Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE


DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
16 iulie 2008

Proba scrisă la POŞTĂ


Maiştri instructori Varianta 5

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.
SUBIECTUL I (30 puncte)

1. Precizaţi în foaia de concurs: 10 puncte

a) Tipul formularului următor


b) Precizaţi în câte exemplare în care se completează
c) Prestaţia la care serveşte
d) Informatiile ce se înscriu in locul cifrelor notate in parantezele din formular la
expedierea unui colet a cărui conţinut sunt haine şi are greutatea 6 kg , valoarea 30 lei,
indicaţia specială AR .

Seria H nr. 242.758 TAXE


Chitanţa nr. ……… LEI B
De primire………………(1)…………………………….
(felul trimiterii)

Conţinutul……………………(2)…………………………
Indicaţii speciale………………(3)………………………
Greutatea …………Kg……(4)….g………………………..
Valoare……(5)……….Ramburs…………………………..
(în cifre) (în cifre)
Destinaţia ……………………...Jud. ……………………...
Expeditor…………………………………………………...

Semnătura salariatului

2. Referitor la obiectele de corespondenţă,răspundeti la următoarele cerinţe: 10 puncte

a) Definiţi obiectele de corespondenţă.


b) Indicaţi trimiterile ce fac parte din categoria ,,OBIECTE DE CORESPONDENŢĂ”.
c) Enumeraţi 3 Indicaţii speciale admise de corespondenţă.

3. Precizaţi în foaia de concurs: 10 puncte


a) Condica în care se înscriu mandatele înainte de achitare.
b) Modalitatea de completare pentru această condică.
c) Numărul de exemplare în care se completează.
SUBIECTUL II (30 puncte)

1. Descrieţi scrisorile cu valoare declarată,după următoarea structură de idei: 16puncte


- Condiţionare
- Conţinut
- Greutate
- Dimensiuni
- Ambalare .
Probă scrisă la POŞTĂ Maiştri instructori Varianta 5
1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

2. Precizaţi părţile componente ale tarifului la prezentarea unui mandat poştal în vederea
expedierii , cu următoarele date : 14puncte
• este prezentat la Cluj pentru Bucureşti
• valoarea 1.500.000 lei ROL
• indicatia specială AR

SUBIECTUL III (30 puncte)

Stabiliţi corelaţii între metodele didactice, mijloacele de învăţământ şi formele de organizare a


activităţii, cu aplicaţii la disciplina de concurs, având în vedere:
- definirea conceptelor: metodă didactică, mijloace de învăţământ, forme de organizare a
activităţii didactice;
- trei aplicaţii/exemple de combinare eficientă a metodelor, mijloacelor şi formelor de
organizare a activităţii didactice la disciplina de concurs.

Probă scrisă la POŞTĂ Maiştri instructori Varianta 5


2

S-ar putea să vă placă și