CUCOANA CHIRIŢA ÎN BALON FARSĂ DE CARNAVAL ungur NAE NĂUCESCU D E S PA, soţia lui PERSONAJELE: CUCOANA CHIRIŢA G R I G O R I B Â R Z O I, soţul ei ELLIEN

MOGHIOR, aeronaut COSTICĂHAZLIUL L I C Ă PANGLICĂ UN COMISAR UNVÂNZĂTORDEALUNE PRĂJITE PUBLIC (Scenele se petrec din dosul Mitropoliei, pe piaţa destinată pentru ascendarea baloanelor, 1874.) Notă. La deschiderea cortinei, câţiva soldaţi, în mijlocul scenei, ţin frânghiile ce sunt legate de năvodul balonului. Ellien Moghior e în naselă, ocupat aşi face pregătirile de plecare. Balonul, purtând cu litere mari numele de Ciubăr-Vodă, este înălţat astfel ca să fie văzut de publicul din sală. Nasela e ornată cu steaguri tricoloare. Lume multă în fund. În dreapta, o estradă. Pe laiţa din faţă, Năucescu şi Despa. Hazliu şi Panglică se primblă pe sub estrade lornietând damele. Vânzătorul se poartă pintre public, strigând din timp în timp: Alune prăjite! şeapte de-o para! Vasile Alecsandri 145 Cucoana Chiriţa în balon COR SCENA I PUBLICUL, MOGHIOR, N Ă U C E S C U , D E S P A , H A Z L I U , PANGLICĂ,VÂNZAT O R U L , ă CHIRIŢA î Ce minune! ce drăcie! Parcă-i din poveste, zău! A ajuns omul să fie Mai uşor decât un zmeu. Nu-i destul că el pe lume Bate câmpii deseori, Acum el vroieşte-anume Ca să zboare chiar prin nori! NĂUCESCU (într-o mirare necurmată): Aoleo! maică!... Ce-a fost să mai fie! D E S PA: Taci, frate, nu te mai mira aşa cu gura căscată, că te-or crede bucureştenii scăpat din tufe. N Ă U C E S C U : Ce tufe? Ce tufe, Despo?... Dar n-ai citit ziarul de astăzi? D E S PA: Care? că-s multe de toate ca seminţa de ardei.
pag.: 1 din 13

PA N G L I C Ă (păunindu-se): Precum vezi. nu. mă rog. sunt doftor de năuci. H A Z L I U : Nici vorbă nu-i.. fiica răposatului Pitar Moş. să-l porţi sănătos. e bute de bani. şi eu de la Gorgiu. lincenciat în mofturie şi domiciliat la Raşca. se mişcă balonul.. sus?. îi crapă pielea.... D-ta eşti doftor de ficaţi? H A Z L I U : Ba.. asta...: 2 din 13 . Aşa-i e numele.. cel din basme? N Ă U C E S C U : Ba. Balonul ăsta.. să mă pliroforiseşti ritos.. D E S PA : Apoi de. D E S PA : Şi ce mai spune el în limba lui? N Ă U C E S C U : Spune că astăzi Ciubar-Vodă a să se urce în naltul cerului. şi d-lui? (Arată pe Panglică...... NĂUCESCU: Aoleo! maică!.. Ce să fie balonul ăsta? pag...... candidat de paraponisire... cel cu anonţuri prăjite. NĂUCESCU: Hazliu nume. dar 146 pentru ce şi cum? Nu e treaba noastră. H A Z L I U : Sunteţi vecini. N Ă U C E S C U : Tronc! MOGHIOR (la soldaţi): Apucaţi de frânghii şi ţineţi zdreavăn. H A Z L I U : Şi aţi venit în Bucureşti ca să vedeţi balonul? NĂUCESCU: Să văd?. VÂNZĂTORUL (strigă): Şeapte de-o para! N Ă U C E S C U : Domnule Hazliu. NĂUCESCU: Panglică!.. zis Cioclu. sunt mulţi ca d-ta prin provincie? NĂUCESCU (mândru): Mulţi!.... VÂNZĂTORUL (strigă): Alune prăjite! şeapte de o para..... s-a urca el dacă i-a fost scris. N Ă U C E S C U : Cel cu alune.. şi tot oameni. ca patrioţi… cătăm să-l mai uşurăm. PA N G L I C Ă : Şi nu te-ai fi înşelat.. N Ă U C E S C U : Tocmai acolo. nu glumă!. După nume te-aş fi crezut din Lipscani... Bine ţi-a fi mergând..... când suflă viforul. Vasile Alecsandri D E S PA: Care Ciubar-Vodă.. H A Z L I U : Ce bun suflet de om! Mă rog. NĂUCESCU: Să mă fericesc cu numele d-tale? H A Z L I U : Tachi Hazliul..... Statul n-are noroc la procesuri.N Ă U C E S C U : Ziarul cel cu. dar.. H A Z L I U : Negreşit...... adică să vezi: am venit la Curtea de apel pentru un proces cu statul. Cucoana Chiriţa în balon NĂUCESCU: Ce-i pasă? Are de unde plăti..) PA N G L I C Ă : Lică Panglică. Despa Calcănstrăchini.... domiciliat în Cuibul-cu-Barza. şi am să-l câştig.. numai într-un picior. proprietar.. sunt din Brăila. Numele d-tale? NĂUCESCU: Nae Năucescu. N Ă U C E S C U : Asta o să zicem cu toţii şi. cu nevastă. să te întreb un lucru. Dumneaei (arată pe Despa).. N Ă U C E S C U : Nu mă nebuni. boierule? Te dor ficaţii de ţipi aşa? NĂUCESCU (închinându-se): Plecăciune.... H A Z L I U (oprindu-se): Ce te-a apucat... PA N G L I C Ă : Nu mai încap în el....

dacă aşa i-a fost scris. Sus. Cu profesii de credinţă De patriot răsuflat.. cucoane Nae? N Ă U C E S C U : Ba. Nu-i aşa. N-ar avea decât să mă um148 H A Z L I U : Un ungur. Glorie României.. sus. Sus.. Şi de-aceea.. Şi de-aceea........ sunt gata numaidecât. hait! m-am dus la dracul praznic.. N Ă U C E S C U : Şi nu-i e teamă că s-a lovi de bolta cerului şi şi-a face un cucui? Deprindere.. Viitorul patriei române. Auzi. plec. Magnatul Ellien Moghior. apropiem.. şi... doamnelor. E o beşică de chit. şi pleacă fără să face ascensiune.H A Z L I U : Ţi-oi spune bucuros..: 3 din 13 . uşurel. nene. domnule. are să aibă onoare a H A Z L I U : Ian lasă România-n pace.. PA N G L I C Ă : Iaca. fle şontul fără veste.. (Se produce o mişcare pe scenă. Ca să aibă uşurinţă.. Şi cu ce-i umflată...Unguru-i gata de plecare... NĂUCESCU: De chit!. Marele balon. Hai să ne H A Z L I U : Bine zici.. dar în taină.. pag. (Tare. cel din naselă. colo? H A Z L I U : Tocmai.. Cine-i aeronaftul? Vasile Alecsandri H A Z L I U : Nu! el cearcă să facă joncţiune între cer şi pământ... şarlatanie La un loc cu niţel gaz.. Vii cu noi.. sus se urcă el.. Vrea multe şi ieftine. sus.. Ciubar-Vodă... Hazliule? H A Z L I U : Iar între noi să rămâie. VÂNZĂTORUL (strigă): Şeapte de-o para! H A Z L I U : Ha. ai de gând să plec astăzi sau teai pus pe clocit ouă? M O G H I O R : No. COR (Arie) Acest balon e umflat.. Vorbe mari. domnule.... Publicul din fund se apropie de naselă şi dă semne de nerăbdare. înaltă nobleţe şi onorabil public... Cel din paneri. Afrodito? D E S PA: O fi.. Despo? Cică Ciubăr147 Vodă e o beşică de chit! D E S PA: O fi. NĂUCESCU: Care?.) Tot din Scriptură grăieşte Cioacla.) H A Z L I U : Ei! Domnule Moghior.. către public. dacă ţi-a fi fost scris.. ce să zici? N Ă U C E S C U : A prins gust la joncţiuni. uşurel.) Domnilor. ha. moghiarul. aice pornit. ha! Parc-o face înadins mitocanul. Lică. Cu fumuri de nerozie Parveniţilor de azi. N Ă U C E S C U : Tronc!. dar cine-l poartă pe sus?. ferească Pronia!.. NĂUCESCU: Tronc! (În parte... aşa de mare!... a... sus se urcă el.. N Ă U C E S C U : O fi! Materia nu lipseşte. plec.....

(Despa se 150 reprocher. ai şti că sexul nostru. Vrea s-ajungă baloneasă! CHIRIŢA : D-apoi cum? şi de ce nu?. ş-acum vreau să umblu şi prin văzduh ca o ciocârlie gingaşă.... domnule.. năucule? N Ă U C E S C U : Nu d-ta. Te înşeli. M O G H I O R : Nime nu are curagiul?.... T O Ţ I : Cine? Cine? CHIRIŢA (venind în scenă): Eu. Tocmai Ciubăr-Vodă o să-mi facă şotia?. Chiriţa se duce-n nori! Ea.. apoi de balonul ista o să mă spariu?. că strechiată-i! CHIRIŢA (furioasă): Cine-i străchiată. de. de două ori. ştiţi... dacă mi-ai fi călătorit ca mine pe unde şi-a înţărcat dracul copiii.. Despa.. după cum ne-a încredinţat pag... sufleţeilor. e tot gracios şi uşurel. de pericole etcetera şi cele multe. Aşa spunea Alkibiad. slavă Domnului! iată-mă-s tot grasă şi frumoasă. MOGHIOR: Ei! dar..... (Se păuneşte. din hailaiful Bucureştilor...) Dar mi-ţi zice... Cine vroieşte să facă ascensiune cu mine? Cucoana Chiriţa în balon N Ă U C E S C U : Eu nu vreau.... Nu vă îngrijiţi.. cel troienit în Păcurari.. Bârzoaie.... mi-ţi pomeni de trăsnete. dacă ai face parte din lumea cea mare.. Habar n-am!. sfinte. poate. palicarul din vremea grecilor vechi... cocoană. Dacă nu mi-au venit de hac nici balonul meu cel galben. domnule. Câte am păţit eu! prin câte am trecut de când ne cunoaştem şi. Se urcă. CHIRIŢA (dintr-o tribună): Stai că eu vin. se urcă-n balon! De ce nu? Chiriţa-i leoaie. Ş-apoi dacă ai fi un om umblat şi citit.. ciripitoare..... M-am cântărit la spoziţia de la Viena şi am tras cât o peană. sans peur et sans Vasile Alecsandri NĂUCESCU: Aoleo. dacă mi-ai fi văzut Parisul şi Viena. Am umblat pe apă şi pe uscat. Vivat! bravo mii de ori. Despa.: 4 din 13 . fie cât de gras. model de bonton. aşa s-o ştii. Nime?. lişiţă. de fulgere. Doară una-i Chiriţa pe lume. Chiriţa. nici Despa.. CHIRIŢA (purtând un coc exagerat) Chiriţa..ne mai faci cuvânt.. de.. că balonu-i altă gâscă. Hailaifă. deşi multe au ambiţie ca să-i samene... cucoana Chiriţa! baroneasa! din 149 Paris şi din Viena! COR CHIRIŢA COR SCENA II Cei dinainte.. O dată. Eu sunt o persoană ca vestitul Baiardi. cu vânt sau fără vânt. PA N G L I C Ă (ascuns între public): Cam grea ciocârlie! CHIRIŢA : Aud? Cine-a spus că-i grea?... din mândră baroneasă....

Sper că toţi m-or admira. ce-a zice soţul d-tale când a afla?. goală. vite. profesorul lui Guliţă. smulte.. ca să văd de-oi găsi şi pe acolo bazaconiile ce le-am văzut pe pământ. (Tare) Cocoană Chiriţo. Goală.: 5 din 13 . Şeapte de-o para.. Vite. Bată. N-are cine cumpăra.) Să-mi cadă coşcogea bute pe scăfârlie.mosiu Şarlă. am otărât să mai văd şi alte lumi.. bată. plecăciune! (În parte. vite. goală. n-ar zice ba.) Taci. CHIRIŢA Deci. dar fiindcă d-ta nu eşti nici Alkibiad. vite. soro. n-ar zice ba. parol. Ei. goală. smulte. VÂNZĂTORUL Şeapte de-o para! COR N-are cine cumpăra Şeapte de-o para. goală. Nu de mult la noi ivite. goala. o să mă sui în lună şi în stele. nu tot asta de la noi. Smulte. VÂNZĂTORUL Şeapte de-o para! CHIRIŢA Ei. parol. bată. CHIRIŢA (Arie din “Chiriţa la Paris” ) Am văzut amoruri multe Ş-amoraşi cu pene smulte. bată. nici palicar. N Ă U C E S C U : Ferească Pronia! (În parte. ca să meargă vestea Chiriţei peste nouă mări şi nouă ţări. supără. Chiar de-a fi din a lor poală (coborând ochii) Ca să cadă rostogoală. goală. 151 Cucoana Chiriţa în balon Şi caractere-njosite.. bată. tontu! Parcă m-am îngrăşat la casa lui.) Auzi. vite.. CHIRIŢA : Zică ce-a vrea. că-i în stare să ne sară-n cap. bată. şi m-oi ascensiunearisi chiar de-a fi să-ţi cad pe cap din naltul cerului. bată. smulte etc. m-am topit! CHIRIŢA (exaltat): Dar! o să mă înalţ pe unde nu s-au înălţat nici zmeii. Chiriţa exaltată Vrea în ceruri să răzbată. VÂNZĂTORUL Şeapte de-o para! CHIRIŢA Ş-or striga voios: Ura! VÂNZĂTORUL Şeapte de-o para! Vasile Alecsandri 152 pag. vite. vite..

vertuoasă... balonul e gata. Bârzoaie... Cucoană Chiriţa.. CHIRIŢA : El te-a metaformozat? Bată-l norocul.. închinându-se la public.. plătindu-mi datoriile. în văzduh?. te sunt jurată să păzesc credinţă. (Tare.) Ş-apoi. CHIRIŢA (întorcându-se şi zărind pe Moghior): Piei. măcar că bine bătând: Tot ca una.. am fete mari cu copii şi Cucoana Chiriţa în balon un flăcău de băiat la Senat. Poftim... El m-a metamorfozat. mă recunoaşteţi? CHIRIŢA : Da cum.. Ba încă am şi giucat ceardaşul împreună în sala lui Bosel. Şi cu toţii om striga: Şeapte de-o para! (Moghior se coboară din naselă şi se apropie de Chiriţa. MOGHIOR (în taină): Amorul!. (Scena următoare e aparte. Da bine.: 6 din 13 . dar las’ pe mine! Chiriţa. că. publicul aşteaptă. nu ştii? Sunt o persoană vertuoasă. 153 (Dă braţul Chiriţei şi face jurul scenei... ba să-ţi caţi de treabă. ) CHIRIŢA : Hai! (În parte.... se urcă-n balon! Adio! Chiriţa-i leoaie.. fata mea. COR CHIRIŢA COR pag.. nu-mi pasă! Vreau să facem joncţiune de inimi împreună. drace!.... când v-a fi cu plăcere. măgnăţelule.. să nu te recunosc?. apoi se apropie de naselă.) M O G H I O R : Cucoană Chiriţa. Se urcă. nepârţag.. că-ţi găseşti pârţagul cu Chiriţa. MOGHIOR (răsucindu-şi mustaţa): Om vedea..COR Dar! cu toţi te-om admira.. (În parte. CHIRIŢA (în parte): Mititelul! (Tare. M O G H I O R : Pârţag. te-oi dezleCHIRIŢA : Ba să nu te-mpingă păcatul. ga eu de toate jurămintele.. tătarii.) Ar avea haz să pat vro şotie tocmai în nori...) Cenuşer.... Hailaifă. pentru ca să capeţi concesiuni şi joncţiuni..) Dar nu se poate una ca asta. Eu sunt măritată cu Bârzoi.. ca să fii a mea! CHIRIŢA : Eu? pe mine. de nu-mi încap în piele. Când îi fi sus în aer. model de bonton.. amoraş! Îi cunosc şi eu drăciile şi renghiurile etcetera şi cele multe! Dar ce are a face cu balonul? MOGHIOR: Ascultă-mă: Neputând să am parte de d-ta pe pământ. mi-am pus în gând să te răpesc în văzduh. Şeapte de-o para.. D-ta eşti balonistul? MOGHIOR: Eu. MOGHIOR: A! nu face nimic. pre legea mea.) MOGHIOR (cu sentiment): Ah! CHIRIŢA : D-ta m-ai scăpat de belea la Viena. azvârl din naselă ca pe-o minge.. Chiriţa. grăfuşorule. cum de-ai ajuns balonist din joncţionist?. şi ai venit cu mine la Bucureşti.

. B Â R Z O I : Nu ştiu eu de astea. COMISARUL (lui Bârzoi): Stai.) BÂRZOI (zbătându-se): Protestarisesc în numele hristoitiei! Domnule. CHIRIŢA : Vai de mine! bărbatu-meu? 154 B Â R Z O I : Eu.: 7 din 13 . sufletele.. fugi de lângă naselă.. B Â R Z O I . din mândră baroneasă.. c-a turbat. nu mă iartă filotimia să te ascult. B Â R Z O I : Cum? să tac molcu când îmi fură de la ochi pe Chiriţuşca mea? Mări. se apropie de orchestră şi strigă deodată): Nu lăsaţi. C O M I S A R U L : Nu-i ieşi? dacă doar ştiu să te duc şi pe sus.. jupâneaso?. şi nu-ţi dau voie să baţi lela prin văzduh cu balonistul. N-o lăsaţi să se suie în năsăle cu ungurul. dar!. (Îl apucă-n braţe şi-l scoate afară din sală.. legaţi-l.. eşti vândut ungurului.. Nu te iartă filotimia? lan să-ţi arăt eu filotimie. (La soldaţii care sunt împrejurul naselei. Cucoana Chiriţa în balon 155 MOGHIOR (luând-o de mână): No. Arestuieşte-i pe dânşii..Vivat! bravo mii de ori! Chiriţa se duce-n nori! Ea. să mă vezi mort dacă-i face asfinţiune cu balonul.) De-acum eşti a mea. Chiriţă..) Acum. fugi încolo! (Dă brânci comisarului. C O M I S A R U L : Ei! nu mai lungi vorba şi şezi liniştit. SCENA III Cei dinainte. încalte.. unde te duci? B Â R Z O I : Ce-ţi pasă dumitale? COMISARUL: Domnule.’’ (Vrea să sară pe scenă. duceţi-l la Mărcuţa. D-le Moghior.. CHIRIŢA : Pune-ţi pofta-n cui! (Se suie amândoi în naselă. Chiriţo! Vasile Alecsandri T O Ţ I : Ce este. c-oi fi silit să te arestez. frăţioare.) C O M I S A R U L : Aşa?. nu face scandal. B Â R Z O I : Scandal! Eu fac scandal? Iaca cine face scandal. gândeşte că onorabilul public şi înalta nobleţe. CHIRIŢA : Măcar să te şi îngrop. hai! (Cu foc. Vrea s-ajungă baloneasă. ) CHIRIŢA : Strâmtă naselă! dar. solidă-i? MOGHIOR: Cât podul de la Pesta... sunt comisar.. B Â R Z O I : Nici nu vreau să te ştiu.) B Â R Z O I : Ba n-oi ieşi. dlor.) CHIRIŢA : Opriţi-l. hai degrabă în balon. CHIRIŢA : Da bine. domnule. CHIRIŢA : L-au umflat? Aferim... B Â R Z O I : Aşa ţi-e povestea. ce este? B Â R Z O I : Chiriţo. luaţi seama bine să daţi pag.. dar ieşi afară. (Îl apucă de guler. N-ai nici o grijă. U N C O M I S A R B Â R Z O I (intră în sala teatrului pe la finele corului.. Apoi vin eu să te-nhaţ. peste orchestră. C O M I S A R U L : Domnule..

că te văd oamenii! Vai de mine!.) MOGHIOR: Ne suim.. ţine-te bine.. Despo. Publicul râde.... Iaca. mi s-a încreţit pielea!.. (Scoate pălăria şi o învârteste-n aer strigând.. CHIRIŢA : Ce să-i dau? un cioc?.) H A Z L I U L : Ce s-aude?. (Se apără. sărmanul!.. s-a oprit! H A Z L I U : Nasela e cam grea. maică!... Nasela se ridică încet. a murit! s-a turtit ca o plăcintă!. Chiriţo... neruşinatule..) N Ă U C E S C U (venind în scenă şi cătând în sus): lan priveşte.. CHIRIŢA (luptându-se): Vai!. Parcă se luptă cu ungurul. T O T I : Cade!… feriţi!..... Balonul se urcă puţin. Cade ungurul!.... să nu ne vadă nime de pe pământ.. ) P U B L I C U L (înconjurând manechinul): A!. căci s-a oprit balonul.. ba. l-a plecat pe marginea naselei!. Cade!. feriţi!.) Da.. Chiriţa are prea mulţi nuri! VÂNZĂTORUL: Şeapte de-o para! MOGHIOR (în văzduh): Ah! Chiriţo...... M O G H I O R : Bine zici!. l-a apucat de gât............ astâmpără-te că te dau jos din trăsură. (Deodată cade în mijlocul publicului un manechin ce seamănă cu Moghior. plecăm. Pompierii! (Publicul se uită în sus. CHIRIŢA : Iaca moţpanu. de-acum n-ai încotro face.. Aoleo!. Umfla-te-ar rusaliile! (Nasela dispare după nour. (Ridică un săcuşor de nisip. (Vrea să o sărute......) Ellien Moghior! CHIRIŢA (la soldaţi): Lachez tout! P U B L I C U L : Ura! (Soldaţii lasă frânghiile şi se retrag în fund.: 8 din 13 . se opreşte. se duce. Un nour se coboară puţin din frize pentru efectul perspectivei. iaca.) N Ă U C E S C U : Bre! ce grozăvenie!.. aşa i-a fost scris!. Aţi înţeles? Cucoană Chiriţă... du-te cioarelor. M O G H I O R : Adică un sărutat.... Un doctor!… un doctor!. priveşte.. apoi se opreşte.....drumul frânghiilor când oi striga: Ellien Moghior!. COR pag. MOGHIOR (de sus): Feriţi! (Deşartă sacul..... degrabă! (Soldatul ridică manechinul şi iese. Ai văzut.. Mai bine aruncă lest ca să ne putem sui... ş-apoi să mor. mi-am găsit beleaua!. Chiriţa cere ajutor.... du-te-ncolo. să-l ducă la spital!.. se drăgostesc prin văzduh ca cărăbuşii. se duce. cum a căzut de rău? D E S PA: Apoi de. Despo.. Trebuie să mă iubeşti.. se vede. CHIRIŢA : Ian nu te obrăznici.) N Ă U C E S C U : Aoleo! maică... Chiriţo! ne suim!..) CHIRIŢA : lan ascultă.... Dă-mi un cioc unguresc. M O G H I O R : Ah! dă-mi un cioc.) Vasile Alecsandri 156 NĂUCESCU: Aoleo! m-a chiorât! (Se întoarce la locul lui frecânduşi ochii.) G H I R I TA (după nor): Săriţi! agiutor!...... oare ce i se-ntâmplă? PA N G L I C Ă : Priveşte.. MOGHIOR (cu foc): Numai un cioc.

se dezbracă. Adevărat.. ca o rândunică......) Uff! slavă Tatălui şi Fiului că m-am văzut iar pe uscat! H A Z L I U L : Cât ne pare de bine la toţi. a dispărut..... cu tot. (Iese.. Chiriţuşca lui Bârzoi. T O T I : Sărmana!.Ce fapt grozav şi trist! Ce fapt neaşteptat! Sărmanul balonist! De-a tumba a picat! Cucoana Chiriţa în balon 157 H A Z L I U L : Dar oare unde-i balonul?... PA N G L I C Ă : Bine zici!.. Lică? Hai să improvizăm o oraţiune cucoanei Chiriţe.. H A Z L I U L : Sărmana!. PA N G L I C Ă : Bună idee. H A Z L I U L : Dar... face semne de desperare.. PA N G L I C Ă : Şi cocul.. Mergi de pregăteşte cele trebuincioase. zău! te-am crezut pierdută pentru totdeauna.. sus.. într-o toaletă cam. oameni pământeni! (Sare din naselă. s-a dus în naltul cerului.... domol. Eroină-ntre eroi! CHIRIŢA (fără coc..... mă duc.... Cum o să se coboare?. că-s pag. Îl vezi. O vezi în naselă? PA N G L I C Ă : O văz... cu Chiriţă. PA N G L I C Ă : Pare că se coboară.. H A Z L I U L : Ba cade… cade cu o repejune spăimântătoare. cu două.. frumos. îşi aruncă mantila. balonul a început a se coborî mai încet.. H A Z L I U L : Staţi.. Lică? PA K G L I C Ă : Ba nu.) P U B L I C U L : Ura! să trăiască cucoana Chiriţa! CHIRIŢA : Încet... bine... cucoană! că. vă rog. bravo! 158 COR (Nasela ajunge pe scenă.. încet. CHIRIŢA : Cam.. NĂUCESCU: Aoleo! De nu mi-ar cădea pe scăfârlie! (Îşi deschide cortelul.: 9 din 13 ... monsiu Muţunache. spune-ne ce vi s-a întâmplat! V-aţi pierdut hainele pe drum şi vă întoarceţi. neglige?..) T O Ţ I : Balonul! Balonul!… s-a apropiat! CHIRIŢA (strigă de după nor): Prindeţi capătul frânghiei....... trage... Aşa.. ba nu... De s-a lovi de pământ. Primejdie.. Să nu mă izbiţi de pământ. H A Z L I U L : Şi cortelul. colo... ) Bine-ai venit înapoi! Bine-ai sosit între noi. prindeţi frânghia.. iaca balonul!. (Publicul apucă de frânghie. nu sa alege nici ţandără de biata Chiriţa.) H A Z L I U L : Şi tunica!.) (O frânghie lungă începe a spânzura de sus. Ştii una... (Toate aceste obiecte cad pe scenă una după alta.. e pierdută!.... şi. coborându-se... şi nasela se iveşte.... CHIRIŢA : Aş! nu piere Chiriţa cu una. Chiriţa l-a uşurat azvârlind cocul... în corset...) H A Z L I U L : Iaca şi Chiriţa. cu braţele şi umerele goale): Bine v-am găsit.

.... Privindu-l. Balonul dus De duhul necurat În aer a zburat.. cocoană. Le-aţi cules?. desfrunzită... dar apoi ce era să fac pentru ca să-mi scap viaţa?. M-am despoiat.... S-a înălţat! Mi se părea Că-n ochii mei lumea pierea Şi ameţeam. Apără-l de mai rău!” Dar. dar să nu-mi uit vorba: II Deodată-n sus.. am rămas. a fi 159 căzut pe slănină.. Altă belea! Ce să mă fac? şi cum să scap? M-acaţ în grabă de supap Şi trag mereu cât pot Să iasă gazul tot. Vasile Alecsandri Cucoana Chiriţa în balon Onoarea să-mi diafendefsesc. Acum ascultaţi tragedia mea: (Arie din “Domino noir”: “Ah! quelle nuit!”) CHIRIŢA I Cum am plecat. Şi din naselă l-am zburat. Eu îl refuz.. Iar el. Mersi.: 10 din 13 . C O M I S A R U L : Ba nu. numaidecât. pag. Cerând cu mare foc Să-i dau un cioc. fără glas Ş-am zis în gândul meu: “Ah! te rog..cam. tare de oţel. ungurul!. Zău. huştiuliuc.. Ca pe-un flaimuc Ce s-a tot dus de-a tumba. CHIRIŢA : Cum?. De mine s-a legat.. Cred că s-a fi metaformozat în paprică. sfinte Dumnezeu. N-a rămas lat?. nu mi-aţi găsit bulendrele?.. Moghiorul.. Îmi sare-n gât! Zadarnic cat să-l potolesc. şi s-a fi săturat de amor. apropo... Şi-l rog cinstit să nu facă abuz.... apropo… unde-i moghiorul?.. a înviat şi s-a dus cu banii adunaţi la casă. Moghiorul meu turbat M-apucă la pupat! Atunci mânia m-a umflat. bat... lulea... însă...

Şi.) (Se aude zgomot în culise.Însă deodat-am început A coborî precum n-am vrut... C O M I S A R U L C O M I S A R U L : Prindeţi-l. mersi.. prindeţi-l. Luxos. dar noroc că balonul şi-a moderat repegiunea..... (Îşi aşează cocul. zvârl de pe cap părul meu de başca. De sus..) SCENA IV Cei dinainte. pentru ca să se uşure balonul.) Aice? Aice-i?... H A Z L I U L (aducând obiectele): Ce inspiraţie minunată aţi avut! lată obiectele d-voastră. lei-paralei... Şi iar dispar.. B Â R Z O I . Pitici. oamenii mici Mi se păreau pitici... guleraţilor!. B Â R Z O I : În lături. cocul cel de patru oca şi trei litre. politicos.. zvârl cortelul.. Scapă-ne de mai rău!” 160 Şi nici una. gândind că gioacă rol Pân’ ce se dau frumos de gol. sfinte Dumnezeu. Întocmai chiar Şi mai dihai decât bietul moghiar. nici două. (Intră. zvârl mantila de pe umeri. pitici. Un râs neaşteptat M-a apucat Ş-am zis în gândul meu: “Ah! te rog. Puţin a lipsit să-mi azvârl şi turniura.. cu toate că nu mi-e ruşine să mă vadă soarele cum sunt!. cucoană Chiriţă. III Şi cum cădeam. Unde-i Chiriţa? pag. să trăiască cucoana Chiriţa! CHIRIŢA : Sărut ochişorii. Câţi dintr-acei fuduli măreţi Aveau aspectul de bureţi! Câţi zmei...: 11 din 13 . Iar pe aici Oamenii mari... Pe gios vedeam Acest oraş frumos. Apără-ne de mai rău!” 161 T O Ţ I : Bravo!.. Atunce am rămas Iar fără glas S-am zis în gândul meu: “Ah! te rog. să-mi pun tunica.. aşa.. nu-l lăsaţi să intre. pierzându-se-n nămol.. păreau pigmei! Vasile Alecsandri Cucoana Chiriţa în balon Atunci. zvârl tunica. CHIRIŢA : Mersi. noroios.. sfinte Dumnezeu.. De-a rostogol. Muţunache.

nebunule. având fiecare câte un steag cu numele sau pe dânsul. cu foc nepotolit Buluc la sânul meu pag... apoi Baba Hârca.. culcată într-un baldachin împodobit. Zapciule.. Pe toţi v-aş săruta. etc..) (Îndată se aude între culise fanfara din marşul operei Profetul şi începe a defila pe scenă un cortegiu format de principalele roluri create de Millo.. şi la poliţie! (Soldaţii ridică pe Bârzoi care se luptă.. B Â R Z O I : A!.. M-am cununat cu dânsa înainte de resmiriţă. Cortegiul face jurul scenei pe dinaintea estradelor din care sunt aruncate bucheturi Chiriţei.. cu tot neamul vostru! (Iese furios. bărbatu-meu..) CHIRIŢA : La sănătoasa. Unde te socoţi? la Mărcuţa? B Â R Z O I : Ce vrei tu cu mine?. Barbu Lăutarul.. apoi sare peste laviţa pe care şedea Năucescu.. Nu-i averea statului.. Bârzoi!..: 12 din 13 .. Care-a zburat prin nori Ca o porumbiţă! Hai să strigăm în cor: Mândră Chiriţă! Acum şi în viitor. salută şi cântă pe partea muzicii marşului ce vine în urma corului.. pe sunetul marşului. Bravo zmeiţă. Paracliserul.... (Se repede. pe partea întâi a marşului:) Glorie şi onori. am sfeclit-o. este adusă în triumf. (Fuge primprejurul balonului.. Moisi. că-i slut la Prut.) H A Z L I U L (oprindu-i): Staţi pe loc.. iată-te.CHIRIŢA : Vai de mine!.... Chiriţa se coboară din baldachin..... Aşteaptă să-ţi dau eu balonuri şi nasele.. jupâneaso!. apoi se opreşte în mijlocul scenei. În frunte merge Panglică.) B Â R Z O I : Anaftema să fiţi.) CHIRIŢA (cu sentiment) Români! sufletu-mi este uimit! Şi de m-aş asculta..) P U B L I C U L : Ce s-aude? ce s-aude? (Vrea sa iasă...) NĂUCESCU: Aoleo! maică!… m-a ucis! C O M I S A R U L (prinzând pe Bârzoi): Stai.. N-am eu dreptul să-mi 162 păzesc nevasta?. Chiriţo!. Cu foc.. Chiriţa.. Mândră Chiriţă. Vine cucoana Chiriţa în triumf!! P U B L I C U L : Uraa! COR (După fanfară. corul cânta versurile următoare. îl răstoarnă jos şi dispare în culise. Chiriţa e a mea.. Fugi încolo! C O M I S A R U L (zice soldaţilor): Umflaţi-l pe sus. purtând un stindard cu inscripţia: Vivat Chiriţa... Glorie şi onor! Vasile Alecsandri 163 Cucoana Chiriţa în balon (Cortegiul oprindu-se în mijlocul scenei. Plăcintarul.

etc.) COR Glorie şi onori.. zău! (Apoi ea se suie iar în baldachin şi cortegiul pleacă..: 13 din 13 ..) Vasile Alecsandri 164 pag.. (Cortina cade în strigătul de “ura” al publicului de pe scenă.V-aş strânge. Mândră Chiriţă! etc. cântând.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful