Sunteți pe pagina 1din 2

c

Formatul de emisiune ales


Motivatia alegerii acestui format
c c c c 
c  c c c c c
c c c
 c 
 c c c
 c c c c c c c  c c 
c  c c c c c c

cc c
 c
c c c cc  ccc  c
c  c c  c c c 
 c c c c c  c c c c
 c c c 
 c c  c
 c  c  c c  c

 c  c  c c c c
  c c cc c cc
c c c c  c  c c  c c c  c c c
  c  c cc c
c c
 c cc c c c c  ccc cc  cc c c 
c
  c
c c c
c
 c
 c c c c cc c c c

 c c
 c cc c c c c c c  c  c c c
 c  c c c c 
 c c  c c c 
c  c c  c c c
 c c cc c c c c c c cc c c
c c

c 
 c c c  cc c  c c c c c c c c c
c
cc  cc c!c c c c cc c"c#
c c
 c c c
cc"c $c% c&c"
ccc$c'c c c c c
c  c c
Cuprins :
Prezentarea emisiunii
$c c
 (cc
'c) c
 (c
!c"  c(c
*c  c
 c  cc c
 c
+c,
 cc
c c cc c
-c. c
/c
Mijloace de productie:
"  (c
$c "  c c c
 c
'c  c  cc 0 /c
!c  c  c 0 /c
" c(c
$c c c  c c  c c c  c  c c c
 c c c c c c(c
  c  c c c c1 /c
 c 0 /c
 c  /c
 0c c c c  c
'c c c c c  c
 c  c  c c /c
!c c c  cc  c
*c , c 0  c c 0
 c 0 c c  c c c c 
 c
  c c c 
 c c  c c 0 c
 c 
c c
 c 
c
 02 c  cc c c  c c
 c
+c &  c 
 c
 c c c c
 c (c  c 
c
 c  c c
-c 03
 c c 
 c c

 c c c c  c  c c c
 c
4c , c c
   c
 c 0 c c c c 
c 
 c
   c  c c ccc  c c c c 0 c
5c "  c c
 c  cc c c c c/c
" cc
$c c /c
'c , 6 cc c c c /c
!c 0 c7c  c
  c cc c c
 c c c c c
 c c c
c