Sunteți pe pagina 1din 1

ANALIZA P.U.G.

RIM
CARACTERUL PROPUS:
- teritoriu urban cu caracter mixt;
Profile stradale:
- arbori in aliniament;
- locuri de stationare in lung;
- trotuar minim 300-450 cm;
- piste pt. biciclisti;

ULi/c

Parcari:
- 1 loc de parcare/ unitate de locuit;

Inaltimea maxima admisa:


-pt. cladirile comune = 22 m, (1-3S)+P+4+1R;
-pt. cladirile de colt = 25 m, (1-3S)+P+5+1R;
-pt. cladiri cu functiuni deosebite = 28 ;
- inaltimea totala, in interiorul parcelei = 18 m;

Utilizari admise:
- locuire 30-70%;
- parterele spre principalele spatii publice= functiuni de interes pentru public;

CARACTERUL PROPUS:
- zona cu functiune rezidentiala de densitate mica;
- locuinte unifamiliale de diverrse tipuri = izolate, cuplate, insiruite, covor;
- locuinte colective mici;
Retrageri:
Profile stradale:
- 3-5 m;
- arbori in aliniament;
- garaje= minim 6 m;
- locuri de stationare in lung;
- adancime constructie= 25 m;
- trotuar minim 150cm;
Acces carosabil:
Front la strada:
- minim 3 m latime;
- >= 5m pt. locuinte insiruite;
- se poate un singur acces
- >= 12 m pt. locuintele cuplate sau covor;
pietonal si unul singur auto;
- >= 15 m pt. locuintele izolate;
- >= 22 m pt. locuintele colective mici sau cascada;
Forme regulate:
- 100 mp pt. locuintele colective mici;
- 120 mp pt. locuintele in cascada;
- 150 mp pt. locuintele insiruite si covor;
- 300 mp pt. locuintele cuplate;
- 360 mp pt. locuintele individuale izolate;

Amplasarea cladirilor:
- adancime maxim 20 m;
- adancime maxim 18 m- pentru parcelele de colt;

- infrastructura edilitara;
- spatii verzi;
- locuri de joaca;
- piatete;
- institutii publice;.
- locuinte sociale;

Utilizari admise cu conditionari:


- conversie si restructurare cladirilor industriale;
- garaje publice sau privatem sub si supraterane, atata timp cat nu ocupa
frontul spre spatiul public; amplasate in interiorul parcelei, in spatele unui tract
dedicat altor functiuni;
Utilizari interzise:
- depozitare en gros;
- depozitare de materiale refolosibile;
- comert en gros;
- comert en detail in cladiri independente de tip supermarket, hypermarket;
- comert si alimentatie publica practicate prin vitrine, ferestre;
- garaje in cladiri provizorii sau permanente independente;
- elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare;
- ansambluri monofunctionale rezidentiale;
- locuire de tip individual;
Acces carosabil:
- constructii provizorii de orice natura;
- minim 3 m latime;
- publicitate comerciala amplasata pe imobile;
- maxim 2 laturi pt. trafic auto;
Front la strada:
- lungimea frontului la strada mai mare sau egal cu 18 m;
- adancimea mai mare decat frontul la strada;
- suprafata mai mare sau egala cu 500 mp;
- forma regulata;

POT maxim = 60%


CUT maxim = 2.8