Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE MPRUMUT DE FOLOSIN COMODAT

ncheiat astzi, ..

I. PRTILE CONTRACTANTE
I.1. ., domiciliat n ., str. ., nr. , Bl. .,
sc.., ap. .., nscut la data de , n .., posesor al crii de identitate
seria ., nr. , eliberat de , cod numeric personal
, i
I.2. ., C.I.P. .., reprezentat prin...............................
domiciliat.., str. ., nr., nscut la data de
.., n ., posesor al crii de identitate seria , nr. ., eliberat de
, cod numeric personal ., n calitate de comodatar, pe
de alt parte,
au convenit s ncheie prezentul contract de comodat, cu respectarea urmtoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1. Obiectul contractului l constituie parte din imobilul situat n .., str.
.., nr. ., conform anexei 1.
II.2. Comodantul mprumut comodatarului n mod gratuit parte din imobilul conform anexei, ce
face obiectul prezentului contract cu destinaia de sediu.

III. OBLIGAIILE PRILOR


III.1. Obligaiile comodatarului sunt urmtoarele:
s ngrijeasc i s conserve locuina ca un bun proprietar;
s foloseasc locuina conform destinaiei sale, i anume, pentru constituire sediu;
s predea locuina liber i n bun stare, la data expirrii termenului contractului;
rspunde dac locuina se deterioreaz din vina sa.
III.2. Obligaiile comodantului sunt urmtoarele:
s predea spre folosin comodatarului imobilul mai sus menionat;
s rspund de repararea daunelor cauzate de viciile ascunse ale locuinei;
IV. DURATA CONTRACTULUI
IV.1. Prile au convenit s ncheie prezentul contract de mprumut de folosin pe o perioad de
.ani, cu posibilitatea de prelungire pe perioade subsecvente.
V. LITIGII

V.1. Prile au convenit c toate nenelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate
din interpretarea, executarea ori ncetarea acestuia s fie rezolvate pe cale amiabil de reprezentanii
lor.
V.2. n cazul n care nu este posibil rezolvarea litigiilor pe cale amiabil, prile se vor adresa
instanelor judectoreti competente.
VI. CLAUZE FINALE
VI.. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de 2 exemplare originale, astzi,

Comodant

Comandatar

S-ar putea să vă placă și