CUCOANA CHIRIŢA ÎN BALON FARSĂ DE CARNAVAL ungur NAE NĂUCESCU D E S PA, soţia lui PERSONAJELE: CUCOANA CHIRIŢA G R I G O R I B Â R Z O I, soţul ei ELLIEN

MOGHIOR, aeronaut COSTICĂHAZLIUL L I C Ă PANGLICĂ UN COMISAR UNVÂNZĂTORDEALUNE PRĂJITE PUBLIC (Scenele se petrec din dosul Mitropoliei, pe piaţa destinată pentru ascendarea baloanelor, 1874.) Notă. La deschiderea cortinei, câţiva soldaţi, în mijlocul scenei, ţin frânghiile ce sunt legate de năvodul balonului. Ellien Moghior e în naselă, ocupat aşi face pregătirile de plecare. Balonul, purtând cu litere mari numele de Ciubăr-Vodă, este înălţat astfel ca să fie văzut de publicul din sală. Nasela e ornată cu steaguri tricoloare. Lume multă în fund. În dreapta, o estradă. Pe laiţa din faţă, Năucescu şi Despa. Hazliu şi Panglică se primblă pe sub estrade lornietând damele. Vânzătorul se poartă pintre public, strigând din timp în timp: Alune prăjite! şeapte de-o para! Vasile Alecsandri 145 Cucoana Chiriţa în balon COR SCENA I PUBLICUL, MOGHIOR, N Ă U C E S C U , D E S P A , H A Z L I U , PANGLICĂ,VÂNZAT O R U L , ă CHIRIŢA î Ce minune! ce drăcie! Parcă-i din poveste, zău! A ajuns omul să fie Mai uşor decât un zmeu. Nu-i destul că el pe lume Bate câmpii deseori, Acum el vroieşte-anume Ca să zboare chiar prin nori! NĂUCESCU (într-o mirare necurmată): Aoleo! maică!... Ce-a fost să mai fie! D E S PA: Taci, frate, nu te mai mira aşa cu gura căscată, că te-or crede bucureştenii scăpat din tufe. N Ă U C E S C U : Ce tufe? Ce tufe, Despo?... Dar n-ai citit ziarul de astăzi? D E S PA: Care? că-s multe de toate ca seminţa de ardei.
pag.: 1 din 13

zis Cioclu.. când suflă viforul. H A Z L I U : Ce bun suflet de om! Mă rog.. N Ă U C E S C U : Asta o să zicem cu toţii şi.... s-a urca el dacă i-a fost scris.. să te întreb un lucru......... se mişcă balonul.. După nume te-aş fi crezut din Lipscani. Statul n-are noroc la procesuri.... numai într-un picior.. şi tot oameni. N Ă U C E S C U : Cel cu alune.. H A Z L I U : Nici vorbă nu-i.. domiciliat în Cuibul-cu-Barza. boierule? Te dor ficaţii de ţipi aşa? NĂUCESCU (închinându-se): Plecăciune. candidat de paraponisire. sunt din Brăila... N Ă U C E S C U : Nu mă nebuni.. ca patrioţi… cătăm să-l mai uşurăm. D-ta eşti doftor de ficaţi? H A Z L I U : Ba. e bute de bani.... Aşa-i e numele.. nu.) PA N G L I C Ă : Lică Panglică... VÂNZĂTORUL (strigă): Şeapte de-o para! N Ă U C E S C U : Domnule Hazliu. H A Z L I U : Şi aţi venit în Bucureşti ca să vedeţi balonul? NĂUCESCU: Să văd?... Balonul ăsta. cel cu anonţuri prăjite. H A Z L I U : Negreşit.. să mă pliroforiseşti ritos. adică să vezi: am venit la Curtea de apel pentru un proces cu statul.... D E S PA : Şi ce mai spune el în limba lui? N Ă U C E S C U : Spune că astăzi Ciubar-Vodă a să se urce în naltul cerului. PA N G L I C Ă (păunindu-se): Precum vezi. Bine ţi-a fi mergând. NĂUCESCU: Panglică!.: 2 din 13 .. şi d-lui? (Arată pe Panglică. lincenciat în mofturie şi domiciliat la Raşca... Numele d-tale? NĂUCESCU: Nae Năucescu. VÂNZĂTORUL (strigă): Alune prăjite! şeapte de o para. Dumneaei (arată pe Despa). îi crapă pielea. dar 146 pentru ce şi cum? Nu e treaba noastră.. şi am să-l câştig..... NĂUCESCU: Să mă fericesc cu numele d-tale? H A Z L I U : Tachi Hazliul. proprietar. să-l porţi sănătos. Ce să fie balonul ăsta? pag. H A Z L I U : Sunteţi vecini... N Ă U C E S C U : Tronc! MOGHIOR (la soldaţi): Apucaţi de frânghii şi ţineţi zdreavăn. şi eu de la Gorgiu... cel din basme? N Ă U C E S C U : Ba. PA N G L I C Ă : Şi nu te-ai fi înşelat....N Ă U C E S C U : Ziarul cel cu. fiica răposatului Pitar Moş. cu nevastă. sunt doftor de năuci... PA N G L I C Ă : Nu mai încap în el.. sus?. N Ă U C E S C U : Tocmai acolo. Cucoana Chiriţa în balon NĂUCESCU: Ce-i pasă? Are de unde plăti. H A Z L I U (oprindu-se): Ce te-a apucat.. asta.... NĂUCESCU: Hazliu nume. sunt mulţi ca d-ta prin provincie? NĂUCESCU (mândru): Mulţi!. D E S PA : Apoi de.. mă rog. Despa Calcănstrăchini. nu glumă!....... NĂUCESCU: Aoleo! maică!. dar.. Vasile Alecsandri D E S PA: Care Ciubar-Vodă.

Şi cu ce-i umflată.. sus.) H A Z L I U : Ei! Domnule Moghior.... VÂNZĂTORUL (strigă): Şeapte de-o para! H A Z L I U : Ha. Cine-i aeronaftul? Vasile Alecsandri H A Z L I U : Nu! el cearcă să facă joncţiune între cer şi pământ.. a... cucoane Nae? N Ă U C E S C U : Ba... Publicul din fund se apropie de naselă şi dă semne de nerăbdare. ce să zici? N Ă U C E S C U : A prins gust la joncţiuni. aice pornit. Vrea multe şi ieftine... fle şontul fără veste. dacă ţi-a fi fost scris.. sunt gata numaidecât. Ca să aibă uşurinţă. ha. nene. sus se urcă el. E o beşică de chit... doamnelor... domnule. uşurel. Lică... PA N G L I C Ă : Iaca.. plec. sus. ferească Pronia!. Hai să ne H A Z L I U : Bine zici. Vii cu noi. Viitorul patriei române. către public.. Şi de-aceea. plec. (Se produce o mişcare pe scenă. şi pleacă fără să face ascensiune..) Tot din Scriptură grăieşte Cioacla. Hazliule? H A Z L I U : Iar între noi să rămâie... N Ă U C E S C U : Şi nu-i e teamă că s-a lovi de bolta cerului şi şi-a face un cucui? Deprindere.. dar cine-l poartă pe sus?. Afrodito? D E S PA: O fi. N Ă U C E S C U : O fi! Materia nu lipseşte. hait! m-am dus la dracul praznic. sus se urcă el. apropiem... NĂUCESCU: Tronc! (În parte..Unguru-i gata de plecare....: 3 din 13 .... uşurel.. şi. dar în taină. N Ă U C E S C U : Tronc!... colo? H A Z L I U : Tocmai.. NĂUCESCU: Care?. Sus. cel din naselă. Nu-i aşa... Vorbe mari.) Domnilor. are să aibă onoare a H A Z L I U : Ian lasă România-n pace. Magnatul Ellien Moghior.H A Z L I U : Ţi-oi spune bucuros. Cu profesii de credinţă De patriot răsuflat.... Şi de-aceea. Despo? Cică Ciubăr147 Vodă e o beşică de chit! D E S PA: O fi. Sus. ha! Parc-o face înadins mitocanul.. Cel din paneri.. şarlatanie La un loc cu niţel gaz.... ai de gând să plec astăzi sau teai pus pe clocit ouă? M O G H I O R : No.. moghiarul. Glorie României.. N-ar avea decât să mă um148 H A Z L I U : Un ungur... pag.. aşa de mare!. dacă aşa i-a fost scris. Auzi. înaltă nobleţe şi onorabil public.. NĂUCESCU: De chit!. COR (Arie) Acest balon e umflat. (Tare.... Marele balon. Cu fumuri de nerozie Parveniţilor de azi. Ciubar-Vodă. domnule.

sfinte. nici Despa.. cu vânt sau fără vânt.. CHIRIŢA (purtând un coc exagerat) Chiriţa... Se urcă. Eu sunt o persoană ca vestitul Baiardi.. O dată... după cum ne-a încredinţat pag. ai şti că sexul nostru. ş-acum vreau să umblu şi prin văzduh ca o ciocârlie gingaşă..) Dar mi-ţi zice. se urcă-n balon! De ce nu? Chiriţa-i leoaie... domnule.: 4 din 13 . că strechiată-i! CHIRIŢA (furioasă): Cine-i străchiată.... Cine vroieşte să facă ascensiune cu mine? Cucoana Chiriţa în balon N Ă U C E S C U : Eu nu vreau.. Chiriţa. lişiţă. (Despa se 150 reprocher. Despa. ciripitoare. ştiţi. Vivat! bravo mii de ori. sans peur et sans Vasile Alecsandri NĂUCESCU: Aoleo... Aşa spunea Alkibiad.. fie cât de gras.. cel troienit în Păcurari. din hailaiful Bucureştilor....... e tot gracios şi uşurel. năucule? N Ă U C E S C U : Nu d-ta. CHIRIŢA (dintr-o tribună): Stai că eu vin.. poate.. de două ori. MOGHIOR: Ei! dar... de pericole etcetera şi cele multe... că balonu-i altă gâscă. de.. dacă mi-ai fi călătorit ca mine pe unde şi-a înţărcat dracul copiii. Chiriţa se duce-n nori! Ea.... Te înşeli. cocoană. Bârzoaie. PA N G L I C Ă (ascuns între public): Cam grea ciocârlie! CHIRIŢA : Aud? Cine-a spus că-i grea?. aşa s-o ştii.. Habar n-am!. T O Ţ I : Cine? Cine? CHIRIŢA (venind în scenă): Eu.ne mai faci cuvânt. M O G H I O R : Nime nu are curagiul?.. apoi de balonul ista o să mă spariu?. (Se păuneşte... Nime?.. Câte am păţit eu! prin câte am trecut de când ne cunoaştem şi. palicarul din vremea grecilor vechi. de fulgere. model de bonton. cucoana Chiriţa! baroneasa! din 149 Paris şi din Viena! COR CHIRIŢA COR SCENA II Cei dinainte... Tocmai Ciubăr-Vodă o să-mi facă şotia?.. domnule. sufleţeilor. Despa.. Dacă nu mi-au venit de hac nici balonul meu cel galben. dacă ai face parte din lumea cea mare.... dacă mi-ai fi văzut Parisul şi Viena. Doară una-i Chiriţa pe lume. Ş-apoi dacă ai fi un om umblat şi citit. slavă Domnului! iată-mă-s tot grasă şi frumoasă. Hailaifă. Am umblat pe apă şi pe uscat. mi-ţi pomeni de trăsnete. Vrea s-ajungă baloneasă! CHIRIŢA : D-apoi cum? şi de ce nu?.. din mândră baroneasă.. de. M-am cântărit la spoziţia de la Viena şi am tras cât o peană. Nu vă îngrijiţi.. deşi multe au ambiţie ca să-i samene..

bată. vite. am otărât să mai văd şi alte lumi.. Chiar de-a fi din a lor poală (coborând ochii) Ca să cadă rostogoală. smulte etc. supără. goala. VÂNZĂTORUL Şeapte de-o para! CHIRIŢA Ş-or striga voios: Ura! VÂNZĂTORUL Şeapte de-o para! Vasile Alecsandri 152 pag. vite. n-ar zice ba. ce-a zice soţul d-tale când a afla?. N Ă U C E S C U : Ferească Pronia! (În parte. N-are cine cumpăra. (Tare) Cocoană Chiriţo. n-ar zice ba. smulte. Smulte. 151 Cucoana Chiriţa în balon Şi caractere-njosite.. vite. ca să meargă vestea Chiriţei peste nouă mări şi nouă ţări. o să mă sui în lună şi în stele. goală..) Auzi. Sper că toţi m-or admira. tontu! Parcă m-am îngrăşat la casa lui. CHIRIŢA (Arie din “Chiriţa la Paris” ) Am văzut amoruri multe Ş-amoraşi cu pene smulte. Bată. bată. bată. CHIRIŢA : Zică ce-a vrea. goală. vite. goală.: 5 din 13 . Ei. Vite. că-i în stare să ne sară-n cap..) Să-mi cadă coşcogea bute pe scăfârlie. m-am topit! CHIRIŢA (exaltat): Dar! o să mă înalţ pe unde nu s-au înălţat nici zmeii. parol. VÂNZĂTORUL Şeapte de-o para! COR N-are cine cumpăra Şeapte de-o para. bată. profesorul lui Guliţă. smulte. şi m-oi ascensiunearisi chiar de-a fi să-ţi cad pe cap din naltul cerului. vite. dar fiindcă d-ta nu eşti nici Alkibiad. nici palicar.. plecăciune! (În parte. nu tot asta de la noi.. goală. Goală. bată. VÂNZĂTORUL Şeapte de-o para! CHIRIŢA Ei. Nu de mult la noi ivite. goală. ca să văd de-oi găsi şi pe acolo bazaconiile ce le-am văzut pe pământ.mosiu Şarlă. bată. vite. CHIRIŢA Deci. Chiriţa exaltată Vrea în ceruri să răzbată.) Taci. soro. Şeapte de-o para. parol.

... MOGHIOR: A! nu face nimic... El m-a metamorfozat...COR Dar! cu toţi te-om admira. COR CHIRIŢA COR pag. am fete mari cu copii şi Cucoana Chiriţa în balon un flăcău de băiat la Senat.. ca să fii a mea! CHIRIŢA : Eu? pe mine. CHIRIŢA : El te-a metaformozat? Bată-l norocul. şi ai venit cu mine la Bucureşti.. ba să-ţi caţi de treabă.. de nu-mi încap în piele. mi-am pus în gând să te răpesc în văzduh. când v-a fi cu plăcere. ga eu de toate jurămintele. MOGHIOR (în taină): Amorul!. că. CHIRIŢA (în parte): Mititelul! (Tare. (Tare. publicul aşteaptă. închinându-se la public. plătindu-mi datoriile.) M O G H I O R : Cucoană Chiriţa. că-ţi găseşti pârţagul cu Chiriţa...) MOGHIOR (cu sentiment): Ah! CHIRIŢA : D-ta m-ai scăpat de belea la Viena.. nu-mi pasă! Vreau să facem joncţiune de inimi împreună.. Cucoană Chiriţa. balonul e gata. Bârzoaie... apoi se apropie de naselă.. nepârţag. Da bine.... Poftim. măcar că bine bătând: Tot ca una. (În parte. vertuoasă.) Cenuşer..: 6 din 13 . ) CHIRIŢA : Hai! (În parte. Eu sunt măritată cu Bârzoi.) Ar avea haz să pat vro şotie tocmai în nori.. M O G H I O R : Pârţag. azvârl din naselă ca pe-o minge. Hailaifă. D-ta eşti balonistul? MOGHIOR: Eu.) Dar nu se poate una ca asta. grăfuşorule. pre legea mea.. să nu te recunosc?.. MOGHIOR (răsucindu-şi mustaţa): Om vedea... CHIRIŢA (întorcându-se şi zărind pe Moghior): Piei. nu ştii? Sunt o persoană vertuoasă. dar las’ pe mine! Chiriţa.) Ş-apoi. te-oi dezleCHIRIŢA : Ba să nu te-mpingă păcatul. se urcă-n balon! Adio! Chiriţa-i leoaie.. Chiriţa. Ba încă am şi giucat ceardaşul împreună în sala lui Bosel. 153 (Dă braţul Chiriţei şi face jurul scenei.. Şi cu toţii om striga: Şeapte de-o para! (Moghior se coboară din naselă şi se apropie de Chiriţa... Se urcă. drace!. te sunt jurată să păzesc credinţă. tătarii. model de bonton. Când îi fi sus în aer... pentru ca să capeţi concesiuni şi joncţiuni. mă recunoaşteţi? CHIRIŢA : Da cum. cum de-ai ajuns balonist din joncţionist?. Şeapte de-o para.... în văzduh?.. măgnăţelule. (Scena următoare e aparte. fata mea. amoraş! Îi cunosc şi eu drăciile şi renghiurile etcetera şi cele multe! Dar ce are a face cu balonul? MOGHIOR: Ascultă-mă: Neputând să am parte de d-ta pe pământ.

) CHIRIŢA : Strâmtă naselă! dar. fugi încolo! (Dă brânci comisarului..: 7 din 13 .) C O M I S A R U L : Aşa?. din mândră baroneasă. sunt comisar. peste orchestră. Chiriţă. c-a turbat. se apropie de orchestră şi strigă deodată): Nu lăsaţi.. c-oi fi silit să te arestez.) Acum. CHIRIŢA : Da bine.. legaţi-l. hai degrabă în balon. hai! (Cu foc.. B Â R Z O I : Nu ştiu eu de astea. ce este? B Â R Z O I : Chiriţo. luaţi seama bine să daţi pag. B Â R Z O I : Cum? să tac molcu când îmi fură de la ochi pe Chiriţuşca mea? Mări. nu face scandal. sufletele. C O M I S A R U L : Domnule. B Â R Z O I : Aşa ţi-e povestea. C O M I S A R U L : Ei! nu mai lungi vorba şi şezi liniştit.’’ (Vrea să sară pe scenă.) De-acum eşti a mea. solidă-i? MOGHIOR: Cât podul de la Pesta. U N C O M I S A R B Â R Z O I (intră în sala teatrului pe la finele corului.) B Â R Z O I : Ba n-oi ieşi. COMISARUL (lui Bârzoi): Stai. D-le Moghior. B Â R Z O I : Nici nu vreau să te ştiu..... CHIRIŢA : L-au umflat? Aferim. eşti vândut ungurului.. să mă vezi mort dacă-i face asfinţiune cu balonul.. CHIRIŢA : Măcar să te şi îngrop. nu mă iartă filotimia să te ascult. încalte. dlor. şi nu-ţi dau voie să baţi lela prin văzduh cu balonistul. fugi de lângă naselă. duceţi-l la Mărcuţa. Nu te iartă filotimia? lan să-ţi arăt eu filotimie.. Vrea s-ajungă baloneasă. frăţioare... (La soldaţii care sunt împrejurul naselei. CHIRIŢA : Vai de mine! bărbatu-meu? 154 B Â R Z O I : Eu. Apoi vin eu să te-nhaţ.) BÂRZOI (zbătându-se): Protestarisesc în numele hristoitiei! Domnule.) CHIRIŢA : Opriţi-l. (Îl apucă-n braţe şi-l scoate afară din sală. unde te duci? B Â R Z O I : Ce-ţi pasă dumitale? COMISARUL: Domnule.. jupâneaso?. dar!. C O M I S A R U L : Nu-i ieşi? dacă doar ştiu să te duc şi pe sus. SCENA III Cei dinainte. N-ai nici o grijă. Cucoana Chiriţa în balon 155 MOGHIOR (luând-o de mână): No. dar ieşi afară. (Îl apucă de guler. Chiriţo! Vasile Alecsandri T O Ţ I : Ce este. CHIRIŢA : Pune-ţi pofta-n cui! (Se suie amândoi în naselă. N-o lăsaţi să se suie în năsăle cu ungurul. gândeşte că onorabilul public şi înalta nobleţe...... domnule.Vivat! bravo mii de ori! Chiriţa se duce-n nori! Ea. B Â R Z O I : Scandal! Eu fac scandal? Iaca cine face scandal. B Â R Z O I . Arestuieşte-i pe dânşii..

. (Se apără.. neruşinatule. Ai văzut. se drăgostesc prin văzduh ca cărăbuşii. Cade ungurul!. ba. CHIRIŢA (luptându-se): Vai!. Publicul râde...... M O G H I O R : Adică un sărutat. de-acum n-ai încotro face. a murit! s-a turtit ca o plăcintă!. se opreşte... să-l ducă la spital!.... cum a căzut de rău? D E S PA: Apoi de.. (Vrea să o sărute.) N Ă U C E S C U (venind în scenă şi cătând în sus): lan priveşte.. Cade!. Parcă se luptă cu ungurul. astâmpără-te că te dau jos din trăsură. M O G H I O R : Ah! dă-mi un cioc.. Despo.) G H I R I TA (după nor): Săriţi! agiutor!... Despo. Nasela se ridică încet. (Deodată cade în mijlocul publicului un manechin ce seamănă cu Moghior.. Balonul se urcă puţin.. Umfla-te-ar rusaliile! (Nasela dispare după nour... aşa i-a fost scris!. iaca...... ţine-te bine. Trebuie să mă iubeşti.drumul frânghiilor când oi striga: Ellien Moghior!.) MOGHIOR: Ne suim... ) P U B L I C U L (înconjurând manechinul): A!.. să nu ne vadă nime de pe pământ. că te văd oamenii! Vai de mine!.. CHIRIŢA : Ce să-i dau? un cioc?. du-te cioarelor.. du-te-ncolo...) N Ă U C E S C U : Aoleo! maică. mi s-a încreţit pielea!...) Vasile Alecsandri 156 NĂUCESCU: Aoleo! m-a chiorât! (Se întoarce la locul lui frecânduşi ochii... CHIRIŢA : Ian nu te obrăznici. Aţi înţeles? Cucoană Chiriţă. plecăm... Un nour se coboară puţin din frize pentru efectul perspectivei... sărmanul!.. ş-apoi să mor. (Scoate pălăria şi o învârteste-n aer strigând. T O T I : Cade!… feriţi!. (Ridică un săcuşor de nisip. MOGHIOR (de sus): Feriţi! (Deşartă sacul.) N Ă U C E S C U : Bre! ce grozăvenie!. MOGHIOR (cu foc): Numai un cioc. căci s-a oprit balonul... feriţi!.. mi-am găsit beleaua!.. priveşte..) H A Z L I U L : Ce s-aude?..... Mai bine aruncă lest ca să ne putem sui.. se duce...) Ellien Moghior! CHIRIŢA (la soldaţi): Lachez tout! P U B L I C U L : Ura! (Soldaţii lasă frânghiile şi se retrag în fund.. se duce... l-a plecat pe marginea naselei!. maică!... Pompierii! (Publicul se uită în sus.. Dă-mi un cioc unguresc..) CHIRIŢA : lan ascultă. Chiriţo! ne suim!.. Un doctor!… un doctor!. s-a oprit! H A Z L I U : Nasela e cam grea.) Da. degrabă! (Soldatul ridică manechinul şi iese.. Chiriţo.. apoi se opreşte. Iaca.... oare ce i se-ntâmplă? PA N G L I C Ă : Priveşte.. CHIRIŢA : Iaca moţpanu..... Chiriţa are prea mulţi nuri! VÂNZĂTORUL: Şeapte de-o para! MOGHIOR (în văzduh): Ah! Chiriţo. Aoleo!.: 8 din 13 .. l-a apucat de gât. COR pag.. M O G H I O R : Bine zici!... Chiriţa cere ajutor...... se vede..

cu Chiriţă... Primejdie. PA N G L I C Ă : Şi cocul.... Eroină-ntre eroi! CHIRIŢA (fără coc. zău! te-am crezut pierdută pentru totdeauna.. şi nasela se iveşte. iaca balonul!. prindeţi frânghia. ca o rândunică...) Uff! slavă Tatălui şi Fiului că m-am văzut iar pe uscat! H A Z L I U L : Cât ne pare de bine la toţi. H A Z L I U L : Ba cade… cade cu o repejune spăimântătoare... PA N G L I C Ă : Bună idee. vă rog. PA N G L I C Ă : Pare că se coboară......) H A Z L I U L : Iaca şi Chiriţa...... PA N G L I C Ă : Bine zici!.. într-o toaletă cam.. frumos. NĂUCESCU: Aoleo! De nu mi-ar cădea pe scăfârlie! (Îşi deschide cortelul... sus. cu tot.Ce fapt grozav şi trist! Ce fapt neaşteptat! Sărmanul balonist! De-a tumba a picat! Cucoana Chiriţa în balon 157 H A Z L I U L : Dar oare unde-i balonul?.. Să nu mă izbiţi de pământ. (Iese... H A Z L I U L : Dar.... domol. Ştii una.. (Publicul apucă de frânghie. Chiriţuşca lui Bârzoi. H A Z L I U L : Şi cortelul. mă duc. Aşa........ CHIRIŢA : Cam. cu braţele şi umerele goale): Bine v-am găsit. (Toate aceste obiecte cad pe scenă una după alta.......: 9 din 13 . Cum o să se coboare?. colo. ) Bine-ai venit înapoi! Bine-ai sosit între noi.. neglige?. T O T I : Sărmana!. H A Z L I U L : Sărmana!. nu sa alege nici ţandără de biata Chiriţa.) P U B L I C U L : Ura! să trăiască cucoana Chiriţa! CHIRIŢA : Încet.. bine.) H A Z L I U L : Şi tunica!....... Lică? Hai să improvizăm o oraţiune cucoanei Chiriţe... cu două.) T O Ţ I : Balonul! Balonul!… s-a apropiat! CHIRIŢA (strigă de după nor): Prindeţi capătul frânghiei. balonul a început a se coborî mai încet.. Adevărat. e pierdută!. monsiu Muţunache....) (O frânghie lungă începe a spânzura de sus. ba nu.. Chiriţa l-a uşurat azvârlind cocul... trage. CHIRIŢA : Aş! nu piere Chiriţa cu una. s-a dus în naltul cerului. în corset.. De s-a lovi de pământ... Îl vezi. bravo! 158 COR (Nasela ajunge pe scenă. cucoană! că.... şi.. încet... coborându-se. Lică? PA K G L I C Ă : Ba nu.. că-s pag. face semne de desperare. spune-ne ce vi s-a întâmplat! V-aţi pierdut hainele pe drum şi vă întoarceţi. îşi aruncă mantila. se dezbracă. O vezi în naselă? PA N G L I C Ă : O văz. a dispărut. H A Z L I U L : Staţi... oameni pământeni! (Sare din naselă.. Mergi de pregăteşte cele trebuincioase...

. Apără-l de mai rău!” Dar.. M-am despoiat.. ungurul!. S-a înălţat! Mi se părea Că-n ochii mei lumea pierea Şi ameţeam.: 10 din 13 ... Şi din naselă l-am zburat.. Ca pe-un flaimuc Ce s-a tot dus de-a tumba. Moghiorul meu turbat M-apucă la pupat! Atunci mânia m-a umflat. Eu îl refuz.cam. Le-aţi cules?. Cerând cu mare foc Să-i dau un cioc. fără glas Ş-am zis în gândul meu: “Ah! te rog. nu mi-aţi găsit bulendrele?.. dar apoi ce era să fac pentru ca să-mi scap viaţa?. De mine s-a legat. apropo.. pag. sfinte Dumnezeu. însă. a înviat şi s-a dus cu banii adunaţi la casă. Zău.... apropo… unde-i moghiorul?... dar să nu-mi uit vorba: II Deodată-n sus. Iar el.... cocoană. Îmi sare-n gât! Zadarnic cat să-l potolesc. Moghiorul... Şi-l rog cinstit să nu facă abuz.... CHIRIŢA : Cum?.. lulea. C O M I S A R U L : Ba nu. desfrunzită. am rămas. bat.... Acum ascultaţi tragedia mea: (Arie din “Domino noir”: “Ah! quelle nuit!”) CHIRIŢA I Cum am plecat. Altă belea! Ce să mă fac? şi cum să scap? M-acaţ în grabă de supap Şi trag mereu cât pot Să iasă gazul tot. tare de oţel... N-a rămas lat?. şi s-a fi săturat de amor. Cred că s-a fi metaformozat în paprică. numaidecât. Mersi. huştiuliuc. a fi 159 căzut pe slănină... Vasile Alecsandri Cucoana Chiriţa în balon Onoarea să-mi diafendefsesc. Balonul dus De duhul necurat În aer a zburat.. Privindu-l.

.: 11 din 13 . guleraţilor!. nici două.. Luxos. Întocmai chiar Şi mai dihai decât bietul moghiar... cocul cel de patru oca şi trei litre. pitici..... zvârl tunica. Şi iar dispar. sfinte Dumnezeu. mersi. Scapă-ne de mai rău!” 160 Şi nici una. zvârl mantila de pe umeri. aşa..) (Se aude zgomot în culise.. Câţi dintr-acei fuduli măreţi Aveau aspectul de bureţi! Câţi zmei.. păreau pigmei! Vasile Alecsandri Cucoana Chiriţa în balon Atunci. H A Z L I U L (aducând obiectele): Ce inspiraţie minunată aţi avut! lată obiectele d-voastră. Apără-ne de mai rău!” 161 T O Ţ I : Bravo!... Puţin a lipsit să-mi azvârl şi turniura.. (Intră.) SCENA IV Cei dinainte. (Îşi aşează cocul. dar noroc că balonul şi-a moderat repegiunea. sfinte Dumnezeu.) Aice? Aice-i?. Pitici. Pe gios vedeam Acest oraş frumos... B Â R Z O I . noroios. Iar pe aici Oamenii mari. Atunce am rămas Iar fără glas S-am zis în gândul meu: “Ah! te rog.... III Şi cum cădeam. prindeţi-l. zvârl de pe cap părul meu de başca. pentru ca să se uşure balonul..Însă deodat-am început A coborî precum n-am vrut.. oamenii mici Mi se păreau pitici. CHIRIŢA : Mersi.. De sus. să-mi pun tunica.. zvârl cortelul.. C O M I S A R U L C O M I S A R U L : Prindeţi-l. B Â R Z O I : În lături. gândind că gioacă rol Pân’ ce se dau frumos de gol. să trăiască cucoana Chiriţa! CHIRIŢA : Sărut ochişorii. Un râs neaşteptat M-a apucat Ş-am zis în gândul meu: “Ah! te rog. lei-paralei. Muţunache. politicos. pierzându-se-n nămol. cu toate că nu mi-e ruşine să mă vadă soarele cum sunt!. Unde-i Chiriţa? pag. nu-l lăsaţi să intre. Şi... cucoană Chiriţă. De-a rostogol...

. nebunule.. Aşteaptă să-ţi dau eu balonuri şi nasele. iată-te..... bărbatu-meu. salută şi cântă pe partea muzicii marşului ce vine în urma corului. că-i slut la Prut.... M-am cununat cu dânsa înainte de resmiriţă. pe sunetul marşului. N-am eu dreptul să-mi 162 păzesc nevasta?.. Chiriţa. Cortegiul face jurul scenei pe dinaintea estradelor din care sunt aruncate bucheturi Chiriţei..) H A Z L I U L (oprindu-i): Staţi pe loc..) CHIRIŢA (cu sentiment) Români! sufletu-mi este uimit! Şi de m-aş asculta. având fiecare câte un steag cu numele sau pe dânsul..... Nu-i averea statului. Pe toţi v-aş săruta... apoi Baba Hârca. apoi sare peste laviţa pe care şedea Năucescu. etc.. Barbu Lăutarul.. şi la poliţie! (Soldaţii ridică pe Bârzoi care se luptă. (Fuge primprejurul balonului.. Vine cucoana Chiriţa în triumf!! P U B L I C U L : Uraa! COR (După fanfară. apoi se opreşte în mijlocul scenei. Plăcintarul. Bârzoi!. Chiriţo!.. Mândră Chiriţă.) P U B L I C U L : Ce s-aude? ce s-aude? (Vrea sa iasă. Chiriţa e a mea..) CHIRIŢA : La sănătoasa.. cu foc nepotolit Buluc la sânul meu pag. jupâneaso!.CHIRIŢA : Vai de mine!. este adusă în triumf. Paracliserul. Bravo zmeiţă. Cu foc.... Zapciule. (Se repede. Glorie şi onor! Vasile Alecsandri 163 Cucoana Chiriţa în balon (Cortegiul oprindu-se în mijlocul scenei. Unde te socoţi? la Mărcuţa? B Â R Z O I : Ce vrei tu cu mine?.. Chiriţa se coboară din baldachin. culcată într-un baldachin împodobit. purtând un stindard cu inscripţia: Vivat Chiriţa.: 12 din 13 ... pe partea întâi a marşului:) Glorie şi onori. Care-a zburat prin nori Ca o porumbiţă! Hai să strigăm în cor: Mândră Chiriţă! Acum şi în viitor. îl răstoarnă jos şi dispare în culise. am sfeclit-o. Moisi. Fugi încolo! C O M I S A R U L (zice soldaţilor): Umflaţi-l pe sus... În frunte merge Panglică.. cu tot neamul vostru! (Iese furios...) (Îndată se aude între culise fanfara din marşul operei Profetul şi începe a defila pe scenă un cortegiu format de principalele roluri create de Millo. corul cânta versurile următoare..) NĂUCESCU: Aoleo! maică!… m-a ucis! C O M I S A R U L (prinzând pe Bârzoi): Stai. B Â R Z O I : A!..) B Â R Z O I : Anaftema să fiţi..

Mândră Chiriţă! etc. (Cortina cade în strigătul de “ura” al publicului de pe scenă.V-aş strânge. cântând. zău! (Apoi ea se suie iar în baldachin şi cortegiul pleacă...) COR Glorie şi onori.: 13 din 13 ..) Vasile Alecsandri 164 pag. etc..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful