Sunteți pe pagina 1din 2

Arcul electric. Amorsare. Proprietati.

Echipamentele de comutatie reprezinta o clasa importanta a echipamentelor


electrice, avand in principal rolul de a stabili si intrerupe
conductia in circuitele instalatiilor.
Comutatia circuitelor poate fi dinamica sau statica, dupa cum
echipamentele de comutatie realizeaza aceasta operatie pe cale mecanica, prin
inchiderea si deschiderea unor contacte electrice, respectiv prin variatia
comandata a unui parametru electric de tip impedanta (in particular rezistenta),
specifica echipamentelor de comutatie fara contacte. Deconectarea
dinamica, insotita de amorsarea arcului electric intre contacte, ridica dificile
probleme de ordin tehnic. In acest caz apare o solicitare suplimentara, produsa
ca urmare a transferului de energie din coloana arcului spre componentele
constructive din imediata vecinatate, ceea ce face ca temperatura acestora sa
creasca rapid, la valori ridicate. Este necesar astfel ca intreruperea unui circuit
aflat in sarcina sa se obtina prin stingerea definitiva a arcului electric de
deconectare intr-un timp scurt, inainte ca acesta sa produca efecte ireversibile,
atat asupra elementelor constructive cu care vine in contact, cat si asupra
stabilitatii instalatiei din care face parte circuitul care se deconecteaza.
Deconectarea dinamica a circuitelor parcurse de curent este insotita de
amorsarea, intre contactele echipamentului de comutatie, a unui arc electric,
prin coloana caruia curentul continua sa circule. Arcul electric de deconectare
reprezinta o descarcare autonoma, prin care spatiul dintre contacte, in general
electroizolant, devine bun conducator de electricitate, caracterizat prin
densitate de curent si conductivitate de valori mari, temperatura inalta, presiune
mai mare decat cea atmosferica si gradient de potential (intensitate a campului
electric) de valoare redusa.
Tensiunea us, la care se obtine trecerea de la o descarcare autonoma la una
neautonoma, se numeste tensiune de strapungere si este data de legea lui
Paschen. Conform acesteia, in ipoteza unui camp electric uniform, stabilit intre
doi electrozi situati la distanta d intr-un mediu gazos aflat la presiunea p,
tensiunea de strapungere depinde numai de
produsul (pd). Dependenta us(pd) este data prin curbele lui Paschen, utile in
tehnica echipamentelor de comutatie functionand cu mediu, izolant si de
stingere a arcului electric, gazos.Aceste curbe, determinate experimental pentru
diferite gaze,
In constructia echipamentelor destinate comutatiei, se urmareste ca, pentru o
anumita distanta de izolatie, d, impusa, sa se stabileasca valori de lucru, p, ale
presiunii gazului, astfel incat tensiunea de strapungere, us, sa rezulte de valori
cat mai mari. In cazul intreruperii curentilor de mare intensitate (mii de amperi
si mai mult), odata cu diminuarea fortei de apasare in contact, are loc scaderea
numarului contactelor elementare (puncte de atingere), astfel incat densitatea
de curent prin suprafata reala de contact creste foarte mult. Aceasta conduce la
topirea si vaporizarea exploziva a ultimelor punti metalice dintre piesele de
contact, intre care se formeaza o plasma de mare conductivitate. Arcul electric
se considera amorsat intre ramasitele puntilor de contact, imediat dupa explozia

acestora si este intretinut pe seama proceselor de ionizare, produse prin emisie


termoelectronica si prin ciocniri intre particule avand energii cinetice de valori
mari ca urmare a temperaturii inalte din coloana
arcului.
Distributia tensiunii si a gradientului de potential in lungul coloanei unui arc
electric cu ardere stationara este reprezentata in Fig.1.4, de unde rezulta ca, in
vecinatatea catodului, se produce o variatie brusca a tensiunii, numita cadere de
tensiune catodica, uK, gradientul de potential corespunzator, EK, avand valori
mari. In lungul coloanei arcului, tensiunea uC variaza aproape liniar, incat
gradientul de potential poate fi considerat constant, de valoare Ea. La anod se
inregistreaza de asemenea o variatie brusca a tensiunii, datorita caderii de
tensiune anodice, uA. Caderea de tensiune catodica, avand valori de 1020 V,
poate fi considerata constanta, pentru acelasi mediu si acelasi material al
electrozilor. Caderea de tensiune anodica are valori dependente de intensitatea
curentuluiprin arc. Conform Fig.1.4, tensiunea ua, a arcului electric, se poate
scrie sub forma:
ua=uK+uC+uA;
neglijand caderile de tensiune la electrozi si tinand seama de caracterul
constant al gradientului de potential Ea, relatia (1.9) se poate aduce la forma
uzuala:
ua=Eal,
l fiind lungi mea coloanei Stingerea arcului electric, etapa finala a procesului
de deconectare, se obtine prin deionizarea coloanei acestuia, care are ca
urmare
refacerea
rigiditatii
dielectrice a
spatiului
dintre
contactele
echipamentului
de
comutatie..