CUCOANA CHIRIŢA ÎN BALON FARSĂ DE CARNAVAL ungur NAE NĂUCESCU D E S PA, soţia lui PERSONAJELE: CUCOANA CHIRIŢA G R I G O R I B Â R Z O I, soţul ei ELLIEN

MOGHIOR, aeronaut COSTICĂHAZLIUL L I C Ă PANGLICĂ UN COMISAR UNVÂNZĂTORDEALUNE PRĂJITE PUBLIC (Scenele se petrec din dosul Mitropoliei, pe piaţa destinată pentru ascendarea baloanelor, 1874.) Notă. La deschiderea cortinei, câţiva soldaţi, în mijlocul scenei, ţin frânghiile ce sunt legate de năvodul balonului. Ellien Moghior e în naselă, ocupat aşi face pregătirile de plecare. Balonul, purtând cu litere mari numele de Ciubăr-Vodă, este înălţat astfel ca să fie văzut de publicul din sală. Nasela e ornată cu steaguri tricoloare. Lume multă în fund. În dreapta, o estradă. Pe laiţa din faţă, Năucescu şi Despa. Hazliu şi Panglică se primblă pe sub estrade lornietând damele. Vânzătorul se poartă pintre public, strigând din timp în timp: Alune prăjite! şeapte de-o para! Vasile Alecsandri 145 Cucoana Chiriţa în balon COR SCENA I PUBLICUL, MOGHIOR, N Ă U C E S C U , D E S P A , H A Z L I U , PANGLICĂ,VÂNZAT O R U L , ă CHIRIŢA î Ce minune! ce drăcie! Parcă-i din poveste, zău! A ajuns omul să fie Mai uşor decât un zmeu. Nu-i destul că el pe lume Bate câmpii deseori, Acum el vroieşte-anume Ca să zboare chiar prin nori! NĂUCESCU (într-o mirare necurmată): Aoleo! maică!... Ce-a fost să mai fie! D E S PA: Taci, frate, nu te mai mira aşa cu gura căscată, că te-or crede bucureştenii scăpat din tufe. N Ă U C E S C U : Ce tufe? Ce tufe, Despo?... Dar n-ai citit ziarul de astăzi? D E S PA: Care? că-s multe de toate ca seminţa de ardei.
pag.: 1 din 13

sus?. îi crapă pielea. să mă pliroforiseşti ritos..... Ce să fie balonul ăsta? pag. Statul n-are noroc la procesuri. H A Z L I U : Ce bun suflet de om! Mă rog. zis Cioclu. e bute de bani... sunt mulţi ca d-ta prin provincie? NĂUCESCU (mândru): Mulţi!.. Numele d-tale? NĂUCESCU: Nae Năucescu.N Ă U C E S C U : Ziarul cel cu. şi am să-l câştig.. Dumneaei (arată pe Despa). N Ă U C E S C U : Asta o să zicem cu toţii şi. s-a urca el dacă i-a fost scris.. asta.......) PA N G L I C Ă : Lică Panglică. fiica răposatului Pitar Moş.. nu glumă!. N Ă U C E S C U : Cel cu alune. sunt doftor de năuci... sunt din Brăila. PA N G L I C Ă : Nu mai încap în el.. când suflă viforul.. dar.... H A Z L I U : Negreşit... Bine ţi-a fi mergând. Despa Calcănstrăchini. adică să vezi: am venit la Curtea de apel pentru un proces cu statul. mă rog... Balonul ăsta. VÂNZĂTORUL (strigă): Şeapte de-o para! N Ă U C E S C U : Domnule Hazliu. Cucoana Chiriţa în balon NĂUCESCU: Ce-i pasă? Are de unde plăti. şi eu de la Gorgiu.... şi d-lui? (Arată pe Panglică... nu.. candidat de paraponisire. numai într-un picior.... să te întreb un lucru. H A Z L I U : Nici vorbă nu-i... H A Z L I U (oprindu-se): Ce te-a apucat. ca patrioţi… cătăm să-l mai uşurăm. Vasile Alecsandri D E S PA: Care Ciubar-Vodă. H A Z L I U : Sunteţi vecini.. Aşa-i e numele.. N Ă U C E S C U : Tronc! MOGHIOR (la soldaţi): Apucaţi de frânghii şi ţineţi zdreavăn.... NĂUCESCU: Să mă fericesc cu numele d-tale? H A Z L I U : Tachi Hazliul.... PA N G L I C Ă (păunindu-se): Precum vezi. D E S PA : Apoi de..... H A Z L I U : Şi aţi venit în Bucureşti ca să vedeţi balonul? NĂUCESCU: Să văd?. După nume te-aş fi crezut din Lipscani.. D E S PA : Şi ce mai spune el în limba lui? N Ă U C E S C U : Spune că astăzi Ciubar-Vodă a să se urce în naltul cerului. VÂNZĂTORUL (strigă): Alune prăjite! şeapte de o para. dar 146 pentru ce şi cum? Nu e treaba noastră. cu nevastă. să-l porţi sănătos.: 2 din 13 . NĂUCESCU: Aoleo! maică!... N Ă U C E S C U : Nu mă nebuni. boierule? Te dor ficaţii de ţipi aşa? NĂUCESCU (închinându-se): Plecăciune... lincenciat în mofturie şi domiciliat la Raşca.. domiciliat în Cuibul-cu-Barza. cel din basme? N Ă U C E S C U : Ba... se mişcă balonul. N Ă U C E S C U : Tocmai acolo.... D-ta eşti doftor de ficaţi? H A Z L I U : Ba.. şi tot oameni. proprietar. NĂUCESCU: Panglică!. NĂUCESCU: Hazliu nume. cel cu anonţuri prăjite. PA N G L I C Ă : Şi nu te-ai fi înşelat.....

. sus.. (Se produce o mişcare pe scenă...... Vii cu noi.. Şi de-aceea. Ca să aibă uşurinţă.. Ciubar-Vodă. N-ar avea decât să mă um148 H A Z L I U : Un ungur..: 3 din 13 .. VÂNZĂTORUL (strigă): Şeapte de-o para! H A Z L I U : Ha.. aşa de mare!. domnule. şarlatanie La un loc cu niţel gaz. doamnelor. Cel din paneri... aice pornit.. ha.. E o beşică de chit. dar în taină.. ce să zici? N Ă U C E S C U : A prins gust la joncţiuni.. Nu-i aşa... şi pleacă fără să face ascensiune. Şi de-aceea... NĂUCESCU: De chit!....) Tot din Scriptură grăieşte Cioacla.. sus se urcă el.) H A Z L I U : Ei! Domnule Moghior. Despo? Cică Ciubăr147 Vodă e o beşică de chit! D E S PA: O fi. COR (Arie) Acest balon e umflat. plec. dar cine-l poartă pe sus?. uşurel.) Domnilor.. Marele balon.. Hazliule? H A Z L I U : Iar între noi să rămâie... sunt gata numaidecât. dacă ţi-a fi fost scris.. Cu fumuri de nerozie Parveniţilor de azi.. moghiarul. NĂUCESCU: Care?. Cine-i aeronaftul? Vasile Alecsandri H A Z L I U : Nu! el cearcă să facă joncţiune între cer şi pământ. N Ă U C E S C U : O fi! Materia nu lipseşte.. nene. înaltă nobleţe şi onorabil public..... pag. dacă aşa i-a fost scris. sus. N Ă U C E S C U : Tronc!.. fle şontul fără veste..Unguru-i gata de plecare. Vrea multe şi ieftine.. Afrodito? D E S PA: O fi. Auzi.. ferească Pronia!.. Hai să ne H A Z L I U : Bine zici. Viitorul patriei române. cucoane Nae? N Ă U C E S C U : Ba. a. are să aibă onoare a H A Z L I U : Ian lasă România-n pace. către public. Lică. N Ă U C E S C U : Şi nu-i e teamă că s-a lovi de bolta cerului şi şi-a face un cucui? Deprindere.H A Z L I U : Ţi-oi spune bucuros.. domnule. Şi cu ce-i umflată... PA N G L I C Ă : Iaca. Sus. Magnatul Ellien Moghior. Vorbe mari. cel din naselă... sus se urcă el. Cu profesii de credinţă De patriot răsuflat. Sus. hait! m-am dus la dracul praznic... ha! Parc-o face înadins mitocanul.. (Tare.. apropiem. plec.. uşurel.. ai de gând să plec astăzi sau teai pus pe clocit ouă? M O G H I O R : No. colo? H A Z L I U : Tocmai. NĂUCESCU: Tronc! (În parte. Glorie României.... Publicul din fund se apropie de naselă şi dă semne de nerăbdare. şi.

. Aşa spunea Alkibiad. Chiriţa se duce-n nori! Ea. CHIRIŢA (dintr-o tribună): Stai că eu vin. Despa.. dacă mi-ai fi văzut Parisul şi Viena.. e tot gracios şi uşurel.. Nime?. T O Ţ I : Cine? Cine? CHIRIŢA (venind în scenă): Eu. că strechiată-i! CHIRIŢA (furioasă): Cine-i străchiată. Vivat! bravo mii de ori. Ş-apoi dacă ai fi un om umblat şi citit. sufleţeilor.... poate. cucoana Chiriţa! baroneasa! din 149 Paris şi din Viena! COR CHIRIŢA COR SCENA II Cei dinainte. Se urcă. cu vânt sau fără vânt..ne mai faci cuvânt. deşi multe au ambiţie ca să-i samene. ş-acum vreau să umblu şi prin văzduh ca o ciocârlie gingaşă. năucule? N Ă U C E S C U : Nu d-ta.. M-am cântărit la spoziţia de la Viena şi am tras cât o peană. dacă mi-ai fi călătorit ca mine pe unde şi-a înţărcat dracul copiii.. că balonu-i altă gâscă. dacă ai face parte din lumea cea mare. lişiţă. Despa. nici Despa.. Am umblat pe apă şi pe uscat. fie cât de gras. Hailaifă... după cum ne-a încredinţat pag. (Despa se 150 reprocher. M O G H I O R : Nime nu are curagiul?. Câte am păţit eu! prin câte am trecut de când ne cunoaştem şi. (Se păuneşte. se urcă-n balon! De ce nu? Chiriţa-i leoaie. cocoană.. cel troienit în Păcurari. CHIRIŢA (purtând un coc exagerat) Chiriţa. domnule.. din hailaiful Bucureştilor.... Cine vroieşte să facă ascensiune cu mine? Cucoana Chiriţa în balon N Ă U C E S C U : Eu nu vreau... Eu sunt o persoană ca vestitul Baiardi.. mi-ţi pomeni de trăsnete...: 4 din 13 . Vrea s-ajungă baloneasă! CHIRIŢA : D-apoi cum? şi de ce nu?.. ciripitoare. de..... MOGHIOR: Ei! dar. sans peur et sans Vasile Alecsandri NĂUCESCU: Aoleo.. ai şti că sexul nostru. de fulgere. domnule... Tocmai Ciubăr-Vodă o să-mi facă şotia?. din mândră baroneasă.. apoi de balonul ista o să mă spariu?.. Chiriţa...... palicarul din vremea grecilor vechi.. model de bonton. Dacă nu mi-au venit de hac nici balonul meu cel galben. sfinte. Doară una-i Chiriţa pe lume. Te înşeli. Habar n-am!. slavă Domnului! iată-mă-s tot grasă şi frumoasă. de pericole etcetera şi cele multe... de două ori.. de... Bârzoaie... Nu vă îngrijiţi.) Dar mi-ţi zice... O dată.. aşa s-o ştii. ştiţi. PA N G L I C Ă (ascuns între public): Cam grea ciocârlie! CHIRIŢA : Aud? Cine-a spus că-i grea?..

. Bată.. CHIRIŢA (Arie din “Chiriţa la Paris” ) Am văzut amoruri multe Ş-amoraşi cu pene smulte. goală. profesorul lui Guliţă. Ei. vite. bată. (Tare) Cocoană Chiriţo. Goală. ca să meargă vestea Chiriţei peste nouă mări şi nouă ţări. goală. plecăciune! (În parte. nici palicar. VÂNZĂTORUL Şeapte de-o para! CHIRIŢA Ei.mosiu Şarlă. bată. n-ar zice ba. ca să văd de-oi găsi şi pe acolo bazaconiile ce le-am văzut pe pământ. tontu! Parcă m-am îngrăşat la casa lui. vite. nu tot asta de la noi. N Ă U C E S C U : Ferească Pronia! (În parte. CHIRIŢA Deci. Chiar de-a fi din a lor poală (coborând ochii) Ca să cadă rostogoală. vite. o să mă sui în lună şi în stele. Smulte.) Taci. am otărât să mai văd şi alte lumi. că-i în stare să ne sară-n cap. N-are cine cumpăra. vite. parol. goala. 151 Cucoana Chiriţa în balon Şi caractere-njosite. Chiriţa exaltată Vrea în ceruri să răzbată. Şeapte de-o para. vite. goală. ce-a zice soţul d-tale când a afla?. supără. Nu de mult la noi ivite. CHIRIŢA : Zică ce-a vrea. goală. n-ar zice ba... bată. bată. goală. bată. smulte. soro. smulte. vite. bată. Sper că toţi m-or admira. VÂNZĂTORUL Şeapte de-o para! COR N-are cine cumpăra Şeapte de-o para. m-am topit! CHIRIŢA (exaltat): Dar! o să mă înalţ pe unde nu s-au înălţat nici zmeii.) Auzi.) Să-mi cadă coşcogea bute pe scăfârlie. şi m-oi ascensiunearisi chiar de-a fi să-ţi cad pe cap din naltul cerului. Vite. VÂNZĂTORUL Şeapte de-o para! CHIRIŢA Ş-or striga voios: Ura! VÂNZĂTORUL Şeapte de-o para! Vasile Alecsandri 152 pag. smulte etc. parol..: 5 din 13 . dar fiindcă d-ta nu eşti nici Alkibiad..

. COR CHIRIŢA COR pag. fata mea. închinându-se la public. Bârzoaie..... publicul aşteaptă. drace!. că-ţi găseşti pârţagul cu Chiriţa. Se urcă. măgnăţelule..) Dar nu se poate una ca asta.. Cucoană Chiriţa. 153 (Dă braţul Chiriţei şi face jurul scenei. să nu te recunosc?. pentru ca să capeţi concesiuni şi joncţiuni. grăfuşorule... azvârl din naselă ca pe-o minge. M O G H I O R : Pârţag. nu-mi pasă! Vreau să facem joncţiune de inimi împreună..) Cenuşer. mi-am pus în gând să te răpesc în văzduh. (Scena următoare e aparte. amoraş! Îi cunosc şi eu drăciile şi renghiurile etcetera şi cele multe! Dar ce are a face cu balonul? MOGHIOR: Ascultă-mă: Neputând să am parte de d-ta pe pământ.. D-ta eşti balonistul? MOGHIOR: Eu.. apoi se apropie de naselă.. că. cum de-ai ajuns balonist din joncţionist?. de nu-mi încap în piele.. Hailaifă. CHIRIŢA : El te-a metaformozat? Bată-l norocul. pre legea mea.. şi ai venit cu mine la Bucureşti... tătarii. Ba încă am şi giucat ceardaşul împreună în sala lui Bosel. Când îi fi sus în aer.) M O G H I O R : Cucoană Chiriţa. Eu sunt măritată cu Bârzoi. dar las’ pe mine! Chiriţa.. se urcă-n balon! Adio! Chiriţa-i leoaie.. CHIRIŢA (întorcându-se şi zărind pe Moghior): Piei...) Ş-apoi. măcar că bine bătând: Tot ca una.. mă recunoaşteţi? CHIRIŢA : Da cum. El m-a metamorfozat.. plătindu-mi datoriile. MOGHIOR (răsucindu-şi mustaţa): Om vedea. Şi cu toţii om striga: Şeapte de-o para! (Moghior se coboară din naselă şi se apropie de Chiriţa. balonul e gata. am fete mari cu copii şi Cucoana Chiriţa în balon un flăcău de băiat la Senat... vertuoasă. Da bine. MOGHIOR (în taină): Amorul!. ga eu de toate jurămintele. în văzduh?.: 6 din 13 . (În parte.. CHIRIŢA (în parte): Mititelul! (Tare. ) CHIRIŢA : Hai! (În parte. când v-a fi cu plăcere. ba să-ţi caţi de treabă.COR Dar! cu toţi te-om admira. Şeapte de-o para..) MOGHIOR (cu sentiment): Ah! CHIRIŢA : D-ta m-ai scăpat de belea la Viena. model de bonton..) Ar avea haz să pat vro şotie tocmai în nori. MOGHIOR: A! nu face nimic. Chiriţa. ca să fii a mea! CHIRIŢA : Eu? pe mine..... Poftim.. te sunt jurată să păzesc credinţă... nepârţag. te-oi dezleCHIRIŢA : Ba să nu te-mpingă păcatul. (Tare.. nu ştii? Sunt o persoană vertuoasă.

ce este? B Â R Z O I : Chiriţo. B Â R Z O I : Scandal! Eu fac scandal? Iaca cine face scandal. Vrea s-ajungă baloneasă. N-o lăsaţi să se suie în năsăle cu ungurul.. CHIRIŢA : Vai de mine! bărbatu-meu? 154 B Â R Z O I : Eu.) C O M I S A R U L : Aşa?. B Â R Z O I .. duceţi-l la Mărcuţa. CHIRIŢA : L-au umflat? Aferim. hai degrabă în balon.. (Îl apucă-n braţe şi-l scoate afară din sală. Arestuieşte-i pe dânşii.. gândeşte că onorabilul public şi înalta nobleţe. Cucoana Chiriţa în balon 155 MOGHIOR (luând-o de mână): No. B Â R Z O I : Cum? să tac molcu când îmi fură de la ochi pe Chiriţuşca mea? Mări.. se apropie de orchestră şi strigă deodată): Nu lăsaţi. sufletele. C O M I S A R U L : Nu-i ieşi? dacă doar ştiu să te duc şi pe sus. hai! (Cu foc. sunt comisar.) De-acum eşti a mea. B Â R Z O I : Nici nu vreau să te ştiu. nu mă iartă filotimia să te ascult.Vivat! bravo mii de ori! Chiriţa se duce-n nori! Ea... dlor.. eşti vândut ungurului. B Â R Z O I : Nu ştiu eu de astea. (Îl apucă de guler... luaţi seama bine să daţi pag.) CHIRIŢA : Opriţi-l. nu face scandal.. CHIRIŢA : Pune-ţi pofta-n cui! (Se suie amândoi în naselă. Apoi vin eu să te-nhaţ. solidă-i? MOGHIOR: Cât podul de la Pesta. peste orchestră. c-oi fi silit să te arestez. unde te duci? B Â R Z O I : Ce-ţi pasă dumitale? COMISARUL: Domnule. jupâneaso?.: 7 din 13 . D-le Moghior. frăţioare..) B Â R Z O I : Ba n-oi ieşi.. încalte. să mă vezi mort dacă-i face asfinţiune cu balonul. legaţi-l.. c-a turbat. C O M I S A R U L : Ei! nu mai lungi vorba şi şezi liniştit. SCENA III Cei dinainte. U N C O M I S A R B Â R Z O I (intră în sala teatrului pe la finele corului.. dar ieşi afară.. dar!.) BÂRZOI (zbătându-se): Protestarisesc în numele hristoitiei! Domnule. (La soldaţii care sunt împrejurul naselei. din mândră baroneasă.’’ (Vrea să sară pe scenă. fugi încolo! (Dă brânci comisarului. domnule.. C O M I S A R U L : Domnule. CHIRIŢA : Măcar să te şi îngrop. N-ai nici o grijă. Chiriţo! Vasile Alecsandri T O Ţ I : Ce este.. B Â R Z O I : Aşa ţi-e povestea. Chiriţă... şi nu-ţi dau voie să baţi lela prin văzduh cu balonistul. CHIRIŢA : Da bine. Nu te iartă filotimia? lan să-ţi arăt eu filotimie. COMISARUL (lui Bârzoi): Stai. fugi de lângă naselă. ) CHIRIŢA : Strâmtă naselă! dar.) Acum.

..... aşa i-a fost scris!. du-te-ncolo.: 8 din 13 ... COR pag.. CHIRIŢA (luptându-se): Vai!.. mi-am găsit beleaua!. iaca. se drăgostesc prin văzduh ca cărăbuşii. apoi se opreşte... oare ce i se-ntâmplă? PA N G L I C Ă : Priveşte. se duce. Un doctor!… un doctor!... ) P U B L I C U L (înconjurând manechinul): A!.) Da.. să-l ducă la spital!. Un nour se coboară puţin din frize pentru efectul perspectivei... Publicul râde....) N Ă U C E S C U : Bre! ce grozăvenie!... plecăm. Balonul se urcă puţin.... mi s-a încreţit pielea!.. maică!.... feriţi!.. MOGHIOR (de sus): Feriţi! (Deşartă sacul... Chiriţa are prea mulţi nuri! VÂNZĂTORUL: Şeapte de-o para! MOGHIOR (în văzduh): Ah! Chiriţo...) Vasile Alecsandri 156 NĂUCESCU: Aoleo! m-a chiorât! (Se întoarce la locul lui frecânduşi ochii. l-a plecat pe marginea naselei!. degrabă! (Soldatul ridică manechinul şi iese. se vede. Cade!. (Ridică un săcuşor de nisip. Pompierii! (Publicul se uită în sus..) MOGHIOR: Ne suim.. (Se apără.... M O G H I O R : Adică un sărutat.. Aţi înţeles? Cucoană Chiriţă...drumul frânghiilor când oi striga: Ellien Moghior!.....) N Ă U C E S C U (venind în scenă şi cătând în sus): lan priveşte... Chiriţo! ne suim!.. l-a apucat de gât...) H A Z L I U L : Ce s-aude?.. CHIRIŢA : Ian nu te obrăznici...... CHIRIŢA : Ce să-i dau? un cioc?. M O G H I O R : Ah! dă-mi un cioc.. neruşinatule.. Mai bine aruncă lest ca să ne putem sui... Despo. ţine-te bine... Ai văzut. (Deodată cade în mijlocul publicului un manechin ce seamănă cu Moghior. CHIRIŢA : Iaca moţpanu.. Nasela se ridică încet.... cum a căzut de rău? D E S PA: Apoi de. T O T I : Cade!… feriţi!. Iaca. MOGHIOR (cu foc): Numai un cioc.. ş-apoi să mor. se duce.) Ellien Moghior! CHIRIŢA (la soldaţi): Lachez tout! P U B L I C U L : Ura! (Soldaţii lasă frânghiile şi se retrag în fund. du-te cioarelor. Chiriţa cere ajutor. astâmpără-te că te dau jos din trăsură. M O G H I O R : Bine zici!.) N Ă U C E S C U : Aoleo! maică. Trebuie să mă iubeşti.. de-acum n-ai încotro face. căci s-a oprit balonul. Cade ungurul!. că te văd oamenii! Vai de mine!. se opreşte. să nu ne vadă nime de pe pământ.. ba. Parcă se luptă cu ungurul. a murit! s-a turtit ca o plăcintă!.... Umfla-te-ar rusaliile! (Nasela dispare după nour. sărmanul!.. Despo. (Scoate pălăria şi o învârteste-n aer strigând..) CHIRIŢA : lan ascultă.. s-a oprit! H A Z L I U : Nasela e cam grea.. (Vrea să o sărute.. priveşte.) G H I R I TA (după nor): Săriţi! agiutor!... Aoleo!. Dă-mi un cioc unguresc... Chiriţo..

) H A Z L I U L : Iaca şi Chiriţa. cucoană! că. T O T I : Sărmana!.. cu tot.. prindeţi frânghia. s-a dus în naltul cerului... mă duc.. Chiriţa l-a uşurat azvârlind cocul... într-o toaletă cam.. Ştii una.... Lică? PA K G L I C Ă : Ba nu... PA N G L I C Ă : Pare că se coboară.. Să nu mă izbiţi de pământ. se dezbracă. sus. cu braţele şi umerele goale): Bine v-am găsit.... H A Z L I U L : Dar.. că-s pag.. ) Bine-ai venit înapoi! Bine-ai sosit între noi. PA N G L I C Ă : Bună idee....... oameni pământeni! (Sare din naselă.. frumos. Eroină-ntre eroi! CHIRIŢA (fără coc. Mergi de pregăteşte cele trebuincioase... H A Z L I U L : Ba cade… cade cu o repejune spăimântătoare. încet. CHIRIŢA : Cam. în corset. colo.. face semne de desperare.... (Publicul apucă de frânghie. e pierdută!. (Toate aceste obiecte cad pe scenă una după alta. coborându-se... Chiriţuşca lui Bârzoi. H A Z L I U L : Staţi. Îl vezi.... CHIRIŢA : Aş! nu piere Chiriţa cu una. bine. spune-ne ce vi s-a întâmplat! V-aţi pierdut hainele pe drum şi vă întoarceţi...... cu două. iaca balonul!.... domol. îşi aruncă mantila. PA N G L I C Ă : Şi cocul.. NĂUCESCU: Aoleo! De nu mi-ar cădea pe scăfârlie! (Îşi deschide cortelul.: 9 din 13 . Lică? Hai să improvizăm o oraţiune cucoanei Chiriţe. nu sa alege nici ţandără de biata Chiriţa... Primejdie... H A Z L I U L : Şi cortelul. H A Z L I U L : Sărmana!.... ca o rândunică.. zău! te-am crezut pierdută pentru totdeauna...) Uff! slavă Tatălui şi Fiului că m-am văzut iar pe uscat! H A Z L I U L : Cât ne pare de bine la toţi..... şi. şi nasela se iveşte.. Adevărat. PA N G L I C Ă : Bine zici!... Aşa... monsiu Muţunache.) H A Z L I U L : Şi tunica!. cu Chiriţă. O vezi în naselă? PA N G L I C Ă : O văz..) P U B L I C U L : Ura! să trăiască cucoana Chiriţa! CHIRIŢA : Încet... vă rog. a dispărut..) (O frânghie lungă începe a spânzura de sus...Ce fapt grozav şi trist! Ce fapt neaşteptat! Sărmanul balonist! De-a tumba a picat! Cucoana Chiriţa în balon 157 H A Z L I U L : Dar oare unde-i balonul?. De s-a lovi de pământ. bravo! 158 COR (Nasela ajunge pe scenă. balonul a început a se coborî mai încet. trage. Cum o să se coboare?..) T O Ţ I : Balonul! Balonul!… s-a apropiat! CHIRIŢA (strigă de după nor): Prindeţi capătul frânghiei..... ba nu. neglige?. (Iese.

am rămas..cam. Cred că s-a fi metaformozat în paprică. Privindu-l. tare de oţel.. Şi-l rog cinstit să nu facă abuz. şi s-a fi săturat de amor. ungurul!.. Altă belea! Ce să mă fac? şi cum să scap? M-acaţ în grabă de supap Şi trag mereu cât pot Să iasă gazul tot.. M-am despoiat.. a fi 159 căzut pe slănină.. Vasile Alecsandri Cucoana Chiriţa în balon Onoarea să-mi diafendefsesc. Le-aţi cules?. huştiuliuc. Ca pe-un flaimuc Ce s-a tot dus de-a tumba. C O M I S A R U L : Ba nu. Zău. apropo… unde-i moghiorul?. Eu îl refuz.. numaidecât... N-a rămas lat?. Acum ascultaţi tragedia mea: (Arie din “Domino noir”: “Ah! quelle nuit!”) CHIRIŢA I Cum am plecat. apropo. desfrunzită... Moghiorul meu turbat M-apucă la pupat! Atunci mânia m-a umflat...... cocoană.. Şi din naselă l-am zburat. CHIRIŢA : Cum?. Îmi sare-n gât! Zadarnic cat să-l potolesc. sfinte Dumnezeu. Moghiorul. bat.. dar apoi ce era să fac pentru ca să-mi scap viaţa?. a înviat şi s-a dus cu banii adunaţi la casă.. Iar el. Cerând cu mare foc Să-i dau un cioc.. fără glas Ş-am zis în gândul meu: “Ah! te rog..... lulea. Mersi. nu mi-aţi găsit bulendrele?.. Apără-l de mai rău!” Dar. însă.. Balonul dus De duhul necurat În aer a zburat. dar să nu-mi uit vorba: II Deodată-n sus... De mine s-a legat.: 10 din 13 .. S-a înălţat! Mi se părea Că-n ochii mei lumea pierea Şi ameţeam. pag..

zvârl tunica. cucoană Chiriţă.. zvârl mantila de pe umeri. păreau pigmei! Vasile Alecsandri Cucoana Chiriţa în balon Atunci.... Pe gios vedeam Acest oraş frumos.. zvârl de pe cap părul meu de başca. nu-l lăsaţi să intre. nici două. sfinte Dumnezeu. De-a rostogol. Şi.. politicos. pitici. B Â R Z O I . Şi iar dispar. De sus.. să trăiască cucoana Chiriţa! CHIRIŢA : Sărut ochişorii. Unde-i Chiriţa? pag. guleraţilor!. sfinte Dumnezeu.. Pitici. dar noroc că balonul şi-a moderat repegiunea... Iar pe aici Oamenii mari. Muţunache.. pierzându-se-n nămol. (Îşi aşează cocul. să-mi pun tunica. oamenii mici Mi se păreau pitici..: 11 din 13 . pentru ca să se uşure balonul.. B Â R Z O I : În lături.... C O M I S A R U L C O M I S A R U L : Prindeţi-l. lei-paralei. Scapă-ne de mai rău!” 160 Şi nici una. noroios. CHIRIŢA : Mersi. Întocmai chiar Şi mai dihai decât bietul moghiar... prindeţi-l. Un râs neaşteptat M-a apucat Ş-am zis în gândul meu: “Ah! te rog.. cu toate că nu mi-e ruşine să mă vadă soarele cum sunt!. Câţi dintr-acei fuduli măreţi Aveau aspectul de bureţi! Câţi zmei..) SCENA IV Cei dinainte.. III Şi cum cădeam.Însă deodat-am început A coborî precum n-am vrut. zvârl cortelul. (Intră.) Aice? Aice-i?..... H A Z L I U L (aducând obiectele): Ce inspiraţie minunată aţi avut! lată obiectele d-voastră. Atunce am rămas Iar fără glas S-am zis în gândul meu: “Ah! te rog. aşa.) (Se aude zgomot în culise... Apără-ne de mai rău!” 161 T O Ţ I : Bravo!. gândind că gioacă rol Pân’ ce se dau frumos de gol. Luxos. Puţin a lipsit să-mi azvârl şi turniura.. cocul cel de patru oca şi trei litre. mersi.

) B Â R Z O I : Anaftema să fiţi..) P U B L I C U L : Ce s-aude? ce s-aude? (Vrea sa iasă. Care-a zburat prin nori Ca o porumbiţă! Hai să strigăm în cor: Mândră Chiriţă! Acum şi în viitor.. pe partea întâi a marşului:) Glorie şi onori.... Zapciule. B Â R Z O I : A!.) H A Z L I U L (oprindu-i): Staţi pe loc. îl răstoarnă jos şi dispare în culise.. nebunule.. culcată într-un baldachin împodobit.) NĂUCESCU: Aoleo! maică!… m-a ucis! C O M I S A R U L (prinzând pe Bârzoi): Stai. N-am eu dreptul să-mi 162 păzesc nevasta?. (Fuge primprejurul balonului. Fugi încolo! C O M I S A R U L (zice soldaţilor): Umflaţi-l pe sus. În frunte merge Panglică. pe sunetul marşului. Chiriţa e a mea.. corul cânta versurile următoare..... Chiriţa se coboară din baldachin.) CHIRIŢA : La sănătoasa. şi la poliţie! (Soldaţii ridică pe Bârzoi care se luptă. Aşteaptă să-ţi dau eu balonuri şi nasele.. salută şi cântă pe partea muzicii marşului ce vine în urma corului. M-am cununat cu dânsa înainte de resmiriţă. etc. bărbatu-meu. Mândră Chiriţă. cu tot neamul vostru! (Iese furios. că-i slut la Prut... apoi Baba Hârca. Chiriţa. Cortegiul face jurul scenei pe dinaintea estradelor din care sunt aruncate bucheturi Chiriţei..... am sfeclit-o.) CHIRIŢA (cu sentiment) Români! sufletu-mi este uimit! Şi de m-aş asculta. apoi se opreşte în mijlocul scenei... Vine cucoana Chiriţa în triumf!! P U B L I C U L : Uraa! COR (După fanfară.. având fiecare câte un steag cu numele sau pe dânsul. (Se repede. purtând un stindard cu inscripţia: Vivat Chiriţa.. Bârzoi!. Moisi..) (Îndată se aude între culise fanfara din marşul operei Profetul şi începe a defila pe scenă un cortegiu format de principalele roluri create de Millo.. Paracliserul. Pe toţi v-aş săruta. Plăcintarul... apoi sare peste laviţa pe care şedea Năucescu.. jupâneaso!.: 12 din 13 . Chiriţo!.. Unde te socoţi? la Mărcuţa? B Â R Z O I : Ce vrei tu cu mine?... Cu foc. Glorie şi onor! Vasile Alecsandri 163 Cucoana Chiriţa în balon (Cortegiul oprindu-se în mijlocul scenei. iată-te.... Nu-i averea statului.. Barbu Lăutarul.CHIRIŢA : Vai de mine!. Bravo zmeiţă.... este adusă în triumf. cu foc nepotolit Buluc la sânul meu pag.

V-aş strânge. (Cortina cade în strigătul de “ura” al publicului de pe scenă.) Vasile Alecsandri 164 pag... cântând.. etc. zău! (Apoi ea se suie iar în baldachin şi cortegiul pleacă. Mândră Chiriţă! etc..: 13 din 13 .) COR Glorie şi onori.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful