Sunteți pe pagina 1din 1

APROBAT:

DIRECTOR GENERAL :

PROCES VERBAL DE VALIDARE


AL PROCESULUI DE SUDUR N PUNCTE
Incheiat astazi _______________ la sediul S.C. __________________. de comisia de validare formata din:
Presedinte : _________________
Membrii : _________________
_________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Proces: SUDUR N PUNCTE


Data verificarii: 03.07.2012
Echipament/Utilaj : Main de sudat n puncte nr. Inv. 40360
Sector de lucru: PRESE MECANICE
Tipul de material utilizat: Band de alam de 0,4mm pe band Am 0,4 mm
Parametrii de lucru:

Parametri utilaj

Parametri Optimi

Parametrii constatati

Timp coborre portelectrod T0 (unit. de


timp)
Curent de prenclzire I1 (grade
electrice)
Curent sudur (grade electrice) I2

2-4

15-40

40

50-99

81

Curent forjare (grade electrice) I3

15-40

30

Impulsuri prenclzire N1

00-03

02

Impulsuri sudur N2

00-03

03

Impulsuri forjare N3

00-03

03

corespunde

DA

NU

X
X
X

7. Linia tehnologica:
(utilaj/echipament)

Obs: Verificarea s-a fcut pentru s.ans. contact de la produsul Adaptor dublu cod 63435PE
8. Calificare personal:

atestat

DA

NU

Obs: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
9. Instructiune de lucru/proba:

corespunde

DA

NU

Comisia mentionata mai sus, analizand datele prezentate mai sus a hotarat validarea procesului special :
SUDUR N PUNCTE
Presedinte: ___________________________
Membrii: ___________________________
___________________________