Sunteți pe pagina 1din 1

Seria ............ nr......................................................

Unitatea:
Nr.ord.reg.com./an:
...............................................................................
Cod fiscal (C.U.I.):...............................................
Sediul: .................................................................
.............................................................................
Judeul: ..............................................................
Capital soc.: .....................................

CHITANA Nr. ______________


Data .. 20 .
Am primit de la
Adresa ..
Suma de .. adic ...
..
reprezentnd .
Casier,
Conform HG nr. 831/1997, OMFP nr. 1849/2003
Sistemul unitar de nserare i numerotare asigurat de Ministerul Finanelor Publice i C.N. Imprimeria Naional S.A.
Tiprit sub supravegherea C.N. Imprimeria Naional S.A. la S.C. INFORM LYKOS S.A. Tel.: (021) 491.34.20

Furnizor..........................................................
Nr.ORC/an......................................................
C.I.F..................................C.U.I.....................
Sediul(localitatea,str,nr):................................
........................................................................
Judetul:...........................................................
Contul:............................................................
Banca:.............................................................
Capital social:.................................................
Cota T.V.A.:..................................................
Nr.
Denumirea produselor
crt.
sau a serviciilor
0
1

Semnatura si
stampila
furnizorului

Seria ............nr.........................

FACTURA
Nr.facturii.................................................
Data(ziua,luna,anul).................................
Nr. aviz insotire a marfii..........................
(daca este cazul)

U.M.

Cantitatea

Date privind expeditia


Numele delegatului..........................................
B.I./C.I. seria......nr..............eliberat.................
Mijlocul de transport........................nr............
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data
de ..............................ora.........................
Semnaturile......................................................

Cumparator......................................
..........................................................
Nr.ord.Reg.Com./an..........................
C.I.F.............................C.U.I............
Sediul................................................
Judetul...............................................
Contul................................................
Banca................................................
Pretul unitar
(fara T.V.A.)-lei4

Total
din care:
accize
Semnatura de
primire

Valoarea
-lei5

Valoarea
T.V.A.-lei6

X
Total de plata
(col. 5 + col. 6)