Sunteți pe pagina 1din 6

EXPERTIZA TEHNICA

AMENAJAREA LOCUINTA EXISTENTA SI TRANSFORMAREA PODULUI IN MANSARDA


Str. Popa Stoica Farcas, nr. 68, Corp A, Sector 3, Municipiul Bucuresti

REDACTAT, ING. PETRE SAVU

EXPERT TEHNIC ING. GHEORGHE SARBU

IUNIE 2009

AMENAJAREA LOCUINTA EXISTENTA SI TRANSFORMAREA PODULUI IN MANSARDA Str. Popa Stoica Farcas, nr. 68, Corp A, Sector 3, Municipiul Bucuresti

RAPORT DE EXPERTIZA

1. Motivul efectuarii expertizei La cererea beneficiarului EDUARD KUNGL si LAURA KUNGL s-a efectuat prezenta expertiza tehnica. Conform Certificatului de Urbanism se permite amenajare locuinta existent si transformarea podului in mansarda pentru locuinta situata in Str. Popa Stoica Farcas, nr. 68, Corp A, Sector 3, Municipiul Bucuresti. 2. Baza legala Legea nr. 10/18.01.95, articolul 18, privind calitatea in constructii, Hotararea Guvernului Romaniei nr. 766/21.11.97 (anexa 4) de aprobare a Regulamentului privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor, care prevad obligativitatea expertizarii constructiilor la care se intervine. 3. Date de amplasament Constructia este amplasata in Str. Popa Stoica Farcas, nr. 68, Corp A, Sector 3, Municipiul Bucuresti. Amplasamentul este caracterizat prin urmatoarele actiuni si incarcari prevazute in normative: Adancimea maxima de inghet caracteristica conform STAS 6054-7: Adancimi maxime de inghet este de 90 cm. Zona de expunere la vant conform NP 082-04: Codul de proiectare. Bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor. Actiunea vantului, presiunea de referinta a vantului in amplasament, determinata din viteza de referinta mediata pe 10 min. si avand un interval mediu de referinta IMR=50 ani este de 0.5 KN/m2. Zona de incarcare cu zapada conform CR 1-1-3-2005: Codul de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor So,k=2.0 KN/m2.

AMENAJAREA LOCUINTA EXISTENTA SI TRANSFORMAREA PODULUI IN MANSARDA Str. Popa Stoica Farcas, nr. 68, Corp A, Sector 3, Municipiul Bucuresti

Zona de expunere la risc seismic conform normativului P100-1/2006, Codul de proiectare seismica Partea 1 Prevederi de proiectare pentru cladiri, ag=0.24 si perioada de control (colt) Tc=1.6 s. Clasa de importanta. Categoria de importanta a constructiei Conform normativului P100-1/2006 cladirea a fost incadrata in clasa III de importanta. Din punct de vedere al importantei conform HGR 766/1997, constructia se incadreaza in categoria C de importanta fiind de importanta normala. 4. Descrierea constructiei existente Constructia existenta cu regimul de inaltime subsol partial, parter si pod are structura de rezistenta alcatuita din zidarie portanta de caramida neinramata cu stalpisori si centuri din beton armat. Planseul peste parter este din lemn si sarpanta din lemn. 5. Descrierea lucrarilor propuse: Se propune consolidarea si amenajarea parterului existent prin modificarea minima a aspectului si volumetriei existente. Solutia propusa are in vedere ca modificarile aduse spatiului sa fie in concordanta cu arhitectura existenta. Transformarea podului in mansarda va urmari geometria acoperisului existent, singurele modificari fiind desfiintarea lucarnei existente si formarea uneia noi pentru a permite o inaltime suficienta in baia de la mansarda. Mansarda va urmari linia structurii de rezistenta a acoperisului care este sarpanta de lemn. Pentru a reduce incarcarile, invelitoarea existenta din tigla ceramic va fi inlocuita cu o invelitoare usoara din table tip tigla. Scara spre mansarda va fi din lemn. Peretii din zidarie de caramida de la parter vor fi consolidati prin introducerea de stalpi la colturi si intersectii. Carcasele de armatura ale stalpilor vor fi introduse in slituri create in zidarie care vor fi cofrate si betonate. Peretii la care tencuiala va fi decopertata vor fi consolidate cu tencuiala de ciment armata cu plase sudate STNB 5/100x100mm.
3

AMENAJAREA LOCUINTA EXISTENTA SI TRANSFORMAREA PODULUI IN MANSARDA Str. Popa Stoica Farcas, nr. 68, Corp A, Sector 3, Municipiul Bucuresti

Planseul existent din lemn peste parter va fi demontat si inlocuit cu un planseu din beton armat care va rezema pe pereti prin intermediul unor centuri si grinzi din beton armat. Stalpii introdusi in fundatiile existente cu ancore chimice 4 14 vor fi continui pana in peretii mansardei. 6. Incadrarea constructiei in clase de risc seismic Incadrarea in clase de risc seismic serveste la restabilirea: gradului de extindere a masurilor de interventie propuse; gradului de urgenta a executarii masurilor de interventie.

Incadrarea structurii expertizate in clase de risc seismic are la baza rezultatele investigatiilor efectuate cu metodele E1 si E2a. In luarea deciziei de incadrare in clase de risc seismic, expertul a avut in vedere zona seismica in care este amplasata constructia, precum si alte criterii privind alcatuirea constructiei, comportarea in exploatare si actiuni seismice cum sunt: conformarea generala a constructiei din punct de vedere al raspunsului seismic asteptat (favorabila in cazul nostru din punct de vedere al formei si structurii); gradul nominal de asigurare la actiuni seismic (0.70); vechimea constructiei; numarul de cutremure semnificative prin care a trecut constructia; degradarile structurale inregistrate in urma cutremurelor (fara avarii structurale);

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra constructiei existente analizate in acest caz, expertul incadreaza cladirea in clasa Rs III, corespunzand constructiilor la care sunt asteptate degradari stucturale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala. 7. Metode de investigare In conformitate cu prevederile capitolului 11.2.3. din Normativul P 100/92/96, metodele de investigare pentru evaluarea nivelului de protectie antiseismica al unei constructii care pot fi avute in vedere sunt: E1 Evaluarea calitativa

AMENAJAREA LOCUINTA EXISTENTA SI TRANSFORMAREA PODULUI IN MANSARDA Str. Popa Stoica Farcas, nr. 68, Corp A, Sector 3, Municipiul Bucuresti

E2a Metoda de evaluare analitica, cu utilizarea unor procedee de calcul simplificate curente si efectuarea de incercari nedestructive. In cazul de fata, potrivit punctului 11.2.2. din Normativul P 100-92/96, se apreciaza ca pentru continuarea analizei in vederea atingerii scopului expertizei privind constructia studiata, se admite ca procedeu de investigare numai metoda de evaluare calitativa E1, completata cu metoda E2a. Evaluarea calitativa se face pe baza examinarii constructiilor la fata locului. O prima constatare este aceea ca lucrarile de consolidare si mansardare, din punct de vedere al conformarii seismice, structura constructiei ce rezulta in urma lucrarilor propuse mai sus se va incadra in prevederile din normativele P 100-92/96 si P2-85, urmarindu-se in special depasirea gradului minimal de asigurare la actiuni seismice (Rmin. > 0.5). 8. Concluzii: In urma studierii la fata locului a situatiei existente si a propunerilor de mansardare si consolidare a locuintei parter existente, se constata ca lucrarile propuse imbunatatesc capacitatea portanta a structurii de rezistenta a constructiei. Lucrarile se vor executa pe baza proiectului intocmit. Executia lucrarilor va fi incredintata unui personal calificat cu experienta in domeniu. Pe parcursul desfasurarii lucrarilor, beneficiarul va asigura supravegherea lucrarilor cu un diriginte de snatier atestat conform prevederilor legale. Adoptarea in faza de executie a unor rezolvari care nu sunt conforme cu prezenta expertiza tehnica si cu proiectul intocmit avizat de expert nu angajeaza raspunderea expertului sau a inginerului proiectant.

AMENAJAREA LOCUINTA EXISTENTA SI TRANSFORMAREA PODULUI IN MANSARDA Str. Popa Stoica Farcas, nr. 68, Corp A, Sector 3, Municipiul Bucuresti

Prezentul Raport de expertiza tehnica elaborat potrivit legislatiei in vigoare in constructii precizeaza faptul ca lucrarile de consolidare si mansardare efectuate in conditiile prevazute in prezentul raport de expertiza si in proiectul intocmit care a fost vizat de expert nu influenteaza negativ rezistenta, stabilitatea si siguranta in exploatare a constructiei asupra careia se intervine si nici a constructiilor invecinate.

Redactat, Ing. Petre Savu

Expert tehnic Ing. Gheorghe Sarbu