Sunteți pe pagina 1din 12

Managementul operaţional al proiectelor

8. Pentru realizarea unui proiect de producţie sunt angajate resursele prezentate în fig. 13.63. Lucrările proiectului se referă la execuţia a trei repere pe resursele comune precizate în organigramă. Reţeaua logică a proiectului de producţie se prezintă în fig. 13.64. Activităţile din reţea reprezintă operaţiile proceselor tehnologice de fabricare a celor trei repere. Duratele operaţiilor, la nivelul loturilor de producţie, precum şi avansul temporal al acestora, se exprimă în zile lucrătoare. Pornind de la reţeaua logică a proiectului se cere:

efectuarea calculelor datelor CMD şi CMT fără date impuse şi cu date impuse

programarea şi conducerea lucrărilor proiectului prin resurse CMD şi CMT. ordonanţarea resurselor Inainte şi Inapoi.

Maşină de frezat universală FU32 Maşină de găurit verticală G25 Strung normal SNA400 Maşină de
Maşină de frezat
universală FU32
Maşină de găurit
verticală G25
Strung normal
SNA400
Maşină de danturat
FD320
ATELIER DE
Instalaţie de
PRELUCRĂRI
tratament termic
MECANICE
Maşină de rectificat
rotund RU320
Banc de control
Fierăstrău mecanic
alternativ FA300
Şeping 600 x 320
SH600

R1, 100%

R2, 100%

R3, 100%

R4, 100%

R5, 100%

R6, 100%

R7, 100%

R8, 100%

R9, 100%

Fig. 13.63

292

13. Aplicaţii 293 RETEAUA LOGICA A PROIECTULUI F11,6z S11,4,5z F12,2,5z T11,3,5z C11,2z R1 -0,5z-2z -0z-1,5z
13. Aplicaţii
293
RETEAUA LOGICA A PROIECTULUI
F11,6z
S11,4,5z
F12,2,5z
T11,3,5z
C11,2z
R1
-0,5z-2z
-0z-1,5z
R3
-1z
-1z
R1
-1z-1z
R5
R1
G11,5z
S12,3z
D11,3z
R11,2,5z
R2
R3
R4
R6
S21, 3,5z
F21,
G21,6z
R21,3z
R3
-1,5z
-1,5z
R1 5,5z
-3z
-3z
R2
-3z
-1z
R6
-0,5z
S22,
F22,6z
T21,7z
C21,
R3 3z
R1
R5
R7 2,5z
D31, 5,5z
Rb, R9
32, 6,5z
G31,
S32,
R31,
R8
-2,5z-2,5z
-2,5z
-3z
R2 6z
-1,5z-2z
R3 3,5z
-1z-1z
R6 2,5z
-0,5z
Rb32,
Rb33,
S31,
T31,
C31,
R9 6,5z
R9 7z
R3 4z
R5 5z
R7 3z
Fig. 13.64

Managementul operaţional al proiectelor

Calculul datelor CMD si CMT fara date impuse F11 G11 S11 S12 F12 Da11 T11
Calculul datelor CMD si CMT fara date impuse
F11
G11
S11
S12
F12
Da11
T11
R11
C11
S21
S22
F21
F22
G21
T21
R21
C21
D31
Rb31
Rb32
Rb33
G31
S31
S32
T31
R31
C31
t 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
t
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
0
-30
-28
-26
-24
-22
-20
-18
-16
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
t f
zile
C31
R31
T31
S32
S31
G31
Rb33
Rb32
Rb31
D31
C21
R21
T21
G21
F22
F21
S22
S21
C11
R11
T11
Da11
F12
S12
S11
G11
F11

zile

294

Fig. 13.65

13. Aplicaţii

Calculul datelor CMD şi CMT, fără date impuse este prezentat în fig. 13.65, iar calculul analitic al marjelor în tabelul 13.19.

Tabelul 13.19.Calculul analitic al marjelor ( fără date impuse )

       

Marja

Nr. crt

Cod operaţie

 

Date CMD

Date CMT

[zile]

1 F11

 

t

o +0

t f -31=t o +0

0

2 G11

 

t

o +4

t f -20=t o +11

7

3 S11

 

t

o +7,5

t f -16,5=t o +14,5

7

4 S12

 

t

o +11

t f -13=t o +18

7

5 F12

 

t

o +13

t f -11=t o +20

7

 

6 Da11

t

o +15

t f -9=t o +22

7

7 T11

 

t

o +17

t f -7=t o +24

7

8 R11

 

t

o +19,5

t f -4,5=t o +26,5

7

9 C11

 

t

o +22

t f -2=t o +29

7

10 S21

 

t

o +0

t f -31=t o +0

0

11 S22

 

t

o +2

t f -21=t o +10

8

12 F21

 

t

o +3,5

t f -19,5=t o +11,5

8

13 F22

 

t

o +6

t f -17=t o +14

8

14 G21

 

t

o +9

t f -14=t o +17

8

15 T21

 

t

o +12

t f -11=v+20

8

16 R21

 

t

o +18

t f -5=t o +26

8

17 C21

 

t

o +21,5

t f -2,5=t o +28,5

7

18 D31

 

t

o +0

t f -31=t o +0

0

 

19 RB31

t

o +3

t f -28=t o +3

0

 

20 RB32

t

o +5

t f -26=t o +5

0

 

21 RB33

t

o +9

t f -22=t o +9

0

22 G31

 

t

o +13

t f -18=t o +13

0

23 S31

 

t

o +17

t f -14=t o +17

0

24 S32

 

t

o +19,5

t f -11,5=t o +19,5

0

25 T31

 

t

o +22

t f -9=t o +22

0

26 R31

 

t

o +26

t f -5=t o +26

0

27 C31

 

t

o +28

t f -3=t o +28

0

Identificarea datelor impuse Datele impuse sunt restricţii de timp impuse activităţilor din proiect, datorită clauzelor contractuale sau datorită indisponibilităţii unor resurse pe anumite durate. În cadrul proiectului de fabricaţie analizat există o singură dată impusă, determinată de indisponibilitatea instalaţiei de tratament termic

295

Managementul operaţional al proiectelor

până la data t 0 +18 zile, datorită faptului că această instalaţie se află în reparaţie până la data menţionată . Existenţa acestei date impuse determină modificarea marjelor unor activităţi . Fiind de tipul ”NU ÎNAINTE” , data impusă se va lua în considerare numai în calculul datelor CMD . Calculul datelor CMD şi CMT, cu data impusă precizată se prezintă în fig .13.66 Marjele activităţilor, în prezenţa datei impuse , sunt calculate analitic în tabelul 13.20.

Tabelul 13.20.Calculul analitic al marjelor (cu date impuse)

Nr.

       

crt

Cod operaţie

Date CMD

Date CMT

Marja

1

F11

to+0

Tf-31=to+0

0

2

G11

to+4

Tf-20=to+11

7

3

S11

to+7,5

Tf-16,5=to+14,5

7

4

S12

to+11

Tf-13=to+18

7

5

F12

to+13

Tf-11=to+20

7

6

Da11

to+15

Tf-9=to+22

7

7

T11

to+18

Tf-7=to+24

6

8

R11

to+20,5

Tf-4,5=to+26,5

6

9

C11

to+23

Tf-2=to+29

6

10

S21

to+0

Tf-31=to+0

0

11

S22

to+2

Tf-21=to+10

8

12

F21

to+3,5

Tf-19,5=to+11,5

8

13

F22

to+6

Tf-17=to+14

8

14

G21

to+9

Tf-14=to+17

8

15

T21

to+18

Tf-11=to+20

2

16

R21

to+24

Tf-5=to+26

2

17

C21

to+26,5

Tf-2,5=to+28,5

2

18

D31

to+0

Tf-31=to+0

0

19

RB31

to+3

Tf-28=to+3

0

20

RB32

to+5

Tf-26=to+5

0

21

RB33

to+9

Tf-22=to+9

0

22

G31

to+13

Tf-18=to+13

0

23

S31

to+17

Tf-14=to+17

0

24

S32

to+19,5

Tf-11,5=to+19,5

0

25

T31

to+22

Tf-9=to+22

0

26

R31

to+26

Tf-5=to+26

0

27

C31

to+28

Tf-3=to+28

0

296

13. Aplicaţii

Calculul datelor CMD si CMT cu date impuse

F11 G11 S11 S12 F12 Da11 T11 R11 C11 S21 S22 F21 F22 G21 T21
F11
G11
S11
S12
F12
Da11
T11
R11
C11
S21
S22
F21
F22
G21
T21
R21
C21
D31
Rb31
Rb32
Rb33
G31
S31
S32
T31
R31
C31
t
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
0
zile
-30
-28
-26
-24
-22
-20
-18
-16
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
t
zile
f
C31
R31
T31
S32
S31
G31
Rb33
Rb32
Rb31
D31
C21
R21
T21
G21
F22
F21
S22
S21
C11
R11
T11
Da11
F12
S12
S11
G11
F11
Fig. 13. 66

297

Managementul operaţional al proiectelor

Elaborarea planurilor de sarcini CMD şi CMT precum şi a programelor de lucru aferente Elaborarea planurilor de sarcini şi a programului de lucru CMD se prezintă în fig. 13.67. Durata proiectului după lisaj este de 40 zile.

Elaborarea planurilor de sarcini şi a programului de lucru prezintă în fig 13.68.Durata proiectului după lisaj este de 41 zile.

CMT se

Programarea si conducerea lucrarilor proiectului prin resurse Planurile de sarcini CMD R1 F11 F21 F22
Programarea si conducerea lucrarilor proiectului prin resurse
Planurile de sarcini CMD
R1
F11
F21
F22
F12
R2
G11
G21
G31
R3
S21
S22
S11
S12
S31
S32
R4
Da11
R5
T21
T11
T31
R6
R21
R11
R31
R7
C11
C21
C31
R8
D31
R9
Rb31
Rb32
Rb33
Programul de lucru
F11
G11
S11
S12
S21
F12
S22
Da11
F21
T11
F22
R11
D31
G21
C11
Rb31
T21
Rb32
R21
Rb33
C21
G31
S31
S32
T31
R31
C31
t
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
0
zile

298

Fig. 13 67

13. Aplicaţii

Programarea si conducerea lucrarilor proiectului prin resurse Planurile de sarcini CMT

F11 F21 F22 F12 R1 G11 G21 G31 R2 S21 S22 S11 S12 S31 S32
F11
F21
F22
F12
R1
G11
G21
G31
R2
S21
S22
S11
S12
S31
S32
R3
Da11
R4
T11
T21
T31
R5
R11
R21
R31
R6
C11
C21
C31
R7
D31
R8
Rb31
Rb32
Rb33
R9

Programul de lucru

F11 G11 S11 S12 S21 F12 S22 Da11 F21 T11 F22 R11 D31 G21 C11
F11
G11
S11
S12
S21
F12
S22
Da11
F21
T11
F22
R11
D31
G21
C11
Rb31
T21
Rb32
R21
Rb33
C21
G31
S31
S32
T31
R31
C31
zile
42
40
38
36
34
32 -30
-28
-26
-24
-22
-20
-18
-16
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
t f

Fig. 13.68

299

Managementul operaţional al proiectelor

Ordonanţarea ÎNAINTE Aceasta presupune alcătuirea listei de activităţi şi apoi încărcarea activităţilor în ordinea din listă pe calendarele resurselor. Lista de activităţi este prezentată în tabelul 13.21.

Tabel 13.21 Lista de activităţi la ordonanţarea ÎNAINTE

Nr.

       

Sarcină

crt.

Activitatea

Durata

[zile]

Resursa

Intensitatea

resursei [%]

[zile

maşină]

1

F11

6

R1

100

6

2

S21

3,5

R3

100

3,5

3

D31

5,5

R8

100

5,5

4

RB31

4,5

R9

100

4,5

5

RB32

6,5

R9

100

6,5

6

RB33

7

R9

100

7

7

G31

6

R2

100

6

8

S31

4

R3

100

4

9

S32

3,5

R3

100

3,5

10

T31

5

R5

100

5

11

R31

2,5

R6

100

2,5

12

G11

5

R2

100

5

13

S11

4,5

R3

100

4,5

14

S12

3

R3

100

3

15

F12

2,5

R1

100

2,5

16

Da11

3

R4

100

3

17

T11

3,5

R5

100

3,5

18

R11

2,5

R6

100

2,5

19

C11

2

R7

100

2

20

S22

3

R3

100

3

21

F21

5,5

R1

100

5,5

22

F22

6

R1

100

6

23

G21

6

R2

100

6

24

T21

7

R5

100

7

25

R21

3

R6

100

3

26

C21

3

R7

100

3

27

C31

3

R7

100

3

Încărcarea calendarelor resurselor şi programul de lucru aferent sunt prezentate în fig. 13.69.

300

13. Aplicaţii

Ordonanţarea ÎNAPOI Aceasta presupune alcătuirea listei de activităţi şi apoi încărcarea activităţilor în ordinea din listă pe calendarele resurselor. Lista de activităţi este prezentată în tabelul 13.22.

Tabel 13.22 Lista de activităţi la ordonanţarea ÎNAPOI

         

Sarcină

Nr

Activitatea

Durata

[zile]

Resursa

Intensitatea

resursei [%]

[zile

maşină]

1

C31

3

R7

100

3

2

R31

2,5

R6

100

2,5

3

T31

5

R5

100

5

4

S32

3,5

R3

100

3,5

5

S31

4

R3

100

4

6

G31

6

R2

100

6

7

RB33

7

R9

100

7

8

RB32

6,5

R9

100

6,5

9

RB31

4,5

R9

100

4,5

10

D31

5,5

R8

100

5,5

11

C21

2,5

R7

100

2,5

12

R21

3

R6

100

3

13

T21

7

R5

100

7

14

G21

6

R2

100

6

15

F22

6

R1

100

6

16

F21

5,5

R1

100

5,5

17

S22

3

R3

100

3

18

S21

3,5

R3

100

3,5

19

C11

2

R7

100

2

20

R11

2,5

R6

100

2,5

21

T11

3,5

R5

100

3,5

22

Da11

3

R4

100

3

23

F12

2,5

R1

100

2,5

24

S12

3

R3

100

3

25

S11

4,5

R3

100

4,5

26

G11

5

R2

100

5

27

F11

6

R1

100

6

301

Managementul operaţional al proiectelor

Încărcarea calendarelor resurselor şi programul de lucru aferent sunt prezentate în fig. 13.70.

Ordonantarea INAINTE Planurile de sarcini

R1 F11 F21 F22 F12 F22 R2 G11 G21 G31 G21 R3 S21 S22 S11
R1
F11
F21
F22
F12
F22
R2
G11
G21
G31
G21
R3
S21
S22
S11
S12
S31
S32
R4
Da11
R5
T11
T21
T31
T21
R6
R11
R31
R21
R7
C11
C21
C31
R8
D31
R9
Rb31
Rb32
Rb33
Programul de lucru
F11
G11
S11
S12
F12
Da11
S21
T11
S22
R11
F21
C11
F22
F22
D31
G21
G21
Rb31
T21
T21
Rb32
R21
Rb33
C21
G31
S31
S32
T31
R31
C31
t
0 24
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42 44 45
zile

302

Fig. 13.69

13. Aplicaţii

Ordonantarea INAPOI Planurile de sarcini

F11 F21 F22 F12 R1 G11 G21 G31 R2 S21 S22 S11 S12 S31 S32
F11
F21
F22
F12
R1
G11
G21
G31
R2
S21
S22
S11
S12
S31
S32
R3
Da11
R4
T11
T21
T31
R5
R11
R21
R31
R6
C11
C21
C31
R7
D31
R8
Rb31
Rb32
Rb33
R9
Programul de lucru
F11
G11
S11
S12
S21
F12
S22
Da11
F21
T11
F22
R11
D31
G21
C11
Rb31
T21
Rb32
R21
Rb33
C21
G31
S31
S32
T31
R31
C31
zile
42
40
38
36
34
32 -30
-28
-26
-24
-22
-20
-18
-16
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
t f

Fig.13.70

303