Sunteți pe pagina 1din 11

trrJF

;i

.efrneu DET.AvRANcEA

BUNIEUII

ffi
Gpd d ilu:bF d3
NToru$uBcu
ruNGA- AUCImSTI,

cocA

!DrTR

ION

19&

-T

Se scuturi din salcimi o ploaie


de miresme.
Buicul std pe pdspi.
3

Pletele lui albe Si cretre parcE


sint nigte ciorchini de flori albe;
sprincenele, mustedle, barba...
peste toate au nins ani.i multi
Si grei
Numi ochii buiolui au ritm e odinioarr: blinzi 9i mingiietod.

Cine trinti poara?

- Credem ci s-a umflat vintul..- o, bat5-vi norodl co@leii


mosului!

Un biiem i-o fetild, rolij !i

bucilai, slruertr minele lui ttatamo9uD.

Tati-mosule, zise fetila,

ce zboari pislrile?

de

aripi, rispunse bitrinul sorbind-o din ochi-

- Finci

au

Tad-moqulg a!

Dacd

wa

si-mi

creascl gi mie aripi 9i si zbor sus


de tot, pini in slava cerului, zise
biiatul netezindu-i barba.

li-o ctelte lie

adpi,

mie sd-mi prinzi o presuri 9i


.sticlete.

Ce fericiti sint!
Biiatu.l incileci pe m genunchi
$i fau pe alul Bunicul ii ioaci.
7

rl
,[i

Copiii bat in palme.


Se osteni buniml. Sttrtu din ioc.

'Copiii incepuri sil mingiie.


Din vorbi in vorbd, copiii se
ficure stepini pe obraiii bunicului.
9

asa ese a mea.


- Pffe
$i parr@ astal a mea!
- Mustala
- S,i asta, aasu este a mea.
mea!
- barbd se-ncurcar!Ia

Bmicul

ii impici, zicindu-le:
- Pe din dour.
9i copiii o ti despicari, cm
repede, ci bttrinul strinse din

ochi.

$i dupn e o impdrtird fri-

1eqte, iocepu lauda.

Biiatul:
- MustaF me e mai lugl.

Fata:

-Ba a mea e mai luge!


$i bbiatul intinse d-o musrati
si fata de alta, Im a lui, ta a ei
sd fie mi lmgl.
to

frum@s5.
- Partq m cee @i
e mai albl!
- Ba a mea,
Buicul
zimbi,
mea, c.A e mai .cald5!
- Ba aa mea,
cd e mai dulce!
-Ba a me, cI
nu e e a ta!
-Ba
Ba a mea, ctr m u ochi mai
verde
!

- Pe bMic il trecui lacrimile.


dd
ria s;-j rrnpdcd zicindu_le:
Amindouj
dopouive.
- uoo,t cearusinr
se apriDse

au*-.o

mai

$i btiatul, infuriindu-se, tmse

o palmi in pm

fetei.

Faa !ip4 slri de pe gmmchiul


bltrinului, se repezi gi tlase o

palmi in pafrq biiatului.


Biiatul, o lacrimile in ochi,
sirutd pdtea lui, si fata, suspi
nind, pe a ei.

- Ba a mear ci are u ochi


mai verde !
Bunicul abia se lna de ris.
a mea!
-Ba
- Ba a mea!

14

si

*@l
t

'

EDITURA

loil CREANGi

Set

I buc.

Lei 6.25

S-ar putea să vă placă și