Sunteți pe pagina 1din 7

Lucrare laborator

Determinarea marimilor caracteristice in circuit DE


CURENT ALTERNATIV

1. Scopul lucrarii: determinarea experimentala


-

a reactantei capacitive a condensatorului


a reactantei inductive a bobinei
a impedantei unui circuit LC serie
a impedantei unui circuit LC parallel

2. Dispozitive si materiale folosite:


-

sursa de tensiune
bobina
condensator
ampermetru
voltmetru
fire conductoare

3. Teoria
Reactanta capacitiva se defineste ca fiind rezistenta electrica echivalenta
a unui condensator intr-un circuit parcurs de un curent alternativ cu o
frecventa .

XC=U/I
Reactanta inductiva se defineste ca fiind rezistenta electrica echivalenta
a unei bobine intr-un circuit parcurs de un curent alternativ cu o frecventa .

XL=U/I
Impedanta se defineste ca fiind rezistenta electrica echivalenta a unui
circuit parcurs de un curent alternativ cu o frecventa .

Z=U/I

4. Pasii:
Voltmetrul a fost montat n paralel, iar ampermetrul n serie fata de restul
sistemului.
a) sursa de tensiune si condensatorul n serie .
b) sursa de tensiune si bobina n serie.
c) sursa de tensiune, bobina si condensatorul n serie.
d) sursa de tensiune de bobina si condensator, montate n paralel.
La fiecare etapa am modificat valorile intensitatii si ale tensiunii din sursa si le-am
notat ntr-un tabel.

5. Prelucrarea datelor:
Formule folosite:

XC=U/I
XL=U/I
Z =U/I
=I x-x I

a) sursa de tensiune si condensatorul n serie

Nr.

U(V)

I(mA)

XC

0.6 8333.3

8.2

1 8200.0

3
4
5

3.7
5.8
7.6

0.5 7400.0
0.7 8285.7
0.9 8444.4

b) sursa de tensiune si bobina n serie

XC

200.62
8132.68

67.32
732.68
153.02
311.72

293.07

Nr.

U(V)

I(mA)

XL

XL

2.6

60 43.3

0.7

3.4

70 48.5

4.4

4.3

47.7 57.77

14.5

400 36.25

7.8

10.3

300 34.33

9.7

44.03

c) sursa de tensiune, bobina si condensatorul n serie

13.6

7.24

Nr.

U(V)

I(mA)

ZS

ZS

6.6

0.65 10153.84

686.5

0.5 10000.00

533.2

7.75

7.5

0.9 8611.11
0.75 10000.00
0.7 8571.4

9467.26

1461.59
532.7
1507.3

d) sursa de tensiune de bobina si condensator, montate n paralel

944.24

Nr.

U(V)

I(mA)

ZP

ZP

2.1

50 42.0

3.1

4.2

90 46.6

1.1

8.7

200 43.5

5.3

140 37.8

1.95

Observatii

35 55.71

45.12

1.6
7.3
10.6

4.7

pentru sisteme diferite s-au folosit scale diferite la ampermetru si voltmetru;


s-au neglijat rezistentele firelor conductoare;
la I , la masuratorile 4 si 5 am schimbat condensatorul.