Sunteți pe pagina 1din 3

Luceaf!rul de diminea"!, Nr.

4 / 4 martie 2009

Neastmp!ratul risipitor
Sorin Lavric

Cristian B!dili"! e genul de c!rturar pe care temperamentul l


mpinge mereu dincolo de grani"ele domeniului de pre!di!lec"ie.
Dac! ar fi r!mas ntre hotarele teologiei, chiar #i adversarii s!i ar fi
vorbit ast!zi cu reveren"! despre el. C!ci, judecat sub unghiul
siguran"ei cu care se mi#c! n t!rmul Bibliei, al patristicii #i al
dogmaticii, B!dili"! nu poate fi criticat nici de cei mai cusurgii
r!uvoitori. E un teolog de performan"!, un savant care, sub unghi
cantitativ, a publicat deja mai mult dect vor publica majoritatea
colegilor s!i de breasl! de-a lungul ntregii vie"i. Pe deasupra, scrie
cu verv!, pl!cut, cu claritate, iar atunci cnd umorile i plesnesc
slobode, tonul i devine de-a dreptul vitriolant. Numai c!, printr-o
funest! potrivire a elementelor intime din care i este alc!tuit!
personalitatea, teologul romn are o natur! irascibil!. Stof! de
arici s!rind la b!taie din orice fleac. Are ar"agul unui lupt!tor
c!ruia susceptibilitatea i-a mprumutat aerul unui cruciat pe cont
propriu. Pe scurt, teologul nostru e n stare s! se lupte n gazet!rie
pn! la sleirea ultimului strop de energie polemic!. $i fiindc! e
bun, #i-a creat du#mani pe m!sur!. Dac!, n schimb, s-ar fi
mul"umit cu am!nun"irea nv!"!turii cre#tine, #i nu cu tr!irea
detaliilor ei, dac! ar fi ales, a#adar, s! fie un teoretician sterp
molf!ind etimologii, bibliografii #i chichi"e pope#"i, ar fi r!mas un
nume stimabil #i pre"uit de to"i. Dar el a vrut mai mult, a vrut s!
fie militant ntru cauza cre#tin!, a vrut s! lupte cu pana n numele
unor convingeri proprii. $i a fost caterisit. Dar nu de biseric!, ci de
colegii laici din arena cultural!, #i asta fiindc! a s!vr#it o gre#eal!
strategic! cu urm!ri fatale: a deschis r!zboiul pe prea multe
fronturi #i, ntr-o bun! zi, s-a pomenit f!r! alia"i. $i astfel,
nelini#titul nostru teolog, tob! de carte #i nzestrat cu talent
literar, c!ruia neastmp!rul umoral i-a insuflat ardoarea unui
paladin pus pe ncle#t!ri definitive, s-a pomenit ntr-o zi du#m!nit,
hulit #i izolat pe scena gazet!riei culte. Majoritatea partenerilor iau ntors spatele, ferindu-se de el ca de un ciumat a c!rui simpl!
prezen"! e prevestitoare de crampe ideologice. Numai c!, orict de
dureroas! trebuie s!-i fi fost excomunicarea, urmarea cvasisurghiunului cultural la care a fost supus s-a dovedit
binef!c!toare, c!ci Cristian B!dili"! a c!p!tat adncimea celui care

s-a sim"it p!r!sit de to"i. De fapt, Cristian B!dili"! a obosit de


attea z!d!rnicii gazet!re#ti #i s-a lecuit de vanit!"ile vie"ii
culturale, ntorcndu-se la jocul pe care l #tie cel mai bine: istoria
cre#tinismului timpuriu, studiul filologic al textelor canonice sau
apocrife #i scrierea c!r"ilor proprii. Teologul e precum un fiu
rispitor care, pierznd lupta n ringul culturii laice, s-a reg!sit n
lini#tea singur!t!"ii sale. $i a renceput s! scrie c!r"i str!b!tute de
duh. Iar n"elepciunea amar! #i profund ziditoare pe care a
c!p!tat-o se simte pn! #i n tonul scrierilor sale. Ceva s-a
schimbat n apele l!untrice ale c!rturarului. Scrie mai a#ezat, mai
matur #i mai sigur. Iar cele nou! studii adunate n volumul Glafire
sunt o dovad! n aceast! pri!vin"!. Volumul de fa"! este rodul
cercet!rilor mele n materie de biblistic! #i patristic! de-a lungul
mai multor ani de zile, n diferite medii universitare, laice sau
teologice. F!r! s! pot descrie re"eta absolut!, a# spune c! tipul
de abordare a temelor combin! analiza filologic! #i perspectiva
istoric!, pe de o parte, cu dezideratul teologic, pe de alt! parte.
Las dogmaticienilor atemporali, ce par conecta"i direct la bateria
Duhului Sfnt, iluzia practic!rii teologiei de performan"!.
Personal, mi asum calitatea de felix amator ntr-un domeniu n
care singurii performan"i sunt ngerii #i sfin"ii. M! gndeam la
nceput s! redactez un Prolog mai amplu, intitulat Portretul unui
ortodox f!r! barb! #i sutan!, dar am renun"at din dou! motive
foarte simple. Primo, consider inutil! orice justificare de tip
metodologic #i ridicol din start orice manifest programatic. Fiecare
cititor are discern!mntul, inteligen"a, capacitatea de a descoperi
singur validitatea sau invaliditatea analizelor mele. Secundo, orice
explica"ie se dovede#te steril! n fa"a ideologiei #i a parti-prisurilor
bine cimentate. Volumul se justific! prin sine nsu#i, altfel nu #i-ar
avea rostul. (p. 5)
n fond, textele adunate ntre coper"ile Glafirelor sunt bune nu
fiindc! snt de actualitate cum #i sunt de fapt, ca de pild!
excursul despre personajul biblic Maria Magdalena (excurs
provocat de elucubra"iile romanului lui Dan Brown) sau
considera"iile despre Evanghelia lui Iuda (iscate de recenta
campanie publicitar! antieclezial!) , ci fiindc! sunt de o
temeinicie a#ezat!. De la semnifica"ia p!catului mpotriva Sfntului
Duh pn! la mitul ngerilor c!zu"i, de la idiosincraziile patristice ale
lui Dumitru St!niloae pn! la literatura cre#tin! apocrif!, studiile
din acest op se citesc cu pl!cere #i chiar cu reculegere. n fond,
marele c#tig pe care l cape"i deschiznd o carte de teologie este
c!, prin chiar spiritul ce r!zbate din paginile ei, te rupi de logica
goal! a z!d!rniciei cotidiene. ncepi dintr-o dat! s! meditezi, s!
prive#ti n col"ul camerei #i s! intuie#ti c! teme pe care le
considerase #i insignifiante se ncarc! acum cu o nsemn!tate
aparte; #i c!, n schimb, via"a din fa"a televizorului e mijlocul de
pierdere a duhului din noi. Merit! s!-l urm!rim pe B!dili"! n
glafirele pe care le ncrusteaz! n paginile acestei c!r"i. Neas!tmp!ratul teolog e os domnesc, c!rturar adev!rat. $i scriitor,
a#ijderea.