Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea tiine Economice


Catedra,,Economie,MarketingsiTurism

Studiu de Caz
,,Moneda Unica Euro
La disciplina Integrarea economica europeana si economia
europeana

Chiinu, 2015

Cuprins
1.Introducere..
2.MonedaUnica Euro.
3.AvantajelesiDezavantajeleintroduceriimonedeiunice euro.
Concluzie
Bibliografie

Istoric
In mai 1998 ,conducatorii Uniunii europene luau o decizi istorica,menita sa securizeze
irevocabil integrarea europeana in spatiul comunitar: introducerea,incepind cu 1
ianuarie 1999 ,a monedei unice europene-EURO.
Astazi EURO este moneda folosita zi de zi de 17 state membre constituind ZONA EURO
(Austria,Belgia,Cipru,Finlanda,Estonia,Franta,Germania,Grecia,Irlanda,Italia,
Luxemburg, Malta, Olanda,Portugalia,Spania, Slovenia,Slovacia. Pe lina aceste 4microstate,prin acordurile incheiate cu vecinii lor ,sint si ele atasate la zona euro:Andorra,
Monaco, San-Marino si Vatican. Si s-a inscris intr-o competitie acerba cu dolarul
american pentru cistigarea suprematiei pe pietele financiare internationale.
Euro a devenit a 2 moneda internationala,fiind folosita in 37 % din schimburile valutare
internationale si constituind aproximativ un sfert din rezervele internationale potriviti
statisticelor disponibile.
Introducerea euro are implicatii asupra fluxurilor comerciale dintre tarile din zona euro
si celor din exteriorul zonei si asupra fluxurilor internationale de capital. Efectele
introducerii euro asupra statelor din afara Uniunii Economice si Monetare difera ,in
functie de gradul de dezvoltare a relatiilor cu statelor membre,de accesul lor la pieta
internationala de capital si de politica monetare si valutara promovata.
Aparitia euro este gindita sa aduca o adincire a cooperarii la nivel mondial, pe baza
apropierii si convergentelor in politicile valutare ale liderilor economici mondiali.

MONEDA UNICA EURO

Odata cu accentuarea tendintelor de globalizare a pietelor, competitia


intre cele trei centre de putere economica-Europa, SUA, Japonia- s-a
ascutit.
Introducerea monedei unice europene, reprezinta asadar una dintre
cele mai relevante etape ale adincirii procesului de integrare europeana si
traseaza coordonatele unei perioade de tranzitie a sistemului monetar
international de la cel bazat pe dolarul SUA pana la unul bipolar.Euro
sporeste interesul pentru procesul de integrare monetara si pentru
implicatiile acestuia atat asupra statelor mambre ale Uniunii Economice si
monetare , cat si altor tarii sau regiunii din afara Eurolandului.
Trecerea la moneda unica europeana a ridicat nenumarate semne de
intrebare in lumea financiara internationala, semne de intrebare legate de
viabilitatea acestei monede si daca ea nu este, in fapt, decat rezultatul
dorintei puterilor europene de a se coaliza in scopul formarii unui
concurent viabil dolarului american si yenului japonez.
Euro estemonedaunicadoptat de 19 state membre ale UniuniiEuropene
care, mpreun, formeaz zona euro. Introducereamonedei euro n 1999 a
reprezentatun pas important pentruintegrareaeuropean. A fost, de altfel,
iunuldintresuccesele sale majore: aproximativ 337.5 milioane de
cetenieuropenifolosescmonedaunici se bucur de avantaje care se
vorextindepemsurceialterivoradoptamoneda euro.
nmomentullansrii, la 1 ianuarie 1999, euro a devenitnouamonedoficiala
11 state membre, nlocuind, ndouetape, vechilemonedenaionale
precummarcagermanifranculfrancez. La nceput, euro a fostintrodus ca
monedvirtualpentruefectuarea de operaiuni de plat care nu
implicaubancnoteimonede,
precuminscopuricontabile,
ntimpcevechilemonede, considerate subuniti ale euro, continuaus fie
folositepentruefectuarea de plinnumerar. Ulterior, la 1 ianuarie 2002,
euro a fostintrodus sub form de bancnoteimonede.
Euro
nu
estemonedatuturorstatelormembre.
Douri
(DanemarcaiRegatul
Unit)
au
optatpentruclauza
de
neparticipareprevzutnTratat,
iarrestul
(majoritateanoilor
state
membreiSuedia)
nu
au

ndeplinitcriteriilestabilitenvedereaadoptriimonedeiunice. nmomentuln
care le vorndeplini, monedelelornaionalevor fi nlocuite de euro.
Prin crearea Uniunii Monetare s-a urmarit atingerea a cel putin doua
obiective, primul, Uniunea Moneatra sa constituie un motor pentru
continuarea integrarii politice a Europei Occidentale , si al doilea, sa se
realizeze o dinamica mai accentuata a cresterii economice si o utilizare mai
ridicata a fortei de munca.
Fara indoiala, o uniune monetara poate aduce avantaje economice
insemnate:
se imbunatateste alocarea factorilor de productie, deoarece productia
si investitiile nu mai sunt influentate de evolutia cursurilor de
schimb.
se fac economii de catre populatie, care duc la cresterea consumului.
creste transparenta pietei si a preturilor
piata de capital creste ca spatiu si lichiditatii, ceea ce determina
reducerea nivelului dobanzii.
scade costul tranzactiilor, intrucat nu mai cuprind cheltuieli legate de
risc valutar, si scade costul informatiei valutare.
crearea euro a contribuit la dezvoltarea relatiilor comerciale si
financiare intre membrii Euroleand si parteneri, intrucat tarile
mambre ale Uniunii Monetare nu vor mai fi afectatae de riscul valutar
in aceeasi masura in care au fost expuse ianinte.
o relatie de mai mare echilibru intre principalii actori ai sistemului
financiar international, respectiv Euroland,SUA,si Japonia va
contribui la cresterea responsabilitatii fiecaruia, in vederea asigurarii
unui mediu global stabil.
euro va deveni, alaturi de dolarul SUA moneda internationala de
tranzactii, depozit, investitii si rezerva.
La 1 ianuarie 1999, Consiliul de Ministri de Finante si ai
Economiei, la propunerea Comisiei Europene si dupa
consultareaB.C.E, au stabilit cursurile de schimb fixe,irevocabile,
dintre monedele tarilor membre si dintre acestea si euro, acest
moment fiind apreciat a fi momentul crucial in procesul crearii uniuii
monetare.
Cursurile de schimb intre monedele uniunii monetare si euro, care sau stabilit la 1 ianuarie 1999, au ramas irevocabile si nemodificate pe
intreaga perioada, cand cele doua monede au fost folosite ca mijloc de

plata, respectiv de la 1 ianuarie la 30 iunie 2002.Cotatia pentru 1 euro


a fost de 1,17 dolari S.U.A.
Exista putine estimari referitoare la costul generat de trecerea
la monede euro.Conform datelor realizate de banca Germaniei, acest
cost reprezinta aproximativ 0,5% din PIB,in timp ce estimarile BCE
arata ca acelasi cost este situatintre 20 si 50 miliarde.
In ceea ce priveste rata de schimb, trecerea la euro a avut un
dublu efect.Mai intai,monedele nationale care circulau in economia
subterana, au fost transformate in dolari, pentru a se evita declararea
lor autoritatilor.Pe de alta parte, nincrederea celor care detineu marci
si se aflau in afara uniunii monetare, ia facut sa transforme marcile
tot in dolari.Persoanele care detineau bani nedeclarati, au incercat sai cheltuiasca, consumul privat si implicit cererea de bunuri crescand
in ultimul trimestru al lui 2001.
O prima estimare realizata de Eurostat in zona monetara
europeana, arata ca impactul trecerii la euro asupra preturilor a fost
de 0,16 puncte, la o rata lunara a inflatie de 0,5% in ianuarie 2002.In
Franta, cresterea indicelui preturilor de consum a fost de 0,1%,iar
banca Italiei estima 0,1%, iar banca Italiei estima 0,2%in ianuarie si
februarie .
Toate statele membre ale UE fac parte din Uniunea Economic i
Monetar (UEM), care poate fi considerat o etap avansat a
integrrii economice bazate pe o pia unic. UEM presupune
coordonarea strns a politicilor economice i fiscale, iar n cazul
rilor care ndeplinesc anumite condiii existena unei politici
monetare unice i a unei monede unice euro.

Avantajelesidezavantajeleintroduceriimonedeiuniceeuro

1.Reducereacosturilor
legate
de
rata
de
schimbprinintroducereamonedeiunice
.
Bancilepercepcomisioanevariabiledepinzind
de
moneda
de
schimb,naturainstrumentului
de
schimb,marimeatranzactiei,
importantaclientului. Costurilecelemaimariaparatuncicind se schimba cash.
Pierderilecelemaimariaparcind se vindesi se cumpara in tari cu
monedemaiputernice,
bancnote
ale
unormonedeslabe.Creareamonediunicevapermitesimplificarimajore
ale
managementuluitrezorerieibancilor,contabilitatiisirelatiilor
cu
autoritatilemonetare.
2.Eliminareaincertitudinilorratei
de
schimb.
Uniuneamonetaraeliminamiscarileratei
de
schimb
intracomunitare,carearstimulacomertulsiinvestitiile.
Cit
de
mare
estecistigulestegreu
de
cuantificat,
teoriaeconomicanestabilingreguliprivindrelatiadintreincertitudinealegata
de rata de schimb de comertsauinvestitii.
3.Monedaunicava suprema speculatiamonetarasivalutaragenerata de
variabilitateaconditiiloreconomice de la o tara la altasi de la o perioada la
alta in cadrulaceleeasitari. Absentavariabilitatiicursurilorelimina implicit
risculvalutar.
4.Facilitareacirculatieicapitalurilorsi a investitiilor de la o tara la
altavapermite o alocaremaijudicioasa a resurselornecesaredezvoltarii.
5.Va face ca preturilesa fie maitransparente ,deoarecevor fi exprimate in
aceeasimoneda,cee
ace
vafacilitaidentificareacelormai
competitive
dintreele,la o calitate a produseloregala.
6.Putereasistabilitateavalutara. Introducerea euro creeaza o larga zona de
stabilitatevalutara
in
cadrulUniuniiEconomiceMonetarepentrutaricunoscute
a
fi
trecutprinperioade de fluctuatiedezordonata a ratei de schimbsau de
alinieremonetaragresita in anii din urma.Euro contribuie la
creareaunorrelatiimonetare international mai stabile.
In
ceeaceprivesteridicaremonedei
euro
la
rang
monedavehiculara,monedamondiala,deviza-cheie,
efecteleUniuniiEuropeneMonetaresuntsimaiputernicesiconstau in:

de

-utilizareacrescinda a monedeiunice in cadrultranzactiilorcomerciale cee


ace
vapermitereducereainstabilitatii
generate
de
fluctuatiilecursurilordolaruluisiyenului;
-posibilitateaemitentului de moneda de a beneficia de venituri de
peurmasumelordetinute in strainatate;
-redistribuireaportofoliilor de active financiare in favoaretitlurilor in euro;
-coordonareamonetarainternationala,prinrestringereadialogului
cadrultiparit,arputeainregistraprogresenotabile.

la

Dezavantaje:
1.Diferende in politicafiscala. Tarilemembre care voravea o datorie in
crestereadobinzilor in toatetarilezoneiEuro,datoritafaptului ca UE
vatrebuisaaiba
o
rata
unica
a
dobinzii.
TarileUniuniiEuropenevortrebuisacreascafluxurile interne de plati ale zonei
Euro pentru a ajutaregiunile care au nevoie de acestajutor.
2.
Nu
se
poateuitamareadiversitateculturalasiexistenta
Europa,ceeaceimplicadiferiteritmuri
viata,diferentelelingvistice,diferiteobiceiuri.

in
de

3.Conditiilesociale din
asemeneafoartediferite.

de

tarile

din

UniuneaEuropeana,

sunt,

4.Sentimentele extreme prezente in uneletari,care pot aduceprobleme de


ordinepublica,deacceptare,libertatea
de
circulatie
in
cadrulUniunii,inmomentulalegerilordemocratice.
5.Pierderea de suveranitate.Europenismulpoate fi conceput la momentul
actual
doar
din
prismavalorilor
socioculturalecomune,aaspiratiilorsprestabilitatesi
respect
pentruvalorilegeneraleumane.
Monedaslabasaumaiputernica
a
fostmereusimbolulunuistat,unuiliant al uneinatiuni.
6.Crestereapreturilor.Tendintanormala a preturilor in tarilezonei euro este
de evolutiespre o valoareamedie,aceastainsemnind in uneletari o crestere a
preturilor independent de venituri.

Concluzii:
UniuneaeconomicasiMonetaraestecelmai bine inteleasa ca o componenta a
procesuluimailarg de integrarepoliticaeuropeana care a inceput la
inceputuldeceniului al saselea. Pina astazi,mostenireaconflictelor din
Europa joaca un rol important in procesulintegrariieuropene. Desi euro
este
in
primul
rind
un
proiect
politic
ancorat
in
istoriaeuropeana,obiectiveleeconomiceambitioase
,cum
ar
fi
realizareauneicresterieconomicesicrestereanivelului
de
trai
in
Europa,aujucatintotdeauna
un
rolimportant,chiardacaacestea
a
fostunulsecundar.
Pelngfaptulcfaciliteazcltoriile, o moneduniceste un element
pozitivi din punct de vedere economic i politic. Cadruln care
esteadministrat euro face din monedaeuropean o monedstabil, cu un
nivelsczut al inflaieii cu rate ale dobnzilorreduse, contribuind la
soliditateafinanelorpublice.
De
asemenea,
monedauniceste
un
complement
logic
al
pieeiunice,
a
creieficiencrete.
Folosireauneimonedeunicemretetransparenapreurilor, elimincosturile
de
schimbmonetar,
punenmicaremecanismeleeconomieieuropene,
faciliteazcomerulinternaionaliconsolideazpoziia
UE
pescenainternaional.
Dimensiuneaiforazonei
euro
ofer
o
maibunproteciempotrivaocuriloreconomiceexterne,
precumcreterileneprevzute ale preuluipetroluluisauturbulentele de
pepiatavalutara.
nacelaitimp,
trebuiesmenionmcmoneda
euro
reprezintpentruceteniiUniunii
un
simboltangibil
al
identitiiloreuropene, de care se pot simi din cencemaimndri,
pemsurce
zona
euro
se
extindeiimultiplicavantajelepentrustatelemembreactualeiviitoare.

Bibliografie:
1.BASNO,Cezar;DARDAC Nicolae,Integrareamonetarabancaraeuropeana,
EdituraDidacticasi Pedagogica,Bucuresti,2001 ;
2.BERTRAD,Commelin,EuropaEconomica,InstitutulEuropean,Iasi, 1997;
3.CHABOT,Christian;EURO, MonedaEuropeana,EdituraTeora,Bucuresti ,
2000 ;
4.DARDAC,Nicolae;BARBU,Teodora
,Moneda,BancisiPoliticiMonetare,
Ed.DidacticasiPedagogica,Bucuresti 2005;
5.DOBRE,Elena,Elemente
Constanta 2003;

de

Moneda,Credit,Banci,EdituraExPonto,

6.TURLIUC,Vasile,Politici Monetare,Editura Polirom,Iasi,2002.