Sunteți pe pagina 1din 23

Mediul de marketing al SRL

La Dulcinella visele devin realitate!!!

I. Scurt istoric a ntreprinderii


Adresa:

mun.Chiinu, str.Albioara 68, M !"##$, Re%ubli&a Moldo'a


(ele)on* Mobil: 5!mail: Sk7%e:

+a,: -./. 0""1 2" 38 $.

-./. 68 44" 383 dul&inella6mail.ru dul&inella.md

A&ti'itati

%rin&i%ale ! reali8area i &omer&iali8area %roduselor de &o)etrie i %ani)i&a9ie:torturi, %r:ituri, &ola&i, %l&inte, ;n'<rtite, rulade, bis&ui9i, %;ine &ald.
Anul =r.

;n)iin9rii: "2 iulie "##$ )is&al: 4##$6###."24$ >C ?@AC(BRAA>A=CD SA +AL. E "6 @AC>M "F362

(otal de anga:a9i: "$#

Codul

>an&a: +iliala:

Condu&erea:
Radomir G<rlea H ire&tor Io:oga (udor H ire&tor &omer&ial oni& Aurie H Je) se&9ie de %rodu&ere Mariana Grigora H Administrator Irodu&ere " oni&i Ale,andru H Agent ';n8ri

Krm;nd e,%resia ?Irin greut9i s%re steleD, %e %ar&ursul anilor, &om%ania a reuit s!i gseas& i s!i determine %riorit9ile.

Irodusele de &o)etrie i %atiserie


Cola&i ". Ir:ituri .. Rulade 3. >is&ui9i $. Il&inte 6. (oturi: . (orturi %entru . (orturi %entru . (orturi %entru . (orturi %entru . (orturi %entru
4.

nunt &o%ii ani'ersri bote8 ;ndrgosti9i

(orturi %entru nunta

(orturi %entru &o%ii

Torturi

Ir:ituri

Cola&i

II. Micromediul de marketing al ntreprinderii

4.+urni8orii de mr)uri

+urni8orii re%re8inta o )or9 de in)luen9 %rin %re9urile %ra&ti&ate, &alitatea o)erita si %rom%titudine. A'anta:ul %rodu&9iei ;l &onstituie utili8area la )abri&area %roduselor de &o)etrie a %rin&i%alelor bog9ii ale re%ubli&ii: a di)eritor ingredien9i din )ru&te, &e ;mbin ;n sine materia %rim s%e&i)i& ramurii H nu&i, s&or9ioar, ma&, &io&olat, la%te, sm;nt;n, 8ahr et&. &u un gust e,&e%9ional i &u o arom &ores%un8toare. easemenea )urni8orii de &ea mai ;nalt &alitate de )in.

". +urni8orii )or9ei de mun&


A&estea

sunt re%re8enta9i de un %ersonal &u un ;nalt grad de %regtire, un %ersonal de'otat &are 9ine la mun&a de 8i &u 8i i %ri'ete ;n 'iitor &u o%timism. ini9ial a )ost oglindit ;ntr!un s%a9iu de 8" mL , dotat &u utila: %er)ormant, i 6 an:aga9i ! )iind 'ara anului "##$. anului "#4" %re8int &om%ania ;ntr!o alt imagine: a%ro,imati' $## m" s%a9iu de %rodu&ere i %este $# de anga:a9i %ro)esioniti &are &ontribuie 8ilni& la ;mbunt9irea a&ti'it9ii &ontinue a &om%aniei.

An'esti9ia

Mn&e%utul

.. Antermediarii
SRL N ul&inellaD dis%une de 3 maga8ine s%e&iali8ate situate in mun. Chiinu:

MAGAOA= SI5CAALAOA( 4 0mun. Chiinu, str. Albioara 681 MAGAOA= SI5CAALAOA( " 0&om. Stu&eni, str. I&ii, 421 MAGAOA= SI5CAALAOA( . 0mun. Chiinu, str. G. @ieru, "#1 MAGAOA= SI5CAALAOA( 3 0or.Brhei, str. @asile Lu%u 3.1

Instituiile financiar !ancare &u &are ;ntre%rinderea &olaborea8 este:

>C ?@AC(BRAA>A=CD

3. Clien9ii

Clien9ii &onstitue %rin&i%alul element al mi&romediului intre%rinderii. S%re deosebire de alte %roduse nu e,ista o &ategorie anume de &onsumatori %entru %rodusele sale ai&i se in&adrea8a toata %o%ulatia deoare&e atit &o%ii &it si adultii iubes& dul&iurile. intre a&etia se numr: SRL NLinellaD SRL N+ides&oD SRL N=R. 4D SRL NGreen PilsD And7Qs %i88a Celentano SRL NKni marketD SRL NAMC marketD et&.

41 "1 .1 31 $1 61 /1 81

$. Con&uren9ii
Con&uren9ii

sunt organi8a9iile similare &are ;n&ear& s satis)a& a&eleai ne'oi ale &lien9ilor i sunt %er&e%ute de &onsumatori &a alternati'e %entru satis)a&erea &erin9elor lor. N ul&inellaD are o serie de &on&uren9i %e %ia9a na9ional, i anume: SA N>u&uriaD SRL N=e)isD SA N+ran8elu9aD SRL NCu%torul )erme&atD SRL NIanilinoD SRL NColibriD

4. ". .. 3. $. 6.

III. Macromediul de marketing al ntreprinderii

4.Mediul

emogra)i&

Influena pozitiv a factorului asupra ntreprinderii: Bdata &u &resterea numrului de nou!nas&u9ilor se asigur un numr mai mare de &onsumatori %oten9iali ;n 'iitor si res%e&ti' un 'iitor %ro)it. ar si un &onsum ridi&at al %roduselor de &o)etarie %entru %etre&erile noilor nas&uti. Mortalitatea in s&adere re%re8inta un o in)luienta %o8iti'a, deore&e se %astrea8a numarul &onsumatorilor e)e&ti'i. Influena negativ a factorului asupra ntreprinderii: Chiar da& se nas& &o%ii ei nu re%re8int la momentul a&tual &onsumatori e)e&ti'i , deoare&e ;ntre%rinderea nu %rodu&e bunuri de &onsum %entru bebelui. Bdata &u imbatrinirea &onsumatorului unele %roduse se &um%ara in %ro%ortii mai mi&i 05,em%lu: Cola&ii1 si s&ade numarul &onsumatorilor e)e&ti'i, din &au8a 'eniturilor mi&i. 0%ensii mi&i1

". Mediul e&onomi&


Influena pozitiv a factorului asupra ntreprinderii: Cresterea 'eniturilor dis%onibile, in)luien9ea8 %o8iti' asu%ra %uterii de &um%arare a %oten9ialilor dar si a&tualilor &um%rtori. Ceea &e &ondi9ionea8 )abri&area %rodusului )init ;n %ro%or9ie &u &ererea de %rodus. Bdata &u ma:orarea &ererii se ma:orea8 si o)erta ,iar in urma e)e&turii tran8a&9iei dintre %rodu&tor si &onsumator , )irma ob9ine %ro)it. Creterea ';n8rilor &ondu&e la &reterea 'enitului ;ntre%rinderii. Influena negativ a factorului asupra ntreprinderii: +a%tul &a salariile re%re8inta sursa %rin&i%ala de 'enit, in)luienea8 negati' deoare&e ea este ;n des&retere &u #..R )a9 de anul %re&edent. +lu&tua9iile &ursului 'alutar in)luien9ea8 negati' deoare&e 4$.$R din 'eniturile %o%ula9iei %ro'in din trans)eruri bneti.

.. Mediul :uridi&
ul&inella res%e&ta &ondi9iile de )abri&are a %roduselor sale in &on)ormitate &u normele legislati'e i normati'e ale Re%ubli&ii Moldo'a, res%e&t;nd normele sanitare i de %rote&9ie a &onsumatorilor. (oate %rodusele &are %oarta mar&a N ul&inellaD sunt %roduse )abri&ate manual i absolut naturale, )abri&ate in &on)ormitate &u SM 4##..

ul&inella res%e&t &on&ure9a loial %e %ia9a %roduselor de %atiserie i o deser'ire la ni'el ma,imal. easemenea a des&his noi maga8ine s%e&iali8ate mai a%roa%e de &onsumatori ;n alte se&toare ale orasului. Legea %ri'ind %rote&tia &onsumatorilor in)luientea8a %o8iti' as%ura 'eniturilor %otentiale si e)e&ti'e, deoare&e &onsumatorul este sigur de &alitatea %roduselor &onsmatorii a'ind in&redere de%lina in %rodu&ator. Antre%rinderea %oate su)eri unele &osturi sau %ierderi din &au8a termenului mi& de 'alabilitate a %roduselor, dar si in urma restituirii sau inlo&uirii unor %roduse ne&ores%un8atoare.

3. Mediul &ultural

Io%orul moldo'enes& este unul &u tradi9ii 'e&hi, %e &are le res%e&t i le transmit urmailor. Bbi&ei s%e&i)i& nun9ilor moldo'eneti este tortul miresei &are nu li%sete ni&ide&um. easemenea la nun9i, dar i la &umtrii, bote8uri, 8ile de nastere, ani'ersari i &eremonii )unerare sunt &onsuma9i &ola&ii ;m%leti. Il&intele sunt un )el de m;n&are ti%i& moldo'enes& &e au o ;ntrebuin9are larg ;n r;ndul &onsumatorilor. Influena pozitiv a factorului asupra ntreprinderii: (oate obir&eiurile si traditiile sarbatorite de %o%ulatia tarii, se )a& &u mese bogate in gustari si di)erite %roduse de &o)etarie, &eea &e sunt &onsumatori %otentiali si e)e&ti'i ai %rodusului )abri&at de ul&inella. Influena negativ a factorului asupra ntreprinderii:

at )iind )a%tul &a ma:oritatea %o%ulatiei lo&uieste in mediul rural , si %onderea )emeilor in numarul total al %o%ulatiei este mai mare, re8ulta &a o mare %arte din &onsumatori %re)era sa gateas&a %rodusele de &o)etarie sunt %regatite a&asa.

$. Mediul %oliti&
Mediul %oliti& al Re%ubli&ii Moldo'a nu este unul )a'orabil %entru ;n&e%erea i gestionarea unei a)a&eri, %entru & domin o instabilitate si o nedeterminare %oliti& a&uta. Anstabilitatea %oliti&a din ultimii . ani, dar si &on)li&tul inghetat &u %artea stinga a =istrului 0(ransnistria 1 im%iedi&a de8'oltarea mi&ilor a)a&eri. Mediul %oliti& in)luientea8a dire&t asu%ra &ererii, iar mediul instabil are o in)luienta negati'a as%ru &antitatii %e &are intre%rinderea o %oate o)eri %e %iata . +irma trebuie sa!si %astre8e neutralitatea %oliti&a.

6. Mediul tehnologi&
Influena pozitiv a factorului asupra ntreprinderii:

Ano'atiile iun)luientea8a %o8iti'a asu%ra a&ti'itatii )irmei, deoare&e %ro&esul de %rodu&tie este mai ra%id si mai sigur.

Influena negativ a factorului asupra ntreprinderii:

Ano'atiile &osta mai s&um%, de&it )orta umana de lu&ru. Ilus la toate ul&inella %rodu&e doar %roduse )inite )abri&ate manual. (ehnologiile se %ot de)e&ta si &a re8ultat are lo& stagnarea %rodu&tiei, in &onse&inte a%ar %ierderi.

/. Mediul natural
Irin&i%alul maga8in se a)la %e adresa: Str. Albisoara 68, M !"##$,mun. Chisinau, Re%ubli&a Moldo'a. Antre%rinderea utili8ea8a materiile %rime neregenerabile in %ri'inta energei ele&tri&e. Statisti&a arat & din anul "##/ %;n ;n "#4" &onsumul de energie este ;n &ontinu &retere. Gradul de %oluare al mediului ;n&on:urtor este mi& i nu are tendin9 de &retere. easemenea SRL ul&inella )oloseste doar materie %rime naturala.

A@. Con&lu8ii i re&omandri


"unctele forte#
$. '. ). +.

%propierea fa& de client. &ont de o%inia lor.

eser'es& &lien9ii i ;n totdeauna 9in

(alitatea. @i8ea8a o &alitate e,em%lar at;t %entru %roduse, &;t i %entru ser'i&ii. Ma*orarea profitului pe termen lung. Supremaia pe pia&. S se de8'olte %rin )urni8area ;n mod &ontinuu de %roduse, ser'i&ii, solu9ii utile i semni)i&ati'e %e %ie9ele %e &are de:a le deser'es&. -m!un&t&irea .i l&rgirea canalelor de distri!uie. 5,tind lo&alurilor ;n &are se distribuie %rodusele ul&inella. Management eficient. Iun a&&entul %e res%onsabilitatea indi'idual a anga:a9ilor i &ondu& %rin management ba8at %e obie&ti'e. 1idelitatea clientului. Su&&esul lor &ontinuu de%inde de &reterea )idelit9ii &lien9ilor lor. (oncurena. Con'ing %rintr!o &on&uren9 loial. Kn numr mi& de maga8ine s%e&iali8ate %e teritoriu Re%ubli&ii Moldo'a.

,. /.

0. 2.

"unctele sla!e#
2.

3ecomand&ri#
4.

".

..

at )iind )a%tul &a $8.3R din %o%ulatie lo&uiete ;n mediul rural este ne&esar &a ;nter%inderea s!i largeas& %ia9a de des)a&ere i ;n mediul rural. Lansarea %e %ia9 a %roduselor noi %e %ia9a de des)a&ere, &are s )ie la %re9uri re8onabile, dar tot odat s!i re&u%ere8e &osturile totale %e de%lin. Mrirea sortimentului de %roduse de %atiserie i &o)etrie , bogate ;n substan9e nutriti'e i &u gusturi i mirosuri deosebite.

S-ar putea să vă placă și