Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea Alexandru Ioan Cuza

Facultatea de Economie si Adminstrare a Afacerilor


Iasi

Proiect de practica
Statistica

Iasi, 2009

Facultatea de Economie si Administrare a Afacerilor


Iasi

Lucrarea de fata are ca obiectiv prelucrarea si analiza datelor statistice,


sistematizate si prezentate sub forma unei distributii unidimensionale; aceasta
prelucrare se va realiza prin calcularea si interpretarea unor indicatori
statistici, cum ar fi indicatori ai valorii centrale, ai dispersiei, ai formei de
repartitie, folosind procedeul mediei, variantei etc.
Colectivitatea urmarita este cea a cercetatorilor din activitatea de
cercetare - dezvoltare din sectorul guvernamental, din Romania, in 2006.
Caracteristica de grupare considerata a colectivitatii este o variabila
numerica continua reprezentata de varsta unitatilor statistice, exprimata in
ani.
Datele alese pentru studiu au fost extrase din Anuarul Statistic al
Romaniei, 2007, I.N.S., Bucuresti ( cap.13 Cercetare -dezvoltare si inovare.
subcap. 13.7 Cercetatorii din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe sectoare
de executie si grupe de varsta; p. 489); datele au fost obtinute prin
nregistrare partiala.
Elementele distributiei statistice sunt sistematizate si prezentate in
tabelul 1., iar reprezentarea grafica a distributiei se poate observa in figura 1.

Tabelul 1. Distributia cercetatorilor din activitatea de cercetare - dezvoltare


din sectorul guvernamental pe grupe de varsta, in Romania, in 2006
xi-1, xi
pana la 25
25-34
35-44
45-54
55-64
65 si peste
Total

ni
185
1426
1293
1422
1217
321
5864

Facultatea de Economie si Administrare a Afacerilor


Iasi

Fig. 1. Distributia cercetatorilor din activitatea de cercetare - dezvoltare din


sectorul guvernamental pe grupe de varsta, in Romania, in 2006

Calculul si interpretarea indicatorilor statistici:


3

Facultatea de Economie si Administrare a Afacerilor


Iasi

A. Indicatori ai tendintei centrale: marimi statistice care exprima, in mod


sintetic si generalizant, ceea ce este normal, esential, tipic pentru unitatile
unei colectivitati distribuite dupa o anumita caracteristica.
1. Media
Formule:
k

x
i 1

'
i

ni

Calcule:

n
i 1

x i'

x i 1 x i
2

261858
44,65 ani
5864

Interpretare:
Varsta medie a cercetatorilor din sectorul guvernamental este de
aproximativ 44 ani.
2. Mediana
Formule:
Calcule:
U Me N i 1
Me x i 1 d
,
ni

I Me

Me

n
i 1

Me

5864
2932
2
( 45, 54)

Me 45 10

2932 2904
45,19 ani
1422

Interpretare:
Jumatate din numarul cercetatorilor au o varsta de pana la 45 ani, iar
jumatate au o varsta de peste 45 ani.
4

Facultatea de Economie si Administrare a Afacerilor


Iasi

3. Modul
Formule:
Calcule:

1
Mo x i 1 d
,
1 2

nmax=n2=1426
IMo=(25, 34)
1 =1426-185=1241
2 =1426-1293=133

1 n i n i 1
2 n i n i 1

Mo 25 10

1241
34,04 ani
1241 133

Interpretare:
Varsta cea mai frecventa intalnita in distibutia cercetatorilor este de 34
ani.

B. Indicatori ai dispersiei: exprima gradul de imprastiere a valorilor


individuale ale unei distributii in jurul valorii centrale si este datorata
influentei factorilor aleatori.
1. Abaterea standard
Formule:
Calcule:

(x x )
n
i

ni

978658.9
12,91 ani
5864

Interpretare:
Varsta cercetatorilor variaza in medie fata de nivelul mediu cu
aproximativ 13 ani, in sens pozitiv si negativ.

Facultatea de Economie si Administrare a Afacerilor


Iasi

2. Intervalul mediu de variatie


Formule:

x
x
x

Calcule:
x 31,74 ; 57,56 ani

Interpretare:
68,27% dintre cercetatori au o varsta cuprinsa intre 32 ani si 58 ani.

3. Coeficientul de variatie
Formule:
v

Calcule:

100
x

12,91
100 28,91%
44,65

Interpretare:
Valoarea coeficientului de variatie, 17% < (v=28,91%) < 35% arata o
dispersie mica, respectiv o colectivitate relativ omogena si o medie moderat
reprezentativa.

C. Indicatori ai asimetriei: exprima deviatia de la forma simetrica de


distributie; o distributie fiind considerata simetrica daca observatiile,
exprimate prin frecventele lor, sunt distribuite identic de o parte si de alta a
valorii centrale.
6

Facultatea de Economie si Administrare a Afacerilor


Iasi

1. Coeficientul de asimetrie Pearson


Formule:
C as

Calcule:

x Mo

C as

44,65 34,04
0,821
12,91

Interpretare:
Valoarea obtinuta, Cas=0,821 > 0 arata ca distributia este usor
asimetrica la dreapta.

D. Indicatori de boltire: exprima boltirea/aplatizarea definita prin


raportarea unei distributii empirice la distributia normala sub aspectul
variatiei variabilei de distributie X si a frecventei relative.
1. Coeficientul de boltire Pearson
Formule:
2
4

Calcule:

4 4

22 4

(x x ) n

332425678.68
56689.23
5864
4 27853.17
56689.23
2
2,03
27853.17

'
i

Interpretare: Pentru (2=2,03) < 3, distributia este usor platicurtica.

E. Indicatori ai concentrrii: exprima aglomerarea unitatilor unei


colectivitati sau a valorilor globale ale unei distributii in jurul unei valori
(de exemplu, a valorii centrale) a caracteristicii de grupare.

Facultatea de Economie si Administrare a Afacerilor


Iasi

1. Coeficientul de concentrare
Formule:
M %

M c
100
Ax

Calcule:

M c Ml Me

A x x max x min
Ml x i 1 d
m

Ml

x
i 1

Ml

I Ml

L i 1
'
x i ni

Ml

261858
130929
2
( 45 , 54)

130929 96748
49,85 ani
70389
Me 45,19 ani
M c 49,85 45,19 4,66 ani
Ml 45 10

ni

A x 74 15 1 60 ani

M %

4,66
100 7,76%
60

Interpretare:
Valoarea coeficientului de concentrare (M(%)=7,76% ) tinde spre
zero, prin urmare arata o concentrare slaba.

Tabelul 2. Elemente de calcul

(x'i- x )2ni

(x'i- x )4

117016,7

400084,71

74015671,91

3607,5

229,52 327299,1

52680,58

75122504,24

45674,5

34293,6

703,44

909551,81

96748,0

33449,0

553,31

786803,98

167137,0

14,85

220,52 268375,9

48630,17

59182920,55

239548,5

5864

24,85

617,52 198224,7

381334,04

122408226,20

261858,0

332425678,68

ni

x'i

x'ini

Ni

15-24

185

19,5

3607,5

185 -25,15

25-34

1426

29,5 42067,0

1611 -15,15

35-44

1293

39,5 51073,5

2904

-5,15

26,52

45-54

1422

49,5 70389,0

4326

4,85

23,52

55-64

1217

59,5 72411,5

5543

65-74

321

69,5 22309,5

Total

5864

261858

x'i- x

(x'i- x )2

xi-1 , xi

632,52

978658,9

(x'i- x )4ni

Li

Concluzii.
In final, se poate afirma prin analiza rezultatelor indicatorilor statistici
ca distributia este caracterizata prin dispersie mica si o usoara asimetrie la
dreapta; boltirea este slaba, distributia fiind, astfel, platicurtica. De
asemenea, valoarea coeficientului concentrarii arata o concentrare slaba.
Totodata, colectivitatea este relativ omogena, iar media moderat
reprezentativa.
Astfel, statistica vizeaza cunoasterea, atat aplicativa, cat si
fundamentala, a fenomenelor de masa, caracterizate prin variabilitate si
produse sub semnul incertitudinii. Se urmareste, deci, elaborarea informatiei
statistice necesare fundamentarii deciziilor asupra colectivitatilor statistice.
Concluzionand, se poate spune ca prin observare statistica, prelucrare
si analiza se pot fundamenta decizii sau elabora previziuni in functie de
variatia fenomenului studiat si in conditiile unui risc asumat.

Bibliografie.
Jaba, E. Statistica, Ed. Economica, Bucuresti, 2002;
Jaba, E.; Pintilescu, C. Statistica: teste grila si probleme, editia a
II-a revazuta, Ed. Sedcom Libris, Iasi, 2007
Anuarul Statistic al Romaniei, 2007, Bucuresti;