Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. XSTRUCTURE S.R.

L
Sacel e, Str. Martin Luther, Nr. 130
Tel . 0742892029
R:24352926/ J 08/ 2223/ 20.08.2008
ACORD PROIECTANT INITIAL
DATE GENERALE

1.Denumire obiect de investitii: Construire imobil apartamente
2.Adresa: Str. Avram Ianu! Nr."#$! %rasov
3.Beneficiar: Stanimir Traian &ir'il
4.Numar proiect: "()"*
5.Proiectant rezistenta: S.C. +STR,CT,RE S.R.L.
6.Proiectant aritectura !pr. "enera#$: S.C. DEGRAP-.$ S.R.L.
Prezentu# memoriu a fost intocmit #a cererea beneficiaru#ui in vederea obtinerii
A%&'()*A&)+) D+ ,'N-&(%)(+ pentru obiectivu# specificat #a pct. 1.
DESCRIEREA CONSTR,CTIEI/
Clasa 0e importan12 a construc.iei conform normativu#ui P1//0102//6 este )1 2i cate"oria
de importan.3 din punct de vedere a# 4 (e"u#amentu#ui pentru stabi#irea cate"oriei de importan.3 a
construc.ii#or 5 aprobat prin 6.7.86601998 este D.
Re'imul 0e 3n2l1ime a# construc.iei este P:3+.
4un0a1iile sub pere.ii structura#i de zid3rie confinat3 ai parteru#ui sunt funda.ii continue din
beton armat ,12;15 cu soc#u de beton armat cu c#asa de rezisten.3 ,16;2/ conform N+ /12099 2i
marca B 25/ conform , 14/0<6.
Strutura este a#c3tuit3 din pere.i structura#i rea#iza.i din zid3rie portant3 confinat3.
Planseele se vor rea#iza din beton armat ,16;2/ cu armatura fi < conform p#anse#or de
e=ecutie
Rampele 0e aes se vor e=ecuta din beton armat ,16;2/
Aoperisul tip terasa va fi rea#izat din p#anseu beton armat ,16;2/ cu armatura fi <
Pete1ii struturali au "rosimea de 3/ cm 2i sunt rea#izati cu b#ocuri ceramice cu "o#uri
vertica#e "rupa 1!-&A- 4580<6$ 2i rezisten.a #a compresiune de minim 1/N;mm>2 2i mortar marca
?5 !conform ,( 6@ fostu# ?5/$A
5ODI4ICARI PROP,SE/
Beneficiaru# so#icita renuntarea #a coperisu# tip terasa !p#aca de a# cota :11.95m si rea#izarea
unui acoperis tip sarpanta cu inve#itoare ti"#a beton.
)n ca#itate de proiectant initia# sunt de acord cu modificari#e so#icitate. Prin in#ocuirea
p#anseu#ui de beton armat si straturi#or pentru acoperis tip terasa cu sarpanta nu se va afecta in
mod ne"ativ rezistenta si stabi#itatea constructiei. ,onstructia proiectata poate pre#ua incarcari#e
rezu#tate din sarpanta acestea fiind mai reduse decat ce#e initia# proiectate cu acoperis tip terasa.
Acoperisu# se va rea#iza din #emn de rasinoase c#asa 2 de ca#itate.
)nve#itoarea va fi din ti"#a de beton.
&oate #ucrari#e se vor e=ecuta conform norme#or in vi"oare.
)ntocmit
)n". BeCer Arpad
1 din 6