Sunteți pe pagina 1din 5

Tema 1 : Notiuni generale despre dreptul vamal

1. Notiunea de drept vamal.Metoda si obiectul de reglementare


2. Raportul juridic de drept vamal
3. Legatura dreptului vamal cu alte ramuri de drept
4. Sistemul dreptului vamal
5. Izvoarele dreptului vamal
6. Principiile dreptului vamal(specifice:unicitatii terit vamal,politicii vamale,organelor
vamale,incasarilor dr de import)
1.Art 1 Cod Vamal
Desi,relativ recent,recunoscuta dr ramura de drept independent,dr vamal e privit sub mai multe aspecte:
-dr vamal e un drept al restrictiilor in vama,adica normele ce formeaza dr vamal nu-s decat niste restrictii
aplicabile in legatura cu trecerea marfurilor si mijloacelor de transport peste frontiera vamala.
-o alta opinie e ca dr vamal s-a format ca o ramura de frontiera.Aceasta afirmatie tine de dualitatea
perceperii acestei ramuri de drept ,astfel dr vamal a cautat mereu sa protejeze piata interna ,dar si sa
impulsioneze exportul;sa incurajeze dezvoltarea economica dar sa si mareasca incasarile prin perceperea
drepturilor de import si drepturilor de export.
Exista 3 opinii referitor la amplasarea dr vamal:
1.dr vamal e privit ca o legislatie vamala
2.dr vamal e un institute al dreptului administrativ(organizarea activitatii organelor vamale intr-o anumita
ierarhie;este drept vamal,avem raspundere administrative pt incalcare;metoda de reglementare a dr vamal e
metoda dr administrative:metoda imperativa) sau fiscal(raporturile jurid de dr vamal au un caracter
patrimonial)
3.dr vamal e o ramura de drept complexa
Conform Codului Vamal,activitatea vamala se constituie din -implimentarea politicii vamale;
-asigurarea respectarii reglementarilor vamale la trecerea marfurilor,mijloacelor de transport si persoanelor
peste frontiera vamala a RM;
-perceperea dr de import si dr de export(taxele);
-vamuirea;
-controlul si supravegherea vamala;
Aceasta definitie e laconica dar in acelasi timp refecta structura activitatii vamale in general.Cu toate
acestea,definita expusa in Codul Vamal nu cuprinde un sir de elemente de baza,care de fapt fac parte din
activitatea vamala:statistica vamala,lupta cu contrabanda si alte infractiuni din sfera activitatii vamale ,precum
si unele incalcari a regulilor vamale.
Reiesind din cele expuse mai sus,structura activitatii vamale poate fi compusa din urmatoarele elemente:
-politica vamala;
-principiile generale de trecere a marfurilor si mijloacelor de transport peste frontiera vamala;
-regimurile vamale; - METODA DISPOZITIVA
-reglementarea tarifara;
-platile vamale(drepturile de import si export);
-perfectarea vamala;
-controlul vamal;
-statistica vamala;
-contrabanda si alte infractiuni din sfera activitatii vamale;
-incalcarea regulilor vamale si raspunderea in cazul savarsirii lor;
-examinarea cazurilor de incalcare a regulilor vamale;

Obiectul de reglementare al dr vamal relatiile sociale ce poarta un caracter complex.Aceasta e conditionata


de continutul si structura activitatii vamale care si e ,de fapt,obiectul de reglementare a dreptului
vamal.Astfel,obiectul de reglementare a dr vamal il formeaza relatiile sociale aparute in procesul trecerii
marfurilor si mijloacelor de transport peste frontiera vamala.
Dup aparerea autorului rus Iurie Vorobiov,un alt semn distinctiv al unei ramuri de drept complexe este
terminologia specifica(ex: teritoriu vamal al statului,frontiera vamala a statului;organele vamale[SERVICIUL
VAMAL,birouri vamale,posturi vamale],
Metoda de reglementare acele mijloace/procedee de studiere a unor norme juridice vamale a proceselor si
fenomenelor juridice.
Metoda d ereglementare rs la intrebarile: cum?,princ ce mijloace,procedee?.Dr vamal studiaza obiectul de
reglementare.Reiesind din faptul ca obiectul de reglementare e complex,metoda de reglementare ,la fel,e
complexa.
In dr vamal intalnim atat metoda imperativa(prescrie o anumita conduita de la care nu putem deroga),cat si cea
dispozitiva(alegerea unui comportament in lim legii))[exemplu: amanarea si esalonarea platilor vamale,locul si
timpul trecerii].
Din categoria metodelor de cercetare fac parte metodele cu aplicaie tiinific general, cunoscute n mare
parte din cadrul altor discipline: logic, istoric(evolutiv), comparativ, tipologic, sistemic, funcional, etc.
Dar ne intereseaz n primul rnd cele care sunt aplicate n reglementarea juridic a relatiilor sociale.
Metodele administrative permisiv, interdictiv i obligatoareDREPTUL VAMAL-o ramura de drept complexa ce e alcatuita dintr-o totalitate de norme juridice
complexe/mixte care reglementeaza rel sociale din sfera activitatii vamale ce-s puse pe seama organelor
vamale.
2.
Raportul juridic de dr vamal-o rel sociala reglementata de o norma juridica vamala
Ca si orice alt juridic de administrare,raporturile juridice vamale au urmatoarea structura:
1-subiect
2-obiect
3-continut
Raportul juridic vamal e un raport complex si poate fi clasificat in mai multe categorii.
-dupa caracterul juridic,distingem:
*raporturi juridice vamale de coordonare
*raporturi juridice vamale de subordonare
-duupa modul de reglementare
*permisive
*imperative
-dupa continut:
*rap jurid materiale
*rap jurid procesuale
-dupa momentul aparitiei
*rj primare(rel ce apar nemijlocit in momentul trecerii frontierei vamale;control vamal)
*rj secundare (ce reies din cele primare)
-dupa autorul Timoshenko:
*rj ce apar pana la trecerea marfurilor si mijloacelor de transport peste frontiera vamala(operatiunile
prealabile,anunta postul vamal din timp si-i stabileste data devamarii)
*rj ce apar la momentul trecerii marfurilor si mijloacelor de transport peste frontiera
vamala(declararea,controlul vamal)
*rj ce apar dipa trecerea marfurilor si mijloacelor de transport peste frontiera vamal(repatrierea mijloacelor
banesti,serviciilor si bunurilor)

Elementele specifice ale raportului juridic de drept vamal:


-e un raport juridic de putere prin instituirea statului reprezentat de organele vamale;
-raportul juridic de drept vamal nu se termina mereu la acordarea liberului de vama,adica la incheierea
operatiunii(regimul de tranzit,antrepozit vamal)
-taxele proprii,materia impozabila proprie,precum si reglementare proprie(nomenclator,tarif vamal);
-raportul juridic se refera la existenta unor concepte si termeni utilizati doar in aceasta sfera(teritoriul
vamal,politica vamala,regim vamal);
-e un raport cu caracter patrimonial(unii autori,de regula romanii asa considera);
3.
Drept vamal-dr administr-organizare activitatii organelor vamale pe categorii,raspunderii administrativ
dra vamal dr penal,bancar,dr muncii,dr ecologic,dr comert-international, dr international publ (acorduri
internationale);
Are legatura cu criminologie,criminalistica,psihologie
Raspunderea o atribuim la partea generala,procedura de examinare-partea speciala.
Dreptul Vamal are o strinsa legatura cu Drept Financiar,in primul rind amindoua ramuri fac parte din dreptulm
public, Dr.Financiar cuprinde normele ce constitue fondurile si contributiile cuvenite budgetului public,
reglementeaza cheltuelile bugetare, relatiile ce deriva dintre stat si autoritatile locale si pe de alta parte
persoane fizice si juridice, nelimitinduse numai la normele referitoare la taxce si impozite ci si la norme ce
asigura sub orice forma resursele financiare.Intrucit dreptul vamal indeplineste activitati ce
alimenteazabudgetului de stat sub forma taxelor vamale,el este strins legat de dreptul financiar.
Dreptul Vamal are o strinsa legatura cu Dreptul administrativ prin aceea ca Dr. Adm.puna in functie principiile
constitutionale privind organizarea si desfasurarea organizatiei de stat, dreptul vamal tot face parte din aceasta
organizare statala care este determinataprin prisma rapoartelor care privescaplicarea legii siprestarea
deservicii publice.
Dreptul vamal are o strinsa legatura si cu Dreptu transporturilor. Obiectul activitatii transporturilor constitue
deplasarea in spatiu de marfuri si calatatori supuse contractului de transport. Deplasarea in spatiu a marfurilor
reprezinta prelungirea transportului de productie,in acest mod formarea venitului national. In procesul de
exekutare a aktului vamal sunt operate o serie de dispozitii interne sisi reglementaricare privesc transportul
marfurilor pe calea ferata, pe caile rutiere,navale sau aeriene, astfel icit aceasta ramura este in stricta
concordant cu dreptul vamal.
4.
Sistemul vamal joac un rol decisiv n regelmentarea activitii comerciale externe, deoarece acesta prin
diferite metode poate stimula ct i anihila volumul exportului i importului. Sistemul vamal este acel
instrument prin intermediul crui se realizeaz politica economic a statului, stabilirea relaiilor comerciale
externe cu statele vecine, precum i instrument de protecie a politicii economice interne a statului. Toate
aceste sarcini importante se realizeaz n urma stabilirii anumitor relaii comerciale externe, n urma crora
rile nchiei acorduri internaionale, stabilind careva faciliti reciproce pentru importul exportul anumitor
mrfuri
Organele vamale sunt organele de drept care constituie un sistem unic,format din:
1)Serviciul vamal
2)Biroruri vamale
3)Posturi vamale
Birouri vamale sunt de 2 feluri:
1)B.V interne-se ocupa de vamuirea marfurilor persoanelor juridice si agentilor economici.
2)B.V de frontiera-sunt puncte de intrare si ieshire din tara de ex.Aeroportul.
In R.M in present exista 8 birouri vamale.Biroul vamal are statut de pesroana juridical,iar posturile vamale nu
au statut de persoana juridical..fiind infiintat de biroul vamal.
Posturile vamale se pot clasifica in:

-posturi vamale mixte ,de ex.Moldova Ucraina,scopul:facilitarea trecerii vamale


-posturi vamale mobile,care pot fi schimbate,de ex:Moldova-Transnistria.
-posturi vamale specializate,de ex.M.D.-Trans.sunt mai multe organe care controleaza nu numai din punct de
vedere vamal ci si economic.
-posturi vamale fixe,sunt stabilite la frontiera sau in interiorul tarii.
In R.M sunt peste 100 posturi vamale.Ele pot fi infiintate si desfiintate in fiecare zi.
Statutul,functiile si competenta Serviciului Vamal sunt determinate de C.V.al R.M si de Guvern.Unitatile
subordonate sunt create,reorganizate si lichidate de catre Serviciul Vamal.
Sistemul vamal reprezinta totalitatea organelor vamale.Organele vamale au un rol deosebit in economiile
contemporane deoarece organelle vamale contribuie, n limitele competenei, la asigurarea securitii
economice a statului;apr interesele economice ale statului;aplic procedeele vamale de reglementare a
relaiilor economice i comerciale;ncaseaz drepturile de import i drepturile de export;particip la elaborarea
msurilor de politic economic referitor la trecerea mrfurilor peste frontiera vamal i aplic aceste msuri;
5.
Izvoarele dreptului vamal.
Codul Vamal al Republicii Moldova din 20.07.2000;
- Codul Fiscal al Republicii Moldova din 24.04.1997;
- Legea cu privire la tariful vamal, nr.1380-XIII din 20.11.1997;
- Legea cu privire la zonele economice libere. Nr.440-XV din 27.07.2001 // Monitorul Oficial al R.Moldova
nr.108-109/834 din 06.09.2001
- Hotrrea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea regulamentelor cu privire la aplicarea
regimurilor vamale, nr.207 din 26.02.2003;
- Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Nomenclatorului mrfurilor al Republicii
Moldova, nr.54 din 26.01.2004;
- Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la reglementarea activitii serviciilor n punctele de
trecere i control la frontier, nr. 1052 din 08.11.1999;
- Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la interaciunea serviciilor, reglementarea perceperii
plilor i automatizarea sistemului de eviden la efectuarea controlului n punctele de trecere a frontierei de
stat a Republicii Moldova, nr. 808 din 09.08.2000;
- Normele privind completarea, circulaia i folosirea formularelor declaraiei vamale n detaliu, aprobate prin
Ordinul Directorului General al Departamentului Controlului Vamal nr.11 din 12.01.1999.
6.
Cunoastem urmatoarele principii:
1) princip. legalitatii persoanelor la trecerea mijloacelor de transport peste frontiera vamala
2) princip. interdictiei si limitarii trecerii anumitor marfyri peste frontiera vamala3) princip. declararii marfurilor
4) princip. efectuarii controlului vamal
5) princip. stabilirii unui anumit regim vamal
6) pricip. achitarii dreptului de import sau export
7) princip. trecerii mijloacelor de transport numai prin locurile de amplasare a org, vamale
8) princip. utilizarii marfurilor numai in scopurile declarate
1. Principiul unicitii politicii vamale reprezint scopurile i mijloacele de realizare a politicii n activitatea
economic extern
Legea priv reglementarea de stat a activitii comerciale externe (art.5) stabilete c n RM se realizeaz o
politic unic bazat pe Principiul unicitii n realizarea operaiunilor de export-import. Reieind din acest
moment, n art.8 al legii date se menioneaz c politica de stat n domeniul comerului exterior se realizeaz
prin:

- metoda reglementrii tarifare aplicarea mecanismelor tarifelor vamale i a ncasrii drepturilor de


export/import. n felul acesta noi menionm c att pentru agenii economici cu statutul de proprietate de stat,
ct i cu statutul de proprietate privat sunt aplicate aceleai metode de reglementare a comerului exterior
- metoda reglementrilor netarifare se aplic msurile de politic economic ce cuprinde sistemul de
liceniere, sistemul de cotare, de aplicare de restricii cantitative, msuri ce in de determinarea unor preuri
minime i maxime la categorii de mrfuri, .a.m.d.
n baza acestei politici unice n domeniului comerului exterior, noi avem principiul nediscriminrii agenilor
economici la realizarea activitii economice externe.
2. Principiul unicitii cotelor taxelor vamale i a drepturilor de import/export n baza cruia taxele vamale
sunt unice pentru toi participanii la activitatea economic extern, indiferent de forma de proprietate i forma
organizaional-juridic.
n Legea priv reglementarea de stat a activitii comerciale externe se menioneaz Principiul unicitii
taxelor vamale.
n felul acesta, n RM, n baza Legii cu priv la tariful vamal, se stabilete taxe vamale unice pentru categorii de
mrfuri cuprinse n nomenclatorul marfar pentru toi participanii la activitatea economic extern. De aceea i
amnrile, ealonrile, scutirile sunt stabilite nemijlocit de ctre Legea cu priv la tariful vamal, ct i de Codul
fiscal al RM ceea ce ine de TVA, de accize i procedurile vamale n mod egal pentru toi agenii economici.
3. Principiul unicitii teritoriului vamal garanteaz un spaiu economic unic
n Legea priv reglementarea de stat a activitii comerciale externe se menioneaz Principiul unicitii
teritoriului vamal.
Teritoriul RM ca teritoriu terestru este declarat ca un teritoriu vamal unic. Aceasta nseamn c pe ntreg acest
teritoriu, cu excepia zonelor economice libere, i a portului liber Giurgiuleti, se aplic nemijlocit dr de
import/export prevzut de Legea cu priv la tariful vamal i Codul Fiscal al RM.
Excepie de la aceast regul este teritoriul Transnistriei. Pe de o parte noi declarm de jure un teritoriu unic,
dar pe de alt parte de-a lungul teritoriului cu Transnistria noi organizm posturi vamale care nemijlocit
efectueaz operaiunile de vmuire i autorizeaz trecerea de mrfuri i de persoane pe teritoriul RM.
n felul acesta apare ntrebarea: cum pe teritoriul statului apar nemijlocit Birouri vamale interne care aplic
acelai regim de parc mrfurile ar veni de peste hotare. Aceasta nseamn c dac marfa vine din Transnistria
pe teritoriul RM, ea urmeaz aceleai proceduri de achitarea drepturilor de import cum mrfurile ar fi din
Rusia, Ucraina, .a.
ns explicaia la aceast ntrebare const n faptul c dac n cazul n care noi nu am face acest lucru,
mrfurile s-ar duce toate n Transnistria, i dup aceea ar veni n RM, deoarece Transnistria nefiind un teritoriu
controlat, acolo i ncasrile sunt mai mici. De ex. pentru o ton de carne de pulpe de gin mrimea taxei
vamale n RM este de 200$ / tona, n timp ce n Transnistria mrimea taxei vamale este de 50$ / tona.
4. Principiul alegerii libere a regimului vamal i destinaiei vamale prin care persoana are dr s aleag orice
regim vamal sau s renune indiferent de cantitatea mrfurilor, valoarea lor, originea i destinaia.
Conf. Cod. Vamal RM (art.23) regimurile vamale noi avem stabilit dreptul prin care orice agent economic,
indiferent de forma de proprietate, forma sa juridic este n drept s aleag i s solicite de la organul vamal
orice tip de regim vamal sau destinaie vamal pentru mrfurile prezentate organului vamal.
5. Principiul prohibiiei la introducere i scoatere prin care se stabilesc restricii inndu-se cont de
securitatea statului, asigurarea ordinii publice, proteciei vieii i sntii oamenilor, mediului nconjurtor.