Sunteți pe pagina 1din 2

In memoriam

prof. univ. dr. Vasile Lica

25 ianuarie 1953 - † 8 noiembrie 2010

În ziua de prăznuire a Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil a trecut la cele veşnice


una din personalităţile de prim rang ale învăţământului superior gălăţean, profesorul
universitar doctor Vasile Lica.

Născut la 25 ianuarie 1953, în comuna Beceni din judeţul Buzău, Vasile Lica a
manifestat de timpuriu înclinaţie pentru cuvântul scris, pentru actul de cultură în
general. Absolvent strălucit al Facultăţii de Istorie a Universităţii "Alexandru Ioan
Cuza" din Iaşi, dl. Lica a întreţinut o relaţie aparte cu marele epigrafist şi istoric al
antichităţii, prof. univ. dr. Nicolae Gostar. Era o relaţie de tip maestru discipol, dar şi
de prietenie, construită pe afinităţi elective profunde, pe amândoi unindu-i dragostea
pentru istoria antică, în particular pentru destinul strămoşilor geto-daci. De altfel,
prima lucrare majoră a profesorului Lica dedicată evoluţiei societăţii geto-dacice a
fost realizată ca un proiect împreună cu magistrul său. Peste ani, ca profesor
universitar, Vasile Lica a înfiinţat un seminar de istorie antică şi epigrafie în cadrul
universităţii gălăţene, de mare prestigiu naţional, căruia i-a dat numele de "Nicolae
Gostar", ca semn al preţuirii veşnice pentru magistrul său.

După ani petrecuţi în mediul preuniversitar, timp în care a slujit mai multe instituţii
de învăţământ din municipiul Brăila, profesorul Lica a valorificat deschiderea
ştiinţifică de după revoluţie, înscriindu-se la doctorat în cadrul Institutului de
Arhelogie "Vasile Pârvan" din Bucureşti (coordonator profesor Alexandru
Suceveanu).

A fost printre puţinii români care au primit o bursă Humboldt, bursă pe care a ştiut să
o valorifice într-o strălucită lucrare de doctorat, publicată ulterior în limba engleză în
prestigioasa colecţie Xenia din Germania, THE COMING OF ROME IN THE
DACIAN WORLD.

Mediul german a fost o a doua şcoală pentru el din punct de vedere cultural şi ca mod
de viaţă, profesorul Lica devenind unul din promotorii de frunte a valorilor culturale
germane în spaţiul românesc. A întreţinut legături strânse cu unii dintre cei mari
profesori germani, precum Gerhard Wirth, Armin Heinen, Klaus Heitmann şi mulţi
alţii. Toţi aceştia au fost prezenţi la un moment dat la Galaţi, iar cu ajutorul lor
generos Seminarul "Nicolae Gostar" a fost dotat cu una din cele mai complete
biblioteci de istorie antică din România.

Din anul 1991 a fost invitat să participe la înfiinţarea secţiei istorie din cadrul Almei
Mater Galatiensis. Se poate spune fără a greşi că este unul din ctitorii învăţământului
istoric superior gălăţean, Vasile Lica având o contribuţie decisivă la existenţa astăzi a
unei Facultăţi de Istorie, Filosofie şi Teologie.
1
În cadrul universităţii, Vasile Lica a parcurs rapid toate treptele carierei universitare,
devenind în cele din urmă conducător de doctorate. Din anul I de facultate şi până la
susţinerea doctoratului, profesorul Lica s-a dovedit pentru foarte mulţi tineri studioşi
îndumătorul prin excelenţă, în multe privinţe un adevărat părinte. Vasile Lica făcea
parte din acea specie rară a profesorului de vocaţie, fiind legat trup şi suflet, până în
ultima clipă, de destinul facultăţii. Chiar şi de pe patul de suferinţă, el a fost alături de
colegii săi în tot ceea ce aceştia au întreprins.

Calităţile ştiinţifice şi organizatorice l-au recomandat pe profesorul Lica pentru


ocuparea unor funcţii importante în cadrul universităţii gălăţene. Pe rând, a fost şef al
Catedrei de Istorie, prodecan al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie şi unul din
cei mai activi membri ai Senatului universităţii. Pe plan naţional, profesorul Lica a
fost expert în diverse programe naţionale şi membru în numeroase comisii ştiinţifice
la cel mai înalt nivel din cadrul sistemului de învăţământ românesc.

Fie şi din această scurtă înşiruire este limpede că pentru gălăţeni moartea
profesorului Lica este o uriaşă pierdere petrecută prea curând după ce patriarhul
istoricilor din Galaţi, Paul Păltănea, trecuse şi el la Domnul. Vasile Lica a fost un
profesor, un savant, un lider cunoscut şi apreciat de foarte mulţi oameni, care în acest
moment îi resimt dureros dispariţia prematură.

După domnia sa rămân numeroase cărţi şi articole, o impresionantă bibliotecă, dar


mai ales amintirea puternică a unui om care a marcat adesea decisiv destinul
celorlalţi.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Catedra de Istorie

Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Înmormântarea va avea loc în localitatea natală, satul Dogari, comuna Beceni, judeţul
Buzău, în ziua de 11 noiembrie 2010, ora 12,00.

Trupul neînsufleţit al profesorului Vasile Lica nu va poposi, din păcate, în Galaţi, însă
gălăţenii care l-au cunoscut şi preţuit pot să-i aducă un ultim omagiu în cadrul unei
slujbe de pomenire care va avea loc în data de 10 noiembrie 2010, orele 18,00, la
Seminarul "N. Gostar" (Sala A 017), Str. Gării 63-65.