Sunteți pe pagina 1din 6

Profesor: BURLACU RADU Avizat Director, Avizat responsabil comisie,

Disciplina: ISTORI Cia!"! #iena B!rlac! Ra$!


Clasa a #II%a
&!m'r $e ore pe s'pt'm(n': )
PLA&I*ICAR CAL&DARISTIC+
A&UL ,COLAR -.)/ 0 -.)1
S2STRUL I
&r3
crt Unit'4i $e (nv'4are Competen4e specifice Con4in!t!ri &!m'r $e
ore
S'pt'm5%
na
Observa4ii
1.
Test predictiv
LUMEA LA NCEPUTUL
SECOLULUI AL XIX-LEA
1.1. Utilizarea termeil!r ist!rici
speci"ici sec!l#l#i al XIX-lea$ %
di"erite sit#a&ii de c!m#icare scris'
sa# !ral'
Istit#&ii p!litice %
E#r!pa la %cep#t#l
sec!l#l#i al XIX-lea
1 S1
(.
)E*OLU+IA
TE,NOLO-IC.
/I EXPANSIUNEA
SOCIET.+II
IN0UST)IALE
(.1. C!str#irea$ pri c!!perare$ a
##i pr!iect re"erit!r la # aspect al
civiliza&iei di sec!l#l al XIX-lea
)ev!l#&ia id#strial'
1i a2rar'
1 S(
3.
EU)OPA NT)E
A4SOLUTISM /I
LI4E)ALISM
)ESTAU)A+IE /I
)E*OLU+IE INT)E 1516-
1575
3.(. Prezetarea ##i "apt ist!ric di
sec!l#l al XIX-lea$ #tiliz8d i"!rma&ii
selectate di s#rse ist!rice
3.1. L!calizarea % timp 1i plasarea %
spa&i# a "aptel!r ist!rice di sec!l#l al
XIX-lea$ pe 9aza s#rsel!r ist!rice
3.(. Prezetarea ##i "apt ist!ric di
sec!l#l al XIX-lea$ #tiliz8d i"!rma&ii
selectate di s#rse ist!rice
C!2res#l de la
*iea: S"8ta
Alia&' 1i e1ec#l
p!liticii sale
)!m8ii % c!te;t#l
rap!rt#ril!r
itera&i!ale %
S#d- Est#l E#r!pei
1
1
S3-S 7
1
7.
)E*OLU+IA 0IN 1575-
157< N EU)OPA
3.3. Prezetarea #!r asem''ri 1i a
#!r de!se9iri %tre aspecte ale
civiliza&iei sec!l#l#i al XIX-lea$ pe
9aza i"!rma&iil!r di s#rse ist!rice$
c#!sc#te sa# la prima vedere
3.7. Sta9ilirea rela&iei de ca#zalitate
petr# # "apt ist!ric di sec!l#l al
XIX-lea$ % s#rse ist!rice date
0imesi#i ale
rev!l#&iil!r=
rev!l#&ia % >ra&a$
rev!l#&ia % Imperi#l
,a9s9#r2ic
(
S6-S?
6.
STAT /I NA+IUNE N A
0OUA @UM.TATE A
SECOLULUI AL XIX-
LEA
3.7. Sta9ilirea rela&iei de ca#zalitate
petr# # "apt ist!ric di sec!l#l al
XIX-lea$ % s#rse ist!rice date
7.1. Utilizarea s#rsel!r ist!rice petr#
s#s&ierea ##i p#ct de vedere
N!i state a&i!ale 1i
m#ltia&i!ale
St#di# de caz= Italia$
-ermaia$ A#str!-
U2aria
1
1
SA BS5
?. CI*ILICA+IA LA
).SC)UCE
0E SECOLE
7.1. Utilizarea s#rsel!r ist!rice petr#
s#s&ierea ##i p#ct de vedere
(.1. C!str#irea$ pri c!!perare$ a
##i pr!iect re"erit!r la # aspect al
civiliza&iei di sec!l#l al XIX-lea
7.1. Utilizarea s#rsel!r ist!rice petr#
s#s&ierea ##i p#ct de vedere
(.1. C!str#irea$ pri c!!perare$ a
##i pr!iect re"erit!r la # aspect al
civiliza&iei di sec!l#l al XIX-lea
/TIIN+. /I TE,NIC.
TeDica % sl#E9a
r'z9!i#l#i
Oamei de 1tii&' 1i
desc!peririle l!r
A)T. /I SOCIETATE
*ia&a c!tidia'
re"lectat' % art' 1i
literat#r'
1
1
1
S< - S 1F
S11
(
A.
P)IMUL ).C4OI
MON0IAL /I U)M.)ILE
SALE
1.(. Utilizarea termeil!r ist!rici
speci"ici sec!l#l#i al XX-lea$ %
di"erite sit#a&ii de c!m#icare scris'
sa# !ral'
(.(. )ez!lvarea % ecDip' a #!r
pr!9lemeG sit#a&ii-pr!9lem'$ pri
e2!cierea s!l#&iil!r ideti"icate
C)ICE /I CON>LICTE
,arta p!litic' la
%cep#t#l sec!l#l#i
al XX-lea:
pricipalele z!e
de c!"lict
( S1( -S13
3.6. L!calizarea % timp 1i plasarea
% spa&i# a "aptel!r ist!rice di
sec!l#l al XX-lea$ pe 9aza s#rsel!r
ist!rice
7.1. Utilizarea s#rsel!r ist!rice petr#
s#s&ierea ##i p#ct de vedere
(.(. )ez!lvarea % ecDip' a #!r
pr!9lemeG sit#a&ii-pr!9lem'$ pri
e2!cierea s!l#&iil!r ideti"icate
3.?. Prezetarea ##i "apt ist!ric
re"erit!r la sec!l#l al XX-lea$ #tiliz8d
i"!rma&ii selectate di s#rse ist!rice
U !# m!d de
p#rtare a r'z9!i#l#i
St#di# de caz= *ia&a
c!tidia' %
peri!ada r'z9!i#l#i
Pla#ri de
re!r2aizare a l#mii
1i #rm'rile
r'z9!i#l#i
St#di# de caz= HCele
17 p#cteI
St#di# de caz= ,arta
l#mii d#p'
c!"eri&ele di
1<1< - 1<((
(
1
1
S17 B S16
S1?
S1A
5. )ecapit#lare semestrial' 3.(. Prezetarea ##i "apt ist!ric di
sec!l#l al XIX-lea$ #tiliz8d i"!rma&ii
selectate di s#rse ist!rice
(.(. )ez!lvarea % ecDip' a #!r
pr!9lemeG sit#a&ii-pr!9lem'$ pri
Ev!l#&ia ec!!mic'
1i p!litic' a E#r!pei
% sec!l#l XIX-XX
1 S15
3
e2!cierea s!l#&iil!r ideti"icate
S2STRUL II
&r3
crt3 Unit'4i $e (nv'4are Competen4e specifice Con4in!t!ri &!m'r $e
ore
S'pt'm5%
na
Observa4ii
<.
0EMOC)A+IE /I
TOTALITA)ISM
J1<((-1<3<6
3.?. Prezetarea ##i "apt ist!ric
re"erit!r la sec!l#l al XX-lea$ #tiliz8d
i"!rma&ii selectate di s#rse ist!rice
7.(. Utilizarea teD!l!2iil!r de
i"!rmare 1i c!m#icare petr#
!9&ierea s#rsel!r ecesare rez!lv'rii
#ei sit#a&ii pr!9lem'
3.6. L!calizarea % timp 1i plasarea
% spa&i# a "aptel!r ist!rice di
sec!l#l al XX-lea$ pe 9aza s#rsel!r
ist!rice
State dem!cratice 1i
state t!talitare
Tesi#ile
itera&i!ale 1i
crize p!litic!-
dipl!matice
(
1
S1-S(
S3
1F.
AL 0OILEA ).C4OI
MON0IAL
3.6. L!calizarea % timp 1i plasarea
% spa&i# a "aptel!r ist!rice di
sec!l#l al XX-lea$ pe 9aza s#rsel!r
ist!rice
3.5. Sta9ilirea rela&iei de ca#zalitate
petr# # "apt ist!ric di sec!l#l al
XX-lea$ % s#rse ist!rice date
3.6. L!calizarea % timp 1i plasarea
% spa&i# a "aptel!r ist!rice di
sec!l#l al XX-lea$ pe 9aza s#rsel!r
ist!rice
1.(. Utilizarea termeil!r ist!rici
speci"ici sec!l#l#i al XX-lea$ %
Opera&i#i militare
1i vict!ria
Na&i#il!r Uite
St#di# de caz=
Mi1carea de
reziste&'
ati"ascist'
S"8r1it#l r'z9!i#l#i
(
1
(
S7 BS6
S?
SA-S5
7
di"erite sit#a&ii de c!m#icare scris'
sa# !ral'
7.1. Utilizarea s#rsel!r ist!rice petr#
s#s&ierea ##i p#ct de vedere
1i C!"eri&a de
pace de la Paris
J1<7AK
11. S'pt'm8a HSc!ala Alt"elI H/c!ala alt"el= S' tii mai
m#lte$ s' "ii mai 9#LI
A-11 I* S<
1(.
.
LUMEA POST4ELIC. /I
P)O4LEMELE SALE
7.(. Utilizarea teD!l!2iil!r de
i"!rmare 1i c!m#icare petr#
!9&ierea s#rsel!r ecesare rez!lv'rii
#ei sit#a&ii pr!9lem'
3.?. Prezetarea ##i "apt ist!ric
re"erit!r la sec!l#l al XX-lea$ #tiliz8d
i"!rma&ii selectate di s#rse ist!rice
3.6. L!calizarea % timp 1i plasarea
% spa&i# a "aptel!r ist!rice di
sec!l#l al XX-lea$ pe 9aza s#rsel!r
ist!rice
7.1. Utilizarea s#rsel!r ist!rice petr#
s#s&ierea ##i p#ct de vedere
1.(. Utilizarea termeil!r ist!rici
speci"ici sec!l#l#i al XX-lea$ %
di"erite sit#a&ii de c!m#icare scris'
sa# !ral'
Ista#rarea
sistem#l#i t!talitar
% E#r!pa de Est -
statele c!m#iste
St#di# de caz=
)eziste&a "a&' de
re2im#l c!m#ist

E#r!pa divizat' -
)'z9!i#l rece 1i
#rm'rile sale
St#di# de caz=
0eclara&ia #iversal'
a drept#ril!r !m#l#i
J1<75K
C!"eri&a petr#
sec#ritate 1i
c!!perare % E#r!pa
1
1
(
1
S<
S1F
S11 - S1(
S13
)/3
LUMEA LA NCEPUTUL
(.3. 0ezv!ltarea #ei atit#dii
p!zitive "a&' de sie 1i "a&' de ceilal&i$
Ist!ric$ val!ri 1i
istit#&ii e#r!pee
1 S17
6
MILENIULUI III % cadr#l #ei dez9ateri
7.(. Utilizarea teD!l!2iil!r de
i"!rmare 1i c!m#icare petr#
!9&ierea s#rsel!r ecesare rez!lv'rii
#ei sit#a&ii pr!9lem'
St#di# de caz=
A#l 1<5< %
E#r!pa
1 S16
17. )ecapit#lare semestrial' (.3. 0ezv!ltarea #ei atit#dii
p!zitive "a&' de sie 1i "a&' de ceilal&i$
% cadr#l #ei dez9ateri
E#r!pa de la
c!"r#tare la
#itate$ % sec!l#l al
XX-lea
1 S1?
16. )ecapit#lare a#al'
3.1. L!calizarea % timp 1i plasarea %
spa&i# a "aptel!r ist!rice di sec!l#l al
XIX-lea$ pe 9aza s#rsel!r ist!rice
(.3. 0ezv!ltarea #ei atit#dii
p!zitive "a&' de sie 1i "a&' de ceilal&i$
% cadr#l #ei dez9ateri
E#r!pa 1i l#mea
e;trae#r!pea' %
ep!ca m!der'
( S1A-S15
?