Sunteți pe pagina 1din 1

Subiectul A

1. Sa se rezolve ecuatia: x3 + 6x2 + 57x + 196 = 0


2. Fie o S5 permutarea cu descompunerea in cicluri disjuncte o=(1,2,5)(3,4).
Determinati:
a) ordinul permutarii o
b) multimea tuturor permutarilor t S5 care comuta cu o
3. Fie A = Z18 inelul claselor de resturi modulo 18. Determinati multimile:
a) U(A) a elementelor inversabile din inelul A
b) D(A) a divizorilor lui zero din inelul A
c) N(A) a elementelor nilpotente din inelul A
4. Se considera sistemele de vectori S1, S2 3
S1 = { v1=(3,-1,-2), v2=(6,-1,-3), v3=(-1,1,1) }
S2 = { w1=(-1,2,1), w2=(2,-4,3), w3=(1,-2,4) }
a) Studiati cele doua sisteme din punctul de vedere al independentei liniare
b) Aratati ca unul dintre cele doua sisteme formeaza o baza in 3 si determinati
coordonatele vectorilor celuilalt sistem in raport cu aceasta baza
Subiectul B
1. Sa se rezolve ecuatia: x3 - 9x2 + 72x - 260 = 0
2. Fie o S5 permutarea cu descompunerea in cicluri disjuncte o=(1,3,5)(2,4).
Determinati:
a) ordinul permutarii o
b) multimea tuturor permutarilor t S5 care comuta cu o
3. Fie A = Z28 inelul claselor de resturi modulo 28. Determinati multimile:
a) U(A) a elementelor inversabile din inelul A
b) D(A) a divizorilor lui zero din inelul A
c) N(A) a elementelor nilpotente din inelul A
4. Se considera sistemele de vectori S1, S2 3
S1 = { v1=(-3,6,-1), v2=(2,-3,-1), v3=(1,-1,1) }
S2 = { w1=(1,-1,2), w2=(3,2,-4), w3=(4,1,-2) }
a) Studiati cele doua sisteme din punctul de vedere al independentei liniare
b) Aratati ca unul dintre cele doua sisteme formeaza o baza in 3 si determinati
coordonatele vectorilor celuilalt sistem in raport cu aceasta baza