Sunteți pe pagina 1din 2

PLANIFICAREA EXECUTIEI LUCRARILOR PRIN METODA SUCCESIUNII

NUMAR
SECTOARE
1 2

10

30

33

125

165

233

205

267

317

362

ETAJ IV

ETAJ III

Ic
Ssv

ETAJ II

Sg

Fa

Ta

Fi

Sm F

ETAJ I

PARTER

Ss
U

INFRASTRUCTURA

1 2

10

30

33

125

202.00

165

timp (zile)
233

205

267

317

362

SIMBOL
PROCES

20
NUMAR
PROCES

MOD DE
EXECUTIE

PLAN CALENDARISTIC DE TIP GRAFIC GANTT


LUNI CALENDARISTICE
ti

ri

ZILE DE EXECUTIE

Ssv

SG

SM

10

Ss

20

10

19

10

Ic

Ta

Ti

13

13

10

10

11

Fi

12

13

Fa

31

10

30

Scara relativa a timpului

125

202

165

233

205

267

317

362

1
1
1
1
3
5
5
10
20
10
95
10
40
6
40
3
65
13
50
6
45
9
3
3
31
9

GRAFICUL RESURSELOR UMANE


22
20

Profilul fortei de munca


15
13
10

10

1buldozer
1excavator

NUMAR DE MUNCITORI

PRIN SUCCESIUNE PE 5 SECTOARE

IN SUCCESIUNE PE UN
SECTOR

1 2

IN
PARALEL

Sara absoluta a timpului

ZILE CALENDARISTICE

3
TIMP ZILE

0
1 2

10

30

125

165

202

233

267

317

362