Sunteți pe pagina 1din 3

Spitalul Municipal Calafat

PROCEDURA DE LUARE A
BUNURILOR IN GESTIUNE

NUME

FUNCTIA

VERIFICAT

Puraci Viorel

Director Medical

APROBAT

Stelian Voinea

Manager

Cod : ..
Pag.: 1 / 3
Nr. Reviziei : 0

DATA

SEMNATURA

ELABORAT

INDICATORUL REVIZIILOR
Pag.
Data
rev.
rev.

Obiectul reviziei

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE DOCUMENTE anexa


Structura activitate

Data

Nume si prenume

Sectia Boli interne


Sectia Obstetrica Ginecologie
Compartiment Neonatologie
Compartiment Neurologie
Sectia Chirurgie generaia
Compartiment Ortopedie
Compartiment ATI
Sectia Pediatrie
Compartiment Fizioterapie
Compartiment Oftalmologie
Compartiment ORL
Compartiment Dermatovenerologie
Sectia TBC Poiana Mare
CPU Plenita
Radiologie
Laborator analize medicate

Dr. Lupu Constantin


Dr. Radulescu
Cicerone
Dr.
Angiu Rodica
Dr. Gliga Cristina
Dr. Litra Mihail
Dr. Covali Veaceslav
Dr. Macarau Anca
Dr. Pasca Liviu
Dr. Poenaru Dana
Dr. Preovic Gabriela
Dr. Raceanu Elena
Dr. Puraci Viorel
Dr. Rugeanu Cristian
As. Pr. Lascuti Leontin
Dr. Vasilescu Eva
Dr. Popescu Niculina

Ambulatoriu
Dispensar TBC
CPU
CPCIN
Dietetica
Sterilizare

As. Pr. Matei Silviu


Dr. Gogoneata
Veronica
As.
Pr. Lazar Ion
Dr. Popescu Niculina
As. Pr. Lungulescu
Steliana
As. Pr. Perianu Mihaela

Semnatura

Spitalul Municipal Calafat

PROCEDURA DE LUARE A
BUNURILOR IN GESTIUNE

Cod : ..
Pag.: 2 / 3
Nr. Reviziei : 0

1. SCOP
Prezenta procedur defineste modul de luare in gestiune a bunurilor de valoare personale, ale
pacientilor, pe perioada internarii.
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplic in toate sectiile spitalului si la camera de garda.
3. OBIECTIVELE ACTIVITATII / PROCESULUI
Asigurarea unui climat de incredere din partea pacientului pacient.
4. TERMINOLOGIE I ABREVIERI
Nu sunt abrevieri
5. DOCUMENTE DE REFERIN
5.1. Ordinul MS nr.972/2010, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si metodologiei de
acreditare a spitalelor
6. RESPONSABILITI
6.1 Responsabil de proces = asistenta medicala
6.2 Echipa de proces
= asistenta medicala + administratorul spitalului
7. DESCRIEREA PROCESULUI

La internarea pacientului asistentul medical il va intreba daca are bunuri de valoare


asupra lui si daca doreste sa le depoziteze in seiful spitalului
Se va inregistra pacientul si bunul de valoare predat.
Pacientul va semna pentru predare si asistentul de primire
La externare, pacientul va solicita bunul dat in pastrare.
Administratorul spitalului va verifica modul de inregistrare a bunurilor date in pastrare si
modul de depozitare a a cestora

8. EVIDENE, NREGISTRRI I ANEXE


8.1. REGISTRU PENTRU PASTRAREA BUNURILOR DE VALOARE
Nr.
crt.

NUME SI
PRENUME
PAICENT

CI si CNP

Denumirea
bunului de
valoare

Data
depozitarii

Semnatura
de primire

Data
eliberarii

Semnatura
de
eliberare

1
2
8.2. Bon de predare / primire (in doua exemplare)
Subsemnatul....................................................., identificat cu CI, seria............Nr...................si cu
CNP...................................., internat in sectia ...........................am predat ...................................................
In data de........................in pastrarea Spitalului.....................................
2

Spitalul Municipal Calafat

Cod : ..

PROCEDURA DE LUARE A
BUNURILOR IN GESTIUNE

Pag.: 3 / 3
Nr. Reviziei : 0

Subsemnatul.....................................................,
identificat
cu
CI,
seria............Nr...................si cu CNP...................................., angajat al spitalului....................................am
preluat bunul.............................................in data de...........................................
Semnatura pacient care a predat
....................................................

Semnatura angajat care a preluat


.....................................................

9. DIFUZARE
Prezenta procedur este pus la dispoziia utilizatorilor:
- pe suport de hartie -conform Listei de difuzare
- pe suport informatic- pe intranet

sau