Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE


DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
16 iulie 2008

Proba scrisă la limba şi literatura română şi metodica predării limbii române, limba
şi literatura polonă şi metodica predării limbii polone
învăţători/institutori – clase cu predare în limba polonă Varianta 5

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte)


Na koniec z trzaskiem sali drzwi na wściąż otwarto.
Wchodzi pan Wojski w czapce i z głową zadartą,
Nie wita się i miejsca za stołem nie bierze,
Bo Wojski występuje w nowym charakterze
Marszałka dworu. Laskę ma na znak urzędu
I tą laską z kolei, jako mistrz obrzędu,
Wskazuje wszystkim miejsca i gości usadza.
(Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz – księga dwunasta
„Kochajmy się”)
-wypisz z tekstu 4 czasowniki w czasie teraźniejszym
-odmień przez przypadki w liczbie pojedyńczej i mnogiej rzeczownik czapka
-podaj inne utwory autorstwa Adama Mickiewicza
-scharakteryzuj wybraną postać z utworu „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza
- dokonaj syntaktyczno-morfologicznej analizy podkreślonego zdania

SUBIECTUL II (30 puncte)

Scrieţi, pe foaia de concurs, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul
de mai jos:

Într-o seară de la începutul lui iulie 1909, cu puţin înainte de orele zece, un tânăr de vreo
optsprezece ani, îmbrăcat în uniformă de licean, intra în strada Antim, venind dinspre strada Sfinţii
Apostoli, cu un soi de valiză în mână, nu prea mare, dar desigur foarte grea, fiindcă, obosit, o
trecea des dintr-o mână într-alta. Strada era pustie şi întunecoasă şi, în ciuda verii, în urma unor
ploi generale, răcoroasă şi foşnitoare ca o pădure.
(George Călinescu, Enigma Otiliei)

1. Stabiliţi câte un sinonim potrivit pentru următoarele cuvinte: mare, greu, elev, des. 4 puncte

2. Precizaţi valorile morfologice şi funcţiile sintactice ale cuvintelor din text:


optsprezece, o (trecea), întunecoasă. 6 puncte

3. Prezentaţi, prin câte un exemplu/ un comentariu potrivit sau prin câte un citat comentat, cinci
trăsături fizice şi/ sau morale/ de caracter ale Otiliei, personaj principal al romanului Enigma
Otiliei, de G. Călinescu. 10 puncte

4. Precizaţi trei trăsături care fac posibilă încadrarea operei Enigma Otiliei în specia literară roman.
6 puncte

limba şi literatura română şi metodica predării limbii române, limba şi


Probă scrisă la
literatura polonă şi metodica predării limbii polone învăţători/institutori – clase cu
predare în limba polonă Varianta 5
1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Construiţi două fraze în care conjuncţia subordonatoare să introduce, mai întâi, o subordonată
predicativă şi apoi o subordonată circumstanţială de scop. 4 puncte

SUBIECTUL III (30 puncte)

1. Numiţi patru valori formative ale activităţilor de compunere. 4 puncte

2. Daţi câte un exemplu pentru următoarele tipuri de exerciţii: exerciţiu de recunoaştere simplă,
exerciţiu de completare, exerciţiu de modificare. 6 puncte

3. Numiţi două variante de formulare a ideilor principale. 4 puncte

4. Napisz scenariusz lekcji na temat “Miłość – na podstawie wybranego utworu” ( cele lekcji, tok
zajęć) 10 punktów
5. Nowoczesne metody nauczania / metody aktywizujące 6 punktów

limba şi literatura română şi metodica predării limbii române, limba şi


Probă scrisă la
literatura polonă şi metodica predării limbii polone învăţători/institutori – clase cu
predare în limba polonă Varianta 5
2

S-ar putea să vă placă și