Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE MATEMATIC I INFORMATIC


DEPARTAMENTUL INFORMATICA

CURRICULUM
la disciplina
LOGICA

Ciclul I, licen
Specialitile: 526.2 Tehnologii informaionale

AUTOR:
Gheorghe Cpn
profesor universitar, dr. ing.

CHIINU 2014

APROBAT

Directorul Departamentului,

la edina Departamentului Informatic

conf. univ., dr. Vsevolod ARNAUT

din ____ __________ 2014

PRELIMINARII

Disciplina Logica este inclus n planurile de nvmnt n Universiti pentru a narma


viitorii absolveni cu cunotine referitoare la legile i formele de gndire ale omului i legile de
calcul logico-matematic. Dotat cu aceste cunotine viitorul specialist are anse sporite de a
demonstra putere de rezolvare a problemelor de ordin profesional, comunitar, familiar i social.

Logica

Gheorghe
Cpn

120

Total ore
inclusiv
C

30

15

LI

75

crediteNr. de

U03O023

Responsabil
de disciplin

Evaluarea

Denumirea
disciplinei

Total

Codul
disciplinei
din planul
de studii

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Semestrul

I.

Examen

C - curs
S - seminarii
L - laborator
LI - lucrul individual

II. Coninutul cursului.


III. Programa de lucru
a) Tematica i repartizarea orientativ a orelor

Denumirea temei

1
2

Noiune despre logic. Logica i Homologia


Pot mainile s gndeasc. Testul Turing

3
4
5
6
7
8
9

Noua Tehnologie Informational


Aspecte filosofice ale Inteligenei Artificiale
Noiune despre programarea logic
Sisteme informatice
Legea lui Moore. Performane ale inteligenei artificiale
Prezentarea cunoaterii prin reele semantice
Teorii i sisteme formale
Teorema Gdel referitoare la incompletitudinea sistemelor
formale
Academicianul Moisil - tipurile de gndire: gndirea
directional i nedirectionat; algoritmic i euristic;
reproductiv, productiv i critic
Academicianul Moisil - tipurile de gndire: divergent i
convergent; inductiv, deductiv i analogic; vertical i
lateral
Academicianul Moisil - tipurile de gndire: pozitiv i
negativ; vigil i autist; eficient i neeficient
Proveniena contiinei
Noosfera Vernadski
Total:

10
11
12
13
14
15

Ore
Curs Seminar Individual
2
1
5
2
5
1
2
5
1
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5
5

1
2

5
1

2
2
2
30

1
1
1
15

5
5
5
75

III. COMPETENE
Competene specifice
demonstreaz cunoaterea metodelor logice de studiere a informaticii i a domeniilor de
aplicare a informaticii
utilizeaz metodele logice la elaborarea i implementarea produselor program performante
demonstreaz capaciti de comunicare i transmitere a cunotinelor acumulate n
domeniul logicii
demonstreaz autonomie n nvarea i s aplicarea metodologiei cercetrii tiinifice n
domeniul informaticii
identific problemele de cercetare n domeniul logicii sistemelor informaionale.

Competene generale
cunoate esena metodelor logice n soluionarea problemelor cu caracter teoretic i practic;
cunoate logica tehnologiile informaionale convenionale i inteligente;
pronostic evoluia tehnicii de calcul i a informaticii, n contextul realizrilor moderne de
ordin tehnico-tiinific precum i sub presiunea problemelor de ordin practic din economie,
sociologie, jurispruden etc.
evalueaz perspectivele implementrii SSI n soluionarea problemelor cu caracter
tiinific, social, cultural etc.
eficientizeaz activiti profesionale prin implementarea metodelor logice n cercetrile de
profil
adapteaz logica la situaiile activitii practice.

IV. OBIECTIVELE GENERALE ALE DISCIPLINEI


La nivel de cunoatere i nelegere:
sa cunoasc fundamentele logicii
s identifice problemele i tendinele dezvoltrii logicii
s identifice valenele i perspectivele logicii.

La nivel de aplicare:

s analizeze i s generalizeze abordrile, problemele, experienele logicii


s promoveze metodele logice n practic.

La nivel de integrare:

s proiecteze i s aplice sisteme inteligente folosind logicile oportune


s realizeze investigaii aplicative privind problematica logicii
s manifeste comportament etic la nivel interpersonal i la nivel comunitar
s propun noi modele ale comportamentului etic n diferite situaii.

V. OBIECTIVE DE REFERIN I CONINUTURI


Definii obiectivele temei

Indicai tema i aspectele-cheie ale temei


s cunoasc conceptul i principiul studiului Tema 1. Noiune despre logic.
complex al omului
Logica i Homologia
s cunoasc definiiile conceptelor logica i conceptul i principiile studiului complex al
homologia s aplice cunotinele temei n
omului
practic
definiiile conceptelor logica i homologia

s cunoasc testul Turing


s cunoasc condiiile necesare pentru ca un
produs artificial s depeasc testul Turing
s poat integra cunotinele temei la realizarea
sistemelor software performante

Tema 2. Pot mainile s gndeasc. Testul


Turing.
versiuni ale testului Turing
condiiile necesare pentru ca un produs
artificial s depeasc testul Turing

s cunoasc definiia conceptelor NTI i


Tema 3. Noua Tehnologie Informaional
problem
definiia termenului Noua Tehnologie
s cunoasc premisele apariiei conceptului NTI,
Informaional (NTI)
problem, clasificarea problemelor de S. Osuga
definiia conceptului problem de S. Osuga
s poat integra cunotinele temei la realizarea
clasificarea problemelor de S. Osuga
produselor inteligente performante
s defineasc noiunile inteligena artificial
forte, inteligena artificial diluat, camera
Tema 4. Aspecte filosofice ale inteligenei
chinez
artificiale

inteligena
artificial forte
s aprecieze impactul curentelor filosofice

inteligena artificial diluat


inteligena artificial forte, inteligena artificial

camera chinez
diluat asupra evoluiei informaticii i gndirii
umane
s cunoasc cele cinci tipuri de neuroni i Tema 5. Noiune despre programarea
principiul de funcionare a neuronilor
logic
s cunoasc alfabetul i operaiile logice ale principiul de funcionare a neuronului
calculatorului electronic
alfabetul i operaiile logice fundamentale ale
sa reproduc raonamentele unor exemple simple
calculatorului electronic
de programare logic
fapte i reguli n Prolog
polimorfismul n Prolog
s cunoasc definiia conceptelor date, Tema 6. Sisteme informatice
informaii, cunotine, sistem informatic
date
s poat integra cunotinele temei la realizarea
informaii
sistemelor informatice i n managementul
cunotine
proiectelor
sisteme informatice
s cunoasc legea lui Moore
Tema 7. Legea lui Moore. Performane ale
sa cunoasc performantele n domeniul
inteligenei artificiale
inteligenei artifiale:
legea lui Moore
sistemul SONARES,
performante n performantele n domeniul
dicionarul morfologic al limbii romane
inteligenei artifiale:
P-sistemele
sistemul SONARES
sistemul de e-learning orientat pe familii de
dicionarul morfologic al limbii romane
probleme
P-sistemele
sistemul suport inteligent pentru rezolvarea
sistemul de e-Learning orientat pe familii
aproximativ a ecuaiilor integrale
de probleme
s aplice cunotinele temei la elaborarea unor
sistemul suport inteligent pentru rezolvarea
produse software performante
aproximativ a ecuaiilor integrale
s cunoasc termenii referitori la prezentarea
Tema 8. Prezentarea cunoaterii prin
cunoaterii prin reele semantice
s aplice sistemele logice la elaborarea produselor reele semantice
software inteligente
s cunoasc termenii: teorie, teorie formalizat Tema 9. Teorii i sisteme formale
forte,
teorie
formalizat
diluat,
teorie definiia conceptului teorie
nonformalizat,
teorie
complet,
teorie definiia conceptului sistem formal
noncontradictorie, sistem formal
s aplice conceptele temei la elaborarea
produselor software inteligente
s cunoasc formularea teoremei Gdel
Tema 10. Teorema Gdel referitoare la

s cunoasc importana teoremei Gdel


s aplice conceptele temei la elaborarea produse

incompletitudinea sistemelor formale.

formularea teoremei Gdel


software inteligente
importana teoremei Gdel
s cunoasc tipurile de gndire: direciona i Tema 11. Academicianul Moisil - Tipurile
nedirecionat
de gndire: gndirea directional i
s aplice cunotinele temei n practic
nedirectionat; algoritmic i euristic;

reproductiv, productiv i critic


s cunoasc tipurile de gndire: divergent i Tema 12. Academicianul Moisil - Tipurile
convergent; inductiv, deductiv i analogic; de gndire: divergent i convergent;
vertical i lateral

s aplice cunotinele temei n practic


s cunoasc tipurile de gndire: pozitiv i

inductiv, deductiv i analogic; vertical i


lateral

Tema 13. Academicianul Moisil - Tipurile


de gndire: pozitiv i negativ; vigil i
autist; eficient i neeficient
s cunoasc conceptele: biosfera, noosfera, Tema 14. Proveniena contiinei
ecosfera, tehnosfera
biosfera
s aplice cunotinele temei n practic
noosfera
ecosfera
tehnosfera
s cunoasc conceptul noosfera Vernadski
Tema 15. Noosfera Vernadski

negativ; vigil i autist; eficient i neeficient


s aplice cunotinele temei n practic

s aplice cunotinele temei n practic

V. Tematica leciilor de laborator


Seminarul nr. 1.
Tema 1. Noiune despre logic. Logica i Homologia.
Tema 2. Pot mainile s gndeasc. Testul Turing.
Seminarul nr. 2.
Tema 3. Noua Tehnologie Informaional
Tema 4. Aspecte filosofice ale inteligenei artificiale
Seminarul nr. 3.
Tema 5. Noiune despre programarea logic
Tema 6. Sisteme informatice
Seminarul nr. 4.
Tema 7. Legea lui Moore. Performane ale inteligenei artificiale
Seminarul nr. 5.
Academicianul Moisil - Tipurile de gndire
Seminarul nr. 6.
Tema 14. Proveniena contiinei
Tema 1. Probleme ale homologiei.

VI. LUCRUL INDIVIDUAL


Produsul preconizat

Strategii de realizare

Elaborarea referatelor:
Coninutului referatelor.
1. Homologia tiina despre om
Rezumatele referatelor.
2. Logica uman i cea artificial
Bibliografia la temele referatelor.
3. Logica calculatoarelor electronice
4. Logica nuanat
5. Logica algoritmilor genetici
6. Logica sistemelor expert
7. Logica reelelor neuronale artificiale
8. Performane ale sistemelor de inteligen artificial
9. Logica predicatelor
10. Logica limbajului PROLOG
11. Sistemul de inteligen artificial NASA CLIPS
12. Logica DATA MINING
13. Logica P Sistemelor
14. Aspecte filosofice n Revista Curtea de la Arge
15. Logica propoziiilor
16. Sisteme axiomatic
17. Prezentarea cunoaterii prin cadre i scenarii
18. Prezentarea cunoaterii prin reele semantice
19. Logica roboilor
20. Performane ale roboticii
21. Teorii i sisteme formale
22. Teorema lui Gdel i impactul ei asupra progresului tehnicotiinific
23. Modelarea matematic i realitatea obiectiv
24. Monografia: Sharden Fenomenul OM
25. Monografia: .

http://www.evolbiol.ru/sagan.htm
26. Sistemul SONARES
27. Sistemul expert MYSIN
28. Sistemul expert PROSPECTOR
29. Logica sistemului de inteligen artificial Dicionarul

Criterii de evaluare

Profunzimea
studiului.
Diversitatea surselor
bibliografice utilizate
Analiza critic a
rezultatelor prezentate.
Volumul.
Identificarea
posibilitilor de aplicare a
rezultatelor.

Termen de
realizare
Cu cel puin dou
sptmni nainte
de examen.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

morfologicic al limbii romne


Suport inteligent de e-learning orientat pe familii de probleme
decizionale
Sistemul de inteligen artificial a lui Stephen Thaler
Inteligena artificial forte i Inteligena artificial diluat
Logica calculatorului ADN
Logica calculatorului cuantic
Ageni Inteligeni
Procesarea limbajului natural
Sisteme de procesare a semnalelor vocale
Sisteme de recunoatere a formelor
Sisteme de procesare a imaginilor
Sisteme de protecie a datelor
Sisteme antivirus
Mulimile fractale
Viaa artificial
Bioinformatica
Inteligena materiei
Raionalitatea limitat de Simon
Omul problema prioritar a tiinei: Cunoaterea, intuiia i
revelaia: certitudini, iluzii i dogme.
Originea Universului, Vieii i a Omului: (a) doi poli ai
cunoaterii dou concepii cu privire la origini; (b) schema
concepiei creaioniste, schema concepiei tiinifice.
Legea ciclicitii. Ciclul vieii omului. Omul de ieri, de azi i de
mine.
Munca-factor decisiv n formarea i dezvoltarea omului. Tripla
natur a omului. Rolul tiinei, religiei, culturii i literaturii n
viaa omului. Omul-subiect al puterii i obiect al politicului.
Sclavia homo-socio-spiritual. Pace i rzboi. Turme i pstori.
Concepia, principiile i metodologia studiului complex al
omului.
Capacitile, abilitile, facultile i calitile omului.
Formarea contiinei sexuale a copilului-premiza dezvoltrii lui
normale.
Maturizarea sexual i dezvoltarea personalitii. Iubii copilul

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

nainte de a se nate. Brbatul i femeia n concepia Homologiei.


S ne studiem i s ne cunoatem pe noi nine integral.
Comportamentul omului.
Omul, cultura i societatea. Sensul vieii i rolul nvturii.
Problema etno-cultural i integritatea umanitii. Cultura
artistic - factor important n formarea calitilor umane.
Regenerarea moralitii. Bioetica i transplantul de organe.
Tainele creierului i a inimii.
Demnitatea valoarea suprem a omului i a naiunii. De la
civilizaia tehnicizat spre civilizaia biologic bazat pe
inteligen emoional.
Femeia n concepia studiului complex al omului. Contribuia
naturii i a societii la inteligena femeiei.
Era omului contemporan, ,,Homo Sapiens i a omului
viitorului ,,Homo Humanus.
tiin despre om i pentru om la nceputul mileniului trei.
Cunoaterea sintetic integral a omului - un imperativ al
timpului.
Apocalipsa i Legile obiective universale (BLOU)
Definiia conceptului fericire i logica fericirii.

Prezentarea unei comunicri cu aplicarea MS PowerPoint

Comunicare la conferina tiinifica (universitar, naional,


internaional)

Cercetarea i descrierea
posibilitilor sistemului MS
PowerPoint.
Proiectarea prezentrii.
Realizarea aspectele statice i
dinamice a prezentrii.
Crearea prezentrii pentru referatul
elaborat.
Elaborarea structurii logice a
coninutului referatului.
Alctuirea rezumatului referatului.

Structura logic a
prezentrii.
Calitatea cadrelor
prezentrii.
Calitatea vizualizrii
cadrelor prezentrii.
Calitatea rulrii
cadrelor prezentrii.
Raportul dintre
numrul de cadre statice i
dinamice.
Actualitatea temei de
cercetat.
Nivelul inovaional al
rezultatului.

Pn la nceputul
conferinei
tiinifice.

Portofoliu

Alctuirea listei de surse


bibliografice i metodice la tema
referatului..
Alegerea i descrierea i analiza
exemplelor.
Elaborarea unei mape ce include
urmtoarele documente electronice:
1. Cuprinsul.
2. Rapoartele la lucrrile de seminar
la disciplina SSI.
3. Textele comunicrilor la
conferinele tiinifice.
4. Prezentrile n MS PowerPoint.
5. Lista propriilor publicaii.

10

Nivelul calitativ al
rezultatelor.
Relevana concluziilor.
Calitatea structurilor
rapoartelor.
Concordana dintre
obiective i coninut.
Utilitatea/actualitatea
materialelor acumulate.
Volumul.
Forma de prezentare.

Pn la nceputul
sesiunii de
examinare

VII. EVALUAREA DISCIPLINEI


1. Evaluri sumative periodice: lucrri de control; testri.
Se planific o lucrare de control intermediara n scris orientata la determinarea nivelului de
asimilare a cunotinelor teoretice i testri intermediare a cunotinelor practice n cadrul
orelor de laborator
2. Evaluri sumative periodice: lucrri de control; testri.
Se planific o lucrare de control intermediar[ n scris orientat[ la determinarea nivelului de
asimilare a cunotinelor teoretice i testri intermediare a cunotinelor practice n cadrul
orelor de laborator.
3. Evaluarea sumativ final: examen.
4. Structura testului de examinare:
Definiii ale conceptelor (5 concepte)
Subiect din coninut
Subiect din coninut
Referatul tiinific

(25 p.)
(25 p.)
(25 p.)
(25 p.)
Baremul de notare

Punctaj
Nota

0-10
1

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-72

73-84

85-95

96-100

10

6.

Bibliografie

1. Adleman L.M. Molecular computation of solutions to combinatorial problems. Science, 226


(1994), pp. 1021-1024.
2. Airinei Dinu - Sisteme expert n activitatea financiar-contabil Iai: Ed. Tiparul, 1997. - 254
p.
3. Alfred Adles. Cunoaterea omului. Editura IRS, Bucureti.
4. Andone I., ugui A. Baze de date inteligente n managementul firmei. Editura DOSOFTEI,
Iai, 1997. - 232 p.
5. Biblia.
6. Bragaru T., Bulat E., Crciun I. Dezvoltarea sistemelor informatice (suport de curs). / Redactor
tiinific i Cuvnt nainte: Cpn Gh. Chiinu: CEP USM, 2005. 427 p.
7. Calculatorul Cuantic: http://www.scoalaedu.ro/news/37/77/Computerul-viitorului-calculatorulcuantic-ultra-rapid
8. Cpn Gh. Unele aspecte filozofice ale Inteligenei Artificiale. n: Filosofia in contextul
tiinei contemporane, (Conf. tiinific intern., 23 octombrie 2009). / com. org.: Tudor
Dumitra. Chilinu: ASEM, 2009, p. 111-117.
9. Crstoiu D.I. Sisteme expert, Editura ALL, Bucureti, 1994, 289 p.
10. Churchland P. M., Churchland P. S. Could a Machine Think? - Scientific American. January
1990, p. 32-37. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/318696
11. Ciancioglo Anna T., Sternberg Robert J., Inteligena. Scurt istoric. Bucureti, Editura Trei,
2012. 240 p.
12. Cojocaru S. Interfee inteligente pentru sisteme de calcul simbolic. Tez de doctor habilitat n
informatic. Chiinu: AM, 2007. 159 p. http://www.cnaa.acad.md/thesis/5844/
13. Computerul de ah Deep Blue: http://ro.wikipedia.org/wiki/Deep_Blue,
http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Deep_Blue
14. Coranul.
15. Danion V. Ortodoxia - calea adevrului,Chiinu, 2010.
16. Dawkins R. Gena egoist, Bucureti, 2006.

17. Dawkins R. Un ru care pornete din Eden, Bucureti, 2006


18. Deary Ian J. Inteligena. Foarte scurt introducere. Bucureti: Editura ALL, 2008. 132 p.
19. DICIONAR DE FILOSOSOFIE. /Traducere din francez. LARUSSE 1991 / Bucureti:
Editura UNIVERS ENCICLOPEDIC, 1998, - 372 p.
20. DICIONAR DE INFORMATIC. /Traducere din francez. LARUSSE 1996 / Bucureti:
Editura NICULESCU SRL, 1999. - 426 p.
21. DICIONAR DE PSIHOLOGIE, Sillami N. /Traducere din francez. LARUSSE 1995 /
Bucureti: Editura UNIVERS ENCICLOPEDIC, 1996, - 347 p.
22. DICIONAR MORFOLOGIC. Word Morphology. Word Forms. Word Synonims. Romanian
to Russian Word Translations. Romanian to English Word Translations.
http://www.math.md/elrr/
23. Dobrescu Alina. Memorator de psihologie. Constan: Steaua Nordului, 2009. 64 p.
24. Dorin Z., Nstase P., Albescu F., Bojan I. Sisteme expert. Societatea TIIN & TEHNIC
SA, Bucureti, 1998, 310 p.
25. Dorin Z., Nstase P., Albescu F., Bojan I., Mihai F., Covrig L. Sisteme expert. Aplicaii.
Societatea TIIN & TEHNIC SA, Bucureti, 1998. - 204 p.
26. Dulcan D. C. Inteligena materiei. Ediia a III-a Cluj-Napoca, Editura EDICON, 2009. 474
p. (Ediia a II - http://ro.scribd.com/doc/11715679/Inteligenta-materiei)
27. Dumitrescu D. Principiile Inteligenei Artificiale. Editura Albastr, Cluj-Napoca, 1999. - 289 p.
28. eEurope 2005: An information society for all. - Brussels: Commission of the Europen
Communities, May 28, 2002.
29. Farca Dan D. Labirintul cunoaterii Bucureti: Paideia, 2009. 453 p.
30. Feynman, R.P. Simulating physics with computers // International Journal of Theoretical
Physics. - 1982. - V. 21. - Number 6. - p. 467-488.
31. Filip, F.G. Decizie asistat de calculator: decizii, decideni metode de baz i instrumente
informatice asociate. Ed. a IIa revzut i adugit Bucureti: Editura Tehnic, 2005. 376 p.
32. Filip, F.G. Sisteme suport pentru decizii. Ed. a IIa, revzut i adugit Bucureti: Editura
Tehnic, 2007. - 363 p.
33. Frolov U. c - . : . . ., 1975.
34. Gaindric C. Luarea deciziilor: metode i tehnologii. Chiinu: Editura tiina, 1998. - 164
p.
35. Gardine T. Fenomenul uman. B.C.U. IAI, ed. AION, 1955
36. Guran Marius, Filip, Florin-Gheorghe. Sisteme ierarhizate, n timp real, cu prelucrarea
distribuit a datelor (PPD). - Bucureti: Editura Tehnic, 1986. - 300 p.
37. Hotrrea Guvernului nr. 733 din 28 iunie 2006 Cu privire la Concepia guvernrii
electronice.
38. Hotrrea Guvernului nr.255 din 9 martie 2005 Privind Strategia Naional de edificare a
societii informaionale - Moldova Electronic.
39. http://dexonline.ro/
40. http://forum.softpedia.com/index.php?showtopic=342996
41. http://nssdc.gsfc.nasa.gov/image/planetary/mars/vikinglander2-1.jpg
42. http://wikipedia.org/
43. http://www.alife-soft.narod.ru/books.html
44. http://www.basegroup.ru/fuzzylogic/math.htm
45. http://www.bbc.co.uk/russian/science/2009/10/091029_v_jumping_robot.shtml
46. http://www.cnaa.acad.md/
47. http://www.computing.surrey.ac.uk/AI/PROFILE/prospector.html
48. http://www.dexonline.ro/
49. http://www.math.md/naturalcomputing
50. http://www.mindfully.org/Technology/2004/Creativity-Machine-Thaler24jan04.htm
51. http://www.neurosolutions.com/
1

52. http://www.tora-centre.ru/library/fuzzy/fuzzy-.htm
53. http://www.umsl.edu/~sauter/DSS/creativitymachine_12504.html
54. Ishiguro, H., Ono, T., Imai, M., Maeda, T., Kanda, T., and Nakatsu, R., Robovie: an interactive
humanoid robot", Int. J. Industrial Robot, Vol. 28, No. 6, pp. 498-503, 2001.
55. Jean Carper. Cum s-i pstrezi sntatea creierului. Curtea Veche, Bucureti, 2004.
56. Kurt Gdel (1931), "ber formal unentscheidbare Stze der Principia Mathematica und
verwandter Systeme, I." Monatshefte fr Mathematik und Physik 38: 173-98. DOI
10.1007/BF01700692
57. Legea lui MOOORE: http://en.wikipedia.org/wiki/Moore's_law
58. Legea nr. 467-XV din 21.11.2003 cu privire la informatizare i resursele informaionale de stat.
59. Leonard M. Adleman (1994-11-11). "Molecular Computation Of Solutions To Combinatorial
Problems". Science 266 (11): 10211024. doi:10.1126/science.7973651.
60. Margenstern M., Rogozhin Yu. (Editors). Machines, Computations and Universality, Lecture
Notes in Computer Science, Springer, vol. 2055, Third International Conference, MCU
2001, Chisinau, Moldavia, May 23-27, 2001, Proceedings, 2001. - 320 p.
61. Melnic B. Capitalul uman. Chiinu, 2001.
62. Melnic B. Creierul uman computer biologic enigmatic. Chiinu, 2006.
63. Melnic B. Nouti ale tiinei despre om i natur. Chiinu, 1999.
64. Melnic B. Omul n obiectivul tiinei. Chiinu, 1996.
65. Melnic B. Omul. Geneza existenei umane. 1998.
66. Melnic B. Probleme stringente ale tiinei moderne despre om i pentru om. Chiinu, 2002.
67. Melnic B., Cpn Gh., Cojocaru I., Miroliubov T., Sitari A. Conceptul sistemului suport
pentru expertiza proiectelor. n: Studia Universitatis. Seria tiine exacte i economice. Chiinu: CEP USM, 2007, Nr. 8, p. 37-50, ISSN 1857-2073.
68. Melnic B., Crivoi A. Bioritmologia contemporan. Chiinu, 2004.
69. Melnic B., Curea N. Munca - stimulent fiziologic al sntii, dezvoltrii i perfecionrii
omului. Chiinu, 2004.
70. Melnic B., Miroliubov T. Omul . Chiinu, 2006.
71. Miroliubov T. Cu gndul la om, ed. Labirint, Chiinu, 2014.
72. Miroliubov T. Cu privire la studiul complex al omului, revista Univers Om, nr.3, 2009, p. 5258.
73. Miroliubov T. Enigma enigmelor,Chiinu,2004.
74. Miroliubov T., Corlteanu S. Omul: Puterea i politica. Ed. Labirint.
75. Moisil Gr. G. Lecii despre logica raionamentului nuanat. - Bucureti: Editura tiinific i
Enciclopedic, 1975. 179 p.
76. Moore G. E. Progress in digital integrated electronics - 1975.
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=1478174
77. Nanotehnologiile: http://www.asociatia-profesorilor.ro/Nanotehnologiile-notiuniintroductive.html
78. NASA CLIPS: http://www.siliconvalleyone.com/clips.htm
79. Pun G., Rozenberg G., Salomaa A. DNA Computing. New Computing Paradigms. SpringerVerlag, Berlin, Heidelberg, 1998.
80. Pun G., Rozenberg G., Salomaa A. DNA Computing. New Computing Paradigms. SpringerVerlag, Berlin, Heidelberg, 1998. 402 p.
81. Pun Gheorghe. P-sisteme: http://www.imar.ro/~gpaun/
82. Pun, Gheorghe (1998). "Computing with membranes". TUCS Report 208, Turku Center for
Computer Science.
83. Pun, Gheorghe (2001). "P systems with active membranes: attacking NP compete problems".
Automata,
Languages
and
Combinatorics
6
(1):
7590.
http://www.cs.auckland.ac.nz/CDMTCS/researchreports/102paun.pdf. Retrieved 2008-0203.

84. Raionalitate limitat: http://www.scribd.com/doc/55962060/36/Ra%C5%A3ionalitate-absolut


%C4%83-%C5%9Fi-ra%C5%A3ionalitate-limitat%C4%83
85. Reele neuronale: http://www.neurosolutions.com/
86. Revista de cultur Curtea de la Arge, http://www.curteadelaarges.ro/III_9_22.php
87. Roger Penrose. Incertitudinile raiunii. (Umbrele minii). n cutarea unei teorii tiinifice a
contiinei. Bucureti: Ed. Tehnic, 1999. 532 p.
88. Smbotin C. Sisteme expert cu PROLOG. Editura Tehnic, Bucureti, 1997. - 205 p.
89. Searle J. R. Is the Brain's Mind a Computer Program? - Scientific American. January, 1990, p.
26-31.
90. Seiciuc E. Rezolvarea aproximativ a ecuaiilor integrale cu instrumentar software inteligent.
Teza de doctor n tiine fizico-matematice. / Cond. t. Cpn Gh. - Chiinu, 2008. 191
p. http://www.cnaa.md/thesis/11667/
91. Simon, H. A. Comportamentul administrativ. Studiu asupra proceselor de luare a deciziilor n
structurile administrative. Chiinu: .E.P. tiina, 2004. - 287 p.
92. Simon, Herbert A., Comportamentul administrativ. Chiinu: .E.P. tiina, 2004, - 287 p.
93. Singularitate informaional. http://coldwontrise.blogspot.com/2009/06/informationalsingularity.html
94. Sistemul Expert MYSIN: http://ru.wikipedia.org/wiki/MYCIN
95. Sistemul
Expert
PROSPECTOR:
http://www.computing.surrey.ac.uk/AI/PROFILE/prospector.html
96. Sistemul Expert SONARES: http://sonares.ong.md/
97. Toderean G., Costeliu M., Giurgiu M. Reele neuronale artificiale. Editura Albastr, Cluj
Napoca, 1995. - 244 p.
98. Turing A. Computing Machinery and Intelligence. - Mind, vol. LIX, no. 236, October 1950,
pp. 433-460.
99. US Patent 5659666
100. Viaa Artificial:
http://www.ted.com/index.php/talks/craig_venter_is_on_the_verge_of_creating_synthetic_li
fe.html
101. Visual Prolog: www.visual-prolog.com
102. Wiener N. A Machine Wiser Than Its Maker. // Electronics. - 1953. - Vol. 26. - 6. - p.
368374.
103. Yaakov Benenson1, Binyamin Gil, Uri Ben-Dor, Rivka Adar, Ehud Shapiro (2004-04-28).
"An autonomous molecular computer for logical control of gene expression". Nature 429
(6990): 423429.
104. Znah S., Maga A. REELE NEURONALE aplicaii n telecomunicaii. Editura Albastr,
Cluj Napoca, 1999.- 55 p.
105. . ., - . ., . .
. - .: , 1992. 256 .
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/dict/index.php
106. .., - .., .
. - .: , 1992. 256 .
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/dict/index.php
107. .. , . //
. , 23.03.2005.
108. . . .
. . , 1990. - 560 .
109. : http://algolist.manual.ru/ai/ga/
110. .
http://www.3dnews.ru/news/gigatskie_zhuki_kiborgi_na_sluzhbe_u_voennih/

111. . ., .., .., .. .


. .: . ., , 2001.
496 c.
112. .. . . . . , 1991. - 569
.
113. .., .., .. .
. : . .. , 2005. www.transhumanismrussia.ru/content/view/290/144/
114. .., .., .., . .. , ,
. . 1, 2005
http://www.transhumanism-russia.ru/content/view/290/144/
115. .., .. -: . - : ,
2009. 624 .
116. ., ., . -. .
: , 2004. 528 .
117.

.
http://www.membrana.ru/articles/technic/2001/12/24/122700.html
118. .
http://www.membrana.ru/articles/technic/2001/12/24/122700.html
119. . ., .., . ., . .
. , , 1996. - 319 .
120. . IT-: ?
http://www.3dnews.ru/editorial/androids_2006
121. : http://www.prorobot.ru/06/robot-sii.php
122. ., .
. , , 1990, 319 .
123.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=156880
124. . . , , 1978. - 558 .
125. . . Data Mining: . - .: -
: : , 2006. 382 .
http://www.intuit.ru/lector/118.html