Sunteți pe pagina 1din 1

GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ÎNTOCMIT :Prof. ing. dr.

Muntenaşu Mariana
„MARCEL GUGUIANU ZORLENI AN ŞCOLAR: 2010 -201l
Disciplina: Analiza instrumentală TOTAL ORE: 62 (2 ORE / SĂPT.)
CLASA a XI-a C

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Număr
Nr. Unitatea de Competenţe Săptaman
Conţinuturi tematice ore OBS.
Crt. competenţă specifice a
alocate
13.1 Efectueaza
Obţinerea metalelor, nemetalelor si a substanţelor compuse prin electroliza;
determinări prin
Determinări cantitative prin metoda electrogravimetrica;
metode Determinări cantitative prin metoda conductometrica;
electrochimice de Determinări cantitative prin metoda potentiometrica;
analiza
Corelarea fenomenelor optice cu aparatele si metodele de analiza;
13.2 Efectueaza Determinări cantitative prin spectrofotometria de absorbţie moleculara;
13 ANALIZA determinări prin Determinări cantitative prin spectrofotometria de absorbţie atomica;
1
INSTRUMENTALA metode optice de Determinări cantitative prin metoda refractometrica;
analiza Determinări cantitative prin metoda polarimetrica;
Determinări cantitative prin nefelometrie si turbidimetrie.
Consideraţii teoretice;
13.3 Efectueaza
Separarea componenţilor unor amestecuri prin cromatografia de absorbţie
deterninari prin
pe coloana;
metode
Separarea unor ioni prin cromatografia cu schimb ionic;
cromatografice
Separarea unor cationic prin cromatografia pe hârtie;
2. Total ore 62