Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE


DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
16 iulie 2008

Proba scrisă la Limba şi literatura română, limba şi literatura bulgară şi metodica


predării activităţilor instructiv -educative în grădiniţa de copii
Educatoare – grupe cu predare în limba bulgară Varianta 5

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.

SUBIECTUL I 30 puncte
Оня, който разказваше, беше един висок мъж с дребно и надупчено от
шарката лице, с дълги сиви мустаци и с лукави, дръзки очил Той носеше едно
огромно извехтяло и без копчета палто и громкото име Македонски.
(Иван Вазов, Немили-Недраги)

1. Разделете на срички думите – дълги, шарка, извехтяло . 4 точки


2. Образувайте изречения с думите –лукав, надупчен; 4 точки
3. Опишете с ваши думи героя Македонски; 6 точки
4. Съставете накратко литературния портрет на писателя Иван Вазов; 10 точки
5. Анализирайте от морфологична гледна точка съществителните имена в текста 6 точки

SUBIECTUL II 30 puncte

Scrieţi, pe foaia de concurs, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul
de mai jos:

De atunci au început zile triste pentru bietul pui: se uita cu ochii plânşi cum fraţii lui se învăţau
la zbor dimineaţa şi seara; iar noaptea, când ceilalţi dormeau sub aripa mamei, el o întreba cu
spaimă:
− Mamă, nu e aşa că o să mă fac bine? Nu e aşa că o să merg şi eu să-mi arăţi cetăţi mari şi
râuri şi marea?
− Da, mamă, răspundea prepeliţa, silindu-se să nu plângă.
(Ioan Al. Brătescu-Voineşti, Puiul)

1. Stabiliţi câte un sinonim potrivit pentru următoarele cuvinte: bietul, silindu-se. 4 puncte

2. Precizaţi valorile morfologice ale următoarelor cuvinte: lui, dimineaţa, sub. 6 puncte

3. Povestiţi deznodământul naraţiunii, justificând finalul prin relaţie cu mottoul operei literare: Sandi,
să asculţi pe mămica! 10 puncte

4. Transformaţi vorbirea directă din fragmentul de mai sus în vorbire indirectă. 6 puncte
Limba şi literatura română, limba şi literatura bulgară şi metodica
Probă scrisă la
predării activităţilor instructiv -educative în grădiniţa de copii Educatoare – grupe
cu predare în limba bulgară Varianta 5
1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Precizati funcţiile sintactice ale cuvintelor triste, noaptea, mamei, -mi . 4 puncte

SUBIECTUL III 30 puncte

1. Изискванията в процеса на обучение на децата в предучилищна възраст; 10 точки


2. Ролята на “играта” в процеса на обучение на деца в предучилищна възраст. 6 точки
3. Numiţi două funcţii ale jocului didactic. 4 puncte

4. Indicaţi etapele jocului didactic, ca activitate de educare a limbajului. 6 puncte

5. Evidenţiaţi patru valori formativ – educative ale jocului didactic.

4 puncte

Limba şi literatura română, limba şi literatura bulgară şi metodica


Probă scrisă la
predării activităţilor instructiv -educative în grădiniţa de copii Educatoare – grupe
cu predare în limba bulgară Varianta 5
2