Sunteți pe pagina 1din 2

Fizica atomica este o ramura a fizicii microscopice ce se ocupa cu studiul atomi

lor ca un sistem izolat de electroni ?i un nucleu atomic. n principal se studiaza


aranjarea electronilor n jurul nucleului. De asemenea, se studiaza ?i procesul p
rin care aranjarea electronilor se modifica. Aceasta include ?i ionii ?i atomii
neutrii.
Termenul de fizica atomica este cel mai des asociat cu fizica nucleara, deoarece
n general atomic ?i nuclear sunt sinonime pentru majoritatea popula?iei. Special
i?tii fizicieni diferen?iaza fizica atomica ?i fizica nucleara. n cazul fizicii n
ucleare se studiaza strict numai nucleul atomului.
Atomii izola?i[modificare | modificare sursa]
n cadrul fizicii atomice, atomii sunt ntotdeauna considera?i izola?i
un singur nuc
leu nconjurat de unul sau mai mul?i electroni lega?i. Din acest motiv nu se studi
aza formarea moleculelor, nici nu se examineaza atomii n stadiu solid sau n materi
e condensata. Se studiaza procese precum ionizarea ?i excitarea de catre fotoni
sau coliziunea cu particule atomice.
Modelarea atomilor n
c?ioneaza ntre ei pe
diate. Astfel, atomii
oriei ce se folose?te

izolare nu pare realista, nsa atomii din gaz ?i plasma intera


o durata de timp enorma n compara?ie cu procesele atomice stu
pot fi considera?i izola?i. Fizica atomica ofera bazele te
n fizica plasmei ?i fizica atmosferei.

Electroni[modificare | modificare sursa]


Configura?ia electronilor se refera la aranjarea electronilor n cadrul unui atom.
Precum alte particule elementare, electronii sunt supu?i legilor mecanicii cuan
tice. Starile cuantice ale unui electron sunt date de func?ia unda cu valori n sp
a?iu ?i timp.
Electronii se muta dintr-un nivel de energie n altul numai prin emisia sau absorb
?ia de energie cuantica
sub forma de foton.
Cunoa?terea configura?iei electronilor ntr-un atom are aplica?ii n n?elegerea struc
turii tabelului periodic din chimie. De asemenea, aceste date se folosesc pentru
descrierea legaturilor chimice ce fac atomii sa se ?ina apropia?i. n acela?i fel
se pot explica ?i unele proprieta?i ciudate ale laserelor ?i a semiconductoarel
or.
Stari cuantice[modificare | modificare sursa]
Un sistem mecanic cuantic poate avea numai anumite stari. n consecin?a numai anum
ite nivele de energie sunt posibile. Nivelul de energie se refera, n general, la
configura?ia electronilor n atomi sau molecule. Spectrul de energie poate fi cuan
tificat. Deci, nivelul de energie este o cantitate masurabila utilizata pentru d
escriere ansamblului de sisteme mecanice cuantice n fizica. Nivelul de energie po
ate fi numit degenerat daca acela?i nivel este ob?inut de mai multe stari ale sist
emului mecanic cuantic.
Energia dintre electroni[modificare | modificare sursa]
Nivelul de energie este ntotdeauna definit. Masurarea valorii n sine nu are sens.
Ceea ce are sens este masurarea diferen?ei dintre doua nivele de energie A ?i B.
Astfel se poate determina cta energie este necesara pentru trecerea din starea A
n starea B. Diferen?a de nivel de energie ntre electroni ne permite sa calculam s
pectrul de emisie ?i de absorb?ie a atomilor n interac?iunea cu fotoni.
Func?ia de unda[modificare | modificare sursa]
Cu ajutorul func?iei de unda se poate determina probabilitatea de a gasi o parti
cula n regiunea dorita a spa?iului. Func?ia este folosita pentru descrierea orica
rui sistem fizic. Cu aceasta se face maparea posibilelor stari ale sistemului n n
umere complexe. Evolu?ia n timp poate fi calculata folosind legea mecanicii cuant
ice: ecua?ia lui Schrdinger. Valorile func?iei sunt numere complexe ce reprezinta

amplitudini de probabilitate ca sistemul sa se gaseasca n oricare stare posibila


. n cadrul atomilor, func?ia ne da configurarile posibile ale electronilor.
Orbitalul atomic[modificare | modificare sursa]
Orbitalul atomic este o func?ie de unda ce determina regiunea n care un electron
se poate gasi n jurul unui atom izolat, ntr-o stare energetica particulara. Rezult
atul se mai nume?te ?i lista de stari cuantice posibile ale electronului.
Starea unui electron ntr-un atom este data de patru numere cuantice. Aceste numer
e sunt proprieta?ile orbitalului n care se gase?te electronul:

Numarul cuantic principal, notat n = 1. Acesta cuantifica energia per total a or


bitalului ?i distan?a electronului fa?a de nucleul atomului. n func?ie de acesta,
nivelurile electronice se mpart n paturi K, L, M, etc.
Numarul cuantic azimutal, notat l, cu valori ntre 0 ?i n-1. Acesta mparte o patura
n subpaturi, determinnd tipul orbitalului, cunoscut ?i ca numarul de noduri n graf
icul densita?ii.
Numarul cuantic magnetic, notat m, cu valori ntre - ?i +, inclusiv 0. Determina t
ransferul de energie al unui orbital atomic datorat cmpului magnetic extern (efec
tul Zeeman). Acest numar indica orientarea n spa?iu a momentului magnetic.
Numarul cuantic de spin, notat ms, cu valorile - sau + (numite uneori jos sau sus ). S
inul este o proprietate intrinseca a electronului, independenta de celelalte num
ere cuantice.
Conform principiului de excludere al lui Pauli, nu exista doi electroni ntr-un at
om cu acela?i set de valori ale celor patru numere cuantice.

Evaluare