CUCOANA CHIRIŢA ÎN BALON FARSĂ DE CARNAVAL ungur NAE NĂUCESCU D E S PA, soţia lui PERSONAJELE: CUCOANA CHIRIŢA G R I G O R I B Â R Z O I, soţul ei ELLIEN

MOGHIOR, aeronaut COSTICĂHAZLIUL L I C Ă PANGLICĂ UN COMISAR UNVÂNZĂTORDEALUNE PRĂJITE PUBLIC (Scenele se petrec din dosul Mitropoliei, pe piaţa destinată pentru ascendarea baloanelor, 1874.) Notă. La deschiderea cortinei, câţiva soldaţi, în mijlocul scenei, ţin frânghiile ce sunt legate de năvodul balonului. Ellien Moghior e în naselă, ocupat aşi face pregătirile de plecare. Balonul, purtând cu litere mari numele de Ciubăr-Vodă, este înălţat astfel ca să fie văzut de publicul din sală. Nasela e ornată cu steaguri tricoloare. Lume multă în fund. În dreapta, o estradă. Pe laiţa din faţă, Năucescu şi Despa. Hazliu şi Panglică se primblă pe sub estrade lornietând damele. Vânzătorul se poartă pintre public, strigând din timp în timp: Alune prăjite! şeapte de-o para! Vasile Alecsandri 145 Cucoana Chiriţa în balon COR SCENA I PUBLICUL, MOGHIOR, N Ă U C E S C U , D E S P A , H A Z L I U , PANGLICĂ,VÂNZAT O R U L , ă CHIRIŢA î Ce minune! ce drăcie! Parcă-i din poveste, zău! A ajuns omul să fie Mai uşor decât un zmeu. Nu-i destul că el pe lume Bate câmpii deseori, Acum el vroieşte-anume Ca să zboare chiar prin nori! NĂUCESCU (într-o mirare necurmată): Aoleo! maică!... Ce-a fost să mai fie! D E S PA: Taci, frate, nu te mai mira aşa cu gura căscată, că te-or crede bucureştenii scăpat din tufe. N Ă U C E S C U : Ce tufe? Ce tufe, Despo?... Dar n-ai citit ziarul de astăzi? D E S PA: Care? că-s multe de toate ca seminţa de ardei.
pag.: 1 din 13

.. PA N G L I C Ă : Nu mai încap în el... NĂUCESCU: Panglică!. N Ă U C E S C U : Asta o să zicem cu toţii şi.. să-l porţi sănătos.. Cucoana Chiriţa în balon NĂUCESCU: Ce-i pasă? Are de unde plăti. şi tot oameni. Ce să fie balonul ăsta? pag..... H A Z L I U : Şi aţi venit în Bucureşti ca să vedeţi balonul? NĂUCESCU: Să văd?. VÂNZĂTORUL (strigă): Alune prăjite! şeapte de o para. dar 146 pentru ce şi cum? Nu e treaba noastră.. nu glumă!. VÂNZĂTORUL (strigă): Şeapte de-o para! N Ă U C E S C U : Domnule Hazliu.. boierule? Te dor ficaţii de ţipi aşa? NĂUCESCU (închinându-se): Plecăciune. dar. domiciliat în Cuibul-cu-Barza... îi crapă pielea.... Bine ţi-a fi mergând. NĂUCESCU: Hazliu nume.. H A Z L I U : Negreşit. N Ă U C E S C U : Tronc! MOGHIOR (la soldaţi): Apucaţi de frânghii şi ţineţi zdreavăn.. Despa Calcănstrăchini.... NĂUCESCU: Aoleo! maică!.... sunt din Brăila. să te întreb un lucru. mă rog. H A Z L I U : Ce bun suflet de om! Mă rog.. cel din basme? N Ă U C E S C U : Ba.. Statul n-are noroc la procesuri. fiica răposatului Pitar Moş... H A Z L I U : Sunteţi vecini. Numele d-tale? NĂUCESCU: Nae Năucescu. nu. se mişcă balonul. cu nevastă... şi eu de la Gorgiu..) PA N G L I C Ă : Lică Panglică. zis Cioclu. Balonul ăsta. D E S PA : Şi ce mai spune el în limba lui? N Ă U C E S C U : Spune că astăzi Ciubar-Vodă a să se urce în naltul cerului. candidat de paraponisire.. Dumneaei (arată pe Despa)... Aşa-i e numele.. e bute de bani. numai într-un picior.. cel cu anonţuri prăjite....N Ă U C E S C U : Ziarul cel cu... N Ă U C E S C U : Cel cu alune. PA N G L I C Ă (păunindu-se): Precum vezi... şi d-lui? (Arată pe Panglică. sunt mulţi ca d-ta prin provincie? NĂUCESCU (mândru): Mulţi!. adică să vezi: am venit la Curtea de apel pentru un proces cu statul.... H A Z L I U : Nici vorbă nu-i. D E S PA : Apoi de. proprietar. lincenciat în mofturie şi domiciliat la Raşca.. şi am să-l câştig. asta.. Vasile Alecsandri D E S PA: Care Ciubar-Vodă.... să mă pliroforiseşti ritos. sus?. H A Z L I U (oprindu-se): Ce te-a apucat... După nume te-aş fi crezut din Lipscani.... NĂUCESCU: Să mă fericesc cu numele d-tale? H A Z L I U : Tachi Hazliul. PA N G L I C Ă : Şi nu te-ai fi înşelat..: 2 din 13 ... D-ta eşti doftor de ficaţi? H A Z L I U : Ba. sunt doftor de năuci. ca patrioţi… cătăm să-l mai uşurăm. N Ă U C E S C U : Tocmai acolo. s-a urca el dacă i-a fost scris. când suflă viforul. N Ă U C E S C U : Nu mă nebuni.......

Auzi. NĂUCESCU: Care?. Publicul din fund se apropie de naselă şi dă semne de nerăbdare. Vrea multe şi ieftine.Unguru-i gata de plecare.. moghiarul. E o beşică de chit. sus. aşa de mare!. şarlatanie La un loc cu niţel gaz.. VÂNZĂTORUL (strigă): Şeapte de-o para! H A Z L I U : Ha.. către public. PA N G L I C Ă : Iaca. hait! m-am dus la dracul praznic. aice pornit.. Nu-i aşa. Magnatul Ellien Moghior.. domnule. sus se urcă el. (Se produce o mişcare pe scenă. sus se urcă el.. nene. plec... Şi cu ce-i umflată. Cu profesii de credinţă De patriot răsuflat. Cine-i aeronaftul? Vasile Alecsandri H A Z L I U : Nu! el cearcă să facă joncţiune între cer şi pământ.. ha! Parc-o face înadins mitocanul. dacă ţi-a fi fost scris. domnule. cucoane Nae? N Ă U C E S C U : Ba. dacă aşa i-a fost scris. Viitorul patriei române. sunt gata numaidecât.... Sus... Glorie României. Marele balon.: 3 din 13 . COR (Arie) Acest balon e umflat. N-ar avea decât să mă um148 H A Z L I U : Un ungur... NĂUCESCU: De chit!... N Ă U C E S C U : Şi nu-i e teamă că s-a lovi de bolta cerului şi şi-a face un cucui? Deprindere. şi pleacă fără să face ascensiune.... Şi de-aceea.... ha. NĂUCESCU: Tronc! (În parte...H A Z L I U : Ţi-oi spune bucuros. Vorbe mari..... (Tare. pag.. dar în taină... Sus. colo? H A Z L I U : Tocmai... ce să zici? N Ă U C E S C U : A prins gust la joncţiuni. Vii cu noi. cel din naselă. înaltă nobleţe şi onorabil public.) H A Z L I U : Ei! Domnule Moghior. plec. sus. Cel din paneri... N Ă U C E S C U : Tronc!.. ai de gând să plec astăzi sau teai pus pe clocit ouă? M O G H I O R : No...) Domnilor. doamnelor. Hazliule? H A Z L I U : Iar între noi să rămâie.. a. şi. Hai să ne H A Z L I U : Bine zici.. Ca să aibă uşurinţă.) Tot din Scriptură grăieşte Cioacla.. Ciubar-Vodă.... apropiem. uşurel. Lică.. ferească Pronia!. Şi de-aceea. N Ă U C E S C U : O fi! Materia nu lipseşte. uşurel. Afrodito? D E S PA: O fi.. Despo? Cică Ciubăr147 Vodă e o beşică de chit! D E S PA: O fi..... dar cine-l poartă pe sus?..... are să aibă onoare a H A Z L I U : Ian lasă România-n pace. fle şontul fără veste. Cu fumuri de nerozie Parveniţilor de azi.

. (Despa se 150 reprocher... Hailaifă. sufleţeilor. fie cât de gras. cucoana Chiriţa! baroneasa! din 149 Paris şi din Viena! COR CHIRIŢA COR SCENA II Cei dinainte. O dată.. Te înşeli. domnule. MOGHIOR: Ei! dar.. de fulgere. slavă Domnului! iată-mă-s tot grasă şi frumoasă. Chiriţa... de... Vivat! bravo mii de ori. din hailaiful Bucureştilor. de pericole etcetera şi cele multe. Bârzoaie.: 4 din 13 . că balonu-i altă gâscă... model de bonton.ne mai faci cuvânt.... Doară una-i Chiriţa pe lume. că strechiată-i! CHIRIŢA (furioasă): Cine-i străchiată. Dacă nu mi-au venit de hac nici balonul meu cel galben. (Se păuneşte. e tot gracios şi uşurel. ş-acum vreau să umblu şi prin văzduh ca o ciocârlie gingaşă.) Dar mi-ţi zice. palicarul din vremea grecilor vechi. Despa. Habar n-am!.. Vrea s-ajungă baloneasă! CHIRIŢA : D-apoi cum? şi de ce nu?. după cum ne-a încredinţat pag. deşi multe au ambiţie ca să-i samene. din mândră baroneasă..... Am umblat pe apă şi pe uscat.. sans peur et sans Vasile Alecsandri NĂUCESCU: Aoleo..... Chiriţa se duce-n nori! Ea.... PA N G L I C Ă (ascuns între public): Cam grea ciocârlie! CHIRIŢA : Aud? Cine-a spus că-i grea?. aşa s-o ştii. M-am cântărit la spoziţia de la Viena şi am tras cât o peană.. Tocmai Ciubăr-Vodă o să-mi facă şotia?.. M O G H I O R : Nime nu are curagiul?. mi-ţi pomeni de trăsnete. Aşa spunea Alkibiad. Cine vroieşte să facă ascensiune cu mine? Cucoana Chiriţa în balon N Ă U C E S C U : Eu nu vreau.. cu vânt sau fără vânt.. CHIRIŢA (purtând un coc exagerat) Chiriţa. Câte am păţit eu! prin câte am trecut de când ne cunoaştem şi.. ştiţi. ciripitoare.. ai şti că sexul nostru.. domnule. Despa. T O Ţ I : Cine? Cine? CHIRIŢA (venind în scenă): Eu... poate. Eu sunt o persoană ca vestitul Baiardi.. lişiţă.. de. Nu vă îngrijiţi. sfinte... Se urcă. Ş-apoi dacă ai fi un om umblat şi citit.. cel troienit în Păcurari.. nici Despa. se urcă-n balon! De ce nu? Chiriţa-i leoaie. de două ori. Nime?.... dacă mi-ai fi călătorit ca mine pe unde şi-a înţărcat dracul copiii. dacă ai face parte din lumea cea mare.. cocoană.. dacă mi-ai fi văzut Parisul şi Viena... CHIRIŢA (dintr-o tribună): Stai că eu vin. apoi de balonul ista o să mă spariu?. năucule? N Ă U C E S C U : Nu d-ta..

vite. CHIRIŢA Deci. Şeapte de-o para. am otărât să mai văd şi alte lumi. vite. VÂNZĂTORUL Şeapte de-o para! COR N-are cine cumpăra Şeapte de-o para.) Să-mi cadă coşcogea bute pe scăfârlie. că-i în stare să ne sară-n cap. Goală. supără. dar fiindcă d-ta nu eşti nici Alkibiad. şi m-oi ascensiunearisi chiar de-a fi să-ţi cad pe cap din naltul cerului. tontu! Parcă m-am îngrăşat la casa lui. goală. bată. profesorul lui Guliţă. vite. goala. n-ar zice ba. n-ar zice ba. Chiriţa exaltată Vrea în ceruri să răzbată.. 151 Cucoana Chiriţa în balon Şi caractere-njosite. vite.) Auzi. Nu de mult la noi ivite. VÂNZĂTORUL Şeapte de-o para! CHIRIŢA Ş-or striga voios: Ura! VÂNZĂTORUL Şeapte de-o para! Vasile Alecsandri 152 pag. parol. goală. goală. bată. soro. N Ă U C E S C U : Ferească Pronia! (În parte. parol.. Smulte. Chiar de-a fi din a lor poală (coborând ochii) Ca să cadă rostogoală.: 5 din 13 . vite. smulte. ce-a zice soţul d-tale când a afla?. vite. goală. smulte etc. bată. N-are cine cumpăra. nici palicar. CHIRIŢA : Zică ce-a vrea. bată. goală... (Tare) Cocoană Chiriţo. o să mă sui în lună şi în stele. bată.) Taci. plecăciune! (În parte. ca să văd de-oi găsi şi pe acolo bazaconiile ce le-am văzut pe pământ. Ei. m-am topit! CHIRIŢA (exaltat): Dar! o să mă înalţ pe unde nu s-au înălţat nici zmeii. Sper că toţi m-or admira. smulte. VÂNZĂTORUL Şeapte de-o para! CHIRIŢA Ei. CHIRIŢA (Arie din “Chiriţa la Paris” ) Am văzut amoruri multe Ş-amoraşi cu pene smulte. Bată.. bată. nu tot asta de la noi. ca să meargă vestea Chiriţei peste nouă mări şi nouă ţări..mosiu Şarlă. Vite.

. în văzduh?.. Da bine. balonul e gata.. să nu te recunosc?.. Se urcă. tătarii. MOGHIOR: A! nu face nimic. mă recunoaşteţi? CHIRIŢA : Da cum. mi-am pus în gând să te răpesc în văzduh. D-ta eşti balonistul? MOGHIOR: Eu... fata mea. nu ştii? Sunt o persoană vertuoasă. pentru ca să capeţi concesiuni şi joncţiuni. închinându-se la public. azvârl din naselă ca pe-o minge. Eu sunt măritată cu Bârzoi. am fete mari cu copii şi Cucoana Chiriţa în balon un flăcău de băiat la Senat... apoi se apropie de naselă.. ga eu de toate jurămintele. nu-mi pasă! Vreau să facem joncţiune de inimi împreună.. El m-a metamorfozat. te sunt jurată să păzesc credinţă.: 6 din 13 .) Ar avea haz să pat vro şotie tocmai în nori. MOGHIOR (răsucindu-şi mustaţa): Om vedea.. vertuoasă.COR Dar! cu toţi te-om admira.. Bârzoaie. Şeapte de-o para. de nu-mi încap în piele. ) CHIRIŢA : Hai! (În parte. Ba încă am şi giucat ceardaşul împreună în sala lui Bosel. Poftim. se urcă-n balon! Adio! Chiriţa-i leoaie.. (Tare. model de bonton.. plătindu-mi datoriile.. MOGHIOR (în taină): Amorul!. CHIRIŢA (în parte): Mititelul! (Tare.. Când îi fi sus în aer.. ba să-ţi caţi de treabă.. COR CHIRIŢA COR pag. măgnăţelule. drace!. (Scena următoare e aparte. te-oi dezleCHIRIŢA : Ba să nu te-mpingă păcatul. 153 (Dă braţul Chiriţei şi face jurul scenei.. Şi cu toţii om striga: Şeapte de-o para! (Moghior se coboară din naselă şi se apropie de Chiriţa.) MOGHIOR (cu sentiment): Ah! CHIRIŢA : D-ta m-ai scăpat de belea la Viena..) Cenuşer. ca să fii a mea! CHIRIŢA : Eu? pe mine. că.. şi ai venit cu mine la Bucureşti. Cucoană Chiriţa...) M O G H I O R : Cucoană Chiriţa. grăfuşorule. când v-a fi cu plăcere. pre legea mea. că-ţi găseşti pârţagul cu Chiriţa. nepârţag.) Dar nu se poate una ca asta. M O G H I O R : Pârţag.) Ş-apoi... Chiriţa.... Hailaifă.. cum de-ai ajuns balonist din joncţionist?... CHIRIŢA (întorcându-se şi zărind pe Moghior): Piei.. măcar că bine bătând: Tot ca una... (În parte. publicul aşteaptă. CHIRIŢA : El te-a metaformozat? Bată-l norocul. amoraş! Îi cunosc şi eu drăciile şi renghiurile etcetera şi cele multe! Dar ce are a face cu balonul? MOGHIOR: Ascultă-mă: Neputând să am parte de d-ta pe pământ. dar las’ pe mine! Chiriţa...

eşti vândut ungurului. B Â R Z O I . fugi de lângă naselă. Nu te iartă filotimia? lan să-ţi arăt eu filotimie... încalte... frăţioare.. B Â R Z O I : Nici nu vreau să te ştiu. unde te duci? B Â R Z O I : Ce-ţi pasă dumitale? COMISARUL: Domnule.. şi nu-ţi dau voie să baţi lela prin văzduh cu balonistul. fugi încolo! (Dă brânci comisarului. (Îl apucă de guler.) BÂRZOI (zbătându-se): Protestarisesc în numele hristoitiei! Domnule. CHIRIŢA : Da bine. (La soldaţii care sunt împrejurul naselei. CHIRIŢA : Pune-ţi pofta-n cui! (Se suie amândoi în naselă.) C O M I S A R U L : Aşa?..) Acum. sunt comisar. Chiriţă. CHIRIŢA : Măcar să te şi îngrop. Arestuieşte-i pe dânşii.: 7 din 13 .. hai degrabă în balon. B Â R Z O I : Scandal! Eu fac scandal? Iaca cine face scandal.. CHIRIŢA : L-au umflat? Aferim. B Â R Z O I : Aşa ţi-e povestea. Apoi vin eu să te-nhaţ. dar ieşi afară. B Â R Z O I : Nu ştiu eu de astea. gândeşte că onorabilul public şi înalta nobleţe...’’ (Vrea să sară pe scenă. ce este? B Â R Z O I : Chiriţo. C O M I S A R U L : Domnule.) B Â R Z O I : Ba n-oi ieşi. duceţi-l la Mărcuţa.Vivat! bravo mii de ori! Chiriţa se duce-n nori! Ea.) De-acum eşti a mea. D-le Moghior. N-ai nici o grijă..) CHIRIŢA : Opriţi-l. solidă-i? MOGHIOR: Cât podul de la Pesta. să mă vezi mort dacă-i face asfinţiune cu balonul. se apropie de orchestră şi strigă deodată): Nu lăsaţi.. jupâneaso?. nu face scandal. legaţi-l. C O M I S A R U L : Nu-i ieşi? dacă doar ştiu să te duc şi pe sus. B Â R Z O I : Cum? să tac molcu când îmi fură de la ochi pe Chiriţuşca mea? Mări. luaţi seama bine să daţi pag. N-o lăsaţi să se suie în năsăle cu ungurul. din mândră baroneasă.. (Îl apucă-n braţe şi-l scoate afară din sală. domnule. c-oi fi silit să te arestez. Vrea s-ajungă baloneasă. U N C O M I S A R B Â R Z O I (intră în sala teatrului pe la finele corului.. ) CHIRIŢA : Strâmtă naselă! dar.. peste orchestră. nu mă iartă filotimia să te ascult. COMISARUL (lui Bârzoi): Stai. dlor.. sufletele. hai! (Cu foc. Cucoana Chiriţa în balon 155 MOGHIOR (luând-o de mână): No. dar!.. CHIRIŢA : Vai de mine! bărbatu-meu? 154 B Â R Z O I : Eu. Chiriţo! Vasile Alecsandri T O Ţ I : Ce este.. C O M I S A R U L : Ei! nu mai lungi vorba şi şezi liniştit.. SCENA III Cei dinainte. c-a turbat.

feriţi!... Umfla-te-ar rusaliile! (Nasela dispare după nour.. (Deodată cade în mijlocul publicului un manechin ce seamănă cu Moghior. M O G H I O R : Ah! dă-mi un cioc... sărmanul!. neruşinatule. Iaca.... Chiriţo! ne suim!... maică!. CHIRIŢA : Ce să-i dau? un cioc?. COR pag. du-te-ncolo... se opreşte.... l-a plecat pe marginea naselei!. să nu ne vadă nime de pe pământ... că te văd oamenii! Vai de mine!.. Publicul râde. degrabă! (Soldatul ridică manechinul şi iese... (Se apără.. Pompierii! (Publicul se uită în sus. Despo..... Cade ungurul!.....: 8 din 13 . oare ce i se-ntâmplă? PA N G L I C Ă : Priveşte..) H A Z L I U L : Ce s-aude?.drumul frânghiilor când oi striga: Ellien Moghior!. Chiriţa are prea mulţi nuri! VÂNZĂTORUL: Şeapte de-o para! MOGHIOR (în văzduh): Ah! Chiriţo. M O G H I O R : Adică un sărutat... aşa i-a fost scris!..... a murit! s-a turtit ca o plăcintă!. Chiriţa cere ajutor.. l-a apucat de gât. M O G H I O R : Bine zici!. Ai văzut.) CHIRIŢA : lan ascultă. priveşte.. cum a căzut de rău? D E S PA: Apoi de..) N Ă U C E S C U (venind în scenă şi cătând în sus): lan priveşte. Trebuie să mă iubeşti. se duce. Chiriţo.. Balonul se urcă puţin.. Cade!.. du-te cioarelor...) G H I R I TA (după nor): Săriţi! agiutor!.. mi-am găsit beleaua!. (Scoate pălăria şi o învârteste-n aer strigând.) N Ă U C E S C U : Aoleo! maică. CHIRIŢA : Iaca moţpanu.. (Vrea să o sărute. CHIRIŢA : Ian nu te obrăznici.. ţine-te bine. Aoleo!.... MOGHIOR (de sus): Feriţi! (Deşartă sacul..) N Ă U C E S C U : Bre! ce grozăvenie!. Parcă se luptă cu ungurul. Nasela se ridică încet. MOGHIOR (cu foc): Numai un cioc. Dă-mi un cioc unguresc. să-l ducă la spital!. astâmpără-te că te dau jos din trăsură....... T O T I : Cade!… feriţi!. Un nour se coboară puţin din frize pentru efectul perspectivei.) Vasile Alecsandri 156 NĂUCESCU: Aoleo! m-a chiorât! (Se întoarce la locul lui frecânduşi ochii. se duce. căci s-a oprit balonul.) MOGHIOR: Ne suim. ) P U B L I C U L (înconjurând manechinul): A!. plecăm. apoi se opreşte. de-acum n-ai încotro face.) Ellien Moghior! CHIRIŢA (la soldaţi): Lachez tout! P U B L I C U L : Ura! (Soldaţii lasă frânghiile şi se retrag în fund.) Da. CHIRIŢA (luptându-se): Vai!.... Mai bine aruncă lest ca să ne putem sui.. Despo.. Aţi înţeles? Cucoană Chiriţă. Un doctor!… un doctor!.. iaca. se vede. (Ridică un săcuşor de nisip...... se drăgostesc prin văzduh ca cărăbuşii... ba........ s-a oprit! H A Z L I U : Nasela e cam grea... ş-apoi să mor.. mi s-a încreţit pielea!...

cu braţele şi umerele goale): Bine v-am găsit...... Chiriţuşca lui Bârzoi. ba nu... Îl vezi. balonul a început a se coborî mai încet..... PA N G L I C Ă : Pare că se coboară. trage.. (Publicul apucă de frânghie. Cum o să se coboare?. domol.. cu două...) P U B L I C U L : Ura! să trăiască cucoana Chiriţa! CHIRIŢA : Încet. într-o toaletă cam. H A Z L I U L : Staţi.) H A Z L I U L : Şi tunica!. cu tot... se dezbracă. (Iese.. Primejdie. e pierdută!.. Eroină-ntre eroi! CHIRIŢA (fără coc. Lică? PA K G L I C Ă : Ba nu..... PA N G L I C Ă : Bine zici!... H A Z L I U L : Dar.. Adevărat. bravo! 158 COR (Nasela ajunge pe scenă.. frumos. Chiriţa l-a uşurat azvârlind cocul.....Ce fapt grozav şi trist! Ce fapt neaşteptat! Sărmanul balonist! De-a tumba a picat! Cucoana Chiriţa în balon 157 H A Z L I U L : Dar oare unde-i balonul?. cu Chiriţă. face semne de desperare.) Uff! slavă Tatălui şi Fiului că m-am văzut iar pe uscat! H A Z L I U L : Cât ne pare de bine la toţi.... prindeţi frânghia. zău! te-am crezut pierdută pentru totdeauna. iaca balonul!... Să nu mă izbiţi de pământ.. O vezi în naselă? PA N G L I C Ă : O văz. T O T I : Sărmana!. a dispărut.. NĂUCESCU: Aoleo! De nu mi-ar cădea pe scăfârlie! (Îşi deschide cortelul. (Toate aceste obiecte cad pe scenă una după alta... H A Z L I U L : Şi cortelul... H A Z L I U L : Ba cade… cade cu o repejune spăimântătoare.. îşi aruncă mantila. mă duc... oameni pământeni! (Sare din naselă.. Lică? Hai să improvizăm o oraţiune cucoanei Chiriţe.... spune-ne ce vi s-a întâmplat! V-aţi pierdut hainele pe drum şi vă întoarceţi. PA N G L I C Ă : Bună idee. ca o rândunică..) H A Z L I U L : Iaca şi Chiriţa....... în corset...... Mergi de pregăteşte cele trebuincioase.. colo. şi..) T O Ţ I : Balonul! Balonul!… s-a apropiat! CHIRIŢA (strigă de după nor): Prindeţi capătul frânghiei. şi nasela se iveşte. coborându-se. ) Bine-ai venit înapoi! Bine-ai sosit între noi.. H A Z L I U L : Sărmana!..) (O frânghie lungă începe a spânzura de sus. Aşa. bine.. cucoană! că. nu sa alege nici ţandără de biata Chiriţa. monsiu Muţunache. vă rog. Ştii una..... CHIRIŢA : Aş! nu piere Chiriţa cu una.: 9 din 13 . sus. CHIRIŢA : Cam.. neglige?. s-a dus în naltul cerului. încet.. PA N G L I C Ă : Şi cocul. De s-a lovi de pământ..... că-s pag.

dar să nu-mi uit vorba: II Deodată-n sus.. Moghiorul meu turbat M-apucă la pupat! Atunci mânia m-a umflat. cocoană. bat... huştiuliuc. însă. a fi 159 căzut pe slănină. De mine s-a legat. ungurul!. Moghiorul.. apropo. S-a înălţat! Mi se părea Că-n ochii mei lumea pierea Şi ameţeam.. C O M I S A R U L : Ba nu. Apără-l de mai rău!” Dar. am rămas.. Le-aţi cules?.. CHIRIŢA : Cum?. Cerând cu mare foc Să-i dau un cioc... Iar el. Altă belea! Ce să mă fac? şi cum să scap? M-acaţ în grabă de supap Şi trag mereu cât pot Să iasă gazul tot.. Mersi... Eu îl refuz. numaidecât........ apropo… unde-i moghiorul?. desfrunzită. Zău. Şi-l rog cinstit să nu facă abuz. dar apoi ce era să fac pentru ca să-mi scap viaţa?.. sfinte Dumnezeu.. Îmi sare-n gât! Zadarnic cat să-l potolesc. Acum ascultaţi tragedia mea: (Arie din “Domino noir”: “Ah! quelle nuit!”) CHIRIŢA I Cum am plecat. pag.. Şi din naselă l-am zburat. şi s-a fi săturat de amor. Ca pe-un flaimuc Ce s-a tot dus de-a tumba... lulea. N-a rămas lat?... Cred că s-a fi metaformozat în paprică. tare de oţel.cam. Privindu-l.. fără glas Ş-am zis în gândul meu: “Ah! te rog. M-am despoiat. nu mi-aţi găsit bulendrele?. Balonul dus De duhul necurat În aer a zburat. Vasile Alecsandri Cucoana Chiriţa în balon Onoarea să-mi diafendefsesc. a înviat şi s-a dus cu banii adunaţi la casă..: 10 din 13 ...

. pierzându-se-n nămol.: 11 din 13 . H A Z L I U L (aducând obiectele): Ce inspiraţie minunată aţi avut! lată obiectele d-voastră. gândind că gioacă rol Pân’ ce se dau frumos de gol. zvârl cortelul.) (Se aude zgomot în culise. zvârl tunica.Însă deodat-am început A coborî precum n-am vrut. politicos... prindeţi-l.. Un râs neaşteptat M-a apucat Ş-am zis în gândul meu: “Ah! te rog.. De-a rostogol.) Aice? Aice-i?. Pe gios vedeam Acest oraş frumos..) SCENA IV Cei dinainte. aşa.. sfinte Dumnezeu.. III Şi cum cădeam. De sus. pentru ca să se uşure balonul. zvârl mantila de pe umeri. cu toate că nu mi-e ruşine să mă vadă soarele cum sunt!.... nu-l lăsaţi să intre. sfinte Dumnezeu. (Intră. zvârl de pe cap părul meu de başca. pitici. cocul cel de patru oca şi trei litre. Şi iar dispar. Pitici. mersi......... Apără-ne de mai rău!” 161 T O Ţ I : Bravo!. să-mi pun tunica. cucoană Chiriţă. guleraţilor!.. Luxos. Şi. Atunce am rămas Iar fără glas S-am zis în gândul meu: “Ah! te rog. B Â R Z O I : În lături.. C O M I S A R U L C O M I S A R U L : Prindeţi-l.. CHIRIŢA : Mersi... Scapă-ne de mai rău!” 160 Şi nici una. nici două.. (Îşi aşează cocul. să trăiască cucoana Chiriţa! CHIRIŢA : Sărut ochişorii. oamenii mici Mi se păreau pitici. Iar pe aici Oamenii mari. lei-paralei.. Câţi dintr-acei fuduli măreţi Aveau aspectul de bureţi! Câţi zmei. dar noroc că balonul şi-a moderat repegiunea. B Â R Z O I . noroios. Întocmai chiar Şi mai dihai decât bietul moghiar. Unde-i Chiriţa? pag. Muţunache... Puţin a lipsit să-mi azvârl şi turniura. păreau pigmei! Vasile Alecsandri Cucoana Chiriţa în balon Atunci.

Cu foc..) (Îndată se aude între culise fanfara din marşul operei Profetul şi începe a defila pe scenă un cortegiu format de principalele roluri create de Millo. Moisi. apoi Baba Hârca...) H A Z L I U L (oprindu-i): Staţi pe loc. Glorie şi onor! Vasile Alecsandri 163 Cucoana Chiriţa în balon (Cortegiul oprindu-se în mijlocul scenei. cu tot neamul vostru! (Iese furios. salută şi cântă pe partea muzicii marşului ce vine în urma corului. Vine cucoana Chiriţa în triumf!! P U B L I C U L : Uraa! COR (După fanfară. Chiriţa se coboară din baldachin.. iată-te. apoi sare peste laviţa pe care şedea Năucescu. corul cânta versurile următoare. Paracliserul. având fiecare câte un steag cu numele sau pe dânsul.. jupâneaso!.) B Â R Z O I : Anaftema să fiţi. Chiriţa. cu foc nepotolit Buluc la sânul meu pag.. apoi se opreşte în mijlocul scenei.. pe sunetul marşului.. este adusă în triumf. nebunule. pe partea întâi a marşului:) Glorie şi onori.. Cortegiul face jurul scenei pe dinaintea estradelor din care sunt aruncate bucheturi Chiriţei.. (Fuge primprejurul balonului. Aşteaptă să-ţi dau eu balonuri şi nasele.. Care-a zburat prin nori Ca o porumbiţă! Hai să strigăm în cor: Mândră Chiriţă! Acum şi în viitor. etc. În frunte merge Panglică..) P U B L I C U L : Ce s-aude? ce s-aude? (Vrea sa iasă. Plăcintarul.) NĂUCESCU: Aoleo! maică!… m-a ucis! C O M I S A R U L (prinzând pe Bârzoi): Stai... Chiriţo!.... purtând un stindard cu inscripţia: Vivat Chiriţa.. îl răstoarnă jos şi dispare în culise.. Nu-i averea statului... că-i slut la Prut.. Bravo zmeiţă... bărbatu-meu. culcată într-un baldachin împodobit..... Fugi încolo! C O M I S A R U L (zice soldaţilor): Umflaţi-l pe sus.. B Â R Z O I : A!. Chiriţa e a mea..CHIRIŢA : Vai de mine!. şi la poliţie! (Soldaţii ridică pe Bârzoi care se luptă.. M-am cununat cu dânsa înainte de resmiriţă.. Barbu Lăutarul. Zapciule. Mândră Chiriţă.) CHIRIŢA : La sănătoasa. Pe toţi v-aş săruta. (Se repede.) CHIRIŢA (cu sentiment) Români! sufletu-mi este uimit! Şi de m-aş asculta.. am sfeclit-o..... Unde te socoţi? la Mărcuţa? B Â R Z O I : Ce vrei tu cu mine?.. Bârzoi!. N-am eu dreptul să-mi 162 păzesc nevasta?.: 12 din 13 .

etc. cântând.: 13 din 13 .V-aş strânge... (Cortina cade în strigătul de “ura” al publicului de pe scenă.) COR Glorie şi onori. Mândră Chiriţă! etc. zău! (Apoi ea se suie iar în baldachin şi cortegiul pleacă.) Vasile Alecsandri 164 pag...