Sunteți pe pagina 1din 3

ACTIVITATE EXTRACURRICULARA

ARGUMENT
Dumnezeu a vrut ca în acest colţ de rai al planetei să se ivească din dorul , bucuria şi
suferinţa unui popor geniul poeziei ce ne luminează destinul şi cultura în lume , făcându-
ne mândri că suntem români . Cât va exista MIHAI EMINESCU mai există speranţă ,
visare , iubire de om şi de natură , POEZIE !
Să-l cinstim cum se cuvine pe cel care a dat nemurire numelui de român.

SCOPUL:

-marcarea zilei de naştere a marelui poet Mihai Eminescu


-antrenarea elevilor in activitǎţi educaţionale în vederea cunoaşterii şi respectǎrii
valorilor culturae naţionale;
-abordarea integratǎ şi interactivǎ a unor fragmente din bibliografia şi opera marelui
poet prin insuşirea de cunoştinţe prin intermediul:cǎrţi,expozitiilor omagiale, internet,
parteneri educaţionali, vizitǎ la muzeul,, Mihai Eminescu”
-sensibilizarea copiilor faţǎ de opera eminescianǎ prin insuflarea în sufletele lor a
sentimentelor de dragoste, mândrie şi respect pentru cel care este”sufletul poporului
român”;

OBIECTIVE OPERATIONALE:

-cunoaşterea vieţii şi a operei lui Eminescu în accesibilitatea vârstei copiilor;


-capacitatea de a reproduce independent şi de a expune versuri din creaţia poetului;
-cultivarea creativitǎţii, a inaginaţiei artistice şi plastice;

Coordonatori proiect:
prof. Sauciuc Elena
prof. Anton Coralia
prof. Hriscu Gina
prof. Mazilu Anisoara
prof. Viusenco Nicolae

RESURSE UMANE : elevii caselor a V-a şi a VI-a, cadre didactice, pǎrinţi;


RESURSE MATERIALE:iustraţii, cǎrţi, reviste, Muzeul ,, Mihai Eminescu” Iaşi
Locul desfaşurǎrii: sala de clasǎ, Biblioteca şcolarǎ, Muzeul ,, Mihai Eminescu”
Perioada de desfǎşurare: 8 – 15.I.2009

Activitǎţi programate

Nr. Loc de desfǎ-


crt. ACTIVITATEA şurare Termen
1. ,,Sǎ-l cunoaştem mai bine pe Sala de clasǎ 15 ianuarie
Eminescu”
-prezentarea unui material
realizat în pps. despre marele
nostru poet
- audierea unor poezii şi cântece
2. ,,Coborând dintre obcini, pe Biblioteca şcolarǎ 15 ianuarie
plai”
-program artistic dedicat marelui
poet(poezii, montaj, cântece)
3. -concurs de recitǎri Vizita la 17 ianuarie
,,Se aratǎ în nopţi înlunate Muzeul ,, Mihai
Voievodul Eminescu Mihai.” Eminescu”-Iasi
"Muzeul e cea mai înaltă şi
totodată cea mai simplă dintre
şcoli. Pentru cel ce-i ghiceşte
rostul, muzeul devine şcoala cea
mai vie din care poate trage
multe şi neînchipuite
învăţăminte."
(Al. Tzigara-Samurcaş, 1872-
1952, filozof, istoric de artă,
muzeograf, autor de publicaţii în
domeniul artei, etnologiei,
muzeologiei)

Director,
Prof. Viusenco Nicolae