Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE


DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
16 iulie 2008

Proba scrisă la limba şi literatura croată


educatoare Varianta 5

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte)

Ko slamka sam u silnom viru,


Što zahvaćena njim skakuta –
Tajanstvo ljubavi ko žudi,
Toga taj bezdan i proguta.

O pleši, slamko, pleši, pleši,


Još je tu talas, površina,
I svom se suncu zlatno smiješi,
Dok te ne poždere dubina.
Dobriša Cesarić: Ko slamka sam u silnom viru

1. Razdijelite na slogove riječi: slamka, tajanstvo, proguta, talas.


2. Napravite rečenice s podvučenim riječima.
3. Analizirajte navedene stihove.
4. Istaknite glavne motive pjesme.
5. Izvršite morfološku analizu boldirano napisanih riječi.

SUBIECTUL II 30 puncte

Scrieţi, pe foaia de concurs, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul
de mai jos:

De atunci au început zile triste pentru bietul pui: se uita cu ochii plânşi cum fraţii lui se învăţau
la zbor dimineaţa şi seara; iar noaptea, când ceilalţi dormeau sub aripa mamei, el o întreba cu
spaimă:
− Mamă, nu e aşa că o să mă fac bine? Nu e aşa că o să merg şi eu să-mi arăţi cetăţi mari şi
râuri şi marea?
− Da, mamă, răspundea prepeliţa, silindu-se să nu plângă.
(Ioan Al. Brătescu-Voineşti, Puiul)

1. Stabiliţi câte un sinonim potrivit pentru următoarele cuvinte: bietul, silindu-se. 4 puncte

2. Precizaţi valorile morfologice ale următoarelor cuvinte: lui, dimineaţa, sub. 6 puncte

3. Povestiţi deznodământul naraţiunii, justificând finalul prin relaţie cu mottoul operei literare: Sandi,
să asculţi pe mămica! 10 puncte

4. Transformaţi vorbirea directă din fragmentul de mai sus în vorbire indirectă. 6 puncte

Probă scrisă la limba şi literatura croată Error! Reference source not found. Varianta
5
1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Precizati funcţiile sintactice ale cuvintelor triste, noaptea, mamei, -mi . 4 puncte

SUBIECTUL III (30 puncte)

1. Numiţi două funcţii ale jocului didactic. 4 puncte

2. Indicaţi etapele jocului didactic, ca activitate de educare a limbajului. 6 puncte


3. Prezentaţi patru modalităţi de familiarizare a copiilor cu textul literar. 4 puncte

4. Pripremne vježbe za čitanje i pisanje. 10 bodova


5. Napišite odvijanje nastavnog sata scenskog prikaza. Imajte u vidu sljedeće: 6 bodova
- pripremanje za nastavni sat
- tip lekcije
- etape nastavnog sata
- vježbe
- priručnici metodike

Probă scrisă la limba şi literatura croată Error! Reference source not found. Varianta
5
2

S-ar putea să vă placă și