Sunteți pe pagina 1din 3

17. Definiti conceptul de cultura familiei.

Stabiliti legaturile dintre


cultura si societate, dintre cultura si educatie.
De-a lungul timpurilor, pentru a supravietui, oamenii au fost nevoiti sa se
asocieze intim n grupuri sau cupluri, statuate sub denumirea de familie. Reusind
sa asigure supravietuirea, calitativ si cantitativ a tot mai multe persoane, familia a
devenit din ce n ce mai functionala, viata a elaborat, a uniformizat si a impus tot
mai multe norme de formare si existenta a acesteia. Familia a fost prima institutie
sociala din istoria lumii.
Cultura familiei- este aceea familie in care cultura isi are un rol deosebit in
organizarea si dezvolatrea acesteia pe parcursul vietii. Datorita culturii, obiceiurile
si traditiile in familie se pastreaza, pentru ca familia are la baza ecest fenomel
social ca cultura.
Cultura si societatea
Ideea ca societatea si cultura sunt coexistente inseamna ca prin cultura
intelegem tot ceea ce omul adauga naturii, adica societatea. Prin activitatile sale,
prin propria sa transformare dintr-o fiinta naturala intr-o fiinta sociala, omul devine si o fiinta
culturala. Acest lucru inseamna ca omul este fiinta creatoare de valori, adica de cultura.
Inseamna insa, mai concret, ca omul ,, nu este numai un animal autodomesticit, socializat, ci
ca este un animal cultivat,,
Cultura si educatia
Relatia dintre educatie si cultura poate fi gndita n trei planuri actionale,
distincte din punctul de vedere al continutului la care fac referire dar convergente
din perspectiva finalitatilor urmarite: planul transformarii prin educatie a omului n
fiinta eminamente culturala, planul educatiei ca actiune de transmitere si producere
a culturii si planul rolului educatiei n contextul raportului cultura-civilizatie.
ntelegerea corecta a raporturilor existente ntre cultura si educatie presupune
luarea n considerare a faptului ca aceasta din urma nu numai ca vehiculeaza
variatele continuturi ale culturii si pregateste indivizii pentru ntelegerea si
asumarea adecvata a acesteia ci si asigura, prin intermediul unor actiuni specifice,
formarea si dezvoltarea potentialului de creatie culturala al membrilor unei

societati. Extinderea permanenta a orizontului cultural al speciei umane necesita, n


vederea evitarii suprancarcarii activitatilor de tip scolar, regndirea raporturilor
dintre cultura generala (ansamblul cunostintelor si deprinderilor considerate a fi
necesare si suficiente pentru dezvoltarea multilaterala a personalitatii elevului) si
cultura de specialitate (totalitatea informatiilor si procedurilor destinate celor care
aprofundeaza un anumit domeniu al cunoasterii).
Problematica optimizarii relatiei dintre cultura generala si cultura de
specialitate, dintre ceea ce trebuie sa stie toti indivizii pentru a putea fiinta optim n
contextul existentei culturale si ceea ce ramne rezervat specialistilor din diversele
domenii, reprezinta una dintre polemicile ce caracterizeaza realitatea educationala
contemporana.

18. Analizati tipuri de culture dupa M. Mead:postfigurativa, cofigurativa


si prefigurativa.
In lucrarea sa Le fosse des generotions(1970), M. Mead analizaeza
deosebirile esentiale intre mecanismele invatarii specific unor culture ce difera prin
complexitate lor dar care interrelationeaza si interfereaza asigurint transmiterea
valorilor si fomarea personalitatii. In virtutea faptului ca sociatatea imbina trei
generatii, acestea sunt prezente si in familie la nivel microstructural. In formarea
ethosului pedagogic familia participa la cele trei culture:
Cultura postfigurativa apartine generatiei de virsta a 3- bunicilor. Ea conserva si
perturbeaza valorile si traditiile, in cazul nostrum, obicieiurile si traditiile legate
decasatorie, familie educatia copiilor, educatia si pregatirea tinerii generatii pentru
viata de familie. Savantii considera ca cultura postfigurativa confera culturii umane
o mare stabilitatea.
Cultura cofigurativa este orientate spre present, model predominant in procesul de
socializare a membrilor familiei si care rezida in preluarea comportamentelor si
viziunilor din grupul de similitudine. Aceasta nu inseamna ca societatea si familia
se dezic de modelul postfigurativ. In toate culturile cofigurative, adultii pastreaza o

pozitie dominant, in sensul ca ei,fixeaza cadrul si limitele in care coficuratia poate

avea loc si accepta sau resping comportamentelemovatoare.


Cultura prefigurativa este centrata pe copil, vine sa le complecteze pe celelalte
doua, mai cu seama in perioada cind copilulincepe a fregventa gradinita si scoala,
aducind cu sine noi cunostiinte,abilitati si reguli de viata, comportare si valori.