CUCOANA CHIRIŢA ÎN BALON FARSĂ DE CARNAVAL ungur NAE NĂUCESCU D E S PA, soţia lui PERSONAJELE: CUCOANA CHIRIŢA G R I G O R I B Â R Z O I, soţul ei ELLIEN

MOGHIOR, aeronaut COSTICĂHAZLIUL L I C Ă PANGLICĂ UN COMISAR UNVÂNZĂTORDEALUNE PRĂJITE PUBLIC (Scenele se petrec din dosul Mitropoliei, pe piaţa destinată pentru ascendarea baloanelor, 1874.) Notă. La deschiderea cortinei, câţiva soldaţi, în mijlocul scenei, ţin frânghiile ce sunt legate de năvodul balonului. Ellien Moghior e în naselă, ocupat aşi face pregătirile de plecare. Balonul, purtând cu litere mari numele de Ciubăr-Vodă, este înălţat astfel ca să fie văzut de publicul din sală. Nasela e ornată cu steaguri tricoloare. Lume multă în fund. În dreapta, o estradă. Pe laiţa din faţă, Năucescu şi Despa. Hazliu şi Panglică se primblă pe sub estrade lornietând damele. Vânzătorul se poartă pintre public, strigând din timp în timp: Alune prăjite! şeapte de-o para! Vasile Alecsandri 145 Cucoana Chiriţa în balon COR SCENA I PUBLICUL, MOGHIOR, N Ă U C E S C U , D E S P A , H A Z L I U , PANGLICĂ,VÂNZAT O R U L , ă CHIRIŢA î Ce minune! ce drăcie! Parcă-i din poveste, zău! A ajuns omul să fie Mai uşor decât un zmeu. Nu-i destul că el pe lume Bate câmpii deseori, Acum el vroieşte-anume Ca să zboare chiar prin nori! NĂUCESCU (într-o mirare necurmată): Aoleo! maică!... Ce-a fost să mai fie! D E S PA: Taci, frate, nu te mai mira aşa cu gura căscată, că te-or crede bucureştenii scăpat din tufe. N Ă U C E S C U : Ce tufe? Ce tufe, Despo?... Dar n-ai citit ziarul de astăzi? D E S PA: Care? că-s multe de toate ca seminţa de ardei.
pag.: 1 din 13

dar 146 pentru ce şi cum? Nu e treaba noastră.. numai într-un picior.... NĂUCESCU: Panglică!.. După nume te-aş fi crezut din Lipscani.. H A Z L I U : Negreşit.N Ă U C E S C U : Ziarul cel cu... PA N G L I C Ă : Nu mai încap în el....... să mă pliroforiseşti ritos.. Despa Calcănstrăchini.: 2 din 13 .. dar. sunt mulţi ca d-ta prin provincie? NĂUCESCU (mândru): Mulţi!. sunt doftor de năuci. H A Z L I U : Ce bun suflet de om! Mă rog... Cucoana Chiriţa în balon NĂUCESCU: Ce-i pasă? Are de unde plăti. Balonul ăsta. domiciliat în Cuibul-cu-Barza. NĂUCESCU: Aoleo! maică!. NĂUCESCU: Hazliu nume. cel din basme? N Ă U C E S C U : Ba. N Ă U C E S C U : Tocmai acolo. Statul n-are noroc la procesuri. H A Z L I U (oprindu-se): Ce te-a apucat. D-ta eşti doftor de ficaţi? H A Z L I U : Ba.. N Ă U C E S C U : Cel cu alune... candidat de paraponisire.. N Ă U C E S C U : Tronc! MOGHIOR (la soldaţi): Apucaţi de frânghii şi ţineţi zdreavăn.. fiica răposatului Pitar Moş. PA N G L I C Ă (păunindu-se): Precum vezi. e bute de bani... şi tot oameni... H A Z L I U : Sunteţi vecini. şi eu de la Gorgiu.... D E S PA : Apoi de..... se mişcă balonul. îi crapă pielea.. ca patrioţi… cătăm să-l mai uşurăm.. N Ă U C E S C U : Nu mă nebuni. să-l porţi sănătos. N Ă U C E S C U : Asta o să zicem cu toţii şi. VÂNZĂTORUL (strigă): Alune prăjite! şeapte de o para.. H A Z L I U : Şi aţi venit în Bucureşti ca să vedeţi balonul? NĂUCESCU: Să văd?. zis Cioclu... sus?. VÂNZĂTORUL (strigă): Şeapte de-o para! N Ă U C E S C U : Domnule Hazliu. să te întreb un lucru. când suflă viforul. nu. cel cu anonţuri prăjite..... boierule? Te dor ficaţii de ţipi aşa? NĂUCESCU (închinându-se): Plecăciune.... asta. Ce să fie balonul ăsta? pag...) PA N G L I C Ă : Lică Panglică.. Dumneaei (arată pe Despa).... Numele d-tale? NĂUCESCU: Nae Năucescu..... NĂUCESCU: Să mă fericesc cu numele d-tale? H A Z L I U : Tachi Hazliul. cu nevastă. D E S PA : Şi ce mai spune el în limba lui? N Ă U C E S C U : Spune că astăzi Ciubar-Vodă a să se urce în naltul cerului. nu glumă!. şi d-lui? (Arată pe Panglică.. H A Z L I U : Nici vorbă nu-i.. PA N G L I C Ă : Şi nu te-ai fi înşelat... sunt din Brăila. adică să vezi: am venit la Curtea de apel pentru un proces cu statul. Vasile Alecsandri D E S PA: Care Ciubar-Vodă. s-a urca el dacă i-a fost scris.... lincenciat în mofturie şi domiciliat la Raşca. proprietar. mă rog. şi am să-l câştig... Aşa-i e numele. Bine ţi-a fi mergând..

sus. Şi cu ce-i umflată. nene. Cu fumuri de nerozie Parveniţilor de azi. sunt gata numaidecât. Auzi. cucoane Nae? N Ă U C E S C U : Ba.. Hazliule? H A Z L I U : Iar între noi să rămâie.. dar cine-l poartă pe sus?. aşa de mare!.: 3 din 13 .... NĂUCESCU: De chit!.. şi. ha.. Glorie României. Cel din paneri. are să aibă onoare a H A Z L I U : Ian lasă România-n pace. Cine-i aeronaftul? Vasile Alecsandri H A Z L I U : Nu! el cearcă să facă joncţiune între cer şi pământ.) Domnilor.. COR (Arie) Acest balon e umflat. Vrea multe şi ieftine.. sus. ce să zici? N Ă U C E S C U : A prins gust la joncţiuni.. N Ă U C E S C U : Tronc!. (Se produce o mişcare pe scenă. sus se urcă el. Şi de-aceea. ferească Pronia!.. PA N G L I C Ă : Iaca.. sus se urcă el.) Tot din Scriptură grăieşte Cioacla... Publicul din fund se apropie de naselă şi dă semne de nerăbdare..... doamnelor.. plec.. NĂUCESCU: Care?.. Viitorul patriei române. plec..) H A Z L I U : Ei! Domnule Moghior. înaltă nobleţe şi onorabil public. cel din naselă. Magnatul Ellien Moghior.. Nu-i aşa...... Cu profesii de credinţă De patriot răsuflat.. dacă ţi-a fi fost scris. Ca să aibă uşurinţă... dacă aşa i-a fost scris. Lică. Vii cu noi. Hai să ne H A Z L I U : Bine zici. Marele balon. şarlatanie La un loc cu niţel gaz... Ciubar-Vodă.Unguru-i gata de plecare..... hait! m-am dus la dracul praznic. (Tare. fle şontul fără veste. Sus. ai de gând să plec astăzi sau teai pus pe clocit ouă? M O G H I O R : No.. NĂUCESCU: Tronc! (În parte. domnule. VÂNZĂTORUL (strigă): Şeapte de-o para! H A Z L I U : Ha. dar în taină.. către public... şi pleacă fără să face ascensiune.... Sus. domnule. apropiem. N Ă U C E S C U : Şi nu-i e teamă că s-a lovi de bolta cerului şi şi-a face un cucui? Deprindere.. colo? H A Z L I U : Tocmai... ha! Parc-o face înadins mitocanul.. Vorbe mari.. N Ă U C E S C U : O fi! Materia nu lipseşte. E o beşică de chit.. Afrodito? D E S PA: O fi. uşurel. N-ar avea decât să mă um148 H A Z L I U : Un ungur. moghiarul.. uşurel. a...H A Z L I U : Ţi-oi spune bucuros. pag. Despo? Cică Ciubăr147 Vodă e o beşică de chit! D E S PA: O fi.. Şi de-aceea.. aice pornit..

. ai şti că sexul nostru... Despa. sufleţeilor.... năucule? N Ă U C E S C U : Nu d-ta... ciripitoare.. că balonu-i altă gâscă. poate.. de. PA N G L I C Ă (ascuns între public): Cam grea ciocârlie! CHIRIŢA : Aud? Cine-a spus că-i grea?... MOGHIOR: Ei! dar. Vivat! bravo mii de ori.. lişiţă. slavă Domnului! iată-mă-s tot grasă şi frumoasă. CHIRIŢA (purtând un coc exagerat) Chiriţa.. model de bonton.. CHIRIŢA (dintr-o tribună): Stai că eu vin... cocoană. Despa... Nime?.... din mândră baroneasă. domnule.) Dar mi-ţi zice... e tot gracios şi uşurel.. mi-ţi pomeni de trăsnete. sfinte.. Te înşeli.. Doară una-i Chiriţa pe lume.. Tocmai Ciubăr-Vodă o să-mi facă şotia?. de fulgere. ştiţi.. de două ori. Habar n-am!... dacă ai face parte din lumea cea mare.. după cum ne-a încredinţat pag. Aşa spunea Alkibiad. Hailaifă. O dată.ne mai faci cuvânt. Bârzoaie. Nu vă îngrijiţi. Am umblat pe apă şi pe uscat. T O Ţ I : Cine? Cine? CHIRIŢA (venind în scenă): Eu. Câte am păţit eu! prin câte am trecut de când ne cunoaştem şi. dacă mi-ai fi călătorit ca mine pe unde şi-a înţărcat dracul copiii. Se urcă.. Dacă nu mi-au venit de hac nici balonul meu cel galben.. cucoana Chiriţa! baroneasa! din 149 Paris şi din Viena! COR CHIRIŢA COR SCENA II Cei dinainte. Vrea s-ajungă baloneasă! CHIRIŢA : D-apoi cum? şi de ce nu?. nici Despa.: 4 din 13 . că strechiată-i! CHIRIŢA (furioasă): Cine-i străchiată. Cine vroieşte să facă ascensiune cu mine? Cucoana Chiriţa în balon N Ă U C E S C U : Eu nu vreau.. se urcă-n balon! De ce nu? Chiriţa-i leoaie. fie cât de gras. palicarul din vremea grecilor vechi. (Se păuneşte. dacă mi-ai fi văzut Parisul şi Viena.. domnule. aşa s-o ştii. cu vânt sau fără vânt..... sans peur et sans Vasile Alecsandri NĂUCESCU: Aoleo. de pericole etcetera şi cele multe.... cel troienit în Păcurari. M O G H I O R : Nime nu are curagiul?. Eu sunt o persoană ca vestitul Baiardi.... de.. M-am cântărit la spoziţia de la Viena şi am tras cât o peană. ş-acum vreau să umblu şi prin văzduh ca o ciocârlie gingaşă. Chiriţa... Chiriţa se duce-n nori! Ea. Ş-apoi dacă ai fi un om umblat şi citit. deşi multe au ambiţie ca să-i samene.. (Despa se 150 reprocher. apoi de balonul ista o să mă spariu?. din hailaiful Bucureştilor.

Smulte. N-are cine cumpăra. N Ă U C E S C U : Ferească Pronia! (În parte. bată. m-am topit! CHIRIŢA (exaltat): Dar! o să mă înalţ pe unde nu s-au înălţat nici zmeii. CHIRIŢA : Zică ce-a vrea. Nu de mult la noi ivite. Sper că toţi m-or admira. ca să văd de-oi găsi şi pe acolo bazaconiile ce le-am văzut pe pământ. am otărât să mai văd şi alte lumi. bată.. 151 Cucoana Chiriţa în balon Şi caractere-njosite. vite. smulte. ca să meargă vestea Chiriţei peste nouă mări şi nouă ţări.. n-ar zice ba. bată. plecăciune! (În parte. VÂNZĂTORUL Şeapte de-o para! COR N-are cine cumpăra Şeapte de-o para. (Tare) Cocoană Chiriţo. profesorul lui Guliţă. Ei. smulte etc. tontu! Parcă m-am îngrăşat la casa lui. Goală. vite. şi m-oi ascensiunearisi chiar de-a fi să-ţi cad pe cap din naltul cerului. goală. smulte. Bată.) Auzi.. VÂNZĂTORUL Şeapte de-o para! CHIRIŢA Ei. ce-a zice soţul d-tale când a afla?. dar fiindcă d-ta nu eşti nici Alkibiad.. că-i în stare să ne sară-n cap..) Taci. goală. Vite. CHIRIŢA Deci. goală. nici palicar. vite. Şeapte de-o para. bată. parol. CHIRIŢA (Arie din “Chiriţa la Paris” ) Am văzut amoruri multe Ş-amoraşi cu pene smulte. vite. n-ar zice ba. goală. bată. goala. supără. VÂNZĂTORUL Şeapte de-o para! CHIRIŢA Ş-or striga voios: Ura! VÂNZĂTORUL Şeapte de-o para! Vasile Alecsandri 152 pag. goală.: 5 din 13 . o să mă sui în lună şi în stele. nu tot asta de la noi. vite. Chiriţa exaltată Vrea în ceruri să răzbată.) Să-mi cadă coşcogea bute pe scăfârlie. parol. bată. vite.mosiu Şarlă. soro. Chiar de-a fi din a lor poală (coborând ochii) Ca să cadă rostogoală..

când v-a fi cu plăcere.. model de bonton. (Tare. vertuoasă........ nu-mi pasă! Vreau să facem joncţiune de inimi împreună.) M O G H I O R : Cucoană Chiriţa. şi ai venit cu mine la Bucureşti. mă recunoaşteţi? CHIRIŢA : Da cum. în văzduh?.. tătarii. D-ta eşti balonistul? MOGHIOR: Eu.. te-oi dezleCHIRIŢA : Ba să nu te-mpingă păcatul. MOGHIOR: A! nu face nimic. că-ţi găseşti pârţagul cu Chiriţa. M O G H I O R : Pârţag. dar las’ pe mine! Chiriţa... pentru ca să capeţi concesiuni şi joncţiuni. se urcă-n balon! Adio! Chiriţa-i leoaie. Bârzoaie. (Scena următoare e aparte.) Cenuşer. închinându-se la public. ga eu de toate jurămintele.. balonul e gata.. Da bine. ca să fii a mea! CHIRIŢA : Eu? pe mine. că. Poftim. Se urcă.) MOGHIOR (cu sentiment): Ah! CHIRIŢA : D-ta m-ai scăpat de belea la Viena. (În parte. MOGHIOR (răsucindu-şi mustaţa): Om vedea.. drace!.) Dar nu se poate una ca asta. amoraş! Îi cunosc şi eu drăciile şi renghiurile etcetera şi cele multe! Dar ce are a face cu balonul? MOGHIOR: Ascultă-mă: Neputând să am parte de d-ta pe pământ. cum de-ai ajuns balonist din joncţionist?. Cucoană Chiriţa.. pre legea mea. CHIRIŢA (întorcându-se şi zărind pe Moghior): Piei.COR Dar! cu toţi te-om admira. am fete mari cu copii şi Cucoana Chiriţa în balon un flăcău de băiat la Senat.. să nu te recunosc?.. publicul aşteaptă. mi-am pus în gând să te răpesc în văzduh. COR CHIRIŢA COR pag.. plătindu-mi datoriile. MOGHIOR (în taină): Amorul!. măcar că bine bătând: Tot ca una. El m-a metamorfozat. CHIRIŢA (în parte): Mititelul! (Tare.. Ba încă am şi giucat ceardaşul împreună în sala lui Bosel. ) CHIRIŢA : Hai! (În parte. azvârl din naselă ca pe-o minge. Şi cu toţii om striga: Şeapte de-o para! (Moghior se coboară din naselă şi se apropie de Chiriţa.. CHIRIŢA : El te-a metaformozat? Bată-l norocul.. de nu-mi încap în piele.. fata mea.. grăfuşorule.. Când îi fi sus în aer. Şeapte de-o para. ba să-ţi caţi de treabă. Eu sunt măritată cu Bârzoi..... Chiriţa. 153 (Dă braţul Chiriţei şi face jurul scenei.. apoi se apropie de naselă... nepârţag.) Ar avea haz să pat vro şotie tocmai în nori.: 6 din 13 . măgnăţelule.) Ş-apoi... te sunt jurată să păzesc credinţă.. nu ştii? Sunt o persoană vertuoasă. Hailaifă..

...’’ (Vrea să sară pe scenă. (Îl apucă de guler.) BÂRZOI (zbătându-se): Protestarisesc în numele hristoitiei! Domnule. B Â R Z O I : Nu ştiu eu de astea. domnule. C O M I S A R U L : Ei! nu mai lungi vorba şi şezi liniştit.) Acum. dlor. Vrea s-ajungă baloneasă. hai degrabă în balon. C O M I S A R U L : Nu-i ieşi? dacă doar ştiu să te duc şi pe sus. ) CHIRIŢA : Strâmtă naselă! dar. fugi încolo! (Dă brânci comisarului. U N C O M I S A R B Â R Z O I (intră în sala teatrului pe la finele corului. CHIRIŢA : Da bine.) CHIRIŢA : Opriţi-l. Nu te iartă filotimia? lan să-ţi arăt eu filotimie. N-ai nici o grijă.: 7 din 13 . unde te duci? B Â R Z O I : Ce-ţi pasă dumitale? COMISARUL: Domnule.. legaţi-l. Chiriţo! Vasile Alecsandri T O Ţ I : Ce este. COMISARUL (lui Bârzoi): Stai. c-a turbat.. nu mă iartă filotimia să te ascult. hai! (Cu foc.. CHIRIŢA : Pune-ţi pofta-n cui! (Se suie amândoi în naselă. B Â R Z O I : Aşa ţi-e povestea. nu face scandal.) B Â R Z O I : Ba n-oi ieşi... fugi de lângă naselă. se apropie de orchestră şi strigă deodată): Nu lăsaţi... C O M I S A R U L : Domnule. eşti vândut ungurului. N-o lăsaţi să se suie în năsăle cu ungurul. solidă-i? MOGHIOR: Cât podul de la Pesta. (La soldaţii care sunt împrejurul naselei. (Îl apucă-n braţe şi-l scoate afară din sală.) C O M I S A R U L : Aşa?. CHIRIŢA : Măcar să te şi îngrop...Vivat! bravo mii de ori! Chiriţa se duce-n nori! Ea. sufletele. dar ieşi afară.) De-acum eşti a mea. B Â R Z O I . CHIRIŢA : L-au umflat? Aferim. SCENA III Cei dinainte. încalte. c-oi fi silit să te arestez. B Â R Z O I : Nici nu vreau să te ştiu. Chiriţă. D-le Moghior.. B Â R Z O I : Cum? să tac molcu când îmi fură de la ochi pe Chiriţuşca mea? Mări. Apoi vin eu să te-nhaţ.. luaţi seama bine să daţi pag.. Arestuieşte-i pe dânşii. CHIRIŢA : Vai de mine! bărbatu-meu? 154 B Â R Z O I : Eu. din mândră baroneasă. şi nu-ţi dau voie să baţi lela prin văzduh cu balonistul. sunt comisar.. B Â R Z O I : Scandal! Eu fac scandal? Iaca cine face scandal. duceţi-l la Mărcuţa.. gândeşte că onorabilul public şi înalta nobleţe. peste orchestră. ce este? B Â R Z O I : Chiriţo. să mă vezi mort dacă-i face asfinţiune cu balonul. Cucoana Chiriţa în balon 155 MOGHIOR (luând-o de mână): No.. jupâneaso?... dar!. frăţioare.

. plecăm.. MOGHIOR (de sus): Feriţi! (Deşartă sacul.. (Vrea să o sărute. l-a plecat pe marginea naselei!..) H A Z L I U L : Ce s-aude?.) Ellien Moghior! CHIRIŢA (la soldaţi): Lachez tout! P U B L I C U L : Ura! (Soldaţii lasă frânghiile şi se retrag în fund. T O T I : Cade!… feriţi!. ba. degrabă! (Soldatul ridică manechinul şi iese.. M O G H I O R : Ah! dă-mi un cioc.. Mai bine aruncă lest ca să ne putem sui... mi-am găsit beleaua!. Cade ungurul!.. Trebuie să mă iubeşti. M O G H I O R : Adică un sărutat.. se duce.. priveşte. Nasela se ridică încet..: 8 din 13 .. să nu ne vadă nime de pe pământ. Aţi înţeles? Cucoană Chiriţă....) Vasile Alecsandri 156 NĂUCESCU: Aoleo! m-a chiorât! (Se întoarce la locul lui frecânduşi ochii... Chiriţa cere ajutor.drumul frânghiilor când oi striga: Ellien Moghior!...... s-a oprit! H A Z L I U : Nasela e cam grea... Umfla-te-ar rusaliile! (Nasela dispare după nour. apoi se opreşte.. CHIRIŢA : Ce să-i dau? un cioc?.) G H I R I TA (după nor): Săriţi! agiutor!.... se vede.. Cade!.... neruşinatule.) CHIRIŢA : lan ascultă.. de-acum n-ai încotro face.. Iaca... (Deodată cade în mijlocul publicului un manechin ce seamănă cu Moghior..) Da.... Aoleo!. maică!. Ai văzut. Chiriţa are prea mulţi nuri! VÂNZĂTORUL: Şeapte de-o para! MOGHIOR (în văzduh): Ah! Chiriţo. ) P U B L I C U L (înconjurând manechinul): A!.. căci s-a oprit balonul. (Ridică un săcuşor de nisip. feriţi!.. (Se apără.. Chiriţo! ne suim!.. a murit! s-a turtit ca o plăcintă!. Despo...) N Ă U C E S C U : Bre! ce grozăvenie!.. se opreşte.) N Ă U C E S C U (venind în scenă şi cătând în sus): lan priveşte.. ş-apoi să mor....) MOGHIOR: Ne suim. (Scoate pălăria şi o învârteste-n aer strigând.. Pompierii! (Publicul se uită în sus. că te văd oamenii! Vai de mine!.. du-te cioarelor. se drăgostesc prin văzduh ca cărăbuşii.. Despo.. Un doctor!… un doctor!. mi s-a încreţit pielea!.. Balonul se urcă puţin..) N Ă U C E S C U : Aoleo! maică.. Un nour se coboară puţin din frize pentru efectul perspectivei.. ţine-te bine.... sărmanul!.. CHIRIŢA : Iaca moţpanu. du-te-ncolo.. COR pag....... oare ce i se-ntâmplă? PA N G L I C Ă : Priveşte.. CHIRIŢA (luptându-se): Vai!.... iaca. Parcă se luptă cu ungurul. astâmpără-te că te dau jos din trăsură. l-a apucat de gât. M O G H I O R : Bine zici!.. se duce... cum a căzut de rău? D E S PA: Apoi de.. CHIRIŢA : Ian nu te obrăznici.. Chiriţo. Dă-mi un cioc unguresc. Publicul râde. să-l ducă la spital!. MOGHIOR (cu foc): Numai un cioc.. aşa i-a fost scris!..

bine... colo... O vezi în naselă? PA N G L I C Ă : O văz.. ) Bine-ai venit înapoi! Bine-ai sosit între noi. Primejdie... H A Z L I U L : Staţi.... iaca balonul!.. cu două.. îşi aruncă mantila.) P U B L I C U L : Ura! să trăiască cucoana Chiriţa! CHIRIŢA : Încet. încet. cu tot.) H A Z L I U L : Iaca şi Chiriţa. mă duc.. ba nu. a dispărut.... şi. face semne de desperare....) (O frânghie lungă începe a spânzura de sus. că-s pag.... Lică? Hai să improvizăm o oraţiune cucoanei Chiriţe.. monsiu Muţunache.. zău! te-am crezut pierdută pentru totdeauna.. PA N G L I C Ă : Şi cocul. Chiriţa l-a uşurat azvârlind cocul.. domol... s-a dus în naltul cerului... NĂUCESCU: Aoleo! De nu mi-ar cădea pe scăfârlie! (Îşi deschide cortelul... (Publicul apucă de frânghie. Chiriţuşca lui Bârzoi. oameni pământeni! (Sare din naselă.. PA N G L I C Ă : Bună idee. prindeţi frânghia....... frumos.... nu sa alege nici ţandără de biata Chiriţa.. PA N G L I C Ă : Bine zici!. Îl vezi. CHIRIŢA : Cam.. Mergi de pregăteşte cele trebuincioase. balonul a început a se coborî mai încet.) T O Ţ I : Balonul! Balonul!… s-a apropiat! CHIRIŢA (strigă de după nor): Prindeţi capătul frânghiei. H A Z L I U L : Ba cade… cade cu o repejune spăimântătoare.. vă rog.. în corset..... Lică? PA K G L I C Ă : Ba nu.. coborându-se.. Aşa. H A Z L I U L : Şi cortelul. Ştii una. bravo! 158 COR (Nasela ajunge pe scenă.. (Toate aceste obiecte cad pe scenă una după alta.. neglige?.. e pierdută!. cu braţele şi umerele goale): Bine v-am găsit.) H A Z L I U L : Şi tunica!.. H A Z L I U L : Dar.... Adevărat. De s-a lovi de pământ. Cum o să se coboare?... Eroină-ntre eroi! CHIRIŢA (fără coc. (Iese. ca o rândunică... H A Z L I U L : Sărmana!.... sus. cu Chiriţă. spune-ne ce vi s-a întâmplat! V-aţi pierdut hainele pe drum şi vă întoarceţi.: 9 din 13 .. T O T I : Sărmana!. Să nu mă izbiţi de pământ.. PA N G L I C Ă : Pare că se coboară. cucoană! că... trage. se dezbracă... într-o toaletă cam... şi nasela se iveşte..) Uff! slavă Tatălui şi Fiului că m-am văzut iar pe uscat! H A Z L I U L : Cât ne pare de bine la toţi.Ce fapt grozav şi trist! Ce fapt neaşteptat! Sărmanul balonist! De-a tumba a picat! Cucoana Chiriţa în balon 157 H A Z L I U L : Dar oare unde-i balonul?. CHIRIŢA : Aş! nu piere Chiriţa cu una..

fără glas Ş-am zis în gândul meu: “Ah! te rog.: 10 din 13 ... lulea.. CHIRIŢA : Cum?. Cred că s-a fi metaformozat în paprică. Iar el. Balonul dus De duhul necurat În aer a zburat. însă. Moghiorul. Îmi sare-n gât! Zadarnic cat să-l potolesc. Zău. S-a înălţat! Mi se părea Că-n ochii mei lumea pierea Şi ameţeam. dar să nu-mi uit vorba: II Deodată-n sus..... C O M I S A R U L : Ba nu. Ca pe-un flaimuc Ce s-a tot dus de-a tumba... a înviat şi s-a dus cu banii adunaţi la casă.......... a fi 159 căzut pe slănină. Privindu-l. M-am despoiat. nu mi-aţi găsit bulendrele?. Şi-l rog cinstit să nu facă abuz.. apropo… unde-i moghiorul?.. Acum ascultaţi tragedia mea: (Arie din “Domino noir”: “Ah! quelle nuit!”) CHIRIŢA I Cum am plecat.. Cerând cu mare foc Să-i dau un cioc. Altă belea! Ce să mă fac? şi cum să scap? M-acaţ în grabă de supap Şi trag mereu cât pot Să iasă gazul tot. dar apoi ce era să fac pentru ca să-mi scap viaţa?. am rămas. Eu îl refuz... desfrunzită. Le-aţi cules?. bat. huştiuliuc. Şi din naselă l-am zburat. Mersi. sfinte Dumnezeu.. De mine s-a legat... Moghiorul meu turbat M-apucă la pupat! Atunci mânia m-a umflat. şi s-a fi săturat de amor. numaidecât. apropo. pag. N-a rămas lat?. cocoană. Vasile Alecsandri Cucoana Chiriţa în balon Onoarea să-mi diafendefsesc.cam. ungurul!.. tare de oţel.... Apără-l de mai rău!” Dar.

. politicos. pitici.... aşa.... guleraţilor!. să-mi pun tunica. păreau pigmei! Vasile Alecsandri Cucoana Chiriţa în balon Atunci. Luxos. C O M I S A R U L C O M I S A R U L : Prindeţi-l.. cucoană Chiriţă. oamenii mici Mi se păreau pitici. dar noroc că balonul şi-a moderat repegiunea... zvârl mantila de pe umeri..Însă deodat-am început A coborî precum n-am vrut.. H A Z L I U L (aducând obiectele): Ce inspiraţie minunată aţi avut! lată obiectele d-voastră. Un râs neaşteptat M-a apucat Ş-am zis în gândul meu: “Ah! te rog.. CHIRIŢA : Mersi. Muţunache. sfinte Dumnezeu. pierzându-se-n nămol. prindeţi-l. gândind că gioacă rol Pân’ ce se dau frumos de gol.. Câţi dintr-acei fuduli măreţi Aveau aspectul de bureţi! Câţi zmei. Pe gios vedeam Acest oraş frumos. mersi. Unde-i Chiriţa? pag. sfinte Dumnezeu.: 11 din 13 .. (Îşi aşează cocul.) Aice? Aice-i?. zvârl tunica. pentru ca să se uşure balonul... zvârl cortelul...... De sus. Şi.) SCENA IV Cei dinainte.. nici două. B Â R Z O I : În lături.) (Se aude zgomot în culise.. De-a rostogol. lei-paralei.. Puţin a lipsit să-mi azvârl şi turniura.. (Intră. Scapă-ne de mai rău!” 160 Şi nici una. noroios. să trăiască cucoana Chiriţa! CHIRIŢA : Sărut ochişorii.. Apără-ne de mai rău!” 161 T O Ţ I : Bravo!. III Şi cum cădeam. Întocmai chiar Şi mai dihai decât bietul moghiar.. cocul cel de patru oca şi trei litre. B Â R Z O I . Iar pe aici Oamenii mari. Atunce am rămas Iar fără glas S-am zis în gândul meu: “Ah! te rog. nu-l lăsaţi să intre. Şi iar dispar. Pitici. cu toate că nu mi-e ruşine să mă vadă soarele cum sunt!. zvârl de pe cap părul meu de başca.

. am sfeclit-o. purtând un stindard cu inscripţia: Vivat Chiriţa.. Nu-i averea statului.. Chiriţa e a mea.. iată-te.. apoi sare peste laviţa pe care şedea Năucescu. bărbatu-meu.. Zapciule. apoi Baba Hârca. nebunule. este adusă în triumf. Aşteaptă să-ţi dau eu balonuri şi nasele. că-i slut la Prut. şi la poliţie! (Soldaţii ridică pe Bârzoi care se luptă...) CHIRIŢA (cu sentiment) Români! sufletu-mi este uimit! Şi de m-aş asculta... Fugi încolo! C O M I S A R U L (zice soldaţilor): Umflaţi-l pe sus. salută şi cântă pe partea muzicii marşului ce vine în urma corului.) NĂUCESCU: Aoleo! maică!… m-a ucis! C O M I S A R U L (prinzând pe Bârzoi): Stai. cu tot neamul vostru! (Iese furios. îl răstoarnă jos şi dispare în culise. având fiecare câte un steag cu numele sau pe dânsul.. N-am eu dreptul să-mi 162 păzesc nevasta?. etc... pe partea întâi a marşului:) Glorie şi onori.) CHIRIŢA : La sănătoasa. Plăcintarul.. În frunte merge Panglică. Chiriţo!..... Glorie şi onor! Vasile Alecsandri 163 Cucoana Chiriţa în balon (Cortegiul oprindu-se în mijlocul scenei. (Se repede. Chiriţa se coboară din baldachin. Care-a zburat prin nori Ca o porumbiţă! Hai să strigăm în cor: Mândră Chiriţă! Acum şi în viitor....: 12 din 13 . cu foc nepotolit Buluc la sânul meu pag. Unde te socoţi? la Mărcuţa? B Â R Z O I : Ce vrei tu cu mine?...CHIRIŢA : Vai de mine!. Bravo zmeiţă. Bârzoi!.. corul cânta versurile următoare. Pe toţi v-aş săruta... jupâneaso!. Mândră Chiriţă. Cu foc.) (Îndată se aude între culise fanfara din marşul operei Profetul şi începe a defila pe scenă un cortegiu format de principalele roluri create de Millo.. M-am cununat cu dânsa înainte de resmiriţă. apoi se opreşte în mijlocul scenei... Paracliserul...) H A Z L I U L (oprindu-i): Staţi pe loc.. Vine cucoana Chiriţa în triumf!! P U B L I C U L : Uraa! COR (După fanfară... Moisi.) P U B L I C U L : Ce s-aude? ce s-aude? (Vrea sa iasă. culcată într-un baldachin împodobit.) B Â R Z O I : Anaftema să fiţi. (Fuge primprejurul balonului. Chiriţa. B Â R Z O I : A!. Barbu Lăutarul. Cortegiul face jurul scenei pe dinaintea estradelor din care sunt aruncate bucheturi Chiriţei.. pe sunetul marşului....

Mândră Chiriţă! etc..) COR Glorie şi onori.) Vasile Alecsandri 164 pag.. (Cortina cade în strigătul de “ura” al publicului de pe scenă. cântând.. zău! (Apoi ea se suie iar în baldachin şi cortegiul pleacă..V-aş strânge.: 13 din 13 . etc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful