Sunteți pe pagina 1din 10

Prisma

E’
C’ B’ D’
D’ C’
C’
F’
A’ B’
A’ B’
A’

h
h
h E D

F
D
C B C C
A B
A B
A

Prismă Paralelipiped Prismă


triunghiulară dreptunghic hexagonală

Muchiile laterale au aceeaşi lungime ca înălţimea.


Desfăşurarea prismei

Prisma triunghiulară

Paralelipipedul dreptunghic

Prisma hexagonală
Aria şi volumul prismei
Orice prismă are două baze, care pot fi triunghiuri, patrulatere,
hexagoane, sau orice alt poligon, şi un număr de feţe laterale egal cu
numărul laturilor poligonului de bază. În cazul prismei drepte, aceste feţe
laterale sunt dreptunghiuri.
Aria unei astfel de feţe laterale este produsul dintre lungimea muchiei
corespunzătoare a bazei şi înălţimea prismei. Aria tuturor feţelor laterale
este egală cu produsul dintre perimetrul bazei şi înălţimea prismei.
Al = Pb · h
Pentru a calcula aria totală trebuie să luăm în calcul şi aria celor două
baze congruente
At = Al + 2Ab.
De multe ori, baza este un poligon regulat. Pentru a-ţi reaminti
formulelele de calcul ale ariei poligoanelor regulate, apasă aici.
Volumul prismei este egal cu produsul dintre aria
bazei şi înălţimea prismei:

V = Ab · h.
Piramida regulată
V
V
V

h h
h
ap ap ap
E D
C
B D C
ab F O
O C
M O M ab
ab M
A B
A A B

Piramidă triunghiulară Piramidă patrulateră Piramidă hexagonală


regulată (tetraedru) regulată regulată
Un tetraedru regulat este o piramidă
triunghiulară regulată cu toate fețele
triunghiuri echilaterale
Desfăşurarea piramidei
piramida triunghiulară regulată

piramida patrulateră regulată

piramida hexagonală regulată


Aria şi volumul piramidei regulate
Piramidele au o singură bază, care poate fi orice poligon, şi un număr de feţe
laterale egal cu numărul laturilor poligonului de bază. În cazul piramidelor
regulate, toate aceste feţe laterale sunt triunghiuri isoscele congruente, ale căror
baze sunt reprezentate de muchiile bazei piramidei, şi ale căror înălţimi sunt
apoteme ale piramidei. Prin urmare, aria unei astfel de feţe laterale este
semiprodusul dintre lungimea muchiei bazei piramidei şi cea a apotemei, iar
aria laterală, sumă a ariilor tuturor feţelor laterale, este:
Al = Pb · ap / 2
Aria totală este suma ariei laterale cu aria bazei unice:
At = Ab + Al
Fiind poligon regulat, aria bazei se poate calcula cu formula:
Ab = Pb · ab / 2,
de unde rezultă că, pentru a calcula aria totală a unei piramide, putem utiliza şi
formula:
At = Pb ·( ap + ab) / 2
Volumul piramidei reprezintă o treime din produsul ariei
bazei şi lungimea înălţimii piramidei:

V = Ab · h / 3

Apotema bazei, apotema piramidei şi înălţimea piramidei


sunt legate prin formula:

ap2 = ab2 + h2
Trunchiul de piramidă regulată
Secţionând o piramidă cu un plan
V
paralel cu baza, obţinem două corpuri:
o piramidă „mică” şi un alt corp, numit
trunchi de piramidă.
„Piramida mică” este „asemenea”
D’
piramidei „mari”. C’

Trunchiul de piramidă are două baze, A’


O’
C’
D’ B’
una mare şi alta mică, şi un număr de O’ ab
A’
feţe laterale egal cu numărul laturilor B’

poligonului de bază. Feţele laterale ale


trunchiului de piramidă sunt trapeze. atr
h
Între apotema bazei mari aB, apotema D C

bazei mici ab, înălţimea trunchiului h O


aB
şi apotema acestuia atr există relaţia:
A B

atr 2 = h2 + (aB – ab)2


Aria laterală a trunchiului de piramidă
regulată este suma ariilor feţelor laterale,
care au formă de trapez. Aria unei astfel de
feţe este:
A = (mB + mb) · atr / 2,
unde mB şi mb sunt lungimile muchiilor
bazei mari, respective ale bazei mici.
Sumând toate ariile feţelor laterale, obţinem mb
ab
pentru aria laterală formula:
Al = (PB + Pb) · atr / 2,
unde PB şi Pb sunt perimetrele celor două h atr
baze.
Aria totală este suma ariei laterale cu ariile
celor două baze: aB
At = Al + AB + Ab =
mB
(PB + Pb) atr / 2 + PB · aB /2 + Pb · ab / 2
Volumul se calculează cu formula:
V = h · (AB + Ab + AB · Ab) / 3