Sunteți pe pagina 1din 1

C. M. I. DR.

POPESCU ANA

ADEVERINŢĂ MEDICALĂ NR.

an__________ luna______________ zi____

Se adevereşte că ____________________________________________________________
vârsta ________ domiciliat în judeţul _____________________________________________
localitatea _____________________ str. _______________________ nr.________________
se află în evidenţă cu diagnosticul de _____________________________________________
__________________________________________________________________________ .
Se recomandă următoarele: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
I s-a eliberat spre a-i servi la ____________________________________________________
___________________________________________________________________________

Semnătura şi parafa medicului:

C. M. I. DR. POPESCU ANA

ADEVERINŢĂ MEDICALĂ NR.

an__________ luna______________ zi____

Se adevereşte că ____________________________________________________________
vârsta ________ domiciliat în judeţul _____________________________________________
localitatea _____________________ str. _______________________ nr.________________
se află în evidenţă cu diagnosticul de _____________________________________________
__________________________________________________________________________ .
Se recomandă următoarele: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
I s-a eliberat spre a-i servi la ____________________________________________________
___________________________________________________________________________

Semnătura şi parafa medicului:

S-ar putea să vă placă și