Sunteți pe pagina 1din 11

13. Analiza rezultatelor financiare Tabelul 13.

1 Analiza factorial a profitului din activitatea operaional


( lei)
Indicatorii A 1.Profit brut (pierderea global) 2.Alte venituri operaionale 3.Cheltuieli comerciale 4.Cheltuieli generale i administrative 5.Alte cheltuieli operaionale 6.Rezultatul din activitatea operaional: profit (pierderi) (rd.1+rd.2-rd.3-rd.4-rd.5) Anul precedent 1 Anul de gestiune 2 Abaterea absolut (+,-) 3=2-1 Rezultatul influenei factorilor (+, -) 4

1328352 7204 17795 495302 605650 216809

2927341 395745 89804 968695 1988882 275705

+1598989 +388541 +72009 +473393 +1383232 +58896

+1598989 +388541 -72009 -473393 -1383232

BIF = +1598989 + 388541 72009 473393 1383232 = +58896 lei Verificare= 275705 216809 = +58896 lei Concluzie: n urma analizei efectuate la B.A.R Nova Broker SRL pot afirma c profitul din activitatea operaional n anul de gestiune s-a majorat cu 58896 lei fa de anul precedent. Aceast majorare a fost condiionat de sporirea profitului brut i ale altor venituri operaionale respectiv cu 1598989 lei i 388541 lei. Deasemenea creterea cheltuielilor comerciale, cheltuielilor generale i administrative i alte cheltuieli operaionale respectiv cu 72009 lei, 473393 lei i 1383232 lei care a dus la micorarea indicatorului rezultativ.

14. Analiza rentabilitii Tabelul 14.1 Date iniiale pentru analiza rentabilitii activelor
Indicatorii 1. 2. 3. 4. 5. 6. A Profitul perioadei de gestiune pn la impozitare, mii lei Venitul din vnzri, mii lei Suma total a activelor, mii lei Rata recuperabilitii activelor (rd.2 : rd.3) Profitabilitatea vnzrilor (rd.1 : rd.2 * 100), % Rentabilitatea activelor (rd.1 : rd.3 *100), % Semne convenionale 1 P 1328352 VV 687415 TA 1,93238 ra 16,32 Pv 31,54 Ra 19,54 -12 9,42 -6,9 2,07457 0,14219 1411056 +723641 2927341 +1598989 Anul precedent 2 216809 Anul de gestiune 3 275705 Abaterea (+,-) 4 +58896

Tabelul 14.2 Calculul influenei factorilor asupra modificrii rentabilitii activelor n dinamic (lei)
Nr. de calcul 1 1 2 3 TOTAL Nr. de substituie 2 0 1 2 Indicatorii (factorii) corelai Ra 3 1,93238 2,07457 2,07457 X Pv 4 16,3216 16,3216 9,4182 x Rentabilitatea activelor, % 5 31,54 33,86 19,54 x Calculul influenei factorilor 6 x 33,86-31,54 19,54-33,86 x Rezultatul influenei (+,-), p/p 7 X 2,32 -14,32 -12 Denumirea factorilor 8 X Mod ra Mod Pv X

BIF= 2,32 14,32 = -12 % Verificare= 31,54 19,54 = -12 % Concluzie: n urma analizei efectuate la ntreprinderea B.A.R. Nova Broker SRL am observat c reantabilitatea activelor s-a micorat fa de anul precedent cu 12 puncte procentuale. Aceast micorare a fost condiionat de influena a unui factor negati i a unui factor pozitiv. Astfel, sporirea rata

recuperabilitii activelor cu 0,14 a dus la majorarea rentabilit ii activelor cu 2,32 puncte procentuale. Micorarea profitabilitii vnzrilor cu 6,9 puncte procentuale a dus la micorarea indicatorului rezultativ cu 14,32 puncte procentuale. Tabelul 14.3 Date iniiale pentru analiza rentabilitii financiare
Indicatorii 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. A Profitul perioadei de gestiune pn la impozitare, mii lei Profitul net, mii lei Capitalul propriu, mii lei Suma total a activelor, mii lei Efectul de prghie (rd.4 : rd.3) Presiunea fiscal (ponderea profitului net n profitul impozabil) (rd.2 : rd.1) Rentabilitatea activelor, % (rd.1 : rd.4)*100 Rentabilitatea financiar, % (rd.2 : rd.3)*100 Semne convenionale 1 P PN CPr 687415 TA 2,8428 Ep 1 Pf Ra Rf 31,5397 89,6612 19,5389 53,2748 -12,0008 -36,39 1 _ 2,7266 -0,1162 1411056 +723641 Anul precedent 2 216809 216809 241809 Anul de gestiune 3 275705 275705 517514 Abaterea (+,-) 4 +58896 +58896 +275705

Tabelul 2.4 Calculul influenei factorilor asupra modificrii rentabilitii financiare n dinamic
Indicatorii (factorii) corelai Ep 3 2,8428 2,7266 2,7266 2,7266 x Pf 4 1 1 1 1 x Ra 5 31,5297 31,5297 31,5297 19,5389 X Rf, % 6 89,63 85,96 85,96 53,26 x Rezulta tul Denumiinfluen rea ei factorilor (+,-), p/p 8 9 X -3,67 _ -32,72 -36,39 X Mod Ep Mod Pf Mod Ra X

Nr.

Nr. de substituie 2 0 1 2 3 TOTAL

Calculul influenei factorilor 7 x 85,96-89,63 85,96-85,96 53,26-85,96 x

1 1 2 3 4

BIF= -3,67 32,72 = -36,39 % Verificare= 53,27 89,66 = - 36,39 % Concluzie: n urma analizei efectuate la B.A.R. Nova Broker SRL am observat c rentabilitatea financiar n perioada de gestiune s-a micorat cu 36,39 puncte procentuale fa de anul precedent. Aceast micorare a fost condiionat de influena negativ a ambilor factori. Astfel, reducerea efectului de prghie cu 0,12 puncte procentuale a dus la micorarea indicatorului rezultativ cu 3,67 puncte procentuale i micorarea rentabilitii activelor cu 12 puncte procentuale a dus la reducerea rentabilitii financiare cu 32,72 puncte procentuale.

15. Analiza situaiei financiare Tabelul 15.1 Diagnosticul i aprecierea structurii patrimoniului ntreprinderii la valoarea real
La finele anului Semne precedent convenSuma, Ponderea, ionale mii lei % B 1 2 x AN 1.2. Active materiale pe termen lung (rd.090) 1.3. Active financiare pe termen lung (rd.060) 1.4. Alte active pe termen lung (rd.170) Total capitolul I (rd.180) II. Active curente 2.1. Stocuri de mrfuri i materiale (rd.250) 2.2. Creane pe termen scurt (rd.350) 2.3. Investiii pe termen scurt (rd.390) 2.4. Mijloace bneti (rd.440) 2.5. Alte active curente (rd.450) Total capitolul II (rd. 460) Total general-activ (rd.470) AML AFL AAL TAL x SMM CTS IS MB AAC TAC TA 7366 3785 _ _ 11151 2249 121449 _ 402908 150638 677244 688395 1,07 0,55 _ _ 1,62 0,33 17,64 _ 58,53 21,88 98,38 100 La finele anului Abaterea de gestiune (+,-) Suma, Ponderea, mii lei % mii lei % 3 4 5 6

Indicatori A I. Active pe termen lung 1.1. Active nemateriale

7366 9075 _ _ 16441 17839 330709 _ 505888 543983 1398419 1414860

0,52 0,64 _ _ 1,16 1,26 23,37 _ 35,76 38,45 98,84 100

_ +5290 _ _ +5290

-0,55 +0,09 _ _ -0,46

+15590 +0,93 +209260 +5,73 _ _

+102980 -22,77 +393345 +16,57 +721175 +0,46 +726465 X

Concluzie: n urma analizei efectuate la B.A.R. Nova Broker SRL am abservat c n structura patrimoniului ntreprinderii preveleaz activele curente. Totodat, se observ reducerea absolut i relativ a mijloacelor bneti. La nceputul anului 2011 mijloacele bneti constituie 58,53 puncte procentuale, iar la

sfritul anului 2011 mijloacele bneti constituie 35,76 puncte procentuale, adic cu 22,77 puncte procentuale mai puin. Considerabil a crescut cota la alte active curente care la sfr itul anului 2011 a constituit 38,45 puncte procentuale din totalul patrimoniului, ceea ce este cu 16,57 puncte procentuale mai mult dect la nceputul anului. Deasemenea a crescut i cota la crenele pe termen scurt cu 5,73 puncte procentuale mai mult. Tabelul 15.2 Calculul i aprecierea patrimoniului net al ntreprinderii ( lei)
Activ Codul rndului B La La finele finele anului anului precede dent gestiune 1 2 Pasiv Patrimoniul net La finele La La finele La finele Codul anului finele anului anului rndude anului precedent precelui gestiune de dent gestiune D 3 4 5 6

A I.TAL 1.1 AN 1.2AML 1.3 AFL 1.4AAL Total I IITAC 2.1SMM 2.2 CTS 2.3 ITS 2.4 MB 2.5 AAC Total II Total Activ

C IV.DTL 4.1DFL 4.2DLC

030 090 160 170 180

7366 3785 _ _ 11151

7366 9075 _ _

690 760

_ _

_ _

x x

x x

_ 16441 Total IV V.DTS 5.1 DFTS 5.3 DTSC 770

_ 11151 16441

250 350 390 440 450 460 I+II

2249 _

17839 _

820 860 960

_ _ 445606

_ 4922 888620

x x x

x x x

121449 330709 5.2 DCTS 402908 505888 150638 543983 677244 1398419 Total V Total 688395 1414860 Datorii

970 IV+V

445606 445606

893542 893542

231638 242789

504877 521318

Concluzie: n urma analizei efectuate la B.A.R Nova Broker SRL am observat c conducerea Societii urmeaz principiul echilibrului financiar privind formarea activelor materiale pe termen lung pe seama surselor de finanare permanente. Aceast concluzie se deduce din faptul c la sfritul perioadei de gestiune, ca i la nceputul ei, att activele pe termen lung , ct i activele curente la aceast ntreprindere au valori pozitive.

Tabelul 15.3 Examinarea evoluiei i structurii surselor de finanare a activelor n baza sistemului de coeficieni:
Indicatorii A 1. Coeficientul de autonomie financiar, % 2. Coeficientul de atragere a surselor mprumutate, % 3. Coeficientul corelaiei ntre sursele mprumutate i proprii, puncte 4. Rata solvabilitii generale, puncte 5. Rata general de acoperire a capitalului propriu, puncte Metoda de calcul B CP/ T pasiv DTL+DTS/ T pasiv DTL+DTS/ CP Tpasiv/ DTL+DTS T pasiv/ CP La finele La finele anului anului precedent de gestiune 1 2 241809/687415 517514/1411056 = 0,35 = 0,37 445606/687415 893542/1411056 = 0,65 = 0,63 445606/241809 893542/517514 = 1,84 = 1,73 687415/445606 1411056/893542 = 1,54 =1,58 687415/241809 1411056/517514 = 2,84 = 2,73 Abaterea relativ (+,-) 3=2-1 +0,02 -0,02 -0,11 +0,04 -0,11

Concluzie: n urma analizei efectuate la B.A.R. Nova Broker SRL din datele tabelului 3.5 atest nivelul slab al independenei financiare a B.A.R. Nova Broker SRL de sursele mprumutate atrase. Aceast concluzie rezult din faptul c n structura pasivelor nu prevaleaz sursele proprii de finanare. Astfel la nceputul anului de gestiune capitalul propriu a constituit 35 de puncte procentuale i la sfritul anului 37 de puncte procentuale.

Tabelul 15.4

Calculul i aprecierea fondului de rulment n dinamic ( lei)


Indicatorii A II. Active curente 2.1.Stocuri de mrfuri i materiale (rd.250) 2.2. Creane pe termen scurt (rd.350) 2.3. Investiii pe termen scurt (rd.390) 2.4. Mijloace bneti (rd.440) 2.5. Alte active curente (rd.450) Total capitolul II (rd. 460) V. Datorii pe termen scurt 5.1. Datorii financiare pe termen scurt, total (rd.820) 5.2. Datorii comerciale pe termen scurt, total (rd.860) 5.3. Datorii pe termen scurt calculat, total (rd.960) Total capitolul V (rd.970) Fondul de rulment (rd. 460 rd. 970) Semne convenionale B X SMM 121449 CTS _ IS 402908 MB 150638 AAC 677244 TAC X _ DFS _ DCS DSC TDS FR 231638 504877 +273239 445606 445606 888620 893542 +443014 +447936 4922 +4922 _ _ 1398419 +721175 543983 +393345 505888 +102980 _ _ 330709 +209260 La finele anului precedent 1 2249 La finele anului de gestiune 2 17839 Abaterea (+,-) 3 +15590

Concluzie: n urma analizei efectuate rezult c att lasfritul, ct i la nceputul perioadei de gestiune B.A.R. Nova Broker SRL dispune de un fond de rulment net pozitiv. Totodat se constat tendina de majorare a indicatorului n cauz care n decursul anului de gestiune mrimea fondului de rulment net s-a mrit cu 273239 lei.

Tabelul 3.5

Date iniiale pentru calculul i aprecierea coeficientului de rotaie a creanelor i datoriilor pe termen scurt (lei)
Indicatorii A 1. Venitul din vnzri, mii lei 2. Valoarea total a creanelor pe termen scurt, mii lei 3. Valoarea total a datoriilor pe termen scurt, mii lei 4. Coeficientul de rotaie a creanelor pe termen scurt (rd 2/ rd 1) 5. Perioada de recuperare a creanelor (360 / rd 4), zile 6. Coeficientul de rotaie a datoriilor pe termen scurt 7. ( rd 3/ rd 1) 8. Perioada de achitare a datoriilor pe termen scurt (360 / rd 6), zile Anul precedent 1 1328352 121449 Anul de gestiune 2 2927341 330709 Abaterea (+, - ) 3=2-1 +1598989 +209260

445606

893542

+447936

0,0914 3939 0,3354 1073

0,1129 3189 0,3052 1180

+0,0215 -750 -0,030 +107

Concluzie: n urma analizei efectuate la B.A.R. Nova Broker SRL am observat o cretere substanial a vitezei de rotaie a activelor. Astfel, n anul precedent activele ntreprinderii, imobilizate n decontri cu debitorii, s-au rotit 0,0914 ori, iar n anul curent s-au rotit 0,1129 ori. Ca rezultat al acestui fapt, durata medie a unei rotaii a creanelor s-a micorat cu 750 zile. Deasemenea se atest o ncetinire substanial a vitezei de rotaie a datoriilor pe termen scurt. Astfel, n anul precedent s-au rotii 0,3354 ori, iar n anul curent numai de 0,3052 ori. Ca rezultat acestui fapt, durata medie a unei rota ii a datoriilor pe termen scurt s-a mrit cu 107 zile, de la 1073 zile pn la 1180 de zile, ce este un moment nefavorabil pentru situaia financiar a B.A.R. Nova Broker

SRL, deoarece condiioneaz mrimea ciclului financiar i sporete necesitile n fondul de rulment net. Tabelul 15.6 Calculul i aprecierea capacitii de plat, solvabilitii i lichiditii bilanului contabil n dinamic (lei)
Indicatorii A 1. Rata lichiditii absolute (capacitii de plat) 2. Rata lichiditii intermediare (solvabilitii) 3. Rata lichiditii totale (de acoperire a bilanului contabil) La finele La finele anului anului precedent de gestiune 1 2 402908/445606 505888/893542 = 0,90 = 0,57 524357/445606 836597/893542 = 1,18 = 0,94 677244/445606 1398419/893542 = 1,52 = 1,56 Abaterea relativa (+,-), puncte 3 -0,33 -0,24 (0,70 0,85) +0,04 (2,0 2,5) Mrimile accesibile, puncte 4 (0,20 1,25)

Concluzie : Din datele din tabel rezult c la B.A.R. Nova Broker SRL indicatorii ce reflect gradul de lichiditate a bilanului contabil 2 indicatori au o dentin negativ iar un indicator are tendina pozitiv. Astfel, capacitatea de plat s-a redus de la 0,90 pn la 0,57 puncte procentuale sau s-a diminuat cu 0,33 puncte procentuale. nsi faptul c dimensiunea acestui indicator atit la nceputul anului de gestiune ct i la sfritul anului 2011, cuprinde grania teoreticne dovedete c B.A.R. Nova Broker SRL dispune de mijloace bneti n cantiti necesare pentru a se achita la timp cu datoriile sale curente care pot aprea n timpul cel mai apropiat de la 5-30 de zile. Dac examinm solvabilitatea atunci dimensiunea acestui indicator s-a diminuat de la 1,18 pn la 0,94 puncte procentuale. Dimensiunile acestui indicator este cu mult mai mare dect grania teoretic ceea ce ne dovedete c B.A.R. Nova Broker SRL poate ntlni dificulti la achitarea dotoriilor sale curente.

Ct privete rata lichiditii totale apoi i aici pe parcursul perioadei de gestiune se observ o tendin pozitiv de cretere de la 1,52 pn la 1,56 puncte procentuale. Dimensiunile acestui indicator n dinamic este cu mult mai mic dect grania teoretic ceea ce ne dovedete faptul c ntrepriderea analizat nu dispune de suficiente active curente pentru a face necesare datoriile pe termen scurt. Luind n consideraie cele spuse anterior putem face concluzie c pentru a mbunti situaia n domeniul lichiditii bilanului contabil, B.A.R. Nova Broker SRL trebuie s elaboreze un set de msuri concrete pentru sporirea rota iei activelor, perfecionarea structurii acestor active n baza reducerii stocurilor de mrfuri i materiale, ct i accelerarea procesul de achitare a datoriilor pe termen scurt ntr-o perioad mai rezonabil pn la 3 luni.