Sunteți pe pagina 1din 124

Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-

TESTE COMPLEMENT GRUPAT


CHESTIONAR TIP II
contine intrebari cu 4 variante de raspuns !a care se va raspunde cu"
A # daca nu$ai so!utii!e %&' sunt corecte(
) # daca nu$ai so!utii!e % si ' sunt corecte(
C # daca nu$ai so!utii!e & si 4 sunt corecte(
* # daca nu$ai so!utia 4 este corecta(
E # daca toate so!utii!e sunt corecte+
%+ *espre co$pusu! cu ,or$u!a $o!ecu!ara C-H-O' sunt adevarate a,ir$atii!e"
1) prezinta 3 izomeri de pozitie;
2) unul dintre izomeri este folosit la dozarea O2 din amestecurile de gaze;
3) unul din izomeri formeaza prin bromurare catalitica 3 derivati monobromurati;
) unul dintre ei prin alchilare cu C!3Cl "#lCl3) si o$idare cu %&nO'!
(
formeaza acid cu )*m* C+!,O-*
&+ Pot ,i c!orurate prin reactii de substitutie !a Csp
'
"
1) acetona;
2) acidul acetilacetic*
3) difenilmetanul;
) acroleina*
'+ *espre ,eni!aceti!ena sunt corecte a,ir$atii!e"
1) se poate obtine din stiren prin aditie de .2 si dubla eliminare de !.;
2) are caracter slab acid ce poate fi pus in evidenta prin tratare cu reactiv Tollens;
3) prin hidratare in prezenta de !g/O'!
(
formeaza o cetona mi$ta;
) prin o$idare cu %&nO'!2O urmata de decarbo$ilare conduce la benzaldehida*
4+ Co$pusu! . re/u!tat !a 0idratarea &#butinei"
1) este izomer de functiune cu izobutanalul;
2) se poate obtine prin hidroliza 202-diclorobutanului;
3) se poate obtine si prin hidratarea 1-butinei;
) prin condensarea crotonica a 2 moli de . se obtin compusi "cu stereoizomeri)*
1+ Pre/inta i/o$erie 2eo$etrica"
1) alilbenzenul;
2) 1metilstirenul;
3) vinilacetilena;
) 10-difenil-1-butena*
-+ Se o3idea/a cu 4&Cr&O56H
7
si ,or$ea/a co$pusi cu nesaturare ec0iva!enta $ai $are decat
substratu!"
1) alcoolul benzilic;
2) tert-butanolul;
3) m-$ilenul;
) fenilmetileter*
5+ Care dintre ur$atorii produsi natura!i 0idro!i/ea/a en/i$atic8
22
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
1) lactoza;
2) celobioza;
3) amidonul;
) fructoza*
9+ Care dintre ur$atoare!e asocieri ,or$u!a $o!ecu!ara : proprietate este adecvata8
1) C2!2 are 34 5 - si 2 atomi de Csp
2
;
2) C!3Cl are legaturi 6;
3) C!78r are aran9amente structurale posibile;
) C2!,O are izomeri de functiune*
;+ Care dintre ur$atoare!e a,ir$atii re,eritoare !a 0idrocarburi este adevarata8
1) alcanii sunt stabili termic pana la ,::
:
C;
2) alchinele aditioneaza atat acizi minerali cat si acizi organici;
3) toate alchinele formeaza acetiluri;
) identificarea pozitiei dublei legaturi se poate face in functie de produsii obtinuti prin o$idarea energica cu
o$idanti ionici; %&nO'!
(
*
%<+ Sunt adevarate a,ir$atii!e"
1) toti compusii organici contin atomi de hidrogen;
2) catenele ramificate contin atomi de carbon tertiar sau cuaternar;
3) izomerii difera intre ei prin proprietatile chimice;
) in reactiile de aditie se scindeaza legaturile <*
%%+ Sunt adevarate a,ir$atii!e"
1) o$idul de etena este un eter ciclic;
2) fibra melana se poate obtine prin polimerizarea acrilonitrilului;
3) sapunurile sunt saruri ale acizilor grasi cu orice metal;
) alchinele cu legatura tripla marginala reactioneaza cu 3a*
%&+ Se cosidera sc0e$a de reactie"
C
1-::
:
C
8
(
(
3i
=
#lCl
3
-:-1::
:
C
!
cracare
cracare
) ( 4
) ( >
2 C!
3 !
2
2 8
2 =
3 !
2
Sunt adevarate a,ir$atii!e"
1) compusii ) si > se pot obtine direct din compusul 8 prin hidrogenare in conditii diferite;
2) compusii = si ! sunt izomeri de catena;
3) compusul 4 prin clorurare la -::
:
C formeaza un singur derivat monoclorurat nesaturat;
) compusul 8 participa si la reactia de trimerizare*
%'+ Sunt incorecte a,ir$atii!e"
1) glicerina prin reactie cu !3O3 formeaza un triester anorganic cu proprietati e$plozive;
27
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
2) cloroformul formeaza0 prin hidroliza bazica0 metanal;
3) cloroprenul se poate obtine prin 2 reactii pornind de la acetilena;
) radicalul divalent la catena laterala a toluenului se numeste benzil*
%4+ Sunt corecte asocieri!e 0idrocarbura : proprietate in ca/uri!e"
1) metanul - prin amonoo$idare formeaza acid cianhidric;
2) toluenul se clorureaza atat catalitic cat si fotochimic;
3) benzenul este rezistent la actiunea agentilor de o$idare specifici alchenelor;
) vinilacetilena aditioneaza apa in conditiile reactii %ucerov si formeaza cea mai simpla cetona nesaturata*
%1+ Sunt corecte asocieri!e a!coo! # proprietate in ca/uri!e"
1) metanolul este to$ic pentru organismul uman;
2) izopropanolul reactioneaza cu C,!,'#lCl3 si conduce la cumen;
3) neopentanolul si alcoolul benzilic nu se deshidrateaza;
) izobutanolul si tert-butanolul formeaza0 prin deshidratare0 aceeasi alchena*
%-+ Care dintre ur$atoare!e a,ir$atii nu sunt adevarate8
1) hidrochinona se poate obtine prin sulfonarea benzenului urmata de neutralizarea cu 3aO! si topire
alcalina;
2) prin reactia cloroformului cu benzenul aflat in e$ces "catalizator #lCl3) se formeaza o hidrocarbura
aromatica cu 3 nuclee izolate;
3) prin hidroliza bazica "3aO!) a benzoatului de fenil se obtine benzoat de sodiu si fenol;
) prin o$idarea 2-butinei cu %&nO'!O
-
se obtine o substanta ce nu reactioneaza cu reactivul Tollens*
%5+ Prin ur$atoarea succesiune de reactii"

#
#
-3aCl
(
( 3a
-1'2 !
2
( C!
3
Cl
C
=
2 C!

3 !
2
8
1-:
:
C
3C
*espre * sunt adevarate a,ir$atii!e"
1) prezinta inca 2 izomeri de pozitie;
2) prin monoclorurare catalitica formeaza un singur compus;
3) prin o$idare cu %&nO'!
(
urmata de decarbo$ilarea totala se transforma in benzen;
) este izomer cu cumenul*
%9+ Care dintre ur$atoare!e 0idrocarburi se o3idea/a cu 4MnO46HO
#
8
1) etinilbenzenul;
2) izoprenul;
3) ciclohe$ena;
) tert-butil-benzenul*
%;+ Re,eritor !a proprietati!e a!c0ine!or sunt adevarate a,ir$atii!e"
1) reactia de obtinere a acetilurii de #g este o reactie de substitutie;
2) izopropilacetilena si 3-metil-1-butina sunt compusi identici;
3) prin aditia apei la fenilacetilena0 in conditiile reactiei %ucerov0 rezulta o cetona mi$ta;
) alchinele sunt izomeri de functiune cu alcadienele si cu cicloalchenele*
&<+ Se pot obtine printr#o sin2ura reactie pornind de !a 0idrocarburi!e corespun/atoare"
1) cloroprenul;
2) clorura de alil;
2-:
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
3) acidul succinic;
) acetofenona*
&%+ Re/u!ta co$pusi nesaturati prin"
1) deshidratarea glicerinei;
2) dimerizarea acetilenei;
3) polimerizarea izoprenului;
) dehidrohalogenarea clorurii de neopentil*
&&+ Aditionea/a apa cu ,or$are de co$pusi ce nu reduc reactivu! To!!ens"
1) fenil-acetilena;
2) acetilena;
3) vinilacetilena;
) acroleina*
&'+ Sunt reactii cu !un2ire de catena"
1) 3-cloro-1-butena ( %C3
2) dimerizarea acetilenei
3) benzen ( clorura de benzil
) benzen ( 2-cloropropena
&4+ Re/u!ta co$pusi or2anici cu ,unctiuni $i3te in ur$a reactii!or"
1) propena ( !OCl
pero$izi
2) izobutena ( !8r
3) o$id de etena ( !C3
) o$id de etena ( !O!
&1+ *espre a!c0ena care prin o3idare ener2ica cu 4MnO4 6H
7
,or$ea/a butanona si acid i/obutiric sunt
corecte a,ir$atii!e"
1) este izomer de functiune cu 102-dimetil-ciclohe$anul;
2) prezinta izomerie geometrica cis-trans;
3) are in structura Cp0 1Cs0 2Ct0 1Cc;
) pentru arderea unui mol de hidrocarbura sunt necesari 12 moli de O2*
&-+ Pot ,i obtinuti atat prin po!i$eri/are cat si prin po!icondensare"
1) detergenti neionici;
2) poliamidele;
3) bachelita;
) poliesterii*
&5+ Nu contin ato$i de C 0ibridi/ati sp
'
in structura"
1) ureea;
2) acidul carbamic;
3) clorura de formil;
) fenil-vinil-eterul*
&9+ Se considera sc0e$a de reactii+
2-1
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
% 1<<
<
C
A 7 ')
-<<#9<<
<
C
*
& *
7 & CH
'
C!6 A!C!
'
#HC!
& E
7 &H
&
SO
4
# & H
&
O
=
=
>
7 & NaOH
G
7 & NaOH
# & Na
&
SO
'
H
7 CH
'
C!
# NaC!
I
?O@ 6 4MnO
4
H
7
A
# H
&
O
& CH
4
' A
*espre co$pusu! A sunt adevarate a,ir$atii!e"
1) prezinta 3 izomeri de pozitie;
2) contine o legatura eterica;
3) prezinta izomeri de functiune;
) formeaza legaturi de hidrogen intramoleculare*
&;+ Pentru pa!$itostearoo!eina sunt corecte a,ir$atii!e"
1) este insolubila in apa;
2) aditioneaza 1 mol de ?2'mol de grasime;
3) prin hidrogenare conduce la distearo-palmitina;
) prin hidroliza bazica formeaza sapunuri*
'<+ Se considera sc0e$a"
%1<<
<
C
) 7 'C
)
Na6%1<
<
C
# %6& H
&
*
7 CH
'
C!
# NaC!
E
' E =
O 6 4MnO
4
H
7
G
& A
Stiind ca A este ce! $ai si$p!u co$pus or2anic re/u!ta ca sunt adevarate a,ir$atii!e"
1) compusul ) este izomer cu cumenul;
2) prin decarbo$ilarea totala a lui > rezulta benzenul;
3) transformarea =4 este reactie de alchilare;
) compusul ) prin monohalogenare fotochimica sau catalitica formeaza cate un singur derivat
monohalogenat*
'%+ C!orura de &#na,ti!dia/oniu cup!ea/a in $ediu acid cu"
1) acidul antranilic;
2) m-toluidina;
3) acidul naftionic;
) p-aminobenzilamina*
'&+ Sunt co$pusi cu !e2atura ionica in structura"
1) acetilura de 3a;
2-2
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
2) clorura de p-tolil-diazoniu;
3) stearatul de potasiu;
) p-hidro$i-fenilmetileterul*
''+ *ivini!aceti!ena"
1) prin hidrogenare in prezenta de @d'@b
2(
urmata de o$idare energica cu %&nO'!
(
formeaza numai CO2 si
!2O;
2) are 3*4*53
3) se o$ideaza cu %&nO'!O
-
formand un compus cu functiune mi$ta "alcool si cetona);
) nu aditioneaza !C3*
'4+ Re/u!ta co$pusi cu 2rupare carboni! in structura prin"
1) o$idarea blanda a acidului lactic "cu %2Cr2O+'!
(
);
2) acilarea fenolului "catalitic);
3) hidroliza 20203030-tetrabromobutanului;
) condensarea crotonica a ciclohe$anonei cu propanalul*
'1+ Sunt adevarate a,ir$atii!e"
1) C,!, este stabil la o$idare in conditii normale de temperatura si presiune;
2) alcoolii primari o$idati cu %&nO'!
(
conduc la acizi carbo$ilici cu acelasi numar de atomi de C;
3) hidropero$idul de cumen este un produs de o$idare al izopropilbenzenului;
) hidrochinona si pirogalolul au proprietati reducatoare*
'-+ Sunt incorecte a,ir$atii!e"
1) hidrogenul necesar reducerii nitrililor se poate obtine din reactia 3a cu alcoolul metilic;
2) acidul malonic este singurul acid dicarbo$ilic cu actiune reducatoare;
3) legaturile multiple de tipul -C3; AC5/; AC5O sunt eterogene;
) hidroliza totala a nitrililor conduce la amide*
'5+ Nu sunt esteri"
1) benzanilida;
2) trinitratul de glicerina;
3) stearatul de potasiu;
) sulfatul acid de neopentil*
'9+ Stirenu! se poate obtine prin"
1) hidrogenarea catalitica a fenilacetilenei cu @d'@b
2(
;
2) hidrogenarea vinilbenzenului;
3) reducerea acetofenonei urmata de deshidratare;
) reducerea benzofenonei urmata de deshidratare;
';+ Care din a,ir$atii!e de $ai Bos re,eritoare !a cic!opentan sunt corecte8
1) este insolubil in apa;
2) da reactii de substitutie;
'C izomerizeaza in prezenta de #lCl3;
) da reactii de aditie*
4<+ &'#*i$eti!#%'#cic!o0e3adiena ,or$ea/a !a o3idare cu 4&Cr&O56H
7
"
1) acid succinic;
2) acid glutaric;
2-3
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
3) butadiona;
) butanona*
4%+ Produsu! de condensare a!do!ica a aceta!de0idei este i/o$er cu"
1) acidul butiric;
2) acetatul de etil;
3) formiatul de propil;
4C -hidro$ietil-vinil-eter*
4&+ Care din ur$atoare!e a$ine se pot obtine prin reducerea nitroderivati!or corespun/atori"
1) -naftilamina;
2) benzilamina;
3) anilina;
) p-anisidina "p-aminofenilmetileter)*
4'+ Care din ur$atoare!e a,ir$atii sunt adevarate8
1) prin hidrogenarea naftalinei cu !2 in raport molar 1 ; 2 se obtine tetralina*
2) alchenele reduc reactivul Tollens la argint metalic;
3) reducerea cetonelor conduce la alcooli secundari;
) un sistem reducator folosit frecvent in sintezele organice este amalgam de 3a si !2O*
44+ Sunt o$o!o2i de serie"
1) stirenul si fenilpropena;
2) izoprenul si gutaperca;
3) toluenul si etilbenzenul;
) butadiena si vinilacetilena*
41+ Sunt adevarate a,ir$atii!e"
1) izomerii sunt substante organice care au aceeasi formula moleculara;
2) pozitia dublei legaturi in alchene se poate identifica prin reactii de o$idare energica "%&nO'!
(
sau
%2Cr2O+'!
(
);
3) formulei moleculare C-!1: ii corespund , izomeri aciclici "fara stereoizomeri);
) formulei moleculare C7!12 ii corespund 3 izomeri de pozitie*
4-+ Pre/inta cate doi i/o$eri de po/itie"
1) alchinele cu )*m* C!,;
2) dienele cu )*m* C!,;
3) alcoolii cu )*m* C!7O!;
) derivatii halogenati cu )*m* C3!-Cl;
45+ Re,eritor !a co$pusii or2anici cu =+$+ C9H-O4 sunt adevarate a,ir$atii!e"
1) prezinta trei izomeri de pozitie;
2) se obtin prin o$idarea cu %&nO'!
(
a celor 3 $ileni izomeri;
3) au caracter acid mai puternic decat acidul benzoic;
) toti izomerii formeaza0 prin incalzire0 anhidridele acide corespunzatoare;
49+ Nu conduc !a aci/ii corespun/atori trans,or$ari!e"
1) acroleina ( reactiv Tollens;
2) acetofenona ( reactiv Tollens;
3) cloroform ( !O!;
2-
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
) aldehida cinamica "-fenil-acroleina) ( BOC'%&nO'!
(

4;+ Sunt corecte a,ir$atii!e"
1) hidrogenarea alchenelor la alcanii corespunzatori are loc in cataliza eterogena;
2) aditia 8r2 la alchene este un test de nesaturare;
3) alchenele au p*f* inferioare alcanilor corespunzatori
) prin aditia halogenilor la alchine derivati dihalogenati geminali "in raport molar 1;1)*
1<+ *eco!orea/a atat so!utia de apa de bro$ cat si pe cea de 4MnO46 HO
#
"
1) difeniletena;
2) tert-butil benzenul;
3) acroleina;
) aldehida succinica*
1%+ Sunt incorecte a,ir$atii!e"
1) acetilurile metalelor tranzitionale hidrolizeaza si refac alchina de la care s-a plecat;
2) aditia apei la difenilacetilena conduce la difenilacetaldehida;
'C in molecula C,!,0 cei , atomi de ! nu sunt echivalenti intre ei;
4C benzenul aditioneaza Cl2 la lumina formand he$aclorociclohe$an*
1&+ Au aceeasi co$po/itie procentua!a"
1) butadiena si ciclobutena;
2) vinilacetilena si acetilena
3) izoprenul si gutaperca;
) cumenul si mesitilenul*
1'+ Sunt corecte a,ir$atii!e"
1) in molecula compusilor halogenati legatura C-. este puternic polarizata;
2) solubilitatea alcoolilor in apa creste cu inmultirea nr* de grupelor O!;
3) clorura de alil in reactie cu %C3 conduce la nitrilul acidului 3-butenoic;
) metanolul este un lichid neinflamabil*
14+ =eno!u! pre/inta ur$atoare!e proprietati"
1) se o$ideaza usor in aer capatand o coloratie rosie;
2) are solubilitate redusa in apa;
'C este solid la t
:
camerei;
) reactioneaza cu bicarbonatul de sodiu*
11+ Sunt incorecte a,ir$atii!e"
1) prin condensarea crotonica a 2 molecule de benzaldehida se obtine 102-difeniletena;
2) o$idarea acroleinei la acidul corespunzator se face prin tratare cu %&nO' !
(
;
3) formaldehida se obtine industrial prin o$idarea etenei cu %2Cr2O+'!
(
;
) cianhidrinele si clorhidrinele sunt compusi organici cu functiune mi$ta*
1-+ sec#)uti! a$ina co$parativ cu &#nitrobutanu!"
1) reactioneaza cu !Cl;
2) se acileaza la cald cu acid acetic;
'C prin tratare cu !O3O formeaza sec-butanolul;
2--
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
) da reactie de reducere cu )e ( !Cl*
15+ Sunt adevarate a,ir$atii!e"
1) sarurile de diazoniu sunt usor solubile in solutiile apoase in care apar si in care sunt puternic ionizate;
&C produsii rezultati prin procesul de policondensare a fenolului cu C!25O sunt denumiti generic
fenoplaste;
'C testul de alcoolemie se bazeaza pe reactia de o$idare a C2!-O! cu %2Cr2O+'!
(
;
4C condensarea fenolului cu formaldehida in mediu acid conduce la obtinerea bachelitei C*
19+ Sunt reactii cu e!i$inare de H&"
1) tratarea C2!2 cu 3a metalic;
2) o$idarea C!3O!' Cu' t
:
C;
3) descompunerea !COO!'3i fin divizat;
) descopunerea termica a alcanilor*
1;+ NH' reactionea/a cu"
1) metanul;
2) o$idul de etena;
3) acetatul de etil;
) dio$idul de carbon*
-<+ Sunt corecte asocieri!e substanta # c!asa de co$pusi in ca/uri!e"
1) trinitat de glicerina - ester anorganic;
2) acetanilida - amina acilata;
3) uree - diamida;
) pirogalol - polifenol*
-%+ A,ir$atii!e corecte despre 2!icerina sunt"
1) prin tratare cu acid sulfuric concentrat formeaza acroleina;
2) formeaza gliptali in reactie cu acidul ftalic;
3) are caracter acid mai pronuntat decat etanolul;
) prin tratare cu !3O3 formeaza un trinitroderivat*
-&+ Reactionea/a cu HC!"
1) benzenul;
2) cloralul "tricloroetanalul);
3) neopentanul;
4C p-toluidina*
-'+ Deri,icarea va!iditatii unei ,or$u!e or2anice este data de"
1) suma tuturor atomilor care trebuie sa fie un numar par;
2) suma covalentelor care trebuie sa fie un numar par;
3) valoarea 3*4* care trebuie sa fie un numar intreg;
) valoarea 3*4* care trebuie sa fie un numar intreg si :*
-4+ Care din ur$atorii co$pusi conduc prin 0idro!i/a !a aci/i carbo3i!ici8
1) p-metil-benzoat de metil;
2) ftalamida;
3) benzonitrilul;
2-,
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
) feniltriclorometanul*
-1+ Prin condensare crotonica re/u!ta & produsi crotonici i/o$eri din"
1) butanona0 benzaldehida;
2) benzaldehida0 formaldehida;
3) metanal0 butanona;
) propanona0 metilpropanal*
--+ Care dintre 0idrocarburi!e a!i,atice de $ai Bos pot ,i trans,or$ate direct in 0idrocarburi
aro$atice8
1) propina;
2) n-heptanul;
3) ciclohe$anul;
) propena*
-5+ Care dintre ur$atorii co$pusi cic!ici nesaturati ,or$ea/a !a o3idare cu 4&Cr&O56H
7
un sin2ur
co$pus de reactie8
1) 103-ciclohe$adiena;
2) 10-ciclohe$adiena;
3) 103-ciclopentadiena;
) ciclohe$ena*
-9+ Poate copo!i$eri/a cu butadiena"
1) stirenul;
2) -metil-stirenul;
3) acrilonitrilul;
) clorura de vinil*
-;+ Reactia =iede!#Cra,ts ,o!oseste ca reactanti"
1) compusi halogenati;
2) cloruri acide;
3) alchene;
) alcooli*
5<+ Cu$ se poate deter$ina 2radu! de nesaturare a unei catene 0idrocarbonate8
1) prin hidrogenare;
2) prin o$idare;
3) prin bromurare;
) prin eliminare*
5%+ Sunt corecte asocieri!e co$pus#reactie speci,ica in ca/uri!e"
1) formaldehida - reactiv Tollens;
2) o-crezol - )eCl3;
3) acid o$alic - CaCl2;
) propina - BCu"3!3)2CCl*
5&+ Sunt corecte asocieri!e co$pus or2anic#proprietate in ca/uri!e"
1) bachelita-izolator;
2) proteine- enzime;
3) trinitrotoluen-e$ploziv;
) acrilonitril-filabil*
2-+
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
5'+ Pot da reactii de 0idro!i/a"
1) anhidrida ftalica;
2) fenil-metil-eterul;
3) maltoza;
) glicolul*
54+ Nu e3ista corespondenta co$pus or2anic#proprietate in ca/uri!e"
1) glucoza-polimerizare;
2) fenilmetil eter-hidroliza;
3) acid lactic-reducere;
) acrilonitril-polimerizare;
51+ Care dintre ur$atoare!e a,ir$atii sunt adevarate8
1) hidroliza bazica a esterilor este o reactie ireversibila;
&C proteinele sunt produsi de policondensare a -aminoacizilor;
3) sulfatii acizi de alchil sunt esteri anorganici;
) cloroprenul este un derivat clorurat al pentenei*
5-+ Sunt adevarate a,ir$atii!e"
1) substantele cu )*b* "C!2)n au compozitii procentuale diferite;
2) in grupa functionala carbonil atomul de C este hibridizat sp
2
0 iar unghiul dintre legaturi este de 12:
:
;
3) toti compusii saturati au 3*4*5 :;
) toti atomii de C din stiren sunt hibridizati sp
2
*
55+ Au !oc in & etape trans,or$ari!e"
1) C2!2 butadiena;
2) C,!, m-dinitrobenzen;
3) 1-clorobutan n-butan;
) etan izobutan*
59+ Cu care dintre co$pusii de $ai Bos poate reactiona CH'COOH8
1) 3a;
2) 3aO!;
3) etanolul;
4C Cl2'h*
5;+ Care dintre ur$atorii co$pusi se pot obtine din propena prin ce! $u!t doua reactii8
1) 1-propanolul;
2) cumenul;
3) 102-propandiolul;
) glicerina*
9<+ *espre aci/ii carbo3i!ici sunt incorecte a,ir$atii!e"
1) au p*f* ridicate datorita legaturilor de ! intermoleculare care duc la dimerizarea lor;
2) toti au aceeasi stare de agregare;
3) in solventi polari se asociaza cu moleculele solventului prin legaturi de !;
) acizii dicarbo$ilici sunt acizi mai slabi decat cei monocarbo$ilici*
2-2
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
9%+ Re,eritor !a o3idu! de etena sunt adevarate a,ir$atii!e"
1) are 3451 si este izomer de funciune cu acetaldehida;
2) are structura si proprietati de eter ciclic;
'C in reactie cu !Cl formeaza acelasi produs ca si cel obtinut prin aditia Cl2'!2O la etena;
) nu reactioneaza cu acizii minerali si cu acizii organici*
9&+ Se considera trans,or$ari!e"
) 7 C A
t
<
C
E%C
C
7 HC!
E&C
* ( &* 7 &Na E
E'C
) 7 CO 7H
&
E4C
=
*aca A este o 0idrocarbura saturata cu =+$+ C1H%< iar ) si C sunt o$o!o2i de serie atunci sunt
adevarate a,ir$atii!e"
1) 8 contine numai atomi de Csecundari ;
2) reactiile 3 si sunt reactii cu lungire de catena;
3) compusul C prin monohalogenare la -::
:
C0 formeaza un singur compus;
) compusul # nu are izomeri de functiune*
9'+ Au & po/itii a!i!ice di,erite"
1) 2-butena;
2) 2-pentena;
3) 3-metil-1-butena;
) 2-metil-1-pentena*
94+ Se considera sc0e$a de reactii"
A
Cr
&
O
'
6A!
&
O
'
11<
<
C
%1 at$
) 7 H
&
) C 7 'H
&
C 7 *
A!C!
'
HOH
E
# H
&
= ( n=
po!i$+
G
Stiind ca A apartine seriei CnH&n7& si are MF9- iar * este pri$u! ter$en in seria a!c0ene!or re/u!ta ca
sunt adevarate a,ir$atii!e"
%C transformarea C4 este o reactie de alchilare;
&C transformarile #8 si 8C sunt ciclizari si dehidrogenari;
'C compusul ) decoloreaza solutia slab bazica de %&nO;
) compusul > este o masa plastica*
91+ Care dintre a,ir$atii!e ur$atoare sunt ,a!se8
%C n-alcanii au puncte de fierbere mai scazute decat izoalcanii;
2) alcanii lichizi sunt miscibili cu apa datorita legaturilor de ! intermoleculare;
3) intr-un pahar ce contine apa si un alcan lichid acesta reprezinta stratul inferior*
) metanul este un compus urat mirositor*
2-7
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
9-+ Care dintre ur$atoare!e asocieri substanta or2anica # intrebuintari sunt corecte8
1) naftalina - insecticid;
2) acid ftalic - materie prima pentru industria colorantilor;
3) acetona - solvent;
) clorura de etil - anestezie in chirurgie*
95+ Prin 0idro!i/a i/o$eri!or tric!oroetanu!ui se pot obtine"
1) acid acetic;
2) acetaldehida;
3) hidro$iacetaldehida;
) etanol*
99+ Re,eritor !a a$ide!e nesubstituite sunt adevarate a,ir$atii!e"
1) sunt derivati functionali ai acizilor carbo$ilici;
2) se deshidrateaza in prezenta @2O-0 la nitrilii corespunzatori;
3) se obtin din esteri0 cloruri acide0 anhidride acide si 3!3;
) au caracter bazic mai pronuntat decat aminele primare cu acelasi numar de atomi de carbon*
9;+ *espre *+*+T+ Ep,p
'
#dic!orodi,eni!tric!oretanu!C sunt corecte a,ir$atii!e"
1) se obtine prin condensarea cloralului "tricloroetanal) cu clorobenzen;
2) contine atomi de halogen cu reactivitati diferite;
3) prin hidroliza bazica formeaza un compus cu caracter acid;
) prin hidroliza bazica formeaza un compus cu caracter reducator*
;<+ Sunt corecte a,ir$atii!e"
1) ciclopentanul si metilciclobutanul sunt izomeri de catena;
2) izoprenul are p*f* mai mic decat izopentanul;
3) lungimea dublei legaturi "C5C) din arene este intermediara lungimii legaturii C-C din alcani si legaturii
C5C din alchene;
) acetilena este solubila in apa0 datorita polarizarii legaturii C-!*
;%+ Sunt corecte a,ir$atii!e"
1) cea mai simpla aldehida nesaturata este aldehida crotonica;
2) prin decarbo$ilarea acidului acetilacetic rezulta cea mai simpla cetona saturata;
3) acidul o$alic este singurul acid cu caracter reducator;
) alcoolii au caracter acid mai slab decat fenolii*
;&+ Care dintre ur$atoare!e a,ir$atii re,eritoare !a vini!aceti!ena sunt adevarate8
1) contine in structura atomi de C hibridizati sp
2
si sp;
2) prin aditia !O!'!g/O!
(
duce la un compus cu 34 mai mica;
3) se o$ideaza cu %&nO'!O
-
atat la dubla0 cat si la tripla legatura;
) nu se poate obtine direct din acetilena*
73* O3idarea cu 4&Cr&O56H
7
a 0idrocarburii C9H- conduce !a un acid cu =+$+C9H-O4 care prin
inca!/ire se des0idratea/a+ A!e2eti a,ir$atii!e corecte re,eritoare !a aceasta 0idrocarbura"
1) are 345,;
2) are un ciclu aromatic condensat cu un ciclu saturat;
3) are un ciclu aromatic condensat cu un ciclu nesaturat;
) are un nucleu aromatic cu catena lateralea nesaturata*
2,:
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
;4+ Prin des0idratarea 2!icerinei in $ediu acid se obtine"
1) o aldehida nesaturata;
2) propenal;
3) acroleina;
) un eter nesaturat*
;1+ A!coo!ii pri$ari se pot obtine din"
1) cetone prin reducere;
2) aldehide prin reducere;
3) hidroliza derivatilor dihalogenati geminali;
) aldehida formica si compusi organomagnezieni urmata de hidroliza intermediarului obtinut*
;-+ Contin ce! putin un ato$ de su!, in structura co$pusii"
1) cisteina;
2) acidul sulfanilic;
3) cauciucul vulcanizat;
) serina*
7+* <1 Mo!i co$pus 0idro3i!ic . de2aBa in conditii nor$a!e de te$peratura si presiune %%& L H& !a
tratarea cu sodiu $eta!ic+ Co$pusu! . poate ,i"
1) glicolul;
2) tert-butanolul;
3) propandiolul;
) glicerina*
72* Tratarea ani!inei cu H&SO4 di!uat !a rece duce !a obtinerea"
1) acidului p-aminobenzensulfonic ca unic produs;
2) sulfatului acid de fenil-amoniu;
3) amestecului de acizi o si p-aminobenzensulfonici;
) sulfatului acid de anilina*
;;+ Recunoasterea ani!inei a,!ata in a$estec cu cic!o0e3i!a$ina se ,ace prin"
1) reactia cu furfurolul;
2) tratarea cu solutie de )eCl3;
3) diazotare urmata de reactia de cuplare;
) tratarea cu solutie de !Cl cu formare de clorhidrat de anilina*
%<<+ Pre/inta caracter reducator"
1) acidul o$alic;
2) acidul tereftalic;
3) etanalul;
) acidul metilmalonic*
%<%+ Identi,icarea acidu!ui crotonic dintr#un a$estec ,or$at din acid butiric si acid crotonic se ,ace"
1) prin reactia cu indicatori acido-bazici;
2) prin decolorarea unei solutii alcaline de %&nO;
3) pe baza diferentei de solubilitate;
) prin decolorarea apei de brom*
%<&+ Se obtine acid ben/oic in ur$a reactiei"
2,1
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
1) C,!-CCl3 ( 3!2O
2) C,!-COO-C!3 ( !2O
3) C,!-COO
-
%
(
( acid picric
) C,!-COO
-
3a
(
( !2O ( CO2
%<'+ Pot ,unctiona nu$ai in ca!itate de co$ponenta carboni!ica in reactii!e de condensare a!do!ica"
1) metanalul;
2) benzaldehida;
3) neopentanalul;
) acetona*
%<4+ Contin !e2aturi de tip a$idic "
1) aminele acilate;
2) peptidele;
3) ureea;
) aminoacizii*
%<1+ Sunt reactii de i/o$eri/are"
1) tautomeria cetona-enol;
2) hidroliza acida a esterilor;
3) izomerizarea alcanilor;
) condensarea crotonica a aldehidei acetice*
%<-+ A,ir$atii!e corecte re,eritoare !a ani!ina sunt"
1) caracterul ei bazic poate fi pus in evidenta prin reactia cu acizii minerali tari;
2) are caracter bazic mai pronuntat decat etilamina;
3) da reactie de cuplare cu sarurile de diazoniu;
) se nitreaza prin reactie directa cu !O3O2 in pozitiile orto si para*
%<5+ In care dintre ur$atoare!e reactii se ,or$ea/a o noua !e2atura C#C8
!C C! ( C!
3
COO!
Dn"C!
3
COO)
2
1)
2)
C!
3
C!
2
Cl ( %C3
3) C!
3
C!
2
O! 2
!
2
/O

) !C C! ( !C3
%<9+ Co$pusu! cu ,or$u!a $o!ecu!ara C%<H%& poate pre/enta"
1) izomerie de pozitie;
2) izomerie de catena;
3) izomerie geometrica;
) izomerie optica*
%<;+ Se da succesiunea de reactii"
2,2
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
Se stie ca aditia HC! !a co$pusu! . duce !a obtinerea unui derivat 0a!o2enat ce contine 41&&G C!+
Sunt corecte ur$atoare!e a,ir$atii"
1) . prezinta un singur izomer de pozitie;
2) in schema e$ista 2 reactii )riedel-Crafts;
3) compusul = este to$ic iar 4 este volatil;
) ) prin reducere formeaza un amestec racemic*
%%<+ Au caracter ba/ic"
1) C!3-C!2O
-
;
2) !3C-C!2-3!-C!2-C!3;
3) C,!--COO
-
;
) C!2 COO!

(
3!3
%%%+ Acidu! antrani!ic este"
1) acidul p-aminobenzoic;
2) izomerul acidului p-aminobenzoic;
3) un acid gras;
) un aminoacid aromatic*
%%&+ A$inoaci/ii care apar in natura sunt in $area !or $aBoritate"
1) alifatici;
2) aromatici;
3) de tip ;
) de tip *
%%'+ Se rea!i/ea/a o noua !e2atura C#C prin"
1) aditia acidului acetic la propina;
2) reactia izobutanului cu izobutena in cataliza acida;
3) alchilarea etilaminei cu C!3?;
) aditia !C3 la acetilena*
%%4+ Care este diena care prin o3idare cu 4&Cr&O5 si H&SO4 ,or$ea/a acetona acid cetopropionic si
acid acetic in raport $o!ar %"%"%+
1) 2-metil-103-pentadiena;
2) 20-dimetil-20-he$adiena;
3) 3-metil-20-heptadiena;
) 203-dimetil-20-he$adiena*
%%1+ Care dintre co$pusii carboni!ici de $ai Bos nu pot condensa cu ben/a!de0ida"
1) aldehida cinamica "-fenil-acroleina);
2,3
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
2) difenil cetona;
3) benzofenona;
) acetofenona*
%%-+ =eno3idu! de sodiu poate reactiona cu"
1) C!3-C!2-O!;
2) CO2 si !2O;
3) apa;
) C!2O*
%%5+ Care dintre ur$atoare!e a,ir$atii privind %&#di$eti!cic!opentena sunt adevarate"
1) se poate halogena in pozitie alilica;
2) prezinta izomerie geometrica;
3) se poate o$ida cu %2Cr2O+'!2/O;
) este izomera cu metil ciclohe$anul*
%%9+ Prin 0idro!i/a derivati!or di0a!o2enati 2e$ina!i se pot obtine"
1) aldehide;
2) acizi carbo$ilici;
3) cetone;
) dioli*
%%;+ Antracenu! se o3idea/a cu 4&Cr&O5 si CH'COOH"
1) in pozitiile 10;
2) mai usor decat naftalina;
3) cu formare de acid benzoic;
) in pozitiile 7 si 1:*
%&<+ Se pot obtine cian0idrine prin aditia HCN !a"
1) alchine;
2) benzofenona;
3) alchene;
) glucoza*
%&%+ Prin o3idarea b!anda cu 4MnO4 in so!utie apoasa neutra a acidu!ui %'#butadien#%#carbo3i!ic
re/u!ta un co$pus care"
1) are un numar mic de atomi de carbon;
2) este un acid aldonic;
3) poate reactiona cu - moli de 3aO!;
) prin alchilare cu C!3O/O3! formeaza un eter tetrametilat*
%&&+ Se ,or$ea/a co$pusi ionici in ca/uri!e"
1) C,!--3!2 ( C!3Cl
2) C,!-C!2O! ( 3aO!
3) O23-C,!-3!2 ( 3a3O2 ( !Cl
!2/O0t
:
) C!2-C!-C!2
HHHHHHHHHHH
I

O! O! O!
%&'+ *espre acidu! antrani!ic sunt adevarate a,ir$atii!e"
1) este izomer cu acidul p-aminobenzoic;
2) are caracter amfoter;
2,
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
3) se obtine prin reducerea cu )e si !Cl a acidului o-nitrobenzoic;
) se obtine prin o$idarea o-toluidinei cu %&nO si !2/O*
%&4+ Co$pusu! cu ,or$u!a structura!a"

COOH
COOH
NO
&
poate ,i obtinut prin"
1) o$idarea 2-nitro-3-metil-benzaldehidei;
2) o$idarea -nitronaftalinei;
3) nitrarea acidului izoftalic;
) o$idarea alcoolului 2-metil-,-nitrobenzilic*
%&1+ Acidu! sa!ici!ic reactionea/a cu c!orura de ben/en dia/oniu"
1) in mediu acid;
2) in mediu bazic;
3) formand 3 3 COO!
O!
3 3 O!
COO!
) formand
%&-+ Saruri!e de dia/oniu pot cup!a cu"
1) amine in mediu acid;
2) nitrobenzenul in mediu acid;
3) naftoli in mediu bazic;
) acid p-aminobenzoic in mediu bazic*
%&5+ Re,eritor !a acidu! a/otos sunt adevarate a,ir$atii!e"
1) este o substanta solida;
2) este preparat chiar in sistem;
3) se obtine din azotat de 3a si !Cl;
) se obtine dintr-o sare a sa si un acid mineral din mediul de reactie*
%&9+ Care dintre ur$atorii co$pusi cup!ea/a cu saruri!e de dia/oniu"
1) o-crezolul;
2) nitrotoluenul;
3) acidul antranilic;
) fenilmetileterul*
%&;+ Re,eritor !a des0idratarea a$ide!or sunt corecte a,ir$atii!e"
1) se realizeaza in prezenta de @2O-;
2) se realizeaza in prezenta de !2/O;
3) conduce la nitrili;
2,-
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
) conduce la amine primare*
%'<+ Re,eritor !a ben/a$ida sunt corecte a,ir$atii!e"
1) este izomera cu 3-fenil-formamida;
2) se obtine prin amonoliza benzoatului de etil;
3) se obtine prin hidroliza partiala a benzonitrilului;
) are caracter bazic*
%'%+ Ureea se uti!i/ea/a"
1) in sinteza de medicamente;
2) in sinteza de coloranti;
3) pentru obtinerea de compusi macromoleculari cu structura tridimensionala;
) ca insecticid*
%'&+ Re,eritor !a uree sunt corecte a,ir$atii!e"
1) hidrolizeaza in cataliza bazica sau acida;
2) este monoamida acidului carbonic;
3) este solubila in apa;
) se obtine din carbonat de amoniu*
%''+ O 0idrocarbura A cu NEF& ,or$ea/a prin o3idarea ener2ica cu 4&Cr&O56H
7
un a$estec de acid
acetic acid cetopropionic si acid propionic in raport $o!ar de %"%"% iar prin 0idro2enare un
co$pus ) ,ara ato$i de C asi$etrici+
Sunt adevarate a,ir$atii!e"
1) # este o diena cu izomeri de configuratie;
2) # este -metil-20-heptadiena;
3) volumul solutiei de %2Cr2O+ 23 necesar o$idarii a --g # este de 30-E;
) o$idarea a :0- moli de 3-metil-20-heptadiena necesita 30- E solutie %2Cr2O+ 23*
%'4+ )en/onitri!u! se poate obtine prin reactia "
1) dintre clorura de benzil si 3!3;
2) de deshidratare a benzamidei;
3) dintre clorbenzen si %C3;
) dintre clorura de benzen diazoniu si CuC3*
%'1+ Acri!onitri!u! poate ,i obtinut prin"
1) reactia dintre clorura de alil si %C3;
2) incalzirea acrilatului de amoniu in prezenta @2O-;
3) amonoliza acrilatului de propil;
) aditia !C3 la acetilena*
%'-+ Acidu! !actic se poate obtine din"
1) -alanina si acid azotos;
2) acid F-cetopropionic prin reducere;
3) hidroliza acidului -cloropropionic;
) hidroliza metil cianhidrinei
%'5+ Sunt substituenti de ordinu! II"
1) -COG;
2) -O-COG;
3) -3!3
(
;
) -C!2Cl*
2,,
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
%'9+ Sunt reactii care au !oc cu conservarea catenei de ato$i de C"
1) clorura de neopentil ( !O!
3)
) 102-difenil-etena( !O!
%&nO

'!
(
( !O!
%&nO

'!O
-
103-butadiena
2) benzen ( C!
3
Cl
%';+ Nu poate reactiona cu HC!"
1) -fenil-acroleina;
2) cloroprenul;
3) neopentanalul;
) etilbenzenul*
%4<+ Acidu! acri!ic se obtine prin"
1) deshidratarea acidului -hidro$ipropionic;
2) hidroliza acrilonitrilului;
3) tratarea acroleinei cu B#g"3!3)2CO!;
) o$idarea cu %&nO si !2/O a alcoolului alilic*
%4%+ Se obtin nitri!i"
1) prin amono$idarea C!;
2) prin deshidratarea dimetil cianhidrinei;
3) prin aditia !C3 la propina;
) din clorbenzen si %C3*
%4&+ *espre di$eti!,or$a$ida sunt adevarate a,ir$atii!e"
1) este o amida disubstituita;
2) este izomera cu propionamida;
3) prin hidroliza formeaza o amina secundara si acid formic;
) nu se deshidrateaza*
%4'+ A$inoaci/ii au ur$atoare!e proprietati ,i/ice"
1) sunt substante lichide sau solide;
2) au punctele de topire foarte ridicate;
3) sunt greu solubili in apa si usor solubili in solventi organici;
) sunt substante solide0 cristaline0 solubile in apa*
%44+ In so!utii apoase a$inoaci/ii ,or$ea/a"
1) ioni pozitivi;
2) amfiioni;
3) ioni negativi;
) solutii tampon*
%41+ A$inoaci/ii care contribuie prin radica!ii !or !a incarcarea e!ectrica ne2ativa a proteine!or sunt"
1) acidul glutamic;
2) lisina;
3) acid asparagic;
) valina*
2,+
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
%4-+ Peptide!e re/u!ta prin"
1) hidroliza totala a proteinelor;
2) condensarea aminoacizilor naturali;
3) dezaminarea aminoacizilor;
) hidroliza partiala a proteinelor naturale*
%45+ Co$pusu! cu ,or$u!a $o!ecu!ara C&H1NO& care reactionea/a cu HC! si NaOH este"
1) cloroetanul;
2) glicina;
3) nitroetanul;
) glicocolul*
%49+ Proteine!e 2!obu!are sunt"
1) solubile in apa sau in solutii de electroliti;
2) Heratina0 colagenul;
3) hemoglobina0 albuminele0 gluteinele;
) insolubile in apa*
%4;+ *enaturarea proteine!or"
1) se face sub actiunea agentilor fizici "caldura0 radiatii);
2) poate decurge cu modificarea ireversibila a conformatiei lanturilor macromoleculare;
3) se face sub actiunea agentilor chimici "acizi0 baze);
) este intotdeauna un proces reversibil*
%1<+ I/obuti!a$ina se obtine din"
1) izobutironitril ( !2'catalizator;
2) clorura de izobutil si amoniac;
3) reducerea izobutiramidei;
) tratarea butiramidei cu 3a8rO*
%1%+ Pentru obtinerea acidu!ui ,ta!ic se pot o3ida"
1) oetiltoluenul ;
2) o$ilenul;
3) naftalina;
) m$ilenul*
%1&+ Sunt esteri anor2anici"
1) nitropropanul;
2) trinitratul de glicerina;
3) 200,trinitrofenolul;
) sulfatul acid de etil*
%1'+ Sunt so!ubi!e in apa"
1) lipoproteidele;
2) scleroproteinele;
3) nucleoproteidele;
) proteinele fibroase*
%14+ In structura cic!ica a 2!uco/ei !a cic!i/are pot participa 2rupe!e 0idro3i! din po/itia"
1) ,;
2) ;
3) 3;
) -*
2,2
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
%11+ In structura cic!ica a ,ructo/ei !a cic!i/are pot participa 2rupe!e 0idro3i! din po/itia"
1) 3;
2) -;
3) ;
) ,*
%1-+ Ano$erii 2!uco/ei se deosebesc prin"
1) reactia cu clorura de acetil;
2) punctele lor de topire;
3) reactia de o$idare cu apa de brom;
) produsii ce se formeaza prin policondensare*
%15+ Mono/a0aride!e"
1) sunt substante cristaline0 incolore;
2) formeaza un mare numar de legaturi de ! intermoleculare;
3) sunt usor solubile in apa;
) au gust dulce*
%19+ O3idarea b!anda a a!do/e!or !a aci/i a!donici se rea!i/ea/a cu"
1) apa de brom;
2) solutie )ehling;
3) reactiv Tollens;
) acid azotic diluat*
%1;+ Re,eritor !a a$idon sunt corecte a,ir$atii!e"
1) este o pulbere alba solubila in apa rece;
2) este insolubil in apa rece;
3) prin incalzire in apa la -:-,:
:
C formeaza o solutie;
) se e$trage din materii vegetale*
%-<+ Un a!coo! ,or$ea/a prin des0idratare o a!c0ena care prin o3idare cu dicro$at de potasiu si H&SO4
,or$ea/a un $o! de acetona si unu! de acid $eti! propionic+ *enu$irea a!coo!u!ui este"
1) 2-metil-3-pentanol;
2) 20-dimetil-2-pentanol;
3) -metil-2-he$anol;
) 20-dimetil-3-pentanol*
%-%+ Hidro!i/a unui derivat di0a!o2enat poate conduce !a"
1) alcooli monohidro$ilici;
2) compusi carbonilici;
3) acizi carbo$ilici;
) dioli*
%-&+ Lindanu! este"
1) izomerul al he$aclorciclohe$anului;
2) game$anul;
3) un insecticid puternic;
) compusul obtinut prin clorurarea catalitica totala a benzenului*
%-'+ Prin po!i$eri/area c!oroprenu!ui se obtine"
2,7
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
1) neoprenul;
2) un compus polihalogenat alifatic cu catena nesaturata;
3) policloroprenul;
) un compus polihalogenat alifatic saturat*
%-4+ Se da sc0e$a"
7&HC! 4OH6EtOH
A
HHHHHHHHHHHHH
I )
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
I C
Stiind ca A si C sunt i/o$erii de po/itie iar ) prin 0idro!i/a ,or$ea/a un co$pus carboni!ic A poate ,i"
1) 2-butina;
2) 1-butina;
3) 2-pentina;
) 1-pentina*
%-1+ A!coo!u! eti!ic se poate prepara prin"
1) aditia apei la etena;
2) hidroliza clorurii de etil;
3) fermentatia glucozei;
) reducerea acetaldehidei*
%--+ Se da succesiunea de reactii"

#
8
)
%O!'4tO!
( 8r
2
h
( !
2
3i
( !
2
3i
C
4
%O!'4tO!
=
( 8r
2
h
unde A si * pot da cate un sin2ur produs de substitutie a!i!ica+
A poate ,i"
1) 1-butena;
2) propena;
3) 2-butena;
) 2-pentena*
%-5+ *enu$irea i/o$eru!ui cu ,or$u!a $o!ecu!ara C%<H%4 care prin o3idare da ace!asi co$pus ca ce!
obtinut prin o3idarea na,ta!inei este"
1) 103-dimetil---etilbenzen;
2) 102-dietilbenzen;
3) 102-dimetil-3-etilbenzen;
) 1-metil-2-propilbenzen*
%-9+ Sunt a2enti de aci!are"
1) acizii carbo$ilici;
2) amidele;
3) clorurile acide;
) aminele*
%-;+ *in reactia cu$enu!ui cu c!oru! se pot obtine"
1) o-clorocumen;
2) dimetil-fenilclorometan;
2+:
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
3) p-clorocumen;
) 1-cloro-2-fenilpropan*
%5<+ =or$ea/a prin des0idratare a!c0ene care pre/inta i/o$erie 2eo$etrica ur$atorii a!coo!i"
1) 2-metil-2-butanolul;
2) 3-pentanolul;
3) 303-dimetil-2-pentanolul;
) 3-cloro-2-butanolul*
%5%+ Sunt reactii de a!c0i!are"
1) m-aminofenol ( C!3Cl'#lCl3
2) stiren ( clorura de acetil
3) p-nitroanilina ( o$id de etena
) difenilamina ( acid acetic
%5&+ *espre antracen sunt corecte a,ir$atii!e"
1) prezinta 3 nuclee condensate;
2) este izomer cu fenantrenul;
3) prin o$idare formeaza 701:-antrachinona;
) agentul de o$idare folosit este %2Cr2O+'!
(
*
%5'+ Se pot des0idrata intern"
1) acidul metilmalonic;
2) acidul maleic;
3) acidul oleic;
) aldolul aldehidei acetice*
%54+ #A!anina se deosebeste de %#nitropropan prin"
1) starea de agregare;
2) solubilitatea in apa;
3) comportarea fata de o solutie de 3aO!;
) valoarea nesaturarii echivalente*
%51+ Nesaturarea unei 2rasi$i !ic0ide se poate evidentia prin "
1) tratare cu reactiv 8aIer;
2) tratare cu o solutie de 8r2 in CCl;
3) tratare cu !2'3i fin divizat0 la temperatura si presiune;
) hidroliza in mediu bazic*
%5-+ Pot ,or$a !e2aturi de 0idro2en intra$o!ecu!are"
1) acidul maleic;
2) o-nitrofenol;
3) acidul salicilic;
) acidul fumaric*
%55+ *eco!orea/a apa de bro$"
1) ciclopentena;
2) uleiul de ricin;
3) propina;
) fructoza*
%59+ Se obtine acid succinic prin o3idarea"
1) 10-butandiolului;
2) ciclobutenei;
2+1
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
3) 10--ciclooctadienei;
) ciclohe$enei*
%5;+ O3idarea 2!uco/ei !a acid /a0aric se ,ace cu"
1) apa de brom;
2) %2Cr2O+ si !2/O;
3) reactiv Tollens;
) !3O3 concentrat*
%9<+ Care dintre a,ir$atii!e ur$atoare re,eritoare !a cic!o0e3ena sunt adevarate"
1) prezinta izomerie geometrica;
2) prin o$idare energica formeaza acid adipic;
3) aditioneaza !C3;
) da substitutie in pozitie alilica*
%9%+ Prin o3idarea cu 4&Cr&O5 si H&SO4 a &'#di$eti!#&4#0e3adienei se obtin"
1) acidul cetopropionic;
2) acidul acetic;
3) acetona;
) acidul propionic*
%9&+ Co$pusu! cu ,or$u!a"
N
H
'
C
H
'
C
N N OH
se obtine prin cup!area sarii de dia/oniu a"
1) p-toluidinei cu p-amino-fenil-dimetil-aminei;
2) p-amino-fenolului cu 303-dimetil-anilina;
3) p-amino-fenil-dimetil-aminei cu p-toluidina;
) p-amino-fenil-dimetil-aminei cu fenol*
%9'+ Se pot obtine ,o!osind ca unica sursa de carbon $etanu!"
1) vinilacetilena;
2) cloroprenul;
3) acid p-aminobenzoic;
) acidul lactic*
%94+ Pre/inta caracter reducator"
1) acetona;
2) acidul formic;
3) zaharoza;
) acroleina*
%91+ *ia/otarea acidu!ui antrani!ic conduce !a"
2+2
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
COO!
3 3
Cl
1)
COO!
2)
3 3
Cl
COO!
3)
3 3
Cl
)
3 3 Cl
COO!
%9-+ Se obtine cu$en prin a!c0i!area C-H- cu"
1) propena;
2) alcool izopropilic;
3) clorura de izopropil;
) clorura de propionil*
%95+ Re/u!ta 0idro3iaci/i prin"
1) o$idarea acidului acrilic cu %&nO in mediu neutru;
2) aditia apei la acidul oleic;
3) o$idarea cu apa de brom a aldozelor;
) o$idarea -hidro$iciclohe$enei cu %2Cr2O+ si !2/O*
%99+ A!coo!u! p-0idro3iben/i!ic"
1) reactioneaza cu 3aO! in raport molar 1;2;
2) da reactie de culoare cu )eCl3;
3) prin o$idare cu %&nO formeaza acidul salicilic;
) reactioneaza cu !Cl in raport molar 1;1*
%9;+ Care dintre ur$atoare!e a,ir$atii re,eritoare !a /a0aro/a sunt ,a!se"
1) are caracter reducator;
2) contine 2 grupe hidro$il de tip obisnuit;
3) este o substanta solida0 cristalizata0 insolubila in apa;
) prin hidroliza acida sau enzimatica formeaza zaharul invertit*
%;<+ Ja0aro/a ,or$ea/a /a0aru! invertit prin"
1) hidroliza enzimatica;
2) hidroliza bazica;
3) hidroliza acida;
) incalzirea peste temperatura de topire*
%;%+ Care dintre a,ir$atii!e ur$atoare sunt va!abi!e atat pentru a$i!o/a cat si pentru a$i!opectina"
1) macromoleculele au structura liniara;
2) sunt solubile in apa calda;
3) cu iodul formeaza o coloratie albastra;
) prin hidroliza acida sau enzimatica se transforma in glucoza*
%;&+ Care dintre co$pusii carboni!ici de $ai Bos nu pot condensa cu ben/a!de0ida8
2+3
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
1) benzofenona;
2) acetofenona;
3) -fenil-acroleina;
) 2-butanona*
%;'+ Reactivu! To!!ens reactionea/a cu"
1) propina;
2) zaharoza;
3) benzaldehida;
) fenolul*
%;4+ Pre/inta !e2aturi eterice"
1) zaharoza;
2) propileno$idul;
3) fenilmetileterul;
) acidul p-meto$ibenzoic*
%;1+ =eno3idu! de sodiu nu reactionea/a cu"
1) C!3?;
2) CO2 si !2O;
3) C!3COCl;
) etanolul*
%;-+ Nu$aru! $are de !e2aturi de H dintre 2rupe!e #OH !ibere din !anturi!e $acro$o!ecu!are a!e
ce!u!o/ei e3p!ica"
1) structura macroscopica de fir;
2) insolubilitatea celulozei in apa;
3) faptul ca nu se topeste ci se carbonizeaza la incalzire;
) caracterul slab reducator*
%;5+ Reactionea/a cu #na,to!u!(
1) apa de brom;
2) clorura de benzendiazoniu;
3) 3a!CO3;
) 3aO!*
%;9+ Se obtin esteri din"
1) alcooli si !2/O;
2) ester si metanol;
3) feno$izi si cloruri acide;
) alchine si acizi carbo$ilici*
%;;+ Reactii co$une c!oretanu!ui si c!orurii de aceti! sunt"
1) reactia de hidroliza;
2) reactia cu C,!,'#lCl3;
3) reactia cu 3!3;
) reactia de aditie*
&<<+ *espre a$inoaci/i sunt corecte a,ir$atii!e"
2+
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
1) formeaza solutii tampon;
2) pot policondensa;
3) sunt substante solide;
) au puncte de topire sub 2::
:
C*
&<%+ Care dintre ur$atorii reactanti pot reactiona cu p#cre/o!u!8
1) 3aO!;
2) Cl2'h;
3) %&nO'!
(
;
) apa de brom*
&<&+ Se a,!a in stare so!ida in conditii nor$a!e de te$peratura si presiune ur$atoare!e substante"
1) etanolul;
2) fenolul;
3) anilina;
) acetamida*
&<'+ Obtinerea cu$enu!ui se poate rea!i/a prin reactia ben/enu!ui cu"
1) propena in mediu acid;
2) propanona in mediu bazic;
3) bromura de izopropil si catalizator acid EeJis;
) clorura de propilen in prezenta #lCl3*
&<4+ Prin su!,onarea na,ta!inei se poate obtine"
1) acid -naftalinsulfonic0 prin tratare cu !2/O la temperaturi mai mici de 1::
o
C;
2) acid -naftalinsulfonic0 prin tratare cu !2/O la temperaturi mai mari de 1::
o
C;
3) acid naftalindisulfonic0 avand grupele sulfonice pe nuclee diferite0 prin tratare cu !2/O in e$ces;
) acid 10-naftalindisulfonic*
&<1+ Prin reactia a!coo!u!ui . cu &' 2 sodiu se de2aBa %%& L H& in conditii nor$a!e de te$peratura si
presiune+ A!coo!u! . poate ,i"
1) glicolul;
2) n-butanolul;
3) glicerina;
) izopentanolul*
&<-+ Se pot o3ida cu 4&Cr&O56H
7
"
1) alchenele;
2) acidul o$alic;
3) antracenul;
) alcoolii tertiari*
&<5+ Sunt deter2enti anionici"
1) sulfatii de alchil;
2) clorura de trimetilalchilamoniu;
3) sarurile acizilor alchil sulfonici;
) eterii polieto$ilati*
&<9+ Participa !a o reactie de dia/otare"
1) o-toluidina;
2+-
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
2) N-metilanilina;
3) acidul sulfanilic;
) acetanilida*
&<;+ Se considera sc0e$a de reactii"
*aca ) are =+$+ C4H4 si ,or$ea/a aceti!uri atunci sunt corecte a,ir$atii!e(
1) C este o cetona nesaturata alifatica;
2) = este 1-butanolul;
3) pentru formula moleculara a lui = e$ista + izomeri;
) o$idarea lui = cu %&nO'!
(
duce la obtinerea unei cetone*
&%<+ Acri!atu! de $eti! este i/o$er cu"
1) butandiona;
2) acetilacetaldehida;
3) acetatul de vinil;
) crotonatul de metil*
&%%+ Reactia dintre ,eno! si c!orura de a!i! poate conduce in ,unctie de conditii!e de reactie !a"
1) 1-feno$ipropena;
2) fenilalileter;
3) m-alilfenol;
) o-alilfenol*
&%&+ Sc0i$barea aranBa$entu!ui ato$i!or intr#o ,or$u!a structura!a deter$ina"
1) noi interactii intre atomi;
2) modificarea nesaturarii echivalente;
3) un compus izomer cu cel initial;
) schimbarea valorii sumei covalentelor*
&%'+ #A!anina se deosebeste de #a!anina prin"
1) valoarea diferita a nesaturarii echivalente;
2) punctul de topire;
3) compozitia procentuala;
) activitate optica*
&%4+ Pot ,i ,o!ositi ca a2enti de a!c0i!are"
!
2
C C!
2
O
3)
1) propena;
) "C!
3
)
2
/O
*
2) C!
3
-C!
2
-Cl
&%1+ Se pot eto3i!a"
1) alcoolii;
2+,
&A
Cu
&
C!
&
7NH
4
C!
%<<
<
C
)
7H
&
O
H2
&7
C *
7&H
&
Ni
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
2) fenolii;
3) aminele;
) acizii*
&%-+ *i,eni!$etanu! se poate obtine prin reactia =riede!#Cra,ts dintre"
1) toluen si clorobenzen;
2) benzen si clorura de metilen;
3) benzen si clorura de metil;
) clorura de benzil si benzen*
&%5+ Ce deosebire e3ista intre 0idro!i/a acida EIC si 0idro!i/a ba/ica EIIC a esteri!or8
1) "?) conduce la alcooli0 iar "??) conduce la alco$izi;
2) "?) conduce la acizi0 iar "??) conduce la sarurile acizilor;
3) "?) se aplica pentru toti esterii0 iar "??) se aplica numai la grasimi;
) "?) este reversibila0 iar "??) este ireversibila*
&%9+ Spre deosebire de reactia de po!i$eri/are reactia de po!icondensare"
1) nu necesita etapa de initiere;
2) nu necesita inhibitori;
3) decurge prin intermediari stabili0 izolabili;
) este insotita de eliminarea unor subproduse*
&%;+ O3idarea co$pusi!or or2anici se poate ,ace cu o3i2en ato$ic provenit din a2entii o3idanti"
1) %&nO si !2/O;
2) %&nO si 3a2CO3;
3) %2Cr2O+ si !2/O;
) %2Cr2O+ si C!3COO!*
&&<+ Se considera trans,or$area"
7. 7.
CH'#CH#CH'
HHHHHHH
I A K
HHHHHHH
CH'#CHFCH&

OH
. poate ,i"
1) !Cl;
2) %&nO si !2/O;
3) !2/O;
) %2Cr2O+ si !2/O*
&&%+ Se da sc0e$a"
7?O@
& A
HHHHHHHHHHH
I )
HHHHHHHHHHH
I C 7 *
#H&O
t
<
?A2ENH'C&@OH
C
HHHHHHHHHHH
I E
HHHHHHHHHHHHHHHHHHH
I =
#CO&
unde" A este o$o!o2u! superior !ui E+ A poate ,i"
1) propanona;
2) butanalul;
3) butanona;
) propanalul*
&&&+ Se obtin ,eno!i prin"
1) hidroliza sarurilor de diazoniu;
2) reducerea chinonelor;
2++
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
3) topirea alcalina a sarurilor acizilor arilsulfonici;
) reducerea benzaldehidei*
&&'+ O$o!o2u! i$ediat in,erior acidu!ui 2!uta$ic este"
1) serina;
2) acidul aminosuccinic;
3) asparagina;
) acidul aspartic*
&&4+ Care dintre ur$atoare!e a,ir$atii re,eritoare !a 2!uco/a sunt ,a!se"
1) in forma ciclica e$ista - grupe -O! cu reactivitate normala;
2) are caracter reducator;
3) o$idarea cu reactiv Tollens duce la obtinerea acidului glucozaharic;
) o$idarea in urma prote9arii grupei carbonil si a grupelor de alcool secundar duce la acid glucuronic*
&&1+ Se da sc0e$a"
4OH6EtOH 4MnO4
A
HHHHHHHHHHHHHHH
I )
HHHHHHHHHHH
I CO&7 H&O 7 ECH'C'C#COOH
#. H&SO4
A poate ,i"
1) 303-dimetil-2-butanolul;
2) 303-dimetil-1-clorobutanul;
3) 303-dimetil-1-butanolul;
) 303-dimetil-2-clorobutanul*
&&-+ Care dintre substante!e de $ai Bos pot ,i uti!i/ate !a obtinerea su!,atu!ui acid de i/obuti! printr#o
sin2ura reactie c0i$ica cu un reactiv adecvat8
1) izobutanul;
2) izobutena;
3) clorura de izobutil;
) alcoolul izobutilic*
&&5+ Are !oc un proces de aci!are in reactia"
1) de esterificare dintre un acid carbo$ilic si un alcool;
2) de obtinere a benzofenonei din benzen si clorura de benzoil'#lCl3;
3) de obtinere a benzanilidei din anilina si clorura de benzoil;
) de obtinere a a etil-tert-butil-eterului din eto$id de sodiu si clorura de tert-butil*
&&9+ Care dintre ur$atoare!e a,ir$atii re,eritoare !a ,ructo/a sunt adevarate"
1) reactioneaza cu !C3 formand o cianhidrina;
2) este cea mai dulce monozaharida;
3) prin reducere formeaza doi he$itoli;
) ii este caracteristic ciclul de , atomi *
&&;+ Ce!obio/a este di/a0arida obtinuta prin 0idro!i/a ce!u!o/ei+ A,ir$atii!e corecte privind ce!obio/a
sunt"
1) este formata din 2 molecule de =-glucofuranoza unite 10 monocarbonilic;
2) este formata din 2 molecule de -=-glucopiranoza;
2+2
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
3) are 2 grupe -O! cu reactivitate normala;
) are caracter reducator*
&'<+ Care dintre ur$atorii ,eno!i nu se pot obtine direct din 0idrocarburi aro$atice prin su!,onare si
topire a!ca!ina8
1) -naftolul;
2) hidrochinona;
3) rezorcina "103-dihidro$ibenzenul);
) m-crezolul*
&'%+ *in reactia ,eni! aceti!enei cu apa se obtine"
1) metil-fenil-cetona;
2) C,!--CO-C!3;
3) acetofenona;
) metil-benzil-cetona*
&'&+ Produsu! principa! re/u!tat prin o3idarea cu 4&Cr&O5 si H&SO4 a co$pusu!ui obtinut prin reactia
4ucerov a vini!aceti!enei este"
1) acidul o$alic;
2) acidul -cetopropionic;
3) acidul etandioic;
) acidul cetopropionic*
&''+ Pentru a obtine tertbuti!ben/enu! prin $etoda =riede!#Cra,ts se tratea/a ben/enu! cu"
1) clorura de sec-butil;
2) izobutena;
3) 2-butena;
) clorura de tert-butil*
&'4+ Arene!e cu ,or$u!a bruta C1H- care prin o3idare ener2ica ,or$ea/a acid orto,ta!ic sunt"
1) o-$ilenul;
2) tetralina;
3) 102-dietilbenzenul;
) o-etilstirenul*
&'1+ =or$ea/a doar acid cetopropionic prin o3idare cu 4&Cr&O56H&SO4"
1) 2-metil-103-butadiena;
2) 102-dimetil-ciclobutadiena;
3) 2-metil-103-pentadiena;
) 103-dimetil-ciclobutadiena*
&'-+ Care este a!c0ena cu =$"C1H%< care prin o3idarea a <& $o!i consu$a & L so!utie 4MnO4 % n Ein
pre/enta H&SO4C"
1) 2-pentena;
2) 3-metil-1-butena;
3) 2-metil-1-butena;
) 1-pentena*
&'5+ Prin 0idro!i/a acida a !acto/ei se obtine 2a!acto/a un stereoi/o$er a! 2!uco/ei ce di,era prin
con,i2uratia ato$u!ui de C din po/itia 4+ Structura 2a!acto/ei este"
2+7
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
O
O!
C!
2
O!
!
O!
O!
O
O!
!
O!
C!
2
O!
!
!
O!
O
O!
C!
2
O!
O!
!
O!
O! !
O!
O!
C!O
C
C
O!
C
! !O
C
! !O
C!
2
O! !
O!
) !
1)
2)
3)
&'9+ Se da trans,or$area"
7H&O
A
HHHHHHHHHHH
I )
HHHHHHHHHHH
I A
#H&O
Co$pusu! A poate ,i"
1) etanolul;
2) alcoolul izopropilic;
3) tert-butanolul;
) izobutanolul*
&';+ p#Nitroben/oatu! de p#aceti!,eni! da !a 0idro!i/a"
1) acidul p-nitrobenzoic;
2) p-acetilfenolul;
3) p-hidro$iacetofenona;
) p-nitrobenzoatul de fenil*
&4<+ Aceta!de0ida se deosebeste de acetona prin"
1) reactia cu reactivul )ehling;
2) reactia de condensare;
3) reactia cu %&nO' !2/O;
) aditia de !C3*
&4%+ Care dintre ur$atoare!e substante deco!orea/a so!utia de apa de bro$8
1) acroleina;
2) izoprenul;
3) vinilacetilena;
) toluenul*
&4&+ Care dintre ur$atoare!e substante deco!orea/a so!utia s!ab ba/ica de 4MnO48
1) aldehida crotonica;
2) 2-butina;
3) stirenul;
) antracenul*
&4'+ Se da succesiunea de reactii"
7H& 7)r& 4OH 7H)r 7H&O
A
HHHHHH
I )
HHHHHHH
I C
HHHHHH
I *
HHHHHHHHH
I E
HHHHHHH
I =
HHHHHHH
I G
HHHHHHH
I A
22:
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
#H&O C&H1OH #H)r #H&O
Stiind ca A are 0idro2en nu$ai in 2rupe $eti! A poate ,i"
1) etanalul;
2) metil-tert-butilcetona;
3) propanalul;
) acetona*
&44+ Care dintre co$pusii de $ai Bos pre/inta i/o$eri de con,i2uratie 8
1) 102-dimetilciclobutan;
2) acidul oleic;
3) acidul crotonic;
) 1-metilciclopentena*
&41+ Prin $onoc!orurarea !a 1<<
<
C a '#$eti!#%#cic!o0e3enei se obtine"
1)
C!
3
Cl
2)
Cl C!
3
3)
C!
3
Cl
)
C!
3
Cl
&4-+ Re,eritor !a succesiunea de reactii de $ai Bos"
H&SO4t
o
C )r& 7 &4CN
H'C CH CH&CH' A ) C
# H&O E%C E&C # & 4)r E'C
OH
7 4 H&O t
o
C E1C
C * E
# & NH' E4C # H&O
sunt adevarate a,ir$atii!e"
1) transformarea # 8 poate avea loc fara catalizator;
2) reactia cu %C3 este data de toti derivatii halogenati0indiferent de structura;
3) 4 este un derivat functional al lui =;
) compusul # se poate obtine si prin deshidratarea 1-butanolului*
&45+ Cu care dintre ur$atorii reactanti cic!opentena este trans,or$ata in co$pusi or2anici cu 2rupe
#OH in structura8
1) !2O'!2/O;
2) %&nO'!O
-;
3) Cl2'!2O;
) %&nO'!2/O*
&49+ Se obtin derivati ,unctiona!i ai aci/i!or carbo3i!ici in reactii!e de"
1) amonoliza a formiatului de tert-butil;
2) acilare a anilinei in absenta catalizatorului;
3) deshidratare a dimetilcianhidrinei;
) tratare a toluenului cu clorura de benzoil'#lCl3*
&4;+ =eC!' este ,o!osita pentru identi,icarea"
1) anilinei;
2) -naftolului;
3) fenilmetileterului;
221
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
) crezolilor*
&1<+ *espre 0idrocarbura A care pre/inta ur$atoare!e proprietati"
&H&6Pt
A & # $eti! 0eptan
7 ;?O@ 6 4MnO4 6 H
7
A acid i/obutiric 7 ac+ acetic 7 & CO& 7 H&O
sunt corecte a,ir$atii!e"
1) are dublele legaturi con9ugate;
2) prin o$idare blanda cu %&nO'!O
-
poate forma un tetrol saturat;
3) substanta # are )*m* C2!1 si 34 5 2;
) are dublele legaturi izolate*
&1%+ Aditia apei !a vini!aceti!ena in conditii!e reactiei 4ucerov conduce !a obtinerea"
1) 3-hidro$i-2-butanona;
2) 1-buten-3-ona;
3) -hidro$i-2-butanona;
) metil-vinil-cetona*
&1&+ Obtinerea di,eni!$etanu!ui se poate rea!i/a prin reactia dintre"
1) benzen ( C!2Cl2;
2) clorobenzen ( toluen;
3) clorura de benzil ( benzen;
) clorobenzen ( metan in raport molar de 2;1*
&1'+ #Meti!stirenu! ,ata de cu$en"
1) se clorureaza in orto si para;
2) se o$ideaza cu %2Cr2O+'!2/O;
3) se o$ideaza cu o$igen molecular;
) polimerizeaza*
&14+ *erivatu! 0a!o2enat care !a o3idare ,or$ea/a acid $#bro$ ben/oic si acid bro$oacetic"
1) prezinta 2 izomeri de configuratie;
2) are halogeni cu reactivitati diferite;
3) decoloreaza solutia alcalina de %&nO;
) reactioneaza cu 2 moli de %C3*
&11+ In !e2atura cu acidu! o#a$inoben/oic sunt corecte a,ir$atii!e"
1) este o substanta solida0 solubila in apa;
2) se obtine prin sulfonarea anilinei;
3) are caracter amfoter;
) se obtine prin o$idarea o-toluidinei cu %2Cr2O+'!
(
*
&1-+ Reactionea/a cu reactivu! To!!ens"
1) alcoolul alilic;
2) maltoza;
3) zaharoza;
) glucoza*
&15+ *eco!orea/a apa de bro$"
1) acidul oleic;
2) glucoza;
3) izopropilidenacetona;
) distearopalmitina*
222
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
&19+ *au reactii de reducere"
1) izoprenul;
2) acetofenona;
3) cumenul;
) benzonitrilul*
&1;+ Participa !a reactii de dia/otare"
1) p-toluidina;
2) acidul antranilic;
3) acidul sulfanilic;
) acidul naftionic*
&-<+ In care dintre co$pusii de $ai Bos toti ato$ii de C sunt 0ibridi/ati sp
&
8
1)
C! 3 C! C!
2
2)
C C!
C!
2
3)
)
C!
3
&-%+ Pre/inta i/o$eri de con,i2uratie"
1) acid oleic;
2) acidul crotonic;
3) acidul fumaric;
) acidul vinilpropionic*
&-&+ A$ono!i/a tere,ta!atu!ui de dieti! conduce !a"
1) acid tereftalic;
2) diamida acidului tereftalic;
3) etilamina;
) etanol*
&-'+ Sunt cata!i/ate de Pt"
1) amono$idarea metanului;
2) hidrogenarea C,!,;
3) hidrogenarea C2!;
) reducerea alcoolilor*
&-4+ Aceti!ani!ina se poate obtine din"
1) anilina ( clorura de acetil;
2) anilina ( clorura de etil;
3) anilina ( acid acetic;
) anilina ( clorura de propionil*
&-1+ Se ,or$ea/a co$pusi cu !e2aturi a$idice in ur$a reactii!or"
1) descompunere a cianatului de amoniu;
2) diazotare a aminelor primare aromatice;
3) acilare a aminelor aromatice;
) cuplare a sarurilor de diazoniu*
223
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
&--+ In ur$a c!orurarii in e3ces a &#butinei ur$ata de 0idro!i/a derivatu!ui tetra0a!o2enat in $ediu
ba/ic re/u!ta"
1) diacetilul;
2) dimetilglio$alul;
3) butadiona;
) dimetilcetona*
&-5+ =or$u!a $o!ecu!ara C4H9O poate repre/enta"
1) un alcool ciclic;
2) un compus carbonilic;
3) un alcool nesaturat;
) un eter nesaturat*
&-9+ Se obtin prin reactii de e!i$inare"
1) alchenele;
2) alcadienele;
3) anhidridele acide;
) acroleina*
&-;+ In ur$a reactiei dintre 2!icerina si acid a/otic re/u!ta un co$pus cu ur$atoare!e proprietati"
1) este un ester anorganic;
2) denumirea lui corecta este trinitrat de glicerina;
3) este un e$ploziv puternic;
) prin tratarea lui cu substante absorbante se obtine dinamita*
&5<+ Se considera reactii!e"

I+
OH
7 CH
'
COC!
NaOH
II+
OH
7 CH
'
COC!
A!C!
'
Sunt corecte a,ir$atii!e"
1) in ? rezulta acetatul de fenil;
2) ambele reactii sunt reactii de acilare;
3) in ?? rezulta un amestec de orto si para acetilfenol;
) ambele reactii sunt substitutii la nucleul aromatic*
&5%+ Structura si denu$irea co$pusu!ui care prin o3idare ener2ica in pre/enta de 4&Cr&O56H
7
,or$ea/a acid acetic si acid $eti! $a!onic in raport de &"% sunt"
1) metil-20--heptadiena;
2) 2-metil-20-heptadiena;
3) C!3-C!5C!-C!-C!5C!-C!3

C!3
) C!3-C5C!-C!5C!-C!2-C!3
22
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-

C!3
&5&+ =or$u!ei $o!ecu!are C5H9O"
1) ii corespund 3 izomeri de functiune;
2) unul din izomerii ei nu reactioneaza cu 3a sau cu 3aO!;
3) ii corespund 3 compusi care sunt izomeri de pozitie intre ei;
) ii corespund numai compusi cu proprietati acide*
&5'+ Co$pusu! A poate ,i obtinut prin"
COOH
COOH
NO
&
A
1) nitrarea acidului ftalic;
2) o$idarea -nitronaftalinei;
3) o$idarea alcoolului 3-nitro-o-hidro$ibenzilic*
) o$idarea alcoolului 2-metil-3-nitrobenzilic;
&54+ Sunt reactii =riede!#Cra,ts"
1) alchilarea benzenului cu propena;
2) acilarea anilinei;
3) acilarea fenolului "catalitic);
) esterificarea alcoolilor*
&51+ Sunt reactii reversibi!e"
1) izomerizarea alcanilor;
2) esterificarea alcoolilor;
3) ionizarea acizilor organici in apa;
) solubilizarea aminelor*
&5-+ *espre acidu! !actic sunt corecte a,ir$atii!e"
1) se formeaza in muschi la efort prelungit(
2) se poate obtine prin reducerea acidului cetopropionic;
3) prin o$idare cu %2Cr2O+'!
(
reface acidul cetopropionic;
) prin decarbo$ilare formeaza etanal*
&55+ Cian0idrine!e se pot obtine prin aditia acidu!ui cian0idric !a"
1) fructoza;
2) alchine;
3) cetone;
) alchene*
&59+ Le2aturi de 0idro2en intra$o!ecu!are se pot ,or$a in"
1) acidul acrilic;
2) acidul o-hidro$ibenzoic;
3) acidul fumaric;
) acidul maleic*
&5;+ Se ,or$ea/a co$pusi cu caracter reducator prin reactii!e de"
1) o$idare a alcoolului benzilic cu %&nO'!
(
;
2) hidroliza bazica a a diclorometanului;
22-
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
3) aditia apei la fenilacetilena "!g/O'!2/O);
) hidroliza enzimatica a maltozei*
&9<+ Se considera sc0e$a"
%1<<
<
C
& CH4
HHHHHHHHHHH
I A 7 ' )
-<<#9<<
<
C
' A
HHHHHHHHHHHHH
I C
A!C!'
C 7 CH&FCH&
HHHHHHHHHHHHH
I *
HHHHHHHHHHHHH
I E
EH&OC #H&
In !e2atura cu co$pusu! E sunt corecte a,ir$atii!e"
1) denumirea lui stiintifica este vinilbenzen sau feniletena;
2) are 345-;
3) se obtine din = printr-o reactie de eliminare;
) copolimerizeaza cu butadiena*
&9%+ Contin !e2aturi de tip eter"
1) propileno$idul;
2) benzofenona;
3) zaharoza;
) tereftalatul de dimetil*
&9&+ Sunt reactii de reducere trans,or$ari!e"
1) fenilacetilenaKetilbenzen;
2) acetamida K etilamina;
3) fenolKciclohe$anol;
) benzonitrilKbenzilamina*
&9'+ Sunt a,ir$atii corecte"
1) glucoza poate fi folosita ca materie prima pentru obtinerea etanolului prin fermentatie alcoolica;*
2) acetona este un lichid volatil folosit ca materie prima in industria farmaceutica si la obtinerea sticlei
organice;
3) formolul este folosit ca dezinfectant si pentru conservarea preparatelor anatomice;
) anhidrida ftalica este folosita ca materie prima pentru obtinerea aspirinei*
&94+ Se obtin esteri in ur$a reactii!or"
1) etena ( acid sulfuric;
2) feno$id de sodiu ( clorura de acetil;
3) glicerina ( acid azotic;
) acid benzoic ( 3aO!*
&91+ Se considera sc0e$a"
%1<<
o
C 7H&6Pd 6 Pb
&7
&A ) C
#'H&
-<<#9<<
o
C 7C6A!C!' 7C!& 4OH6a!c+
') * E = G H
EH&OC #H&
7?O@64MnO4 ?O@64MnO4
H I A 4
HO
#
#CO& H
7
Sunt adevarate a,ir$atii!e"
1) compusul ! are acelasi numar de atomi de carbon tertiar ca si C,!, ;
2) compusul L se poate identifica prin tratare cu reactiv Tollens;
22,
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
3) prin aditia apei la compusul ! in prezenta !g/O'!
(
rezult acelasi compus ca la o$idarea
F-metilstirenului cu %&nO'!
(
;
) compusul > nu copolimerizeaza*
&9-+ Care dintre ur$atoare!e a,ir$atii sunt incorecte8
1) cloroprenul este un derivat clorurat al pentinei;
2) fenolul se nitreaza mai greu decat nitrobenzenul;
3) nici un acid monocarbo$ilic nu are actiune reducatoare;
) prin aditia acidului sulfuric la alchene rezulta acizi alchil-sulfonici*
&95+ Care dintre ur$atoare!e reactii sunt co$une ,eno!u!ui si ani!inei8
1) acetilarea la grupa functionala;
2) nitrarea la nucleu;
3) cuplarea cu sarurile de diazoniu;
) reactia cu acidul clorhidric*
&99+ Care dintre ur$atoare!e reactii nu pot avea !oc"
1) condensarea aldolica a benzaldehidei cu ea insasi;
2) acilarea aminelor tertiare;
3) aditia !C3 la etena;
) condensarea fenolului cu formaldehida*
&9;+ Sunt i/o$eri"
1) cianatul de amoniu si ureea;
2) cumenul si mesitilenul;
3) -alanina si nitritul de propil;
) nitroetanul si glicina*
&;<+ Sunt reactii de 0idro2enare"
1) ciclohe$ena ( !2
2) acetonitril ( !2
3) azobenzen ( !2
) butandiona ( !2
&;%+ *iene!e conBu2ate in pre/enta sodiu!ui si a!coo!u!ui eti!ic conduc !a"
1) aditia !2 in pozitiile 1 ;
2) alcani cu acelasi numar de atomi de C;
3) alchene cu acelasi numar de atomi de C;
) compusi cu atomi de hidrogen*
&;&+ La 0idro!i/a oricarei 2rasi$i se obtine"
1) acid stearic;
2) acid oleic;
3) acid palmitic;
) glicerina*
&;'+ Pot 0idro!i/a in $ediu acid"
1) butiratul de izopropil;
2) izobutiratul de izopropil;
3) izobutironitrilul;
) clorura de izobutil*
22+
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
&;4+ A,ir$atii!e adevarate despre acri!onitri! sunt"
1) are 34 5 3;
2) se obtine din C2!2 prin aditia !C3' Cu2Cl2 ( 3!Cl' 2:
:
C;
3) prin hidrogenare-reducere' 3i formeaza o amina saturata cu acelasi numar de atomi de C;
) este un monomer vinilic;
&;1+ C!orura de p#$eti!#ben/endia/oniu poate cup!a cu"
1) fenolul in mediu acid;
2) 303-dimetilanilina in mediu acid;
3) acidul salicilic in mediu acid;
) -naftolul in mediu bazic*
&;-+ &'#*i,eni!#&#butena"
1) prin o$idare energica formeaza numai acetofenona;
2) prezinta izomerie geometrica cis-trans;
3) raportul molar alchena; %&nO ; !2/O 5 - ; ; ,;
) prin o$idare blanda cu %&nO'!O
-
formeaza un diol saturat cu izomeri optici*
&;5+ Sunt corecte a,ir$atii!e"
1) 1-butina se diferentiaza de 2-butina prin reactia cu 3a;
2) atomii de C din acetilena sunt hibridizati sp
2
;
3) alchinele sunt izomeri de functiune cu alcadienele;
) acetilurile metalelor tranzitionale nu sunt stabile fata de apa*
&;9+ Reactionea/a cu NaOH"
1) alcoolul p-N,N-dimetilaminobenzilic;
2) izoprenul;
3) 2-butina;
) benzoatul de p-benzoilbenzil*
&;;+ Se da sc0e$a de reactii"
a -H
7
-e
#
HONO7HC! 7 H&O
C-H- 7
HHHHHHHHHH
I b 7
HHHHHHHHHH
I c
HHHHHHHHHHHHHHHHH
I d
HHHHHHHHHH
I ,
Substante!e c si , sunt"
1) c; C,!-3O2;
2) c; C,!-3!2;
3) f; C,!11O!;
) f; C,!-O!*
'<<+ In sinte/a de !aborator a$ine!e pot ,i trans,or$ate in"
1) saruri cuaternare de amoniu;
2) nitrili;
3) compusi hidro$ilici;
) azoderivati*
'<%+ Obtinerea co!oranti!or a/oici are !a ba/a reactii!e de cup!are a saruri!or de dia/oniu aro$atice cu"
1) fenoli in mediu bazic;
2) naftoli in mediu acid;
3) amine aromatice in mediu acid;
) amine alifatice*
222
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
'<&+ Pentru obtinerea cic!o0e3i!#,eni!#eteru!ui se practica reactii!e"
1) C,!-O! ( C,!12
2) C,!-O! ( C,!-Cl
3) C,!-Cl ( C,!11O!
) C,!-O3a ( C,!11Cl
'<'+ Acidu! succinic se poate obtine prin"
1) hidrogenarea acidului maleic;
2) o$idarea energica a 10--heptadienei;
3) o$idarea energica a ciclobutenei;
) hidrogenarea acidului crotonic*
'<4+ Pot ,unctiona nu$ai in ca!itate de co$ponenta carboni!ica"
1) benzaldehida;
2) formaldehida;
3) tricloroacetaldehida;
) acetona*
'<1+ Care dintre a,ir$atii!e re,eritoare !a 2!uco/a si ,ructo/a sunt va!abi!e8
1) prin reducere conduc la he$itol;
2) ambele reactioneaza cu reactivul Tollens;
3) glucoza este o aldohe$oza0 iar fructoza este o cetohe$oza;
) sunt anomeri*
'<-+ Se obtin esteri in ur$a reactii!or"
1) etena ( acid sulfuric;
2) hidroliza clorurii de benzoil;
3) acetilena ( acid acetic;
) hidroliza clorurii de benziliden*
'<5+ Care dintre ur$atoare!e substante se obtin prin reactii de e!i$inare"
1) acetonitrilul din acetat de amoniu;
2) acroleina din glicerina;
3) stirenul din etilbenzen;
) anhidrida ftalica din acid orto ftalic*
'<9+ Sunt substante 2a/oase"
1) C!2O;
2) C!3-3!2;
3) C!3-Cl;
) !COO!*
'<;+ Sunt i/o$eri de po/itie"
1) acidul antranilic si acid p-aminobenzoic;
2) propanalul si acetona;
3) rezorcina si hidrochinona;
) nitroetanul si glicina*
227
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
'%<+ Se da ur$atoru! sir de reactii"
A
7HNO
'
6H
&
SO
4
#H
&
O
)
-e#-H
7
)>
# & H
&
O
C
NaNO
&
6HC!
*
CuCN
#CuC!
# N
&
E
7 H
&
O
.
. F
CH
H
'
C CH
'
C
O H
&
N
*enu$irea substantei A este"
1) p-toluidina;
2) cumen;
3) -aminotoluen;
) izopropilbenzen*
'%%+ Pot e3ista Ein so!utieC sub ,or$a de a$,ioni"
1) acidul antranilic;
2) acidul naftionic;
3) glicina;
) acidul fenilacetic*
'%&+ Care dintre ur$atoare!e reactii au !oc cu ,or$area unor !e2aturi cova!ente carbon#su!,8
1) C,!, ( 3a!/O3
2) C1:!2 ( !2/O
3) C,!-C!3 ( 3a2/O
) C,!--O! ( !2/O
'%'+ Nu sunt cata!i/ate de A!C!'"
1) alchilarea benzenului cu G-.;
2) aditia halogenilor la alchene;
3) izomerizarea alcanilor;
) dimerizarea acetilenei*
'%4+ A$ine!e se c!asi,ica in ,unctie de"
1) numarul grupelor aminice;
2) gradul de substitutie a atomului de azot;
3) natura radicalilor hidrocarbonati;
) natura atomilor de carbon de care este legata gruparea functionala*
'%1+ Au aceeasi ,or$u!a $o!ecu!ara"
1) formiatul de alil si acidul crotonic;
2) acidul vinilacetic si dialdehida succinica;
3) acidul aminoacetic si nitroetanul;
) sulfatul acid de etil si acidul etansulfonic*
'%-+ A,ir$atii!e corecte re,eritoare !a uree sunt"
1) este diamida acidului carbonic;
2) are aceeasi formula moleculara ca si cianatul de amoniu;
3) prin condensarea cu C!2O formeaza rasini ureoformaldehidice;
) este diamina acidului carbonic*
'%5+ Acidu! '#$eti!#'#pentenoic ,or$ea/a prin o3idare ener2ica"
27:
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
1) acid acetic si acid butiric;
2) acid acetic si acid izobutiric;
3) acid propionic si acid acetic;
) acid acetic si acid 3-ceto-butiric*
'%9+ Care dintre a,ir$atii!e de $ai Bos sunt corecte8
1) alcoolul metilic este utilizat pentru fabricarea bauturilor alcoolice;
2) tert-butanolul este rezistent la o$idare cu %2Cr2O+ si !2/O;
3) acroleina se obtine prin reactia glicerinei cu apa in prezenta !2/O;
) fenolul este solid0 to$ic*
'%;+ In ur$a reactiei"
C! 7 C! CH
&
C!
A!C!
'

Se poate ,or$a"
1) o-clorodifenilmetan;
2) o,p

-diclorodifenilmetan;
3) p-clorodifenilmetan;
) p,p

-diclorodifenilmetan*
'&<+ Sunt reactii de e!i$inare"
1) reactia acizilor carbo$ilici cu baze;
2) deshidratarea amidelor;
3) nitrarea arenelor;
) deshidratarea aldolilor*
'&%+ Pentru obtinerea a$ide!or se pot ,o!osi"
1) acizii carbo$ilici;
2) clorurile acide;
3) esterii;
) nitrilii*
'&&+ Se a,!a in stare de a2re2are 2a/oasa !a te$peratura de &1
O
C EstandardC"
1) metanolul;
2) neopentanul;
3) acidul formic;
) formaldehida*
'&'+ Se ,or$ea/a o noua !e2atura C#N in reactii!e"
1) C!3-C!2-3
(
!3CCl
-
( 3!3
t
:
2) C!3-C,!-COO
-
3!
(

HHHHHHH
I
3) C!3-C!-Cl ( 3aC3

C!3
) C,!--3!-C!3 ( C!3Cl
'&4+ Pot ,or$a !e2aturi de 0idro2en intra$o!ecu!are"
1) produsul aromatic rezultat in urma hidrolizei aspirinei "acid acetil-salicilic);
2) proteinele;
3) glicolul;
271
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
) aminoacizii in stare solida*
'&1+ Grupa #OH din acidu! sa!ici!ic"
1) realizeaza legaturi de hidrogen intramoleculare;
2) se poate acila prin tratare cu cloruri acide;
3) poate reactiona cu %O!;
) poate reactiona cu sodiu*
'&-+ Se da ur$atoarea succesiune de reactii "
A ) 7 C
A * 7 C&H-
A!C!' 7 HC! 7 O& H&SO4
) 7 * E = G 7 H
%&<
o
C
Stiind ca E are ,or$u!a $o!ecu!ara de tipu! C&3H'3#% sunt adevarate ur$atoare!e a,ir$atii"
1) > da reactie de culoare cu solutia de )eCl3 ;
2) compusul 4 este izomer cu cimenul "p-metilcumenul);
3) ! nu depune argint in reactia cu reactivul Tollens;
) ! se poate obtine prin hidroliza 202-dicloropropanului*
'&5+ Care dintre date!e e3peri$enta!e de $ai Bos vin in contradictie cu ,or$u!a 4eLu!e a ben/enu!ui8
1) raportul de 1;1 dintre C;!;
2) pozitiile 102 si 10, sunt echivalente intre ele;
3) benzenul poate fi hidrogenat la ciclohe$an;
) benzenul este stabil fata de agenti de o$idare ai alchenelor*
'&9+ Care sunt 0idrocarburi!e care au po/itii a!i!ice identice8
1) 1-pentena;
2) 3-he$ena;
3) 2-metil-1-butena;
) 203-dimetil-2-butena*
'&;+ Mani,esta caracter ba/ic"
1) nafto$idul de sodiu;
2) benzoatul de sodiu;
3) acetilura de calciu;
) iodura de tetrametilamoniu*
''<+ Care dintre ur$atorii co$pusi cic!ici nesaturati ,or$ea/a !a o3idare cu 4&Cr&O56H
7
un sin2ur
produs de reactie8
1) 103-ciclohe$adiena;
2) 10-ciclohe$adiena;
3) ciclopentadiena;
) ciclohe$ena*
''%+ Pot participa !a reactii de a!c0i!are cu o3id de etena pot pre/enta"
1) alcoolii grasi;
2) fenolii;
3) acizii grasi;
) aminele si amoniacul*
''&+ In care dintre rectii!e de $ai Bos se obtin nitri!i 8
272
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
1) acetilena ( !C3;
2) cloroetan ( %C3;
3) deshidratarea amidelor'@2O-;
) clorobenzen ( %C3*
'''+ Reactionea/a cu $eta!e!e"
1) acizii;
2) alcoolii;
3) C2!2;
) derivatii halogenati*
''4+ Se considera sc0e$a"
E%C E&C E'C
1<<
<
C 7H&O 7?O@7H&O
CH&FCH#CH' 7 C!&
HHHHHHHHHHH
I A
HHHHHHHHHHH
I )
HHHHHHHHHHH
I C
#HC! #HC! 4MnO4
Sunt corecte a,ir$atii!e"
1) # este clorura de alil;
2) transformarea "1) este o substitutie la carbon saturat hibridizat sp
3
;
3) substanta 8 este alcoolul alilic;
) transformarea "3) este o o$idare energica*
''1+ Sunt reactii cu e!i$inare de apa"
1) formarea eterilor din alcooli in prezenta !2/O concentrat;
2) obtinerea alchenelor din alcooli;
3) obtinerea acroleinei din glicerina;
) deshidratarea acidului fumaric*
''-+ Au !oc !a !u$ina reactii!e de"
1) obtinere a he$aclorciclohe$anului din benzen;
2) obtinere a clorurii de benzil din toluen;
3) sinteza a amidonului;
) clorurare catalitica a toluenului*
''5+ Reactivu! To!!ens reactionea/a cu"
1) acetaldehida;
2) acetilena;
3) benzaldehida;
) glucoza*
''9+ Ce co$pusi di,unctiona!i sau cu ,unctiune diva!enta se pot obtine in ce! $u!t & etape de sinte/a
p!ecand de !a derivati di0a!o2enati8
1) diamine;
2) dioli;
3) compusi carbonilici;
) acizi dicarbo$ilici*
'';+ Care dintre reactii!e de $ai Bos pot ,i considerate procese de o3idare 8
273
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
1) C!

( 1'
2
O
2
2) C!

( 1'
2
O
2
3) C!

( O
2
C!
3
O!
CO ( 2!
2
C!
2
O ( !
2
O
C! C!
3
!
3
C
!
3
C
)
C C!
2
!
3
C
!
3
C
( !
2
'4<+ Care dintre co$pusii de $ai Bos pre/inta caracter reducator8
1) acidul o$alic;
2) glucoza;
3) pirogalolul;
) hidrochinona*
'4%+ Au caracter reducator"
1) acidul formic;
2) acroleina;
3) tricloroacetaldehida;
) glucoza*
'4&+ Reactionea/a cu reactivu! To!!ens"
1) izobutanalul;
2) acidul formic;
3) formilciclohe$analul;
) acidul salicilic*
'4'+ Grupa a$ino din a$inoaci/i reactionea/a cu"
1) acid clorhidric;
2) iodura de metil;
3) acid azotos;
) alcool etilic*
'44+ Care dintre ur$atorii co$pusi or2anici contin !e2aturi ionice in structura8
1) clorhidratul acidului sulfanilic;
2) ureea;
3) acrilatul de potasiu;
) -fenil-propionatul de fenil
'41+ Sunt corecte ecuatii!e"

27
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-

(BOC(!2O
) C!25C!-C!5C!2
HHHHHHHHHHHHH
I 2CO2 ( 2!2O ( COO!
%&nO
COO!
'4-+ Se da siru! de reactii "
CH& OH
H&SO4 reactiv 7 & H& 6Ni
CH OH . M . J
# &H&O To!!ens M 7 J T
CH& OH
*espre co$pusu! T sunt adevarate a,ir$atii!e"
1) prin amonoliza formeaza acrilamida si alcoolul propilic;
2) prin reactie cu un alt alcool formeaza tot un ester;
3) hidroliza bazica a lui T este un proces ireversibil;
) are 34 5 ,*
'45+ Re,eritor !a acidu! !actic sunt corecte a,ir$atii!e"
1) se formeaza in muschi la efort prelungit;
2) prin deshidratare formeaza cel mai simplu acid nesaturat;
3) prin decarbo$ilare formeaza un compus fara caracter reducator;
) poate fi obtinut prin reducerea acidului cetopropionic*
'49+ =iind data succesiunea de reactii"
%1<<
o
C
&CH4 A 7 ')
7 HOH -<<#9<<
o
C
A C ( 'A *
H2SO46 H
7
7 CH'C! 6 A!C!' 7 & C!& 6 0 7 H&O
* E = G
# HC! # & HC!
G 7 C H
# H&O
preci/ati a,ir$atii!e corecte"
1) ultima reactie este o reactie de condensare crotonica;
2) compusul ! este o aldehida nesaturata cu nucleu aromatic in structura;
3) # se poate obtine si plecand de la CaCO3;
) compusul > este feniletanolul*
'4;+ Co$pusii $acro$o!ecu!ari po!iesterici se pot obtine prin"
1) policondensarea unui acid policarbo$ilic cu un poliol;
2) polimerizarea unui ester vinilic;
3) poliacilarea unui compus macromolecular polihidro$ilic;
) polieto$ilarea unui acid gras*
27-
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
'1<+ Care dintre derivatii de ce!u!o/a de $ai Bos se uti!i/ea/a !a ,abricarea de ,ibre arti,icia!e 8
1) acetatul de celuloza;
2) alcaliceluloza;
3) $antogenatul de celuloza;
) trinitratul de celuloza*
'1%+ Pre/enta !e2aturii dicarboni!ice intre ce!e & $o!ecu!e de $ono/a0aride din di/a0aride se $ani,esta
prin ,aptu! ca di/a0aride!e respective"
1) nu hidrolizeaza;
2) prezinta un singur hidro$il glicozidic reactiv;
3) nu pot fi esterificate;
) nu prezinta caracter reducator*
'1&+ Se obtin prin ce! $u!t doua etape de sinte/a de !a aceti!ena"
1) 103-butadiena;
2) cloroprenul;
3) vinilmetilcetona;
) metilamina*
'1'+ Spre deosebire de a$idon ce!u!o/a"
1) nu poate fi hidrolizata enzimatic;
2) are o structura macroscopica de fir;
3) se formeaza in plante prin biosinteza fotochimica;
) este formata din resturi de -glucoza legate "in pozitiile 10)*
'14+ Care dintre ur$atoare!e reactii sunt corecte8
%2Cr2O+
1) C!3-C!-C!-C!3 ( BOC
HHHHHHHHHHHHHHH
I C!3-C-C!-C!3 ( !2O
!2/O
O! C!3 O C!3

'11+ Identi,icarea acidu!ui acri!ic dintr#un a$estec de acid ben/oic si acid acri!ic este posibi!a prin"
1) reactia cu 3a!CO3;
2) decolorarea apei de brom;
3) reactia cu indicatori acido-bazici;
) decolorarea unei solutii de %&nO*
'1-+ Care dintre ur$atoare!e a,ir$atii nu sunt corecte8
1) in molecula alcanilor unghiurile de valenta sunt de 12:
:
;
2) in cicloalcani e$ista numai atomi de C primari;
3) un radical are la unul din atomi un numar par de electroni;
) la temperatura normala toti alcanii sunt gazosi*
'15+ )en/enu! poate reactiona cu"
1) cloroform;
27,
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
2) clorura de alil;
3) clorura de benzil;
) clorura de fenil*
'19+ Care dintre ur$atoare!e reactii sunt posibi!e8
1) G-COO
-
( !2/O G-COO! ( !/O
-
2) G-COO
-
( !2CO3 G-COO! ( !CO3
-
3) G-COO
-
( !Cl G-COO! ( Cl
-
) G-COO
-
( !C3 G-COO! ( C3
-
'1;+ In !e2atura cu acidu! N#cetopropionic sunt corecte a,ir$atii!e"
1) se obtine prin o$idarea cu %2Cr2O+ in mediu acid a acidului lactic;
2) este un acid mai tare decat acidul propionic;
3) produsul obtinut prin decarbo$ilarea sa reduce reactivul Tollens;
) reduce reactivul Tollens*
'-<+ Tratarea ben/a!de0idei cu acetona in $ediu acid duce !a obtinerea"
1) "C!3)2C5C!-CO-C!3;
2) C,!--C!5C!-CO-C!5C!-C,!-;
3) "C!3)2C5C!-CO-C!5C"C!3)2;
) C,!--C!5C!-CO-C!3
'-%+ Care dintre reactii!e de condensare a!do!ica nu sunt posibi!e8
1) benzaldehida ( butanona;
2) 202-dimetilpropanal ( cloral;
3) izobutanal ( butanal;
) p-nitrobenzaldehida ( 202-dimetilpropanal*
'-&+ Se poate ap!ica topire a!ca!ina ur$atoare!or saruri"
1) naftalinsulfonat de sodiu;
2) acid benzensulfonic;
3) m-tolilsulfonat de sodiu;
) fenilsulfat de sodiu*
'-'+ Co$pusii care dispun de e!ectroni neparticipanti !a ato$u! de a/ot sunt"
1) iodura de dimetilamoniu;
2) acetonitrilul;
3) clorura de tetrametilamoniu;
) valina in mediu puternic bazic*
'-4+ A,ir$atii!e corecte in !e2atura cu N#aceti!#p#to!uidina sunt"
1) se substituie electrofil mai usor decat p-toluidina;
2) se o$ideaza la acid p-3-acetilaminobenzoic;
3) se poate diazota;
) este o amida 3-substituita*
'-1+ In !e2atura cu a!de0ida crotonica sunt corecte a,ir$atii!e"
1) se obtine prin condensarea crotonica a 2 molecule de etanal;
2) se obtine prin condensarea crotonica a metanalului cu propanalul;
3) reducerea cu 3a ( alcool0 conduce la un compus care prezinta stereoizomeri;
) produsul o$idarii cu %2Cr2O+ in mediu acid este acidul corespunzator aldehidei*
'--+ Care dintre ur$atorii co$pusi pot reactiona cu a!anina8
1) C,!-COCl;
27+
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
2) C!3?;
3) !Cl;
) C2!-O!*
'-5+ Pot reactiona cu co$binatii co$p!e3e"
1) acetilena;
2) aldehidele;
3) celuloza;
) glucoza*
'-9+ Reactionea/a cu a$oniacu!"
1) clorura de etilamoniu;
2) etileno$idul;
3) etanalul;
) fenolul*
'-;+ Care dintre i/o$erii acidu!ui !actic enu$erati sunt ce!e $ai si$p!e a!do/e si ceto/e"
1) aldehida glicerica;
2) ciclopropantriolul;
3) 103-dihidro$ipropanona;
) acid -hidro$ipropionic*
'5<+ Obtinerea aci/i!or carbo3i!ici i$p!ica ,or$area unor inter$ediari+ Acestia sunt"
1) peracizi la autoo$idarea aldehidelor;
2) amide la hidroliza totala a nitrililor;
3) trioli geminali la hidroliza derivatilor trihalogenati geminali;
) peracizi la o$idarea parafinelor*
'5%+ Se considera sc0e$a de reactii"
7NaOH 7NaOH
C-H- 7 HOSO'H
HHHHHH
I A
HHHHHHHHHHH
I )
HHHHHHHHHHH
IC
#HOH #Na&SO'
%+ =eC!'
&C 7 &CH'COC!
HHHHHHHHHHHHH
I * 7 *
O
&+ 7&HC!
Sunt corecte a,ir$atii!e"
1) =
M
este p-acetilfenolul;
2) = si =M sunt izomeri de pozitie;
3) =
M
este p-hidro$iacetofenona;
) =
M
este un acid mai slab decat p-clorofenolul*
'5&+ Dini!ben/enu! si ,eni!aceti!ena se asea$ana prin"
1) reactia cu 3a;
2) orientarea pe nucleu;
3) produsul aditiei apei;
) produsul hidrogenarii in prezenta 3i*
3+3* tert#)uti!ben/enu! se poate obtine din"
1) benzen si izobutena;
2) benzen si clorura de izobutil;
272
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
3) benzen si clorura de tert-butil;
) benzen si clorura de sec-butil*
3+* &'#*i$eti!#%'#cic!o0e3adiena ,or$ea/a !a o3idarea cu 4&Cr&O5 si H&SO4"
1) acid succinic;
2) acid glutaric;
3) butadiona;
) butanona*
3+-* *erivatu! 0a!o2enat care !a o3idare ,or$ea/a acid p#bro$oben/oic si acid bro$acetic"
1) are izomerie geometrica;
2) are halogeni cu reactivitati diferite;
3) decoloreaza apa de brom;
) aditioneaza !Cl*
'5-+ Se obtin esteri anor2anici prin"
1) reactia fenolului cu !2/O;
2) aditia !2/O la alchene;
3) reactia derivatilor halogenati cu 3a3O2;
) reactia alcoolilor cu !3O3*
3++* =or$u!a 2enera!a CnH&nO& corespunde"
1) diolilor ciclici;
2) aldolilor;
3) esterilor saturati;
) dicetonelor*
'59+ Care dintre aci/ii de $ai Bos au ,ost i/o!ati din 2rasi$i8
1) oleic;
2) palmitic;
3) stearic;
) butiric*
'5;+ Care dintre ur$atoare!e a,ir$atii re,eritoare !a proteine nu sunt corecte"
1) proteinele globulare sunt solubile in apa si in solutii de electroliti;
2) proteinele nu pot fi hidrolizate enzimatic;
3) prin hidroliza proteinelor rezulta amestecuri de -aminoacizi;
) nucleoproteinele prin scindare heterolitica elibereaza lipide*
'9<+ Dini!aceti!ena"
1) prin aditia !2'@d0 @b
2(
formeaza 103-butadiena;
2) prin aditia !2O'!2/O formeaza o cetona nesaturata;
3) prin aditia apei in conditiile reactiei %ucerov formeaza o cetona nesaturata;
) prin aditia !2'3i formeaza butadiena*
'9%+ Care dintre reactii!e de $ai Bos dovedesc ca ,eno!ii au un caracter acid $ai pronuntat decat
a!coo!ii"
1) reactia cu sodiu;
2) reactia cu cloruri acide;
3) reactia cu !2/O;
) reactia cu 3aO!*
277
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
322* Un acid $onocarbo3i!ic nesaturat . ce contine 9G H ,or$ea/a prin o3idare cu 4&Cr&O56H&SO4 un
a$estec de & co$pusi A si ) ,iecare dintre acestia putand reactiona cu NaHCO'+ Co$pusu! .
poate ,i"
1) acidul crotonic;
2) acidul 3-pentenoic;
3) acidul 3-metil-2-butenoic;
) acidul 2-metil-2-butenoic*
'9'+ Se considera sc0e$a"
-<<#9<<
<
C CH&FCH#CH'
'A
HHHHHHHHHHHHH
I )
HHHHHHHHHHHHHHHHHHH
I C
HHHHHHHHHH
I *
A!C!' #H&
*aca ) contine 5-;G H si are $asa $o!ecu!ara 59 care dintre a,ir$atii sunt corecte8
1) C este cumenul;
2) transformarea lui C in = este o reactie de deshidratare;
3) obtinerea lui C are loc printr-o reactie de substitutie la nucleul aromatic;
) C polimerizeaza*
32* Co$pusu! . cu ,or$u!a bruta C'1H1 care are un ato$ de carbon 0ibridi/at sp
'
avand substituenti
di,eritipoate reactiona cu & $o!i de H&+ *espre co$pusu! . sunt adevarate a,ir$atii!e"
1) este 3-metil-10-ciclohe$adiena;
2) prin o$idare cu %&nO in mediu acid formeaza acid malonic si acid metilmalonic;
3) se obtine din toluen prin hidrogenare catalitica in raport molar de 1;1;
) se obtine din -metilciclohe$ena prin bromurare urmata de tratarea cu solutie alcoolica de %O!*
'91+ Sunt adevarate ur$atoare!e a,ir$atii re,eritoare !a $esiti!en"
1) se poate obtine prin trimerizarea propinei in prezenta !2/O;
2) prin bromurare fotochimica poate forma 2 compusi dibromurati;
3) este izomer cu cumenul;
) se poate obtine prin reactia C,!, cu C!3Cl in raport molar 1 ; 30 utilizand catalizator #lCl3*
'9-+ Hidrocarbura aro$atica . cu ,or$u!a bruta C-H1 stabi!itate ter$ica ridicata uti!i/ata ca
transportor de ca!dura in insta!atii!e c0i$ice contine cu & ato$i de carbon $ai $u!t decat
nu$aru! ato$i!or de H+ A,ir$atii!e incorecte re,eritoare !a 0idrocarbura . sunt"
1) are caracter aromatic mai pronuntat decat benzenul;
2) prin mononitrare poate forma doi compusi;
3) dinitrarea lui . conduce la compusul N0 avand grupele -3O2 in nuclee diferite la distanta ma$ima;
) prin hidrogenare totala formeaza decalina*
'95+ Reactionea/a cu a$oniacu!"
1) glucoza;
2) acetona;
3) clorura de izopropilamoniu;
) clorura de trietilizopropilamoniu*
'99+ Care dintre ur$atoare!e a,ir$atii re,eritoare !a antracen EJC sunt adevarate8
1) are caracter aromatic mai slab decat benzenul;
2) se o$ideaza mai usor decat naftalina0 formand un compus utilizat la fabricarea colorantilor;
3) se poate obtine prin urmatoarea succesiune de reactii;
#lCl3 anh !2/O B!C'Dn
C,!, ( C2!O3 . N D
-!2O
) contine 3 nuclee benzenice condensate angular*
3::
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
'9;+ *aca in ur$atoarea sc0e$a"
A este &#butina si ) este &'#di$eti!butadiena atunci * este"
1) butadiona;
2) diacetilul;
3) dimetilglio$alul;
) butanona*
';<+ Se considera ur$atoare!e reactii"
&C C-H1#CHFCH#COOH
HHHHHHHHHHH
I H&CFCH
#CO&
C-H1

Sunt corecte a,ir$atii!e"
1) produsul reactiei "1) are 3*4*5+;
2) toate cele 3 reactii sunt reactii de deshidratare;
3) produsul reactiei "2) copolimerizeaza cu butadiena formand cauciuc sintetic;
) produsul reactiei "1) se poate obtine prin deshidratarea celor 3 acizi ftalici*
';%+ Sunt corecte a,ir$atii!e"
1) la aditia acidului formic la acetilena se obtine formiatul de metil;
2) alcoolul vinilic si acetaldehida sunt tautomeri;
3) sulfatii acizi de alchil se obtin prin reactia aminelor alifatice cu !2/O;
) benzaldehida se poate obtine prin acilarea C,!, cu clorura de formil*
';&+ Re,eritor !a A!C!' sunt adevarate a,ir$atii!e"
1) este catalizator;
2) catalizeaza obtinerea benzochinonei prin o$idarea C,!,;
3) catalizeaza izomerizarea alcanilor;
) este un agent de alchilare*
';'+ Care dintre ur$atorii co$pusi $acro$o!ecu!ari sunt produsi de po!icondensare"
1) policlorura de vinil;
2) novolacul;
3) poliacetatul de vinil;
) celuloza*
';4+ Hidrocarbura care prin o3idare distructiva ,or$ea/a acid cetopropionic EcetopropionicC acid
acetic si aceto,enona este"
1) 2-fenil- -metil-20-he$adiena;
3:1
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
2) 3-fenil--metil-20-he$adiena;
3) 2-fenil-3-metil-20-he$adiena;
) 2-fenil---metil-20-he$adiena;
';1+ Prin bro$urarea cata!itica a ben/i!#,eni!#eteru!ui se obtin"
';-+ O3idarea %&#di,eni!etenei se poate ,ace in $ai $u!te $oduri"
1) cu solutie acida de %&nO0 cand rezulta acidul benzoic;
2) cu solutie acida de %2Cr2O+0 cand rezulta acid benzoic;
3) cu solutie bazica de %&nO0 cand rezulta difeniletilenglicol;
) cu o$igen "ardere)0 cand rezulta dio$id de carbon si apa*
';5+ *intre proprietati!e 2rasi$i!or se pot enu$era"
1) hidrogenarea;
2) sicativarea;
3) puncte de topire nedefinite;
) formarea de emulsii cu apa*
';9+ *intre uti!i/ari!e derivati!or 0a!o2enati se pot enu$era"
1) clorura de etil - anestezic;
2) tetrafluoretena - la obtinerea teflonului;
3) he$aclorciclohe$anul - insecticid;
) tetraclorura de carbon - stingerea incendiilor*
';;+ Care dintre i/o$erii 0e3enei au doua po/itii a!i!ice di,erite8
1) 2-he$ena;
2) 2-metil-2-pentena;
3) 2-metil-1-pentena;
) 3-metil-1-pentena*
4<<+ Pot da reactii de condensare cu ben/a!de0ida"
1) p-metilbenzaldehida;
2) butanalul;
3) benzofenona;
) butanona*
4<%+ A,ir$atii!e corecte privind ben/a$ida sunt"
1) este o anilida;
2) rezulta prin hidroliza cianurii de benzil;
3) se obtine prin benzoilarea anilinei;
3:2
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
) se obtine prin amonoliza benzoatului de etil*
4<&+ Se considera ur$atoarea sc0e$a de trans,or$ari"
7Na 7H&O o3idare 7CH'OH
* K
HHHHHHH
A
HHHHHHHHHHHH
I )
HHHHHHHHHHHH
I C
HHHHHHHHHHHH
I E EC'H-O&C
P 0idro!i/abi!
P7 CH'C!

H&O reducere
= 7
HHHHHHHHHHHH
I G
HHH HHHHHHH
I C'H9O
ne0idro!i/abi!
Stiind ca ) are actiune reducatoare si apartine seriei CnH&nO a!e2eti a,ir$atii!e corecte"
1) transformarea C 4 este o reactie de esterificare;
2) transformarile # 80 respectiv ) >0 sunt catalizate de sulfatul de mercur in mediu acid;
3) transformarea = ) este o reactie de alchilare;
) formula C3!,O2 apartine unui ester nesaturat*
4<'+ Se obtin esteri prin reactii!e de"
1) aditie a !C3 la acetilena;
2) nitrare a glicerinei;
3) tratare a derivatilor halogenati cu 3a2/O3;
) alchilare a acidului tereftalic cu etilenglicol*
4<4+ A,ir$atii!e incorecte cu privire !a cic!o0e3ena sunt"
1) prezinta izomeri geometrici;
2) se o$ideaza cu %&nO in mediu slab alcalin;
3) este izomer de functiune cu metil-pentenele;
) prin o$idarea energica formeaza acid adipic*
4<1+ Se poate obtine aceto,enona prin"
1) tratarea C,!, cu C!3COCl0 in prezenta #lCl3 anhidra;
2) hidroliza bazica a 101-dicloro-1-feniletanului;
3) aditia apei la fenilacetilena;
) o$idarea etilbenzenului cu %&nO*
4<-+ Una dintre intrebuintari!e $onoc!orben/enu!ui este de obtinere a insecticidu!ui **T+ *espre **T
sunt adevarate ur$atoare!e a,ir$atii"
1) se obtine in urma condensarii monoclorbenzenului cu formaldehida;
2) se obtine in urma condensarii monoclorbenzenului cu tricloroacetaldehida;
3) este p,p

-diclorodifenil-metanul;
) este p,p

-diclorodifenil-tricloretan*
4<5+ *au $ai usor reactii de aditie decat C-H-"
1) fenolul;
2) antracenul;
3) $ilenii;
) naftalina*
4<9+ In reactii!e de condensare pot Buca ro! de co$ponenta $eti!enica"
1) tricloroacetaldehida;
2) acetofenona;
3) fenil-naftilcetona;
) butanona*
3:3
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
4<;+ In ur$a reactiei dintre %#butena si C!& se poate obtine"
1) 2-cloro-1-butena;
2) 3-cloro-1-butena;
3) -cloro-1-butena;
) 102-diclorobutan*
4%<+ Se dau trans,or$ari!e"

Stiind ca A si AO sunt i/o$eri care contin - ato$i de carbon si ca substanta C nu deco!orea/a apa de
bro$ preci/ati a,ir$atii!e adevarate"
1) transformarea "3) are loc prin halogenarea lui C la carbon saturat;
2) compusul ) este cel mai simplu acid nesaturat;
3) obtinerea lui # are loc printr-o reactie de acilare a lui =;
) reactia "2) este o reactie de reducere*
4%%+ Care dintre a,ir$atii!e ur$atoare nu sunt rea!e8
1) acidul acrilic are caracter reducator;
2) benzoatul de fenil este un ester mi$t;
3) dintre derivatii functionali ai acizilor carbo$ilici numai clorurile acide reactioneaza cu 3!3;
) esterii sunt izomeri de functiune cu acizii carbo$ilici cu aceeasi formula moleculara*
4%&+ Care dintre ur$atoare!e asocieri co$pus# proprietate este rea!a8
1) acetona este un lichid volatil;
2) naftalina sublimeaza;
3) fructoza este cea mai dulce monozaharida;
) celuloza este solubila in reactiv Tollens*
4%'+ Se considera sc0e$a de reactii"
7 ?O@
4MnO
4
6H
7
A
# & H
&
O
7-H
7
7 -e
#
)
7 HONO 7 HC!
<#1
<
C
C
CuCN
# N
&
# HC!
*
CH
'
NO
&
Sunt corecte a,ir$atii!e"
1) transformarea #K8 este o reactie de reducere care foloseste ca sistem reducator )e ( !Cl;
2) transformarea CK= este o reactie cu lungire de catena;
3) compusul = poate participa la hidroliza partiala cu formarea amidei corespunzatoare;
3:
#
hidroliza
"1)
8 ( C
"2)
( !
2
=
4
C
o$idare energica ( Cl
2
' h
"3)
4 )
3aO! alc
- !Cl ")
= ( ) #O ( !
2
O
"-)
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
) p-nitrotoluenul este izomer de functiune cu compusul #;
4%4+ Sunt so!ide in stare obisnuita"
1) acidul benzoic;
2) hidrochinona;
3) naftalina;
) cloroformul*
4%1+ Re/u!ta co$pusii or2anici cu aceeasi NE ca si substratu! in reactii!e"
izobutena 1)
2) alilbenzen
3) fenol
) anilina
!8r ' pero$izi
( Cl
2
' -::
:
C
clorura de izopropil' #lCl
3
( C!
3
COCl
4%-+ Care dintre ur$atoare!e ecuatii apartin unor reactii c0i$ice posibi!e8
1) p-aminobenzilamina
( !Cl
2) acid m-nitrobenzensulfonic
( 3aO!
3) alcool p-vinilbenzilic
( 2!
) -metilstiren
( !C3
4%5+ Sunt derivati 0a!o2enati nesaturati"
1) clorura de alil;
2) clorura de ciclohe$il;
3) cloroprenul;
) lindanul*
4%9+ Sunt a2enti de a!c0i!are"
1) clorura de benzil;
2) clorura de o-tolil;
3) cloroformul;
) bromura de fenil*
4%;+ N#Meti!stirenu!"
1) este izomer cu alilbenzenul;
2) nu decoloreaza solutia slab bazica de %&nO;
3) se o$ideaza energic cu formare de acetofenona;
) este izomer cu sec-butilbenzenul*
4&<+ Sunt reactii reversibi!e"
1) solubilizarea aminelor;
2) reducerea nitrililor;
3) esterificarea alcoolilor in mediu acid;
) acilarea fenolului "catalitic)*
4&%+ Care dintre ur$atoare!e reactii nu pot avea !oc8
3:-
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
1) benzaldehida ( tricloroacetaldehida;
2) diazotarea benzilaminei;
3) alchilarea propilaminei cu clorura de fenil;
) condensarea benzaldehidei cu formaldehida*
4&&+ Sunt corecte asocieri!e proprietate c0i$ica # substanta or2anica in ur$atoare!e ca/uri"
1) formeaza prin polimerizare o fibra sintetica - acrilonitrilul;
2) solutia cu concentratia :P a acestui compus se numeste formol - formaldehida;
3) se identifica cu )eCl30 formand un compus de culoare violet - -naftol;
) decoloreaza solutia de %&nO'!O
-
- alcoolul alilic*
4&'+ Se considera sc0e$a"
7 C!& 6 1<<
o
C 7 H&O 7 ?O@ 6 4MnO4 6 H
7
CH&QCHRCH' A ) * 7 CO& 7H&O
# HC! E%C # HC! E&C E'C
4MnO4 6 H
7
* &CO& 7 H&O
Sunt corecte a,ir$atii!e"
1) substitutia "1) are loc la carbon hibridizat sp
3
;
2) compusul 8 in prezenta de Cu'22:
:
C formeaza acroleina;
3) compusul = este to$ic si are caracter reducator*
) la o$idarea energica a unui mol de 8 se consuma + E solutie de %&nO 23;
4&4+ )ro$ura de ben/i!"
1) da reactie de alchilare )riedel-Crafts cu ea insasi;
2) reactioneaza cu %C30 formand nitrilul acidului fenilacetic;
3) nu reactioneaza in prezenta de %O! in mediu alcoolic;
) in reactie cu feno$idul de sodiu formeaza difenileterul*
4&1+ Meti!#vini!#cetona este i/o$era cu"
1) divinileterul;
2) butenalul;
3) ciclobutanona;
) -hidro$i-2-butina
4&-+ Cu privire !a /a0aro/a sunt incorecte a,ir$atii!e"
1) prin tratare cu sulfat de metil formeaza eter octametilic;
2) este insolubila in apa;
3) prin hidroliza acida da -glucoza si -fructoza;
) prezinta caracter reducator*
4&5+ =eC!' este uti!i/ata !a"
1) identificarea alcoolilor;
2) identificarea crezolilor;
3) acilarea aminelor primare;
) acilarea hidrocarburilor aromatice*
4&9+ Se pot obtine a$ine pri$are prin"
1) reducerea nitroderivatilor;
3:,
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
2) deshidratarea amidelor;
3) reducerea nitrililor;
) alchilarea anilinei*
4&;+ Au $o$ent de dipo! tota! di,erit de /ero"
1) p-diclorbenzenul;
2) cis 102-dicloretena;
3) CCl;
) cloroformul*
4'<+ Se obtine acid crotonic prin o3idarea a!de0idei crotonice cu"
1) %2Cr2O+'!
(
;
2) %&nO'!
(
;
3) %&nO'!O
-
;
) B#g"3!3)2CO!*
4'%+ Care dintre ur$atoare!e 2rupe oriente/a in $eta ce! de#a! doi!ea substituent 8
1) -3!COC!3;
2) -CCl3;
3) -Cl;
) -C3*
4'&+ Care dintre ur$atoare!e 2rupe orientea/a in orto si para ce! de#a! doi!ea substituent 8
1) -COC!3;
2) -C!5C!2;
3) -
(
3!3;
) -Cl*
4''+ A,ir$atii!e incorecte cu privire !a C-H- sunt"
1) prezinta 3 izomeri de pozitie pentru derivatii disubstituiti;
2) este mai bogat in energie decat ciclohe$atriena;
3) dimensiunile celor , legaturi dintre atomii de C sunt egale;
) se o$ideaza cu %2Cr2O+'!
(
*
4'4+ Puncte!e de ,ierbere si de topire a!e a!coo!i!or depind de"
1) ramificarea catenei;
2) lungimea catenei hidrocarbonate;
3) numarul grupelor -O!;
) starea lor naturala*
4'1+ Prin barbotarea a & $o!i a$estec ec0i$o!ecu!ar de propan si propena printr#o so!utie a!ca!ina de
4MnO4 se constata"
1) aparitia unui precipitat brun-roscat;
2) producerea unei reactii violente;
3) cresterea masei amestecului cu 2 g;
) cresterea masei amestecului cu 2 g*
4'-+ %#C!oroi/opropano!u! se poate obtine prin"
1) tratarea clorurii de alil cu apa in cataliza acida;
2) aditia acidului hipocloros la propena;
3) tratarea propileno$idului cu !Cl;
) monoclorurarea acetonei urmata de reducerea grupei carbonil*
4'5+ Trans,or$area ben/enu!ui in cic!o0e3ena se poate rea!i/a prin"
1) aditia !2 in prezenta 3i0 monohalogenare fotochimica urmata de tratarea cu %O!'etanol;
3:+
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
2) aditia !2 in prezenta @d'@b
2(
;
3) transformarea in fenol0 hidrogenare totala0 urmata de incalzire in prezenta acidului sulfuric;
) tratarea cu 3a si 3!3 lichid*
4'9+ Aditia apei !a '''#tric!oropropina"
1) duce la obtinerea Cl3QCOQC!3 ;
2) este catalizata de !g/O'!2/O ;
3) decurge regioselectiv dupa regula lui &arHovniHov;
) duce la obtinerea Cl3CQC!2QC!O*
4';+ Care dintre ur$atoare!e 2rupe 2re,ate pe nuc!eu! ben/enic orientea/a nou! substituent in po/itii!e
orto si para8
1) -OCOG;
2) -3!COG;
3) C,!--;
) -COOG*
44<+ Se poate obtine t#butano!u! prin"
1) aditia apei la izobutena;
2) hidroliza acida a acetatului de tert-butil;
3) hidroliza bromurii de tert-butil;
) reducerea butanonei*
44%+ C!orurarea cata!itica a ben/ani!idei ur$ata de 0idro!i/a duce !a obtinerea de"
1) acid m-clorobenzoic si anilina;
2) acid benzoic si o-cloroanilina;
3) acid m-clorobenzoic si p-cloroanilina;
) acid benzoic si p-cloroanilina*
44&+ Se o3idea/a & $o!i de i/opren cu so!utie de 4&Cr&O5 in $ediu de H&SO4+ Sunt corecte ur$atoare!e
a,ir$atii"
1) din reactie se obtine metilglio$al0 CO2 si !2O;
2) sunt necesari pentru o$idare , E solutie ,3 de %2Cr2O+;
3) sunt necesari in reactie 2: moli !2/O;
) din reactie se obtin acid cetopropionic0 CO2 si !2O*
44'+ Un ester provenit de !a un acid $onocarbo3i!ic saturat si un $onoa!coo! saturat contine '-'-G
O+ Stiind ca o3idarea a!coo!u!ui cu 4&Cr&O5 si H&SO4 duce !a obtinerea unei cetone sunt adevarate
a,ir$atii!e"
1) esterul este acetatul de izopropil;
2) esterul este formiatul de izopropil;
3) hidroliza esterului are loc numai in cataliza acida;
) reactia de esterificare este o reactie reversibila*
444+ Se da ur$atoarea succesiune de reactii"
H
&
C CH
&
C!
CH
&
C!
A
7 4CN
# 4C!
)
7 4 H
&
C
)
7 4 H
&
O
* 7 & NH
'
3:2
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
Sunt corecte a,ir$atii!e"
1) C este pentametilendiamina;
2) C este 2-metil-10-diaminobutan;
3) = este acidul glutaric;
) = este acidul -metilsuccinic*
441+ Care dintre ur$atoare!e reactii sunt posibi!e ,ara $odi,icarea !un2i$ii catenei ato$i!or de
carbon"
1)
CH CH C
O
H
4MnO
4
6H
7
2) CH
'
CH
&
C! 7 CO
&
3) Tri$eri/area aceti!enei
) CH
'
CH CH C
O
H
7 ?A2ENH
'
C
&
@OH
44-+ Pre/inta caracter ba/ic"
445+ Care dintre ur$atoare!e ecuatii corespund unor reactii c0i$ice posibi!e8
1)
C
-
H
1
C
O
H
7 HCN
2)
C
-
H
1
C
O
H
7 i/obutana!
C
-
H
1
CH CH C
O
H
7 ?A2ENH
'
C
&
@OH
3)
C
-
H
1
CH CH
&
) 7 HCN
449+ Pornind de !a acetona se pot obtine in ce! $u!t doua etape"

3:7
O!
C!-C!
3
C!
3
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
1)

2)

3) -heptanol;
) C!3-C!2-3!-C!3*
44;+ In reactia de esteri,icare"
C!3-COO! ( C2!-O! C!3COOC2!- ( !2O
ec0i!ibru! se dep!asea/a spre dreapta prin"
1) adaugare de !2/O;
2) eliminarea apei din sistem;
3) cresterea temperaturii;
) adaugare de C2!-O!*
41<+ Se poate obtine in pre/enta H&SO4 !a rece prin di,erite reactii ur$atorii co$pusi"
1) C!3-C!5C!2;


41%+ Pre/inta reactivitate sca/uta in reactia de 0idro!i/a"
1) clorura de izobutil;
2) 2-bromopropena;
3) 3-cloro-1-propena;
) bromobenzenul*
41&+ Nu apartin unor reactii c0i$ice rea!e ecuatii!e"
3!
2
( !
2
/O

rece
3!
2
/O
3
!
( !
2
O
1)
3!
2
2)
( 2 !3O
3
3!
2
3O
2
(
3!
2
3O
2
3) C
,
!
-
-3!
2
( C!
3
-COOCl !
3
C
-
CO
-
C
,
!

-
3!
2
( !Cl
) C
,
!
-
-3!
2
( 2 !Cl
C
,
!
-
-3!
3
C Cl
31:
!
2
C5C!-C-C!
3
O!
C!
3
3!
3
C!/O

-
/O
3
!
O!
/O
3
!
2)
3)
)
(
din fenol
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
41'+ Co$pusu! cu ,or$u!a"
se poate obtine din"
1)


2)

3)

)
414+ =or$ea/a saruri de dia/oniu stabi!e !a te$peraturi Boase in ur$a reactiei de dia/otare"
1) benzilamina;
2) acidul sulfanilic;
3) N-metilanilina;
) acidul antranilic*
411+ Se da sc0e$a de reactii"
7a
C-H-
HHHHHHHHH
I )
HHHHHHHHH
I C
A!C!' #H&
Stiind ca unu! dintre i/o$erii substantei ) ,or$ea/a un sin2ur co$pus prin $onoc!orurarea cata!itica
sau ,otoc0i$ica sunt adevarate a,ir$atii!e"
1) C prezinta izomeri de configuratie;
2) substanta 8 se obtine printr-o reactie de substitutie;
3) substanta C este stabila la o$idare cu %&nO si !2/O;
) C copolimerizeaza cu butadiena si formeaza cauciucul sintetic*
41-+ In ur$a cup!arii co$pusu!ui A cu c!orura de ben/endia/oniu se poate obtine"
NH
'
SO
'
H
HO
A
311
HO NFN N
CH
'
CH
'
3! !O 3!
2
!O
(
( Cl
-
B3 3 3
C!
3
C!
3
(
C!
3
C!
3
3 3 O
2
3O
2
!O
!O 3 3CCl
-
(
C!
3
C!
3
3 3 ! !
2
3
(
( 3
C!
3
C!
3
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
415+ Sunt derivati ,unctiona!i ai aci/i!or carbo3i!ici"

419+ Se obtin co$pusi ce contin ato$i de C 0ibridi/ati sp
&
in reactii!e"
@d'@b
2(
1) C!C-C!3 ( !2
HHHHHHHHH
I
Cl

2) C!3-C-C!2-C!3 ( !2O
HHHHHHHHH
I

Cl
3) C!3-C!2-3!2 ( C!3COCl
HHHHHHHHH
I
) C!3-C-C!2-C!3 ( !C3
HHHHHHHHH
I

O
41;+ Co$pusu! A poate reactiona cu reactivu! =e0!in2 iar prin o3idare ener2ica ,or$ea/a acid
$a!onic acid cetopropionic si butanona in raport $o!ar de %"%"%+
Co$pusu! A poate ,i"
1) -0,-dimetil-30--octadienal;
2) 20,-dimetil-20--octadienal;
3) 0,-dimetil-30--octadienal;
) -0,-dimetil-20--octadienal*
4-<+ Pre/inta caracter reducator"
1) glucoza;
2) acidul tereftalic;
3) etanalul;
) acidul metilmalonic*
4-%+ Identi,icarea acidu!ui crotonic dintr#un a$estec ,or$at din acid butiric si acid crotonic se ,ace"
1) prin reactia cu indicatori acido-bazici;
2) prin decolorarea unei solutii alcaline de %&nO;
3) pe baza diferentei de solubilitate;
) prin decolorarea apei de brom*
4-&+ Se obtine acid ben/oic in ur$a reactiei"
312
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
1) C,!-CCl3 ( 3!2O
2) C,!-COOC!3 ( !2O
3) C,!-COO
-
%
(
( 200,-trinitrofenol
) C,!-COO
-
3a
(
( !2O ( CO2
4-'+ In !e2atura cu &4#di$eti!#4#0idro3ipentana!u! sunt adevarate a,ir$atii!e"
1) se obtine prin hidroliza bazica a 1010-tribromo-20-dimetilpentanului;
2) este produsul de condensare aldolica a acetonei cu butanalul;
3) este produsul o$idarii cu %2Cr2O+'!
(
a 20-dimetil-10-pentandiolului;
) reactioneaza cu un mol de !Cl'mol de compus*
4-4+ Se considera sc0e$a"
Este adevarata a,ir$atia"
1) reactia "1) este o reactie de dimerizare0 dar compusul # participa si la reactia de trimerizare;
2) compusul ) este saturat;
3) compusul > prin dehidrohalogenare formeaza compusul 4;
) compusul ) este intermediar in sinteza glicerinei0 pornind de la propena*
4-1+ =or$ea/a prin 0idro!i/a ba/ica a!coo!i"
1) formiatul de benzil;
2) benzoatul de p-acetilfenil;
3) p-aminobenzoatul de etil;
) dialileterul*
4--+ Se da sc0e$a"
Stiind ca = este un acid dicarbo3i!ic ce pre/inta i/o$erie 2eo$etrica Ecis-transC sunt adevarate
a,ir$atii!e"
1) obtinerea lui # din C,!, se face printr-o reactie de acilare )riedel-Crafts;
2) compusul ) este acidul fenilmaleic;
3) transformarile 8 C = sunt reactii cu lungire de catena;
) compusul # nu se poate obtine printr-o reactie de aditie a apei la alchina*
4-5+ Se $odi,ica va!enta ,unctiunii or2anice ,ara $odi,icarea !un2i$ii catenei in reactii!e de"
1) hidroliza a 102-dicloroetanului;
2) eliminare a apei din glicerina;
3) o$idare a alcoolului alilic cu %&nO'!O
-
;
) o$idare a 1-feniletanolului cu %2Cr2O+'!
(
*
4-9+ Sunt so!ubi!i in apa "
313
2#
Cu
2
Cl
2
( 3!

Cl
8
3 !
2
' 3i
C
=
4
t
o
C Cl
2
-::
o
C
)
1::
o
C 1::
o
C
- !
2
- !Cl
)
( !
2
' 3i
>
( !
2
O
!
- !Cl
#lCl
3
C
,
!
,
(C!
3
COCl'#lCl
3
#
(8r't
o
C
8
( %C3
C
(!C3
=
-!Cl -!8r -%8r
=
( !O!
4
)
- 2 3!
3
-!
2
O
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
1) clorura de metilamoniu;
2) acidul benzensulfonic;
3) lisina;
) dipalmitostearina
4-;+ Care dintre ur$atoare!e substante cata!i/ea/a reactia de des0idratare8
1) @2O-;
2) #lCl3;
3) !2/O;
) %O!'4tO!*
45<+ Care dintre reactantii de $ai Bos pot ,i aditionati atat !a !e2aturi $u!tip!e o$o2ene cat si !a
!e2aturi $u!tip!e etero2ene"
1) !C3;
2) !Cl;
3) !2;
) .2*
45%+ Sunt corecte a,ir$atii!e"
1) acidul adipic nu formeaza anhidrida acida stabila;
2) sarurile cuaternare de amoniu contin legaturi covalente0 ionice si coordinative in structura;
3) acetanilida este un derivat functional al anilinei deoarece prin hidroliza reface anilina si acidul folosit ca
agent de acilare*
) derivatii halogenati ai metanului pot fi utilizati ca solventi polari*
45&+ Ce co$pusi pot re/u!ta in ur$a reactiei de o3idare cu 4&Cr&O5 si H&SO4 a unei 0idrocarburi cu
NEF' ce contine ;<G C+
1) acid metilmalonic0 CO2 si !2O;
2) acid malonic;
3) acid succinic0 CO2 si !2O;
) acid metilmalonic si acid malonic*
45'+ Sarea acida de sodiu a unui acid or2anic diba/ic saturat contine %4;'G Na+ *enu$irea acidu!ui
este"
1) acid adipic;
2) acid metilsuccinic;
3) acid metilglutaric;
) acid glutaric*
454+ Marcarea i/otopica !a reactia de esteri,icare se ,ace"
1) cu O
1,
;
2) cu O
12
;
3) la ester;
) la alcool*
451+ Pentru dep!asarea ec0i!ibru!ui de reactie !a obtinerea propionatu!ui de eti!"
1) se lucreaza cu e$ces de apa;
2) se lucreaza cu e$ces de alcool;
3) se distila alcoolul;
) se distila apa*
45-+ Repre/inta ,or$u!e $o!ecu!are de esteri"
1) G-O/O3!;
31
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
2) G-O3O2;
3) G-CO-O-G
M
;
) G-/O3!*
455+ Prin 0idro!i/a ben/onitri!u!ui se poate obtine"
1) benzilamina;
2) acidul benzoic;
3) benzaldehida si amoniac;
) benzamida*
459+ Acidu! S#,eni!acri!ic se poate obtine prin o3idarea a!de0idei nesaturate corespun/atoare cu"
1) %2Cr2O+'!
(
;
2) %&nO'!O
-
;
3) %&nO'!
(
;
) solutie Tollens*
45;+ Caracteru! reducator a! 2!uco/ei poate ,i pus in evidenta prin"
1) reactia cu Cu"O!)2;
2) reactia cu B#g"3!3)2CO!;
3) reactia cu cu reactivul )ehling;
) reactia cu !2 *
49<+ *in o3idu! de etena se pot obtine direct"
1) glicolul;
2) poliesteri;
3) detergenti;
) acroleina*
49%+ Care dintre co$pusii de $ai Bos pre/inta i/o$erie 2eo$etrica"
1) 102-dicloro-2-butena;
2) 1-cloropropena;
3) 101-dicloro-2-butena;
) 101-dicloro-1-butena*
49&+ Se considera ur$atoare!e specii c0i$ice"

Se pot a!c0i!a"
1) speciile ?0 ???;
2) speciile ??0 ???0 ?R;
3) speciile ?0 ?R;
) speciile ?0 ??0 ???0 ?R*
49'+ Ce structuri corespund 0idrocarburii cu ,or$u!a $o!ecu!ara C;H%- daca prin 0idro2enare
,or$ea/a C;H&< iar prin o3idare cu 4&Cr&O5 si H&SO4 ,or$ea/a acid acetic acid i/obutiric si acid
cetopropionic8
1) 20-dimetil-103-heptadiena;
2) 30,-dimetil-20-heptadiena;
3) 30--dimetil-20-heptadiena;
) 0,-dimetil-20-heptadiena*
31-
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
494+ Tratarea a %54 2 a$estec de co$pusi $onocarboni!ici i/o$eri A si ) cu reactiv =e0!in2 duce !a
obtinerea a %44 2 precipitat rosu+ Pentru reducerea ace!eeasi cantitati din a$estecu! A si ) sunt
necesari -5& L H& E $asurati in conditii nor$a!eC+ Sa se identi,ice co$pusii A si ) si sa se deter$ine
co$po/itia procentua!a a a$estecu!ui dat"
1) butanal si butanona; 3:P si 3:P;
2) propanal si propanona; 33033P si ,,0,,P;
3) aldehida butirica si metil-etil-cetona; 3:P si +:P;
) aldehida propionica si acetona; 33033P si ,,0,,P*
491+ Prin 0idro!i/a 2rasi$i!or natura!e se pot obtine ur$atorii aci/i"
1) acid oleic;
2) acid asparagic;
3) acid stearic;
) acid glutaric*
49-+ Produsu! re/u!tat in ur$a reactiei dintre 2!icerina si acid a/otic este un"
1) ester anorganic;
2) nitroderivat;
3) nitrat;
) nitrozoderivat*
495+ Hidro!i/a in pre/enta NaOH Ein e3cesC a esteri!or cu ,or$u!a $o!ecu!ara C-H%<O& poate duce !a
obtinerea"
1) metacrilatului de sodiu si etanol;
2) acrilatului de sodiu si izopropanol;
3) propionatului de sodiu si alcool alilic;
) izobutiratului de sodiu si alcool vinilic*
499+ Se da sc0e$a de reactii"
EACn 7 nH&O n)
,er$entatie
) C 7 *
a!coo!ica
Stiind ca ) are ,or$u!a bruta ECH&OCn si ca se poate identi,ica prin reactie cu reactivu! To!!ens este
adevarat ca"
1) # rezulta prin policondensarea lui 8 ;
2) fermentatia alcoolica este o reactie de o$idare degradativa;
3) raportul molar C;= in reactia "2) este 1;1;
) compusul C este solid la temperatura obisnuita*
49;+ Re/u!ta co$pusi or2anici cu aceeasi nesaturare ec0iva!enta ca si substratu! in reactii!e"
1) izobutena (!8r ' pero$izi
2) alilbenzen ( Cl2 ' -::
o
C
3) fenolat de 3a ( clorura de acetil
) feno$id de 3a ( !2O ( CO2
4;<+ Re,eritor !a acidu! sa!ici!ic Eacidu! o#0idro3iben/oicC sunt corecte a,ir$atii!e"
1) se obtine prin o$idarea o-crezolului cu %&nO'!
(
;
31,
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
2) formeaza legaturi de hidrogen intramoleculare;
3) se obtine prin diazotarea acidului antranilic0 urmata de hidroliza;
) reactioneaza cu 3aO! in raport molar1;1
4;%+ Care dintre ur$atorii derivati 0a!o2enati se pot obtine din 0idrocarburi!e corespun/atoare printr#
o sin2ura reactie8
1) clorodifenilmetan;
2) clorura de alil;
3) bromura de tert-butil;
) 103-dicloropropan*
4;&+ In care dintre e3e$p!e!e de $ai Bos cea de#a doua substanta re/u!ta din pri$a in ur$a unei reactii
de e!i$inare8
1) acid cetopropionic etanal;
2) 203-butandiol 203-butandiona;
3) acid maleic anhidrida maleica;
) ciclohe$an metilciclopentan*
4;'+ Care dintre reactii!e de $ai Bos sunt cata!i/ate de $eta!e8
1) amono$idarea metanului;
2) o$idarea alchenelor cu O2'2-:
o
C;
3) o$idarea metanului cu vapori de apa;
) hidrogenarea fenolului*
4;4+ Se ,or$ea/a co$pusi saturati in ur$a reactii!or de"
1) hidratarea alchenelor;
2) hidrogenarea acetilenei in prezenta de @d'@b
2(
;
3) hidrogenarea propenei;
) reactia acetilenei cu acid acetic*
4;1+ In reactii!e de condensare pot Buca ro! de co$ponenta carboni!ica"
1) aldehida benzoica;
2) butanona;
3) acetona;
) 202-dimetilpropanal*
4;-+ Care dintre ur$atoare!e reactii a!e cic!o0e3anonei sunt posibi!e8
1) reactia cu !2;
2) reactia cu reactivul Tollens;
3) reactia de condensare cu aldehida formica;
) reactia cu %&nO in mediu neutru*
4;5+ Re/u!ta nu$ai a$ine pri$are prin"
1) reducerea nitroderivatilor;
2) reactia compusilor halogenati cu amoniacul;
3) reducerea nitrililor;
) hidroliza amidelor N-disubstituite*
4;9+ Marirea nu$aru!ui de nuc!ee aro$atice condensate deter$ina"
1) scaderea rezistentei fata de agentii o$idanti;
2) cresterea caracterului aromatic;
31+
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
3) scaderea caracterului aromatic;
) scaderea numarului de duble legaturi con9ugate*
4;;+ Re/u!ta co$pusi di,unctiona!i cu ,unctiune $i3ta !a"
1) nitrarea toluenului;
2) aditia !C3 la etanal;
3) aditia unui mol de !Cl la un mol de vinil acetilena;
) condensare aldolica*
1<<+ Hidrocarburi!e care prin o3idare ener2ica ,or$ea/a acid cetopropionic si un acid ,o!osit in
a!i$entatie in raport $o!ar de %"% sunt"
1) -metil-103-pentadiena;
2) 2-metil-103-pentadiena;
3) 3-metil-20-he$adiena;
) 3-metil-103-pentadiena;
1<%+ Contin nu$ai ato$i de C tertiari in $o!ecu!a"
1) naftalina;
2) acetilena;
3) difenilul;
) benzenul*
1<&+ O3idarea etenei !a &1<
<
C in pre/enta A2 conduce !a"
1) un compus ciclic;
2) un izomer cu acetaldehida;
3) un eter;
) dio$id de carbon si apa*
1<'+ Obtinerea #na,to!u!ui se poate rea!i/a prin"
1) sulfonarea naftalinei la 12:
:
C0 urmata de tratarea cu vapori de apa supraincalziti;
2) diazotarea -naftilaminei si tratarea cu apa la -:-,:
:
C;
3) clorurarea naftalinei0 urmata de tratare cu 3aO!;
) sulfonarea naftalinei la 12:
:
C0 urmata de transformarea grupei -/O3! in grupa O!*
1<4+ Tratarea a '1 2 co$pus carboni!ic A cu so!utie To!!ens duce !a depunerea a %<9 2 A2+ Co$pusu! A
poate ,i"
1) C!3-C!2-C!2-C!O;

) C!3-C!5C!-C!O*
1<1+ Nu pot ,or$a an0idride"
1) acidul succinic;
2) acidul izoftalic;
3) acidul 103-ciclohe$an-dicarbo$ilic0
) acidul fumaric*
1<-+ Care dintre ur$atorii co$pusi se pot o3ida cu 4MnO46H
7
cu conservarea catenei de ato$i de
carbon de C8
1) 2-butanolul;
312
C!O; 2)
C!
3
-C!-C!O
C!O
3)
;
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
2) alcoolul benzilic;
3) aldehida cinamica "1-fenil-acroleina);
) neopentanalul
1<5+ Sunt adevarate a,ir$atii!e"
1) substantele cu formula bruta "C!)n au compozitii procentuale diferite;
2) in grupa carbonil atomul de carbon este hibridizat sp
2
0 unghiul dintre valente fiind de 12:
:
;
3) atomul de carbon hibridizat sp
2
este numai tertiar;
) in C,!, toti atomii de carbon sunt hibridizati sp
2
*
1<9+ Care dintre ur$atoare!e substante deco!orea/a apa de bro$ iar prin o3idare cu 4&Cr&O56H
7
nu
de2aBa 2a/8
1) 203-dimetil-2-butena;
2) metilciclohe$ena;
3) 0--dimetil-3-heptena;
) 203-dimetil-butadiena*
1<;+ &&#*ic!orobutanu! re/u!ta ca produs unic prin"
1) aditia !Cl in e$ces la 1-butina sau la 2-butina;
2) aditia !Cl la 2-butena;
3) aditia !Cl la 2-clorobutena;
) clorurarea fotochimica a butanului*
1%<+ Sunt corecte a,ir$atii!e"
1) acetilurile metalelor tranzitionale hidrolizeaza si refac alchina initiala;
2) difenilacetilena conduce prin aditia apei la difenilacetaldehida;
3) in molecula C,!, cei , atomi de hidrogen au reactivitati diferite;
) benzenul aditioneaza clor la lumina formand !C!*
1%%+ Poate reactiona cu & $o!i de NaOH"
1) acidul p-hidro$ifenilacetic;
2) acidul asparagic;
3) hidrochinona;
) serina*
1%&+ Nu depun A2 $eta!ic !a tratarea cu reactiv To!!ens"
1) zaharoza;
2) celobioza;
3) fructoza;
) maltoza*
1%'+ Sunt cata!i/ate de A!C!' an0idru reactii!e de "
1) reactia feno$idului de sodiu cu acid carbonic;
2) alchilare a benzenului cu clorura de izopropil;
3) izomerizare a ciclohe$anului la metilciclopentan;
) acilare a toluenului*
1%4+ Care dintre co$pusii $acro$o!ecu!ari de $ai Bos au structura !iniara"
1) poliizoprenul;
2) celuloza;
3) novolacul;
317
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
) amilopectina*
1%1+ In petro! se 2asesc 0idrocarburi din c!asa"
1) arenelor;
2) cicloalcanilor;
3) alcanilor*
) alchenelor;
1%-+ Se poate obtine C-H- prin"
1) distilarea fractiunilor petroliere;

2)

3) trimerizarea propinei;
) distilarea gudronului de carbune*
1%5+ I/opropi!ben/enu!"
1) se obtine din benzen si propena "#lCl30 urme de apa);
2) se obtine din benzen si 2-bromopropan "#l8r3);
3) prin o$idare in prezenta de %&nO'!
(
formeaza acid benzoic;
) prin dehidrogenare la temperatura ridicata formeaza un monomer important*
1%9+ Prin aditia H& !a ,eno! ENi &<<
<
CC re/u!ta un co$pus care"
1) reactioneaza cu 3a;
2) nu reactioneaza cu o solutie de 3aO!;
3) contine numai atomi de C secundari;
) reactioneaza la cald cu anhidrida acetica*
1%;+ Prin actiunea acidu!ui su!,uric asupra etano!u!ui se pot obtine"
1) etena;
2) sulfat de etil;
3) dietileter;
) acid etansulfonic*
1&<+ Care dintre ur$atoare!e reactii pot ,i cata!i/ate atat de aci/i cat si de ba/e"
1) esterificarea;
2) condensarea fenolului cu formaldehida;
3) policondensarea acidului tereftalic cu glicolul;
) hidroliza nitrililor*
1&%+ Metana!u! re/u!ta !a"
1) trecerea vaporilor de metanol peste Cu incalzit;
2) trecerea vaporilor de metanol peste CuO incalzit;
3) actiunea O2 asupra C! "--:
:
C0 o$izi de azot);
) actiunea unei solutii de %&nO asupra etenei*
1&&+ )en/i!#,eni!#cetona re/u!ta intr#o sin2ura ,a/a p!ecand de !a"
1) difeniletena asimetrica;
2) difenilacetilena;
3) clorura de benzoil;
) anhidrida acidului fenilacetic*
32:
C!
3
( !
2
( C!

cat*
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
1&'+ Se 2enerea/a 2rupe 0idro3i! prin reactia co$pusi!or carboni!ici cu "
1) !C3;
2) C!3C!O;
3) C,!-O!;
) hidrogen*
1&4+ Co$pusii cu ,or$u!a $o!ecu!ara C&H4)r& pot ,or$a"
1) acid succinic0 prin reactie cu %C3 si apoi hidroliza;
2) 10-diaminobutan0 prin reactie cu %C3 si urmata de o reactie de reducere;
3) acetaldehida prin hidroliza;
) glicol prin hidroliza*
1&1+ Acidu! p#a$inoben/oic este i/o$er cu"
1) fenilnitrometanul;
2) p-nitrotoluenul;
3) p-hidro$ibenzamida;
) p-benzoat de metil*
1&-+ Re/u!ta tri,eni!$etan prin a!c0i!area =riede!#Cra,ts a ben/enu!ui cu "
1) clorura de metilen;
2) tribromometan;
3) feniltriclorometan;
) clorura de benziliden*
1&5+ Au aceeasi nesaturare ec0iva!enta"
1) nitrometanul;
2) etileno$idul;
3) metanalul;
) diclorometanul*
1&9+ Sunt corecte ecuatii!e"
1) C,!-Cl ( %C3 C,!-C3 ( %Cl;
3aO!
2) C!3C!2Cl ( !O! ---- C!3-C!2-O! ( 3aCl;
3) C!25C!2 ( !C3 C!3-C!2-C3;
) C,!-CO3!2 C,!-C3 ( !2O*
1&;+ Re/u!ta un sin2ur co$pus co$pus or2anic !a"
1) hidrogenarea acidului maleic;
2) hidrogenarea acidului fumaric;
3) o$idarea 10--he$adienei in prezenta de %2Cr2O+'!2/O;
) o$idarea 103-ciclohe$adienei in prezenta de %&nO'!2/O*
1'<+ Esterii reactionea/a cu "
1) hidro$id de sodiu;
2) etanol;
3) hidrogen;
) amoniac*
321
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
1'%+ O2!inda de ar2int obtinuta in ur$a reactiei dintre &<< $L so!utie &M /a0arida si reactiv To!!ens
se di/o!va in acid acetic 9<G+ Ionii de A2 din so!utia re/u!tata se precipita cu 4<< $L HC!+
Concentratia so!utiei de HC! uti!i/ata este"
1) 23;
2) 13;
3) 2&
) :0-&*
1'&+ Sunt reactii de identi,icare"
1) reactia fructozei cu reactiv )ehling;
2) reactia glucozei cu reactiv Tollens;
3) reactia C2!2 cu !Cl;
) reactia fenolului cu )eCl3*
1''+ <& Mo!i #a$inoacid poate reactiona cu &<< $L so!utie 4OH &N si cu - 2 CH&O+ A$inoacidu! are
ur$atoarea ,or$u!a structura!a si denu$ire"
1) !OOC C!C!2C!2COO! "acid glutamic);

3!2
2) C!3C!COO! "-alanina);

3!2
3) !OOCC!C!2COO! "acid asparagic);

3!2
) !OOCC!C!2C!2COO! "acid asparagic)

3!2
1'4+ Co$pusii /incu!ui sunt ,o!ositi drept cata!i/atori in sinte/a"
1) acetatului de vinil;
2) metanolului;
3) butadienei;
) etanolului;
1'1+ Se considera sc0e$a"

A
!
2
/O

- !
2
O
)
( Cl
2
-::
:
C
( BOC
%&nO

'!
(
*
C
( !O!
- !Cl
4
*aca A este cic!o0e3ano!u! sunt corecte a,ir$atii!e"
1) transformarea 8C este o substitutie la un atom de carbon hibridizat sp
3
;
2) compusul = este acid adipic;
322
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
3) compusul 4 este un alcool ciclic nesaturat;
) compusul 4 este un alcool aciclic*
1'-+ Care dintre ur$atoare!e reactii sunt posibi!e8
OH
7 NaOH
)
1)
CH
'
CH CH C
O
H
7 ?A2ENH
'
C
&
@OH
2)
C
-
H
1
O Na CH
'
7 OH
CH
'
C
O
CH
'
3) 7 CH
'
C
O
CH
'
1'5+ In care dintre ur$atoare!e reactii se pot obtine nitri!i8
CH
'
1)
CONH
&
t
:
C
2) HC CH 7 HCN
C
-
H
1
N N 7 HCN C!
3)
CH
'
CH
&
CH
&
C!
) 7 4CN

1'9+ Re/u!ta cetoaci/i prin o3idarea cu 4&Cr&O56H&SO4 a"
1) izoprenului;
2) acidului lactic;
3) 1-metilciclohe$enei;
) 102-dimetilciclobutenei*
1';+ =or$ea/a !e2aturi de 0idro2en intra$o!ecu!are"
1) acidul salicilic;
2) o-nitrofenolul;
3) acidul maleic;
) acidul tereftalic*
14<+ *aca in ur$atoarea sc0e$a A este &#butina si ) este &'#di$eti!butadiena atunci * este"
A 7 & )r
&
C
) 7 9 ?O@
%
2
Cr
2
O
+
'!
2
/O

- 2 CO
2
0 - 2!
2
O
*
( 2 !
2
O
- !8r
1) butadiona;
2) diacetilul;
3) dimetilglio$alul;
) o-clorohidrina*
323
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
14%+ A!coo!u! nesaturat cu ,or$u!a structura!a"
CH&FCH#CH#CH'

OH
poate reactiona cu"
1) %&nO in mediu bazic;
2) !2'3i;
3) %&nO'!2/O;
) 8r2*
14&+ Lipsa vita$inei A din or2anis$ se $ani,esta prin tu!burari a!e vederii scaderea re/istentei !a
in,ectii!e $icrobiene+ Stiind ca vita$ina A are ur$atoarea ,or$u!a structura!a"
sunt incorecte ur$atoare!e a,ir$atii"
1) are 345-
2) prin o$idare energica formeaza !OOCQC!2QC!2QC"C!3)2 QCOQCOO! "acid 101-dimetil-F-
cetopimelic)0 acid cetopropionic0 CO2 si !2O;
3) prin o$idare energica formeaza acid o$alic0acid cetopropionic si un derivat disubstituit al acidului adipic
avand 3453;
) nu poate reactiona cu 3aO!*
14'+ Se ,or$ea/a co$pusi carboni!ici nesaturati prin"
1) deshidratarea glicerinei;
2) condensarea aldolica a cetonelor;
3) aditia apei la dimerul acetilenei;
) o$idarea alchenelor "Cn!2n) simetrice*
144+ Re/u!ta ace!asi co$pus prin o3idarea cu 4MnO4 in $ediu acid a"
1) o-metilstirenului;
2) o-$ilenului;
3) acidului o-metilbenzoic;
) o-etiltoluenului*
141+ In care dintre reactii!or indicate $ai Bos ato$u! de N isi sc0i$ba starea de 0ibridi/are 8
32
C!
2
O!
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
1) C!
3
C!
2
C3 ( 2!
2
2)
CO3!
2
@
2
O
-
3)
3!
2
O!
( !O3O
!
(
tS-
:
C
C!
3
CO3!
2
)
( !
2
3i
14-+ Se dau sc0e$e!e"
A!C!' 7&C!& 7&H&O
%+ A 7 CH'C!
HHHHHHH
I )
HHHHHHH
I C
HHHHHHHHHH
I *
#HC! 0
#&HC!
A!C!'
&+ A 7 E
HHHHHHH
I =
HHHHHHHHH
I G
#H&6cat+

HONO& 7CH'C!
'+ A 7
HHHHHHHHHHH
I H
HHHHHHHHHHHH
I A
H&SO4
Stiind ca E si G sunt 0idrocarburi si ca G are MF%<4 si contine ;&'G C sunt corecte a,ir$atii!e"
1) = este un compus cu actiune reducatoare;
2) compusul > are 345- si se obtine din ) printr-o reactie de dehidrogenare;
3) L nu da reactia de diazotare;
) in schema e$ista doar 3 reactii de substitutie*
145+ *intre i/o$erii cu ,or$u!a $o!ecu!ara C'H-O"
1) numai unul are structura ciclica;
2) numai unul poate prezenta izomerie geometrica;
3) numai unul reactioneaza cu sodiu metalic;
) numai unul reactioneaza cu reactivul Tollens*
149+ Re/u!ta co$pusi ionici prin"
1) obtinerea fenolului prin topire alcalina;
2) diazotarea p-toluidinei;
3) alchilarea trimetilaminei;
) condensarea crotonica a acetaldehidei*
14;+ La o3idarea ener2ica a cic!oa!c0ene!or se pot ,or$a"
1) dicetone;
2) cetoacizi;
3) acizi dicarbo$ilici;
) acizi monocarbo$ilici*
11<+ =or$ea/a !e2aturi de 0idro2en intra$o!ecu!are"
32-
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
1) acidul acetic;
2) acidul maleic;
3) acidul fumaric;
) acidul -hidro$ibenzoic*
11%+ Care dintre ur$atorii co$pusi pre/inta !e2aturi ionice in structura"
1) acrilatul de etil;
2) palmitatul de %;
3) acidul acetilsalicilic;
) p-acetilfenolatul de 3a
11&+ Sunt substante so!ide !a te$peratura obisnuita"
1) fenolul;
2) etanolul;
3) acidul benzoic;
) anilina*
11'+ Scindarea !e2aturii CR C din a!cani se rea!i/ea/a prin reactii!e de"
1) substitutie;
2) ardere;
3) dehidrogenare;
) cracare
114+ Le2atura de tip eter se inta!neste in"
1) p-aminobenzoatul de etil "anestezina);
2) fenilmetileter;
3) benzensulfonat de sodiu;
) maltoza*
111+ Se obtin co$pusi di,unctiona!i cu ,unctiune $i3ta !a"
1) aditia Cl2 la acroleina;
2) aditia !C3 la acetona;
3) reactia anhidridei ftalice cu un mol de 3!3;
) reactia etileno$idului cu apa*
11-+ Tipuri!e de reactii care per$it sinte/a ben/oatu!ui de ben/i! din ben/a!de0ida ca unica sursa de C
sunt"
1) o$idare;
2) reducere;
3) esterificare;
) condensare*
115+ In reactie cu aci/ii a$ine!e ,or$ea/a saruri si in acest ,e!"
1) se mareste bazicitatea aminei;
2) dispare bazicitatea aminei;
3) se micsoreaza gradul de substitutie la azot;
) se mareste solubilitatea aminei*
119+ Sunt posibi!e reactii!e"
32,
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
1) 3 C
,
!
,
( CCl

#lCl
3
- 3 !Cl
C
Cl
2) C !
3
C
C!
3
C!
3
Cl
#lCl
3
- !Cl
C
C!
3
C!
3
!
3
C
3) !
2
C
C
Cl
Cl ( !Cl !
3
C C
Cl
Cl
Cl
)
C
,
!
-
C
O
!
(
Cl
3
C C
O
!
C
,
!
-
!
C
!
C CCl
3
O! O!
11;+ Prin reactia a!coo!u!ui . cu &' 2 sodiu se de2aBa %%& L H& in conditii nor$a!e de te$peratura si
presiune+ A!coo!u! . poate ,i"
1) glicolul;
2) N-butanolul;
3) glicerina;
) izopentanolul*
1-<+ Se da sc0e$a"

i/obutena
%&nO

'!O
-
A
%
2
Cr
2
O
+
'!
(
) 7 C 7 H
&
O

*enu$iri!e co$pusi!or A ) si C sunt"
1) 103-butandiol0 acetona0 dio$id de carbon;
2) 102-butandiol0 formaldehida0 acid formic;
3) 2 metil-102-butandiol0 propanona0 apa;
) 2-metil-102-propandiol0 acetona0 dio$id de carbon*
1-%+ Care dintre ur$atoare!e a,ir$atii re,eritoare !a ce!obio/a sunt corecte 8
1) este o polizaharida;
2) formeaza prin hidroliza -glucoza;
3) nu are caracter reducator;
) este o dizaharida*
1-&+ Tartratu! dub!u de sodiu si potasiu se uti!i/ea/a pentru obtinerea"
1) reactivului Tollens;
32+
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
2) reactivului )ehling;
3) reactivului /chJietzer;
) Cu"O!)2*
1-'+ Su!,atu! de cupru in $ediu ba/ic se uti!i/ea/a pentru identi,icarea"
1) aldehidei acrilice;
2) glucozei;
3) proteinelor;
) hidrochinonei*
1-4+ Tratarea aceta!de0idei cu so!utie acida de dicro$at de potasiu duce !a"
1) obtinerea unui compus cu miros intepator;
2) schimbarea culorii solutiei din portocaliu in verde;
3) obtinerea %2/O si Cr2"/O)3 in raport molar de 1;1;
) aparitia unui precipitat brun*
1-1+ A$ine!e a!i,atice secundare se pot obtine prin"
1) reducerea nitrililor;
2) reducerea amidelor N-substituite;
3) tratarea alcoolilor secundari cu 3!3 in raport molar de 1;1;
) hidroliza amidelor N,N-disubstituite*
1--+ Care dintre ur$atorii co$pusi au uti!i/ari ba/ate pe proprietati!e !or reducatoare8
1) F-naftol;
2) p-difenol;
3) m-crezol;
) pirogalol "10203-trihidro$ibenzen)*
1-5+ Obtinerea a!coo!i!or din esteri se poate rea!i/a prin"
1) hidroliza acida;
2) saponificare;
3) amonoliza;
) o$idare energica*
1-9+ Care dintre ur$atoare!e a,ir$atii re,eritoare !a ,or$a!de0ida sunt corecte8
1) se obtine industrial prin o$idarea partiala a metanului in prezenta o$izilor de azot;
2) condenseaza crotonic cu etanalul formand acroleina;
3) participa la reactiile de condensare cu alti copusi carbonilici numai in calitate de componenta carbonilica;
) prin aditia !C3 urmata de hidroliza duce la acidul hidro$iacetic0 omologul inferior al acidului lactic*
1-;+ Care dintre co$pusii de $ai Bos dau reactii de 0idro!i/a 8
1) 102-dicloroetanul;
2) o-diclorobenzenul;
3) anhidrida acetica;
) dimetilanilina*
15<+ Acidu! ben/oi!acetic se poate obtine"
1) prin o$idarea acidului 3-fenil-3-hidro$ipropionic;
2) prin o$idarea acidului 2-fenil-3-hidro$ipropionic;
3) prin hidroliza benzoilacetonitrilului;
) prin hidroliza acidului 3-fenil-202-dicloropropionic*
15%+ Acidu! '#cetobutiric se poate obtine din"
1) acetona prin clorurare0 tratare cu %C3 si apoi hidroliza;
322
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
2) acid crotonic cu !2O si apoi o$idare cu %2Cr2O+'!2/O;
3) condensarea aldolica a acetaldehidei si apoi o$idare cu %2Cr2O+'!2/O;
) acid crotonic cu !Cl0 hidroliza si apoi o$idare cu %&nO'!2/O*
15&+ )en/o,enona"
1) orienteaza in meta substituentul intr-o reactie de substitutie;
2) poate aditiona !C3;
3) se poate obtine printr-o reactie de acilare a C,!,;
) in reactia de condensare aldolica nu poate fi componenta metilenica*

15'+ Pot reactiona cu NaOH"
1) m-crezolul;
2) benzensulfonatul de 3a;
3) acidul -naftalinsulfonic;
) sulfat acid de tert-butil*
154+ Prin tratarea unui a!coo! cu an0idrida acetica"
1) rezulta un ester;
2) reactia are loc la heteroatom;
3) se obtine un acetat de alchil si acid acetic;
) rezulta o cetona mi$ta*
151+ La 0idro!i/a unui co$pus tri0a!o2enat cu catena pentanu!ui se poate obtine"
1) un triol;
2) hidro$ialdehida;
3) hidro$icetona;
) dihidro$iacetona*
15-+ p#To!uidina se poate aci!a cu"
1) cloruri acide;
2) acizi carbo$ilici;
3) anhidride ale acizilor carbo$ilici;
) esteri*
155+ Tratarea ,eno3idu!ui de sodiu cu CH'I in ,unctie de conditii!e de reactie poate duce !a obtinerea"
1) toluenului;
2) fenilmetileterului;
3) unui amestec de o si p-$ilenului;
) unui amestec de o si p-crezoli*
159+ Sunt corecte ur$atoare!e a,ir$atii cu privire !a proteine"
1) prin denaturare ireversibila isi pierd proprietatile biochimice;
2) se obtin prin policondensarea aminoacizilor;
3) hidrolizeaza in mediu acid0 bazic sau enzimatic;
) prin denaturare elibereaza F-aminoacizi*
15;+ Acidu! $onoc!oroacetic poate reactiona cu ani!ina"
1) formand o amida N-monosubstituita;
2) printr-o reactie de alchilare;
3) printr-o reactie de acilare;
) formand produsi de substitutie in pozitiile orto si para*
19<+ Se pot vu!cani/a"
1) cauciucul 8una /;
327
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
2) polistirenul;
3) cauciucul butadien-F-metilstirenic;
) polipropena*
19%+ Care dintre ur$atoare!e a,ir$atii sunt adevarate8
1) acidul carbonic si acidul cianhidric sunt eliberati din sarurile lor de catre acizii carbo$ilici;
2) aminoacizii isi pierd caracterul acid prin reactia de esterificare si caracterul bazic prin alchilare totala;
3) hidroliza acida a esterilor este o reactie reversibila;
) gliceridele naturale sunt esteri ai glicerinei cu acizii grasi saturati sau nesaturati*
19&+ A!e2eti a,ir$atii!e incorecte"
1) in alanil-glicina carbo$ilul liber apartine alaninei;
2) e$ista 2 aminoacizi cu )*m* C3!+3O2 si ambii intra in structura proteinelor;
3) glicoproteidele au grupa prostetica reprezentata de un rest de glicerida;
) hemocianinele sunt proteine cu cupru*
19'+ Produsu! de condensare a!do!ica a & $o!i de acetona este i/o$er cu"
1) -hidro$ibutilvinileterul;
2) izobutiratul de etil;
3) acidul 101M-dimetilbutiric;
) neopentanalul*
194+ Care dintre ur$atoare!e a,ir$atii sunt va!abi!e atat pentru a$i!o/a cat si pentru a$i!opectina8
1) este o polizaharida cu formula -"C,!1:O-)n-;
2) sunt macromoleculele cu structura ramificata;
3) prin hidroliza totala0 acida sau enzimatica0 se transforma in -glucoza;
) este solubila in apa calda*
191+ Pre/inta NEF&"
1) compusul rezultat in urma reactiei de condensare crotonica dintre formaldehida si etanal;
2) produsul reactiei de dehidrogenare a 203-butandiolului;
3) compusul rezultat prin o$idarea energica a 10-butandiolului;
) compusul rezultat prin o$idarea cu %2Cr2O
(
+'!
(
a 3 -hidro$iciclohe$enei*
19-+ Contin in structura !or unitati de #2!ucopirano/a"
1) amidonul;
2) zaharoza;
3) maltoza;
) celuloza*
195+ Sunt adevarate a,ir$atii!e"
1) hidrochinona prezinta proprietati reducatoare;
2) trinitratul de glicerina este un nitroderivat;
3) denumirea de acid F-amino-1-hidro$ipropionic corespunde serinei;
) clorura de benziliden este un derivat dihalogenat nesaturat*
199+ Sunt produsi de po!i$eri/are"
1) peptidele;
2) poliacrilonitrilul;
3) rezita;
) polistirenul*
19;+ Re/u!ta un co$pus cu proprietati acide prin reactia serinei cu"
1) !Cl ;
33:
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
2) C!3QCOCl;
3) C!3?;
) 3!3*
1;<+ Care dintre ur$atoare!e a,ir$atii sunt adevarate8
1) p-hidro$ifenilmetileter are grupe fenol si eter;
2) benzofenona are o grupa carbonil de tip cetona;
3) tert-butilamina are o grupa amino primara;
) benzilamina are grupa functionala legata de carbon hibridizat sp
3
*
1;%+ Nu intra in structura proteine!or"
1) serina;
2) acidul antranilc;
3) lisina;
) acidul -aminobutiric*
1;&+ Care dintre ur$atoare!e a,ir$atii sunt incorecte8
1) cloroprenul este un derivat clorurat al pentenei;
2) anilina se nitreaza direct cu !3O30 fara prote9area grupei amino prin acilare;
3) nici un acid monocarbo$ilic nu are actiune reducatore;
) prin aditia !2/O la alchene rezulta acizi alchil-sulfonici*
1;'+ E3ista sub ,or$a de dianioni !a pH %&#%'"
1) acidul aspartic;
2) cisteina;
3) acidul glutamic
) lizina*
1;4+ Se obtin esteri in ur$a reactii!or dintre"
1) izobutena ( !2/O
2) he$itol ( anhidrida acetica
3) glicerina ( !3O3
) glucoza ( clorura de acetil
1;1+ Sunt corecte a,ir$atii!e"
1) serina si lisina pot reactiona cu 2 moli !Cl'mol de aminoacid;
2) prin decarbo$ilarea serinei rezulta un compus cu functiune mi$ta;
3) acidul aspartic formeaza0 prin decarbo$ilare totala0 etilamina;
) alanina isi poate pierde caracterul bazic prin esterificare*
1;-+ La c!orurarea ,otoc0i$ica a propanu!ui se ,or$ea/a"
1) numai 1-cloropropan;
2) 1-cloropropan;
3) numai 2-cloropropan;
) 2-cloropropan*
1;5+ Care dintre ur$atoare!e reactii sunt cata!i/ate de $eta!e8
1) o$idarea metanului cu vapori de apa;
2) amono$idarea metanului;
3) hidrogenarea benzenului;
) dimerizarea acetilenei*
1;9+ Care dintre ur$atoare!e substante deco!orea/a so!utia de apa de bro$8
1) propena;
331
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
2) butadiena;
3) 2-metil-2-butena;
) benzenul*
1;;+ Care dintre ur$atoare!e 0idrocarburi deco!orea/a so!utia s!ab ba/ica de 4MnO48
1) propena;
2) propina;
3) vinilacetilena;
) naftalina*
-<<+ Care dintre ur$atoare!e a!c0ene ,or$ea/a nu$ai acid propionic prin o3idare cu 4MnO46H&SO48
1) 2-butena;
2) 2-he$ena;
3) 3-metil-3-he$ena;
) 3-he$ena*
-<%+ Care dintre ur$atoare!e substante sunt i/o$eri de ,unctiune intre e!e8
1) alchinele;
2) cicloalchenele;
3) alcadienele;
) cicloalcanii*
-<&+ Substanta A participa !a trans,or$area c0i$ica "
A 7 '?O@ acid propionic 7 butanona
A este "
1) 3-heptena;
2) 3-metil-1-heptena;
3) -metil-1-heptena;
) 3-metil-3-he$ena*
-<'+ Co$pusii re/u!tati !a $onoc!orurarea &#$eti!#%#butenei !a 1<<
o
C au ur$atoarea structura"
1) C!25C"C!2Cl)-C!2-C!3;
2) Cl-C!5C"C!3)-C!2-C!3;
3) C!25C"C!3)-C!"Cl)-C!3;
) C!3-C"C!3Cl)-C!2-C!3*
-<4+ a!c0ena cu =$" C1H%< ,or$ea/a prin c!orurare !a 1<<
o
C doi i/o$eri $onoc!orurati si prin o3idare
cu 4MnO46H
7
,or$ea/a butanona+ A!c0ena este "
1) 3-metil-1-butena;
2) 2-pentena;
3) 1-pentena;
) 2-metil-1-butena*
-<1+ Care dintre ur$atorii co$pusi pre/inta structura !iniara8
1) amoniacul;
2) acetilena;
3) apa;
) acidul cianhidric*
-<-+ Aceti!ena se di,erentia/a de &#butina cu"
1) reactiv Tollens cand se obtine acetilura de argint care e$plodeaza la incalzire;
2) cu 3a;
3) cu solutie de diaminoCu "?) cand se obtine un precipitat rosu-violet;
332
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
) cu solutie de apa de brom*
-<5+ A/otu! poate ,i 0ibridi/at in co$pusii sai"
1) numai sp
3
sau sp
2
;
2) numai sp
2
;
3) numai sp
3
;
) sp
3
0 sp
2
0 sp*
-<9+ Care dintre ur$atoare!e 0idrocarburi i/o$ere contin ace!asi procent de carbon in $o!ecu!a8
1) alchinele;
2) alcadienele;
3) cicloalchenele;
) arenele*
-<;+ Care dintre ur$atoare!e a,ir$atii sunt corecte despre aceti!uri!e $eta!e!or a!ca!ine8
1) se obtin prin reactii de substitutie;
2) hidrolizeaza usor refacand acetilena;
3) acetilura monosodica ( !C3 acetilena ( 3aC3;
) se descompun cu e$plozie la incalzire*
-%<+ Care dintre ur$atoare!e a!c0ine ,or$ea/a prin aditie de apa in pre/enta de su!,at de $ercur
$eti!#eti!#cetona8
1) 1-pentina;
2) 1-butina;
3) propina;
) 2-butina*
-%%+ Care dintre ur$atoare!e substante reactionea/a cu sodiu! $eta!ic !a %1<
o
C8
1) acetilena;
2) propina;
3) 1-butina;
) 3-metil-1-penten--ina*
-%&+ Care dintre ur$atoare!e a!c0ine se trans,or$a in i/o$erii !or de po/itie prin aditia a & $o!i de
H)r si apoi e!i$inarea a & $o!i de H)r in so!utie a!coo!ica de NaOH8
1) 1-butina;
2) 1-pentina;
3) -metil-1-pentina;
) 2-butina*
-%'+ Care dintre co$pusi pot conduce prin a!c0i!are !a obtinerea cic!o0e3i!ben/enu!ui8
1) toluen;
2) ciclohe$ena;
3) clorura de benzil;
) clorura de ciclohe$il*
-%4+ &#Meti!#&#butano!u! se poate obtine prin aditia apei !a "
1) 1-pentena;
2) 2-metil-1-butena;
3) 2-butena;
) 2-metil-2-butena*
333
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
-%1+ Care dintre ur$atoare!e reactii au !oc cu $arirea nu$aru!ui de ato$i de carbon din catena
0idrocarbonata8
1) G-. ( %C3
2) G-. ( C,!,
3) condensarea crotonica
) dipeptida ( !2O
-%-+ Sunt a2enti de aci!are co$pusii "
1) clorura de benzoil;
2) anhidrida acetica;
3) acidul acetic;
) N-benzoilanilina*
-%5+ Se da sc0e$a de reactii "
A ) 7 HC!
) 7 HC! c!orura de tert#buti!
Substanta A este "
1) clorura de izopropil;
2) clorura de izobutil;
3) clorura de n-propil;
) clorura de tert-butil*
-%9+ Tratarea ben/enu!ui cu c!orura de propanoi! in pre/enta de A!C!' an0idra conduce !a "
1) metil-fenil-cetona;
2) cetona mi$ta;
3) cetona aromatica;
) etil-fenil-cetona*
-%;+ Cu care dintre ur$atorii co$pusi ben/enu! da reactii de substitutie !a nuc!eu! aro$atic "
1) Cl2')eCl3;
2) C!3Cl'#lCl3;
3) C!3-COCl'#lCl3;
) clorura de vinil*
-&<+ Nu reactionea/a cu ben/enu!"
1) !Cl;
2) !C3;
3) ?2;
) C!25C!-C!2-Cl'#lCl3*
-&%+ Care dintre ur$atorii derivatii 0a!o2enati 0idro!i/ea/a ce! $ai usor8
1) clorura de vinil;
2) clorura de ciclohe$il;
3) 1-cloropropena;
) 3-cloro-1-ciclohe$ena*
-&&+ Care dintre 0idrocarburi!e de $ai Bos conduc prin $onoc!orurare !a '<<#-<<
o
C !a un sin2ur
co$pus $onoc!orurat8
1) izobutan;
2) 2020303-tetrametilbutan;
3) izooctan;
) neopentan*
33
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
-&'+ Care dintre ur$atorii co$pusi reactionea/a cu reactivu! To!!ens"
1) glicerina;
2) vinilacetilena;
3) alcoolul benzilic;
) acroleina*
-&4+ Acidu! $etacri!ic este i/o$er cu"
1) acidul vinilacetic;
2) acidul crotonic;
3) formiatul de alil;
) acidul acrilic*
-&1+ Care dintre ur$atorii co$pusi reactionea/a cu a!coo!u! ben/i!ic8
1) C!3-COO!;
2) !Cl;
3) 3a;
) 3aO!*
-&-+ Preci/ati care dintre reactii!e de $ai Bos sunt posibi!e"
1) alcool o-hidro$ibenzilic ( C!3-CO-Cl
2) alcool p-hidro$ibenzilic ( C!3-COO!
3) alcool o-hidro$ibenzilic ( C!25C!2
) alcool p-hidro$ibenzilic ( 2 3aO!
-&5+ &#Meti!#&#propano!u! se poate obtine prin "
1) reducerea butanonei cu 3i fin divizat;
2) hidroliza bromurii de tert-butil in solutie apoasa bazica;
3) hidroliza bromurii de sec-butil in solutie apoasa slab bazica;
) aditia apei la izobutena in prezenta de !2/O concentrat*
-&9+ Care dintre ur$atorii co$pusi reactionea/a cu ,eno!ii8
1) "C!3-CO)2O;
2) C!3-CO-Cl;
3) 3aO!;
) )eCl3*
-&;+ Reactia de aci!are a ani!inei se rea!i/ea/a cu" c!orura de aceti! E%C c!orura de a!i! E&C acid
propionic E'C an0idrida acetica E4C a!de0ida acetica E1C"
1) "1);
2) "3);
3) ");
) "2)*
-'<+ Care dintre ur$atoare!e a$ine se pot dia/ota8
1) F-naftilamina;
2) p-toluidina;
3) p-fenilendiamina;
) N,N-dimetilanilina*
33-
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
-'%+ Acidu! c!or0idric reactionea/a cu "
1) etilamina;
2) propina;
3) propena;
) etanolul*
-'&+ )a/icitatea a$ine!or este o proprietate care se poate evidentia prin reactia acestora cu"
1) apa;
2) acizii minerali;
3) indicatori acido-bazici;
) alco$izi*
-''+ N#Eti!#ani!ina !a ,e! ca si ani!ina "
1) poate reactiona cu clorura de metil;
2) poate reactiona cu acidul clorhidric;
3) se acileaza;
) se poate nitra la nucleu dupa ce grupa amino a fost prote9ata prin acilare*
-'4+ Care dintre ur$atoare!e a$ine conduc !a obtinerea de saruri de dia/oniu stabi!e prin tratare cu
acid a/otos si acid c!or0idric8
1) o-toluidina;
2) metil-fenilamina;
3) acid sulfanilic;
) N,N-dimetilanilina*
-'1+ Care dintre reactii!e de $ai Bos repre/inta $etode prin care se obtin derivati 0a!o2enati8
)eCl3
1) C,!, ( Cl2 -------
2) C,!--33C
(
Cl
-
( %?
3) C!25C!-C!3 ( !8r
) C!3-3!2 ( !Cl
-'-+ In reactia de 0idro2enare # reducere are !oc"
1) micsorarea continutului de o$igen din molecula;
2) cresterea numarului de atomi de hidrogen in molecula;
3) modificarea hibridizarii atomului de C0 3 respectiv de O;
) modificarea solubilitatii substantei*
-'5+ Care dintre ur$atorii co$pusi se o3idea/a cu O& EaerC6D&O1 !a te$peratura ridicata si conduc !a
an0idride"
1) toluenul;
2) benzenul;
3) stirenul;
) naftalina*
-'9+ Care dintre co$pusi pot ,i uti!i/ati pentru obtinerea acidu!ui succinic"
1) aldehida succinica;
2) 10-butandiolul;
3) ciclobutena;
) 10--he$adiena*
-';+ Se da ur$atoarea ecuatie a unei reactii c0i$ice"
33,
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
C-H1O
#
Na
7
7 A C-H1#O#CO#R 7 )
Substante!e A si ) pot ,i "
1) # ; G-COO!0 8 ; 3aO!;
2) # ; G-CO-Cl0 8 ; 3aCl;
3) # ; G-Cl0 8 ; 3aCl;
) # ; "G-CO)2O0 8 ; G-COO
-
3a
(
*
-4<+ Se dau substante!e" aceti!ura $onosodica EIC propena EIIC a!de0ida acetica EIIIC aceti!ena EIDC
c!orura de eti! EDC+ Care dintre aceste substante reactionea/a cu acidu! cian0idric8
1) ?? si R;
2) ? si ???;
3) ??? si R;
) ?R*
-4%+ =ata de acetona propana!u! pre/inta ur$atoare!e reactii speci,ice"
1) reactia de condensare aldolica sau crotonica;
2) reactia de autoo$idare;
3) reactia de crotonizare;
) reactia cu reactivul Tollens*
-4&+ A!de0ida ben/oica se obtine in ur$a reactii!or de"
1) hidroliza a clorurii de benziliden;
2) acilarea a benzenului cu clorura de formil;
3) o$idarea a alcoolului benzilic cu solutie de %2Cr2O+'!2/O;
) reducere a benzamidei*
-4'+ Care dintre ur$atoare!e reactii de condensare a!do!ica nu sunt posibi!e8
1) aldehida benzoica ( aldehida acetica;
2) aldehida benzoica ( aldehida benzoica;
3) aldehida formica ( aldehida acetica;
) aldehida formica ( aldehida trimetilacetica*
-44+ Prin reactia cu doi $o!i de 0idro2en a co$pusu!ui obtinut !a condensarea crotonica a doua
$o!ecu!e de butanona se obtine"
1) 2-etil-he$anolul;
2) --metil-3-heptanolul;
3) -metilheptanolul;
) 30-dimetil-2-he$anolul*
-41+ )en/o,enona se poate obtine prin reactii!e dintre"
1) fenol si clorura de benzoil '#lCl3 anhidra;
2) diclorodifenilmetan si apa;
3) fenol si clorura de benzoil in mediu bazic;
) benzen si clorura de benzoil'#lCl3 anhidra*
-4-+ Cic!o0e3anona se obtine prin "
1) o$idarea blanda a ciclohe$anolului;
2) hidrogenarea fenolului in raport molar fenol ; hidrogen 5 1 ; 2;
3) o$idarea ciclohe$anolului;
) o$idarea fenolului*
-45+ ''#*i$eti!#butanona se obtine prin "
1) hidroliza 202-dicloro-303-dimetilbutanului;
33+
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
2) aditia apei la 303-dimetil-1-butina;
3) o$idarea cu %2Cr2O+'!2/O a 303-dimetil-2-butanolului;
) dehidrogenarea in prezenta de Cu a 303-dimetil-2-butanolului*
-49+ Care dintre co$pusii de $ai Bos pre/inta caracter reducator8
1) glucoza;
2) aldehida acetica;
3) acroleina;
) pirogalolul*
-4;+ Care dintre co$pusii de $ai Bos dau prin 0idro!i/a acid ben/oic8
1) benzamida;
2) benzoilanilina;
3) benzonitril;
) cianura de benzil*
-1<+ Ce co$pus se obtine prin crotoni/area ur$atoarei dia!de0ide8
H
&
C
H
&
C
CH
CH
&
C
C
CH
'
O
H
O
H
1)
C!
3
C
O
!
2)
!
3
C
C
!
O
C!
2
C
O
!
3)
)
C
!
O
!
3
C
-1%+ Care dintre ur$atoare!e 0idrocarburi ,or$ea/a prin o3idare cu 4MnO46H&SO4 acid ben/oic8
1) stirenul;
2) toluenul;
3) etilbenzenul;
) di-tert-butilbenzenul*
-1&+ Identi,icarea acidu!ui acri!ic dintr#un a$estec ,or$at din acid ben/oic si acid acri!ic se rea!i/ea/a
prin"
1) reactia cu 3a!CO3;
2) decolorarea solutiei slab bazice de %&nO;
3) reactia cu indicatori acido-bazici;
) decolorarea solutiei de apa de brom*
-1'+ Cu care dintre co$pusii de $ai Bos nu poate reactiona acidu! acetic"
1) cianura de sodiu;
2) formiat de sodiu;
3) feno$id de sodiu;
) sulfat de sodiu*
-14+ Prin tratarea cu o so!utie apoasa de NaOH a unui co$pus cu =$+ C1H%<O& pot re/u!ta"
1) acetat de sodiu ( propanol;
2) propionat de sodiu ( etanol;
332
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
3) 2-metilbutirat de sodiu ( apa;
) acid butiric ( metanol*
-11+ Care dintre proprietati!e c0i$ice redate $ai Bos sunt co$une aci/i!or carbo3i!ici si aci/i!or
$inera!i"
1) reactia cu indicatorii acido-bazici;
2) ionizarea in solutie apoasa;
3) reactia cu metale alcaline;
) reactia cu o$izii bazici*
-1-+ Aci/ii carbo3i!ici continuti in $o!ecu!e!e triaci!2!icero!i!or natura!i au ur$atoare!e caracteristici"
1) au numar mare de atomi de carbon C-C2;
2) pot fi saturati sau nesaturati;
3) au catena liniara;
) au numar par de atomi de carbon*
-15+ Care dintre co$pusii de $ai Bos sunt esteri8
1) trinitroglicerina;
2) sulfatul acid de alchil;
3) benzensulfonatul de sodiu;
) trinitratul de glicerina*
-19+ =or$u!a 2enera!a R#O#NO& corespunde unui"
1) nitroderivat;
2) ester anorganic;
3) nitrozoderivat;
) nitrat*
-1;+ *in punct de vedere ,unctiona! acetani!ida este"
1) anilida;
2) amina aromatica acilata la atomul de azot;
3) amida substituita la atomul de azot;
) cetona*
--<+ Reducerea a$ide!or a!i,atice nesubstituite !a ato$u! de a/ot conduce !a "
1) amine alfatice secundare;
2) amine alifatice tertiare;
3) nitrili;
) amine alifatice primare*
--%+ Prin reactia de 0idro!i/a a ben/onitri!u!ui se poate obtine "
1) benzilamina;
2) acid benzoic;
3) anilina;
) benzamida*
--&+ =or$u!a $o!ecu!ara C1H%%O&N poate corespunde !a "
1) acid asparagic;
2) 1-nitropentan;
3) acid glutamic;
337
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
) valina*
--'+ Obtinerea acidu!ui 2!uconic se rea!i/ea/a prin o3idarea 2!uco/ei cu"
1) %2Cr2O+'!2/O;
2) solutie de Cu"O!)2;
3) O2 din aer in prezenta de R2O-;
) reactiv Tollens*
--4+ =or$u!ei $o!ecu!are C-H%4O ii corespund E,ara stereoi/o$eriC"
1) , alcooli primari0 2 alcooli secundari0 3 alcooli tertiari;
2) 2 alcooli primari0 , alcooli secundari0 3 alcooli tertiari;
3) + alcooli primari0 + alcooli secundari0 3 alcooli tertiari;
) 1+ izomeri "fara stereoizomeri)*
--1+ =or$u!ei $o!ecu!are C4H9 ii corespund"
1) alchene;
2) 2 cicloalcani;
3) 2 izomeri geometrici;
) izomeri geometrici;
---+ O 0idrocarbura A cu $asa $o!ecu!ara %&& si NE F ' prin o3idare cu 4&Cr&O5 6H&SO4 conduce !a
obtinerea unui acid C si a unei dicetone )+ Acidu! C prin decarbo3i!are conduce !a obtinerea
acidu!ui $eti!propionic+ Hidrocarbura A poate ,i "
C!
3
C!
3
1)
!
3
C C!
3
C!
3
2)
C!
3
C!
3
3)
!
3
C
C!
3
C!
3
)
!
3
C
!
3
C
--5+ Cu$ se poate obtine acidu! 4#a$ino#&#c!oroben/oic din to!uen ca unica sursa de co$pus or2anic8
1) prin reactii ; clorurare0 nitrare0 reducere0 o$idare;
2) prin , reactii ; nitrare0 clorurare0 reducere0 acilare0 o$idare0 hidroliza;
3) prin - reactii ; clorurare0 nitrare0 reducere0 acilare0 o$idare;
) prin reactii ; nitrare0 clorurare0 o$idare0 reducere*
--9+ O 0idrocarbura cu $asa $o!ecu!ara %&& si NE F ' prin o3idare cu 4MnO46H&SO4 conduce !a
obtinerea unui acid C si a unei dicetone )+ Acidu! C prin decarbo3i!are conduce !a obtinerea
acidu!ui $eti!#propionic+ Acidu! C poate ,i"
1) acidul glutaric;
2) acidul metilsuccinic;
3) acidul dimetilsuccinic;
) acidul dimetilmalonic*
--;+ Care dintre co$pusi pot 0idro!i/a8
1) C,!--C3;
2) C,!--3!-CO-C!3;
3) C,!--COOC!3;
3:
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
) C,!--CO-C,!-*
-5<+ Se da ur$atoarea sc0e$a de reactii"

H&SO4
A ) 7 H&O
Ni
) 7 H& &#$eti!butan
Substanta A este"
1) 2-metil-1-pentanolul;
2) 1-hidro$i-2-metilbutanul;
3) 2-metil-2-pentanolul;
) 2-hidro$i-3-metilbutanul*
-5%+ =eni!$eti!eteru! se poate obtine"
1) din doua molecule de fenol prin deshidratare;
2) prin reactia feno$idului de sodiu cu iodura de metil;
3) din fenol si clorura de acetil in mediu bazic;
) prin reactia fenolului cu clorura de metil in solutie apoasa de 3aO!*
-5&+ Care dintre i/o$erii pentenei au doua po/itii a!i!ice di,erite8
1) !3C-C!5C!-C!2-C!3;
2) "C!3)2C5C!-C!3;
3) C!25C"C!3)-C!2-C!3;
) !2C5C!-C!2-C!2-C!3*
-5'+ Se da sc0e$a de reactii c0i$ice"
A 7 HCN )
) 7 &H&O C
H&SO4
C * 7 H&O
* 7 HC! E
Substanta A are doi ato$i de carbon pri$ari caracter reducator raportu! ato$i!or de C si H este de
% " & si NE F %+ Sunt corecte a,ir$atii!e "
1) substanta # este acetona;
2) substanta # este metilpropanal;
3) substanta 4 este acidul 2-metil-2-butenoic;
) substanta C este acidul 2-hidro$i-3-metilbutanoic*
-54+ Care dintre substante!e de $ai Bos sunt 2a/oase !a te$peratura obisnuita8
1) propanul;
2) formaldehida;
3) metilamina;
) acidul formic*
-51+ Se obtin esteri in ur$a reactii!or"
1) etena ( acid sulfuric;
2) he$itol ( anhidrida acetica;
3) glicerina ( acid azotic;
) naftalina ( acid sulfuric*
-5-+ Care dintre reactii este posibi!a in sens direct"
31
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
1) C,!113!3
(
Cl
-
( 3aO! C,!113!2 ( 3aCl ( !2O
2) C,!113!3
(
Cl
-
( 3!3 C,!113!2 ( 3!Cl
3) "C!3-C!2) 23! ( "C!3-CO)2O "C!3-C!2)23-CO-C!3 ( C!3-COO!
) C,!--O
-
3a
(
( !O! C,!--O! ( 3aO!
-55+ Se da reactia"
A 7 ) C 7 *
) este derivatu! ,unctiona! a! co$pusu!ui *+ A poate ,i"
1) acid carbo$ilic;
2) alcool;
3) ester;
) amina;
-59+ Se da ur$atoarea reactie c0i$ica"
A 7 ) C7 *
) este derivatu! ,unctiona! a! co$pusu!ui *+ Co$pusu! C poate ,i"
1) acid carbo$ilic;
2) ester;
3) alcool;
) amina acilata*
-5;+ Se da ur$atoarea reactie c0i$ica"

H7
A 7 H
&
O ) 7 C
Produsii A ) C pot ,i"
1) alcool0 acid carbo$ilic0 amina secundara;
2) amida substituita la atomul de azot0 amina primara0 acid carbo$ilic;
3) anhidrida acetica0 acid carbo$ilic0 alcool primar;
) ester0 acid carbo$ilic0 alcool primar
-9<+ Care dintre ur$atoare!e reactii sunt corecte"
1) !OOC-C,!-3!3
(
Cl
-
( 23!3
(
!3
-
OOC-C,!-3!2 ( 3!Cl
2) !OOC-C,!-C!2-3!3
(
Cl ( 23aO!
(
3a
-
OOC-C,!-C!2-3!2 ( 3aCl ( !2O;
3) C,!--COO-C,!- ( 23aO! C,!--COO
-
3a
(
( C,!-O
-
3a
(
( !2O
) !O-C,!-C!2-O! ( 23aO!
(
3a
-
O-C,!-C!2-O
-
3a
(
( 2!2O*
-9%+ Re,eritor !a ,ructo/a sunt corecte a,ir$atii!e"
1) prin reducerea fructozei rezulta un singur produs care este he$itolul;
2) forma ciclica stabila este cea furanozica;
3) participa la formarea zaharozei sub forma de anomer alfa;
) prin reducere formeaza doi compusi*
-9&+ Re,eritor !a 2rasi$i!e !ic0ide sunt corecte ur$atoare!e a,ir$atii"
1) prin reactia de autoo$idare se polimerizeaza;
2) prin reactii de hidrogenare devin grasimi solide;
3) prin indicele de iod se poate determina gradul de nesaturare;
) acidul oleic din compozitia grasimilor se gaseste numai sub forma trans*
-9'+ Re,eritor !a a!cani sunt corecte a,ir$atii!e"
32
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
1) alcanii lichizi si solizi au densitatea mai mare decat a apei;
2) alcanii gazosi sunt inodori;
3) ramificarea mareste punctul de fierbere;
) in seriile omologe punctele de fierbere si topire cresc cu cresterea masei moleculare*
-94+ Prin o3idarea a!cani!or se obtin ur$atoare!e c!ase de co$pusi or2anici"
1) eteri;
2) acizi grasi superiori;
3) esteri;
) alcooli*
-91+ Care dintre substante reactionea/a cu so!utie s!ab ba/ica de 4MnO4"
1) etena;
2) acetilena;
3) 1-butina;
) 2-butina*
-9-+ )utanona se poate obtine prin"
1) aditia apei la 1-butina;
2) aditia apei la 2-butina;
3) hidroliza 202-diclorobutanului;
) aditia apei la vinilacetilena*
-95+ Acetona se obtine prin"
1) aditia apei la propina;
2) aditia apei la propadiena;
3) hidroliza 202-dicloropropanului;
) dehidrogenarea 2-propanolului in prezenta de Cu*
-99+ =or$u!a $o!ecu!ara C9H9 corespunde"
1) etilbenzenului;
2) ciclooctotetraenei;
3) o-$ilenului;
) stirenului*
-9;+ A!de0ida ben/oica se poate obtine prin"
1) hidroliza clorurii de benzil;
2) hidroliza clorurii de benziliden;
3) o$idarea cu solutie de %&nO'!2/O a stirenului;
) acilarea benzenului cu clorura de formil;
-;<+ Se obtin derivati 0a!o2enati nesaturati prin aditia unei $o!ecu!e de"
1) brom la vinilacetilena;
2) acid clorhidric la vinilacetilena;
3) acid clorhidric la acetilena;
) acid clohidric la stiren*
-;%+ Se obtin prin reactii de de0idro2enare ur$atoare!e c!ase de substante or2anice"
1) alchenele;
33
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
2) aminele;
3) aldehidele si cetonele;
) nitroderivatii*
-;&+ Re,eritor !a $o!ecu!a ben/enu!ui sunt corecte a,ir$atii!e"
1) lungimea legaturilor C-C este de 1037T;
2) molecula benzenului are forma unui he$agon regulat;
3) legaturile sigma se gasesc in acelasi plan si formeaza unghiuri de 12:
:
;
) benzenul prezinta un orbital molecular e$tins comun celor , atomi de carbon*
-;'+ Care dintre co$pusii de $ai Bos pot ,i c!orurati printr#o reactie de substitutie"
1) etanul;
2) toluenul;
3) clorura de metil;
) propena*
-;4+ Reactivu! To!!ens nu reactionea/a cu"
1) acetilena;
2) glucoza;
3) butanalul;
) butanona*
-;1+ Care dintre ur$atoare!e 0idrocarburi ,or$ea/a an0idride prin o3idare cu O& in pre/enta de
D&O1 si te$peratura ridicata?
1) p-$ilenul;
2) benzenul;
3) antracenul;
) o-$ilenul*
-;-+ Care dintre reactii sunt reversibi!e"
1) ionizarea acizilor carbo$ilici in solutii apoase;
2) izomerizarea alcanilor;
3) hidroliza acida a esterilor organici;
) ciclizarea monozaharidelor*
-;5+ Re,eritor !a 0a!o2enarea a!cani!or sunt corecte a,ir$atii!e"
1) alcanii reactioneaza direct cu fluorul si iodul;
2) reactia este endoterma;
3) din reactie rezulta un singur derivat halogenat;
) alcanii reactioneaza direct cu clorul si bromul*
-;9+ Care dintre ur$atoare!e substante deco!orea/a so!utia de apa de bro$8
1) 3-he$ena;
2) ciclopentena;
3) 2-butina;
) uleiul de floarea soarelui*
-;;+ Esterii cu ,or$u!a $o!ecu!ara C9H9O& pot ,or$a prin 0idro!i/a in pre/enta de NaOH in e3ces
co$pusii"
1) formiat de sodiu si alcool benzilic;
3
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
2) benzoat de sodiu si eto$id de sodiu;
3) feno$id de sodiu si acetat de sodiu;
) acid formic si alco$idul alcoolului benzilic*
5<<+ Care dintre ur$atorii co$pusi pre/inta !e2atura ionica?
1) acetatul de sodiu;
2) benzen sulfonat de sodiu;
3) meto$id de sodiu;
) acetilura monosodica*
5<%+ Propanona poate ,i obtinuta dintr#o 0idrocarbura nesaturata cu trei ato$i de carbon in $o!ecu!a
prin ur$atoare!e reactii"
1) aditia a 2 molecule de acid clorhidric la propina si apoi hidroliza compusului obtinut;
2) aditia apei la propina;
3) aditia acidului sulfuric la propena0 hidroliza compusului de aditie si apoi o$idarea cu %2Cr2O+'!2/O a
alcoolului obtinut;
) aditia unei molecule de acid clorhidric la propena0 hidroliza produsului de aditie si o$idarea cu
%2Cr2O+'!2/O a alcoolului obtinut*
5<&+ Care dintre ur$atorii co$pusi ,or$ea/a prin o3idare cu 4MnO46H&SO4 un acid dicarbo3i!ic care
prin des0idratare !a te$peratura ridicata se trans,or$a intr#un co$pus cu =$+FC9H4O'?
1) o-metilstirenul;
2) tetralina;
3) o-metiletilbenzenul;
) 1-o-tolil-propena*
5<'+ Care dintre a,ir$atii nu sunt corecte"
1) in molecula alchinelor unghiurile de valenta sunt de 12:
:
;
2) un radical are la unul din atomi un numar par de electroni;
3) la temperatura normala toti alcanii sunt lichizi;
) in ciclopropan e$ista numai atomi de carbon secundari*
5<4+ Care dintre ur$atorii co$pusi ,or$ea/a prin o3idare ener2ica acid 4#c!oroben/oic"
1) o-clorovinilbenzenul;
2) p-clorostirenul;
3) fenil-cloroetanul;
) p-clorotoluenul*
5<1+ Pentru co$pusu! cu =$+FC'H- este posibi!a o catena"
1) mi$ta;
2) ciclica saturata;
3) ciclica nesaturata;
) aciclica nesaturata liniara*
5<-+ Acri!atu! de $eti! este i/o$er cu"
1) acetil acetaldehida;
2) acetatul de vinil;
3) butandiona;
) crotonatul de metil*
5<5+ p#Hidro3iaceto,enona se poate obtine prin reactii!e"
1) fenol cu clorura de acetil0 in prezenta de hidro$id de sodiu;
2) fenol cu clorura de acetil0 in prezenta de clorura ferica;
3) hidroliza 1-"p-clorofenil)-101-dicloroetan;
3-
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
) hidroliza 1-"p-hidro$ifenil) -101-dicloretan*
5<9+ Care dintre substante!e cu N+E+F& ,ac parte din c!asa co$pusi!or carboni!ici"
1) C+!12O;
2) C-!2O;
3) C,!1:O;
) C2!1,O*
5<;+ Re,eritor !a antracen sunt corecte a,ir$atii!e"
1) este o hidrocarbura cu nuclee condensate;
2) are cifra de nesaturare egala cu 1:;
3) prin o$idare cu dicromat de potasiu in acid acetic conduce la antrachinona;
) cele mai reactive pozitii din molecula sunt pozitiile 7 si 1:*
5%<+ Care dintre ur$atoare!e succesiuni de reactii c0i$ice contin ce! putin o reactie de i/o$eri/are8
1) alcool alilic alcool izopropilic;
2) butan bromura de tert-butil;
3) n-heptantoluen;
) acetilena metil-vinil cetona*
5%%+ Se da sc0e$a de reactii" A ) C *+ *aca A are ,or$u!a bruta ECHCn re/u!ta ca sunt
corecte a,ir$atii!e"
1) # nu este toluenul;
2) 8 este acidul benzensulfonic;
3) = este fenolul;
) daca pentru secventa C = 3aO! este in e$ces produsul de reactie este
feno$idul de sodiu *
5%&+ Care dintre ur$atoare!e a$ine participa !a o reactie de dia/otare8
1) N-metilanilina;
2) o-metilanilina;
3) acetanilida;
) acidul sulfanilic*
5%'+ Acidu! acetic reactionea/a cu ur$atoare!e substante"
1) carbonat acid de sodiu;
2) feno$id de sodiu;
3) cianura de potasiu;
) sulfat acid de sodiu*
5%4+ Ur$atorii ato$i 0ibridi/ea/a sp
'
"
1) C;
2) O;
3) 3;
) )*
5%1+ Sunt reactii de aditie"
1) hidrogenarea fenolului;
2) hidratarea alchenelor;
3) halogenarea alchinelor;
3,
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
) transformarea compusilor aldolici in compusi crotonici*
5%-+ Se pot a!c0i!a cu o3id de etena"
1) alcoolii cu numar mare de atomi de carbon;
2) acizii grasi;
3) fenolii;
) amoniacul si aminele*
5%5+ Care dintre co$pusi de $ai Bos pot participa atat !a o reactie de a!c0i!are cat si de aci!are8
1) toluenul;
2) dimetilamina;
3) N-metilanilina;
) izobutena*
5%9+ Care dintre ur$atorii co$pusi carboni!ici participa !a reactii de crotoni/are ,unctionand drept
co$ponenta $eti!enica"
1) propanal;
2) tricloroacetaldehida;
3) butanona;
) aldehida benzoica*
5%;+ *upa nu$aru! 2rupe!or ,unctiona!e si pre/enta a!tor 2rupe c0i$ice in radica!u! #R a$inoaci/ii
natura!i pot ,i 2rupati ast,e!"
1) acizi monoamino-monocarbo$ilici;
2) acizi monoamino-dicarbo$ilici;
3) acizi diamino-monocarbo$ilici;
) aminoacizi hidro$ilati*
5&<+ So!utii!e apoase a!e a$inoaci/i!or pot avea caracter"
1) neutru;
2) bazic;
3) amfoter;
) acid*
5&%+ Care dintre co$pusii de $ai Bos repre/inta un a$inoacid tio!ic"
1) G - !/O3
U
3!2
2) G - COO!
U
3! - /O3
3) G - 3!2
U
/O3!
) G - /!
U
C! - 3!2
U
3+
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
COO!
5&&+ *upa nu$aru! 2rupe!or ,unctiona!e si pre/enta a!tor 2rupe c0i$ice in radica!u! #R a$inoaci/ii
natura!i pot ,i 2rupati ast,e!"
1) acizi monoamino-monocarbo$ilici;
2) acizi diamino-dicarbo$ilici;
3) acizi diamino-monocarbo$ilici;
) aminoacizi diamino-dicarbo$ilici hidro$ilati*
5&'+ *upa nu$aru! 2rupe!or ,unctiona!e si pre/enta a!tor 2rupe c0i$ice in radica!u! #R a$inoaci/ii
natura!i pot ,i 2rupati ast,e!"
1) acizi monoamino-monocarbo$ilici;
2) acizi diamino-dicarbo$ilici;
3) acizi diamino-monocarbo$ilici;
) aminoacizi diamino-dicarbo$ilici tiolici*
5&4+ Grupa #COOH din structura a$inoaci/i!or poate ,or$a"
1) saruri cu bazele;
2) esteri cu aminele;
3) esteri cu alcoolii;
) saruri cu acizii minerali;
5&1+ Unii a$inoaci/i natura!i contin in $o!ecu!a su!, sub ,or$a de"
1) radical -!/O3;
2) grupa / -C!2 - C!3;
3) radical -/O;
) grupa tiol -/!*
5&-+ *espre a$inoaci/i sunt corecte a,ir$atii!e"
1) formeaza solutii tampon;
2) se pot esterifica;
3) prin decarbo$ilare formeaza amine;
) au puncte de topire sub 2::
:
C*
5&5+ A$inoaci/ii natura!i sunt"
1) alifatici;
2) tiolici;
3) monoaminodicarbo$ilici;
) diaminomonocarbo$ilici*
5&9+ In ca/u! in care catene!e !atera!e E#RC a!e di,eriti!or a$inoaci/i contin si a!te 2rupe ioni/abi!e decat
ce!e atasate !a carbonu! sarcina neta a $o!ecu!ei va re,!ecta pre/enta unor ase$enea 2rupe
ioni/abi!e+ Ast,e!"
1) datorita prezentei unei grupe -COO! aditionale0 acizii aspartic si glutamic se comporta ca aminoacizi cu
caracter acid;
2) datorita prezentei unei grupe -COO! aditionale0 acizii aspartic si glutamic se comporta ca amfioni;
3) datorita prezentei unei grupe -COO! aditionale0 acizii aspartic si glutamic pot forma amide;
) datorita prezentei unei grupe -3!2 aditionale0 lizina se comporta ca un F-aminoacid cu caracter bazic*
5&;+ Contin ce! putin un ato$ de su!, in structura a$inoaci/ii"
1) serina;
2) -alanina;
3) acidul -aminobutiric;
32
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
) cisteina*
5'<+ #a!anina se deosebeste de #a!anina prin"
1) prezenta acesteia in structura proteinelor naturale;
2) compozitia procentuala;
3) activitate optica;
) solubilitate in apa*
5'%+ *enu$irea a$inoaci/i!or consta in"
1) denumirea acidului carbo$ilic respectiv precedat de prefi$ul amino-0 indicandu-se pozitia relativa a
grupelor;
2) aminoacizii au nume nestiintifice preluate din domeniul biochimiei;
3) aminoacizii pot fi 0 0 functie de pozitia grupei -3!2 fata de atomul de C la care se leaga grupa
-COO!;
) aminoacizii care apar in natura sunt in e$clusivitate -aminoacizi*
5'&+ Care dintre co$pusii enu$erati $ai Bos"
acid #a$inopropionic E%C acid #a$inopropionic E&C acid #a$ino##0idro3ipropionic E'C acid #
a$inoi/ova!erianic E4C acid #a$inobutiric E1C acid #dia$inocapronic E-C acid #a$ino##
tiopropionic E5C acid p#a$inoben/oic E9C si acid #a$inosuccinic E;C sunt #a$inoaci/i+
1) 10 -0 ,0 +0 2;
2) 10 30 0 ,0 +;
3) 20 30 0 -0 2;
) 30 0 ,0 +0 7*
5''+ Sunt #a$inoaci/i ur$atorii co$pusi"
1) valina;
2) acidul antranilic;
3) serina;
) acidul p-aminobenzoic*
5'4+ A$inoaci/ii care contribuie prin radica!ii !or !a sarcina e!ectrica po/itiva a proteine!or sunt"
1) glicina;
2) serina;
3) cisteina;
) lizina*
5'1+ In so!utii apoase a$inoaci/ii ,or$ea/a"
1) ioni pozitivi;
2) amfioni;
3) ioni negativi;
) solutii tampon*

5'-+ Cu privire !a !i/ina sunt adevarate ur$atoare!e a,ir$atii(
1) este un aminoacid diaminomonocarbo$ilic;
2) este un aminoacid bazic;
3) este o substanta solida0 cristalizata0 solubila in apa*
) contribuie la sarcina electrica pozitiva a proteinelor*
5'5+ Care dintre a$inoaci/ii de $ai Bos nu pre/inta ato$ de C asi$etric"
37
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
1) valina;
2) arginina;
3) triptofanul;
) glicina*
5'9+ Care dintre reactii!e de $ai Bos sunt corecte"
1) G - C! - COO
-
( 3aO! G - C! COO
-
3a
(
( !O!


(
3!3 3!2
2) G - C! - COO! ( G
M
- O! G - C! COOG
-
( !O!

3!2 3!2
3) G - C! - COO! G - C! COO
-


3!2
(
3!3
) G - C! - COO! ( C!3 - COCl G - C! COO! ( !Cl

3!2 3! - CO - C!3
5';+ Grupa #NH& care apartine ato$u!ui de C din structura a$inoaci/i!or reactionea/a cu"
1) !Cl formand saruri;
2) o$izi metalici;
3) C!3-COCl formand aminoacizi acilati;
) 3aO! formand saruri*
54<+ A$ide!e substituite !a ato$i de a/ot denu$ite peptide se ,or$ea/a prin"
1) decarbo$ilarea aminoacizilor;
2) acilarea aminelor;
3) dezaminarea aminoacizilor;
) reactia intermoleculara a aminoacizilor la care participa concomitent cele doua grupe functionale legate
de atomi de CF*
54%+ Cea $ai i$portanta proprietate a N#a$inoaci/i!or o constituie posibi!itatea !or de a interactiona
prin inter$ediu! ce!or doua 2rupe cu caractere c0i$ice opuse Eacid#ba/aC re/u!tand o !e2atura"
1) de tip peptidic;
2) ester;
3) tip amida substituita la azot;
) eter*
54&+ Grupa #NH& din structura a$inoaci/i!or da ur$atoare!e reactii"
1) G - C! - COO
-
( 3aO! G - C! COO
-
3a
(
( !O!


(
3!3 3!2
2) G - C! - COO! ( C!3? G - C! - COO! ( !?

3!2 3!-C!3
3) G - C! - COO! ( G
M
-O! G - C! COOGM ( !O!

3-:
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
3!2 3!2
) G - C! - COO! ( !Cl G - C! COO
-
( Cl
-3!2
(
3!3
54'+ Re,eritor !a N#a$inoaci/i sunt adevarate ur$atoare!e a,ir$atii"
1) prezinta proprietatile chimice specifice grupei functionale legate la CF ;
2) grupa amino poate forma saruri cu acizii minerali;
3) grupa carbo$il poate forma esteri cu alcoolii;
) cele doua grupe functionale legat la CF participa la forma legaturi peptidice*
544+ Re,eritor !a /a0aro/a a,ir$atii!e corecte sunt"
1) prin hidroliza acida sau enzimatica formeaza zahar invertit ;
2) in molecula e$ista opt grupe hidro$il libere ;
3) contine o legatura dicarbonilica;
) prezinta structura ciclica*

541+ He3o/e!e natura!e cu co$po/itia C-H%&O- pot di,eri prin"
1) numarul atomilor de carbon asimetrici;
2) numarul de grupe -O! secundare;
3) numarul de grupe -O! primare;
) anomeri sau *
54-+ Structura /a0aro/ei re/u!ta din ur$atoare!e date e3peri$enta!e"
1) toate grupele hidro$il libere prezinta reactivitate normala;
2) nu prezinta proprietati reducatoare;
3) prin eterificarea cu sulfat de metil formeaza un eter octometilic;
) prin hidroliza formeaza 1-fructoza in proportie mai mare*
545+ Spre deosebire de a$idon ce!u!o/a"
1) nu poate fi hidrolizata enzimatic;
2) are o structura liniara;
3) este distribuita in tesuturile de origine animala*
) este formata din radicali de -glucoza legate in pozitiile 10*
549+ Care dintre ur$atoare!e a,ir$atii re,eritoare !a ,ructo/a sunt adevarate"
1) este cea mai dulce monozaharida;
2) impreuna cu glucoza formeaza dizaharidul zaharoza;
3) contine o grupa cetona si , atomi de carbon;
) ii este caracteristic structura furanozica*
54;+ Structura *#,ructo/ei este"
1) C!2-O! 2) C!O 3) C!O ) C!2 - O!

C 5 O ! - C - O! !O - C - ! C 5 O

!-C - O! !O- C - ! !O - C - ! !O - C - !

3-1
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
!-C - O! ! - C- O! ! - C - O! ! -C - O!

!-C - O! ! C- O! ! - C - O! ! -C - O!

C!2- O! C!2- O! C!2 - O! C!2- O!
51<+ Care dintre ur$atoare!e re,eritoare a,ir$atii !a 2!uco/a sunt ,a!se"
1) are caracter reducator;
2) prezinta anomeri si *
3) decoloreaza apa de brom*
) impreuna cu galactoza formeaza dizaharidul zaharoza*
51%+ In structura cic!ica a ,ructo/ei !a cic!i/are pot participa 2rupe!e 0idro3i! din po/itia"
1) 3;
2) ,;
3) 1;
) -*
51&+ Care dintre a,ir$atii!e ur$atoare sunt va!abi!e atat pentru a$i!o/a cat si pentru a$i!opectina"
1) au structura liniara;
2) sunt solubile in apa calda;
3) intra in structura glicogenului;
) prin hidroliza acida sau enzimatica rezulta -glucoza*
51'+ Care dintre ur$atoare!e a,ir$atii re,eritoare !a /a0aro/a sunt ,a!se"
1) are caracter reducator;
2) este o substanta solida0 cristalizata0 insolubila in apa;
3) nu este hidrolizata pe cale enzimatica;
) este alcatuita dintr-o molecula de -glucoza si o molecula de -fructoza*
514+ G!uco/a se deosebeste de ,ructo/a prin"
1) formula moleculara;
2) pozitia grupei C5O;
3) numarul grupelor -O!;
) natura chimica a grupei carbonil*
511+ Care dintre co$pusii enu$erati $ai Bos sunt ce!e $ai si$p!e a!do/e si ceto/e"
1) aldehida glicerica;
2) fructoza;
3) dihidro$iacetona;
) acid -hidro$ipropionic*
51-+ Le2atura dicarboni!ica din di/a0aride pre/inta ur$atoare!e proprietati"
1) are caracter reducator;
2) nu hidrolizeaza;
3) contine un singur O! glicozidic reactiv;
) rezulta din condensarea a doua molecule de monozaharide prin eliminare de apa intre doua O!
glicozidice*
3-2
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
515+ Care dintre ur$atorii co$pusi natura!i pre/inta activitate optica"
1) fructoza;
2) dihidro$iacetona;
3) serina;
) glicocolul*
519+ Contin in structura !or unitati de #2!ucopirano/a"
1) amiloza;
2) amilopectina;
3) zaharoza;
) celuloza*
51;+ Contin in $o!ecu!a !or unitati de #,ructo,urano/a"
1) celuloza;
2) celobioza;
3) amiloza;
) zaharoza*
5-<+ A,ir$atii!e corecte cu privire !a /a0aro/a sunt"
1) este o dizaharida;
2) prezinta caracter reducator;
3) prin hidroliza totala0 acida sau enzimatica0 se transforma in -glucoza si -fructoza;
) intra in structura celulozei*
5-%+ A,ir$atii!e ,a!se cu privire !a ce!u!o/a sunt"
1) prezinta structura ramificata;
2) este constituita din unitati de -glucoza legate prin legaturi monocarbonilice -10;
3) este o dizaharida;
) este o polizharida cu formula "C,!1:O-)n
5-&+ Reactionea/a cu reactivu! To!!ens"
1) glicerina;
2) aldehida glicerica;
3) acidul palmitic;
) glucoza*
5-'+ Pre/inta caracter reducator"
1) zaharoza;
2) aldehida glicerica;
3) dihidro$iacetona;
) glucoza*
5-4+ *espre cic!i/area 0e3o/e!or sunt adevarate a,ir$atii!e"
1) rezulta prin interactia grupei carbonilice a he$ozei cu una din grupele hidro$il;
2) in cazul glucozei la ciclizare participa grupele hidro$il din pozitiile sau -;
3) in cazul fructozei la ciclizare participa grupele hidro$il din pozitiile - sau ,;
) prin ciclizare se formeaza legaturi monocarbonilice sau dicarbonilice*
5-1+ Ano$erii 2!uco/ei se caracteri/ea/a prin"
3-3
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
1) pozitia diferita a grupei -O! glicozidic fata de planul ciclului;
2) in anomerul 0 hidro$ilul glicozidic si cel de la atomul de C se gasesc de aceeasi parte a planului ciclului;
3) in anomerul 0 hidro$ilul glicozidic si cel de la atomul de C se gasesc de o parte si de alta a planului
ciclului;
) prin policondensare conduc la polizaharide fundamental deosebite*
5--+ Ano$erii 2!uco/ei au ur$atoare!e proprietati"
1) prin policondensare -glucoza formeaza amidonul;
2) glucoza cristalizata din apa este anomerul cu punct de topire 1,
:
C;
3) prin policondensare -glucoza formeaza celuloza;
) glucoza cristalizata din acid acetic diluat este anomerul cu punct de topire 1-:
:
C*
5-5+ Esteru! pentaaceti!at a! 2!uco/ei se obtine prin tratarea ei cu"
1) C!3-COCl;
2) reactiv )ehling;
3) anhidrida acetica;
) reactiv Tollens*
5-9+ *espre ,er$entarea $ono/a0aride!or sunt corecte a,ir$atii!e"
1) un proces enzimatic cu caracter specific;
2) prin fermentare monozaharidele se transforma in alcooli;
3) prin fermentarea enzimatica a glucozei in prezenta dro9diei de bere se obtin 2 moli de C2!-O! si 2 moli
de CO2*
) prin fermentare monozaharidele se transforma in -cetoacizi*
5-;+ Re,eritor !a ,ructo/a sunt corecte a,ir$atii!e(
1) prezinta caracter reducator;
2) prin topire la 1:-
:
C se descompune;
3) nu este folosita in industria alimentara;
4C se dizolva usor in apa si in alcool metilic*
55<+ Co$pusu!"

C
O
H
CH
CH
&
O CO CH
' 4
O CO CH
'

Se ,or$ea/a in reactia de esteri,icare a"
1) glicerinei;
2) glucozei cu anhidrida acetica;
3) fructozei cu clorura de acetil;
) glucozei cu clorura de acetil*
55%+ *epasirea consu$u!ui rationa! de /a0aride in dieta u$ana duce !a aparitia unor bo!i 2rave cu$
sunt"
1) diabetul;
2) hipertensiunea arteriala;
3) obeziatea;
) alte disfunctii metabolice*
3-
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
55&+ Re,eritor !a toate di/a0aride!e sunt corecte a,ir$atii!e"
1) le este caracteristica o legatura eterica;
2) prin hidroliza acida sau enzimatica formeaza doua molecule de oze;
3) pot prezenta sau nu caracter reducator;
) acestora le este caracteristica o grupare -O! glicozidica libera*
55'+ Re,eritor !a /a0aro/a sunt corecte a,ir$atii!e"
1) este o substanta solida0 cristalizata0 solubila in apa0 cu gust dulce;
2) incalzita peste 12-
:
C se topeste formand un lichid galben-brun care prin racire da o masa solida amorfa
numita caramel ;
3) la incalzire peste 12-
:
C se produce o deshidratare interna si zaharoza se carbonizeaza ;
) prin tratarea cu sulfat de metil se formeaza un eter octometilic*
554+ Cu privire !a di/a0aride sunt corecte a,ir$atii!e"
1) dizaharidele se formeaza prin condensarea a doua molecule de oze identice sau
diferite0 cu eliminarea unei molecule de apa;
2) dizaharidele pot avea un caracter reducator sau nereducator;
3) in dizadaridele cu caracter reducator0 legatura monocarbonilica poate fi orientata in
sau 0 functie de pozitia sterica a -O! glicozidic implicat in aceasta legatura;
) zaharoza este alcatuita numai din radicali de -glucoza*
551+ Po!i/a0aridu! ce!u!o/a se caracteri/ea/a prin"
1) fiecare rest de -glucoza contine trei grupe -O! reactive chimic;
2) formula celulozei este;
O!
- C,!+O2 - O! -
OH
n
3) prin tratarea celulozei cu acid azotic se obtin nitrati de celuloza care prezinta proprietati e$plozive;
) prin tratarea celulozei cu un amestec de acid acetic si anhidrida acetica0 se obtine diacetati de celuloza*
55-+ Cu privire !a po!i/a0aride sunt corecte a,ir$atii!e"
1) sunt macromolecule omogene care rezulta din condensarea unui numar foarte mare
de oze identice;
2) reactia generala de formare a polizaharidelor este;
-"n-1)!2O
n"C,!12O,)
VVVVVVVVVVVVVVV
> "C,!1:O-)n unde; n 5 valori foarte mari si variate
3) prezinta structura liniara "filiforma) sau ramificata;
) prin cataliza acida sau enzimatica se scindeaza hidrolitic pana la oze*
555+ Cu privire !a a$idon sunt corecte a,ir$atii!e"
1) este o macromolecula de rezerva a organismelor vegetale;
2) se prezinta sub forma de granule caracteristice pentru fiecare planta;
3) se identifica prin coloratia albastra in prezenta iodului care dispare la cald;
) prezinta un slab caracter reducator*
559+ Cu privire !a a$i!o/a sunt corecte a,ir$atii!e"
1) reprezinta cca* 2: P din macromolecula amidonului;
2) are o structura liniara formata din resturi de molecule de glucoza legate prin legaturi eterice
monocarbonilice 1 - ;
3--
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
3) prezinta grupe -O! glicozidica libera cu caracter reducator0 numai la una din e$tremitatile structurii
liniare;
) este insolubila in apa fierbinte*
55;+ Cu privire !a a$i!opectina sunt corecte a,ir$atii!e"
1) reprezinta cca* 2:P din macromolecula amidonului;
2) este un polimer cu structura ramificata continand atat legaturi monocarbonilice 1-0 cat si legaturi
monocarbonilice 1-,;
3) are o structura ramificata;
) se recunoaste prin coloratia albastra pe care o da cu iodul*
59<+ Cu privire !a ce!u!o/a sunt corecte a,ir$atii!e"
1) este de natura vegetala fiind constituentul principal al peretilor plantelor cu rol de sustinere al acestora;
2) are character slab reducator;
3) este formata din lanturi filiforme0 liniare constituite din radicali de -glucoza;
) nu contine ramificatii dar are posibilitatea de a se uni in fibre*
59%+ *intre proprietati!e 2rasi$i!or nesaturate se pot enu$era"
1) aditia de hidrogen la dubla legatura;
2) aditia de halogeni la dubla legatura;
3) formarea de emulsii cu apa;
) formarea de pero$izi*
59&+ Re,eritor !a 2rasi$i sunt corecte a,ir$atii!e"
1) in natura apar grasimi de origine animala si vegetala;
2) grasimile animale sunt solide;
3) grasimile vegetale sunt lichide;
) gliceridele cu acizi grasi nesaturati genereaza grasimi lichide0 iar cele cu acizi grasi saturati genereaza
grasimi solide*
59'+ Re,eritor !a 2rasi$i!e ani$a!e sunt corecte a,ir$atii!e"
1) sunt alcatuite in cea mai mare parte din glicerina esterificata cu acizi grasi saturati;
2) sunt grasimi lichide;
3) nu aditioneaza iod;
) se pot hidrogena transformandu-se in grasimi solide*
594+ Grasi$i!e natura!e sunt a!catuite in cea $ai $are parte din esteri ai 2!icero!u!ui cu aci/i 2rasi si
pre/inta ur$atoare!e proprietati"
1) sunt substante lichide0 semisolide sau solide;
2) nu au puncte de topire definite;
3) se topesc si se congeleaza pe intervale de temperatura;
) formeaza emulsii cu apa*
591+ Nesaturarea unei 2rasi$i se poate pune in evidenta prin"
1) reactia biuretului;
2) reactia )ehling;
3) hidroliza in mediu bazic*
) tratare cu o solutie de brom in CCl*
59-+ Re,eritor !a 2rasi$i!e ve2eta!e sunt corecte a,ir$atii!e"
3-,
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
1) in cea mai mare parte sunt esteri ai glicerinei cu acizi grasi nesaturati;
2) sunt grasimi lichide;
3) aditioneaza iod;
) se pot hidrogena transformandu-se in grasimi solide*
595+ Re,eritor !a 2rasi$i sunt corecte a,ir$atii!e"
1) gliceridele ce contin resturi de acizi grasi nesaturati sunt grasimi lichide;
2) gliceridele ce contin resturi de acizi grasi saturati sunt grasimi solide;
3) nu e$ista grasimi ce contin numai din gliceride saturate;
) nu e$ista grasimi ce contin numai din gliceride nesaturate*
599+ La 0idro!i/a oricarei 2rasi$i in $ediu acid se obtin"
1) glicerina;
2) acidul oleic;
3) acizi grasi;
) acidul benzoic*
59;+ La 0idro!i/a ba/ica a unei 2rasi$i se obtin"
1) un triol saturat;
2) saruri ale acizilor grasi;
3) sapunuri;
) detergenti*
5;<+ Co$pusii natura!i pot ,i identi,icati prin ur$atoare!e reactii"
1) reactia cu iodul pentru amidon;
2) reactia biuretului pentru peptide;
3) reactia )ehling pentru aldohe$oze;
) hidroliza alcalina pentru grasimi*
5;%+ Reactia biuretu!ui se ,o!oseste pentru identi,icarea ur$atori!or co$pusi natura!i"
1) proteine;
2) polizaharide;
3) peptide;
) grasimi*
5;&+ Care dintre co$pusii de $ai Bos repre/inta un acid ce poate intra in co$po/itia 2!iceride!or $i3te"
1) C!3-"C!2)1,-COO!
2) !OOC-"C!2)1,-COO!
3) C!3-"C!2) +-C!5C!-"C!2)+-COO!
) !OOC-"C!2)+-C!5C!-"C!2)+-COO!
5;'+ Prin 0idro!i/a in $ediu a!ca!in a 2rasi$i!or natura!e se obtin"
1) glicerina si saruri ale acizilor ce intra in structura gliceridelor;
2) -aminoacizi;
3) glicerina si sapunuri;
) glicerina si acizi grasi*
5;4+ Grasi$i!e !ic0ide sunt constituite in proportia cea $ai $are din 2!iceride re/u!tate din reactia
2!icerinei cu aci/ii 2rasi nesaturati+ Sunt corecte a,ir$atii!e"
1) prin hidrogenare catalitica0 grasimile lichide devin grasimi solide;
3-+
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
2) grasimile lichide se transforma in grasimi solide prin reactia cu !2 in prezenta 3i fin divizat la
temperatura ridicata si presiune;
3) untul vegetal contine grasimi saturate0 vitamine si coloranti;
) margarina se obtine prin hidrogenarea uleiurilor vegetale*
5;1+ Re,eritor !a 2rasi$i!e sicative sunt corecte a,ir$atii!e"
1) sunt uleiuri vegetale;
2) sub actiunea o$igenului din aer0 dau pelicule rezistente in ma$im 2 ore;
3) sunt polimeri ai acizilor grasi nesaturati;
) sunt grasimi lichide*
5;-+ Gradu! de nesaturare a! unei 2rasi$i se e3pri$a prin"
1) cifra de iod;
2) aditia halogenilor la grasimi;
3) cifra de brom;
) grame halogen'1:: g grasime*
5;5+ Grasi$i!e ve2eta!e participa !a reactii"
1) de aditie a bromului;
2) de aditie a hidrogenului;
3) de polimerizare;
) de sicativare*
5;9+ Prin 0idro!i/a 2rasi$i!or natura!e se pot obtine ur$atorii co$pusi"
1) glicerina;
2) acizi grasi saturati;
3) acizi grasi nesaturati;
) acid glutamic*
5;;+ Su!,atu! de cupru in $ediu ba/ic reactionea/a cu"
1) trigliceridele;
2) zaharidele;
3) hidrochinona;
) ala-cis-gli-lis-val-serina*
9<<+ Care dintre co$pusii de $ai Bos repre/inta o tri2!icerida"
1) C!2-O-CO-G1

C!-O-CO-G2

C!2-O-CO-G3
2) C!2-O-G1

C!-O-G2

C!2-O-G3
3) C!2-O-CO-G

C!-O-CO-G
3-2
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-

C!2-O-CO-G
) C!2-CO-O-G

C!-CO-O-G

C!2-CO-O-G
9<%+ Obtinerea a!coo!i!or din esteri se poate rea!i/a prin reactii de"
1) hidroliza;
2) sicativare;
3) saponificare;
) deshidratare*
9<&+ Grasi$i!e natura!e se e3tra2 ,ie din surse ve2eta!e ,ie din surse ani$a!e+
Sunt corecte a,ir$atii!e"
1) grasimile vegetale sunt lichide;
2) grasimile animale sunt solide;
3) grasimile vegetale se obtin prin presarea semintelor sau fructelor;
) grasimile vegetale se obtin0 mai eficient0 prin e$tractie in solventi*
9<'+ Re,eritor !a 2rasi$i!e natura!e sunt corecte a,ir$atii!e"
1) in compozitia grasimilor naturale apare un singur alcool care este glicerina;
2) glicerina esterificata cu acizi grasi nesaturati genereaza grasimi lichide;
3) glicerina esterificata cu acizi grasi saturati genereaza grasimi solide;
) grasimile naturale sunt alcatuite numai din esteri ai glicerinei cu acizi grasi*
9<4+ *intre aci/ii 2rasi cea $ai $are ,recventa in co$po/itia 2rasi$i!or natura!e o au"
1) acidul antranilic;
2) acidul stearic;
3) acidul benzoic;
) acidul oleic*
9<1+ In 2!iceride!e natura!e din 2rasi$i 2!icerina este esteri,icata cu aci/i 2rasi care pre/inta
ur$atoare!e caracteristici"
1) numar mare de atomi de carbon0 C1,-C2;
2) o singura grupare carbo$il;
3) pot contine duble legaturi in molecula;
) contin un numar impar de atomi de carbon*
9<-+ Aci/ii 2rasi care intra in structura 2rasi$i!or natura!e sunt"
1) saturati sau nesaturati;
2) monocarbo$ilici;
3) prezinta catena hidrocarbonata liniara;
) dicarbo$ilici*
9<5+ Re,eritor !a 2rasi$i care dintre a,ir$atii!e de $ai Bos sunt ,a!se"
1) numai grasimile sicative se folosesc la fabricarea sapunurilor;
2) la fabricarea lacurilor si vopselelor se folosesc numai grasimile nesicative;
3) grasimile vegetale sunt solide;
3-7
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
) grasimile animale sunt lichide*
9<9+ Sapunuri!e sunt saruri cu di,erite $eta!e a!e aci/i!or a!i,atici $onocarbo3i!ici cu peste 9 ato$i de
C in $o!ecu!a+ Sunt corecte a,ir$atii!e"
1) prezinta proprietati tensioactive;
2) nu toate sunt solubile in apa;
3) rezulta la hidroliza in mediu de 3aO! a grasimilor;
) la hidroliza alcalina a grasimilor lichide rezulta si glicerina*
9<;+ Cu privire !a acidu! stearic care dintre ur$atoare!e a,ir$atii este ,a!sa"
1) contine 12 legaturi covalente C-C;
2) contine 3- legaturi covalente C-!;
3) stearatul de calciu este solid si solubil in apa;
) in solutie apoasa sarurile alcaline ale acidului stearic sunt ionizate*
9%<+ *eter2entii sunt produsi de sinte/a care pre/inta ur$atoare!e proprietati"
1) modifica tensiunea superficiala a lichidelor;
2) sunt produsi tensioactivi;
3) au capacitate de emulsionare;
) au proprietati apropiate de sapunuri*
9%%+ Care dintre structuri!e de $ai Bos repre/inta deter2enti cationici"
1) C!3-"C!2)1--C!2-/O3
-
3a
(
2) C!3-"C!2)1:-C!2-O-/O3
-
3a
(
3) C!3-"C!2)1:-C!2-C,!-/O3
-
3a
(
) C!3-"C!2)1-C!2-3-"C!3)3]
(
Cl
-
9%&+ Cu privire !a c!orura de tri$eti! a!c0i! a$oniu sunt corecte a,ir$atii!e"
1) este un detergent cationic*
2) prezinta structura;
C!3

C!3-"C!2) n-C!2-3-C!3]
(
Cl
-

C!3
3) are proprietati tensioactive;
) este un sapun*
813. Structura c0i$ica" R#CH&#O#ECH&#CH&#OCn#CH&#CH&#OH in care n F %< # %& corespunde unui"
1) eter polieto$ilat;
2) detergent neionic;
3) compus tensioactiv;
) alcool*
9%4+ Co$pusu! CH'#ECH&Cn#CH&#O#SO'
#
Na
7
in care n F %< # %1 este un"
1) detergent cationic;
2) sapun;
3) eter polieto$ilat;
) alchil sulfat de sodiu*
9%1+ Cu privire !a deter2enti sunt ,a!se a,ir$atii!e"
3,:
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
1) detergentii ionici nu sunt biodegradabili;
2) detergentii neionici sunt degradati pe cale enzimatica;
3) detergentii neionici prezinta catene strict liniare;
) nu prezinta proprietati tensioactive*
9%-+ Hidro!i/a 2!iceride!or in $ediu acid are !oc con,or$ reactiei"
C!2-O-CO-G1 C!2-O! G1-COO3a
( 3 3aO!
C!-O-CO-G2
VVVVVVVVVVVVVVV
> C!-O! ( G2-COO3a

C!2-O-CO-G3 C!2-O! G3-COO3a
Sunt corecte a,ir$atii!e"
1) radicalii -G prezinta catena ramificata;
2) radicalii -G prezinta un numar par de atomi de carbon;
3) radicalii -G prezinta proprietati tensioactive*
4) compusii radicalilor -G cu sodiu se numesc sapunuri;
9%5+ Re,eritor !a 2rasi$i!e so!ide sunt corecte a,ir$atii!e"
1) nu aditioneaza halogeni;
2) prin hidroliza alcalina se obtin sapunuri;
3) sunt componente de baza ale alimentatiei umane;
) cifra de iod indica gradul de nesaturare*
9%9+ Reactia"
G-COO
-
3a
(
G-COO
-
( 3a
(
repre/inta ioni/area"
1) unui detergent anionic in solutie apoasa;
2) sarurilor de sodiu ale acizilor grasi in solutie apoasa;
3) unui detergent cationicin solutie apoasa;
) sapunurilor de sodiu in solutie apoasa*
9%;+ Re,eritor !a aci/ii 2rasi care intra in co$po/itia 2rasi$i!or sunt corecte a,ir$atii!e"
1) determina gradul de nesaturare;
2) influenteaza starea de agregare;
3) sunt responsabili de procesul de sicativare in cazul grasimilor nesaturate;
) sunt responsabili de procesul de sicativare in cazul grasimilor saturate*
9&<+ Re,eritor !a a!coo!ii care intra in co$po/itia 2rasi$i!or sunt corecte a,ir$atii!e"
1) determina nesaturarea grasimilor;
2) determina starea de agregare a grasimilor;
3) determina insolubilitatea grasimilor in apa;
) formeaza esteri cu acizii grasi superiori*
9&%+ Re,eritor !a 2!icerina sunt corecte a,ir$atii!e"
1) genereaza trigliceride mi$te;
3,1
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
2) se esterifica cu acizi grasi superiori;
3) nu influenteaza starea de agregare a grasimilor;
) este un triol*
9&&+ Re,eritor !a a!coo!u! care intra in structura 2!iceride!or sunt ,a!se a,ir$atii!e"
1) prin o$idare formeaza acidul gliceric;
2) este un alcool monohidro$ilic superior;
3) nu influenteaza starea de agregare a grasimilor;
) determina sicativarea grasimilor nesaturate*
9&'+ A!coo!u! care intra in structura 2!iceride!or"
1) este un triol;
2) se poate esterifica la doua grupe O!;
3) prin o$idare formeaza aldehida glicerica;
) prin o$idare formeaza dihidro$iacetona*
9&4+ Reactia de aditie a 0a!o2eni!or !a 2rasi$i constituie"
1) metoda analitica de e$primare a gradului de nesaturare;
2) metoda de determinare a comportarii grasimii la sicativare;
3) determinarea cifrei de iod;
) metoda de saturare a grasimilor nesaturate*
9&1+ Re,eritor !a deter2enti si sapunuri sunt ,a!se a,ir$atii!e"
1) puterea de spalare a sapunurilor este mai ridicata decat a detergentilor;
2) sapunurile nu sunt biodegradabili;
3) detergentii ionici sunt biodegradabili;
) detergentii ionici continand catene strict lineare pot fi degradati biologic pe cale enzimatica*
9&-+ Grasi$i!e sunt substante !ic0ide se$iso!ide sau so!ide+ Sunt ,a!se a,ir$atii!e"
1) trigliceridele sunt substante nepolare0 hidrofobe;
2) nu sunt solubile in apa;
3) sunt amestecuri neomogene cu puncte de topire nedefinite;
) gliceridele grasimilor contin de cele mai multe ori0 acid gliceric
9&5+ Sunt so!ubi!e in apa"
1) glicoproteidele;
2) metalproteidele;
3) cromoproteidele;
) proteine fibrilare*
9&9+ Prin 0idro!i/a en/i$atica a unei 0e3apeptide re/u!ta a$inoaci/ii" cisteina 2!icina a!anina serina
!i/ina si va!ina+
He3apeptida poate ,i"
1) cis-gli-ala-ser-liz-valina;
2) gli-ala-ser-liz-val-cisteina;
3) ala-ser-liz-val-cis-glicina;
) val-liz-ser-val-gli-alanina*
9&;+ Prin condensarea a doi a$inoaci/i di,eriti re/u!ta"
1) numai dipeptide mi$te;
2) numai dipeptide simple;
3) o dipeptida simpla si o dipeptida mi$ta;
) doua dipeptide simple si doua dipeptide mi$te*
3,2
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
9'<+ Re,eritor !a peptide sunt corecte a,ir$atii!e8
1) peptidele sunt produsi de hidroliza partiala a proteinelor naturale;
2) peptidele servesc la descifrarea structurii proteinelor naturale din care provin;
3) in organismele vii0 peptidele indeplinesc functii biologice;
) dipeptidele mi$te rezulta si din reactia de condensare a doi aminoacizi*
9'%+ Contin ce! putin doi ato$i de su!, in structura co$pusii"
1) cisteinil-seril-cisteina
2) acidul -amino--tiopropionic
3) seril-cisteinil-lizil-cisteina;
) seril-lizil-seril-cisteina
9'&+ Peptide!e re/u!ta prin"
1) hidroliza totala a proteinelor;
2) dezaminarea aminoacizilor;
3) decarbo$ilarea aminoacizilor;
) hidroliza partiala a proteinelor*
9''+ Proteine!e 2!obu!are sunt"
1) solubile in apa sau in solutii de electroliti;
2) Heratina0 colagenul;
3) hemoglobina0 albuminele;
) insolubile in apa*
9'4+ Care dintre co$pusii de $ai Bos pot re/u!ta din reactia de condensare a 2!icinei cu a!anina in
raport $o!ar variabi!"
1) !23-C!2-CO-3!-C!-CO-3!-C!2-CO-3!-C!2-COO!

C!3
2) !23-C!2-CO-3!-C!2-COO!
3) !23-C!-CO-3!-C!2-CO-3!-C!2-CO-3!-C!2-COO!

C!3
) !23-C!-CO-3!-C!-COO!

C!3 C!3
9'1+ Care dintre co$pusii de $ai Bos pot re/u!ta din reactia de condensare a 2!icinei cu serina in
raport $o!ar variabi!"
1) !23-C!2-CO-3!-C!-COO!
U
C!2-O!
2) !23-C!-CO-3!-C!2-COO!
U
3,3
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
C!2-O!
3) !23-C!-CO-3!-C!-COO!
U U
C!2-O! C!2-O!
) !23-C!2-CO-3!-C!2-COO!
9'-+ Care dintre co$pusii de $ai Bos pot re/u!ta din reactia de condensare a 2!icinei cu cisteina in
raport $o!ar variabi!"
1) !23-C!2-CO-3!-C!-COO!
U
C!2-/!
2) !23-C!-CO-3!-C!2-COO!
U
C!2-/!
3) !23-C!-CO-3!-C!-COO!
U U
C!2-/! C!2-/!
) !23-C!2-CO-3!-C!2-COO
9'5+ Care dintre co$pusii de $ai Bos pot re/u!ta din reactia de condensare a serinei cu cisteina"
1) !23-C!-CO-3!-C!-COO!
U U
C!2-/! C!2-O!
2) !23-C!2-CO-3!-C!-COO!
U
C!2-/!
3) !23-C!-CO-3!-C!-COO!
U U
C!2-O! C!2-/!
) !23-C!-CO-3!-C!-COO!
U U
C!3 C!2-/!
9'9+ Proteine!e sunt constituentii ,unda$enta!i ai $ateriei vii+ Sunt corecte a,ir$atii!e"
1) proteinele sunt macromoleculre de tip poliamidic;
2) proteinele sunt alcatuite din aminoacizi legati prin legaturi de tip amide substituite la azot;
3) proteinele sunt alcatuite din -aminoacizi legati prin legaturi peptidice;
) proteinele fibroase sunt insolubile in apa*
9';+ A$inoaci/ii care apar in natura sunt in $area !or $aBoritate"
1) alifatici;
2) heterociclici;
3,
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
3) de tip ;
) aromatici*
94<+ A$inoaci/ii pot ,i"
1) alifatici
2) aromatici
3) hidro$ilati
) tiolici
94%+ *espre a$inoaci/i sunt corecte a,ir$atii!e"
1) in structura proteinelor intra numai -aminoacizii;
2) legaturile de tip amida substituite la atomul de azot se formeaza prin reactiile de condensare a
-aminoacizilor;
3) sunt compusi cu functiuni mi$te;
) unii dintre -aminoacizi contin in molecula si grupa -O!*
94&+ #A!anina se deosebeste de #a!anina prin"
1) -alanina nu intra in structura proteinelor;
2) -alanina este un aminoacid proteinogenic;
3) pozitia gruparii -3!2 in raport cu atomul de C

;
) prezinta atom de C asimetric*
94'+ Tetrapeptidu! a!ani!#seri!#!i/i!#cisteina"
1) prezinta structura;
G1 G2 G3 G

!23-C!-CO-3!-C!-CO-3!-C!-CO-3!-C!-COO!
2) prezinta structura;
C!2-3!2

C!3 C!2-O! "C!2) 3 C!2-/!

!23-C!-CO-3!-C!-CO-3!-C!-CO-3!-C!-COO!
3) contine trei legaturi de tip amida substituita la atomul azot;
) contine lizina cu grupa -3!2 libera*
944+ Tetrapeptidu! a!ani!#seri!#!i/i!#cisteina"
1) contine patru legaturi peptidice;
2) prezinta structura;
C!2-3!2

C!3 C!2-O! "C!2) 3 C!2-/!

!23-C!-CO-3!-C!-CO-3!-C!-CO-3!-C!-COO!
3) nu contine legaturi de tip amida substituite la azot;
3,-
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
) contine cisteina cu grupare -/! libera*
845. Care dintre ur$atoare!e a,ir$atii re,eritoare !a proteine nu sunt corecte"
1) proteinele nu pot fi hidrolizate enzimatic;
2) proteinele sunt alcatuite numai din -aminoacizi;
3) in structura proteinelor naturale intra si acidul -aminobutiric;
) la baza structurii proteinelor stau legaturile de tip amida substituita la azot;
846. Care dintre ur$atoare!e a,ir$atii re,eritoare !a proteine sunt corecte"
1) prin hidroliza enzimatica formeaza numai -aminoacizi;
2) la baza structurii proteinelor stau legaturile -CO-O-;
3) sunt denaturate termic;
) sunt macromolecule sintetice*
945+ Care dintre ur$atoare!e a,ir$atii re,eritoare !a proteine sunt corecte"
1) proteinele sunt compusi organici care contin toate elementele organogene;
2) proteinele contin in molecula lor; C0 !0 O0 30 /0 @0 halogeni0 unele metale;
3) compozitia procentuala pe elemente a proteinelor variaza in limite restranse;
) datele analizei elementale sunt cu totul insuficiente pentru caracterizarea proteinelor*
949+ Proteine!e sunt po!ia$ide natura!e cu ur$atoare!e caracteristici"
1) sunt alcatuite din -aminoacizi;
2) contin grupe chimice ionizabile;
3) se prezinta sub o mare diversitate de tipuri;
) prezinta conformatii naturale specifice*
94;+ Proprietati!e bioc0i$ice a!e proteine!or natura!e sunt date de"
1) secventa in -aminoacizii constituenti;
2) conformatia naturala stabilizata prin legatura de hidrogen dintre lanturi;
3) structura lor fibrilara sau globulara;
) caracterul amfoter al aminoacizilor constituenti*
91<+ Sunt corecte ur$atoare!e a,ir$atii cu privire !a proteine"
1) prin denaturare ireversibila isi pierd proprietatile biologice;
2) se obtin prin reactiile de condensare ale -aminoacizilor;
3) sunt produsi naturali;
) sunt constituentii fundamentali ai materiei vii*
91%+ Proteine!e sunt trans,or$ate intr#un a$estec de #a$inoaci/i"
1) prin hidroliza totala acida;
2) prin hidroliza totala bazica;
3) prin hidroliza totala enzimatica;
) prin hidroliza partiala*
91&+ Nu intra in structura proteine!or"
1) acidul antranilic;
2) acidul p-aminobenzoic;
3) acidul -aminobutiric;
) acidul 0 -diaminocapronic*
91'+ Intra in structura proteine!or"
1) -alanina;
3,,
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
2) -aminoacizii aromatici;
3) acidul antranilic;
) acidul -amino- -tiopropionic*
914+ Proteine!e se c!asi,ica dupa ur$atoare!e criterii"
1) solubilitate;
2) structura;
3) comportare chimica;
) alte criterii*
911+ Peptide!e re/u!ta prin"
1) hidroliza totala a proteinelor;
2) policondensarea aminoacizilor;
3) reactia biuretului;
) hidroliza partiala a proteinelor*
91-+ Proteine!e 2!obu!are sunt ce!e $ai raspandite in natura+ Sunt corecte a,ir$atii!e"
1) sunt solubile in apa si in solutii de electroliti;
2) prezinta structura globulara;
3) sunt reprezentate de hemoglobina0 albumine0 globuline0 gluteine;
) sunt insolubile in apa sau solutii de electroliti*
915+ Heteroproteide!e contin in structura !or si 2rupari prostetice de $ai $u!te ,e!uri"
1) resturi de acid fosforic;
2) resturi de trigliceride;
3) resturi de glucoza;
) cationi de Cu
2(
*
919+ *upa natura 2rupe!or prostetice 0eteroproteide!e se c!asi,ica in"
1) fosfoproteide;
2) proteine alcatuite in e$clusivitate din -aminoacizi;
3) proteine legate cu trigliceride;
) proteine ce nu contin si alte grupari de natura neproteica*
91;+ Grupe!e prostetice din $acro$o!ecu!a 0eteroproteine!or pot ,i"
1) resturi de acid fosforic legate la atomul de o$igen din resturile de serina sau treonina ale proteinei;
2) resturi de gliceride;
3) rest de diglucid;
) cationi de Cu
2(
*
9-<+ Nuc!eoproteide!e contin in $o!ecu!a !or"
1) o catena polipeptidica;
2) resturi de acid fosforic;
3) rest de monozaharida;
) rest de baza azotata*
9-%+ Constituie un e3e$p!u de denaturare ter$ica a unei proteine reactia de"
1) hidroliza enzimatica;
2) hidroliza acida;
3,+
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
3) hidroliza bazica;
) coagularea albusului de ou la incalzire*
9-&+ Meta!oproteide!e si nuc!eoproteide!e sunt 0eteroproteide care se caracteri/ea/a prin"
1) pe langa o catena polipeptidica alcatuita din -aminoacizi mai contin si o grupa prostetica;
2) nu se gasesc raspandite in natura;
3) au roluri biologice fundamentale;
) contin resturi de acid fosforic legate prin legaturi de tip ester*
9-'+ *enaturarea ireversibi!a a proteine!or presupune"
1) ruperea legaturilor de tip amida substituite la azot;
2) scaderea masei moleculare;
3) pastrarea proprietatilor biochimice initiale;
) schimbarea conformatiei naturale*
9-4+ Sunt corecte a,ir$atii!e cu privire !a proteine"
1) se obtin prin policondensarea -aminoacizilor;
2) nu hidrolizeaza in mediu acid sau bazic;
3) prin denaturare nu isi modifica secventa in aminoacizi;
) prin denaturare isi pastreaza proprietatile biologice*
9-1+ A$inoaci/ii ,or$ea/a saruri prin reactii!e"
1) grupei -3!2 cu acizii minerali;
2) grupei -COO! cu alcoolii;
3) grupei -COO! cu bazele;
) grupei -3!2 cu C!3-CO-Cl*
9--+ La ioni/are a$inoaci/ii ,or$ea/a ioni cu a$be!e tipuri de sarcini denu$iti a$,ioni+ Sunt corecte
a,ir$atii!e"
1) aminoacizii au caracter amfoter;
2) aminoacizii pot reactiona ca baze fata de acizi;
3) aminoacizii pot reactiona ca acizi fata de baze;
) amfionii unui aminoacid nu accepta protoni*
9-5+ La ioni/are N#a$inoaci/ii ,or$ea/a ioni cu a$be!e tipuri de sarcini denu$iti a$,ioni+ Sunt
corecte a,ir$atii!e"
1) F-aminoacizii pot reactiona ca baze fata de acizi;
2) F-aminoacizii pot reactiona ca acizi fata de baze;
3) amfionii unui F-aminoacid pot accepta protoni;
) amfionii unui F-aminoacid pot ceda protoni*
9-9+ Grupe!e prostetice din structura 0eteroproteide!or pot ,i"
1) resturi de acid fosforic;
2) cationi de Cu
2(
;
3) resturi de acizi nucleici;
) resturi de baze azotate*
869. Grupe!e prostetice din structura 0eteroproteide!or pot ,i repre/entate de"
1) un rest de zaharida;
3,2
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
2) resturi de acid fosforic;
3) cationi metalici;
) resturi de gliceride*
95<+ La tratarea unei so!utii apoase de a$inoaci/i cu o cantitate !i$itata dintr#un acid sau dintr#o
ba/a se petrec reactii!e"
1) G-C!-COO! G-C!-COO
-

3!2
(
3!3
2) G-C!-COO
-
( !3O
(
G-C!-COO! ( !2O


(
3!3
(
3!3
3) G-C!-COO
-
G-C!-COO!

3!2
(
3!3
) G-C!-COO
-
( !O
-
G-C!-COO
-
( !2O


(
3!3 3!2
95%+ A2entii denaturanti ireversibi!i ai proteine!or sunt"
1) caldura0 radiatiile0 ultrasunetele;
2) acizii tari0 bazele tari0 electrolitii;
3) sarurile metalelor grele;
) solutiile tampon*
3,7
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere-
)I)LIOGRA=IE
1* >* /T#3C?W0 3* G#/#3W0 =* /#&#G>?W0 XChimie organica prin teste grilaX0 4d* 4$ @onto0
Constanta0 "2:::)*
2* >* /T#3C?W0 3* GO/O?W0 =* 8#E#8#30 =* /#&#G>?W0 /* EW@/OG0 Chimie organica Teste
de admitere "pentru concursul de admitere la )acultatea de &edicina si /tomatologie)0 4d*
&untenia0 Constanta0 "2::-)*
3* > /T#3C?W0 3* GO/O?W0 =* 8#E#8#30 =* /#&#G>?W0 /* >WT#>#0 XChimia organica prin
teste grilaX0 4d* &untenia0 Constanta0 "2::3)
* 3* G#/#3W0 >* /T#3C?W0 X@robleme de chimie organicaX0 4d* 4$ @onto0 Constanta0 "1772)*
-* 3* G#/#3W0 >* /T#3C?W0X@robleme de chimie organicaX0 4d* &unteniaYEeda0 Constanta0
"2::2) *
,* 3* GO/O?W0 &* /4G8#30 X8iochimie medicala* vol*?* Organizare molecularaX0 4d*
&unteniaYEeda0 Constanta "2::3)*
+* 3* GO/O?W0 >* /T#3C?W0 =* /#&#G>?W0 XChimie organica Culegere de teste pentru
admitereX0 4ditura &untenia0 Constanta0 "177+)*
2* =*@* 8#E#8#30 &*&* 8G#TW0 XTeste de chimie organicaX0 4d* Wniv* Ovidius0 "177+);
7* =*@* 8#E#8#30 &*&* 8G#TW0 XTeste de chimie organicaX0 4d* Wniv* Ovidius0 "1772);
1:* &* #RG#&0 XChimie organicaX0 vol ?0 ??0 4ditura Decasin0 8ucuresti0 "177,)*
11* ?* /C!?%4T#3D0 )* 8#=4#0 XChimie organica prin problemeX0 4d* /tiintifica si 4nciclopedica0
8ucuresti0 "1723)*
12* Toate manualele de Chimie Organica tip C1 pentru clasele a-.?-a si a .??-a0 aprobate de &inisterul
4ducatiei
3+:
Chimie organica Teste grila pentru concursul de admitere- 3+1