Sunteți pe pagina 1din 4

Clasa I de mostenitori

Clasa a II-a de
mostenitori
Clasa mixta:
ascendentii
privilegiati
(inclusive
adoptatori)
colateralii
privilegiati

Clasa a III-a de
mostenitori
Ascendentii ordinari

Clasa a IV-a de
mostenitori
Colateralii ordinari

-inlatura de la
mostenire clasele
subsecvente:
principiul prioritatii
clasei
-exc. Sotul
supravietuitor cu
care vin in concurs

-colaterali limitat la
gradul IV, inclusiv

-la infinit
-vin la mostenire doar
in cazul in care nu
exista mostenitori din
clasele I si II
-vin in concurs cu
sotul supravietuitor

Repartizarea
mostenirii:
principiul
prioritatii
gradului de
rudenie
principiul
impartirii pe
capete
reprezentarea
succesorala
=> impartirea
pe tulpini

Repartizarea
mostenirii:
-Daca ascendentii
/colateralii privilegiati
vin singuri:
mostenirea se
va imparti pe
capete
impartirea pe
linii
-Daca ascendentii
privilegiati vin in
concurs cu colateralii

Repartizarea
mostenirii:
-Daca ascendentii
ordinari vin singuri:
mostenirea se
va imparti
conform
principiului
proximitatii
gradului de
rudenie
mostenirea se
va imparti pe

-pana la gradul IV,


inclusiv
-vin la mostenire doar
in cazul in care nu
exista mostenitori din
clasele I, II si III
-nu opereaza
impartirea pe linii
-vin in concurs cu
sotul supravietuitor
Repartizarea
mostenirii:
-Daca colateralii
ordinari vin singuri:
mostenirea se
va imparti
conform
principiului
proximitatii
gradului de
rudenie
mostenirea se
va imparti pe

Descendentii la
infinit
inclusiv copiii
adoptati

Sotul supravietuitor

Pana la
ramanerea
definitiva a
sentintei de
divort
Constatarea
nulitatii/
anularea
casatoriei=>
efect retroactiv
-chemat la mostenire
in concurs cu oricare
dintre clasele de
mostenitori
-in absenta celorlalte
clase/ nu vor/ nu
pot=> sotul culege
intreaga mostenire
(art. 971 alin.2 NCC)
Cota sotului
supravietuitor:
in concurs cu
descendentii:

in concurs cu
ascendentii
privilegiati/cola
teralii
privilegiati:
in concurs cu
ascendentii
privilegiati si

In concurs cu sotul
supravietuitor:

Caractere juridice ale


dreptului de
mostenire:
mostenitori
rezervatari
mostenitori
sezinari
obligatia de
raport

privilegiati:
un singur
ascendent:
- restul de
revenind
colateralilor
ambii
ascendenti:
- restul de
revenind
colateralilor
In concurs cu sotul
supravietuitor: sau
1/3

capete
-In concurs cu sotul
supravietuitor:

Caractere juridice ale


dreptului la
mostenire:
-Ascendentii
privilegiati
mostenitori
rezervatari
mostenitori
sezinari
NU au obligatia
de raport
NU
functioneaza
reprezentarea
succesorala
=> vin la
mostenire doar
in nume

Caractere juridice ale


dreptului la
mostenire:
Nu sunt
mostenitori
rezervatari
NU sunt
mostenitori
sezinari (erau
potrivit vechii
reglementari)
NU au obligatia
de raport
NU
functioneaza
reprezentarea
succesorala
=> vin la

capete
-In concurs cu sotul
supravietuitor:

Caractere juridice ale


dreptului la
mostenire:
Nu sunt
mostenitori
rezervatari
NU sunt
mostenitori
sezinari
NU au obligatia
de raport
NU
functioneaza
reprezentarea
succesorala
=> vin la
mostenire doar
in nume

colateralii
privilegiati: 1/3
in concurs cu
ascendentii
ordinari/colater
alii ordinari:

*Cota sotului
supravietuitor in
concurs cu
mostenitori din
clase diferite =>
se stabileste ca
sic and ar veni in
concurs cu cea
mai propiata (art.
972 alin. 2)
Caractere juridice ale
dreptului de
mostenire:
mostenitor
rezervatar
mostenitor
sezinar (NU
conform vechii
reglementari)
obligatia de
raport

propriu
-Colateralii
privilegiati

mostenire doar
in nume
propriu

propriu

Dreptul special de
mostenire asupra
mobilierului/obiectelo
r de uz casnic
art.974 NCC
Dreptul temporar de
abitatie
-Natura identical cu
abitatia de drept
comun
-Conditii:
ss sa nu detina
o alta locuinta
locuinta sa fi
fost
proprietatea
exclusive a
sotului
decedat/comu
na
ss sa fi locuit in
locuinta la data
deschiderii
mostenirii
ss sa nu
devina, prin
mostenire,
proprietar
exclusiv
defunctul sa nu
fi dezmembrat

proprietatea
prin testament
Caractere juridice:
drept care
izvoraste din
lege
drept real
drept temporar
drept real strict
personal=>
character
inalienabil si
insesizabil
(art.973 alin.
2)
gratuit
Incetarea dreptului
partaj
recasatorire
consolidare
hotarare
judecatoreasca
abuz de
folosinta

S-ar putea să vă placă și