Sunteți pe pagina 1din 8

3/8/13

7 Aerul umed

7. DETERMINAREA MARIMILOR DE STARE ALE AERULUI UMED 7.1. Notiuni generale Amestecul mecanic dintre aerul uscat si vaporii de apa formeaza aerul umed. Presiunile partiale ale aerului pa, respectiv ale vaporilor de apa pv sunt: pa = p.ra ; pv = p.rv , (7.1) in care: p este presiunea totala a aerului umed, iar ra si rv sunt participatiile volumice ale aerului uscat si respectiv ale vaporilor de apa. Presiunea partiala a vaporilor de apa in aerul atmosferic este foarte mica si in consecinta este posibila evaporarea apei la o temperatura mult inferioara temperaturii de vaporizare la presiunea normala fizica de 1,01325 bar, unde t = 100o C. Pe fenomenul de evaporare superficiala a apei se bazeaza existenta vaporilor de apa din aerul atmosferic la temperaturi scazute, 0o C si sub 0o C. 7.2. Calculul marimilor principale ale aerului umed In baza legii lui Dalton se poate scrie : p = pa + pv . ( 7.2 ) Aerul umed care contine cantitatea maxima de umiditate (de vapori de apa) se numeste aer saturat. Pentru aerul umed se definesc urmatoarele marimi: - Gradul de umiditate x, denumit si umiditatea absoluta sau continut de umiditate, este raportul dintre masa vaporilor de apa si masa aerului uscat:

, (7.3)

sau:

(7.4)

in care: Mv , Ma sunt masele moleculare ale vaporilor de apa si ale aerului uscat; pv si ps sunt presiunea partiala respectiv presiunea de saturatie a vaporilor de apa, iar xs - gradul de umiditate al aerului umed saturat. - Gradul de saturatie y , se defineste cu relatia :
www.termo.utcluj.ro/termoluc/Lucr07/L7.html 1/8

3/8/13

7 Aerul umed

[ - ] . (7.5)

Presiunea partiala a vaporilor de apa, se determina din relatia (7.4) :

[ bar] . (7.6) Presiunea partiala a aerului uscat este:

[ bar] . (7.7) Densitatea aerului umed se determina cu relatia : [ kg/m3] , (7.8) in care: pentru R = 8314 J / kmol.K; Ma = 28,964 kg / kmol; Mv = 18,016 kg / kmol, se obtine in S.I.:

[ kg/m3] , (7.9) in care T este temperatura absoluta, in K; p si pv se inlocuiesc in N / m2. Umiditatea relativa a aerului umed este raportul dintre cantitatea de vapori existenta in aer si cantitatea maxima de vapori de apa pe care o poate absorbi aerul la acea temperatura si se defineste cu relatia :

[ - ] . (7.10) in practica se considera y = j . Volumul masic al aerului umed se defineste cu:

[ m3/kg] . (7.11) Caldura masica la p = ct. a aerului umed este:

, [ kJ/(kg.K)] , (7.12)
www.termo.utcluj.ro/termoluc/Lucr07/L7.html 2/8

3/8/13

7 Aerul umed

in care: cpa = 1,0106 kJ / (kg.K) este caldura masica medie a aerului uscat intre 0 si 50o C; cpv= 1,866 kJ/(kg.K) este caldura masica medie a vaporilor de apa intre 0 si 75o C. Entalpia amestecului a 1 kg aer uscat si x kg vapori de apa este: H1+ x = cpa.t + x (cpa .t + 2512) [ kJ / (1+ x ) kg amestec ] ( 7.13 ) Entalpia masica a 1 kg de aer umed va fi :

[ kJ/kg aer umed] ( 7.14 ) Temperatura punctului de roua ( punctul t ) este temperatura de saturatie a aerului umed care se raceste, pastrandu-si umiditatea absoluta (x) constanta. Punctul t se poate calcula astfel: cunoscandu-l pe x, se determina pv cu relatia (7.6), iar din tabelul 7.2 se citeste temperatura corespunzatoare acestei presiuni, considerand-o egala cu ps. 7.3. Determinarea experimentala a marimilor aerului umed Umiditatea aerului se masoara cu aparate numite: higrometre, psicrometre sau psihrometre. Cel mai utilizat este psicrometrul din figura 7.1, denumit psicrometru cu ventilator de tip Asmann, care consta dintr-un termometru uscat (1) si un termometru umed (2), ultimul fiind infasurat intr-o panza higroscopica imbibata cu apa. Capetele termometrelor sunt scaldate de curentul de aer umed aspirat de catre un mic ventilator (4), actionat cu resort metalic sau electric, cu o viteza mai mare de 2,5 m / s. Datorita evaporarii, temperatura tum indicata de termometrul umed (2) este mai mica decat temperatura tus indicata de termometru uscat (1). Umiditatea relativa a aerului se determina folosind relatia (7.10) scrisa sub forma:

[ - ] , (7.15) in care: ps este presiunea partiala a vaporilor de apa saturati continuti de aer, la temperatura tum; ps- presiunea partiala a vaporilor de apa saturati continuti de aer insa la temperatura tus; C - coeficient psicrometric, in bar / K; pb = p este presiunea barometrica si totodata si presiunea totala a aerului umed, in bar; po = 1,01325 bar, este presiunea la starea normala fizica. Coeficientul psicrometric depinde de viteza de circulatie a aerului w si se determina din tabelul 7.1. iar valorile lui ps si ps se citesc din tabelul 7.2 in functie de tum si tus .
www.termo.utcluj.ro/termoluc/Lucr07/L7.html 3/8

3/8/13

7 Aerul umed

Fig.7.1. Psicrometru cu ventilator, tip Asmann; 1, 2- terometre; 3- suport; 4- ventilator.

Tabelul 7.1 Coeficientul psicrometric C w [ m/ s ] 0,13 0,20 0,40 C [ bar / K ] 1,3.10-3 1,1.10-3 0,9.10-3 w [ m/ s ] 0,80 2,30 4,00 C [ bar / K ] 0,8.10-3 0,7.10-3 0,67.10-3 a aerului umed saturat,

Tabelul 7.2. Presiunea partiala la temperatura t. t [ oC ] [ N / m2 ] 0 -10 -9 -8 1 259,5 283,3 309,5

, continutul de vapori de apa x si entalpia

x [ torr ] 2 1,946 2,125 2,321 [ kg / kg ]

H1+ x [ kJ/(1+ x)kg am.] 4 -5,986 -4,605 -3,182

3 0,001650 0,001180 0,001969

Tabelul 7.2 Continuare.


www.termo.utcluj.ro/termoluc/Lucr07/L7.html 4/8

3/8/13

7 Aerul umed

0 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 337,6 368,1 401,0 436,8 475,5 517,2 562,1 610,5 657,3 705,3 758,6 813,3 872,0 934,6 1001,3 1073,3 1148,0 1228,0 1264,0 1402,6 1497,3 1598,6 1705,3 1817,3

2 2,532 2,761 3,008 3,276 3,566 3,879 4,216 4,579 4,93 5,29 5,69 6,10 6,54 7,01 7,51 8,05 8,61 9,21 9,48 10,52 11,23 11,99 12,79 13,63

3 0,002149 0,002343 0,002552 0,002781 0,003030 0,00330 0,00359 0,00390 0,00420 0,00451 0,00485 0,00520 0,00558 0,00598 0,00642 0,00688 0,00736 0,00788 0,00844 0,00902 0,00964 0,01030 0,01100 0,01174

4 -1,716 -0,209 + 1,298 2,889 4,521 6,196 7,912 9,754 11,512 12,936 15,154 17,038 18,880 21,015 23,150 25,370 27,588 29,932 32,318 34,830 37,384 40,105 42,700 45,631
5/8

www.termo.utcluj.ro/termoluc/Lucr07/L7.html

3/8/13

7 Aerul umed

17 18 19 20 21 22 23 24 25

1937,3 2064,0 2197,3 2338,6 2486,6 2644,0 2809,3 2984,0 3168,0

14,53 15,48 16,48 17,54 18,65 19,83 21,07 22,38 23,76

0,01254 0,01337 0,01425 0,01519 0,01618 0,01724 0,01833 0,01951 0,02077

48,561 51,910 55,259 58,608 61,957 65,725 69,493 73,679 77,865

Tabelul 7.2 Continuare. 0 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1 3361,2 3565,2 3780,0 4005,2 4242,7 4493,2 4754,5 5030,5 5320,0 5624,0 5941,2 6276,0 6625,2 2 25,21 26,74 28,35 30,04 31,82 33,70 35,66 37,73 39,90 42,18 44,56 47,07 49,69 3 0,02209 0,02347 0,02493 0,02649 0,02814 0,02980 0,03169 0,03364 0,03569 0,0379 0,0401 0,0425 0,0451 4 82,051 86,656 91,680 97,122 102,146 107,588 113,449 119,310 125,589 132,287 139,404 146,521 154,056
6/8

www.termo.utcluj.ro/termoluc/Lucr07/L7.html

3/8/13

7 Aerul umed

39 40

6992,0 7376,0

52,44 55,32

0,0478 0,0506

162,010 170,382

7.4. Prelucrarea si interpretarea rezultatelor In tabelul 7.3 se trec marimile masurate si calculate ale aerului umed. Se vor face masuratori pentru determinarea marimilor aerului atmosferic (ambiant), in diferite locuri din laborator cu psicrometrul Asmann si in limita timpului disponibil chiar in afara cladirii. Gradul de umiditate se obtine din relatia (7.5) considerandu-se y = j , unde valoarea lui xs se considera aceea din dreptul temperaturii indicate de termometru umed (tum), din tabelul 7.2, astfel: x = j . xs [ kg / kg] . Presiunea partiala a aerului uscat se determina cu relatia (7.7); densitatea aerului umed cu relatia (7.9) calculata pentru temperatura citita la termometru uscat (tus), iar pv = j . ps . Caldura masica cu relatia (7.12), iar entalpia masica a 1 kg de aer umed cu relatiile (7.13) si (7.14) sau utilizand valoarea lui H1+ x din tabelul 7.2 pentru valoarea lui (tus). Umiditatea relativa a aerului j se va calcula cu relatia (7.15) unde pentru C se adopta valoarea C = 0,67.10-3 bar / K . Tabelul 7.3 Tabelul cu rezultate experimentale si calculate Nr. Crt. 1 Marimea masurata sau calculata Presiunea barometrica respectiv presiunea totala a aerului umed 2 Temperatura termometrului umed 3 Temperatura termometrului uscat 4 Presiunea partiala a bar
7/8

Simbol

U.M. 1

Determinarea 2 3 4

Obs.

p = pb

bar

tum

OC

tus

oC

www.termo.utcluj.ro/termoluc/Lucr07/L7.html

3/8/13

7 Aerul umed

vaporilor de apa saturati la temperatura termometrului umed 5 Presiunea partiala a vaporilor de apa saturati la temperatura termometrului uscat 6 Umiditatea relativa a aerului umed 7 8 Gradul de umiditate Presiunea partiala a aerului uscat 9 Densitatea aerului umed 10 Caldura masica la p = ct.a aerului umed 11 Entalpia masica a 1 kg de aer umed

ps

ps

bar

x pa

kg/kg bar

kg/m3

cp

kJ/(kgK)

kJ/kg. aer umed

www.termo.utcluj.ro/termoluc/Lucr07/L7.html

8/8