Alecsandri - Coana Chirita in Balon

CUCOANA CHIRIŢA ÎN BALON FARSĂ DE CARNAVAL ungur NAE NĂUCESCU D E S PA, soţia lui PERSONAJELE: CUCOANA CHIRIŢA G R I G O R I B Â R Z O I, soţul ei ELLIEN

MOGHIOR, aeronaut COSTICĂHAZLIUL L I C Ă PANGLICĂ UN COMISAR UNVÂNZĂTORDEALUNE PRĂJITE PUBLIC (Scenele se petrec din dosul Mitropoliei, pe piaţa destinată pentru ascendarea baloanelor, 1874.) Notă. La deschiderea cortinei, câţiva soldaţi, în mijlocul scenei, ţin frânghiile ce sunt legate de năvodul balonului. Ellien Moghior e în naselă, ocupat aşi face pregătirile de plecare. Balonul, purtând cu litere mari numele de Ciubăr-Vodă, este înălţat astfel ca să fie văzut de publicul din sală. Nasela e ornată cu steaguri tricoloare. Lume multă în fund. În dreapta, o estradă. Pe laiţa din faţă, Năucescu şi Despa. Hazliu şi Panglică se primblă pe sub estrade lornietând damele. Vânzătorul se poartă pintre public, strigând din timp în timp: Alune prăjite! şeapte de-o para! Vasile Alecsandri 145 Cucoana Chiriţa în balon COR SCENA I PUBLICUL, MOGHIOR, N Ă U C E S C U , D E S P A , H A Z L I U , PANGLICĂ,VÂNZAT O R U L , ă CHIRIŢA î Ce minune! ce drăcie! Parcă-i din poveste, zău! A ajuns omul să fie Mai uşor decât un zmeu. Nu-i destul că el pe lume Bate câmpii deseori, Acum el vroieşte-anume Ca să zboare chiar prin nori! NĂUCESCU (într-o mirare necurmată): Aoleo! maică!... Ce-a fost să mai fie! D E S PA: Taci, frate, nu te mai mira aşa cu gura căscată, că te-or crede bucureştenii scăpat din tufe. N Ă U C E S C U : Ce tufe? Ce tufe, Despo?... Dar n-ai citit ziarul de astăzi? D E S PA: Care? că-s multe de toate ca seminţa de ardei.
pag.: 1 din 13

... H A Z L I U : Negreşit. Dumneaei (arată pe Despa). NĂUCESCU: Să mă fericesc cu numele d-tale? H A Z L I U : Tachi Hazliul. sunt din Brăila. numai într-un picior.... Balonul ăsta. PA N G L I C Ă (păunindu-se): Precum vezi. cel din basme? N Ă U C E S C U : Ba.. Aşa-i e numele. D E S PA : Şi ce mai spune el în limba lui? N Ă U C E S C U : Spune că astăzi Ciubar-Vodă a să se urce în naltul cerului. să-l porţi sănătos. să mă pliroforiseşti ritos. H A Z L I U : Nici vorbă nu-i.. H A Z L I U : Ce bun suflet de om! Mă rog. După nume te-aş fi crezut din Lipscani. adică să vezi: am venit la Curtea de apel pentru un proces cu statul.. Ce să fie balonul ăsta? pag. e bute de bani. îi crapă pielea..... VÂNZĂTORUL (strigă): Alune prăjite! şeapte de o para..... zis Cioclu. cel cu anonţuri prăjite. N Ă U C E S C U : Tocmai acolo..... proprietar...... s-a urca el dacă i-a fost scris..... N Ă U C E S C U : Nu mă nebuni.. H A Z L I U : Sunteţi vecini.. sus?.... PA N G L I C Ă : Şi nu te-ai fi înşelat.. Bine ţi-a fi mergând. nu. asta. şi am să-l câştig. VÂNZĂTORUL (strigă): Şeapte de-o para! N Ă U C E S C U : Domnule Hazliu.. NĂUCESCU: Panglică!.... lincenciat în mofturie şi domiciliat la Raşca. şi d-lui? (Arată pe Panglică.. NĂUCESCU: Hazliu nume... boierule? Te dor ficaţii de ţipi aşa? NĂUCESCU (închinându-se): Plecăciune... domiciliat în Cuibul-cu-Barza. să te întreb un lucru... Vasile Alecsandri D E S PA: Care Ciubar-Vodă. sunt mulţi ca d-ta prin provincie? NĂUCESCU (mândru): Mulţi!..... şi tot oameni. şi eu de la Gorgiu.. când suflă viforul.. D-ta eşti doftor de ficaţi? H A Z L I U : Ba. fiica răposatului Pitar Moş. ca patrioţi… cătăm să-l mai uşurăm. candidat de paraponisire.. dar 146 pentru ce şi cum? Nu e treaba noastră. nu glumă!. dar... Cucoana Chiriţa în balon NĂUCESCU: Ce-i pasă? Are de unde plăti... se mişcă balonul..... H A Z L I U : Şi aţi venit în Bucureşti ca să vedeţi balonul? NĂUCESCU: Să văd?... cu nevastă. Statul n-are noroc la procesuri. N Ă U C E S C U : Asta o să zicem cu toţii şi. Despa Calcănstrăchini. sunt doftor de năuci. N Ă U C E S C U : Cel cu alune. D E S PA : Apoi de.) PA N G L I C Ă : Lică Panglică.N Ă U C E S C U : Ziarul cel cu. NĂUCESCU: Aoleo! maică!.. Numele d-tale? NĂUCESCU: Nae Năucescu. H A Z L I U (oprindu-se): Ce te-a apucat.: 2 din 13 . N Ă U C E S C U : Tronc! MOGHIOR (la soldaţi): Apucaţi de frânghii şi ţineţi zdreavăn. PA N G L I C Ă : Nu mai încap în el.. mă rog.

. dar cine-l poartă pe sus?. NĂUCESCU: Care?.. E o beşică de chit. şi pleacă fără să face ascensiune..Unguru-i gata de plecare. uşurel.. Lică.) Tot din Scriptură grăieşte Cioacla. Ciubar-Vodă... (Se produce o mişcare pe scenă.. doamnelor. colo? H A Z L I U : Tocmai. dacă aşa i-a fost scris. înaltă nobleţe şi onorabil public. Magnatul Ellien Moghior. PA N G L I C Ă : Iaca.. COR (Arie) Acest balon e umflat.. Cu fumuri de nerozie Parveniţilor de azi.. sus se urcă el. sus se urcă el.. moghiarul. Cu profesii de credinţă De patriot răsuflat.. Vrea multe şi ieftine. Sus. Glorie României. şarlatanie La un loc cu niţel gaz. ha.. N Ă U C E S C U : Tronc!. Cine-i aeronaftul? Vasile Alecsandri H A Z L I U : Nu! el cearcă să facă joncţiune între cer şi pământ. domnule.. N Ă U C E S C U : O fi! Materia nu lipseşte. aşa de mare!.. Vorbe mari.. uşurel. Despo? Cică Ciubăr147 Vodă e o beşică de chit! D E S PA: O fi. sunt gata numaidecât...: 3 din 13 . domnule.. plec.. ce să zici? N Ă U C E S C U : A prins gust la joncţiuni. dacă ţi-a fi fost scris. VÂNZĂTORUL (strigă): Şeapte de-o para! H A Z L I U : Ha. NĂUCESCU: De chit!. N-ar avea decât să mă um148 H A Z L I U : Un ungur. are să aibă onoare a H A Z L I U : Ian lasă România-n pace.. către public..) Domnilor. hait! m-am dus la dracul praznic. N Ă U C E S C U : Şi nu-i e teamă că s-a lovi de bolta cerului şi şi-a face un cucui? Deprindere........ Ca să aibă uşurinţă. aice pornit... şi. Şi cu ce-i umflată... Sus.. plec... Hai să ne H A Z L I U : Bine zici....... Auzi. dar în taină. cel din naselă. fle şontul fără veste.. Afrodito? D E S PA: O fi.. ferească Pronia!. nene... apropiem. a. Viitorul patriei române. (Tare.. pag. Şi de-aceea. ha! Parc-o face înadins mitocanul..H A Z L I U : Ţi-oi spune bucuros. Cel din paneri.. NĂUCESCU: Tronc! (În parte.. cucoane Nae? N Ă U C E S C U : Ba.... sus. Hazliule? H A Z L I U : Iar între noi să rămâie. Şi de-aceea.. Nu-i aşa. Publicul din fund se apropie de naselă şi dă semne de nerăbdare.. Marele balon.) H A Z L I U : Ei! Domnule Moghior.. sus. ai de gând să plec astăzi sau teai pus pe clocit ouă? M O G H I O R : No. Vii cu noi.

dacă mi-ai fi văzut Parisul şi Viena. Se urcă. că balonu-i altă gâscă. poate.. Vivat! bravo mii de ori. Nu vă îngrijiţi. sufleţeilor. model de bonton. sans peur et sans Vasile Alecsandri NĂUCESCU: Aoleo.... ai şti că sexul nostru. palicarul din vremea grecilor vechi. Despa. din mândră baroneasă. după cum ne-a încredinţat pag. Chiriţa se duce-n nori! Ea.... O dată. Doară una-i Chiriţa pe lume. (Se păuneşte... cel troienit în Păcurari. Habar n-am!. e tot gracios şi uşurel... M O G H I O R : Nime nu are curagiul?. de.ne mai faci cuvânt. ciripitoare. de fulgere.. de două ori.... Eu sunt o persoană ca vestitul Baiardi. (Despa se 150 reprocher. cocoană. Ş-apoi dacă ai fi un om umblat şi citit. ştiţi. sfinte. Te înşeli. slavă Domnului! iată-mă-s tot grasă şi frumoasă.. Vrea s-ajungă baloneasă! CHIRIŢA : D-apoi cum? şi de ce nu?. MOGHIOR: Ei! dar.. PA N G L I C Ă (ascuns între public): Cam grea ciocârlie! CHIRIŢA : Aud? Cine-a spus că-i grea?. dacă ai face parte din lumea cea mare.... se urcă-n balon! De ce nu? Chiriţa-i leoaie..: 4 din 13 . Cine vroieşte să facă ascensiune cu mine? Cucoana Chiriţa în balon N Ă U C E S C U : Eu nu vreau.. domnule.. apoi de balonul ista o să mă spariu?.. nici Despa. Tocmai Ciubăr-Vodă o să-mi facă şotia?. năucule? N Ă U C E S C U : Nu d-ta. mi-ţi pomeni de trăsnete.. CHIRIŢA (purtând un coc exagerat) Chiriţa. Aşa spunea Alkibiad. Hailaifă.. Bârzoaie. Chiriţa. Despa... din hailaiful Bucureştilor. de pericole etcetera şi cele multe. că strechiată-i! CHIRIŢA (furioasă): Cine-i străchiată.. Am umblat pe apă şi pe uscat..... Dacă nu mi-au venit de hac nici balonul meu cel galben... Nime?.. domnule. dacă mi-ai fi călătorit ca mine pe unde şi-a înţărcat dracul copiii. Câte am păţit eu! prin câte am trecut de când ne cunoaştem şi.. M-am cântărit la spoziţia de la Viena şi am tras cât o peană.. cu vânt sau fără vânt... lişiţă.. deşi multe au ambiţie ca să-i samene. CHIRIŢA (dintr-o tribună): Stai că eu vin. ş-acum vreau să umblu şi prin văzduh ca o ciocârlie gingaşă.... cucoana Chiriţa! baroneasa! din 149 Paris şi din Viena! COR CHIRIŢA COR SCENA II Cei dinainte.) Dar mi-ţi zice.... de. aşa s-o ştii.. T O Ţ I : Cine? Cine? CHIRIŢA (venind în scenă): Eu... fie cât de gras.

smulte. CHIRIŢA (Arie din “Chiriţa la Paris” ) Am văzut amoruri multe Ş-amoraşi cu pene smulte. goală. ca să meargă vestea Chiriţei peste nouă mări şi nouă ţări. N-are cine cumpăra. goală. parol. profesorul lui Guliţă. Chiar de-a fi din a lor poală (coborând ochii) Ca să cadă rostogoală. 151 Cucoana Chiriţa în balon Şi caractere-njosite.) Taci. VÂNZĂTORUL Şeapte de-o para! CHIRIŢA Ei. n-ar zice ba. am otărât să mai văd şi alte lumi. Vite. smulte. Bată. o să mă sui în lună şi în stele. Goală.mosiu Şarlă. nici palicar. că-i în stare să ne sară-n cap.. goala.. CHIRIŢA : Zică ce-a vrea. plecăciune! (În parte. smulte etc. vite. goală. vite. vite. vite. n-ar zice ba. VÂNZĂTORUL Şeapte de-o para! COR N-are cine cumpăra Şeapte de-o para. goală. N Ă U C E S C U : Ferească Pronia! (În parte. soro. vite. Chiriţa exaltată Vrea în ceruri să răzbată. Nu de mult la noi ivite. bată. dar fiindcă d-ta nu eşti nici Alkibiad. ce-a zice soţul d-tale când a afla?.. Ei.. bată. supără.) Auzi.) Să-mi cadă coşcogea bute pe scăfârlie. Şeapte de-o para. tontu! Parcă m-am îngrăşat la casa lui. CHIRIŢA Deci. bată. parol. goală. bată. Smulte. VÂNZĂTORUL Şeapte de-o para! CHIRIŢA Ş-or striga voios: Ura! VÂNZĂTORUL Şeapte de-o para! Vasile Alecsandri 152 pag. bată. (Tare) Cocoană Chiriţo.. şi m-oi ascensiunearisi chiar de-a fi să-ţi cad pe cap din naltul cerului. Sper că toţi m-or admira. bată.: 5 din 13 . ca să văd de-oi găsi şi pe acolo bazaconiile ce le-am văzut pe pământ. vite. nu tot asta de la noi.. m-am topit! CHIRIŢA (exaltat): Dar! o să mă înalţ pe unde nu s-au înălţat nici zmeii.

Eu sunt măritată cu Bârzoi... (Tare.. Chiriţa.. cum de-ai ajuns balonist din joncţionist?. Cucoană Chiriţa. drace!. ca să fii a mea! CHIRIŢA : Eu? pe mine. apoi se apropie de naselă. Ba încă am şi giucat ceardaşul împreună în sala lui Bosel. COR CHIRIŢA COR pag... te-oi dezleCHIRIŢA : Ba să nu te-mpingă păcatul. nu ştii? Sunt o persoană vertuoasă.. Da bine.) Dar nu se poate una ca asta... nepârţag.. se urcă-n balon! Adio! Chiriţa-i leoaie. dar las’ pe mine! Chiriţa. CHIRIŢA : El te-a metaformozat? Bată-l norocul. Şi cu toţii om striga: Şeapte de-o para! (Moghior se coboară din naselă şi se apropie de Chiriţa. Hailaifă.... grăfuşorule. măgnăţelule.) Ş-apoi. Când îi fi sus în aer.. că-ţi găseşti pârţagul cu Chiriţa..) Cenuşer. să nu te recunosc?.. mi-am pus în gând să te răpesc în văzduh.. vertuoasă.. ba să-ţi caţi de treabă.. model de bonton... CHIRIŢA (întorcându-se şi zărind pe Moghior): Piei. nu-mi pasă! Vreau să facem joncţiune de inimi împreună. 153 (Dă braţul Chiriţei şi face jurul scenei. Şeapte de-o para. MOGHIOR: A! nu face nimic. în văzduh?.. de nu-mi încap în piele. tătarii. Poftim. pentru ca să capeţi concesiuni şi joncţiuni... publicul aşteaptă. balonul e gata. am fete mari cu copii şi Cucoana Chiriţa în balon un flăcău de băiat la Senat. că.. (În parte... închinându-se la public. Bârzoaie.. (Scena următoare e aparte. Se urcă.. măcar că bine bătând: Tot ca una. pre legea mea. MOGHIOR (răsucindu-şi mustaţa): Om vedea. ) CHIRIŢA : Hai! (În parte. ga eu de toate jurămintele... şi ai venit cu mine la Bucureşti. D-ta eşti balonistul? MOGHIOR: Eu. CHIRIŢA (în parte): Mititelul! (Tare..) MOGHIOR (cu sentiment): Ah! CHIRIŢA : D-ta m-ai scăpat de belea la Viena. când v-a fi cu plăcere.) M O G H I O R : Cucoană Chiriţa. fata mea. amoraş! Îi cunosc şi eu drăciile şi renghiurile etcetera şi cele multe! Dar ce are a face cu balonul? MOGHIOR: Ascultă-mă: Neputând să am parte de d-ta pe pământ.COR Dar! cu toţi te-om admira. mă recunoaşteţi? CHIRIŢA : Da cum..: 6 din 13 .) Ar avea haz să pat vro şotie tocmai în nori. te sunt jurată să păzesc credinţă.. plătindu-mi datoriile. El m-a metamorfozat... azvârl din naselă ca pe-o minge. M O G H I O R : Pârţag. MOGHIOR (în taină): Amorul!.

B Â R Z O I : Nu ştiu eu de astea. solidă-i? MOGHIOR: Cât podul de la Pesta. Apoi vin eu să te-nhaţ.. N-o lăsaţi să se suie în năsăle cu ungurul. (Îl apucă de guler. jupâneaso?.. fugi de lângă naselă. CHIRIŢA : Da bine. ce este? B Â R Z O I : Chiriţo... C O M I S A R U L : Nu-i ieşi? dacă doar ştiu să te duc şi pe sus. Vrea s-ajungă baloneasă. CHIRIŢA : Vai de mine! bărbatu-meu? 154 B Â R Z O I : Eu. gândeşte că onorabilul public şi înalta nobleţe.’’ (Vrea să sară pe scenă. D-le Moghior. c-oi fi silit să te arestez. ) CHIRIŢA : Strâmtă naselă! dar.. B Â R Z O I : Scandal! Eu fac scandal? Iaca cine face scandal. hai degrabă în balon. şi nu-ţi dau voie să baţi lela prin văzduh cu balonistul. dlor. unde te duci? B Â R Z O I : Ce-ţi pasă dumitale? COMISARUL: Domnule.Vivat! bravo mii de ori! Chiriţa se duce-n nori! Ea... SCENA III Cei dinainte. U N C O M I S A R B Â R Z O I (intră în sala teatrului pe la finele corului. din mândră baroneasă.. luaţi seama bine să daţi pag. duceţi-l la Mărcuţa. N-ai nici o grijă. B Â R Z O I . fugi încolo! (Dă brânci comisarului. nu mă iartă filotimia să te ascult. frăţioare.. sunt comisar. legaţi-l.) B Â R Z O I : Ba n-oi ieşi... domnule. Nu te iartă filotimia? lan să-ţi arăt eu filotimie. peste orchestră.. B Â R Z O I : Nici nu vreau să te ştiu. nu face scandal..) BÂRZOI (zbătându-se): Protestarisesc în numele hristoitiei! Domnule. Chiriţo! Vasile Alecsandri T O Ţ I : Ce este. (La soldaţii care sunt împrejurul naselei.) C O M I S A R U L : Aşa?.. B Â R Z O I : Cum? să tac molcu când îmi fură de la ochi pe Chiriţuşca mea? Mări. (Îl apucă-n braţe şi-l scoate afară din sală.. încalte. Cucoana Chiriţa în balon 155 MOGHIOR (luând-o de mână): No.: 7 din 13 .. B Â R Z O I : Aşa ţi-e povestea. CHIRIŢA : Măcar să te şi îngrop. CHIRIŢA : L-au umflat? Aferim. C O M I S A R U L : Ei! nu mai lungi vorba şi şezi liniştit. Arestuieşte-i pe dânşii. COMISARUL (lui Bârzoi): Stai.) CHIRIŢA : Opriţi-l. se apropie de orchestră şi strigă deodată): Nu lăsaţi..) Acum. dar ieşi afară. c-a turbat. CHIRIŢA : Pune-ţi pofta-n cui! (Se suie amândoi în naselă. dar!.. Chiriţă.) De-acum eşti a mea. eşti vândut ungurului. hai! (Cu foc.. C O M I S A R U L : Domnule.. să mă vezi mort dacă-i face asfinţiune cu balonul. sufletele.

Mai bine aruncă lest ca să ne putem sui. Chiriţo! ne suim!... CHIRIŢA : Ian nu te obrăznici.... a murit! s-a turtit ca o plăcintă!. să-l ducă la spital!..... Publicul râde....: 8 din 13 .. Iaca..) H A Z L I U L : Ce s-aude?.. oare ce i se-ntâmplă? PA N G L I C Ă : Priveşte. ba. MOGHIOR (de sus): Feriţi! (Deşartă sacul. Chiriţo.. mi s-a încreţit pielea!..) CHIRIŢA : lan ascultă... Ai văzut.. Cade ungurul!. Chiriţa are prea mulţi nuri! VÂNZĂTORUL: Şeapte de-o para! MOGHIOR (în văzduh): Ah! Chiriţo. (Se apără.) N Ă U C E S C U : Bre! ce grozăvenie!. degrabă! (Soldatul ridică manechinul şi iese... (Scoate pălăria şi o învârteste-n aer strigând. du-te cioarelor. căci s-a oprit balonul... se drăgostesc prin văzduh ca cărăbuşii. se duce... se opreşte. Chiriţa cere ajutor. maică!. M O G H I O R : Ah! dă-mi un cioc. MOGHIOR (cu foc): Numai un cioc. Balonul se urcă puţin..) MOGHIOR: Ne suim. Umfla-te-ar rusaliile! (Nasela dispare după nour. s-a oprit! H A Z L I U : Nasela e cam grea.. se duce..... Aţi înţeles? Cucoană Chiriţă.. Despo.... M O G H I O R : Bine zici!.) Da... du-te-ncolo..) N Ă U C E S C U (venind în scenă şi cătând în sus): lan priveşte. iaca. Parcă se luptă cu ungurul.. că te văd oamenii! Vai de mine!...) Ellien Moghior! CHIRIŢA (la soldaţi): Lachez tout! P U B L I C U L : Ura! (Soldaţii lasă frânghiile şi se retrag în fund. Aoleo!..... cum a căzut de rău? D E S PA: Apoi de. M O G H I O R : Adică un sărutat. (Ridică un săcuşor de nisip. Un doctor!… un doctor!... Cade!.) N Ă U C E S C U : Aoleo! maică.. aşa i-a fost scris!.. mi-am găsit beleaua!. astâmpără-te că te dau jos din trăsură. CHIRIŢA : Ce să-i dau? un cioc?....) G H I R I TA (după nor): Săriţi! agiutor!. feriţi!. CHIRIŢA : Iaca moţpanu.. Trebuie să mă iubeşti... Un nour se coboară puţin din frize pentru efectul perspectivei... ) P U B L I C U L (înconjurând manechinul): A!.. să nu ne vadă nime de pe pământ. Despo.drumul frânghiilor când oi striga: Ellien Moghior!. Pompierii! (Publicul se uită în sus.. apoi se opreşte. COR pag. ţine-te bine. de-acum n-ai încotro face. (Deodată cade în mijlocul publicului un manechin ce seamănă cu Moghior.. neruşinatule. Dă-mi un cioc unguresc. sărmanul!. T O T I : Cade!… feriţi!...... (Vrea să o sărute... se vede... CHIRIŢA (luptându-se): Vai!.......... ş-apoi să mor. l-a plecat pe marginea naselei!. priveşte.. plecăm..) Vasile Alecsandri 156 NĂUCESCU: Aoleo! m-a chiorât! (Se întoarce la locul lui frecânduşi ochii. Nasela se ridică încet. l-a apucat de gât..

H A Z L I U L : Sărmana!. Chiriţuşca lui Bârzoi. Lică? PA K G L I C Ă : Ba nu... zău! te-am crezut pierdută pentru totdeauna...... cu tot.... sus. cu două. în corset.. Să nu mă izbiţi de pământ. H A Z L I U L : Staţi.. domol. ) Bine-ai venit înapoi! Bine-ai sosit între noi.. bine..... s-a dus în naltul cerului.. (Publicul apucă de frânghie. se dezbracă...) H A Z L I U L : Iaca şi Chiriţa. ca o rândunică. (Iese. Aşa.. frumos.. într-o toaletă cam...) H A Z L I U L : Şi tunica!... oameni pământeni! (Sare din naselă. bravo! 158 COR (Nasela ajunge pe scenă... cu braţele şi umerele goale): Bine v-am găsit.... O vezi în naselă? PA N G L I C Ă : O văz.Ce fapt grozav şi trist! Ce fapt neaşteptat! Sărmanul balonist! De-a tumba a picat! Cucoana Chiriţa în balon 157 H A Z L I U L : Dar oare unde-i balonul?. Chiriţa l-a uşurat azvârlind cocul..) T O Ţ I : Balonul! Balonul!… s-a apropiat! CHIRIŢA (strigă de după nor): Prindeţi capătul frânghiei. H A Z L I U L : Şi cortelul... iaca balonul!. spune-ne ce vi s-a întâmplat! V-aţi pierdut hainele pe drum şi vă întoarceţi. încet.... H A Z L I U L : Dar. PA N G L I C Ă : Şi cocul. Ştii una..: 9 din 13 . PA N G L I C Ă : Bine zici!....... cu Chiriţă.... H A Z L I U L : Ba cade… cade cu o repejune spăimântătoare. Mergi de pregăteşte cele trebuincioase. trage. e pierdută!..) Uff! slavă Tatălui şi Fiului că m-am văzut iar pe uscat! H A Z L I U L : Cât ne pare de bine la toţi..) (O frânghie lungă începe a spânzura de sus. şi.... vă rog.. Primejdie... a dispărut... Lică? Hai să improvizăm o oraţiune cucoanei Chiriţe.. îşi aruncă mantila. cucoană! că. Adevărat... neglige?. NĂUCESCU: Aoleo! De nu mi-ar cădea pe scăfârlie! (Îşi deschide cortelul. monsiu Muţunache.. colo. nu sa alege nici ţandără de biata Chiriţa...) P U B L I C U L : Ura! să trăiască cucoana Chiriţa! CHIRIŢA : Încet. Cum o să se coboare?. T O T I : Sărmana!.. mă duc... prindeţi frânghia. CHIRIŢA : Cam.. (Toate aceste obiecte cad pe scenă una după alta. şi nasela se iveşte.. PA N G L I C Ă : Pare că se coboară. De s-a lovi de pământ..... balonul a început a se coborî mai încet.. că-s pag. Eroină-ntre eroi! CHIRIŢA (fără coc.. ba nu. face semne de desperare. CHIRIŢA : Aş! nu piere Chiriţa cu una.. coborându-se.. Îl vezi. PA N G L I C Ă : Bună idee.

ungurul!. apropo… unde-i moghiorul?. desfrunzită.. fără glas Ş-am zis în gândul meu: “Ah! te rog.. Privindu-l. nu mi-aţi găsit bulendrele?. De mine s-a legat. S-a înălţat! Mi se părea Că-n ochii mei lumea pierea Şi ameţeam. pag.. Ca pe-un flaimuc Ce s-a tot dus de-a tumba. Cerând cu mare foc Să-i dau un cioc. dar apoi ce era să fac pentru ca să-mi scap viaţa?. Moghiorul. CHIRIŢA : Cum?. Eu îl refuz. Moghiorul meu turbat M-apucă la pupat! Atunci mânia m-a umflat. bat. apropo... numaidecât.. dar să nu-mi uit vorba: II Deodată-n sus. Şi-l rog cinstit să nu facă abuz. sfinte Dumnezeu.. Şi din naselă l-am zburat.. Mersi. C O M I S A R U L : Ba nu.: 10 din 13 ... am rămas. Altă belea! Ce să mă fac? şi cum să scap? M-acaţ în grabă de supap Şi trag mereu cât pot Să iasă gazul tot... Vasile Alecsandri Cucoana Chiriţa în balon Onoarea să-mi diafendefsesc... Apără-l de mai rău!” Dar. Balonul dus De duhul necurat În aer a zburat. şi s-a fi săturat de amor. Iar el.. Le-aţi cules?..cam. a înviat şi s-a dus cu banii adunaţi la casă... Acum ascultaţi tragedia mea: (Arie din “Domino noir”: “Ah! quelle nuit!”) CHIRIŢA I Cum am plecat.. N-a rămas lat?.. Zău... M-am despoiat... cocoană. huştiuliuc. tare de oţel. Îmi sare-n gât! Zadarnic cat să-l potolesc. însă.. a fi 159 căzut pe slănină.. Cred că s-a fi metaformozat în paprică.. lulea....

) SCENA IV Cei dinainte. Un râs neaşteptat M-a apucat Ş-am zis în gândul meu: “Ah! te rog. pierzându-se-n nămol. zvârl mantila de pe umeri. Câţi dintr-acei fuduli măreţi Aveau aspectul de bureţi! Câţi zmei.... noroios. zvârl de pe cap părul meu de başca. nu-l lăsaţi să intre.. sfinte Dumnezeu. B Â R Z O I ...) Aice? Aice-i?. De-a rostogol... Apără-ne de mai rău!” 161 T O Ţ I : Bravo!. nici două.Însă deodat-am început A coborî precum n-am vrut. Muţunache....... CHIRIŢA : Mersi. cucoană Chiriţă. zvârl tunica. prindeţi-l. Unde-i Chiriţa? pag. guleraţilor!. lei-paralei. B Â R Z O I : În lături. Pitici. zvârl cortelul. Puţin a lipsit să-mi azvârl şi turniura. să-mi pun tunica. C O M I S A R U L C O M I S A R U L : Prindeţi-l.) (Se aude zgomot în culise. Întocmai chiar Şi mai dihai decât bietul moghiar. Şi iar dispar.. Scapă-ne de mai rău!” 160 Şi nici una... păreau pigmei! Vasile Alecsandri Cucoana Chiriţa în balon Atunci.. aşa. Iar pe aici Oamenii mari..: 11 din 13 .. oamenii mici Mi se păreau pitici. (Intră. pentru ca să se uşure balonul. Pe gios vedeam Acest oraş frumos.... H A Z L I U L (aducând obiectele): Ce inspiraţie minunată aţi avut! lată obiectele d-voastră. dar noroc că balonul şi-a moderat repegiunea.. Luxos... sfinte Dumnezeu. pitici. mersi. politicos. (Îşi aşează cocul. Şi.. Atunce am rămas Iar fără glas S-am zis în gândul meu: “Ah! te rog. gândind că gioacă rol Pân’ ce se dau frumos de gol. De sus. cu toate că nu mi-e ruşine să mă vadă soarele cum sunt!. cocul cel de patru oca şi trei litre. să trăiască cucoana Chiriţa! CHIRIŢA : Sărut ochişorii.. III Şi cum cădeam.

.. (Se repede. cu foc nepotolit Buluc la sânul meu pag..) NĂUCESCU: Aoleo! maică!… m-a ucis! C O M I S A R U L (prinzând pe Bârzoi): Stai. că-i slut la Prut.CHIRIŢA : Vai de mine!..) B Â R Z O I : Anaftema să fiţi.. apoi se opreşte în mijlocul scenei.: 12 din 13 . este adusă în triumf... îl răstoarnă jos şi dispare în culise. Mândră Chiriţă.. Glorie şi onor! Vasile Alecsandri 163 Cucoana Chiriţa în balon (Cortegiul oprindu-se în mijlocul scenei.) H A Z L I U L (oprindu-i): Staţi pe loc.. Zapciule. culcată într-un baldachin împodobit. bărbatu-meu.. am sfeclit-o..... purtând un stindard cu inscripţia: Vivat Chiriţa. Vine cucoana Chiriţa în triumf!! P U B L I C U L : Uraa! COR (După fanfară.. Bârzoi!. salută şi cântă pe partea muzicii marşului ce vine în urma corului.. şi la poliţie! (Soldaţii ridică pe Bârzoi care se luptă. Chiriţa e a mea. apoi sare peste laviţa pe care şedea Năucescu. Care-a zburat prin nori Ca o porumbiţă! Hai să strigăm în cor: Mândră Chiriţă! Acum şi în viitor... Fugi încolo! C O M I S A R U L (zice soldaţilor): Umflaţi-l pe sus.. pe partea întâi a marşului:) Glorie şi onori.. etc. Unde te socoţi? la Mărcuţa? B Â R Z O I : Ce vrei tu cu mine?.) CHIRIŢA (cu sentiment) Români! sufletu-mi este uimit! Şi de m-aş asculta.. B Â R Z O I : A!. Bravo zmeiţă. Aşteaptă să-ţi dau eu balonuri şi nasele..) P U B L I C U L : Ce s-aude? ce s-aude? (Vrea sa iasă... N-am eu dreptul să-mi 162 păzesc nevasta?.. M-am cununat cu dânsa înainte de resmiriţă.. Cu foc...) (Îndată se aude între culise fanfara din marşul operei Profetul şi începe a defila pe scenă un cortegiu format de principalele roluri create de Millo. Moisi. iată-te. Paracliserul.. Chiriţa se coboară din baldachin.) CHIRIŢA : La sănătoasa. Plăcintarul. Barbu Lăutarul.. Chiriţa...... Pe toţi v-aş săruta. cu tot neamul vostru! (Iese furios. Nu-i averea statului. Chiriţo!.. Cortegiul face jurul scenei pe dinaintea estradelor din care sunt aruncate bucheturi Chiriţei. apoi Baba Hârca. având fiecare câte un steag cu numele sau pe dânsul.. corul cânta versurile următoare.. nebunule. jupâneaso!. În frunte merge Panglică. pe sunetul marşului. (Fuge primprejurul balonului.

..V-aş strânge. (Cortina cade în strigătul de “ura” al publicului de pe scenă. zău! (Apoi ea se suie iar în baldachin şi cortegiul pleacă.) COR Glorie şi onori. Mândră Chiriţă! etc. cântând. etc.: 13 din 13 ...) Vasile Alecsandri 164 pag.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful