joc) e%ercitiile limit!ndu+"e
doar la pronuntarea iolata a unor con"oane care permit e%agerarea articularii( ""arpele
"!"!ie" :""";) ", 'rig" :br;) "Oprim calul" :prr;) "Albina b!!ie" :b;.
,%ercitiile pentru devoltarea auului 'onematic "e pot crea ntr+o multime de varietate
pentru copii ce nu pot pronunta corect anumite "unete.
,%ercitiile pentru devoltarea auului 'onematic are n vedere gre"eli care con"tau n
nlocuirea "unetelor) omiterea unor "unete "i inver"area ordinii "unetelor. $e pot 'olo"i n
ace"t "en" e%ercitii de pronuntare a unor "erii de "ilabe pentru con"olidarea con"oanelor
primare :p + 8 + t + d;(
+ pa + pe + pi + po + pu
+ pap + pep + pip + pop + pup
+ jocuri de cuvinte( tac + dac + pac + bac
tata + dada + pata + b!ta
7n vederea corectarii "ilabei di'erentierii con"oanelor "urde de cele "onore "e pot 'olo"i
cuvinte paronime( parca + barcaH toamna + doamna) trepte + drepte. A"emenea e%ercitii
con"tituie un mijloc 'oarte e'icient de devoltare a acuitatii auditive.
,%ercitiile + poeii contribuie "i ele la corectarea anumitor de'iciente de pronuntie la
copii. Ace"tea trebuie repetate) dar "i din ce n ce mai repede.
+ "+rsu-let si +rsu-Blet
Cei doi ursi cu parul cret
'or sa prinda peste-n lac
+ #ar de ce plngi +rsu-BletI
+ $u n-am prins dect un rac?
:rac 5 lac;
"au( ""zi) de ziua mamei mele
#esenez un cos cu mere,
Crizaneme mari si prune
si-apoi struguri si alune."
:"#r# 5 "#l#;
Ace"te e%ercitii pot contribui la educarea pronuntiei corecte) la corectarea celor mai
'recvente gre"eli de pronuntare.
Multa atentie trebuie "a "e acorde "i proce"ului de n"u"ire "i devoltare a "emni'icatiei
cuvintelor.
La &+- ani con'uiile n denumirea termenilor) ine%actitatile) impreciiunile n
determinarea "emni'icatiei cuvintelor "unt de"tul de 'recvente) "e nt!mpla ade"ea ca
pre"colarii "a memoree "i "a 'olo"ea"ca cuvinte al caror "en" le "capa complet. 9e
e%emplu) un copil relata( "*acul este rosu si n el are niste bobocei negri." 0iind ntrebat
ce "e ntelege prin bobocei) a ra"pun"( ni"te punctulite negre. $e mai nt!mpla "i a"t'el(
copilul 'olo"e"te aparent corect unele cuvinte) dar la o analia mai atenta "e con"tata ca i
e"te "traina "emni'icatia ace"tora. 9e e%emplu) un copil de . ani a "tiut "a preciee ca
broa"tele traie"c n lac. 7ntrebat 'iind ce e"te lacul) a ra"pun"( o curte cu ni"ip. "i la .+/
ani) "e mai con"tata 'olo"irea ntr+un conte%t nepotrivit a unui cuv!nt auit recent. $unt
mai multe cuvinte care produc o mare impre"ie a"upra copiilor) 'ie prin "en"ul pe care l
banuie"c) 'ie prin noutatea "au c8iar a"pectul "onor care e"te ga"it atragator) 'apt pentru
care le memoreaa repede "i le 'olo"e"c) nainte de a le "ti "en"ul adevarat.
A"t'el de goluri) de in"u'iciente n vorbirea copiilor "e evidentiaa mai ale" n di"cutiile
lor libere cu educatoarea) n pove"tiri "au repove"tiri.
Caile care pot 'i 'olo"ite n gradinita pentru prevenirea ace"tor goluri "unt urmatoarele(
n"u"irea unor cuvinte noi n proce"ul ob"ervarii directe a lucrurilor) 'iintelor) a"pectelor
de viataH e%plicarea pe cale verbala a unor cuvinte al caror "en" e"te mai putin cuno"cut
copiilorH n"otirea unui cuv!nt nou cu unul "inonim) cuno"cutH 'olo"irea cuvintelor n
di'erite conte%te pentru ntelegerea c!t mai deplina a "en"ului lor.
Un prim "emnal al necunoa"terii "en"ului unor cuvinte l poate con"titui pronuntarea
gre"ita a ace"tora) nere"pectarea "tructurii "onore. 7n pove"tiri) educatoarea tran"mite
cuno"tinte noi) necuno"cute lor. Cuvintele noi trebuie e%plicate pe loc) pe ma"ura ce "e
utilieaa. 7ntelegerea tuturor cuvintelor trebuie veri'icata ulterior.
O alta cale pentru n"u"irea corecta a "emni'icatiei cuvintelor o 'ormeaa 'olo"irea
ace"tora n conte%te variate.
A"pectul le%ico+"emantic "i gramatical e"te uneori de'icitar) mai ale" din caua
comunicarii in"u'iciente cu adultii) precum "i a unei "labe in'luiente educative din unele
'amilii. A"t'el) "unt unii copii cu un le%ic "arac "i 'olo"it uneori neadecvat) "au altii care
"e e%prima gre"it gramatical) c8iar "i la -+. ani. :"Sa mannca cu noi" n loc de sa
mannce cu noi) "au "sa se culca" n loc de sa se culce;. A"emenea gre"eli "e corecteaa
mult mai u"or n cadrul unei comunicari corecte "i nu pun probleme dec!t n caul unor
de'iciente p"i8ice.
O data cu n"u"irea cuvintelor) copii a"imileaa "i "en"ul ace"tora) pe care "i+l nuanteaa
"ub ndrumarea 'amiliei "i a educatoarei. 1u o "ingura data) copii adopta un cuv!nt cu un
"en" atribuit de ei) altul dec!t cel general acceptat) "i+l 'olo"e"c ade"ea pentru ca le place
cuv!ntul) nu pentru c! i "tiu "emni'icatia. Un copil de la ora" "pune ca vitelul "e tine n
"gara(ul" vacii) pentru ca nu cunoa"te deo"ebirea :di'erenta; dintre "gra(d" "i "gara(".
$ub in'luienta mediului "ocial n care traie"c) copii elaboreaa 'orme gramaticale
regulate) 'ara "a cunoa"ca norme "au reguli. Un copil "pune( "uite o stela") pentru ca e o
'orma mai apropiata 'onetic de pluralul "stele".
7n vorbirea copiilor "e ob"erva tendinta de a di"ocia 'ormele verbale omo'one de "ingular
+ plural :copilul "e joaca) alearga) c!nta + copii "e joc) alearg) c!nt;) de a da 'orme regulate
unor verbe neregulate :"untem) "unteai;) care nu trebuie reprimate) ci corectate cu grija.
Eocurile didactice contribuie din plin la corectarea "en"ului unui cuv!nt) "arcina deo"ebit
de importanta la acea"ta v!r"ta a marilor acumulari.
$e pot organia di'erite jocuri care pot "a operee cu di'erite antonime) "tiut 'iind ca
pre"colarul "i precieaa mai u"or "en"urile cuvintelor pe care le di'erentiaa prin
contra"t. 9e e%emplu n jocul didactic "Cum e"teI") copilul poate 'i "olicitat "a aleaga un
jeton) "a denumea"ca obiectul din imagine :"co" gol";) iar copilul care are imaginea cu un
co" plin "a+l a"ee l!nga co"ul gol. Copii pot 'ormula propoitii( "Mama aduce de la piata
un cos plin cu legume."H "Cosul gol e"te u"or." 7n continuare "e poate propune copiilor "a
ga"ea"ca alte cuvinte cu "en" opu"( p!ine calda + p!ine rece) cer senin + cer nnorat) drum
lung + drum scurt) subtire + gros) mare + mic.
Pentru preciarea "en"ului unor cuvinte+omonime) "e pot de"'a"ura di'erite jocuri cum ar
'i( "La televior" :"e denume"c obiectele e%pu"e "i "e alcatuie"c propoitii cu ele( toc)
broasca) catel) oc)i) etc.;
Tot prin intermediul jocului didactic "e poate realia preciarea "en"ului unor cuvinte
"inonime prin e%punerea unor pove"ti de"pre anumite animale cuno"cute) prin ob"ervarea
directa n care "a 'olo"ea"ca n 'rae "ucce"ive di'erite "inonime :vulpe )oata) "ireata)
vicleana) preci!nd "en"ul( lipsit de sinceritate).
Aptitudinea pentru "coala pre"upune ca limbajul copilului "a preinte un a"emenea nivel
nc!t "a+i permita "a+"i e%prime corect g!ndurile) dorintele) intentiile) "a verbaliee
adecvat ceea ce vrea) "a comunice. 9eci) "a po"ede un limbaj corect din punct de vedere
'onetic) le%ical "i gramatical. Prin urmare) copilul apt pentru "coala trebuie "a "tap!nea"ca
limbajul) ca in"trument de in'ormare) de comunicare "i e%primare.
CAPITOLUL I*
1. IPOT,2A C,5C,TF5II
$tudiul 'ormelor n care "e amni'e"ta limbajul copilului mic ca "i cel al modului cum "e
pot devolta limbajul "i comunicarea la ace"tia pare "a con"tituie o preocupare majora
pentreu lingvi"tii din tara noa"tra cuno"c!nd n ultimii ani o recuon"iderare "i
redimen"ionare a importantei reale pe care o are.
La nivelul nvatam!ntului pre"colar e"te nece"ara o 'oarte buna pregatire pentru ca
educatoarea "a "e poata orienta "printre teoriile psi)ologice si pedagogice moderne,
astfel nct copii sa a(unga la vrsta de @-8 ani n clasa &, cu un suficient nivel de
pregatire din punct de vedere al limba(ului si al comunicarii".
-
@-A
Adevarul actuale"te ca p!na t!riu "e 'ac 'gre"eli elementare de ortogra'ie) modul de
e%primare e"te greoi "i nu "e "tap!ne"c regului "intactice) nu "e cunoa"te "en"ul e%act al
multor termeni care circula curent) iar n comunicarea orala limba rom!na a nceput "a 'ie
"c8ingiuita 'onetic.
Practica la cla"a 'undamentala teoretic mi+a permi" "a 'ac urmatoarele con"tatari(
-
1. ,"te cert ca educatia limbajului "i a comunicarii trebuie nceputa 'oarte de timpuriu
at!t de catre parinti) c!t "i prin in"titutiile obligate n educatie.
#. ,%i"ta premi"e p"i8ologice 'avorabile pentru educatia limbajului) a comunicarii
nca de la o v!r"ta timpurie pentru crearea unei bae "olide a predarii limbii materne n
"coala "ia aunei bune utiliari a limbii) comunicare n viata "ociala "i n activitatea
practica de mai t!riu.
&. ,"te nece"ar "a re'lectam) "a ga"im "au "a adoptam ma"uri ameliorative privitoare
la educatia limbajului "ub toate a"pectele.
-. $a nu neglijam in'luienta enorma a 'actorilor purtatori ai mujloacelor de
comunicare care devin modele pentru copii "i elevi( domenii ca atare :parintii) p"i8ologii)
vorbitorii de la radio "i de la releviiune) redactorii de articole de pre"a "i autorii de
publicatii pentru copii "i nu n ultimul r!nd educatoarele "i pro'e"orii.;
9aca ace"te "modele" "unt de'ectuoa"e "i procedeele educative din gradinita "i din "colala
vor avea un e'ect minim "au pot 'i contracarate.
Pornind de la con"tatarile aratate precum "i "e la problematica implicata de a"pectele
le%icale la pre"colari am pornit de la premi"a ca munca cu vocabularul nu trebuie "ocotita
terminata odata cu e%plicarea amanuntita a cuvintelor necuno"cute) ci trebuie continuata
!na c!nd ace"tea "unt integrate n vocabularul activ al copiilor) p!na c!nd le 'olo"e"c
corect n vorbire.
A"t'el mi+am propu" "a demon"tre ca daca mbogatirea vocabularului pre"colarilor "e
realieaa prin e%plicarea "i n"u"irea con"tienta a "emni'icatiei cuvintelor nou nt!lnite
de catre ace"tia n activitatile din gradinita atunci "e poate realia optimiarea
comunicarii verbale dintre copii "i cei din jurul lor.
Am ncercat "a+mi "tructure activitatea dupa urmatoarele cerinte(
I 5e"pectarea caracteri"ticilor limbajului + la acea"ta v!r"ta decurg!nd din n"u"i
caracterul concret + "ituativ al g!ndirii.
II 7n"u"irea con"tienta "i activa a cuno"tintelor pentru ca ele "a poata deveni adevarate
in"trumente de comunicare) de e%primare a ideilor at!t n planul limbajului e%terior c!t "i
a celui interior.
III $upunerea cuvintelor unui proce" de repetare) de 'i%are a ce"tor conditii "i conte%te
variate pentru ca ace"tea "a mbogatea"ca vocabularul activ al copilului.
Prima cerinta pre"upune ca nici o activitate n care "e urmare"te mbogatirea
vocabularului nu poate 'i de"'a"urata n ab"enta unui material concret + intuitiv. Indi'erent
de partea de vorbire ce o repreinta) de rolul ei "emantic) un "implu cuv!nt) o "impla
e%pre"ie "au 'igura de "til "e 'ac cuno"cute "i ntele"e cu ajutorul materialului didactic.
A doua cerinta repereinta nece"itatea ca 'iecare cuv!nt "a 'ie mai nt!i ntele". 7nvatarea
mecanica a unor cuvinte nu va da nici un 'el de roade.
$e impune deci 'olo"irea acelor metode "i procedee ce vor conduce "pre n"u"irea
con"tienta a cuvintelor.
Acea"ta cerinta implica totodata actitudinea activ+participativa a copilului pre"colar n
'ata noului) a"t'el trebuie "timulata la copil tendinta de a "e"ia cuvinte necuo"cute "i de a
ntreba care le e"te "emni'icatia) de a ncerca "a o de"copere cu ajutorul materialului "i
'ac!nd apel la e%perienta lui de viata) la cuno"tintele dob!ndite anterior.
A treia cerinta re'lecta atitudinea educatoarei. Acea"ta trebuie "a puna c!t mai de" copilul
n "ituatia de a "e e%prima "i mai ale" de a ntrebuinta cuvinte noi. Privita din ace"t ung8i
'iecare activitate poate repreenta un prilej de nvatare a noi cuvinte) dar "i de e%er"are "i
'i%are a cuvintelor noi.
#. T,MATICA C,5C,TF5II
Pentru a "u"tine cele de p!na acum mi+am propu" "a realie o cercetare de tip
con"tatativ+ameliorativ de"'a"urata pe parcur"ul unui an "colar pe o grupa de #< de copii
n v!r"ta de .+/ ani majoritatea :1/ dintre ei; venind din 'amilie) deci 'iind pentru prima
data ntr+un cadru organiat la gradinita "i numai - copii av!nd continuitate.
Prin cercetarea de tip con"tatativ am urmarit cunoa"terea "i de"crierea modului n care
activitatile de tip pre"colarcontribuie la mbogatirea "i activiarea vocabularului.
&. CO1GI1UT
$ub a"pect le%ical cercetarea de tip con"tativ+ ameliorativ a permi" mbogatirea
vocabularului activ "i pa"iv al copiilor cu(
+ "ub"tantive comune care e%prima notiuni cu un grad mai mare de generaliare
:de"pre obiecte) 'iinte) 'enomene ale naturii) categorii "ociale;) tra"aturi de caracter)
norme de comportare) "entimente) relatii umane
+ "ub"tantive proprii care denume"c 'iin"e) nume de localitati) importante nume cu
caracter geogra'ic) nume al unor obiective "ocio+economice cuno"cute de copii) al unor
evenimente importante) al unor eroi ai neamului no"tru
+ adjective care e%prima n"u"iri re'eritoare la 'orma :rotunda) ovala) patrata)
triung8iulara) dreptung8iulara;) marime :mare) mijlocie) mic;) dimen"iune :lung) lat)
"curt) ngu"t;) ordinea obiectelor "io 'iintelor :primul) ultimul;) culori "i nuante :ro"u)
galben) alba"tru) verde) negru) alb) maro) portocaliu) violet) bej;) tra"aturi poitive "i
negative de caracter :curajo") cin"tit) bun) lene") rau) egoi"t;
+ numerale cardinale :unu+ece; "i ordinale :primul . al ecelea) ultimul;
+ verbe care e%prima actiuni e'ectuate de copii n 'amilie) n gradinita) n mediul
nconjurator precum "i ale adultilor n unele domenii de activitate) e'ecte ale unor
'enomene ale naturii :ploia cade) v!ntul "u'la) 'ulgii de apada cad) plute"c n aer;
+ adverbe "i locutiuni adverbiale care e%prima( "tari "u'lete"ti :ve"el+tri"t;) tra"aturi
poitive "i negative de caracter :bun) rau) curajo") 'rico") 8arnic) lene";) poitii ale
obiectelor n "patiu :aproape) departe) dea"upra) dede"upt) "t!nga) dreapta) nainte)
napoi;) timpul c!nd "e petrece actiunea :devreme) t!riu) ai) m!ine) poim!ine;
+ prepoitii "imple "i devoltate :pe) "ub) de"pre) de pe) la;
+ conjunctii "i locutiuni conjunctionale :daca) de"i) pentru ca) "a;
-. M,TO9, IMPLICAT, 71 C,5C,TA5,A 0O5M,LO5
"I MO9ALITFGILO5 9, 7M3O4FGI5, "I ACTI*I2A5,
A *OCA3ULA5ULUI LA P5,"COLA5I
9ata 'iind importanta a"pectului "tudiat am recur" la 'olo"irea mai multor metode + unele
cla"ice altele moderne) unele "peci'ice muncii cu pre"colarii) altele adaptate.
M#$o!a c,#s$'oarulu' 'olo"ita n momentul initierii cercetarii a 'o"t aplicata parintilor
copiilor :'iind cuno"cuta contributia mediului 'amilial la devoltarea vorbirii copiilor; "i
care a viat urmatoarele a"pecte(
1; 4radul n care l preocupa limbajul copiilor
#; Implicarea parintilor n jocurile copiilor
&; Timpul acordat pentru di"cutii) e%plicatii cu copilul
-; Cum procedeaa pentru mbogatirea vocabularuluiI
.; Intere"ul acordat dialogului parinte+copil
/; 9aca "olicita copilul "a pove"tea"ca nt!mplari) vi"e) imagini) programe
viionate
C; Cine con"idera ca trebuie "a "e ocupe de devoltarea limbajului copilului
C8e"tionarul cuprin!nd ntrebari nc8i"e :cu & po"ibilitati; dar la"!nd libertatea altor
opinii pentru 'iecare ntrebare a 'o"t di"tribuit parintilor celor #< de copii identi'icarea
prin "emnatura 'iind 'acultativa.
A"t'el am 'acut urmatoarele cpon"tatari de care am tinut "eama ulterior( pe toti parintii i
preocupa limbajul copilului dar numai 1# parinti :/<=; "e joaca cu copilul 'recvent) iar #
parinti :1<=; "e joaca 'oarte putin mai mult "upraveg8indu+i) iar / parinti :&<=; nu "e
implica n nici un mod n jocurile copiilor.
Cei mai multi 1- parinti :C<=; acorda 'oarte putin timp pentru di"cutii) e%plicatii mai
ale" n timpul drumului de la "i "pre gradinita) ceilalti / :&<=; con"idera ca di"cuta
"u'icient de mult cu copii.
Pentru mbogatirea vocabularului cei mai multi 1/ :M<=; i la"a pe copii "a "e"iee
cuvintel"e noi "i "a ceara e%plicatii) # :1<=; le e%plica cuvinte cu ajutorul dictionarului)
iar # :1<=; nu au ra"pun".
Intere"ul acordat dialogului parinte + copil e"te mediu 1< :.<=; "unt 'oarte intere"ati de
di"cutiile cu copii) iar ceilalti 1< :.<=; con"idera ace"te dialoguri ne"emni'icative :"i pe
'ondul lip"ei de timp;.
O parte relativ mica :M parinti repreent!nd -<=; "olicita copii "a pove"tea"ca.
Toti con"idera ca educatoarele "unt cele care trebuie "a "e preocupe de devoltarea
limbajului) iar . :#.=; con"idera ca "i 'amilia trebuie "a "e implice n acea"ta activitate.
Obs#rvar#a + am 'olo"it+o at!t ca metoda de colectare a datelor c!t "i ca te8nica de licru
pentru veri'icarea ipoteei.
Cu alte cuvinte) prin acea"ta metoda am contribuit la 'ormarea deprinderilor de a
"tructura me"aje coerente care "unt concretiarea verbala a cunoa"terii. 9evoltarea
e%primarii e"te "tr!n" legata de cultivarea "piritului de ob"ervatie n proce"ul ob"ervarii
care mplete"te cunoa"terea "enoriala cu cunoa"terea rationala.
$pre e%eNmplu pentru a de"crie un a"pect al realitatii "Prima i de iarna" am ndrumat
copii "a+l ob"erve metodic + organiat. Pe parcur"ul ob"ervarii copii "+au documentat
adun!nd o "erie de in'ormatii.
A"t'el) copii au 'olo"it un vocabular bogat) c8iar e%pre"iv "cer plumburiu") "dan"ul
'ulgilor de nea") copaci gola"i") "copii ve"eli "i burdalnici".
Ca un obiectiv prioritar al activitatii de"'a"urate de mine i+am pu" pe copii permanent n
contact cu viata) cu natura) cu "peci'icul relatiilor "ociale pentru ca) nemijlocit "a+"i
e%ercite "piritul de ob"ervatie) logica "i priceperea de a+"i e%prima corect n cuvinte
ob"ervatiile "i concluiile "coa"e din ace"te ob"ervatii.
7n mod practic am realiat orientarea ob"ervatiei copiilor prin "tabilirea unor obiective
concrete "au prin ntrebari.
$pre e%emplu) cunoa"terea realitatii poate 'i "upu"a ob"ervatiei unui animal dome"tic +
c!inele poate 'i dirijata 'ie prin 'i%area urmatoarelor obiective pe baa unei ilu"tratii) a
unui e%emplar mpaiat "au c8iar a unui animal bl!nd) viu(
+ priviti cu atentie a"pectul general
+ ob"ervati 'orma capului) a trunc8iului) apicioarelor
+ ob"ervati ce "i cum man!nca
+ "puneti pe baa celor ob"ervate cu cine "e ntovara"e"te "i daca e"te 'olo"itor
omului
ob"ervatia "e poate realia "i prin dialog n cadrul caruia am abordat obiectivele activitatii
intuitive de mai "u" "ub 'orma unor ntrebari pu"e "ucce"iv "i altern!nd cu ra"pun"urile
copiiilor(
7( Ce puteti "pune de"pre 'elul cum arata c!ineleI
5( C!inele e"te un animal 'rumo".
C!inele arata n'rico"ator.
7( Cum e"te capul c!ineluiI
5( C!inele are cap mic.
7( Ce 'orma are capulI
5( Capul c!inelui e"te putin alungit.
7( Cum "unt urec8ile c!ineluiI
5( C!inele are urec8i mici "i) de obicei "unt ciulite.
7( Cum e"te trunc8iul "auI
5( Corpul c!inelui e"te "ubtire "i lunguiet.
7n ob"ervatia dirijata n ace"t mod interactiunea dintre cuv!ntul meu "i intuitie are ca
e'ecte concrete pe de o parte mentinerea mereu vie a atentiei copiilor "i concentrarea ei n
mod "ucce"iv a"upra unor a"pecte ale realitatii ob"ervate) pe de alta parte 'i%area
elementelor core"punatoare de limbaj :de e%emplu( alungit) ciulit) trunc8i; odata cu
"enatiile "i perceptiile re"pective.
Pentru a realia apro'undarea cunoa"terii realitatii intuite am orientat atentia copiilor "pre
compararea ob"ervatiilor analitice 'olo"ind aceea"i te8inica a 'ormularii de obiective "au
de ntrebari.
+ Ce con"tatati n legatura cu marimea c!inelui n comparatie cu pi"icaI
+ Cum e"te colorata blana c!inelui comparativ cu aceea a pi"iciiI
+ Cum e"te capul c!inelui 'ata de cel al pi"iciiI
+ Care "unt deo"ebirile privind urec8ile) oc8ii) botulI
7nvat!ndu+i pe copii "a ob"erve n ace"t mod le+am educat deprinderile de a percepe
mediul nconjurator "i de a e%prima ob"ervatiile lor n comunicarile verbale coerente.
9e"compunerea ntregului n parti cunoa"terea rolului 'iecarei parti n cadrul
an"amblului) "e"iarea legbaturilor ntre parti) "urprinderea raprtului cu mediul
nconjurator duc pe parcur"ul ob"ervatiei la devoltarea "piritului de ob"ervatie) a g!ndirii
"i po"ibilitatile de e%primare a copiilor) toate ace"tea contribuind la veri'icarea ipoteei
initiale.
7mbogatirea "i activiarea vocabularului) realiarea unor de"crieri "au naratiuni n"eamna
de 'apt acumulare de in'ormatii prin intuirea activa "i "i"tematica a mediului nconjurator.
9eprinderea copiilor cu te8nica ob"ervarii analitico+"intetice a realitatii "e poate realia n
cadrul unor activitati diver"e( viite "i e%cur"ii) activitati pe "ectoare "i arii de "timulare)
e%periemente n cadrul unor activitati) intuirea tablourilor) obiectivelor) viionarea
di"poitivelor) dia'ilmelor) 'ilmelor.
Pnetru 'ormarea "i devoltarea capacitatii copiilor de a ob"erva "i a e%prima corect
ob"ervatiile) impre"iile) reactiile a'ective ale copiilor am apelat la o "erie de e%ercitii(
<. "flarea cuvintelor care exprima actiuni, nume, calitati pe baza dezvoltarii anumitor
realitati. ,%ercitiul con"ta n concentrarea atentiei coppilor a"upra unor a"pecte ale
'iintei) obiectului) 'enomenului) evenimentului ob"ervat "i ga"irea de catre ei a
cuvintelor potrivite a"pectelor re"pective.
9e e%emplu) ob"erv!nd "iluieta unui bloc) copii au cuno"cut "ucce"iv anumite
elemente con"titutive ale "ale(
+"titi cum "e nume"te aprtea care e"te mai mult de jumatate ngropata n pam!ntI
:'undatie) temelie;
+ Cum de nume"te r!ndul ridicat pe temelieI :parter;
+ Cum numim r!ndurile "uprapu"eI :etaje;
+ Cum numim camerele n care poate locui o 'amilieI :apartamente;
+ 4a"iti cuvinte potrivite pentru a "pune cum e"te ace"t apartament :mare)
"patio") lumino") con'ortabil;.
Ace"t e%ercitiu de mbogate"te) con"tientieaa "i activieaa vocabularul n
"tr!n"arelatie cu perceperea realitatii.
1. 0asirea de analogii pentru relatii indicate.
+ Cu cine "eamana ace"t bloc naltI :cu un turn;
+ Cu ce puteti compara 'orma ace"tui dealI :c!mpie;
,%ercitiul "olicita contemplarea vie a realitatii ob"ervate "i) implicit cultivarea e%primarii
pla"tice prin activiarea "i corelarea prin activiarea "i corelarea cuno"tintelor)
impre"iilor) cerinta importanta a "tructurarii e%perientei de viata n diver"e 'orme ale
comunicarii verbale.
#. Bormularea propozitiilor pe baza de ntrebari.
7ntrebarile "e re'era la diver"e a"pecte ale obiectului) 'iintei) priveli"tii "au 'enomenului
ob"ervat. 9e e%emplu(
7( Cum cre"te tulpina braduluiI
5( Tulpina bradului cre"te drept ca lum!narea.
7( Cum "unt 'runele braduluiI
5( 3radul are 'rune mici) "ubtiri ca ni"te ace.
7( Ce culoare au 'runele coni'erelorI
5( Culoarea 'runelor coni'erelor poate 'i verde+nc8i" "au verde +argintiu.
&. "lcatuirea unor scurte compozitii nc)egate dupa ntrebari.
Am gandit ntrebarile a"t'el nc!t "a poata nle"ni un ra"pun" nc8egat. ,le "+au re'erit la
a"pecte preentate nemijlocit n 'ata copiilor "i la ilu"tratii) tablouri.
,%emplu( 7( Ce 'ac copii n curtea gradiniteiI
5( Copii "e joaca n curtea napeita.
7( Cum "e joaca eiI
5( Unii alearga "i "e bat cu bulgari de apada.
Altii "e "traduie"c "a 'aca un om de apada.
7( Cum "e mani'e"ta copii n timpul joculuiI
5( Toti copii "unt ve"eli "i "anato"i.
5a"pun"urile la ntrebari au legatura ntre ele con"tituind o microcompoitie ivor!ta din
ob"ervatiile copiilor care ar putea avea titlul( Iarna n curtea gradinitei.
-. "lcatuirea unei sinteze partiale sau finale dupa un plan de observare dat.
$intea e"te o comunicare alcatuita din mai multe propoitii "tructurate "imultan cu
etapele ob"ervarii :intuirii;.
A"t'el) pentru "vita+de+vie" am avut n vedere urmatorul plan(
a; a"pectul plantei
b; partile componente "i caracteri"ticile lor :radacina) tulpina) 'runele) 'ructele;
c; "olul pe care "e devolta
d; ra"p!ndire
9e"'a"ur!nd activitatea n cla"a pe baa unor tablouri) copii au con"tientiat anumite
a"pecte concreti!ndu+"e prin verbaliarea "ucce"iva ob"ervatiilor "olicitate de 'iecare din
punctele planului de ob"ervare.
Am obtinut( vita+de+vie.
*ita+de+vie e"te o planta agatatoare.
5adacinile ace"tei plante "unt puternice "i ad!nc n'ipte n pam!nt. Tulpina e"te
lemnoa"a) lunga "i "ubtire. 9in ea dau n 'iecare primavara la"tari cu 'rune mari.
0ructele vitei+de+vie "unt "trugurii alcatuiti din boabe care au un "uc dulce "i aroma
placuta.
*ita+de+vie cre"te pe un teren argilo"+ni"ipo") "e cultiva n multe locuri de pe glob "i n
tara noa"tra.
/. Consemnarea verbala a observatiilor sub forma calendarului naturii si reprezentarea
prin desen a principalelor caracteristici observate.
,%emplu( 9imineata a 'o"t ger. 0ere"trele cla"ei aveau 'lori de g8eata. Mai t!riu a
nceput "a ninga.
C. Bormularea de ntrebari pentru propozitii date.
,%emplu( 1. :....I; 1. Calul e"te un animal dome"tic.
#. :.....I; #. ,l traie"te pe l!nga ca"a omului.
&. :...I; &. $e 8rane"te cu iarba) '!n "i ova.
Ace"t e%ercitiu activeaa g!ndirea n proce"ul ob"ervatiei) puterea de a argumenta) de a
"tabili legaturi ntre di'erite cuno"tinte.
M. Bormularea de titluri pe baza unui grup de propozitii(
9e e%emplu( A"tai e"te o i geroa"a. Cerul e"te limpede ca oglinda. 2apada "c!rtie "ub
picioare. Un v!nt parca a"cutit ca biciul atinge obrajii "i urec8ile. Aerul e"te rece.
Titluri po"ibile( "Iarna") "2i geroa"a".
,%ercitiul contribuie la devoltarea "piritului de "intea nece"ar n realiarea comunicarii.
Ace"te e%ercitii "unt numai c!teva din cele pe care le+am 'olo"it n proce"ul de cunoa"tere
n care i+am antrenat pe copii n "tudiul interdi"ciplinar "i au con"tituit modalitati
didactice operante pentru mbogatirea "i activiarea copiilor "i implicit pentru pregatirea
lor intelectuala.
E)&l'ca$'a prin argumentele "au prin e%emplele concrete am 'olo"it+o n "pecial n
ntelegerea logica a "en"ului unor cuvinte precum "i la de"ele ntrebari pu"e de copii.
A"t'el) dupa 'olo"irea de catre mine ntr+un conte%t ne"emni'icativ a cuv!ntului "alpini"t"
dupa un anumit timp am 'o"t ntrebata de catre un copil( "9e ce albini"tii erau mbracati
a"aI" Am realiat ca pe plan mental cuv!ntul "alpini"t" nu avu"e"e repreentare ci numai
nveli"ul "onor pe care) de la "albina" l a"ocia"e cu "alpini"t". Am ncercat atunci "a+I
e%plic "en"ul logic de la "alpini"t" :montan;. Am 'olo"it ca material ajutator c!teva
tablouri :ilu"tratii;.
Pentru e%plicarea unor cuvinte nou nt!lnite e"te nece"ar "a "e 'olo"ea"ca o "erie de
mijloace de nvatam!nt cu "unt( tablourile) diapoitivele "i 'ilmele didactice.
7n unele cauri n realiarea e%plicatiei i+am antrenat "i pe copii prin ntrebari altern!nd
cu ra"pun"uri.
Utiliarea metodei a implicat 'olo"irea urmatoarelor verbe( a di"tinge) a "tabili) a
demon"tra) a aplica) a di"crimina) a compara.
Cov#rsa$'a e"te metoda care nu a lip"it din activitatile care au viat at!t mbogatirea c!t
"i activiarea vocabularului. C8iar "i atunci c!nd "e utilieaa "i alte modalitati
:ob"ervarea) e%plicatia; conver"atia e"te permanent utiliata. Conver"atia "e poate utilia
n doua variante(
a; pentru reactualiarea unor cuno"tinte dob!ndite anterior
b; pentru cautarea unor " adevaruri" prin e'ortul meu "i al copiilor.
Cea de+a doua varianta) conver"atia euri"tica di"pune de mari valente pe linia
devoltarii per"onalitatii copiilor pentru ca nle"ne"te antrenarea lor activa n ob"ervarea
"i cercetarea mediului nconjurator) le devolta g!ndirea) 'ormeaa po"ibilitati de
e%primare de a utilia dialogul) le educa ncrederea n propriile 'orte "i curajul de a
mani'e"ta n public.
Pove"tirea :ca varianta a e%punerii; e"te o metoda cu pondere ridicata n activitatile
din gradinita) pove"tirile educatoarei con"tituind o e'icir!enta modalitate de mbogatire a
vocabularului) iar pove"tirile copiilor un mijloc de e'icient de activiare a vocabularului.
5olul pove"tirilor e"te deo"ebit de important( ele o'era copiilor po"ibilitatea de a
nvata "a nteleaga g!ndurile "i "entimentele oamenilor prin 'olo"irea cuv!ntuuli "i
imaginii arti"tice) l 'amiliarieaa cu "tructura limbii) cu bogatia 'ormelor "ale
gramaticale) cu 'rumu"etea "i e%pre"iuvitatea limbii contribuind a"t'el la devoltarea
limbajului "i a g!ndirii lui.
"Prin pove"tile "pu"e de adulti) patrund n limbajul copiilor 'orme de e%primare at!t
ale limbii 'alimiale) c!t "i ale celei literare. Copilul "i poate n"u"i a"t'el e%pre"ii preci"e)
uneori poetice) epitete arti"tice) 'ormule "tereotipe "peci'ice "tilului) pove"ti "i odata cu
ace"tea 'orme 'le%ionare "au grupuri "intactice care) n ma"ura n care "unt corecte n
limbajul adultului) devovolta vorbirea corecta a copilului "i i tran"mite diver"e
mijloace "tili"tice din vorbirea adultului."
.
@.A
Copii a"cult!nd pove"ti "au ba"me nt!lne"c noi "i noi e%pre"ii care) odata
cuno"cute devin un bun al lor. ,i memoreaa cuvintele cu care ncep "i "e termina
ba"mele) c!t "i e%pre"iile care "e repeta n ba"me "i a"t'el limba literara "i populara cu
e%pre"iile ei proprii intra n limbajul curebt al copiilor.
7n activitatea de pove"tire cu tema "$cu'ita 5o"ie" de C8. Perrault copii "i+au mbogatit
vocabularul cu cuvintele( apu"ala) "iret) globie) "'oraia de "e cutremurau peretii.
Pentru a u"ura proce"ul e%plicarii "i n"u"irii cuvintelor noi ace"tea au 'o"t cuno"cute de
catre copii n ilele anterioare n cadrul jocurilor "i activitatilor ale"e) con"tientiarea lor
'iind u"urata "i de materialul intuitiv 'olo"it.
Pove"tirile educatoarei con"tituie metodele de e%primare verbala) cur"iva) coerenta pentru
copii.
7n activitatea de pove"tiri "Coliba iepura"ului" realiata n etapa activitatilor
complementare am 'olo"it urmatoarele materiale( o mac8eta a colibei unui iepura") iar
ca"uta de g8eata a vulpii realiata din pla"tic "i e%pandat.
Cla"a a"a pregatita le+a captat atentia "i le+a mentinut intere"ul pe parcur"ul pove"tirii. Pe
ma"ura ce e%puneam continutul pove"tii) celelalte per"onaje :jucarii din cla"a; au prin"
viata action!nd 'iecare con'orm rolului atribuit de te%t. Preenta 'iecarui per"onaj "i
.
actiunea 'iecaruia au permi" copiilor "a traia"ca din plin actiunea pove"tii "i) n acela"i
timp "a+"i e%er"ee vorbirea.
Copii memoreaa cu placere 'ormulele cu care ncep "i "e termina ba"mele) de cele mai
multe ori i 'a"cineaa prin elementele pline de umor pe care le cuprind( "9e c!nd "cria
mu"ca pe perete) Mai mincino" cine nu crede"
/
@/A) ele 'iind mult mai acce"ibile v!r"tei
pre"colare datorita con"tructiei pe baa proei ritmate "i a ver"urilor ""i unde n+am
ncalecat pe o cap"una "i v+am "pu" o mare "i gogonata minciuna".
C
@CA
Alte 'ormule concepute pe baa de"crierii naturii nerenunt!ndu+"e la ceea ce e"te "peci'ic
ba"mului nu pot 'i memorate de catre copii. ,le produc n"a un e'ect deo"ebit a"upra
ace"tora prin 'rumu"etea limbii 'olo"ite.
"Cica ntr-o iarna pe cnd zapada cadea din naltul nemarginit al cerului, n fulgi mari
si pufosi, o mparateasa sta ntr-un (ilt si cosea nga o fereastra cu pervazul negru de
abnos."
M
@MA
Te%tul nu ram!ne n"a nevalori'icat datorita bogatiei de cuvinte cu care copilul "i
large"te 'ondul le%ical( jilt) perva) abano") precum "i 'rumu"etii con"tructiei "naltul
nemarginit al cerului".
1u "unt lip"ite de 'rumu"ete arti"tica nici 'ormulele care nu au nimic "peci'ice ba"mului(
"$ra nespus de frumos la taraC $ra varaC Secara se ntinde galbena ca aurul, ovazul era
verde. 2n livezile nflorite fnul fusese adunat n capite. 2n (urul lanurilor si al livezilor se
ntindeau paduri mari, la umbra carora se ascundeau lanuri adnci."
>
@>A
,pitetul "nespus" de 'rumo" nlocuie"te 'orma de "uperlativ ab"olut d!nd 'rumu"ete
nebanuita te%tului. Cu ajutorul meu copii au ntele" 'rumu"etea limbii "i "irul epitetelor(
"ecara "galbena") ova "verde") livei "n'lorite") paduri "mari") lacuri "ad!nci") au
ntele" "en"ul comparatiei "ecara "galbena ca aurul".
Toate ace"tea pentru mbogatirea) activiarea "i nuantarea vocabularului copiilor.
3a"mul cuprinde nenumarate "i variate 'orme de e%primare care pot 'i ntele"e de catre
copii n e%primarea lor ulterioara. 7n ace"t "en" Ion Creanga o'era literaturii noa"tre
numeroa"e "crieri care "unt n totalitate acce"ibile copiilor. "*osneagul fiind un gura
casca . se uita n coarnele" :babei;H 'ata babei "se alinta cum se alinta cioara-n lat"H
lupul "e g!ndea "a "pupe iezii" "i de aceea "trageau cu urec)ea") iar cruimea ndemna
"sa faca mai mult n ciuda caprei".
1<
@1<A
/
C
M
>
1<
2icatorile 'ac "crierile lui Ion Creanga mai vii) mai antrenante( "$unt cinci degete la m!na
"i nu "eamanpa unul cu altul") "'uga+i ru"inoa"a) dar "anatoa"a".
Ion Creanga are o adevarata placere pentru e'ectele "onore ale cuvintelor :gog!lt) m!nca
lupul "armale;) placere care l obliga pe cel mic "a imite 'olo"ind aceea"i "onoritate care
da 'rumu"ete vorbirii copiilor.
Ceea ce recepteaa cu u"urinta copii din "crierile lui Ion Creanga "unt numeroa"ele parti
dialogate(
+ "Bata frumoasa si )arnica, fie-ti mila de mine si ma ngri(este, ca ti-oi prinde si
eu bine vr-odata")
+ "#aC Cum nuC (zise fata babei) mi-oi festeli eu mnutele taticutii si a mamicutii.
*ulte slugi ati avut ca mine?"
9in e%emplele date reie"e rolul deo"ebit pe care l au pove"tirile educatoarei n
mbogatirea vocabularului copiilor.
O metoda tot at!t de e'icienta pentru activiarea vocabularului o con"tituie pove"tirile
copiilor 'ie dupa ilu"tratii) 'ie cu nceput dat "au dupa modelul educatoarei.
9in di"cutiile cu mai milti nvatatori de la cla"ele I a reie"it 'aptul ca unii copii nu pot
e%pune cu u"urinta pove"ti "au nt!mplari din viata lor. 9e aici) nece"itatea deprinderii
copiilor "a pove"tea"ca logic nca de la v!r"ta pre"colara.
$timularea imaginatiei creatoare a copiilor n planul verbal am realiat+o prin plani'icarea
unei "erii de pove"tiri abordate ntr+o maniera care "a permita mani'e"tarea propriilor
aprecieri "i atitudini ale copiilor 'ata de per"onaje "i 'aptele lor.
Pove"tirile create de copii e%er"eaa capacitatea de a imagina o "ituatie originala ntr+o
"itua"ie con'lictuala) de a verbalia independent.
Intere"eaa nu valoarea pove"tirii ca valoare literara) c!t mai ale" actiunea de compunere)
de creatie verbala proprie copilului care "a conduca la capacitatea de a realia
independent o pove"tire.
Am urmarit "a+i deprind pe copii "a pove"tea"ca ntr+o "ucc"iune logica ceea ce au vaut
"au au auit) "a compuna "i "a e%puna pove"ti "curte de"pre ceea ce vad ntr+un "ir de
ilu"tratii "au ntr+un "ingur tablou) "a con"tituie pove"tiri al caror nceput e"te dat de mine
valori'ic!nd e%perienta per"onala) jocurile) munca) impre"iile "i nt!mplarile din viata lor.
Printr+un antrenament permanent am reu"it "a+i deprind pe copii "a "e de"prinda de
model) "a pove"tea"ca curgator) logic 'olo"ind un vocabular adecvat.
7n de"'a"urarea activitatii cu tema "! ntmplare din viata mea" am pla"at actiunea ntr+o
"tatiune de munte red!nd unele a"pecte dintr+un concediu cu nt!mplari din e%cur"ie.
Majoritatea copiilor "i petrec concediul la mare "au la munte "i n 'elul ace"ta reu"e"c "a+
"i amintea"ca c!te o nt!mplare "i "a o pove"tea"ca cu multa imaginatie colegilor.
Pove"tirile lor le+au imitat modelul tin!nd "eama de locul unde au 'o"t n concediu) dar
'iecare "i+a adu" aportul "au de originalitate valori'ic!nd impre"ii per"onale.
7n de"'a"urarea pove"tirii "! fapta buna" copii au 'o"t anuntati "a a"culte pove"tea mea
dupa dupa modelul caruia "a alcatuia"ca "i ei o pove"te.
Modelul preentat a 'o"t nregi"trat cu ajutorul ca"eto'onului.
"2ntr-o zi de vara doi frati (un baiat si o fetita) au plecat la plimbare n padure. 2n
padure s-au (ucat, au cules ciuperci, au ntlnit mai multe vietiutoare printre care un pui
de caprioara bolnav. Copiii s-au gndit sa faca o fapta buna si au luat puiul de
caprioara la ei acasa. Puiul de caprioara s-a facut bine, a crescut mare si, multumita
copiilor s-a putut ntoarce n padure."
Am preciat copiilor ca trebuie "a alcatuia"ca o pove"te di'erita de a mea.
7n pove"te trebuie "a 'olo"ea"ca "i dialogul "i "a dea nume per"onajelor. Au pove"tit mai
multi copii.
Oalip Ioana pove"te"te( "7ntr+o iarna geroa"a mergeam la gradinita. Pe drum am ga"it un
catelu" ng8etat de 'rig. Am rugat+o pe bunica "a+l luam aca"a. Mi+a dat voie "i ne+am
ntor" cu catelu"ul aca"a. L+am ncalit "i i+am dat lapte "a bea. I+am dat numele Mugurel.
A doua i am pove"tit colegilor "i doamnei educatoare nt!mplarea. C!tiva prieteni au
venit la mine "a+l vada pe Mugurel. 9aca nu+l "alvam eu) Ce ar 'i 'acut bietul MugurelI"
Am antrenat un mare numar de copii n realiarea unor pove"tiri "curte n care "a+"i
e%er"ee capacitatea de a imagina o "ituatie po"ibila de mediul apropiat) de a+"i e%prima
corect) e%pre"iv) cur"iv) de a ga"i "olutii orininale n "ituatii con'lictuale) de a verbalia
independent) de a reda "tarea p"i8ica a per"onajelor) dialogul dintre per"onaje) 'iecare
copil caut!nd o varianta plauibila n e%pre"ivitatea verbala pre"upun!nd mani'e"tarea
unei largi "pontaneitati.
9in cele e%pu"e ne putem da "eama de marea valoare a pove"tirilor) de importanta pe
care ace"tea o au n devoltarea limbajului copilului de v!r"ta pre"colara.
Prin a"cultarea pove"tirilor) reproducerea "i crearea lor) copilul pre"colar are prilejul "a+"i
n"u"ea"ca e%pre"ii 'rumoa"e) arti"tice) mbinarea armonia"a a cuvintelor precum "i
di'eritele 'iguri de "til care duc implicit la 'ormarea deprinderii de a vorbi e%pre"iv.
Pove"tirea acon"tituit "i o metoda e'icienta "i n mbogatirea "i activiarea vocabularului
cu "inonime) omonime "i antonime. Copii a"imileaa ace"te cuvinte n ma"ura n care
e%plicarea ace"tora e"te ju"ta) dar "i apropiata gradului lor de ntelegere. $en"ul
"inonimelor) omonimelor "i antonimelor e"te mai grau de "e"iat "i de aceea i+am
'amiliariat pe copii cu ele nainte de de"'a"urarea activitatilor de pove"tire.
*oi ncepe e%ercitiile de vorbire "i jocurile pregatitoare pove"tirilor care opereaa cu
antonime adjectivale) adverbiale) verbale) "tiut 'iind ca pre"colarul "i precieaa mai u"or
"en"ul cuvintelor pe care le di'erentiaa prin contra"t.
a) "ntonime ad(ectivale
Pentru a retine tra"aturile de caracter ale babei "i mo"neagului din pove"tea "Bata babei
si fata mosneagului" de Ion Creanga am 'olo"it antonimele( "luta + 'rumoa"a) lene"a +
8arnica) t!'noa"a + a"cultatoare) rea + buna.
"$ra odata un mosneag si o babaD si mosneagul avea o fata, si baba iar o fata. Bata
babei era sluta, lenesa, tfnoasa si rea la inimaD dar, pentru ca era "fata mamei" se
alinta cum se alinta cioara-n lat, lasnd tot greul pe fata mosneagului. Bata mosneagului
era nsa frumoasa, )arnica, ascultatoare si buna la inima."
Copii "i+au mbogatit vocabularul cu ace"te antonime adjectivale datorita 'olo"irii n te%t
a cuvintelor cu "en" opu". La 'el am procedat "i cu "ublinierea tra"aturilor de caracter a
ieilor din pove"tea "Capra cu trei iei" de Ion Creanga.
"$ra odata o capra care avea trei iezi. &edul cel mare si cel mi(lociu dau prin bat de
obarnici si lenesi ce erau, iar cel mic era )arnic si cuminte."
b) "ntonime adverbiale
7n vederea mbogatirii vocabularului cu antonime adverbiale pe care copii le vor nt!lni n
pove"tirea cu tema "Lebedele" de O. C. Ander"en) am organiat naintea pove"tirii jocul
"C!nd "i cum". Am pregatit un "et de ntrebari n al caror ra"pun" "a 'ie cuprin"e adverbe
antonime :de timp "i mod;.
,%emplu(
+ C!nd veniti voi la gradinitaI :dimineata;
+ C!nd va culcati aca"aI :"eara;
+ Cum curge apa la munteI :repede;
+ Cum "e mi"ca melculI :ncet;
"Craiasa s-a dus de dimineata n odaia ei, a luat trei broaste, le-a sarutat si i-a spus
uneia dintre eleE .,oi - a zis fratele cel mai mare suntem liberi numai att ct sta soarele
pe cer, ndata ce soarele apune, ne capatam iarasi nfatisarea omeneasca. #e aceea
trebuie sa avem gri(a ca seara, la apusul soarelui, sa avem pamnt sub picioare, fiindca
daca ne apuca noaptea dea"upra apei) cadem n c8ip de oameni n apa "i ne necam."
c; Antonime "ub"tantivale
Pentru n"u"irea antonimelor "ub"tantivale am organiat jocul "Cine sunt si daca va plac
ele". 7n de"'a"urarea jocului am mbracat doua papu"i( una ca iarna) alta ca vara. Apoi "+
au preentat(
+ ,u "unt iarna.
+ 9ar eu cine "untI :vara;
+ Mie mi place 'rigul.
+ 9ar mie ce mi placeI :caldura;
Eocul le+a nle"nit copiilor n"u"irea antominelor "ub"tantivale pe care le+am
nt!lnit n pove"tirea "Ciubotelele ogorului" de Calin 4ruia.
""m fugit, am tot fugit prin padure, pe ogoare, peste dealuri, )at n zareC !gorul se
subtia si gfia.
&epurele tot mai spinten se facea.
1recu toamna, trecu iarna, veni primavara, apoi veni si vara si fuga lor tot numai
contenea."
d) "ntnimele verbale
0amiliariarea copiilor cu antonimele verbale "+a realiat n cadrul teatrului de papu"i
preent!nd copiilor papu"ile A"c8iuta "i 9aniela.
Ace"tea au "pu" copiilor ca au venit "a "e joace cu ei un joc n care "a 'olo"ea"ca cuvinte
opu"e(
9aniela( ,u cobor din tra"ura.
A"c8iuta( ,u ma urc pe cal.
9aniela( ,u iube"c copii cuminti.
A"c8iuta( ,u i ura"c pe copii care nu vin la gradinita.
A"emenea antonime verbale am nt!lnit "i n pove"tea "$area n bucate" de Petre
I"pire"cu(
"Cea mare i spunea ca-l iubeste ca mierea, cea mi(locie ca za)arul, iar cea mica fara
pic de lingusire i marturisii ca-l iubeste ca sarea n bucate, si zmbi cu dragoste, lasnd
oc)ii n (os, rusinata ca fusese si ea bagata n seama.
2mparatul, tatal fetelor, se ncrunta plin de suparare si o alinga de acasa pe fata cea
mica."
e) !monimele
7n cadrul pove"tirii "&edul cu trei capre" de O. P. Ia"i am 'olo"it omonimul "capra".
Pregatitor am 'olo"it jocul "1elevizorul".
Am di"tribuit copiilor c!te doua) trei imagini ce repreentau obiecte di'erite) dar nu "e
nume"c la 'el :omonime;. Acelea"iu imagini) dar mai mari le+am avut "i eu.
Am e%pu" pe r!nd c!te o imagine ntr+un ecran improviat cer!nd copiilor "a numea"ca
obiectul cu voce tare) "a "puna la ce+l 'olo"im "i "a alcatuia"ca cu el o propoitie.
,%emplu( & imagini repreentau(
+ o capra + animal
+ o capra + de taiat lemne
+ copii "arind capra
Pentru pove"tea "6up, 6up" am 'olo"it acela"i joc dar imaginile au 'o"t( + un toc de "cri"
+ un toc de oc8elari
+ un toc de u"a
"Cum sa nu fiu suparat, sug)ita 6up-6up ntr-un trziu. "m avut si e un toc mic-mititel,
cioplit din os, la un capat ros, pe care l-am pierdut fugind de un dulau mare si rau."
f) Sinonime substantivale
Copilul trenbuie 'amiliariat "i cu "inonimele. Le+am aratat o imagine repreent!nd o
"cena de iarna cu multa apada. Am intuit+o liber "i am de"cri"+o pentru a ajunge la
cuv!ntul "zapada". Apoi am ntrebat copii daca nu "tiu "i alte cuvinte care n"eamna tot
"zapada".
1e"tiind alte cuvinte am repreentat eu acelea"i prpoitii) dar nlocuind cuv!ntul
"zapada" cu "inonimele "nea") "omat". Pentru a le tine minte i+am nvatat c!teva ver"uri(
"-ei, zapada, omat sau nea,
Baceti derdelusul mare,
Pe el sa alunecam,
Cu sania sa ne (ucam".
Ace"te "inonime le+am 'olo"it n pove"tea "Alba ca apada "i cei "apte pitici" de 0ratii
4rimm.
"A 'o"t odata o mparatea"a "i ntr+o iarna) pe c!nd neaua cadea din naltul cerului) cu
'ulgi mari "i pu'o"i) craia"a "ta ntr+un jilt "i co"ea !nga o 'erea"tra cu pervaul negru ca
abano"ul. "i cum co"ea ea a"a) arunc!ndu+"i din c!nd n c!nd privirea la nin"oarea ce "e
cernea de "u") "e ntepa cu acul n deget "i trei picaturi de "!nge caura n omat".
g) Sinonimele ad(ectivale
Copii au a"cultat pove"tea "-arap-"lb" de Ion Creanga) n care am 'olo"it pentru
caracteriarea lui 0lam!nila "inonimele adjectivale "lacom" "i "mncacios". Ace"tea au
'o"t 'olo"ite n jocul "Cum este" dinaintea pove"tii.
7n timpul e%punerii pove"tii am cerut copiilor "a "puna cum "e mai poate "pune n locul
unui cuv!nt.
"si mergnd ei o bucata nainte, -arap-"lb vede o minunatie si mai mareD o namila de
om mnca brazdele de pe urma a douazeci si patru de pluguri si tot atunci striga n gura
mare ca crapa de foame. $ra Blamnzila, foamete, sac fara fund de nu-l mai satura nici
pamntul". :"-arap-"lb" de Ion Creanga.
9upa ra"pun"ul copiilor am preciat ca cele doua cuvinte "lacom" "i "mncacios" aun
acela"i ntele".
)) Sinonimele verbale
Pentru a e%empli'ica "inonimele verbale am pregatit jocul "Ce-i facem". Am pregatit mai
multe imagini cu animale care datorita actiunilor lor trebuiau alungate.
1. o vulpe la cotetul de gaini
#. un lup la "t!na de oi
&. iepura"ul care rodea vara n gradina
9upa preentarea imaginilor am pu" ntrebarea( Ce trebuie "a 'acemI la care un copil a
ra"pun"(
+ "a gonim vulpea "a nu man!nce gainile
+ "a alungam lupul de la "t!na
+ "a ndepartam iepura"ul de la vara
Copiii au realiat a"t'el o "erie "inonimica. Ace"te "inonime i+au ajutat pe copii n
pove"tea "Punguta cu doi bani" de Ion Creanga.
"*osneagul, pofticios si )apsn se ia dupa gura babei si, de ciuda prinde iute si degraba
cocsul si-i da o bataie buna zicndE
+ ,aC ori te oua, ori du-te de la casa mea, ca sa numai strici mncarea degeaba".
7n cadrul activitatilor de pove"tire care nu au 'o"t precedate de e%ercitii pregatitoare am
e%plicat copiilor cuvintele noi 'ara a ntrerupe pove"tea.
,%emplu n pove"tea "0ata babei "i 'ata mo"neagului" de ion Creanga 'ac!nd portretul
'etei babei.
"Bata babei era sluta (urta), lenesa (careia nu-i placea sa munceasca), tfnoasa
(suparacioasa) si rea la inima".
,%plicarea ace"tor cuvinte are un rol 'oarte mare n mbogatirea vocabularului) dar "i n
activiarea lui. 7n 'elul ace"ta i determinm pe copii "a 'olo"ea"ca n e%primarea lor pe
l!nga partile de propoitie "i alte cuvinte care dau coloratura) e%pre"ivitate "i dinami"m
actiunii preentate.
E)#rc'$'u e"te una din metodele e'iciente pe care le+am utiliat pentru activiare "i
"i"tematiarea vocabularului copilului) e%er"area unor 'orme verbale de e%primare a
ideilor) "timularea dorintei copilului de a vorbi) "pontaneitatea e%pre"iei.
$ituatiile de "timulare a vocabularului create n cadrul e%ercitiilor I+au pu" pe copii "a
actionee) "a intuia"ca "i "a verbaliee.
A"t'el) am adre"at copilului ntrebari legate de imagini care repreinta obiecte cuno"cute)
dupa care I+am cerut "a recunoa"ca obiectele repreentate) "a le denumea"ca) "a le
enumere. $pre e%emplu) un copil a privit imaginea care repreinta rec8iite "colare "i a
denumit obiectele ce "e pot pune ntr+un g8iodan :carti) caiete) creioane;) ob"erva cana
din de"en "i "pune ce "e poate bea cu cana :apa) lapte) ceai;. Copilul de"crie imaginile)
'iind impre"ionat de mbinarea armonioa"a a 'ormelor "i culorilor. Am urmarit n mod
deo"ebit activiarea "i "i"tematiarea vocabularului) pronuntarea corenta a "unetelor "i
di'erentierea lor) e%actitatea e%primarii) modi'icarea cunvintelor n 'ormularea
propoitiilor) ntelegerea "en"ului unor cuvinte "i e%pre"ii.
Activitatea copilului n timpul e%ercitiilor e"te motivata de placerea de a vorbi de"pre
obiecte "i "ituatii care i "unt 'amiliare) din viata de i cu i( jucarii) copii) tablouri din
natura care l impre"ioneaa) per"onajde ndragite din literatura pentru copii.
A"t'el) "e denume"c obiecte) actiuni) n"u"iri) termeni de relatie) "e devolta vorbirea
e%pre"iva prin utiliarea unor e%pre"ii arti"tice din operele literare) "e de"criu imagini pe
baa operatiilor de analia) "intea) comparatie) de ntelegere a "ituatiilor repreentate n
de"en) "unt "timulate operatii ale g!ndirii) pentru "olutionarea unor "ituatii
problematiate) repreentate n de"en.
Am "olicitat copiii "a privea"ca imaginea "Copilul si mingea") dupa care I+am ntrebat ce
"+ar putea nt!mpla daca mingea ar ajunge n mijlocul "traii. Copiii au dat urmatoarele
"uge"tii(
a; ma"ina ocole"te mingea
b; mama "triga copilul) mpiedic!ndu+l "a 'uga dupa minge
c; politi"tul "emnalieaa "i ma"ina "e opre"te) copilul 'uge "i "i ia mingea
d; n timp ce ma"ina 'r!neaa bru"c) ma"ina "parge mingea cu un gomot
a"uritor
Ace"t procedeu educa 'le%ibilitatea g!ndirii copilului.
*oi preenta n continuare c!teva modele de e%ercitii pe care le+am 'olo"it n timpul
"tudiului e'ectuat) e%ercitii in"pirate din cartea "&nstrumente si modele de activitate n
spri(inul pregatirii prescolarilor pentru integrarea n clasa &") ,.9.P.) 3ucucure"ti)
1>M&.
Ace"te e%ercitii au 'o"t aplicate n activitatile individuale "i cu grupuri mici de copii.
9e e%emplu( Preint copiilor un de"en repreent!nd o cana. ,i vor "pune ce repreinta
de"enul) ce culoare are) ce "e poate bea cu cana.
,%ercitiul "e 'olo"e"te n 'aa te"tarii initiale pentru a urmari pronuntarea corecta
a "unetelor) acordul dintre adjectiv "i "ub"tantiv :cana galbena;) 'ormularea corecta a
propoitiei.
1. Ce repreinta de"enulI
#. Ce culoare are canaI
&. Ce "e poate bea cu canaI
O3I,CTI*,(
+ pronuntarea corecta a
"unetelor
+ acordul dintre adjectiv "i
"ub"tantiv
+ 'ormarea corecta a
propoitiei
1. Ce repreinta de"enulI
#. Cu ce culoare e"te coloratI
&. Ce obiecte care au culoarea
verde mai cunoa"tetiI
-. Cu ce "e mpodobe"te bradul de
Anul 1ouI
O3I,CTI*,(
+ 'ormarea corecta a acordului
dintre adjectiv "i "ub"tantiv
+ mbogatirea "i activiarea
vocabularului copiilor cu denumirea
obiectelor enumerate.
1. Cu ce e"te
mbracat baietelul
din imagineI
#. Ce obiecte au
culoarea
alba"traI
&. 9e ce e"te
mbracat
cu 8aine
groa"eI
O3I,CTI*,(
+ denumirea
corecta a mbracamintei de iarna
+ e%primarea n
propoitii "imple "i devoltate
+ acordul dintre
"ubiect "i predicat
1. 9enume"te
'iecare obiect din de"en.
#. Precieaa
care "unt "ub"tantive
la numarul "ingular "i
plural.
&. 9enume"te
culoarea obiectelor.
-. $pune "i alte
cuvinte care ncep cu "unetul "r".
O3I,CTI*,(
+ activiarea
vocabularului cu
cuvintele care ncep
cu "unetul "r"
+ preciarea
"ub"tantivelor la
"ingular "i plural
pentru con"olidarea
acordului dintre
adjectiv "i "ub"tantiv
1. 9enume"te
obiectele din
de"en.
#. $pune care dintre
ace"tea "unt
obiecte de mobila
"i care "unt
jucarii.
&. Ce jucarii ai la
tine aca"aI
O3I,CTI*,(
+ denumirea corecta a
cuvintelor
integratoare :mobila)
jucarii;
+ utiliarea cuvintelor
n propoitii potrivite
"en"ului lor
+ realiarea acordului
dintre adjectiv "i
"ub"tantiv
1. Ce repreinta
de"enulI
#. 9enume"te 'iecare
obiect.
&. $pune la ce
"erve"te 'iecare
obiect.
-. ,numera "i alte
obiecte din
acea"ta categorie.
O3I,CTI*,(
+ activiarea
vocabularului copiilor
cu cuvinte ce
denume"c obiecte
nece"are pentru
mentinerea igienei
corporale
1. Ce repreinta
de"enulI
#. 9enume"te 'iecare
obiect n parte.
&. $pune ceva de"pre
obiectele din
de"en.
-. Ce alte mijloace
de tran"port mai
cuno"tiI
.. Cu care dintre ele
ai calatoritI
O3I,CTI*,(
+ activiarea
vocabularului cu
cuvinte ce denume"c
mijloace de tran"port
+ "timularea
e%primarii clare n
propoitie "i 'raa
1. 9e"crie cu atentie
de"enul "i "pune
ce repreinta.
#. A"culta ver"urile
"i "pune titlul
poeiei(
",u nu "unt de"tul de
mare
Ca "a pot "a+nvat
macar.".
:"9e iua mamei" de
,. 0arago;
&. Continua poeia.
O3I,CTI*,(
+ "timularea
e%primarii verbale
+ e%primarea
continutului de idei al
poeiei
1. Ce repreinta
de"enulI
#. Ce per"onaje
cuno"ti n
imagineI
&. Cum "e nume"te
pove"tirea n care
"unt de"cri"e
ace"te per"onajeI
-. Cine e"te LiucaI
9ar PatrocleI
.. Ce ai vrea "a
pove"te"ti de"pre
Liuca "i
PatrocleI
O3I,CTI*,(
+ devoltarea
imaginatiei
+ "timularea
e%primarii
+ nlantuirea
logica a ideilor
1. 9e"crie ce vei n
de"en.
#. $pune ce
repreinta.
&. Ce a patit c!inele
din imagineI
-. 5ecita ver"uri din
poeia "Catelu"ul
"c8iop" de ,.
0arago.
O3I,CTI*,(
+ "timularea
e%primarii libere
1. 9e"crie imaginea
data.
#. 9enume"te
elemente
preentate n
de"en.
&. $pune ce culori "+
au 'olo"it.
O3I,CTI*,(
+ e%primarea corecta a
acordului dintre
adjectiv "i "ub"tantiv
+ "timularea e%primarii
n propoitie prin
ntrebari ajutatoare( Ce
'lori i placI Ce "tie
de"pre eleI Cum e"te
"oareleI Cum "unt
'luturiiI Ce i place n
ace"t de"enI
1. Ce repreinta
de"enulI
#. ,numera ce vei
n de"en.
&. 9e"crie cu ce e"te
mbracata 'etita.
-. Ob"erva ce
anotimp e"te.
O3I,CTI*,(
+ activiarea
vocabularului copiilor
cu cuvintele ce
denume"c elementele
din imagine
+ denumirea corecta a
"ub"tantivelor la
"ingular "i plural
+ pronuntarea corecta
a cuvintelor
+ e%primarea clara a
ideilor n propoitii
M#$o!a $#s$#lor
Pentru determinarea nivelului limbajului "i comunicarii la copiii luati n "tudiu am
aplicat c!te o proba core"punatoare 'iecarui obiectiv(
+ devoltarea capacitatii de di'erentiere perceptiva a cuvintelor ca unitati
le%icale
+ "timulare operatiilor de analia "i "intea "ilabica a cuvintelor
+ veri'icarea volumului "i gradului de ntelegere a notiunilor
+ n"u"irea unor "tructuri mor'o+"intactice pe calea e%ercitiului
Am aplicat urmatoarele probe(
1. Te"t pentru determinarea limbajului
#. Te"t pentru determinarea volumului vocabularului
&. Te"t pentru veri'icarea e%primarii corecte n propoitii
Probe relevante pentru cercetare(
1. Te"t pentru determinarea limbajului) a%at pe e'ectuarea operatiilor de analia
"i "intea "ilabica a cuvintelor.
$cop( *eri'icarea capacitatii de a e'ectua operatii de analia "i "intea "ilabica a
cuvintelor.
Item 1( 9enume"te obiectul din imagine "i apoi bate din palme pentru 'iecare
de"c8idere a gurii n pronuntia cuv!ntului.
Item #( 4a"iti cuvinte care "e pronunta printr+o "ingura de"c8iatura a gurii.
,%emplu( cai) bloc) mar) lac) rac.
Item &( A"culta cu atentie urmatoarele cuvinte( apa) ata) ca"a) carte) rama) mama)
tataH de"parte n "ilabe) alege at!tea beti"oare c!te "ilabe are cuv!ntul "i
"pune locul 'iecarei "ilabe n cuv!nt.
Item -( 9enume"te obiectele care "unt de"enate pe 'i"a) de"parte cuvintele n
"ilabe "i de"eneaa tot at!tea liniute c!te "ilabe are 'iecare cuv!nt.
Item .( 4a"iti cuvinte 'ormate din trei "i patru "ilabe.
Interpretarea reultatelor(
9upa aplicarea probei am con"tatat ca cele mai "labe reultate le+
au nregi"trat copiii n determinarea numarului "i compoitiei
"ilabice n caul cuvintelor cu trei+patru "ilabe.
Ma"uri( Am continuat munca n activitati 'rontale "i individuale pentru
per'ectionarea di"cernam!ntului auditiv n "e"iarea "unetelor n
an"amblul cuvintelor) de"partirea cuvintelor n "ilabe. 7n cadrul
activitatilor 'rontale am de"'a"urat jocuri didactice :jocul "ilabelor)
jocul "unetelor) cuvinte) "ilabe) "unete;) n cadrul activitatilor
IT,M -(
"9e"parte cuvintele) repreentate prin imagini) n "ilabe "i de"eneaa tot at!tea
liniute c!te "ilabe are cuv!ntul."
cu grupuri mici de copii "i individuale am lucrat cu copiii care
preentau di'icultati n ace"t "en".
#. Te"t pentru determinarea volumului vocabularului
cu "ub"tantive comune
Obiective( + veri'icarea vocabularului copiilor re'eritor la "ub"tantive comune
+ veri'icarea deprinderilor de e%primare corecta n propoitii "i 'rae
Materialul nece"ar( + intuitiv( 'i"e de munca independenta cu di'erite obiecte
repreentate n imagini.
Item 1( 1umiti 'iecare obiect ilu"trat de pe 'i"a.
Item #( Alcatuiti c!te o propoitie cu 'iecare cuv!nt ce denume"te imaginea.
Timp de lucru( 1< minute.
Punctaj( 1 punct :Item 1;
# puncte pentru 'ormularea unor propoitii "imple :Item #;
& puncte pentru 'ormularea unor propoitii devoltate
:Item #;
5eultate( Item 1 + La 'ondul principal de cuvinte ce denume"c "ub"tantive
comune au ra"pun" corect 1> copii :>.=;) obtin!ndu+"e
1> puncte.
Item # + 1. copii din #<) repreent!nd C.=) au 'ormulat propoitii
"imple) iar . copii :#.=; au alcatuit propoitii
devoltate) acumul!nd 1. puncte.
Ma"uri( Copiii care nu au realiat "arcinile au 'o"t pu"i n activitatile de
repove"tire) convorbiri "i jocuri didacticte "a ntrebuintee cuvintele noi
n propoitii "i 'rae "curte. Practic) 'iecare activitate din gradinita
repreinta un prilej de nvatare a unor noi cuvinte) dar "i de e%er"are "i
de 'i%are a lor.
&. Te"t pentru determinarea volumului vocabularului re'eritor la antonime
Obiective( + veri'icarea capacitatii de a utilia adjective antonime
+ veri'icarea deprinderii de e%primare orala corecta n propoitii
Timp de lucru( 1< minute.
Material( Pe un di"c A vor 'i de"enate obiecte "i 'iinte cu di'erite n"u"iri :mare)
nalt) "lab) ve"el) batr!n;) iar pe di"cul 3 opu"ul ace"tor notiuni :mic)
"cund) gra") tri"t) t!nar;.
Item 1( Alege o imagine) "pune ce n"u"iri are "i ga"e"te pe celalalt di"c imaginea
care are o n"u"ire opu"a.
Item 1( 1ume"te un obiect din imagine "i alcatuie"te o propoitie cu cuv!ntul ce
denume"te imaginea.
Punctaj( 1 punct.
5eultate( 9in #< de copii + 1/ copii au obtinut c!te 1/ puncte :M<=; + au
numit corect n"u"irile obiectelor "i 'iintelor) precum "i opu"ul ace"tor
adjective
+ & copii :1.=; au numit numai n"u"irile
obiectelor "i 'iintelor de pe primul di"c) 'ara "a
numea"ca "i opu"ul lor
+ 1 copil :.=; nu a realiat obiectul te"tului.
Ma"uri( Pentru copiii care nu au realiat "arcinile) am organiat activitati di'erentiate) at!t
n cadrul activitatilor 'rontale) c!t "i pe grupuri mici "i individuale) prin jocuri) e%ercitii)
prin 'i"e de activitate independenta.
:Coloreaa copacii mari) 9e"eneaa 'umul de la ce"ele mici) Taie cu o linie baiatul cel
mare) 7ncercuie"te baiatul "cund;
-. Te"t pentru veri'icarea e%primarii corecte n propoitii.
Le voi arata copiilor per"onaje din pove"ti. Copii vor trebui "a recnuoa"ca din ce
pove"te 'ac parte per"onajele "i "a pove"tea"ca un 'ragment din pove"tea re"pectiva)
re"pect!nd "ucc"eciunea logica a ideilor 'ara abateri de la "ubiect.
Material( 0i"e pe care "unt de"enate per"onaje din "0ata babei "i 'ata mo"neagului" de Ion
Creanga "i "Iepurele "i ariciul" de C. PaleaPova.
Aplicare( $e lucreaa individual. $e va cere "ubiectului "a recunoa"ca per"onajele) "a
recunoa"ca pove"tea din care 'ac parte "i apoi "a pove"tea"ca un 'ragment din
pove"tea pre'erata.
Interpretarea 9in cei #< copii te"tati + #< :1<<=; au recuno"cut per"onajele
reultatelor( + 1# copii :/<=; au pove"tit corect utili!nd cuvinte "i
e%pre"ii din pove"tile re"pective
+ M copii :-<=; au lacune n cuno"tinte
Ma"uri( Ce cei M copii am organiat activitati individuale con"t!nd n e%ercitii pentru
"timularea 'ormularii de propoitii) nlantuirea logica a ideilor 'ie prin imagini)
'ie prin "iluete jucarii.
/ocul !'!ac$'c + 'olo"it at!t ca metoda) c!t "i ca procedeu con"tituie un mijloc
activ de activiare "i mbogatire a vocabularului "i realieata o concordanta per'ecta ntre
proce"ul de cunoa"tere) proce"ul de nvatare "i atmo"'era de joc.
Organi!nd jocuri didactice cu copii am veri'icat gradul n care ace"tia "i+au
n"u"it unitatea de continut predata) cum au ntele" cuvib!ntele "i e%pre"iilen noi) cum le
'olo"e"c n vorbire) gradul de ntelegere a unor notiuni( bunatate) 8arnicie) ntelepciune)
cin"te) la"itate) etc.
Eocul didactic "Al cui e"te" cere copiilor "a recunoa"ca per"onajele din ba"mele
cuno"cute "i obiectele care le apartin alcatuind propoatii n care "a 'olo"ea"ca
"ub"tantive n caul genitiv) "a tran"'orme propoitiile "imple n propoitii devoltate n
care "a 'olo"ea"ca cuvintele noi. :"luta) lene"a. etc;
Obiective operationale(
O1 + "a alcatuia"ca propoitii "imple "i devoltate cu "ub"tantive pe baa
materialui intuitiv
O# + "a caracteriee per"onajele "i "a recunoa"ca obiectele preentate n imagini
precum "i ba"mul din care 'ac parte
O& + "a ga"ea"ca notiuni morale opu"e "ugerate de continutul ba"melor "au
tra"aturile de caracter ale eroilor din ba"me
O- + "a "electee obiectele nadravane nt!lnite n ba"m dintre alte obiecte
$arcina didactica(
9enumirea corecta a "ub"tantivelor n caul genitiv) recunoa"terea per"onajelor
din ba"me "i a obiectelor care le apartin.
,lemente de joc( m!nuirea obiectelor) g8icirea) aplaue.
5egulile jocului(
Copilul c8emat la ma"a educatorului alege o imagine :un jeton; cu un obiect
cuno"cut din ba"me "i l preinta grupei. ,ducatoarea pune ntrebarea( ""l cui esteI"
5a"pun"ul va 'i dat printr+o propoitie( "Cosul este al Scufitei %osii".
Material didactic( jetoane cu obiecte "i per"onaje din ba"mele cuno"cute) 'i"e individuale
de evaluare.
Metode "i procedee( e%plicatia) demon"tratia) problematiarea) pove"tirea.
0orme de organiare( 'rontal "i n grup.
0orme de evaluare( continua) orala) actionala.
9e"'a"urarea jocului(
Copilul alege un jeton pe care e"te de"enat un co") denume"te obiectul "i e"te
ntrebat(
+ "l cui este cosulI
+ Cosul este al Scufitei %osii.
+ Ce poveste ti aminteste acest persona(I
*arianta I(
I "e cere copilului "a devolte propoitia "impla(
+ Belinarul este al piticului. :propoitie "impla;
+ Belinarul mic si rosu este al piticului. :propoitie devoltata;
*arianta II(
'oi citi propozitii din care lipsesc cuvinte, sa vedem daca puteti g)ici cuvntul
care lipseste.
Material verbal utiliat(
+ Bata mosneagului era )arnica, fata babei era . (lenesa).
+ Bata mosneagului era frumoasa, fata babei era . (sluta).
+ -arap-"lb era cinstit, Spnul era . (viclean).
+ Prslea era cura(os, fratii lui erau . (fricosi).
+ "lba ca Aapada era buna, regina era . :rea;.
0orme de evaluare( "umativa.
Item 1( 7ncercuie"te obiectele nt!lnite n ba"me.
Item #( 1ume"te ba"mul din care 'ac parte 'iecare din ace"te obiecte.
Item &( Ce per"onaje din ba"m 'olo"e"c ace"te obiecteI
Punctaj(
Item 1 + 1 punct pentru 'iecare obiect ncercuit
Item # + 1 punct pentru 'iecare ba"m recuno"cut
Item & + 1 punct pentru 'iecare per"onaj numit
5eultate( Item 1 + #<copii au reolvat "arcina corect.
Item # + 1> copii au recuno"cut 'iecare ba"m.
Item & + 1M copii au numit corect per"onajele.
Cu cei trei copii care nu au realiat "arcinile itemilor # "i & am organiat activitati
compen"atorii pentru 'i%area "i con"olidarea ace"tor cuno"tinte.
Prin toate jocurile "i) n "pecial) prin cele didactice am urmarit( preciarea "en"ului
cuvintelor) mbogatirea "i activiarea vocabularului.
$arcina e"entiala pe care mi+am propu" "+o realie a 'o"t aceea de a da copiilor
po"ibilitatea ntelegerii cuv!ntului) de a merge de la cuv!nt la idee.
Pornind de la de'initia cuv!ntului + a"ocierea unia "au mai multe "en"uri cu un comple%
nveli" "onor) "u"ceptibil de o ntrebuintare gramaticala n proce"ul comunicarii) am 'acut
cuno"cut copiilor ca un cuv!nt poate avea un "ingur "en" :ntele"; "au mai multe "en"uri)
deci i+am 'amiliaroat pe copii prin intermediul jocurilor didactice cu principalele
categorii "emantice acce"ibile lor. 0ara introducerea n vocabularul copiilor a notiunilor
de poli"emie) omonimie) antonimie) "inonimie) ace"tia au avut po"ibilitatea) prin
intermediul jocului) "a cuno"ca "emni'icatia 'iecarei categorii) ilu"tr!nd+o cu e%emple.
Eocurile de"'a"urate au viat ntelegerea "en"ului unor cuvinte) mai ale" a celor mai greu
de "e"iat de per"colari) de e%emplu) antonime) omonime) "inonime) contribuind la
mbogatirea vocabularului :"ub a"pectul
Item 1(
$arcina( "7ncercuie"te obiectele nt!lnite n ba"me "i pove"ti".
ac8iitionarii de noi cuvinte) al con"olidarii "i activiarii vocabularului.;
9ata 'iind po"ibilitatea copiilor de a di'erentia mai u"or "en"urile cuvintelor) am nceput
prin a aplica jocuri care oprreaa cu antonime) apoi cu omonime) plani'ic!nd apoi pe cele
cu "inonime :pentru ca 'acem apel la ele n e%plicarea cuvintelor noi;.
Odata cu nvatarea am o'eri copiilor po"ibilitatea "a creee prin intermediul jocului
didactic. Climatul de lucru trebuie "a "e caracteriee printr+o atmo"'era permi"iva)
neautoritara) n care copii "a+"i poata mani'e"ta curioitatea) "pontaneitatea) initiativa) "a+
"i educe "en"ibilitatea la ideile "i "entimentele celorlalti.
Av!nd n vedere ca) n general) copii"unt 'oarte creativi) am 'olo"it pentru devoltarea
g!ndirii copiilor jocuri didactice ce pot "olicita devoltari) completari) a"ocieri de idei.
Un a"emenea e%emplu e"te jocul n cere "e cere imaginarea unor ntregi. Le+am "pu"
copiilor "i le+am cerut "a 'ormulee c!t mai multe cuvinte care ncep cu acea"ta "ilaba.
:"Cine formuleaza mai multe cstiga";.
7n jocul "Cine stie sa deseneze cele mai multe obiecteI") copii au primit 'i"e pe care "unt
de"enate( o jumatate de cerc) un triung8i) un 'reptung8i "i au 'o"t "olicitati "a creee c!t
mai multe imagini care "a repreinte anumite obiecte cuno"cute :din jumatate de cerc) "e
pot 'orma( un mar) o mige) un "oare) un balon) etc.;. "e denume"c obiectele) "e numara.
C!"tiga copilul care a redat prin de"en cele mai multe obiecte.
Cu "ucce" am de"'a"urat "i "3ocul rimelor") n care am 'amiliariat copii cu notiunea de
rima) 'ac!nd apel la imaginatia lor. Am e%plicat copiilor ca rimeaa acele cuvinte care au
cel putin ultima "ilaba la 'el. 9e e%emplu( cuv!ntul "casa" "e de"parte n "ilabe "i "e
con"tata ca ultima "ilaba e"te "sa". Copii au cautat c!t mau multe cuvinte care "a rimee
cu cuv!ntul ca"a :ma"a) 'rummoa"a) "omnoroa"a) etc.;
Eocul e"te antrenant) di"tractiv) in"tructiv.
.. MIELOAC, 9, 71*FGFML1T 0OLO$IT,
71 P5OC,$UL I1$T5UCTI*+,9UCATI*
7n practica didactica a 'ormarii deprinderilor de comunicare verbala 'olo"ind cuvintele
noi nvatate) metodele di"cutate opereaa n"otite de di'erite mijloace :"au ele n"ele pot
deveni mijloace n di'erite "ituatii;) ceea ce n"eamna conditiile materiale la care "e
apeleaa n de"'a"urarea activitatilor in"tructiv+educative.
Ace"te mijloace "unt concretiate n di'erite elemente din mediul natural) aranjarea cla"ei)
materiale didactice.
*oi mentiona mijloacele pe care le+am utiliat 'recvent n cadrul activitatilor care au avut
ca obiectiv mbogatirea "i activiarea vocabularului.
Obiectele reale ajuta la devoltarea limbajului) "olicit!nd din plin) "piritul de ob"ervatie.
Copii trebuie "a vada obiectele) plantele) legumele) 'lorile) etc.) pe c!t po"ibil) n 'orma
lor naturala "au c8iar n mediul lor "peci'ic.
Tablourile "i ilu"tratiile au con"tituit materialele cele ami u"or de procurat "i le+am
utiliat 'recvent atunci c!nd realitatea nu a putu 'i preentata n 'ormele ei naturale.
:a"pecte din tara) animale "albatice) mijloace de locomotie;. Am apelat de"eori la
materiale didactice) cum ar 'i( tablouri) ilu"tratii) 'ptpgra'ii) pentru a permite cunoa"terea
unitatii de continut predate.
9iapoitivele) dia'ilmele 'ac parte din categoria materialelor baate pe imagini) deci ca "i
tablourile) de"enele) 'otogra'iile. 0olo"irea lor e"te binevenita) "pore"te intere"ul copiilor)
dar e"te ngreunata de cele mai multe ori de calitatea aparatelor) de e%i"tenta unui ecran.
0ilmul e"te un mijloc e'icient atunci c!nd e"te integrat core"punator
n lectie. Copii "unt atra"i de actiunea 'ilmului) pun ntrebari) de"copera elemente
e"entiale. 0ilmele de de"ene animate au rolul de "timula comunicarea verbala "ub toate
a"pectele ei de a devolta imaginatia. 9e a contribui la devoltarea laturii a'ectiv+
emotionale a per"onalitatii copilului. Copilul participa inten" la derularea actiunii)
identi'ic!ndu+"e cu per"onajele.
7nregi"trarile pe ca"eto'on au con"tituit pentru mine un material pretio" pein care
am veri'icat nivelul devoltarii vorbirii "ub di'erite a"pecte. A"cult!nd nregi"trarile :n
activitatile complementare; multi copii "i+au dat "eama ca 'olo"e"c repetari "i "+au
"traduit "a le elimine pe parcur". Ca"eto'onul a permi" "e"iarea propriilor gre"eli "au a
celor 'acute de colegi) pronuntarea cuvintelor "i 'ormularea propoitiilor.
/. 0O5M, 9, O54A1I2A5, A
ACTI*ITFGILO5 9, TIP P5,"COLA5
0orma principala de organiare a proce"ului in"tructiv+educativ e"te activitatea 'rontala.
Organiarea activitatii de"'a"urate de educatoare "i copii n proce"ul in"tructiv+educativ
"e de"'a"oara n mai multe 'orme "peci'ice nvatam!ntului pre"colar.
0orma principala de organiare a proce"ului de mbogatire "i activiare a vocabularului
ram!ne activitatea 'rontala pe categorii de activitati( educatie pentru "tiinta :cunoa"terea
mediului) activitate matematica;) educarea limbajului) educatie e"tetica :educatie
arti"tico+pla"tica;) educatie pentru "ocietate :educatie muicala) educatie practica; "i
activitati de educatie p"i8o+motorie :educatie 'iica;.
0iecare din ace"te categorii de activitati con"tituie un potential prilej de mbogatire a
vocabularului activ al copiilor.
Activitatile de"'a"urate pe arii de "timulare( creatie) biblioteca) "tiinta) arta) con"tructii "i)
centrate pe copil contribuie n mare ma"ura la devoltarea vorbirii copiilor "i) implicit la
realiarea obiectivului propu".
Activitatile complementare :jocurile de mi"care) jocurile di"tractive) programe
compen"atorii "i recuperatorii) activitati de educatie "anitara) educatie rutiera; con"tituie)
de a"emenea) tot at!tea prilejuri de nvatare "i e%er"are a cuvintelor noi. Prin larga rie de
activitati de"'a"urate de la viite) e%cur"ii) p!na la obi"nuitele activitati recreative "e
realieaa "sudarea" relatiilor de grup) baate pe comunicare verbala.
Activitatile de tip pre"colar prin "peci'icul lor permit organiarea activitatilor mai "u"
mentionate at!t 'rontal) c!t "i pe grupuri mici) merg!nd p!na la individualiare acolo
unde e"te nevoie.
CAPITOLUL *
1. ,6P,5IM,1TUL
Cunoa"terea copilului "upu" proce"ului educatiei e"te o cerinta logica ce "e
impune cu caracter de permanenta "i conditioneaa "ucce"ul activitatii educative.
$tudierea "i cunoa"terea copiilor nu poate avea caracter "tatic) cu at!t mai putin
ocaional. ,"te vorba de un proce" n care in'ormatiile de"pre copil) duc la deciii
metodologioce) adoptive prin a caror aplicare cre"te ritmic nivelul devoltarii copilului.
7ntele" ca o 'iinta n devenire) copilul va 'i tratat re"pect!nd particularitatile de v!r"ta) dar
"i individualitatea 'iecaruia) ob"erv!ndu+i "c8imbarile evolutive "ub in'luienta mediului
in"titutionaliat n gradinita.
Pornind de la con"tatarile anterioare) c!t "i de la premi"a ca devoltarea limbajului
la pre"colarii din gradinite e"te latura cea mai importanta a activitatii educatoarelor) am
initiat cercetarea unor a"pecte ale mbunatatirii "i a activitiarii vocabularului n
activitatile de tip pre"colar pornind de la diagnoa) "tarii initiale a in"truirii. Pentru
acea"ta am elaborat) aplicat "i prelucrat reulatte la te"tarile initiale. Obierctivul 'inal e"te
a"igurarea) pe acea"ta baa) a nceperii "colariarii n conditii optime 'ara 'enomene de
inadaptare "colara.
4rupa pe care mi+am initiat "i de"'a"urat e%perimentul a 'o"t alcatuita din #< de
copii n v!r"ta de / ani.
#. APLICA5,A ,6P,5IM,1TULUI)
CUL,4,5,A 9AT,LO5) ,*ALUA5,A
Am aplicat probe pentru determinarea per'ormantelor minimale ale copiilor de
grupa mare la activitate a de educare a limbajului.
5elevante pentru "tudiul e'ectuat "unt reultatele obtiinute la educatia limbajului(
I A; In"trumente de comunicare(
+ proba pentr determinarea coerentei vorbirii) a capacitatii imaginative
IT,M 1( $e preinta copilului c!te o imagine "i "e cere "a pove"tea"ca ce vede.
Materialul didactic( & imagini "eparate repreent!nd di'erite obiecte) actiuni)
pei"aje.
Timp de lucru( . minute.
1otare( "e va acorda c!te un punct pentru(
+ coerenta e%primariiH :1 punct;
+ corectitudinea 'ormarii propoitiilorH :1 punct;
+ capacitatea imaginativaH :1 punct;
3; In"trument de e%pre"ie
IT,M #( Am urmarit n cadrul probei anterioare e%pre"ivitatea e%primarii pentru
care am acordat # puncte.
C; In"trument de cunoa"tere + Proba pentru determinarea nivelului de devoltare a
limbajului.
7ntelegerea unor cuvinte 'amiliare :dupa 5. 2ao;.
IT,M &( 7ti voi pune c!teva ntrebari cerute) cauta "a ra"puni c!t mai bine.
7ntrebari(
a; Ce e"te un "caunI '; Ce e"te marulI
b; Ce e"te o papu"aI g; Ce e"te o ma"aI
c; Ce e"te un calI 8; Ce e"te ploaiaI
d; Ce e"te gainaI i; Ce e"te o m!naI
e; Ce e"te o 'urculitaI j; Ce e"te morcovulI
1otare( Pentru 'iecare ra"pun" corect "e acordp <). puncte.
Proba reolvata + . puncte.
IT,M & + . puncte.
Material didactic( jetoane.
TIMP 9, LUC5U + 1< minute.
5,2ULTAT, O3GI1UT,H 715,4I$T5A5,A 5,2ULTAT,LO5
1r. Crt. 1ume "i prenume Item 1 Item # Item & Total Ob"ervatii
1 Abuni Andrei # # . >
# 3raga *ictor # 1 . M
& Cri"tea Andreea & 1 . >
- Ciobanu Andrei & # . 1<
. 9icu 6avier & 1 - M
/ 9ordea Cri"tian & # . 1<
C 4!"ca Alin & # . 1<
M 4rigore Andrei & 1 . >
> Oalip Ioana & # . 1<
1< Ione"cu Ale%andru & # . 1<
11 Ion 9an # 1 . M
1# Iona"c Adriana # 1 - C
1& Mitran Ioana # 1 - C
1- "te'an *ladut & # . 1<
1. 1idelciu*ali & 1 . >
1/ 5i"tac8e Ale% & # . 1<
1C 5u" Ale%andra # 1 . M
1M "erban $ilviu & 1 - M
1> Tana"e Mi8aela # # . >
#< Tome"cu 0lorin # 1 . M
I1T,5P5,TA5,) 5,2ULTAT,) $OLUGI, P,9A4O4ICF
1r. Copii te"tati 1<p >p Mp Cp
#< . . / #
1<<= &.= #.= &<= 1<=
4rupa valorica A( :1<p; + C copii + &.=
4rupa valorica 3( :>p; + . copii + #.=
4rupa valorica C( :Mp) Cp; + M copii + -<=
5epreentarea gra'ica a reultatelor
4rupa
valorica
Concluii Ma"uri. $olutii pedagocice
A Copii cuno"c notiunile) au un limbaj bine
conturat) coerent) corect din punct de vedere
gramatical) cu o imaginatie relativ bogata)
verbalieaa cu u"urinta) e%primarea e"te
e%pre"iva.
9e"'a"urarea de jocuri
didactice) pove"tiri create)
jocuri+e%ercitii.
3 Copii cuno"c cu apro%imatie notiunile) dar
au un limbaj "arac) partial e%pre"iv) preinta
ne"iguranta n capacitatea imaginativa.
7mbogatirea "i activiarea
vocabularului cu cuvinte noi)
e%pre"ii arti"tice) antrebarea
"u"tinuta n toate activitatile.
C Copii preinta nt!rieri n devoltarea
limbajului) cuno"c partial notiunile)
operatiile g!ndirii "e deruleaa ncet.
,%ercitii individuale pentru
corectarea vorbirii)
antrenarea con"ecventa n
activitati) nlaturarea
barierelor impu"e de
emotivitate.
Probe pentru determinarea per'ormantelor minimale
,9UCAGIA LIM3AEULUI
O3I,CTI*,(
,valuarea e%primarii copiilorH utitiliarea cuvintelor n propoitii potrivit "en"ului
lor.
,valuarea cuno"tintelor re'eritoare la mediul apropiat copiilorH denumirea corecta a
cuvintelor integratoare :mobila) jucarii;.
IT,M 1 + 9enume"te obiectele din de"en.
IT,M # + $pune care dintre ace"tea "unt obiecte de mobila "i care "unt jucarii.
MAT,5IAL 9I9ACTIC( 'i"e de evaluare individuale.
1OTA5,( IT,M 1 + & puncte.
IT,M # + & puncte.
TIMP 9, LUC5U( . minute.
5,2ULTAT, O3GI1UT,H 715,4I$T5A5,A 5,2ULTAT,LO5
1r. Crt. 1ume "i prenume Item 1 Item # Total Ob"ervatii
1 Abuni Andrei & & /p
# 3raga *ictor # 1 &p
& Cri"tea Andreea & & /p
- Ciobanu Andrei & & /p
. 9icu 6avier & & /p
/ 9ordea Cri"tian & & /p
C 4!"ca Alin & & /p
M 4rigore Andrei & # .p
> Oalip Ioana & & /p
1< Ione"cu Ale%andru & & /p
11 Ion 9an # 1 &p
1# Iona"c Adriana & & /p
1& Mitran Ioana & # .p
1- "te'an *ladut & & /p
1. 1idelciu*ali & # .p
1/ 5i"tac8e Ale% & & /p
1C 5u" Ale%andra & & /p
1M "erban $ilviu & # .p
1> Tana"e Mi8aela & & /p
#< Tome"cu 0lorin & & /p
I1T,5P5,TA5,) 5,2ULTAT,) $OLUGI, P,9A4O4ICF
1r. copii te"tati /p .p &p
#< 1- - #
1<<= C<= #<= 1<=
4rupa valorica A( 1- copii + / puncte + C<=
4rupa valorica 3( - copii + . puncte + #<=
4rupa valorica C( # copii + & puncte + 1<=
5,P5,2,1TA5,A 45A0ICF A 5,2ULTAT,LO5
4rupa
valorica
Concluii Ma"uri) Ma"uri pedagogice
A Copiii au recuno"cut obiectele din de"en
"i au preciat la ce 'olo"e"te 'iecare)
verbali!nd corectH 'ormuleaa corect
propoitiile.
$e vor de"'a"ura jocuri didactice
"i jocuri e%ercitiu care le va "pori
bagajul de cuno"tinte "i i va pune
n "ituatia de a verbalia.
3
0ormuleaa corect propoitile) dar nu
deo"ebe"c jucariile de obiectele de
mobila.
Preinta eitari n e%primare.
Activiarea vocabularului cu
cuvinte "i e%pre"ii noi.
Antrenarea n activitati care
pre"upun verbaliarea.
C Copiii au recuno"cut obiectele) dar nu
"e e%prima corect "i coerent.
,%ercitii individuale.
Antrenarea con"ecventa n
activitati.
Aplicarea probelor pentru "tabilirea per'ormantelor minimale au con"tituit punctul
de plecare n cunoa"terea individualitatii copiilor precum "i n organiarea "i de"'a"urarea
ntregului demer" didactic. Probele de evaluare initiala au 'o"t centrate pe copil)
obiectivele "i continul 'iind n concordanta cu prevederile programei in"tructiv+educative.
Pentru veri'icarea ipoteei) pe parcur"ul realiarii cercetarii) probele de evaluare
initiala au con"tituit un nou mod de re"tructurare a continuturilor) dar "i un mod de
realiare a nvatarii.
Av!nd e%perienta 'aptelor) mi+am propu" "a promove n jocurile organiate)
activi"mul) "tarea de organiare ma%ima n proce"ul nvatarii) orientarea con"tienta)
"electiva "pre de"prinderea "i 'i%area e"entialului.
Con"ider ca mbunatatirea "i activiarea vocabularului) mai ale" la pre"colari
trebuie "a con"tituie un obiectiv con"tant) care va 'i a"ociat din ce n ce mai "tr!n" cu
principiul educatiei permanenete) al pregatirii copiilor pentru nvatarea continua.
5eulatele con"tate n urma probelor de evaluare initiala m+au determinat "a revin
cu e%plicatii ori de c!te ori e"te caul) "a 'olo"e"c materiale demon"trative) ilu"trative)
care "a impre"ionee copii "i "a u"uree retinerea a"pectelor dorite "i "a a"ocie datele noi
unor e%emple cuno"cute.
7n"u"irea corecta a vocabularului limbii rom!ne e"te o conditie a n"u"irii tuturor
cuno"tintelor care 'ac din individ un membru 'olo"itor "ocietatii) e"te o conditie a n"u"irii
culturii generale.
EVALUAREA
,valuarea e"te activitatea comuna a educatoarei "i a pre"colarului n cadrul careia
"e nc8ide circuitul predare+nvatare.
Proce"ele de evaluare n"ote"c permanent activitatea de nvatare "i "unt menite "a
conduca la mbunatatirea ace"teia. ,valuarea vieaa at!t reultatele activitatii
pedagogice) c!t "i "trategia aplicata) 'iind implicata n ntreaga de"'a"urare a activitatii
pedagogice. ,a prive"te ntregul "i"tem vi!nd conditiile de de"'a"urare a activitatii)
"trategia urmata) precum "i reultatele obtinute. ,valuarea e"te o componenta e"entiala a
proce"ului didactic. 9upa Au"ubel) "ea este punctul final dintr-o succseiune de
evenimente".
Actul evaluarii devine e'icient numai n conditiile intregarii lui optime n proce"ul
didactic) menit "a 'urniee in'ormatii cu privire la de"'a"urarea proce"ului "i la
reultatele obtinute n vederea per'ectionarii lui.
,valuarea realiata nu n"ote"te proce"ul didactic "ecventa cu "ecventa) nu permite
ameliorarea lui dec!t dupa perioade relativ ndelungate. ,valuarea 'inala poate lua n
con"iderare "i date obtinute pe parcur"ul perioadei. Ace"te evaluari pot "ervi drept mijloc
de diagno"ticare "i pot 'urnia in'ormatii nece"are care duc la ameliorarea "treategiei
nvatam!ntului) doar pentru copiii care au parcur" perioada de in"truire.
,valuarea initiala e"te menita "a "tabilea"ca nivelul de pregatire al pre"colarului la
nceputul unei perioade de lucru) conditiile n care ace"tia "e pot ingra n programul
pregatit. Cunoa"terea nivelului de pregatire de la care porne"c con"tituie una din
conditiile e"entiale pentru o actiune de adaptare a activitatii la ace"te realitati n vederea
reu"itei actului didactic.
Pornind de la ntelegerea rolului "i 'unctiei ace"tui tip de evaluare) Au"ubel
conc8ide "daca as vrea sa reduc toata psi)opedagogia la un singur principiu eu spunE
ceea ce influienteaza cel mai mult nvatatura este ceea ce elevul stie la plecare.
"sigurati-va de ceea ce el stie si instruiti-l n consecinta."
11
@11A
,valuarea pre"upune veri'icarea reultatelor pe parcur"ul proce"ului didactic
realiat n "ecvente mai miciH "e e'ectuaa prin ma"urarea "i aplicarea reultatelor pe
parcur"ul unui program din momentul nceperii p!na c!nd "e nc8eie. ,a con"ta n
e"timarea di'eritelor 'ae+"ecvente ale proce"ului "i a reultatelor obtinute.
,valuarea 'ormativa "e preinta ca o preocupare continua a tuturor celor angajati
n activitatea evaluata de a recepta e'ectele activitatii. ,valuarea 'ormativa e"te implicata
n proce" "i vieaa "e"iarea la timp a unor de'ectiuni "i aplicarea unor ma"uri de
corectare nece"are. *eri'ic!ndu+I pe toti din toata materia) ea permite cunoa"terea dupa
'iecare "ecventa de in"truire a e'ectelor actiunii) identi'icarea neajun"urilor) a punctelor
critice "i adaptarea unor ma"uri de recuperare 'ata de unii elevi "i de ameliorare a
proce"ului. Prin acea"ta) evaluarea "e con"tituie ca un mijloc e'icient de prevenire a
"ituatiei de e"ec.
11
Gin!nd "eama de acea"ta lucrare "i+a propu" "a con"tate modul n care n"u"irea
con"tienta a cuvintelor poate optimia proce"ul comunicarii verbale dintre copii "i ca
activitatea de educare a limbajului dupa locul cel mai important n pregatirea copiilor
pentru integrarea pre"colara) am realiat o evaluare 'inala a volumului de cuno"tinte
acumulat de copiii implicati n cercetarea realiata.
Evaluar#a f'ala 5 #!ucar#a l'"ba-ulu'.
Ca&'$olul I
As&#c$# fo#$'c#6 propoitia) cuv!ntul) "ilaba) "unetul.
Teme propu"e( Eocuri didactice( "Cine stie cstiga"
"Cine spune mai multe cuvinteF"
"3ocul silabelor"
"Cu ce sunet ncepe cuvntulF"
Eocuri+e%ercitii( "2ntrebare si raspuns" :antonime;
"/a televizor" :omonime;
"Cum esteF":"inonime;
O3I,CTI*, OP,5AGIO1AL,(
9upa parcurgerea tematicii propu"e toti copii vor 'i capabili(
+ "a 'ormulee propoitii cu un cuv!nt dat
+ "a 'ormee c!t mai multe cuvinte cu o "ilaba data
+ "a de"parta cuvinte n "ilabe
+ "a denumea"ca "unetul cu care ncepe un cuv!nt :"unetul initial;
+ "a denumea"ca "unetul cu care "e termina un cuv!nt :"unetul 'inal;
+ "a 'ormee cuvinte cu un "unet dat
+ "a operee cu antonime) omonime) "inonime
Metode "i procedee de evaluare a gradului de realiare a obiectivelor
P5O3F 9, ,*ALUA5, + CO,$TIO1A5
IT,M 1 + 'ormuleaa o propoitie cu un cuv!nt dat "i numara cuvintele . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 punct
IT,M # + 'ormeaa doua cuvinte cu "ilaba data . . . . . . . . . . . . 1 punct
IT,M & + ga"e"te antonimul cuv!ntului dat . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct
IT,M - + ga"e"te omonimul cuv!ntului dat . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct
IT,M . + ga"e"te "inonimul cuv!ntului dat . . . . . . . . . . . . . . . .1 punct
P5O3F 9, ,*ALUA5, + $,T 9, 0I", I19I*I9UAL,
IT,M / + de"parte cuvintele repreentate n ntregime) n "ilabe "i de"eneaa pe
etic8ete tot at!tea liniute c!te "ilabe are cuv!ntul . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct
IT,M C + de"eneaa pe tic8eta tot at!tea liniute c!te "unete are cuv!ntul
repreentat n imagine . . . . . . . . . . . . . .# puncte
IT,M M + ncercuie"te cuvintele care ncep cu acela"i "unet cu care ncepe
cuv!ntul de pe etic8eta . . . . . . . . . . . . . . . .1 punct
PU1CTAE MA6IM( > puncteH TIMP 9, LUC5U( 1. minute.
715,4I$T5A5,A 5,2ULTAT,LO5
5,2ULTAT,L, P5O3,I 9, ,*ALUA5, LA CAPITOLUL I
1r.
Crt.
1ume "i prenume I1 I# I& I- I. I/ IC IM Total
puncte
=
1 Abuni Andrei 1 1 1 1 1 1 # 1 > 1<<
# 3raga *ictor 1 1 1 1 < 1 1 < / //)/
& Cri"tea Andreea 1 1 < 1 1 1 # < C CC)C
- Ciobanu Andrei 1 1 < 1 1 1 # < C CC)C
. 9icu 6avier 1 1 1 < < 1 # 1 C CC)C
/ 9ordea Cri"tian 1 1 1 1 1 1 # 1 > 1<<
C 4!"ca Alin 1 1 1 1 1 1 # 1 > 1<<
M 4rigore Andrei 1 1 1 < 1 1 # 1 M MM)M
> Oalip Ioana 1 1 1 1 1 1 # 1 > 1<<
1< Ione"cu Ale%andru 1 1 1 1 1 1 # 1 > 1<<
11 Ion 9an 1 1 1 1 1 1 # 1 > 1<<
1# Iona"c Adriana 1 1 1 1 < 1 # 1 M MM)M
1& Mitran Ioana 1 1 1 1 1 < < 1 / //)/
1- "te'an *ladut 1 1 1 1 1 1 1 1 M MM)M
1. 1idelciu*ali 1 1 1 1 1 1 # 1 > 1<<
1/ 5i"tac8e Ale% 1 1 1 1 1 1 # 1 > 1<<
1C 5u" Ale%andra 1 1 1 1 < 1 # 1 M MM)M
1M "erban $ilviu 1 1 1 < 1 1 # 1 M MM)M
1> Tana"e Mi8aela 1 1 1 1 1 1 # 1 > 1<<
#< Tome"cu 0lorin 1 1 1 1 1 1 # 1 > 1<<
Total obtinut #< #< 1M 1C 1/ 1> &/ 1C 1/&
= 1<< 1<< 1<< >< M. M< >. >< M. ><)..
I1T,5P5,TA5,) 5,2ULTAT,
1r. copii te"tati( #<.
5ealiat( ><)...
1r. copii te"tati >p Mp Cp /p
#< 1< . & #
1<<= .<= #.= 1.= 1<=
4rupa valorica A + > puncte + 1< copii + .<=
4rupa valorica 3 + M puncte + . copii + #.=
4rupa valorica C + C)/ puncte + . copii + #.=
5epreentare gra'ica a reultatelor
5,2ULTAT,( ><)..=) 5,U"ITF TOTALF.
IT,M /
9,$PA5T, CU*I1T,L,) 5,P5,2,1TAT, P5I1 IMA4I1I 71 $ILA3, "I
9,$,1,A2F ATLT,A LI1IUG, CLT, $ILA3, A5, CU*L1TUL.
IT,M C
9,$,1,A2F P, ,TICO,TF TOT ATLT,A LI1IUG, CLT, $U1,T, A5,
CU*L1TUL 5,P5,2,1TAT 71 IMA4I1I.
IT,M M
71C,5CUI,"T, 9,$,1,L, C, 5,P5,2I1TF IMA4I1I CA5, 71C,P CU
AC,LA"I $U1,T CU CA5, 71C,P, CU*L1TUL 5,P5,2,1TAT 71 IMA4I1,A
9, P, ,TICO,TF.
Ca&'$olul al II5l#a
As&#c$# l#)'cal# :mbogatirea vocabularului cu( "ub"tantive) adjective) verbe)
adverbe;.
Teme prpu"e( Eocuri didactice + "Postasul"
+ ""l cui este"
+ "%aspunde repede si bine"
+ "2n excursie"
O3I,CTI*, OP,5AGIO1AL,
9upa parcurgerea tematicii propu"e) copii vor 'i capabili(
+ "a operee activ cu "ub"tantive comune "i propriiH
+ "a pronunte corect "ub"tantivul n caul genitivH
+ "a 'olo"ea"ca n vocabularul activ adjective) verbe) adverbe.
Metode "i procedee de evaluare a gradului de realiare a obiectivelor.
P5O3F 9, ,*ALUA5, + Eoc didactic "7n e%cur"ie"
IT,M 1 + denume"te un ora") un judet) o "tatiune "au o tara unde vrei "a mergi n
e%cur"ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct
IT,M # + alege c!te trei jetoane ce repreinta obiecte utile pe care dore"ti "a le iei
cu tine H denume"te+le . . . . . . . . . . . .1 punct
IT,M & + "pune c!te doua n"u"iri ale 'iecarui obiect ale" . . . & puncte
IT,M - + o'era un obiect unui coleg "i "pune cum l o'eri . . . .1 punct
Punctaj ma%im( / puncte.
1OTA5,( IT,M 1 + 1p
IT,M # + 1 p
IT,M & + &p
IT,M - + 1p
MAT,5IAL 9I9ACTIC( E,TOA1,.
TIMP 9, LUC5U( 1< minute.
715,4I$T5A5,A 5,2ULTAT,LO5
5,2ULTAT,L, P5O3,I 9, ,*ALUA5, LA
CAPITOLUL AL II+L,A
1r. 1ume "i prenume Item 1 Item # Item & Item - Total =
Crt. puncte
1 Abuni Andrei 1 1 # 1 . M.)C1
# 3raga *ictor 1 1 & 1 / 1<<
& Cri"tea Andreea 1 1 # 1 . M.)C1
- Ciobanu Andrei 1 1 # 1 . M.)C1
. 9icu 6avier 1 1 1 < & .C)1-
/ 9ordea Cri"tian 1 1 & 1 / 1<<
C 4!"ca Alin 1 1 & 1 / 1<<
M 4rigore Andrei 1 1 1 < & .C)1-
> Oalip Ioana 1 1 & 1 / 1<<
1< Ione"cu Ale%andru 1 1 & 1 / 1<<
11 Ion 9an 1 1 & 1 / 1<<
1# Iona"c Adriana 1 1 # < - C1)-#
1& Mitran Ioana 1 1 # 1 . M.)C1
1- "te'an *ladut 1 1 & < . M.)C1
1. 1idelciu*ali 1 1 & 1 / 1<<
1/ 5i"tac8e Ale% 1 1 & 1 / 1<<
1C 5u" Ale%andra 1 1 & 1 . M.)C1
1M "erban $ilviu 1 1 & < . M.)C1
1> Tana"e Mi8aela 1 1 & 1 / 1<<
#< Tome"cu 0lorin 1 1 & 1 / 1<<
Total obtinut #<p #<p .<p 1.p 1<.
= 1<< 1<< M&)&& C. MC
I1T,5P5,TA5,) 5,2ULTAT,
1r.copii te"tati /p .p -p &p
#< 1< C 1 #
1<<= .<= &.= .= 1<=
4rupa valorica A + /p + 1< copii :.<=;
4rupa valorica 3 + .p + C copii :&.=;
4rupa valorica C + -p) &p + & copii :1.=;
5,P5,2,1TA5,A 45A0ICF A 5,2ULTAT,LO5
5,2ULTAT,( MC=) 5,U"ITF TOTALF.
Ca&'$olul al III5l#a
As&#c$# al# s$ruc$ur'' +ra"a$'cal# :e%primare corecta a numarului "ub"tantivelor)
acordul dintre partile principale "i "ecundare ale propoitiei;.
Teme propu"e( Eocuri didactice + ",u "pun una) tu "pui multe"
+ "Cine 'ace) ce 'ace"
+ "$pune mai departe"
+ "5a"punde repede "i bine"
+ "1e jucam cu cuvintele"
O3I,CTI*, OP,5AGIO1AL,(
9upa parcurgerea tematicii propu"e) copii vor 'i capabili(
+ "a "e e%prime corect) 'olo"ind 'ormele de "ingular "i plural ale "ub"tantivelorH
+ "a includa corect 'ormele de "ingular "i plural n propoitiiH
+ "a 'ormulee propoitii "imple "i "a realiee corect acordul dintre "ubiect "i
predicatH
+ "a 'ormulee propoitii devoltate "i "a realiee corect acordul dintre
"ubiect+atribut) predicat+complementH
Metode "i procedee de evaluare a gradului de realiare a obiectivelor(
P5O3F 9, ,*ALUA5, + Eoc didactic + "1e jucam cu cuvintele"
IT,M 1 + ",u "pun una) tu "pui multe" . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct
IT,M # + "0ormuleaa o propoitie "impla cu cuv!ntul dat" .& puncte
IT,M & + "4a"e"te jetonul care "e potrive"te cu imaginea "i 'ormuleaa corect o
propoitie devoltata" . . . . .1 punct
PU1CTAE MA6IM( . puncte.
MAT,5IAL 9I9ACTIC + E,TOA1,.
TIMP 9, LUC5U + . minute.
715,4I$T5A5,A 5,2ULTAT,LO5
5,2ULAT,L, P5O3,I 9, ,*ALUA5, LA
CAPITOLUL AL III+L,A
1r.
Crt.
1ume "i prenume Item 1 Item # Item & Total puncte =
1 Abuni Andrei 1 & 1 . 1<<
# 3raga *ictor 1 & < - M<
& Cri"tea Andreea 1 & 1 . 1<<
- Ciobanu Andrei 1 & < - M<
. 9icu 6avier 1 & 1 . 1<<
/ 9ordea Cri"tian 1 & 1 . 1<<
C 4!"ca Alin 1 & 1 . 1<<
M 4rigore Andrei 1 & < - M<
> Oalip Ioana 1 & 1 . 1<<
1< Ione"cu Ale%andru 1 & 1 . 1<<
11 Ion 9an 1 & 1 . 1<<
1# Iona"c Adriana 1 # < & /<
1& Mitran Ioana 1 & 1 . 1<<
1- "te'an *ladut 1 & < - M<
1. 1idelciu*ali 1 & 1 . 1<<
1/ 5i"tac8e Ale% 1 & 1 . 1<<
1C 5u" Ale%andra 1 # < & /<
1M "erban $ilviu 1 # < & /<
1> Tana"e Mi8aela 1 & 1 . 1<<
#< Tome"cu 0lorin 1 & 1 . 1<<
Total puncte #<p .Cp 1&p ><p
= 1<< >. C< ><
I1T,5P5,TA5,) 5,2ULTAT,
1r. copii te"tati .p -p &p
#< 1& - &
1<<= /.= #<= 1.=
4rupa valorica A( . puncte + 1& copii + /.=
4rupa valorica 3( - puncte + - copii + #<=
4rupa valorica C( & puncte + & copii + 1.=
5epreentarea gra'ica a reultatelor
5,2ULTAT,( ><=) 5,U"ITF TOTALF.
I1T,5P5,TA5,A 5,2ULTAT,LO5 :CO1CLU2II;
7n urma probelor de evaluare aplicate am con"tatat ca) la toate cele trei capitole procentul
de realiare a 'o"t pe"te M.=) ceea ce n"eamna ca majoritatea copiilor "i+au n"u"it
unitatile de continut tran"mi"e :capitolul I + ><)..=) capitolul al II+lea MC=) iar capitolul
III+lea + ><= ;.
Cei #< de copii care au participat la acea"ta te"tare au realiat itemii probelor n procent
de ><=) demon"tr!nd ca pot 'ormula corect propoitii cu un cuv!nt dat) pot 'ormula
cuvinte cu un "unet dat) de"part corect n "ilabe "i opereaa cu antonime) omonime "i
"inonime.
*ocabularul copiilor cuprinde multe "ub"tantive comune "i proprii) adjective) verbe
"i adverbe.
Copiii 'olo"e"c corect 'ormele de "ingular "i plural) 'ormuleaa propoitii "curte "i
devoltate) reali!nd acordul dintre "ubiect+atribut) predicat+complement.
Un numar mic de copii a nt!mpinat greutati n ga"irea antonimelor) omonimelor "i
a "inonimelor. Am ob"ervat 'olo"irea incorecta a "ub"tantivelor n caul dativ.
Majoritatea au dovedit rapiditate n g!ndire) vitea de reactie la ra"pun") antren!nd
operatiile g!ndirii n reolvarea probelor.
,%i"ta un numar mic de copii care "e e%prima mai greu n propoitii) ace"tia "unt "i
mai emotivi) dar preent!nd "i "uper'icialitate n reolvarea itemilor.
$e impune o "olicitare interna a ace"tora n activitati compen"atorii) o antrenare a
lor n munca individuala 'ie n 'amilie) 'ie la gradinita. Ace"te nerealiari "au eitari "unt
recuperabile.
La cei mai multi copii :><=; adaptarea la cerintele "colare "e va 'ace cu u"urinta)
acea"ta 'iind 'acilitata de comunicarea verbala "ub toate aratate n ace"te pagini.
CO1CLU2II
Lucrarea de 'ata cuprinde e%perienta "ub"emnatei 'undamentata pe bae "tiinti'ice)
p"i8opedagogice) n vederea realiarii uni obiectiv 'undamental al activitatii in"tructiv+
educative din gradinita( mbogatirea "i activiarea vocabularului copiilor.
Un prim a"pect care "+a de"prin" pe parcur"ul cercetarii a 'o"t e%i"tenta unei triade
indi"olubile care alcatuie"te cunoa"terea( a ob"erva) a ntelege) a e%prima. A"adar)
'ormarea unui vocabular bogat pentru a 'acilita e%primarea con"tituie unul din a"pectele
cunoa"terii triadei) adica acel moment al proce"ului cognitiv n care ob"rvatiile prelucrate
n g!ndire :ntele"e;) capata e%pre"ie inteligibila n cuv!nt.
$piritul de ob"ervatie) g!ndirea) e%primarea "e 'ormeaa "i "e devolta n cadrul
unui proce" in"tructiv+educativ de durata) din care 'ac parte) n mod implicit) "i
activitatile privind mbogatirea "i activiarea vocabularului. Proce"ul mbogatirii "i
activiarii vocabularului "e identi'ica cu n"u"i proce"ul cunoa"terii) cu n"u"i proce"ul
in"tructiv+educativ de"'a"urat de+a lungul pre"colaritatii. Acea"ta e"te motivatia implicarii
devoltarii vocabularului n practica n"u"irii tuturor di"ciplinelor prevaute n planul de
nvatam!nt.
Am reu"it "a+i deprind pe copii "a ob"erve) "a g!ndea"ca) "a argumentee "i "a "e
e%prime corect) logic) deci "a cunoa"ca activ lumea "i viata.
7n lucrarea de 'ata am cautat "a demon"tre cu e%emple din activitatea pedagogica
rolul pe care l are educatia limbajului la devoltarea per"onalitatii copiilor pre"colari) c!t
"i principalele metode de lucru ce pot "timula mbogatirea "i activiarea vocabularului
copiilor prin toate activitatile de tip pre"colar.
Pentru a realia cercetarea de tip con"tatativ+ameliorativ cu privire la tema enuntata
am procedat la aplicarea unui "i"tem coerent de ma"uri.
1. $tudiul privind programa "i metodicile din nvatam!ntul pre"colarH
#. 9ocumentarea "tiinti'ica cu privire la contributia activitatilor din gradinita) la
mbogatirea "i activiarea vocabularului pre"colarilorH
&. 5eceptarea creatoare a bibliogra'iei parcur"eH
-. Motivarea problematicii lucrariiH
.. Alegerea unui "et de emtode "i procedee e'iciente pentru veri'icarea ipoteeiH
/. Con"emnarea "i"tematica "i obiectiva a ob"ervatiilor e'ectuateH
C. $tabilirea unor concluii partialeH
M. Abordarea unui "til de lucru permi"iv) receptiv la dorintele "i "olicitarile
copiilorH
>. $electarea celor mai concludente dateH
1<. 4a"irea unui plan optim de "i"tematiare "i preentare a ob"ervatiilor)
con"tatarilor e'ectuate con'orm metodologiei cercertarii n educatie "i
nvatam!nt :dupa 9umitru Mu"ter;.
Abordarea creatoare a ace"tui "i"tem de ma"uri "+a concretiat n lucrarea de 'ata)
'ara a avea pretentia ca au 'o"t epuiate toate problemele legate de tema "au ca ace"t mod
de preentare e"te cel mai bun.
Problemele de principiu "i "olutiile din acea"ta lucrare repreinta poitia mea
per"onala 'ata de tema propu"a.
Important de "ubliniat e"te 'aptul ca) la reu"ita activitatilor ce vieaa mbogatirea
"i activiarea vocabularului concura urmatorii 'actori(
1. 1ivelul devoltarii 'iiceH
#. 1ivelul devoltarii intelectualeH
&. 9evoltarea "ocio+a'ectiva :relatia copil+grup) copil+colectivitate "i indica
ma"ura n care "e realieaa integrarea;H
-. 1ivelul devoltarii p"i8ologice :intere"ul copiilor pentru tot ceea ce l
nconjoara;H
.. 1ivelul devoltarii limbajului :ac8iitiile de limnbaj la un moment dat)
ntelegerea "emanticii cuvintelor) e%primarea propriilor g!nduri;H
/. 9i"ponibilitatea ludica) placerea jocului :ac8iitiile "e pot 'ace numai cu
placere) n joc) creativ) per"onali!nd cunoa"terea a tot ceea ce i nconjoara pe
copii;.
9atele "i concluiile in"erate pe parcur"ul lucrarii) valideaa ipotea cercetarii e%prim!nd
e'icienta metodelor activ+participative n mbogatirea "i activiarea vocabularului "i
contributia ace"tora la realiarea unei comunicari verbale optime ntre copii "i cei din
jurul lor.
3I3LIO45A0I,
Ale%andru Eulieta + Povestirile create de copii + n 5evi"ta de
pedagogie) 3ucure"ti) 1>M1
Ale%andru Eulieta) *alentin 0ilipe"cu + &nstrumente si modele pentru activitate n
spri(inul pregatirii prescolarilor pentru integrarea n clasa &)
,.9.P.) 3ucure"ti) 1>M&
Ale%andru Pope"cu Mi8aie"ti + Copilul, gradinita si scoalaH Culegere metodica
editata de 5evi"ta de PedagogieH 3ucure"ti) 1>C>
+ "ctivitati metodice n gradinita) 3ucure"ti) 1>><
3arbu O.) Pope"cu ,.) "erban 0. + "ctivitati de (oc si recreativ distractive) ,.9.P.)
3ucure"ti) 1>><
3adica Tatiana + $xercitii pentru dezvoltarea vorbirii prescolarilor) ,.9.P.)
3ucure"ti) 1>C>
3adica Tatiana) 9utu Olga) Marine"cu ,ugenia + 3ocuri didactice pentru
cunoasterea mediului si dezvoltarea vorbirii) ,.9.P.)
3ucure"ti) 1>C-
Con"tantin Par'ene + Compozitiile n scoala) ,.9.P.) 3ucure"ti) 1>M<
Coman Maria + *odalitati pedagogice de stimulare a comunicarii + 5evi"ta de
pedagogie) 3ucure"ti) 1>M1
9ragan 1icola) Ioan 1icola + Cercetarea psi)o-pedagogica) ,ditura Tipouner)
T!rgu Mure") 1>>&
9. Au"ubel) 0l. 5obin"on + 2nvatarea n scoala :o introducere n psi)ologia
pedagogica;) traducere) 3ucure"ti) ,.9.P) 1>M1
9umitru Mu"ter + *etodologia cercetarii n educatie si nvatamnt) ,ditura
Litera) 3ucure"ti) 1>M.
9utu Olga) Einga Ioan + #ezvoltarea comunicarii orale) 5evi"ta nvatam!ntului
pre"colar) 1r. 1+#D1>>&
,mil *era + $ducatia intelectuala a copiilor prescolari + Culegere metodica
editata de 5evi"ta de pedagogie) 3ucure"ti) 1>C.
,mil *era + Conduita verbala a scolarilor mici) ,.9.P.) 3ucure"ti) 1>C&
,milia 3oc"oiu + Prevenirea si corectarea tulburarilor de limba() ,.9.P.)
3ucure"ti) 1>C-
4olu Pantelimon) 2late Mielu) *era ,mil + Psi)ologia copilului) Manual pentru
cla"a a 6I+a) "coli normale) ,.9.P.) 3ucure"ti) 1>>&
Ori"tea T8eodor :coordonator; + Sinteze de limba romna) ,ditura Albatro")
3ucure"ti) 1>M-
I. Cerg8it + Perfectionarea lectiei n scoala moderna) ,.9.P.) 1>M.
Maria Monte""ori + #escoperirea copilului) ,.9.P.) 3ucure"ti) 1>CC
Einga Ioan) 1egret Ion + 2nvatarea eficienta) ,diti") 3ucure"ti) 1>>-
Munteanu 4.) ,. 3olog) *i"tian 4oia + /iteratura pentru copii) Manual pentru
liceele pedagogice) 3ucure"ti) 1>C<
Matee"cu Ioana) 9amalan Livia + Povestirile copiilor, mi(loc de dezvoltare a
vorbirii + #e la gradinita la scoala) Culegere metodica editata
de 5evi"ta de Pedagogie) 3ucure"ti) 1>C.
Paul Pope"cu 1eveanu + #ictionar de psi)ologie) ,ditura Albatro") 3ucure"ti)
1>CM
Tatiana $lama Caacu + #ialogul la copii) ,ditura Academiei 5.$.5.) 3ucure"ti)
1>/1
Tatiana $lama Caacu + Probleme ale dezvoltarii limbii romne ca limba
materna n gradinite si clasele primare n culegerea metodica)
3ucure"ti) 1>C.
Ur"ula "c8iopu) *era ,mil + Psi)ologia vrstelor) ,.9.P.) 3ucure"ti) 1>M1
*arari ,.) Taiban M.) Mama"ia *.) 48eorg8ian ,. + *etodica cunoasterii
mediului ncon(urator si dezvoltarea vorbirii) ,.9.P.) 3ucure"ti)
1>C<
$urdu Ioan) 9anila Ioan) "ova $iminica + $ducatia limba(ului n gradinita)
,.9.P.) 3ucure"ti) 1>>.
Programa activitatilor instructiv-educative n gradinita de copii) 3ucure"ti)
#<<<) coordonator( Pro'. *iorica Preda
A1,6,
P5OI,CT 9I9ACTIC
45UPA( MA5,
CAT,4O5IA 9, ACTI*ITAT,( ,ducatie pentru "tiinta
9,1UMI5,A ACTI*ITFGII( Cunoa"terea mediului
MIELOC 9, 5,ALI2A5,( Eoc didactic
T,MA ACTI*ITFGII( "Cum "e nume"te "i unde locuie"teI"
TIPUL ACTI*ITFGII( ,valuare
O3I,CTI*, 4,1,5AL,( *eri'icarea cuno"tintelor copiilor cu privire la animalele
dome"tice "i "albatice :denumire "i mediul de viata;H
Con"olidarea deprinderii copiilor de a e'ectua o
cla"i'icare a animalelor dupa un criteriu dat "i de a le
ncadra n notiunea de "animal dome"tic" "i "animal
"albatic"H
Activiarea vocabularului copiilor cu cuvintele
""albatic") "dome"tic") "viuina") "b!rlog") "morocano"")
"ciulite"H
9evoltarea operatiilor g!ndirii :analia) "intea)
comparatia) generaliarea) ab"tractiarea;H
,ducarea atentiei voluntare.
O3I,CTI*, OP,5AGIO1AL,(
La "'!r"itul activitatii) copiii vor 'i capabili(
O1 + "a denumea"ca animalele :dome"tice "i "albatice; a"e!nd "iluetele ace"tora n
mediul de viata core"punatorH
O# + "a corectee gre"elile 'acute intentionat de educatoareH
O& + "a recunoa"ca animalele dupa g8icitorile adre"ateH
O- + "a recon"tituie "ilueta animalului) aleg!nd partile corpului care core"pund ace"tuiaH
O. + "a reolve corect "arcina 'i"ei) taind cu o linie animalul care nu core"punde mediului
de viata.
$A5CI1A 9I9ACTICF( 5ecunoa"terea "i denumirea animalelor) ncadrarea n notiunea
de animal dome"tic "i "albatic) n 'unctie de mediul n
care traie"cH recon"tituirea corpului animalului din
bucatiH recunoa"terea animalului dupa g8icitorile
adre"ate.
5,4ULIL, EOCULUI(
*arianta I( 9in 'iecare ec8ipa va veni c!te un copil care va alege "iuleta unui animal) l va
denumi "i+l va a"ea pe plan"a la imaginea core"punatoare mediului de
viata. La 'iecare ra"pun" bun "e va aprinde becul. 5a"pun"ul bun va 'i
recompen"at.
*arianta a+II+a( ,ducatoarea "c8imba locul animalelor din mediul lor de viata. Copii
voe "e"ia "i corecta gre"elile. 0iecare ra"pun" va 'i recompen"at.
*arianta a+III+a( Copii ambelor ec8ipe vor recunoa"te animalele dupa g8icitorile adre"ate.
0iecare ra"pun" bun va 'i recimpen"at.
,L,M,1T, 9, EOC( "urpria) ntrecerea) intonarea c!ntecelor) recitarea poeiilor)
"timulentele) aprinderea becului pentru ra"pun" corect.
$T5AT,4II 9I9ACTIC,(
Metode "i procedee( conver"atia) e%plicatia) demon"tratia) e%ercitiul)
problematiarea.
Mijloace de nvatam!nt( Tablou electric repreent!nd mediul de viata al
animalelor :"albatice "i dome"tice;) tabla magnetica)
ca"eto'on.
MAT,5IAL 9I9ACTIC( $iluetele repreent!nd animalele dome"tice "i "albatice) "iluete
pentru recon"tituire) ecu"oane) g8iocei :recompen"e;) 'i"e de lucru) carioca.
9U5ATA( #< + #. minute.
MAT,5IAL 3I3LIO45A0IC( Programa activitatilor in"tructiv+educative n gradinita de
copii) editata de Mini"terul 7nvatam!ntului) 1>>&H Eocuri didactice n
gradinita de copii) ,.9.P. + 1>C/.
O3I,CTI*,
OP,5AGIO1AL,
CO1GI1UTUL
71*FGF5II +
$,C*,1G,
P,9A4O4IC,
$T5AT,4II
9I9ACTIC,
,*ALUA5,)
0O5M,) IT,MI
I MOM,1TUL
O54A1I2ATO5IC
+ Aeri"irea "alii de
grupaH
+ Aranjarea
"caunelelor "i a
me"elor n
'orma de careu
de"c8i" n a"a
'el nc!t "a
'ormee doua
ec8ipeH
+ Pregatirea
materialului
didacticH
II CAPTA5,A AT,1GI,I
+ Crearea unei "tari p"i8o+
a'ective poitive de
concentrare n vederea
realiaii obiectivelor
operationale
Conver"atia
Pove"tirea
III ,1U1GA5,A
O3I,CTI*,LO5 "I
A1U1GA5,A T,M,I
Copii vor 'i anuntati ca vor
participa la un jocn care
vor demon"tra cunoa"terea
animalelor dome"tice "i
"albatice "i unde traie"c
ace"tea. Eocul "e nume"te
"Cum "e nume"te "i unde
locuie"teI"
$e va motiva copiilor ca)
nvat!nd 'oarte bine "a
joace ace"t joc) ei vor putea
mai t!riu) n viata de
pre"colar) "a recunoa"ca cu
u"urinta animalele n
cadrul lectiilor de
cunoa"terea mediului.
O1 + "a
denumea"ca
animalele
dome"tice "i
"albatice) a"e!nd
"iluetele ace"tora n
mediul de viata
core"punator
* P5,2,1TA5,A
OPTIMF A
CO1GI1UTULUI "I
9I5IEA5,A 71*FGF5II
$e va precia ca jocul are
reguli ce trebuie re"pectate.
$e vor e%plica c!teva
regului(
+ va ra"punde
numai copilul
numit de
educatoareH
+ "e mpart copii
n doua ec8ipe
Conver"atia
e%plicatia
*arianta I
C!te un copil din ec8ipa va
veni la ma"a educatoarei "i
va alege o "ilueta a unui
animal. 0iecarea va trebui
"a denumea"ca animalul
"albatic "au dome"tic "i "a
a"ee "ilueta la mediul de
viata core"punator de pe
tabloul preentat.
$e va e%ecuta jocul de
proba) apoi "e va trece la
de"'a"urarea propriu+i"a a
jocului.
9emon"tratia
,%ercitiul
Aprinderea
becului
Acordarea unui
g8iocel pentru
ra"pun"ul corect
Aplaue
,valuare orala
,valuare practic+
actionata
O#+ "a corectee
gre"elile 'acute
intentionat de
educatoare
O& + "a recunoa"ca
animalele dupa
g8icitorile adre"ate
O- + "a recon"tituie
"ilueta animalului
aleg!nd partile
corpului care
core"pund ace"tuia
*arianta a II+a
,ducatoarea va "c8imba n
mod voit locul animalelor
din mediul lor de viata.
Copii ambelor ec8ipe vor
"e"ia "i ndrepta gre"elile.
Conver"atia
Problematiarea
Aplaue
Acordarea unui
g8iocel pentru
ra"pun" corect
,valuare orala
*arianta a III+a
,ducatoarea va adre"a
cateva g8icitori de"pre alte
animale dec!t cele
preenate n joc.
Copiii ambelor ec8ipe vor
recunoa"te de"pre ce
animal e"te vorba.
Conver"atia
Problematiarea
Aplaue
,valuare orala
*arianta a I*+a
C!te un copil din 'iecare
ec8ipa va recon"titui
"ilueta unui animal.
,%plicatia
Problematiarea
Aplauele
,valuarea
practic+actionala
*I O3GI1,5,A
P,50O5MA1G,I "I
A$I4U5A5,A
CO1,6IU1II I1*,5$,
7n e%ecutarea jocului de
catre copii "e vot 'ace
eventualele interventii
privind re"pectarea
regulilor) ncadrarea n
timp "i mentinerea
"piritului de competitie.
$e vor veri'ica cuno"tintele
copiilor) "e vor apro'unda
"i "e vor da e%plicatii
"uplimentare atunci c!nd
e"te caul.
,%plicatia
conver"atia
O. + "a reolve
corect "arcina 'i"ei)
taind cu o linie
animalul care nu
core"punde
mediului de viata
*II ,*ALUA5,A
P,50O5MAG,I
$e anunta ec8ipa
c!"tigatoare.
$e mpart 'i"ele de
evaluare.
$e numara
g8ioceii acumulati
pentru 'iecare
ec8ipa.
,%plicatia
,%ercitiul
,valuarea
g'a'ica
*III 71CO,I,5,A
ACTI*ITFGII
$e 'ac aprecieri a"upra
de"'a"urarii activitatii "i a
comportamentului copiilor.
$e acorda diplome.
$e intoneaa c!ntecul "7n
padure".
1#
@1A Con"tantin Par'ene + Compoitiile in "coala) ,ditura didactica "i pedagogica)
3ucure"ti) 1>M<) pagina .&
1 Ale%andru Pope"cu Mi8aie"ti + Copilul) gradinita "i "coalaH Culegere metodoca editata
de 5evi"ta de PedagogieH 3ucure"ti 1>C>) pagina 1C
1&
@&A Ur"ula $c8iopu + P"i8ologia copilului + ,ditura didactica "i pedagogica) 3ucure"ti)
1>>-
1-
@-A Tatiana $lama+Caacu + Probleme ale devoltarii limbii rom!ne ca limba materna n
gradinite "i cla"ele primare n culegerea metodica) 1>C.
1.
@.A Tatiana $lama + Caacu + 5elatiile dintre gradinita "i limbaj n ontogenea) pagina
-1C
1/
@/A Petre I"pire"cu + Tinerete 'ara batr!nete "i viata 'ara de moarte
1C
@CA Ion Creanga + Capra cu trei iei
1#
1&
1-
1.
1/
1C
1M
@MA 0ratii 4rimm + Alba ca apada
1>
@>A O.C8. Ander"en + 5atu"ca cea ur!ta
#<
@1<A Ion Creanga + Capra cu trei ieiH 0ata babaei "i 'ata mo"neagului
#1
@11A 9. Au"ubel ) 0l. 5obin"on + "2nvatarea n scoala") ,.9.P.) 3ucure"ti 1>M1
1M
1>
#<
#1