Sunteți pe pagina 1din 3

Axis Mundi sau Axa Lumii http://www.independent-al.

ro/mistere/axa-lumii-in-masivul-
godeanu.html
Articole de acelai autor:
Ada Kaleh, insula scufundat
Ivoare cu propriet!i miraculoase
"or!ile timpului de su# $ucureti
Axa lumii %n &asivul 'odeanu(
&isterele )pa!iului *arpato-+anu#iano-"ontic,III- -
*omori %nc nedescoperite
Axa lumii %n &asivul 'odeanu(
...de "etre +ogaru

&iturile sumeriene, egiptene, ma.ae, chinee, ca s citm numai pe cele mai cunoscute,
vor#esc despre fluviul ceresc al crea!iei, denumit c/nd coloana de sus!inere a cerului, c/nd croodil sau
dragon. *ert este c toate aceste denumiri se refer la cordonul om#ilical care fcea legtura dintre *er
i "m/nt, fiind o poart de legtur cu 0niversul, nimeni alta dec/t ceea ce anticii o denumeau Axis
&undi ,Axa 1umii-.
*onform unei teorii controversate, dar nu lipsit de argumente, prin axa lumii, favoriat de
puternicul flux energetic au de#arcat extrateretrii, cre/nd 2amenii "rimordiali. +up unii cercettori %n
frunte cu gen. 3. +ragomir, Axa 1umii trece prin maximul energetic al planetei, situat %n &asivul
'odeanu, dup al!ii ar trece prin muntele sacru al dacilor 4 Kogaionon.
Adamclisi, pmntul lui Adam, conine codul genetic
*onform )cripturii, +umneeu a creat din lut prima fiin! oemneasc, pe Adam, care %n lim#a
e#raic %nseamn 2m.
5n 6778, cercettorii amerciani i francei au a9uns, independent unii de al!ii, la concluia
sena!ional c elementele de #a ale vie!ii #iologice se ascund %n pm/ntul o#inuit, confirm/nd
concep!ia #i#lic a originii omului.
Isa#ela Iorga a9unge la concluia c, prin numele de Adam se %n!elege A+:-ul uman, care
con!ine %nsui codul genetic al organismului, intrat %n su#contientul popoarelor drept Ar#orele 3ie!ii.
)criitorul ;. +elcea remarc pe #un dreptate c respectivul <ar#ore= este unul dintre cele mai
vechi elemente decorative preente %n arta populr rom/neasc.
"rof. >. +iaconu, pe #aa unei metode proprii de anali a scrierii hieratice ,sfinte-, scrie despre
cuv/ntul Adamclisi c are dou pr!i clare, Adam i Clisi, iar %n!elesul este pmntul lui Adam. 2r,
?
%nc din paleoliticul mi9lociu ,?77.777-@7.777 %.e.n.-, peterile *heia ,1a Ivoare- i >/rguor ,1a
Adam- din +o#rogea au fost locuite.
+r. +.+. Aarca, vicepreedintele Asocia!iei pentru )tudiul Aenomenelor Aerospa!iale
:eidentificate din Bom/nia, aprecia c preen!a extrateretrilor pe >erra datea de cel pu!in 6C.777
de ani.
5ntr-o cronologie discuta#il, ;.+elcea co#oar <experine!ele= extrateretrilor %n spa!iul carpato-
danu#iano-pontic, acum ?7 milioane de ani, av/nd ca reultat popula!ia <ramani=, toate civilia!iile
terestre av/nd ini!iatori veni!i din <ona stelei )irius din *onstela!ia 2rion=. 5n spri9inul teoriei c
2amenii "rimordiali au fost pe plaiuri mioritice, scriitorul respectiv aduce ca argument
<Australopithecus 2ltensis= de la $ugiuleti ,3/lcea- cu o vechime de dou milioane de ani, dar aici
este vor#a numai de oase de animale folosite ca unelte, singura dovad cert ca vechime ,cca C7.777 de
ani- fiind falanga de picior a unui om de tip :eanderthal, descoperit la 2ha#a-"onor ,Beteat-, ls/nd la
o parte controversele legate de su#iect, cecetrile recente duc ctre localiarea ;denului inclusiv %n
*arpa!i i la +unre.
Herculane, cel mai ncrcat punct energetic din lume ?
*ercettorii geneticieni de la $erDele. ,*alifornia-, compar/nd tipul de A+: mitocondrial 4
care se transmite numai pe linie matern 4 au a9uns la concluia pe at/t de indicuta#il, pe at/t de
sena!ional c to!i oamenii de pe "m/nt se trag dintr-o singur femeie, care a trit acum 8C7-677 de
mii de ani. +eci ;va #i#lic, a crei nume %nseamn %n e#raic <via!=, a existat, complet/nd perfectul
echili#ru al *rea!iei i e posi#il ca acele fiin!e perfecte de tip Haa !"a#, create din eter i ap, s fie
chiar <%ngerii din ceruri=, respectiv cei ?@@.777 de sori cu care a co#or/t +umneeu pe "m/nt. Adam i
;va triau pe mirificul ;den, unde totul era %nvluit %ntr-o lumin ro, reultat din reflexia raelor pe
suprafa! #ole!i de ghea! din 9urul >errei, devedindu-se experimental c erau asigurate condi!ii optime
at/t pentru conservarea A+:-ului uman %n starea ini!ial, c/t i pentru devoltarea optim a celulelor
plantelor. )p!iul cu vegeta!ie luxuriant al ;denului tre#uie lrgit la patru fluvii: 'hihon ,:ilul-,
Eidechel ,>igrul-, ;ufrat i "ison. 5n ce privete "isonul exist dou variante, dar %ntre 'ange i
+unre, am#ele considerate sfinte, considerm c varianta corect ar fi +unrea, locuitorii antici
riverani numindu-se fisoni!i sau da#ieni care, %n opinia lui "seudo *esarius erau foarte cucernici,
a#!in/ndu-se de la <consumul legitim i nevinovat al crnii=.
I. Iorga deduce c ara Haila se afla la nord de +unre, fiind de acord cu scriitorul ). *or.ll,
care echivalea Eavila cu $al%ia. "are o teorie dstul de greu de digerat, dar :. +ensuianu, mem#ru
corespondent al Academiei, a murit convins c centrul <popula!iunii neolitice din ;uropa, al oamenilor
nscu!i din pm/nt, a fost %n ona "or!ile de Aier-&un!ii $ucegi-&un!ii $uului. &arele istoric 3.
"/rvan scrie c eroul Eercule, de la care %i trage numele sta!iunea Eerculane era dac. *el#rul
#ioenergetician Iulian 0riceanu, primit de %nsui "apa Ioan "aul al II-lea, a constat c <la $ile
Eerculane la *ascad, spre F ivoare ,...- este cel mai %ncrcat punct energetic din lume=. 5n on, la
"etera Eo!ilor, s-a semnalat preen!a unor v/ntori i pescari acum ?7.777 de ani, iar pu!in mai departe,
la >oteti %n !inutul Ea!egului, au fost gsite #r!ri de aur %n chip de capete de viper din specia
Amodites, specie comun %n tot )3 +aciei i, dup cum se tie, arpele a fost v/rful de lance care a dus
%n 'rdina Baiului l <pcatul de moarte=. *onform mitologiei Eercule ,dac-a avut cu ;chidna ,trac-
trei fii din care se trag neamurile %nfr!ite ale agath.rilor, gelonilor i sci!ilor, %nrudite #ine%n!eles cu
dacii i tracii. +up Eomer, sci!ii ocupau %ntreaga regiune de nord a lumii vechi cunoscute su# numele
de <>erra antiGua=. )ocotindu-i pe pelasgi drept strmoi a ramanilor, av/d unul dintre <centre= la
"or!ile de Aier, se poate lansa supoi!ia c ;denul se %ntindea i la nord de +unre, la Eerculane, unde
exist i o clim su#mediteranean care pstea p/n asti exemplare endemice a unei flori luxuriante
care exista %nainte s ai# loc procesul de separare a polilor. :u tre#uie ignorat complet teoria lui Bene
'uenon, unul dintre cei mai mari savan!i sufiti ai sec. Al HH-lea, potrivit creia Axa 1umii nu coincide
%n mod necesar nici cu axa de rota!ie i nici cu axa magnetic a "m/ntului, dei acest lucru se poate
%nt/mpla uneori.
6
&ori de legtur cu 'niersul, n Carpaii romneti
5ntorc/ndu-ne la miturile antice, tre#uie specificat c Axis &undi era canalul de energie
cosmic. () *ensuianu men!ionea c <dup ideile astronomice i geografice ale Antichit!ii clasice,
"olul :ordic, %n 9urul cruia se %nv/rtea 0niversul, atingea "m/ntul l/ng +unre, pe teritoriul ge!ilor,
%n particular pe &un!ii Bhipaei ,*arpa!ii &eridionali-. *onform acelorai idei, osia sau axa %n 9urul
creia se %nv/rtea *erul, trecea prin centrul "m/ntului, deci i 'niersul i +erra aeau o ax
comun 4 Axis &undi sau Axa 1umii. *ei care sus!in c leagnul omenirii se afl %n spa!iul carpato-
danu#iano-pontic, localiea axa respectiv pe muntele sf/nt al dacilor, Kogaion. A precia este o
pro#lem controversat. +up patru ani de cercetri sidue, ing. *. "/nculescu este convins c
Kogaionul, centrul energetic-informa!ional al >errei, se afl %n $ucegi, mai precis pe v/rful $ucura-
+um#rava din apropierea v/rfului 2mu. ;ste o ipote care tre#uie verificat, dar relatrile unor
personalit!i demne de toat %ncrederea indic c s-au %ncrcat energetic pentru o perioad de timp, dup
ce au viitat platoul $ucegilor, iar %n 9urul )finxului, a fost o#servat un halou de lumin cu efecte
#enefice asupra organismului. ;ste posi#il ca datorit fluxlui enrgetic favora#il, la primii pai ai evo!iei
umanit!ii prin <poarta Kogaionului= s fi venit repreentan!ii unei civilia!ii extraterestre, care a
%ndrumat omenirea. Al!ii localiea aceast poart %n "etera Ialomicioarei din $ucegi, unde au loc
fenomene paranormale, unul fiind c lmpile se sting %n timp ce lum/nrile rm/n aprinse. &ai aproape
de realitate sunt cei care localiea Kogaionul %n masivul 'odeanu, cel mai sl#atic i mai pu!in
cercetat din *arpa!ii rom/neti, teoria lui Al. $ora care localiea ar#itrar muntele sf/nt pe 3/rful
'ugu /n masivul Iarcu ,$anat-, nereist/nd criticii 'en. 3. +ragomir a demonstrat tiin!ific c punctul
geografic cel mai %nalt din punct de vedere al planetei este &asivul 'odeanu. Aenomenul a fost
demonstrat de 3. +ragomir pe cale astro-geodeic i gravimetric %n 'odeanu cre/ndu-se un c/mp
magnetic at/t de puternic %nc/t c/mpul gravita!ional capt ondula!ii.
Luate,ar -aia, o expresie plin de tlc
Airete c, %n legtur cu ipotea existen!ei Axei 1umii pe plaiuri mioritice ca poart energetic
spre 0nivers, viitorul ne va aduce surprie. &iturile dogonilor 4 mic popor african de pe teritoriul
Bepu#licii &ali 4 povesteau despre venirea pe "m/nt, %ntr-o <arc rotitoare= a unor fiin!e legate de
sistemul astral al lui )irius. +ogonii !tiau c %n 9urul lui )irius A se rotete )irius *, astru nedescoperit
%nc. )e presupune doar c 'eea sau 'aia antic, Jei!a &am a "m/ntului primoridal, ar avea
#ioc/mp, comport/ndu-se ca o fiin! vie. +e la geto-daci, care se credeau nemuritori, ne-a rmas o
expresie plin de t/lc: <1uate-ar gaia=. ; #ine ca fiecare dintre noi s meditee la sensurile ei, %ntr-o
lume ce face parte ditr-un sistem mai amplu cu organiare de sine-stttoare, %n care mecanismul de
corectare este %nsi Axa 1umii. ,3a urma-.
8